Items where Subject is "06. Humanities > 06.03. Philosophy, ethics and religion > 06.03.04. Religious studies"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ü
Number of items at this level: 100.

B

Bagaméri József (1938) Quid Cicero de religione in iis, qui ad philosophiam spectant, libris tradiderit : mit tartott Cicero filozófiai könyveiben a vallásról. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Baloghné Kurucz Krisztina (1992) A nagyszombati szentképsorozat Pápa-képeinek ikonográfiai leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyai Edit (2012) Sötét vallás a Vudu? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencs-Várday Gabriella (2013) A sámánizmus kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedikty Zsófia (2000) Szabadkőművesség, a "királyi művészet" avagy miért övezi a magyar szabadkőműves szerzőket a titokzatosság homálya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő László (1938) A rómaiak vallási szertartásai Vergilius Aeneise alapján. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Biró Erzsébet Haláltudat és a pokol víziója a középkori kereszténység eszmevilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boczek Judit (1985) Sárkányok és sárkányölő hősök a magyar néphagyományokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Attila (2013) Az Eredeti Fény Zen Közösség és Templom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzitai Istvánné (2000) A battonyai katolikus egyesületek tevékenysége alapításuktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Júlia Piroska (2015) Templomok, vallás - Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna (2013) A buddhizmus térhódítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta Melinda (1992) Búcsújárás Máriaradnán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csollákné Apatóczki Etelka (1976) A spiritus és anima fogalma a kalandozó magyarság kettős lélekhitében, különös tekintettel az utóbbi testi lokalizációjára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csorba Kata Edina (2012) A hit gyülekezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Bálint Klára (1981) Egyházi ismeretterjesztő formák bemutatása és értékelése módszertani szempontból A családi ünnepek hagyományos formáinak tartalmi megújulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus Lívia (1999) Kemény Zsigmond: A rajongók : egy vallási szekta harca a XVI. századi Erdélyben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dancza Mónika (1998) Egyiptom misztikus vallása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Edit (1985) A növényekkel kapcsolatos hiedelmek az ókori zsidóságnál (A növények szerepe a Bibliában). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi Annabella (2012) Muszlimok a magyar történelemben a honfoglalástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Csilla (2014) Viking mitológia és művészet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donkó Tünde (2012) Az iszlám nők helyzete napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dubecz Éva (1979) A kecskeméti római katolikus és református egyházközségek története a kapitalizmus korában (1848-1945). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Róbert Zsigmond (2006) Keresztény ünnepek hatása a mindennapi életünkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai Erika (2006) A zsidó vallás bemutatása kialakulásának kezdetétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földessy-Kováts Judit (2020) Tamásmise - egy finn ifjúsági egyházi mozgalom kialakulása és fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füle Antalné (2006) A kereszténységhez vezető út a görög kultúrában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Griese Judit (2006) „ Boldogasszony vendégségében ” : zarándoklat a Mária-kultusz jegyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürefi Andrásné (1979) A bogumilizmus szerepe a középkorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hodák Ágnes (1999) Szegedi templomok Szűz Mária ábrázolásainak története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák Gabriella (1999) Buddhista motívumok Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth József (1982) Magyar vitéz a pokoljáró hősök sorában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ignácz László (1998) A református vallás kialakulása és elterjedése Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Janó Anett (2013) A házasságkötési szokások bemutatása a zsidó, az iszlám, és a keresztény vallásokon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky Krisztina (1999) Szeged-Alsóváros népi hitvilága a Havas Boldogasszony templom vallási hagyományainak tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Klára (1998) A jászság táplálkozási szokásai a római katolikus vallás jegyében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalmárné Hábán Ildikó (2003) Hitvilág. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Lajosné (2000) A búcsújárás rövid története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Pál Ilona (1985) A macska szerepe hajdan és ma a magyar nép hiedelemvilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Éva (2014) A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának Kalocsai Rendházának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2012) Iszlám: Nők helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Éva (2001) Dalok Közép-Nirvániából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Németh Andrea (1999) Vallás és művelődés: A Bahá'i vallás-tanítás a Bahá'i hitben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása Ferencné (1999) A szellemvilág és a spiritizmus az európai kultúrában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kómár Mátyás (2003) A jezsuita rend Magyarországon és az erdélyi misszió a XVI. század második felében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürtösi Katalin (1981) Sámánhitünk emlékei a magyar népmesékben (A táltos és lova). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkó Csilla (2016) Az iszlám és Európa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lavicza Zsolt (1998) Vallástudomány az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ládáné Séley Anikó (2020) A vallástalanodás nyomában (A szekularizáció folyamata Kaszaper község viszonylatában). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mihókné Kelemen Krisztina (2000) A sámánizmus a magyar népi műveltségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklovicz Attila (2020) Pillanatfelvétel egy fejlődő vietnámi buddhista közösségről Budapesten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklán Orsolya (2013) A napkereszttől a szvasztikáig. A kereszt szimbólum változatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári Katalin (2000) Vég vagy kezdet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mári Zsuzsanna (1999) Ördögszekér Babonák és szokások rituáléja napjainkban Sarkad, Sarkadkeresztúr és Méhkerék helyiségekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Széll Katalin (2003) A húsvéti ünnepkör. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nantasenamat Jirapa (2020) Buddhism and modern psychology: the interface and case studies. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nikodémusz Hajnalka (2013) Bábszimbolika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ágnes (1980) A sámánhit emlékei a bukovinai székely népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Orbán Tünde (2000) A babonák világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Attila (2019) Iszlám és Szekularizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paizs Melinda Adrienn (2019) Szerzetesek a 21. századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pankerné Fülöp Annamária (2013) A sámánizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Beáta (2000) Ami elmúlásnak van alávetve... Halál és túlvilág a buddhizmusban és a kereszténységben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Kitti (2015) Indiai kultúra: a jóga alkalmazhatósága a mentális performancia fejlesztésére? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pelyva Katalin (2019) A vallási élményről William James és Charles Taylor nyomán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Promwong Thiptada (2020) The influence of social change on religion in 21st centuries: Social change and buddhism in new generation. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Éva (1981) Varázslás és mágia az óhébereknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Páléhidai Lászlóné Holczimmer Irén (1984) A vér szerepe az ókori zsidóság hiedelem rendszerében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rab Evelin (2012) Az elnyomás vallása? avagy mennyire pontosak a muszlim nők helyzetével kapcsolatos információink. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó Márta (1983) A honfoglaló magyarság hiedelemrendszere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rochlitz István (2006) A bizánci ikon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebők Péter (1997) "Egy az Isten" Az unitárius vallásról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serege Kata (1998) A mitológiai világszemlélet kialakulása Weöres Sándor költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Gábor (2019) A tancsi református templom kazettás mennyezetének szimbolikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Julianna A buddhista művészet Indiában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strohenr Márta (1979) A hallgatók világnézeti arculatának felmérése a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeibert Zsuzsanna (1976) Egy szimbólum kétféle jelentése a X-XI. századi magyarság hiedelemvilágában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szenteczki Katalin (1997) "...Nálunk harangoznak a mi harangjaink..." A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség története 1919-1947. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentjobbi Edina (2006) A buddhizmus, mint világvallás bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyog Márta (2006) "A füst felszáll" : A pápaválasztás szertartásrendje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászné Adamecz Ilona (1984) A halál motívuma a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székesi Piroska (1983) A hiedelmek természete és szerveződése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szörényi Endre (1998) Napjaink új vallási irányzatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sági Endre (2000) A reformáció és a magyar művelődés a 16. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süveges Márta (1998) A Vizsolyi Biblia és az 1908-as revideált Károli-Biblia összehasonlítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tanács Erika (2000) Az iszlám, mint a második legjelentősebb világvallás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai Sára (2019) Mongol bibliafordítások története és egy kalmük nyelvű bibliai részlet elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tulman Krisztián (2006) A Kereszténység és az Iszlám. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár Tamás István (2020) Religious Toleration and the Repeal of the Penal Laws. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Adrienn (2014) A nem muszlimok élete az iszlám világban a XXI. században. /Egy magyar lány helyzete az arab kultúrában./. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ákos (2020) Párhuzamok Gótama Buddha és Jézus Krisztus életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Deme Anett (2012) Szanszára, a lélekvándorlás tana Indiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Anita (1998) Hogyan is volt? Régen volt. Kalandozások az „álomidő” birodalmában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Melinda (2003) Reneszánsz pápák - reneszánsz fejedelmek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Várnai Klára (1977) A meghaló és feltámadó természetistenség szimbóluma a honfoglaló és kora Árpád-kori sírokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vígh Krisztián János (2020) Kopt-muszlim kapcsolatok Egyiptomban az arab tavaszt követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zadravec Edit (2006) Az etióp kereszténység története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zavada Andrea (2013) A sas és az oroszlán szimbolikája a heraldikai hagyományban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ünnep Zsófia (2012) A vámpír legendák és azok kulturális hatásai Kelet-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 18. 10:42:18 CEST.