Items where Year is 1965

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 167.

Ambrus János (1965) Móricz Zsigmond parasztábrázolása munkásságának második felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakos Lászlóné (1965) Mikszáth Kálmán útja a realizmushoz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balla Albertné (1965) Jászberény környékének legfontosabb termesztett és gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyi Jolán (1965) A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története 1944-45-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartos Istvánné (1965) Tompa településtörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bazsó Dénes (1965) A népszínmű. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Lászlóné (1965) Adatok a csepeli Kisduna-ág szigetszentmiklósi algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Berényi Istvánné (1965) Die Hanfarbeit der Deutschen in Vaskut (Facharbeit). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró János (1965) A termelőszövetkezeti mozgalom győzelme Püspökladányban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Mária (1965) A gyermek a XX. század magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boromisza Károlyné (1965) A vegyi folyamatok magyarázatának történeti fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Brenner József (1965) Shakespeare analitikus társadalomszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálványos József (1965) Makó város története az 1848-49-es szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárdos Attila (1965) A szállítási probléma és alkalmazása a telepítési feladatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai Róbert (1965) Kecskemét és vidéke szőlőtermesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bényei Ilona (1965) A Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928-1945). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró Béláné (1965) A csigák radulájának alakulása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró Mária (1965) Szabó Lőrinc versmondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Mária (1965) Kecskemét polgáriasodása a nemesek elleni küzdelemben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csománé Marosán Blanka (1965) Király György, a kritikus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáky Dánielné (1965) A dohányban lévő alkaloidok és azok kimutatása különös tekintettel a spektrofotométeres analizisre [!analízisre]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Densz Éva (1965) Babits, Juhász, Kosztolányi viszonya Adyhoz, véleményük a költőről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dlusztusné Vecsernyés Sarolta (1965) Reymont es Zola parasztábrázolása a Parasztok és a Föld című regények alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dénes Magdolna (1965) Jókai és a kapitalizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi Jánosné (1965) Törekvések a magyar dráma megújítására a XIX. század végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ecsenyi Ágostonné (1965) Az alcsuti arboretum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Emhő Mária (1965) Hogyan segíti az elbeszélés és a magyarázat módszere a tanulói aktív részvételét az elemzés során? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdős Erzsébet (1965) Szolnok megye katonai felszabadításának története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fabula Andrásné (1965) Az állandó határozók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Károlyné (1965) A Héjjas-különítmény tevékenysége Kecskeméten és környékén 1919-21 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fegyverneki Józsefné (1965) A mezőhegyesi "Törekvő" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 15 éve. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Jánosné (1965) A 1929-33-as világgazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Józsefné (1965) A Gyömrői Szabók Kisipari Szövetkezetének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Feldrihán Magdolna (1965) Bródy Sándor írói fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera János (1965) Elhomályosult névszóképzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksa Mátyás (1965) Homokmégy község története különös tekintettel a községi tanács megalakulására és tevékenységére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Grób Mária (1965) Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubuznai Lajosné (1965) A közös, irányított és az önálló fogalmazások készítésének módszerei a III. és IV. osztály fogalmazástanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Márta (1965) A gondolkodás fejlesztésének lehetősége és feladata a 2-4 osztályos nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenge Balázsné (1965) A tápéi háziipar története 1951-1964-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdu Edit (1965) A szintaktikailag pontosan elemezhető összetett szavaink a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Lajos (1965) Gárdonyi Géza emberábrázoló müvészete [!művészete]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hefty Erzsébet (1965) Mesterházi Lajos metaforáiról "A négylábú kutya" c. regény alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Herczeg Károlyné Bánkúti Júlia (1965) A Polgári Iskolai Tanárképző története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Holló Ilona (1965) Néhány fiatalkoru [!fiatalkorú] szénminta bitumen tartalmának vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Lászlóné (1965) A mélykúti "Alkotmány" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1965) Kunadacs története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Háfra István (1965) Jászalsószentgyörgy község mezőgazdasági fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Héjjas Endre (1965) A szóbeli kezdő szakasz tapasztalatai az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iklódy Atala (1965) Dunakanyar természetes növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász András (1965) A majosházi " Új Élet" M.G.T.Sz. termesztett növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász János (1965) Borota község története 1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

K. Szabó Eszter (1965) Békés földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K. Varga Margit (1965) A Nagykőrösi Ev. Ref. Főgimnázium jeles tanárainak tablója. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Jánosné Fekete Jolán (1965) Társadalmi és függetlenségi problémák a felvilágosodás irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona Antal (1965) Móricz Zsigmond: Erdély c. trilógiájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Tibor (1965) A magyar verses regény kialakulásának és kezdeteinek problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerper András (1965) A tanulókisérletek [!tanulókísérletek] szerepe az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban], különös tekintettel szerepére az uj [!új] ismeretek közlésében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Király Józsefné Kovács Borbála (1965) Juhász Gyula költészetének magányos motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Miklós (1965) Gabonafélék termesztése a Csengelei Aranykalász Termelőszövetkezetben, különös tekintettel a homoktalajok művelésének gazdaságosságára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koczkás Imre (1965) A Csongrád megyei általános iskolai diákotthonok szervezésének és tartalmi munkájának néhány tapasztalata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Józsefné (1965) A korabeli társadalom néhány ellentmondása a századforduló regényeinek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komáromi Attila (1965) Adatok Kiskunhalas felszabadulás utáni történetéhez, különös tekintettel a demokratikus átalakulásért folyó harcokra (1944-1947). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kotvits Jánosné (1965) Lakitelek község története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Istvánné (1965) A Tanácsköztársaság és a Horthy-korszak eseményei Jászberényben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Klára (1965) Az 1922. évi nemzetgyűlési választások Békéscsabán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1965) Budapest XII. kerületének története a kapitalizmus kialakulásának századában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krajcsovics János (1965) Földosztás Szarvason 1945-48-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera Istvánné (1965) Juhász Gyula tárgyi bővitményes mondatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurth Zsuzsanna (1965) A kisteleki Nagyszéktó vízirovar faunája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kádár Erika (1965) A magyar szórend néhány kérdése. Az igekötős igék szórendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény Mária (1965) Helvécia története 1952-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kőszegfalvi Ferenc (1965) A hódmezővásárhelyi "Ady" Halászati Termelőszövetkezet története 1945-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Ferenc (1965) Jókai és a szabadságharc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lantos István (1965) Földosztás Csongrádon 1945-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai Erzsébet (1965) A szegedi fűszerpaprika termesztésének és feldolgozásának növénytani vonatkozásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lindner Emilné (1965) Földosztás Cegléden (1945-46). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Listár László (1965) Földosztás Kiskunlacházán, annak előzményei és hatása a falu további életére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láng Elemér (1965) Az angol iskolarendszerről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Ilona (1965) Reformkori gyermekkönyveink - A szegedi Somogyi-könyvtárban található könyvek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófi Gyuláné (1965) Az 1753. évi Törő Pál /turi/ és Pető /vásárhelyi/ féle parasztfelkelés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Majoros Lászlóné (1965) Az iparoktatás kezdetei hazánkban (1840-1884). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Merényi Lászlóné (1965) A századelő irodalmi és kulturális képe kulcsregényeinkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Metz Edit (1965) A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihálovics Antal (1965) Felsőszentiván község népeinek története 1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miklós Andrásné (1965) Budapest XVIII. kerületének fejlődése (1867-1945) Szentlőrincpuszta településtörténete (Ált. áttekintés a XIX. sz. közepéig). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1965) A Bajai Gyapjúszövetgyár dolgozói életkörülményeinek alakulása 1951-től 1963-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Erzsébet (1965) Megengedő mondatok a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Katalin (1965) Miske népesedési viszonyainak alakulása a XVIII. sz-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Margit (1965) A kőolaj keletkezése, termelése és felhasználása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Éva (1965) Adalékok a bajai munkásmozgalom történetéhez. 1918-1933-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Theresia (1965) Gläubigkeit angesichts der Sinnlosigkeit des Krieges (Heinrich Böll). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ferencné (1965) Mikszáth Kálmán gyermekalajai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ida (1965) A helyesírási készségfejlesztés fokozatos eljárásai a 2-4 osztályú nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1965) Adatok a tápiószecsői halastó phytoplanktonjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Pál (1965) Az államvasutak helyzete a szegedi üzletvezetőség területén a felszabadulástól a 3. éves terv befejezéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltánné (1965) Katona József : "Bánk bán" cimű drámájának elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikolényi István (1965) Virágénekeink a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novadovszky Károlyné (1965) A szabadszállási Mathiász János Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyikos Györgyné (1965) Az ellenforradalom hatása mezőgazdaságunkra, és a mezőgazdaság szocialista átszervezése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Obuch László (1965) A szovjet irodalom uj hulláma a szocialista realizmus tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ormos Tivadar (1965) A tanulói személyiség megismerésének néhány iskolai gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Irén (1965) Téli alma termelés Cegléd környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orosz Lászlóné (1965) Az 1939-es választás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Miklós (1965) Ady Endre és Tóth Árpád kérdő mondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Teréz (1965) Radnóti Miklós versmondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pauló Pálné (1965) Jókai romantikája és realizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paál Attiláné (1965) Mütrágyák [!műtrágyák]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perecz Gergelyné (1965) A két földreform összehasonlítása Bátya község életében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pesti Istvánné Zéman Anna (1965) Mözs személynevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Ilona (1965) A gyulai népélet két jellegzetes mozzanata : lakodalom, kenyérsütés : néprajzi gyűjtés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálosi Miklósné (1965) Egészségügytörténet Pest megye gyógyszerészetéről, gyógyszertárairól, a felszabadulás előtti időktől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péter Mihály (1965) A paksi halászélet népnyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai Hajnalka (1965) Egyesületi élet Bácsalmáson 1865-től a Casino Egylet megalakulásától a felszabadulásig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rideg István (1965) A történelmi népi hős és a Dózsa-féle parasztháború ábrázolási problematikája Móricz Zsigmondnál és Szabó Pál A nagy temető című történelmi regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riesz Béla (1965) A pszichikus folyamatok, állapotok és tulajdonságok kölcsönhatásának néhány problémája a mai szovjet pszichológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rivó Zoltánné (1965) Magyar-bolgár kapcsolatok vázlatos képe. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rumi Sándorné (1965) Organofil bentonitok előállítása kationcserével és lakkipari alkalmazása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Gizella (1965) A szegedi munkásság helyzete és mozgalmai a Szeged c. lap tükrében 1922-1925 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákóczi Istvánné (1965) A földeáki Dózsa Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Régaisz István (1965) Angaben zur Geschichte der Deutschen in Vaskut. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répás Balázs (1965) Németh László: Égető Eszter. Regényelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sass Andrásné (1965) Madách műveltsége jegyzetei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sele János (1965) Jókai és a munkáskérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklós János (1965) Cserzy Mihály (Homok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sikula Szabolcs (1965) A Magyar Néphadsereg részvétele hazánk újjáépítésében 1945-47-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonics Pálné (1965) A kritikai realizmus magyar novellistái a XIX. század végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Endréné Baranek Aranka (1965) Kisújszállás földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Tordas Katalin (1965) Az alkaloid és illóolaj megoszlása a hazai növényfajokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Skordai Ferenc (1965) A szakköri foglalkozásokkal kapcsolatos kisérleti [!kísérleti] témájú feladatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sturm Erzsébet (1965) A Révész-Nagy teszt alkalmazhatósága iskolai körülmények között, figyelemkoncentráció, fáradtság és egyéni képességek vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Ferencné (1965) Kecel gazdasági és kulturális fejlődée a századfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imréné (1965) Nincs megadva [Gyulaháza népszokásai]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mihály (1965) Néhány függetlenné vált afrikai ország felemelkedésének lehetőségei és útjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Zoltán (1965) A római üvegek romlásának okai különös tekintettel a dunaújvárosi talajviszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szarvas Andrásné (1965) Az Újvárosi Állami Gazdaság története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szathmári Imréné (1965) A békéscsabai "Lenin" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentirmai Lászlóné (1965) A szimultanizmus három nagyvárosi regényben (Joyce: Ulysses, Dos Passos: Manhattan Transfer, Döblin: Berlin Alexanderplatz). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Magda (1965) Pásztor Béla. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Enikő (1965) Pap Károly. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőcs Ágnes (1965) A szocialista nevelés célkitűzéseinek jelentkezése a fogalmazás tanítás felszabadulás utáni kiadványaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs Emil (1965) Egészértékű lineáris programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Éva (1965) Az alany és az állítmány egyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Attila (1965) A szállítási szerződések megkötése és módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor József (1965) Gazdasági viszonyok és a munkásmozgalom Esztergomban és vidékén az imperializmus kialakulásának időszakában (1900-1908). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi Gyula (1965) Bácsalmási "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet leggyakoribb szántóföldi gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tamás Attiláné Márkus Margit (1965) A betyár alakja Móricz műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Mária (1965) Tiszaújfalu község kialakulása, fejlődése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tompa Istvánné (1965) A nyelvjárás hatása a helyesírásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényi Piroska (1965) Emile Zola naturalizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1965) Nagymágocs története 1900-ig Részletesen 1800-1900-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törköly Péter (1965) A munkára nevelés néhány kérdése az ifjúsági otthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Henrik (1965) Torbágy község kialakulásának története 1900-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Jánosné (1965) Bokros község története megalakulásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Zsuzsa (1965) Utótagszerű képzők a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujlaky Tiborné (1965) A kukoricatermesztés tapasztalatai Somogy megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varjú Sándorné (1965) A szemléltetés módszere a magyar nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vida Mária (1965) Az aliciklusos vegyületek néhány finomabb szerkezeti problémái, 1,2 szubsztituált izokinolinium sók papirkromatográfiás [!papírkromatográfiás] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virág Lászlóné (1965) Babits Mihály társadalomszemléletének vázlata. Különös tekintettel regényeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Walter Mária (1965) A császártöltési svábok története napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wild Katalin (1965) Lautlehre der Baborcer deutschen Mundart. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zellei Istvánné Rózsa Ilona (1965) Lényeglátásra való nevelés az ismétlő rendszerező nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zielbauer András (1965) Prunus armeniaca. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zorn Antal (1965) A Kalocsa Felsőszállások története az 1831-es kolerajárvány idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ökrös János (1965) A Csongrád megyei falusi középiskolák néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Jánosné (1965) Szőreg kulturális élete a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Őszi Mihályné (1965) Medgyesegyháza telepítésének története, a közigazgatás és a gazdasági élet fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 3. 10:28:17 CET.