Items where Subject is "06. Humanities > 06.03. Philosophy, ethics and religion"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ü
Number of items at this level: 168.

A

Apróné Soós Zsuzsanna (2009) Kóser és ami mögötte van. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakosné Halász Ilona Adrienn (2009) Kabbala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Edit (2012) Sötét vallás a Vudu? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencs-Várday Gabriella (2013) A sámánizmus kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedikty Zsófia (2000) Szabadkőművesség, a "királyi művészet" avagy miért övezi a magyar szabadkőműves szerzőket a titokzatosság homálya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczeli Anett (2009) Az amarnai eretnekség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Birovits Zsuzsanna (1998) Samuel Beckett: Godot-ra várva című művének hermeneutikai megközelítéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró Erzsébet Haláltudat és a pokol víziója a középkori kereszténység eszmevilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Attila (2013) Az Eredeti Fény Zen Közösség és Templom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boni Szidónia (2019) Politika és erkölcs viszonya Platón Állam című művében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordács Amanda (2010) Az egyiptomi halottkultusz és a szobrászat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka Bettina (2002) Daniel Defoe: Robinson Crusoe című regénye és az angol felvilágosodás eszmerendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzitai Istvánné (2000) A battonyai katolikus egyesületek tevékenysége alapításuktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Júlia Piroska (2015) Templomok, vallás - Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Mária (2001) „Érted is, amit olvasol” /Apostolok Cselekedetei 8,30/ : nyelvhasználati változásaink az elmúlt évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna (2013) A buddhizmus térhódítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Gyöngyi (1998) Eszmék, erkölcsi hittételek Németh László társadalmi drámáiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán Teodóra (2005) Jókai Mór és Mikszáth Kálmán regényhősei morális kérdések útvesztőiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Ilona (1998) А hit szerepe az ember életében F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek című műve alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Zoltánné (1998) Babits Mihály költészete a halál árnyékában. Posztgraduális képzés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóta Melinda (1992) Búcsújárás Máriaradnán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böhler Katalin (1998) Sylvester János és Károly Gáspár Biblia-fordításának összehasonlító vizsgálatából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csikós Szilvia (2002) „Hiszek hitetlenül Istenben” : Ady Endre vívódása hit és hitetlenség között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Júlia Ady és Isten kapcsolata néhány versének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba Kata Edina (2012) A hit gyülekezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorna Eszter (2001) A Hegyi beszéd mint szövegegység elemzése, értelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Bálint Klára (1981) Egyházi ismeretterjesztő formák bemutatása és értékelése módszertani szempontból A családi ünnepek hagyományos formáinak tartalmi megújulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus Lívia (1999) Kemény Zsigmond: A rajongók : egy vallási szekta harca a XVI. századi Erdélyben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dancza Mónika (1998) Egyiptom misztikus vallása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó Zsuzsanna (2002) A megtalált identitás Choli Daróczi József Isten homorú arcán című kötete Csontfehér pengék között ciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi Annabella (2012) Muszlimok a magyar történelemben a honfoglalástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Csilla (2014) Viking mitológia és művészet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donkó Tünde (2012) Az iszlám nők helyzete napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drágity Gabriella Petra (2019) A boldogság és az agresszió Marquis de Sade műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Éva (1999) "De Spiritu Sancto" : Nagy Szent Baszileiosz művének dogmatörténeti vonatkozásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Melinda (2011) Az iszlám és a nők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Kristóf (2020) A művészet hamis ígérete – Egy közös ellentmondás a kései Lukács György és Pilinszky János művészetfilozófiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Szonja (2019) A Klasszicizmus és Friedrich Nietzsche kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Folberth Anikó (1999) A marxi filozófia és pedagógia megpróbáltatásai a rendszerváltozásig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földessy-Kováts Judit (2020) Tamásmise - egy finn ifjúsági egyházi mozgalom kialakulása és fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi Annamária (2011) A „fátyol” helyzet alakulása Nyugat-Európában és Közel-Keleten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaal Bendegúz József (2020) A kétségbeesés fogalma Soren Kierkegaard és Emil Cioran műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Noémi (2011) Tánc és szakralitás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gottlieb Katalin (1998) Interpretáció Ratkó József Zsoltár. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greg Andrea (2009) Luther Márton, a reformáció elindítója : restaurátor vagy forradalmár? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög András (2009) Az ősmagyar hitvilág. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú Beáta (2000) "A halhatatlanság örök ítélkezés." : Milan Kundera Halhatatlanság című regényének értelmezési kísérletéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haris Mária (1976) A "clusa" Liudprand cremonai püspök Antapodosis című művében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hazai Tamás (2009) A mitológia világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Kinga (2010) Szent helyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi Judit (2000) "...az ómega s az alfa..." Babits Mihály: Jónás Könyve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodák Ágnes (1999) Szegedi templomok Szűz Mária ábrázolásainak története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló Melinda (2009) A Tolnai Sárköz néprajza. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák Gabriella (1999) Buddhista motívumok Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Lilla (2010) A boszorkányság a magyar hiedelemvilágban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Mihály (1939) Horatius satíráinak erkölcsi elvei. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Horváth Viktória (2019) A hatalom kérdésköre Tolkien és Platón műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Ruzsa Anita (2009) História mint haláltánc: Hegel történetfilozófiája és a Tragédia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszárné Müller Zita (1999) Hiedelmek, babonák, népszokások, a Kissárrét szívében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ignácz László (1998) A református vallás kialakulása és elterjedése Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Janó Anett (2013) A házasságkötési szokások bemutatása a zsidó, az iszlám, és a keresztény vallásokon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jerkus Koppány (2019) Adalékok a rosszindulatú nevetés feltérképezéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky Krisztina (1999) Szeged-Alsóváros népi hitvilága a Havas Boldogasszony templom vallási hagyományainak tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Klára (1998) A jászság táplálkozási szokásai a római katolikus vallás jegyében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Krisztina (2020) A Turulmadár szimbólumának lehetséges jelentésrétegei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Irén (2000) Életszemlélet, életfilozófia Márai Sándor: Füves könyv és A gyertyák csonkig égnek című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Karlovics Petra (2019) A hatalom és a szabadság eszméje George Orwell műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Anna Tímea (2012) Amiről a modern európai ember hallgat. A mai kor halálfelfogása és az ahhoz vezető út. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kele Ágnes Nóra (2000) Don Carlos - hitvallás, erkölcs es szabadság - Schiller és Verdi színpadán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Lajosné (2000) A búcsújárás rövid története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Zalán (2000) Jézus pedagógiája a példabeszéd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelmen Zalán (1997) A példabeszédek szerepe Jézus tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ágnes (2005) Németh László etikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Éva (2014) A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának Kalocsai Rendházának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Klára (1999) A táltos alakja a magyar hiedelemvilágban és néphagyományban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocziszki Kármen (2009) A torinói lepel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopornyik Mónika (2006) Mandala szimbolika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Noémi (2001) Pál apostol érvelésének bemutatása az első korintusi levél egy kiemelt szakaszának fordításai és magyarázatai tükrében (lKor 7, 25-40) : hogyan közelítsünk meg egy újszövetségi szövegrészletet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik Ágnes (2002) A Száz év magány mítoszrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anett (2019) Változások a francia újbrutalitás irányzatán belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2000) Mese-ember egy mese-Isten oldalán Lírai személyiség portré Pilinszky Jánosról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2012) Iszlám: Nők helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Éva (2001) Dalok Közép-Nirvániából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Németh Andrea (1999) Vallás és művelődés: A Bahá'i vallás-tanítás a Bahá'i hitben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Varga Tünde Zita (2020) „Egy bolond százat csinál” A szimbólumok és jelképek félműveltségből adódó téves használata az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Rita (2020) Igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás Michel Foucault és Loic Wacquant értelmezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulik Szilvia (2002) "Táltosok átkos sarja talán” : a táltosság mítosza Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Andrea (2005) Dráma egy meg nem született drámáról: Pirandello filozófiai ütközete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Ferencné (1999) A szellemvilág és a spiritizmus az európai kultúrában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa Krisztina (2001) Utazás a máglya körül avagy tűzről pattant gondolatok a boszorkákról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürtös Xavérné Hemingway etikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkó Csilla (2016) Az iszlám és Európa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lavicza Zsolt (1998) Vallástudomány az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukáts Gergely János (2020) A tudományos identitás Jung megítélésének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Gyöngyi (2000) Az üdvtörténet és a Biblia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Beatrix Vivien (2020) A Szókratész per: A platóni és a xenophóni védőbeszédek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mihókné Kelemen Krisztina (2000) A sámánizmus a magyar népi műveltségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklovicz Attila (2020) Pillanatfelvétel egy fejlődő vietnámi buddhista közösségről Budapesten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklán Orsolya (2013) A napkereszttől a szvasztikáig. A kereszt szimbólum változatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári Katalin (2000) Vég vagy kezdet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Albertina (1997) Reklám és etika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mári Zsuzsanna (1999) Ördögszekér Babonák és szokások rituáléja napjainkban Sarkad, Sarkadkeresztúr és Méhkerék helyiségekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mártáné Lőrinc Veronika Protestáns zsoltárköltészet Szenci Molnár Albert zsoltárai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté István (2010) A Biblia hatása az egyetemes kultúrára a XVI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móró Krisztina (1999) Teljesség felé jelentésének teljessége felé. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mózes Dóra (1997) Madách: Mózes. Virginiától - Cipporáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Anett (2000) Az istenkép megjelenése Berzsenyi Dániel költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Péter (2020) A torz esztétikája Burke és Freud gondolkodásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nantasenamat Jirapa (2020) Buddhism and modern psychology: the interface and case studies. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Ildikó (1991) A Bibliai József-történet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nikodémusz Hajnalka (2013) Bábszimbolika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Hajnalka (2010) Zsidó vallás és gasztronómia a hagyományok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orbán Tünde (2000) A babonák világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orsovszky Ibolya (2001) A mennyek országa Bibliai példázatok : művelődéstörténeti vonatkozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlányi Zita (2003) Ha tanultunk zsoltárokat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pankerné Fülöp Annamária (2013) A sámánizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Beáta (2000) Ami elmúlásnak van alávetve... Halál és túlvilág a buddhizmusban és a kereszténységben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Bianka (2010) Betekintés az iszlám világába. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Kitti (2015) Indiai kultúra: a jóga alkalmazhatósága a mentális performancia fejlesztésére? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pavlyás Anita (1998) A skolasztikus filozófia és a gótika stílustörekvéseinek kapcsolata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perlaki Henrietta (1998) A Biblia-fordításokról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pomporné Dávid Debóra (2010) Buddhizmus Kínában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Promwong Thiptada (2020) The influence of social change on religion in 21st centuries: Social change and buddhism in new generation. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rab Evelin (2012) Az elnyomás vallása? avagy mennyire pontosak a muszlim nők helyzetével kapcsolatos információink. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radics Brigitta (2008) A Nap szimbóluma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ravasz Nóra (1998) "Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak..." Eutanázia, avagy a kegyes halál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rigó Márta (1983) A honfoglaló magyarság hiedelemrendszere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roczkov Péter (2000) „Istent látjuk, mint saját szemünket.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebők Péter (1997) "Egy az Isten" Az unitárius vallásról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serege Kata (1998) A mitológiai világszemlélet kialakulása Weöres Sándor költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Krisztina (1999) Szemléletváltás a kopernikuszi elmélet után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Skumát Renáta (2009) A magyar nép hiedelem világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Anita (2000) A „gazdag ifjú” : Justh Zsigmond, az ember és az író. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Julianna A buddhista művészet Indiában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Szilvia (2002) A táltoshit és az ősvallás nyomai mai magyar szókészletünkben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegelberger Krisztián (2019) Arisztotelész anyagfogalma a Fizikában és egyéb műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strohenr Márta (1979) A hallgatók világnézeti arculatának felmérése a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó János (1999) Az egyistenhit, mint a vallási fejlődés legtisztább, legmagasabb foka. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin (2002) Újjászületés a halálban : a feltámadás mozzanata a magyarság halálképében és rítusaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Leonóra (2003) Régi bibliafordítások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenteczki Katalin (1997) "...Nálunk harangoznak a mi harangjaink..." A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség története 1919-1947. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolarov Annamária (1999) Ady Endre novellisztikája : a halál motívumának megjelenése Ady Endre néhány novellájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szuck József (2009) Vallástörténet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székesi Piroska (1983) A hiedelmek természete és szerveződése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szörényi Endre (1998) Napjaink új vallási irányzatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Erzsébet (2000) Kolostori kertészet Magyarországon : a Pray-kódex egészségügyi szabályainak 27 növénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs György (2019) Adam Smith Láthatatlan keze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági Endre (2000) A reformáció és a magyar művelődés a 16. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süveges Márta (1998) A Vizsolyi Biblia és az 1908-as revideált Károli-Biblia összehasonlítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tandari Rózsa (1999) Mária a középkorban : nyelvi és szociokulturális vizsgálódások néhány kódexrészlet alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács Erika (2000) Az iszlám, mint a második legjelentősebb világvallás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Zsuzsanna (1997) Csokonai Vitéz Mihály boldogságfilozófiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Judit (1999) Éva mítoszának vizsgálata Alfred de Vigny La Maison du Berger című művében francia és magyar folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár Tamás István (2020) Religious Toleration and the Repeal of the Penal Laws. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Adrienn (2014) A nem muszlimok élete az iszlám világban a XXI. században. /Egy magyar lány helyzete az arab kultúrában./. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Márton (2019) Patočka, a lélek gondozása és a Charta 77. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ákos (2020) Párhuzamok Gótama Buddha és Jézus Krisztus életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Deme Anett (2012) Szanszára, a lélekvándorlás tana Indiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Anita (1998) Hogyan is volt? Régen volt. Kalandozások az „álomidő” birodalmában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Melinda (2003) Reneszánsz pápák - reneszánsz fejedelmek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Utasi Melinda (1999) Az erkölcs, mint az életfilozófia legfőbb kérdése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vas Edit (1980) Jean-Paul Sartre egzisztencialista filozófiájának és irodalmi munkásságának helye a XX.század polgári filozófiájában /Az ördög és a Jóisten mint a sartre-i filozófia tükröződése és meghaladása/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Edit (2002) A magyar sámánhit emlékeire utaló jegyek Benedek Elek népmeséiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Krisztián János (2020) Kopt-muszlim kapcsolatok Egyiptomban az arab tavaszt követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zavada Andrea (2013) A sas és az oroszlán szimbolikája a heraldikai hagyományban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám Lajos (1939) A barátság eszméje Cicero műveiben, a keresztény filozófiában és teologiában. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Ü

Ünnep Zsófia (2012) A vámpír legendák és azok kulturális hatásai Kelet-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 20. 00:25:33 CEST.