Items where Year is 1959

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 75.

Aczél Miklós (1959) A proletáriátus József Attila költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Antal Borbála (1959) A karcagi fazekas munkamenete és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Asbóth Edéné (1959) A "felesleges ember" az orosz irodalomban /Anyegin, Pecsorin és Oblomov/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baksay Zoltánné (1959) Németh László történeti drámái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakán Zoltán (1959) Somogysárd község személy és ragadványnevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balla Antal (1959) Rúzsa község története az élő hagyományok alapján. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balla Erzsébet (1959) Zsírok és olajok. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baranek Aranka (1959) A szegedi szűcsök munkafolyamata és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Battancs István (1959) Az alapfoku [!alapfokú] kémia tanitás [!tanítás] fejlődése hazánkban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Biczók Magdolna (1959) II. Rákóczi Ferenc ipari és bányászati tevékenysége a szabadságharc idején (1703-1711). BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bihari József (1959) Szegvár és környéke gabonaféléi. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borbás László (1959) Szilikonok kémiája és előállítása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borbély Jolán (1959) Békés környéki szikesek növényzete. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csekei Sándor (1959) Kecskemét és környékének baracktermesztése. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cser Józsefné (1959) Az első budai leányiskola története : jelentősége a magyarországi nőnevelésben. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Debreceni Pálné (1959) Miért szeretem Radnóti Miklós költészetét? BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dobos Klára (1959) A rizs termesztése, különös tekintettel a kunhegyesi járásban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dombi László (1959) Deszk község története. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dorka Anna (1959) Erjedésipar, szeszgyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Faludi Mária (1959) Morfin : a mák alkaloidája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Fidrich Ilona (1959) Beindítóprogramok az M-3 géphez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Mihály (1959) Hunyadi János harcainak társadalmi és gazdasági alapja. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dr. Földesi Tamásné (1959) Életvágy halálvágy Ady költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gyimesi Lászlóné (1959) Mikszáth és kora. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gyukin György (1959) Szigligeti népiessége. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Györfi Pál (1959) Adatok a madarak táplálkozásbiológiájához. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

György Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a "Rab Ráby"-ban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

György Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a Rab Ráby-ban /Jókai Mór: Rab Ráby című regénye alapján/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Győre József (1959) A kertészet fejlődése Magyarországon : a virágkertészet jelenlegi helyzete. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gál Erzsébet (1959) Nyersvasgyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth Irén (1959) Az 1945. évi földreform végrehajtása Szegeden. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth Károlyné (1959) A kukorica agronómiája, különös tekintettel a kunszentmártoni járás kukoricatermesztésére. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth Mária (1959) Veres Péter tájszavai a "Három nemzedék" c. művében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dr. Horváth Zénóné (1959) A hajdúk szerepe Bocskai szabadságharcában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hrabovszki Mihály (1959) Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hursán Éva (1959) Állati eredetü [!eredetű] gyógyszerek. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kalocsai Dezsőné (1959) Ady és Móricz barátságáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos József (1959) Bíró Lajos, az újságíró és a novellista. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Mária (1959) A kurucköltészet problémája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kovács Judit (1959) Az ásványolaj. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Lakatos Gyula (1959) Babits Mihály és a l'art pour l'art. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Lőrincz Ida (1959) Szabó Pál: Talpalatnyi föld bemutatása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Makláry Gizella (1959) A családi konfliktus rajza Móricz regényeiben /A család válsága/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Molnár István (1959) Kengyel község története a két világháború között. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Nagy Klára (1959) A cukorrépa termesztése, különös tekintettel Abony község határára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pesti János (1959) Alsómocsolád község földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Plaszkony László (1959) Buj község története, különös tekintettel a felszabadulás utáni időkre. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pásztor Ilona (1959) Müanyagok [!műanyagok] ; Gumigyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rán Béláné (1959) Vörösmarty Mihály, a drámaíró. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rózsa Lászlóné (1959) A vármegyerendszer bírálata nagy magyar regényíróink műveiben (A falu jegyzője, Rab Ráby, A Noszty-fiú esete Tóth Marival, Rokonok). BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Stark Klára (1959) Nincs cím. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Stevla Mihály (1959) Vác város története 1848-1919-ig. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sulyok Sándorné (1959) Puskin romantikája. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Anna (1959) Magánhangzó-illeszkedés a mai magyar nyelvben a vegyeshangrendű szavakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1959) Kosztolányi Dezső három jelzője: bús, vén, fáradt. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Miklós (1959) Hogyan ábrázolta Mikszáth Kálmán a dzsentri világot műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Miklósné (1959) Majakovszkij a magyar irodalmi kritika tükrében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szalka Lajos (1959) Papirkromatográfia [!papírkromatográfia]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szilasi Edit (1959) Sárközi György élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Ilona (1959) Üveggyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szűcs Ferencné (1959) Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sárközi Zoltán (1959) A Tisza halai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sásdi Sándorné (1959) A felesleges embertípus kialakulása Puskin és Arany László műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tamás Jánosné (1959) Ady Endre a magunk szerelme c. kötetéből a Szent lélek karavánja c. ciklus. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Mihály (1959) A szilikátok rendszeres ásványtana és genetikája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Imréné Pátkay Beatrix (1959) Timföld- és aluminiumipar [!alumíniumipar]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Török László (1959) A felvilágosodás eszmei hatása a korabeli francia és magyar drámairodalomra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga József (1959) A kiskunfélegyházi iskolák fejlődéstörténete napjainkig. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varga Zoltán (1959) Indulatszók Juhász Gyula költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Veress Zoltán (1959) Ignotus "A Hét"-nél, 1890-1904. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz Berta (1959) Vörösmarty szimbolikája a Csongor és Tündében. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Végh Gyula Zoltán (1959) Túrkeve város felszabadulás utáni 10 évének története. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Végh Pálné (1959) Schöpflin Aladár élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoltos Ernő (1959) A szarvasmarha külső és belső élősködői. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Zám János (1959) A szikes talaj kialakulása, javitása [!javítása] és hasznositása [!hasznosítása]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

This list was generated on 2021. február 28. 00:22:55 CET.