Items where Year is 1963

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 111.

Adorján Jenőné (1963) A sátoraljaújhelyi munkásmozgalom története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Angeli Tamás (1963) Agrokémia és a falusi népoktatás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Antali Gábor (1963) Orosháza története a felszabadulástól napjainkig (1944-1963). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B. Nagy Gyula (1963) A második front problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Jánosné (1963) Az ipari fejlődés előrehaladása Jászberényben a XIX. sz. második felében napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baloghné Tóth Margit (1963) A Kalocsa környéki paprika termesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene Józsefné (1963) Madách Imre: Az ember tragédiájának filozófiai kérdései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berkes Miklósné Pataki Györgyi (1963) Nagy Lajos novellisztikája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berzétey Lenke (1963) Bánk bán alakja és tragikuma Katona József Bánk bán című drámájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bezdán Sándor (1963) Hódmezővásárhelyi földmíves olvasókörök. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Beák Józsefné (1963) A rákosszentmihályi "Augusztus 20" Termelőszövetkezet története és fejlődése, különös tekintettel a dísznövénytermesztésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Budai Mária (1963) A tiszaföldvári Lenin Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bátfai Margit (1963) Magyar aluminiumgyártás [!alumíniumgyártás] fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Békési Lajos (1963) A tanulói aktivitásról. A tanulók aktivitásának biztosítása az oktatási módszerek helyes felhasználása és a tanítási órák jobb szervezésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényeiné Berki Gizella (1963) Nagy Lajos novellái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csillik László (1963) A magyarázó rajzok szerepe az általános iskolai történelem tanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Tibor (1963) Termelés szempontú kémiaoktatás az általánosan müvelő [!művelő] iskolában különös tekintettel az általános iskolai kémiaitanitásra [!kémiatanításra]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Császtvay Istvánné (1963) Adalékok Jászberény munkás- és katonatanácsának történetéhez (1918. nov. - 1919. ápr.). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dala Andor (1963) Kosztolányi regényeinek világnézeti elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Daróczi Irén (1963) A püspökladányi szikfásítási kísérleti gazdaság. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dohányos Jánosné (1963) A mezőmegyeri Haladás Mezőgazdasági Termelőszövetkezet megalakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Edelbacher Ágnes (1963) Természetábrázolás és erkölcsi problematika Sarkadi Imre műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

özv. Erényi Vilmosné (1963) A Sashegy és Sasad természetes és kultúrnövényzete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Erzsébet (1963) A makói Hagymaszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fejes Borbála (1963) Az általános iskolai uj [!új] kémia tanterv didaktikai és módszertani elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Péter (1963) A burgonya termesztése és nemesítése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Foyta János (1963) A János-hegy és környéke rovarfaunája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Freidinger Rozália (1963) A kőolaj. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Füzesi Etelka (1963) Gazdasági viszonyok a 19. sz. végén és a 20. sz. elején, és a vagyoni differenciálódás kialakulása Kígyós történetében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gerényi Salamon (1963) Harta község múltja és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Greksa Ferencné (1963) A komló termesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyulai Irén (1963) Gyulavári község 1945. évi földreform története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Györe Istvánné (1963) Abony dolgozó népének helyzete és mozgalmai a 20. század elején és a Tanácsköztársaság ideje alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Pál (1963) A pilisi paradicsomtermesztés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gömöri Gabriella (1963) Az ókori olympos-i istenelképzelések társadalmi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gőcze Györgyné (1963) Bátmonostor község monográfiája 1848-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harka Ákos (1963) A harcsaivadékok nevelésének problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedüs György (1963) Az ipari gázok témájának feldolgozása az oktatásban, különös tekintettel az általános iskola uj [!új] tantervére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Zoltán (1963) Salakok felhasználása a könnyűbeton gyártásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegyvári Ferencné (1963) Domaszék szőlőtermesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Herke István (1963) Mátyás külpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Hevesi Imréné (1963) Shakespeare tragikus nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hibbey Csabáné (1963) A fémek korrozioja [!korróziója] különös tekintettel a sütőiparra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi József (1963) Tarhos község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth József (1963) Akasztó község története 1963. április 4-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Johancsik Tiborné (1963) Angyalföld munkásmozgalmának története a Tanácsköztársaság bukásától a világgazdasági válságig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Karácsony Imre (1963) A felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület szerepe a magyarosításban a F.M.K.E. évkönyvek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katzenmayer Menyhért (1963) Szeremle község történelmi múltja az őskortól 1773-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kincses László (1963) A cukorrépa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kismartoni Ferenc (1963) Nagymaros iskoláinak története a XVIII. századtól 1948-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Imre (1963) Reviczky Gyula pesszimizmusának gyökerei : tanulmány. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss János (1963) A Magyar Tudományos Akadémia vácrátóti botanikus kertjének üvegházi növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koczkás Lászlóné (1963) A munkásmozgalom újpesti történetéből 1919 és 1945 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Korchmáros Valéria (1963) Gallus, a római elégia megteremtője és a neki tulajdonított versek problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1963) Új szulfitcellulóz elöállítási [!előállítási] módszerek. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Margit (1963) A gyakorlókertben termeszthető növények betegségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Sándorné (1963) Hazai feketekőszén képződése és feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Kováts Károlyné (1963) Cyclamen persicum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kulik Ilona (1963) Gara község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurgyis Ferencné (1963) Móra Ferenc - írói arckép költészete napján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kárpáti Zoltánné (1963) Kunszentmárton, 1963. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lábas Istvánné (1963) Georg Kaiser-s schriftstellerische Tätigkeit. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Gáborné (1963) A lucerna és termesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mata Mihály (1963) A tanulók aktivitásának és önálló gondolkodásának fejlesztése a kémiaórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Merényi László Ferenc (1963) Phaedra alakja Senecánál (Seneca mint drámaíró). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Istvánné (1963) Solt község története az 1700-as évekig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Munkácsy Gyuláné (1963) A "felesleges ember" és a forradalmár alakja Turgenyev életmüvében [!életművében]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mágori Ilona (1963) A szemléltetés szerepe az általános iskolai biológiai oktatásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Móró Ferencné (1963) A munkásmozgalom kialakulása Kiskunhalason (1894-1898). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nemes Gábor (1963) Szenczi Molnár Albert forrásai - A XVII. sz. eleji magyar zsoltárok forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Györgyné (1963) Az ellenforradalmi korszak választási rendszere az 1926-os választások tükrében és az MSZMP politikai irányvonala 1925-27-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Osváth Éva (1963) Mütrágyák [!műtrágyák] : különös tekintettel a többelemü [!többelemű] és a mikroelemü [!mikroelemű] mütrágyákra [!műtrágyákra]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pallagi Károly (1963) Az üveggyártás: optikai üveg. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataki József (1963) A proletariátus erkölcsének tükröződése József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pechó Zoltán (1963) Kendervetőmag termesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pászti Margit (1963) Petőfi és Arany. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósa Éva (1963) Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Csanád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rada Teréz (1963) Adatok az intenzív őszi búza termesztéséhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rajki Ferencné (1963) Magyarbánhegyes története 1918-62. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rátkai János (1963) A szegedi munkásság életkörülményeinek, életszínvonalának alakulása 1955-től 1960-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rékási József (1963) Vadon élő madarak táplálkozásbiológiai vizsgálata a Bácsalmás környéki erdő- és mezővédő erdősávokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schmera Zsuzsanna (1963) A munkások és szegényparasztok helyzete Csanád megyében a Makói Hírlap 1901,1903,1906-09. évfolyamai alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos Istvánné (1963) Újpest története és gazdasági fejlődése 1919-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Somlai Angyalka (1963) Vörösmarty népiességének kibontakozása 1828-1832 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabadi Sándor (1963) Az uradalmi cselédek, summások és részesaratók helyzete Fejér megyében a Tanácsköztársaság bukásától a felszabadulásig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalay Lászlóné (1963) Az irodalmi nyelv tanításának problémái a Bácsalmási Általános Iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentirmay Barna Lajos (1963) Lakitelek község története a felszabadulásig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Irma (1963) A kőszénkátrányok ipari feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szitó András (1963) A rizsföldek nyári és téli faunájának vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szulimán Istvánné (1963) A tanoncoktatás fejlődése Szolnokon a felszabadulás előtt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Széll Margit (1963) Juhász Gyula halmozott jelzői bevezetése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs Ferencné (1963) Érsekcsanád község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sümegi Mária (1963) A Duna-ártéri erdők területi változásai és növényzetének változása a földrajzi tényezők megváltozásával. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Terjéki Lászlóné (1963) A Jászság gazdasági életének fejlődése a feudalizmus korában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Téringer Teréz (1963) Adatok a sokorópátkai erdő bogárfaunájához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tímár Zsuzsanna (1963) Központosítási és rendi törekvések Hunyadi Mátyás törvényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Erzsébet (1963) A néphezfordulás jelentkezése Victor Hugo műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ferenc (1963) Ballasi Bálint költészetének népiessége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1963) Csanád megye földreformjának tükröződése az 1945-48-as makói lapokból. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Ferencné (1963) Csengele földművelődésének fejlődése régen és napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Unk Aurél (1963) A történés ábrázolása Balzac, Stendhal, Thackeray regényeiben /Goriot apó, Vörös és fekete, Hiuság [!hiúság] vására/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Ildikó (1963) Békés megye virágmagtermesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga István (1963) Hazai mütrágyagyártás [!műtrágyagyártás] és mütrágyázás [!műtrágyázás]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veress Ferenc (1963) Szeged-Csanád vasúttörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vincze Ernőné (1963) Buda és környékének gyümölcsösei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vági Irén (1963) Megfigyelések Baktó területén őszibúza és zabnövényen előforduló rovarokról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Városi György (1963) Antifeudális és agrárszocialista mozgalmak 1868-1900-ig Kiskunfélegyházán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Várszegi Lászlóné (1963) Kalocsa város fejlődésének története 1845-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zádori Illés (1963) Endrőd község története és munkásmozgalma. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ákos Géza (1963) Az őszibarack termesztés múltja, jelene és jövője a budai hegyvidéken. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Árgyelán Irén (1963) A Fekete Körös töltésének és árterületének növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 27. 10:43:51 CET.