Items where Subject is "06. Humanities > 06.02. Languages and Literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ő
Number of items at this level: 962.

A

Abordán Szilvia (2004) Újabb adalékok Vörösmarty Csongor és Tündéjének értelmezéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aczél Miklós (1959) A proletáriátus József Attila költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Adamik Vera (1990) A tizenévesek nyelve : a 6. osztályosok körében végzett szókincsfelmérés eredményei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamovics Zsuzsanna (1975) Egy osztály helyesírási készségszintje az irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adorján Józsefné (1967) József Attila tájköltészetének hangulata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Alazzam Awni Rafi Shlash (2019) La francophonie au Proche-Orient apres la deuxieme guerre mondiale. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alt Ilona (1957) Juhász Gyula szóösszetételei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ambrus János (1965) Móricz Zsigmond parasztábrázolása munkásságának második felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek konkrét kimunkálása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus Kálmánné (1964) Történelem és líraiság Pausztovszkij műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Angeli Katalin (1989) A boldogságsziget motívuma Petőfi 1845 januárja és 1847 októbere között írt költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyalné Dohnál Ágnes (1975) Gárdonyi Géza munkássága és szerepe ifjúsági irodalmunkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Annus Gábor (1992) Mikes Kelemen Erdély-képe. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Anikó (1989) Tóth Árpád hírlapi rögtönzései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Borbála (1959) A karcagi fazekas munkamenete és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Antal Krisztina (2004) Rádióban elhangzó hírek nyelvhasználati vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Tibor (1971) A pedagógiai Erosz hajtóereje Németh László : Iszony és az Égető Eszter c.regényeiben : pedagógiai gondolatok elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arató Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató Klára (1972) Dsida Jenő jelzőhasználata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arányi László (1966) A polgári fejlődés ellentmondásainak ábrázolása Goethe életművében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Asbóth Edéné (1959) A "felesleges ember" az orosz irodalomban /Anyegin, Pecsorin és Oblomov/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

B

Bacskai Edit (1973) A Nagy Emberek Élete cimű sorozat és Hegedűs András: Legkedvesebb íróim című művének felhasználósa az írói életrajzok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bak Irén (1969) Juhász Gyula napszakai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakai Mónika and Kurucz István and Virág Zoltán (1989) A strófaváltás a XVII. századi magyar költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos Lászlóné (1965) Mikszáth Kálmán útja a realizmushoz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baksa Zsolt (1966) A szocialista erkölcs kérdései Szakonyi Károly novelláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakán Zoltán (1959) Somogysárd község személy és ragadványnevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balaton Csilla (1992) Egy téma két változata: Shakespeare Othello című drámájának összehasonlítása Boito Verdi Otello című operájához írt librettójával. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baleczky Ivánné (1970) A keresztnévadás divatja egy település névanyagában : Szuha - Mátramindszent. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balog Gézáné (1967) A nyugati írói körének prózairodalmában /regényeiben/ hogyan jelentkezik a család és a régi életmód felbomlása? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balog Renáta (2004) Csokonai Vitéz Mihály és a Csókok című pásztoridill. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Ádám (2019) Henry Vaughan : Mystic or Devoted Christian? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh István (1966) A Toldi állandó szókapcsolatai Jászkiséren. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Kinga (1998) A véges és a végtelen egymásba fonódása Weöres Sándor Talizmán című versében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Lídia (1998) Sajtóközlemények elemzésére alkalmas módszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Márta (1991) Ember és regényforma Németh László: Emberi színjáték c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Szilvia (1990) A mese születése : Veres János mesél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Erzsébet (1976) Az olvasmánynaplók készítésének gyakorlata az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Ilona (1972) "Anyám szíve köré kristályosítottam a mindenséget" : Juhász Ferenc két eposzáról, az Apám-ról és az Anyám-ról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs Mária (1966) Byron: Don Juan, Puskin: Jevgenyij Anyegin /Párhuzam/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs-Kovács Szilvia (1992) Ősi hitvilágunk emlékei a magyar népmesékben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bandur Katalin (1972) Az olvasóvá nevelés kérdése az általános iskola felső tagozatában : a tanulók olvasottsági szintjének elemzése önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bangócz Ágnes and Szabó Ildikó (1991) Két XVII. századi imádság nyelvi sajátságainak elemzése és összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banász Katalin (1998) Értekezés a színekről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranek Aranka (1959) A szegedi szűcsök munkafolyamata és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baranyi Éva (1978) Játékos szemléltető eszközök használata az ötödik osztályos nyelvtan tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricsa Edit (1971) József Attila a "Szépség koldusa" című kötetében a képalkotás jellegzetességei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baricsa Enikő (1992) A XX. századi abszurd dráma Ionesco és Mrozek művein keresztül. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Márton Margit (1992) Gulyás Pál: Kölcsönhatások és motívumok Gulyás költészetében a Németh Lászlóhoz írt levelek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Antal (1975) Népi szokások, történetek Tiszaroffon a falu idősebb embereinek visszaemlékezései alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Zoltán (1991) Nagy László megszemélyesítéseinek komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Éva (1964) Móricz Zsigmond regényírói stilusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartha Izabella (1978) Kun nyelvemlékek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartku Teréz (1973) Moralitás Sarkadi Imre drámáiban : Oszlopos Simeon: Elveszett paradicsom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth Réka (2019) A társművészetek szerepe az irodalomórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó Gáborné Tábori Katalin (1977) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beck Orsolya (1991) Az ősi hiedelemvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bellai Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik Szilveszter (1969) A bognár szakma munkamenete és szakszókincse. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bende Ildikó (1989) Grammatikai sajátságok a Jókai-kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benderek Erzsébet (1976) Vizsgálatok a humor területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bendó János (1966) A Szolnoki Megyei Napilap irodalmi melléklete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berec Zoltánné Kiss Erika (1992) A Németh László-i regény megközelítése a Gyász és az Iszony alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki Zsuzsa (2004) William Shakespeare: Hamlet, avagy a kizökkent idő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Zsuzsa (1991) A régi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Miklósné Pataki Györgyi (1963) Nagy Lajos novellisztikája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berkesiné Nagy Mariann (1989) A sámánhit elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta Márta (1971) Székkutas földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berta Tibor (1978) Néhány József Attila számadó-vers értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bibok Katalin (1968) Kiskunfélegyháza belterületének földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Blága Józsefné Ivánovits Mária (1969) Juhász Ferenc szóösszetételeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boda Tímea Katalin (1998) Kiskunfélegyháza jeles napjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Ilona (1976) "Nekem a szerelem nem volt víg ajándék!" : Léda hatása Ady költői arcának kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Jenő (1966) Valóság és utópia az orosz forradalmi demokraták szépirodalmi műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodor Margit (1989) A Döbrentei kódex egy részletének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsár Erzsébet (1977) Németh László 1945-ig írott társadalmi drámáinak hősei : megérkezés egy újfajta szemlélethez, mely szakítás a "meredek külön úttal". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Péterné (1976) Ady nem alkuszik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Márta (1975) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse : a hordás - nyomtatás - cséplés Kisbéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Sarolta (1975) A mitikus parafrázis, a parabolisztikus ábrázolás és szerepük Sarkadi Imre korai novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Zoltán (1989) Szilády Áron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondár Edit Ágnes (2004) A boldogság problematikája Kölcsey prózai műveiben : „Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Enikő (1998) A dráma tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Andrásné (1978) Hódmezővásárhely az irodalomban a XX. század első harmadáig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros Éva (1957) Juhász Gyula mondatfűzése. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Boross Beatrix (1973) Nagy László költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boskó Sarolta (1971) Dózsa György a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Brenner József (1965) Shakespeare analitikus társadalomszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Budai Judit (1974) Radnóti Miklós költészetében a másodikszemélyűség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyi Beatrix (1998) Vajda János: Alfréd regénye című művének helykeresése a Gina-szerelem, a Vajda-életmű és a magyar irodalom történetének három szférájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Istvánné (1976) Gyermekábrázolás a századforduló prózairodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bunkóczi Mária (1966) A hangtan tanítása az 5. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buri Tünde (1990) A maszkmotívum E.T.A. Hoffmann "Brambilla Kisasszony" című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bustyaházi Ágnes (1967) Vörösmarty romantikus képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buzás Éva (1975) Vajda János szerelmi költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai Lajos (1972) Thomas Mann és József Attila kapcsolata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálint Józsefné (1977) Az idézetek szerepe Kosztolányi Dezső költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Lajos (1967) A magyar forradalmak költői : a forradalmi eszme azonossága és fejlődés Petőfi, Ady és József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bán Gyöngyi (1998) Eszmék, erkölcsi hittételek Németh László társadalmi drámáiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánya Erika (1976) A dokumentumirodalom áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bársony Magdolna (1970) A műfordítás problémájához : Majakovszkij verseinek alsó köznyelvi és zsargon elemei a magyar fordításokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bátori Gézáné Forgó Zsuzsanna (1978) Hazaszeretet, család, szerelem a korai kuruc költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyiné Mester Zsuzsanna (1989) Néhány gondolat József Attiláról, szerelmeiről, a Flóra-versekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési Eszter (1990) A pogány és a keresztény vallás elemeinek keveredése Tamási Áron színpadi műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Béllei Lajosné (1967) Galambos Lajos prózai művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bényeiné Berki Gizella (1963) Nagy Lajos novellái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bérces Erzsébet (1967) Hemingway hőseinek harcai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Béres Erzsébet (1978) Pilis község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Zoltán (1998) Babits Mihály: Tímár Virgil fia című regényének elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Zoltánné (1998) Babits Mihály költészete a halál árnyékában. Posztgraduális képzés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóné Viktória (2019) A Case Study of the Economic Motives behind British Imperialism in the late 19th-century : the Glen Grey Act and its Repercussions. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Büttner Mária (1966) A nők helyzete Thackeray műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

C

Chikán Ágnes (1970) Változtatnod nem lehet? : Füst Milán versváltozataíról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cirkov Ilona (1991) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai Andrásné (1972) Ady Endre: "Új versek" és "Vér és arany" című kötetei az egykorú viták tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csala Imréné (1975) Hangszimbolika Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csathóné Zágoni Nóra (1991) Diákolvasáskutatás, az általános iskolás tanulók olvasási szokásainak vizsgálata a tananyag befogadásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Erzsébet (1990) Az ősi hiedelemvilág elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehi Judit (1974) A helyi irodalmi hagyományok gyűjtése, felhasználása, az irodalmi kirándulások szerepe az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengelné Plank Ibolya (1989) Sóvári Soós Kristófnak prófétákat magyarázó postillás kötetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepesz Ilona (1990) Az igék vizsgálata Illyés Gyula: Nehéz föld című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Irén (1967) Majakovszkij irodalompolitikai és esztétikai nézetei cikkeiben : a futurizmus. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cserei Katalin (1968) Az anyanyelvi kulturáltság fejlesztésének tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cseri Ida (1969) Radnóti Miklós minőségjelző-használata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csernok Gyuláné (1978) Kosztolányi Dezső: Neró, a véres költő c. regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely Erzsébet (1975) A Kner család levelezése Móra Ferenccel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiernyik Lajosné (1991) Értékorientációs elemzés egy-egy kiemelkedő reformkoriepikus vagy drámai műben : Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című drámájának értékorientációs elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csige Marianna (1990) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Erika (1989) A Szabács viadala című nyelvemlék 1-50 sorának komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csirik Jánosné (1969) Pedagógus-portrék Németh László 1945 előtt írt regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csiszár Imola (1990) Az ö-zés fokának vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár Piroska (1974) Móra Ferenc pedagógiai nézetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Márta (1991) A magyar tudományos-fantasztikus irodalom kialakulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmazia Kincső (1991) Árva Bethlen Kata stílusa, egyénisége, önéletírásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csoknyay Zoltán (1966) Cegléd irodalmi élete a felszabadulás után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csomor Józsefné (1975) A szinonimák és az antonimák kapcsoló szerepe egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos Katalin (1973) A képzőművészeti szemléltetés lehetőségei és módjai az általános iskola 7. 8. osztályának irodalomtanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás Lászlóné (1976) Az érzelmi nevelés lehetősége az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csábi Józsefné (1991) Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének feldolgozása az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáki Sándorné Berényi Judit (1970) Juhász Gyula hangutánzó és hangulatfestő szavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi Istvánné (1972) A letkési népnyelv zárt í-zése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csébi Lászlóné Lám Katalin (1978) A magyar irodalmi órák kereteinek bővítése, a magyar irodalmi szakkör munkája a Rózsa Ferenc Általános Iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csősz István (1967) Kosztolányi Dezső Számadás c. kötete, mint költői munkásságának összefoglalása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csősz József (1969) A ritmikai szerepű költői szabadság Radnóti lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csőszi Sándor (1970) Ady Endre és Bartók Béla művészetének rokonsága és a népköltészethez való viszonyuk. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czene Gábor (1989) "Csak látom könnyeiteket, de én már nem értem" : gondolatok Csáth Gézáról és novelláiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czinege Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dancsó Piroska (1967) A naturalista és a realista Móricz stílusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Danyi Rozália (1970) Kazinczy Ferenc nyelvújító elveinek fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darabos Mária (1967) Ady jelzőhasználata : Az Illés szekerén és A halottak élén című kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dedinszky Éva (1974) Petőfi Sándor : János vitéz tanítása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Ilona Gyöngyi (1978) A hasonlat mint művészi kifejezőeszköz Kosztolányi prózájában / Nero, a véres költő című regény alapján/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák R. János (1990) A disznó babonái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinnyés Mária (1970) Arany János és a népiesség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dinya Adrien (1990) Reviczky Gyula: Apai örökség című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Disznós Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dióssy Gabriella (1990) Népi hangszerneveink történetéből: a cimbalom és a furulya tárgy- szó- és művelődéstörténeti tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi Margit (1966) A békési keresztnévadás sajátosságai cimű dolgozatáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dlusztusné Vecsernyés Sarolta (1965) Reymont es Zola parasztábrázolása a Parasztok és a Föld című regények alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobi Erzsébet (1974) Az irói életrajzok tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobó Margit (1971) A különleges tartalmú predikativ szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Domokos Zsuzsanna (1971) Vésztő földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dorcsák Éva (1967) Az egzisztencializmus problémája a mai nyugati drámairodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Drozdik Orsolya (1966) Weöres Sándor irracionalizmusa : "Tűzkút" című kötete alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Duhaj Ilona (1978) Az argó szerepe néhány mai magyar író stílusában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dunai Tamás (1990) A magyar polgárosodás kérdései Arany művészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dutkon Edit (1958) Békés község hanglejtés-vizsgálata. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dér Ildikó (1975) Darvas József: A fekete kenyér keletkezéstörténetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dózsa Erzsébet (1973) Déry Tibor színházi kisérletei három avantgarde dráma tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötörné Buzek Zsuzsanna (1990) Népmeséinkben rejlő ősi hagyományok különös tekintettel az üldözés és akadályképzés motívumaira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dúcz Katalin (1998) Az őrülethez vezető út motívumai Sylvia Plath Az üvegbura című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Egriné Mondok Katalin (1990) 10-14 évesek olvasási szokásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyeki Mónika (1997) Libertinizmus es valláserkölcs Laclos levélregényében /Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok című regényének elemzése/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elek Jánosné (1978) Irodalmi szépség, zenei szépség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Emhő Mária (1965) Hogyan segíti az elbeszélés és a magyarázat módszere a tanulói aktív részvételét az elemzés során? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdős Judit (2004) Isten-élmény és isten-motívum József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabriczius Mária (1968) A félelem-motívum Ady költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fabó Éva (1966) Pedagógussors Gárdonyi művei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Faludi Éva (1973) A modern filművészet Jancsó Miklós filmjeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Judit (1975) A novellaíró Gelleri Andor Endre jellemábrázolás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Zsuzsanna (1990) Névvizsgálatok Budapest egy kerületében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Attila (2019) Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban : kontextusok, feltételek, lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Ilona (1960) Az ö-zés állapota Alsómocsolád községben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Farkas Jolán (1971) Versritmusú egységek Mikszáth Kálmán korai novelláiban a Tót atayfiak - Jó palócok c. kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Józsefné (1969) Periférikus emberi sorsok Moldova György műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1976) Az olvasóvá nevelés kérdései az általános iskola felső tagozatában : a nyáregyházi Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében végzett szociológiai felmérések vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Varga Réka (1998) Magyar írónők a XIX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Hajnalka (2004) Hermann Hesse hőseinek átfogó elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Julianna (1978) Az avantgarde hatása Déry Tibor drámáira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Ágnes (1978) Ratkó József lírájának fejlődése kötetei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Katalin (1989) Forrásanyag-gyűjtemény az új irodalmi tanterv szemelvényeinek előkészítéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Klára (1978) A varázsmese morfológiája Széki népmesék morfológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1975) Petőfi a tankönyvekben /1888-1960/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1972) Énekpedagógiai módszerek alkalmazása a verstanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Éva (1968) Rajka község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehérvári Györgyné (1976) Alsó tagozatos tanulók nyelvhasználati szintjének vizsgálata a telitettségi mutatók segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérváry Lilla (1990) A misztika fogalma a magyar romantikában, Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejes Erzsébet (1957) Az és, s kötőszó funkciója. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Fekete Erzsébet (1990) Az átok, szitok, káromkodás nyelvtörténeti vizsgálata Jókai Mór korai novellái alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Erzsébet (2004) Móricz Zsigmond dzsentriábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gáborné (1975) Félbemaradt életmű : Sarkadi Imre munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feketéné Rausch Beáta (1989) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyves Györgyné (1968) A szókincsfejlesztés lehetőségei és módjai az általános iskolában, különös tekintettel a felső tagozat 5-8 osztályára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ferencsik Anna (1970) Bölcsőtől a koporsóig : népszokások egy királyhegyesi parasztcsalád életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Finta Ilona (1966) Körösi halászat. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fischer Katalin (1967) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola felső tagozatának nyelvtanóráiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fischer Ágnes (1970) Kecskemét irodalmi élete 1840-60-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Flaisz Andrásné (1969) Az állam és az erkölcs felvilágosult szemlélete Bessenyinél. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor Éva (1991) Egy lehetséges elmélet a felső tagozatos anyanyelvtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodorné Dezső Mária (1966) Az ö-zés néhány kérdése Hódmezővásárhely nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodorné Szöllősi Erika (1998) Klasszikusok árnyékában : Degré Alajos, a drámaíró. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Ilona (1967) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fornai Anna (1966) "Míg össze nem rogysz-Te bolond" : Váci Mihály költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Friedl Erzsébet (1991) Az ősi hitvilág elemei a Kárpát-Ukrajnai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Frigyesy Ferencné (1967) A Katon József Társaság története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fuksz Ilona (1967) Vallomás Simon István költészetéről : Mennék, de meg-megállit nyíló virág, fű,fa,viz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Futás Mária (1969) Ibsen kora társadalmának problémái és szimbólumai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián Noémi (1971) Bibliafordítások : Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János és Szenczi Molnár Albert fordításai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fája Sándorné (1969) A kapitalizmus birálata Arany János őszikéiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földes Károly (1975) Juhász Gyula a szülőföld szívén : a költő szegedi évei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesi Magdolna (1991) A kosárfonás és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Földesi Tamásné (1959) Életvágy halálvágy Ady költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Földházi Zsuzsanna (1975) Műelemzés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galambosné Rapcsák Ildikó (1990) Heltai Gáspár 73. fabulájának nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galli Márta (1973) A lírai művek iránti érdeklődés és tanításának problémái az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garamvölgyi Tímea (1998) Albert Camus drámáinak magyarországi befogadása : magyar-francia irodalmi kapcsolatok a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaál Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gecsei Gyöngyi (1967) Utónevek változása Dévaványán 1900-tól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gellén Edit (1991) Az ősi fazekasmesterség és szakszókincse Mezőtúron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely Éva (1967) A fonetikai metaforákról : hozzászólás a "van-e a hangnak" "jelentése" kérdéshez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Goda Margit (1977) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Godó Eszter Nóra (2004) Teleki László Kegyenc című drámájának recepciója a 19. és 20. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gogolyák Mária (1968) Hangismétlés, hanghalmozás Juhász Gyula költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Goldmann Leonóra (1972) Bibliai vonatkozású közmondások szólások és szóláshasonlatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombkötő Éva (1967) 12 éves korosztály /egy osztály tanulói/ minőségjelzős szerkezeteinek vizsgálata különböző szempontok szerint. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gonda Józsefné (1975) Az állandó határozók szerepe Sarkadi Imre : A gyáva című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gottlieb Katalin (1998) Interpretáció Ratkó József Zsoltár. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gróf Róza (1976) Szabó Dezső: A lélek-mocsár, Scholtz Mihályné ítélete /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubek Istvánné (1974) Az ifjúsági irodalom az olvasóvá nevelés szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubuznai Lajosné (1965) A közös, irányított és az önálló fogalmazások készítésének módszerei a III. és IV. osztály fogalmazástanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gujtman Éva (1977) Gyakorlattípusok a szófajok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Irén (1976) Lázadás az ember szeretetének jegyében : Dosztojevszkij lázadói: a Karamazov testvérek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Jenőné (1969) Csorvás község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás József (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátosság vizsgálata az 5. osztályos tanulók elbeszélő fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás László (1966) Móricz Zsigmond stílusa a szabad függő beszéd szempontából, az alsó-tiszai nyelvjárás, valamint a népiesség vizsgálata a Pillangó c. idillben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Mária (1967) A szántás-vetés Jászladány községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Zsuzsanna (1976) Szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gutay Jánosné (1972) A kender feldolgozása /Bodrog/ Szentesen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyarmati János (2004) Edgar Allan Poe hatása az irodalomra : Poe élete, hatása Ady-ra, a francia költészetre és Howard P. Lovecraftra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Márta (1965) A gondolkodás fejlesztésének lehetősége és feladata a 2-4 osztályos nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyivicsán Márta (1990) Néhány magyar szó szlovák eredetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyukis Antalné (1967) A népiesség megnyilvánulása irodalmunkban Kisfaludytól - Petőfiig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyulainé Hegedűs Gyöngyi (1990) Az ősi hitvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyurkóné Nagy Ágnes (1978) Moldova György riportjai és szociográfiái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györe Katalin (1989) Viccek a siccen innen és siccen túl. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

György Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a "Rab Ráby"-ban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

György Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a Rab Ráby-ban /Jókai Mór: Rab Ráby című regénye alapján/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gyürü Magdolna (1978) Népi gyökerek Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrbíró Magda (1966) A tanulói aktivitást megvalósító néhány eljárás az általános iskolai nyelvtantanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győrfi Lászlóné (1974) A választás kérdése Sarkadi műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Ilona (1967) A helyesírés tanítása az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győri Imréné (1967) Madách Imre : Az ember tragédiája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gábor Katalin (1990) Hugó Károly élete és művei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábris Zsófia (1966) Németh László munkássága a felszabadulás előtt /1925 - 45/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gágyorné Győri Éva (1991) Ősi motívumok a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Magdolna (1972) A rákospalotai nyelvjárás néhány hangtani kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Róza (1966) Kiskunlacháza földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gémes Klára (1977) Heltai Gáspár: Bölcs Esopusnak és másoknak fabulái... : Heltai Gáspár Humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gömöri Teréz (1970) Jelzős szerkezetek Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlatok szerepe az irodalom órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadfi Ibolya (1975) A belső monológ szerepe Szabó Magda epikus művészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haid Katalin (1970) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajagos Tóthné Szász Magdolna (1990) "Nincs csak egy világnézet" : Sántha György élete és költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu Anikó (1991) Arany János: Buda halála. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haluska Klára (1990) Nagy László és a szülőföld kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hamar Mária (1966) Galambos Lajos: Isten őszi csillaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hamarné Popol Klára (1989) Töprengések Babits műve fölött : műelemzés : Babits mihály: A gólyakalifa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hammer Szabina (1968) Struktúra és megismerés Juhász Ferenc költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hanga Lajosné (1978) A magyar népballadák konfliktushelyzetei és témái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangyálné Praszna Éva (1990) Fáy András és a fóti irodalmi kör. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangyási Lajos (1967) Az összetett is az egyszerű mondatok hatása a gondolkodási folyamatra; a mondatok megértésének százalékos aránya. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hargitai Imre (1967) Csiky Gergely munkásságának rövid áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harka Ákosné (1967) Német László regényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harkai Edit (1966) Kötőszó nélküli összetett mondatok Juhász Gyula verseiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harmath Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatházi Sára (1969) Juhász Ferenc szóképeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hatos Jánosné (1978) Zrínyi Miklós alakja a reformkori lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Haulik Lászlóné (1958) A szolnoki kosárfonók munkamenete és műszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Havasi Edit Ildikó (1998) Egy századvégi magyar Tantalus Gozsdu Elek novellisztikája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasi Katalin (1967) Hangúlyozás-és hanglejtéselemzés a szavalásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hefty Erzsébet (1965) Mesterházi Lajos metaforáiról "A négylábú kutya" c. regény alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Andrea (1991) Szitkozódások a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Nóra (2007) A dzsentri és a Don Quijote típus bemutatása Mikszáth két regénye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Zsuzsa (1977) Ottlik Géza: Iskola a határon /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heltai Bálint (1974) A magyar népdal önrímei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heltai Katalin (1970) Jókai népies hőseinek ábrázolási módja : hatása a népnemzeti drámairodalomra /Jókai: Egy magyar nábob, a Kőszívű ember fiai, Sárga rózsa című regényei és Tóth Ede: Falu rossza című népszínműve alapján/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Helyey Marianne (1974) Az első személy mikrostilisztikai vizsgálata Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hepp Erzsébet (1977) Óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hermán Judit (1973) A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernádi Mária (1997) A látomás Vörösmarty kései verseiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi Éva (1973) Beszédtechnika - gyermekeknek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hirt Anna (1958) Az új helyesírási szabályzat újításai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hohn Józsefné (1990) Egy nyugati-palóc nyelvhasználó nyelvi-hangtani változásai a kiskunsági nyelvjárástípus hatására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoksza Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Honfi Anita (1990) A szerelemről: A XIX. századi magyar és francia szerelemfelfogás összehasonlítása Stendhal, Petőfi, Vörösmarty művei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hontiné Csernák Erzsébet (1969) Statisztikai vizsgálatok Juhász Gyula a-val kezdődő szavai alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi Éva (1958) Békéscsabai család- és keresztnevek 1753-1957-ig. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horvai Hajnalka Borosta község hanglejtésformái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horvai István (1967) A felső nyelvállású magánhangzók időtartamának váltakozása Jánoshalmán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Adrienne (1989) A szerencse-motívum a XVII. század első felének költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrea (1991) Ragadványnevek Kiscsávolyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Anna (1975) Gelléri Andor Endre novelláinak fantasztikus elemei és ezek kifejezőeszközei /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Attila József (1998) Arthur Rimbaud: Delíriumok II. "A Szó alkímiája" : az érzékek összezavarása mint az érzékek iskolája : műértelmezés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Györgyi (1966) Jászjákóhalma személynévadása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Istvánné (1975) A lélekábrázolás eszközei Cholnoki László : Bertalan éjszakája című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Jenő (1967) A látható nyelv stílustani vizsgálatának néhány kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Józsefné (1974) Móra Ferenc "Ars didaktikájának" vizsgálata a Betűország virágoskertje elemi iskolai tankönyvek hat kötete alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (1966) Radnóti Miklós nyelvi kifejező erejének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Margit (1975) A drámaiság eszközei Illés Endre novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1959) Veres Péter tájszavai a "Három nemzedék" c. művében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth Orsolya (1991) Különös tulajdonságú szereplők a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Zsuzsanna (2004) Szexista nyelv-e a magyar? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Lusztig Ilona (1978) A vásárhelyi lakodalmas vőfélyszövegeinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hubert Sarolta (1974) Valóságos és irreális elemek Szomory Dezső késői novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hugai Mária (1974) Az olvasóvá nevelés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hugai Tibor (1970) Karinthy Frigyes művészi magatartása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hunyadvári Éva (1991) Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszka József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Háberl Józsefné (1960) Sándorfalva környékének földrajzi helyneveihez fűződő néphagyomány. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hámori Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héjjas Irén (1968) Nagykőrösi keresztnévadás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hévizi Sándor (1967) A zárt e és a nyílt e hangok változatása a XIX. századi magyar költők rímeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

I

Iglói Márta (1966) Kosztolányi hasonlatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Illés Julianna Judit (1978) Az 1848-49-es szabadságharc öt memoár tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iványos Erzsébet (1961) Megszólitások Juhász Gyula költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Izsó Erika (1966) Jane Eyre lelki jelenségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Izsó Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 4. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab Katalin (1978) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című könyvének stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa Gabriella (1989) Magyar hölgyek leveleinek mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa Mária (1970) Olvasóvá nevelés az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jancsik Csilla (1989) Mondat -és szövegszerkesztési sajátosságok Pázmány Péter prédikációiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janecskó Andrásné Tass Katalin (1972) A verbális és nem-verbális elemek szerepe a párbeszédben : Móricz: Forr а bог c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Janovák Lászlóné (1991) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben : Az égig érő fa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janáky Mariann (1978) Kölcsey Ferenc Parainesisének elemzése Egy mai Parainesis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jenei Tímea (2007) Egyén és hatalom viszonya Sütő András drámatetralógiájában : szakdolgozat pedagógiai melléklettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovai Erzsébet (1968) A magyar nyelvtan tantervek fejlődése 1945-től 1962-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jeszenszky Ádám (2004) A bonyolult jellem a Shakespeare-i színpadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Erzsébet (1967) Radnóti Miklós hazafiságinak megnyilvánulása költői müveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Ferenc (1969) Erősítések Juhász Ferenc : A tékozló ország című eposzában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jónás Ágota (1990) Budapesti és Szeged környéki /vidéki/ keresztnévadási szokások számítógépes összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kabódi István (1968) A kifejezőképesség fejlesztése a felsőtagozatos nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaiser László (1977) Németh László útja az Emberi színjáték befejezéséig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaizler Ágnes (1998) Anyanyelvművelés az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kallai Klára (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei és feladatai a 7. osztály "Jelszavaink valának: Haza és haladás” című témakör tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár Jánosné (1991) Sütő András drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanócz Sándorné (1978) A XX. századi népi írók mozgalma Szabó Pál: Isten malmai elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapai Éva (1991) Bethlen Gábor jelleme és politikai pályája szépírói és történész szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapus Erika (1998) Az "erdélyi Antigoné" Árva Bethlen Kata alakja Németh László írásaiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karakas Klára (1966) Petőfi és Beranger. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos István (1966) Kor és Valóság : Bertha Bulcsu munkássága és írói tevékenysége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Judit (1970) Kettős szófajú szók Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Karkus Istvánné (1966) Móricz Zsigmond kritikai látásmódjának elmélyülése az Úri muritól a Rokonokig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Karkuska Katalin (1998) Egymást kiegészítő jellemek Móricz Zsigmond Erdély című trilógiájának négy főalakja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karászi Rózsa Diana (1974) A játékos gyakorlatok szerepe az anyanyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karátsonyi Anna (1958) Kiss Lajos műveinek tájszótára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kasuba Margit (1990) Mikes Kelemen Törökországi leveleinek mondattani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszáné Kovács Erika (1991) Dzsentriábrázolás Mikszáth Kálmán Sipsirica című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Anna (1990) A "virág" motívuma Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Elektra (1989) Ady költészetének tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés Katalin (1966) Gyermekek és Dickens. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kelemen Lívia (2004) Vajdasági magyarok nyelvi nehézségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Mária (1959) A kurucköltészet problémája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Keller Annamária (2004) Agatha Christie Poirot-regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Katalin (1978) Esetek, tréfák, anekdoták Mikes Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kemény András (1967) Az elnyomott nép vágyainak és törekvéseinek ábrázolása а XIX. sz. orosz irodalmában /kb. 1870-ig/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Gelléri Andor Endre valóságszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Kodály irodalmi munkássága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Keresztes Zoltán (1991) Arany László műveltsége főművének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertai Jánosné (1973) Kecskemét műemlékei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerti Károly (1971) Egy motívum Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész Ferenc (1990) Szabó Dezső: Az elsodort falu. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Győző (1989) Realizmus és humor Pákh Albert humoros életképeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Julianna (2004) Hajnóczy Péter világa : A halál kilovagolt Perzsiából tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Józsefné (1972) Metonímiák és szinekdochék József Attila költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész László (1997) A képregény szerkezeti sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kincses Kornélia (2004) Adalékok Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című művéhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kindl Éva (1990) Borota község mai család- és ragadványnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Enikő Katalin (1989) A Ferences magyar irodalom néhány műfaji sajátossága a XV-XVI. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisabonyi Ferenc (1967) Csolnok község hely-és földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisjuhász Margit (1976) A lírai idézés és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisné Somody Emese (1978) A drámaíró Sarkadi Imre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kispálné Lucza Ilona (1990) Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése). Posztgraduális képzés, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Brigitta (1990) Németh László nőalakjai három regénye alapján : Gyász, Iszony, Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Béláné (1973) Tompa nagyközség kulturális múltja, jelene és jövője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Emilia (1975) A kisértekezés tipikus kapcsolóeszközeinek gyakorisági vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Etelka (1960) Az ellenforradalom időszakának parasztábrázolása irodalmunkban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kiss Irma (1978) A közvetett nevelőerő területei Fekete István Tüskevár című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Istvánné (1968) Okány községben előforduló utónevek statisztikája 1896-tól 1950-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Karolina (1973) Találós kérdések modellálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Katalin (1989) A zsidó-magyar sorspárhuzam kérdésének vizsgálata a XVI. század eleji magyar lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Margit (1957) A szegedi fazekasság. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kiss Mária (1974) Szini Gyula novellatípusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Zsuzsanna (1978) A reformkor új műfaja a novella. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Rácz Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Kozák Ágnes (1991) Az ősi hitvilág tükröződése a mai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Pálinkó Erika (1991) Arany János lírai formanyelvének sajátosságai az Őszikék verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisterenyei Ervin (1966) Kassák és az avantgarde. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisvári Henriett (1998) A magyar földre átültetett modern francia polgári dráma, avagy Csiky Gergely jelentősége a magyar színműírás terén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kliment Pál (1967) Modernizmus Sarkadi Imre kisregényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kluka Adrienne (1973) A zenei szemléltetés lehetőségei és módjai a 7. osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kluka Éva (1975) A versmondási és előadói készség fejlesztése 5-8 osztályig, az énekpedagógiában alkalmazott módszerek felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetykó Istvánné (1975) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Antal (1972) Beckett. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczor Márta (1973) Az olvasóvá nevelés problémái az általános iskolai irodalomoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolongya Zsuzsanna (1977) Kosztolányi Dezső tollrajzainak stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koltay Tibor (1976) A kapcsoló szerepű szó- és tőismétlés egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komlódi Józsefné (1965) A korabeli társadalom néhány ellentmondása a századforduló regényeinek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komondy Katalin (1974) A népballada tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly László Miklós (1989) Márton László Menedék című beszélyének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kontra György (1970) Szövegcsonkításos módszerrel végzett redundancia vizsgálat tanulságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kopasz Dorottya (1991) A sztarec-motívum Dosztojevszkij Karamazov testvérek c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korell Gertrúd (1978) A csikó motívum Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányosné Makai Eszter (1990) Az 5. osztályos korú tanulók nyelvhasználatának néhány jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányosné Makai Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korányi Mátyás (1961) A marós szakma szaknyelve és szótára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Koszorús Márta (1971) Az i hang betűjelének ékezése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kothencz Erzsébet (1989) Kedvenc irodalmi hősök, példaképek tizenéveseinknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács András (1972) Erdélyi József költészetének népi világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Anna (1976) Móra Ferenc családábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erzsébet (1991) Az istenhit, a szeretet és a halál motívumainak megjelenése Pilinszky János költői munkásságában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Judit (1969) Pilinszky János "harmadnapon" /1959/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Katalin (1968) Van-e az időmértékes ritmusnak hangulata? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Kinga (1998) A történelem és a dzsentrivilág pusztulása Móricz Zsigmond regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Lászlóné (1970) Történelmi alakok ábrázolása a magyar irodalomban : Budai Nagy Antal,Dózsa György,Törő Pál, Asztalos János, Szántó Kovács János. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Mihályné (1967) A mondatok terjedelmének váltakozása Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tibor (1989) A Margit - Legenda részletének nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1978) Szolnok köznyelvének jellegzetesebb nyelvhelyességi vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Szekeres Ilona (1974) Ragadványnevek Szajol községből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Csaba (1991) Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Csabáné Tapasztó Ildikó (1991) Sarkadi Imre pályája csúcsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koós Ildikó (1967) Pedagógus sorsok a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krebsz Rozália (1964) Materialista vonások József Attila szerelmi költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krechova Mária (1972) Az isten-motivum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krupa Mária (1966) Magyarországra áttelepült szlovákiai magyarság nyelvének palóc sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kródi Erzsébet (1974) Korunk morális problémái Csurka István drámáinak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kubatovics Gyöngyi (1997) Bátmonostor jeles napjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kucsera Istvánné (1965) Juhász Gyula tárgyi bővitményes mondatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuczy Károly (1958) Vizi közlekedési eszközök Foktőn, és a vizenjárók szaknyelve. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kugyela Anna (1974) Mondattípusok kialakulása és fejlődése a gyermeknyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuklis Henrik (1991) Egy huszadik századi sámán: Sinka István. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunos Boglárka (1998) Shakespeare-darabok a zenés színpadokon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurcz Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurcz Klára (1973) Örkény István egyperces novelláinak szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuris Erzsébet (1975) A 6. osztályos tanulók fantázia - fejlettsége, nyelvi kifejezőereje, érzelemvilága a városi ill. falusi irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuti Irma (1970) Lászlófalva és Kocsér község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutyej Lajos (1978) Az olvasási készség, értő olvasás és szövegelemzés helyzete, fejlesztése : olvasóvá nevelés iskolánkban és községünkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kácsor Ilona (1978) "Az Ármány és szerelemtől a Bitorlott szerelemig” : Schiller munkássága, hatása a magyar irodalomra : az Ármány és szerelem c. dráma hatásának kimutatása Bérczy Károly: Bitorlott szerelem c. drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kákonyi Károly (1974) A személynévadás jellemzői Szakmár községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kákonyi Veronika (1967) Homokmégу nyelvének hangtani sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kállai Edit (1991) A berettyóújfalui nyelvjárás hagyományos használata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kállai Szilvia (1997) Az öltözködés német jövevényszavai nyelvünkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Anna (1989) Déry Tibor társadalmi regénye, A befejezetlen mondat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kály Kullai Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Ivett (1998) E.T.A. Hoffmann fantáziái avagy a „valóságban is vannak csodák” : az arany virágcserép és a Brambilla hercegnő című kisregények összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán Katalin (1977) A szabad mondatrészek szerkesztettségének vizsgálata az 5. osztályos tanulók: írásbeli megnyilatkozásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kávai Katalin Rita (1991) A Monarchia időszaka, mint Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit és Krúdy Gyula emlékező prózájának gyökere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékesi János (1967) Berzsenyi útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kézy Zsuzsanna (1975) A magyar történelmi parabola néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya Margit (1998) A falfirkák grammatikája és szemantikája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa Ilona (1960) Zola naturalizmusa. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kósa Mónika (1998) Az egyén és a társadalom összefonódása a haza ügyéért Kölcsey Ferenc néhány prózai művének értékszemlélete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köböl Erika (1991) Az erősítés és a tűz-fény motívum megjelenése és kapcsolata Nagy László Galambcsőrök című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köcse Mária (1972) Az oktatással, neveléssel, tanulással kapcsolatos szólásaink, közmondásaink, szállóigéink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendi Andrásné (1966) A felszabadulás várása Radnóti Miklós eclógáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendi József (1972) Horgos földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kühn Jánosné (1972) Variációk egy témára : a Máról holnapra című regény és a Szakadék című dráma összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kürthi Katalin (1961) Juhász Gyula idegen szavai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

L

L. Papp Julianna (1966) Lope De Vega és a spanyol nemzeti dráma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

L. Varga Anna (1975) Juhász Ferenc lírai világképe : a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából és a Vers négy hangra, jajgatásra, könyörgésre, átoktalanul című költemények alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Gábor (1998) Gyermekmotívumok Csáth Géza lélektani elbeszéléseiben (A kis Emma, Fekete csönd, Anyagyilkosság című novellák pszichológiai megközelítésben). Posztgraduális képzés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Zoltánné (1989) Magyar olvasókörök tevékenysége Szolnok megyében 1870-1940. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos Emil (1966) Gyóni Géza háborúellenes költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakatos Ferenc (1965) Jókai és a szabadságharc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Laknerné Molnár Ágnes (1990) A karcolatok szerepe a XIX-XX. század fordulóján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakos Judit (1969) Tanár - portrék Kosztolányi életművében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakossy Judit (1974) A magyar irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyi koncentrációjának lehetőségei a hetedik osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lami Géza (1967) A programozott oktatás és nyelvtani programok az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lantos Anna (1978) A jóság-motivum Andersen: A kis hableány, s Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című meséjében. Andersen meséinek csoportosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leczki Katalin (1975) Nyelvészeti szövegvizsgálat Illyés Gyula Hála a második nyelvért című esszéjében : 2.szint, a személyragok kapcsoló szerepe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Márta (1989) Stilisztikai vizsgálódások Tóth Árpád két költeményében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenhardt Enikő (1990) Az ősi hitvilág maradványai Békés megye népmeséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leskó Márta (2007) Csehov pszichológiája és novelláinak lélektani hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán Mária (1966) Balassi Bálint istenes versei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Linka Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Liska Tiborné (1967) Kosztolányi regényeinek világnézeti elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Litauszky Zita (1989) A Festetics-kódex szerkezeti sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litauszky Éva (1978) Sinka István: Szigetek könyve /műelemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Loncsák Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas György (1975) Németh László : Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Ibolya (1972) A vasárnap gyönyöre : Nagy László verseskötetének elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovász Judit (1976) Mikes Kelemen humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lucskai Zoltán (1971) Népballada-változatok ürügyén a népballadáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ludányi Anna (1971) Egy adott íráshibafajta okai : mássalhangzó- és magánhangzó kihagyások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lukács Julia (1978) Katkó István hőseinek jelleme : a Társasutazás és a Micsoda fiatalok! Micsoda öregek! című novelláskötetek alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsné Varga Judit (1992) 1985 és 1989 között megjelent történettudományi segédkönyvek kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lányi Szilvia (1978) A Ligeti Károly utcai Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak helyesírási készségszintje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár Erzsébet (1978) Elképzeléseim, javaslataim az új anyanyelvi tanterv egy témakörének feldolgozásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lékó Gabriella (1989) Antológia az iskolai ünnepi műsorok anyagához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárd Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóczi Vilmos (1971) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola 5. 6. osztályának irodalomóráin. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

Madarász Piroska (1975) A névmások és határozószók kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Madovi Istvánné Nagy Magdolna (1968) A keresztnévadás divatjának változása különböző korokban Vácott. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mag Judit (1977) Egy tanulócsoport helyesírási készségszintjének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Katalin (1966) A halál fogalmát kifejező rokonértelmű kifejezések a "Szigeti veszedelem"-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magyar Ágnes (1978) Az üdvösségharc diadala az Irgalom c. regényben Németh László művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyariné Daróczi Mária (1991) Szólások Móricz Zsigmond: Rokonok és Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival című művekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majzik Istvánné (1967) Népdalok, népballadák és egyéb történetek a mesterszállási tanyavilágban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makláry Gizella (1959) A családi konfliktus rajza Móricz regényeiben /A család válsága/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Martin Ferenc (1991) Szerep, személyiség, szituáció Georg Büchner drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Julianna (1975) A szatirikus eszközök vizsgálata Szabó Dezső Életeim című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matauschek Judit (1997) Horváthné meghal : a mezőföldi novellák, mint a nagy regények csírái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkulcsik Erzsébet (1977) Szövegmegértési vizsgálatok : a szövegmegértést elősegítő és gátló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkó János (1960) József Attila költészetének költői eszközeiről, stílusáról. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Matyasovszky Ernőné (1972) Ellenőrző vizsgálatok a magyar igefüggvények területéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matók Ilona (1970) Két író stílusa az „Így írtok ti” görbe tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maurer Éva (1976) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke az önkényuralom beszélyirodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mazula Hunor (1997) Kosztolányi Dezső : Esti Kornél. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maár Eszter (1974) Szecessziós motívumok Gozsdu Elek novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megán Mária (1969) Juhász Gyula főneves összetételei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Meretei Judit (1972) Egy nyelvészeti jellegű módszer kialakítása az általános iskolás gyermekek értelmi fejlődésének felmérésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mester Balázsné (1997) Erkölcsnevelés vagy értékátadás? : Faludi Ferenc erkölcsnevelő munkái a kor tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezey Klára (1989) Impresszionista jegyek Kosztolányi Dezső prózájában az Aranysárkány című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalecz Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikes Mária (1971) A reneszánsz életszemlélet tükröződése Villon költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miklós Borbála (1960) Makó és környékének családnevei a XVIII. század végén. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Miklós Mária (1960) A XVIII. század végi makói ház berendezése és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Mikulás Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milován Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miske Ida (1974) Medgyesegyházi szlovákok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mityók Mária (1972) Ásotthalom néphagyományai és jeles napjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mizsei Julianna (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Hajnalka (1975) Hunfalvy Pál, mint irodalomtörténész, filozófus és esztéta. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1975) Az olvasóvá nevelés lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Imre (1958) A tápai nádmunka és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Molnár Mária (1978) André Gide. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Márta Zelma (1997) Racine „Britannicus” c. tragédiájának magyarországi fogadtatása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Mónika (1997) A XVIII.századi francia jövevényszavak művelődéstörténeti tanulságtételei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tiborné (1975) Pap Károly kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Sándorné Felföldi Irén (1969) Geszt község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mucsányi Józsefné (1966) Pap Károly szemléletmódjának újszerűsége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Muhari Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari László Tamás (1989) Az általános iskola felső tagozatán tanuló 11-14 éves gyerekek olvasás iránti érdeklődésének és оlvasmányszerkezetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murányvári Aliz Tünde (2019) Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai Gyöngyi (1978) Czakó Gábor regényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Margit (1975) Az anyanyelvi nevelés időszerű kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márta Katalin (1974) Gyermek és a könyv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátay Györgyi (1978) "Költő voltam..." / Gondolatok Dsida Jenő költészetéről /. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté Eszter (1969) A szabadszállási élmények, emlékek visszatükröződése József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Méder Magdolna (1978) Harc egy gondolat körül /Sütő András: Csillag a máglyán/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méhész József (1978) Franz Kafka és Déry Tibor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ilona (1966) Radnóti humanizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Mészáros Imréné (1972) Ágasegyháza kulturális fejlődése : szociográfia : tények vágyak tervek egy hajdani virágzó, földig rombolt és ujjáépülő magyar őstelepülésről, Ágasegyházáról! Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Lenke (1970) Allegórikus képek Vajda János költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Szilágyi Rita (1997) Mesei motívumok a népművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Varga Gabriella (1991) Tiszaalpár halászati szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mózes Dóra (1997) Madách: Mózes. Virginiától - Cipporáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Müller Ferencné (1967) Cegléd város színházi élete : a város színjátszásának története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa János (1966) A bagonyai ráolvasások értelmezésének vitás kérdései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Béla (1976) Az élőbeszéd mondatszerkezeti sajátságairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Béla (1971) Shakespeare és a Hamlet. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ferencné (1975) Kassák Lajos gyermekverseinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ferencné (1965) Mikszáth Kálmán gyermekalajai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ida (1965) A helyesírási készségfejlesztés fokozatos eljárásai a 2-4 osztályú nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1967) Hagyomány és ujitás fiatal lírikusainknál. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1971) Igeidő - használat a Toldiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1975) Irodalomtanításunk időszerű kérdései : az Élet és Irodalom című folyóirat cikkeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Imréné (1975) Tapasztalataim a 6. osztályos magyar nyelvtani munkafüzet használata során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1970) A megengedő mondatok Juhász Gyula költeményeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1969) A megengedő mondatok Juhász Gyula összes költeményeiből. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Kálmán (1975) Az új magyar sciencefiction néhány típusainak elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Lajos (1967) Juhász Gyula színei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné (1973) Török Gyula: A porban : műelemzés strukturalista vonásokkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Róza Katalin (1971) A korszerű technikai eszközök, szerepük és metodikájuk az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sarolta (1997) Maurice Sceve és a Délie : XVI. századi francia irodalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1971) Az éhség-motívum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1966) A lorcai dráma lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltánné (1965) Katona József : "Bánk bán" cimű drámájának elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1972) Anyegintől Oblomovig : a felesleges ember típusának fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagyné Pfeifer Mária (1969) Filozófiai hatások Arany János írói munkásságában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagyné Vánkay Erika Katalin (1978) A Kincskereső című folyóirat felhasználása az általános iskolai irodalomtanításban, különös tekintettel a készségfejlesztésre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyszegi Ilona (1976) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótárának alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Naszály Sándorné Bíró Márta (1958) Az alföldi táj, mint a szabadság szimbóluma Petőfi költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Nincs Megadva (1961) Móricz Zsigmond: Erdély c. trilógiája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Novotny Istvánné (1976) Felhasználása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novotny Lujza (1960) A szegedi papucs készítésének munkafolyamata és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Novák Judit (1997) Ady Endre Istenes költészetéről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nováki Erika (1974) A névutók mikrostilisztikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Ágnes (1997) Olvasmányélmény és befogadás : Marguerite Duras regényei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyilas Tünde (1975) A szórend mint a mondat szövegbe szerkesztésének eszköze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári Ilona (1970) Füst Milán és Kaszab Ilona írói munkásságának nyelvi összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nádai Miklósné (1975) A beszédmű szerkezeti sajátságainak gyakorisági vizsgálata elbeszélésekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Edit (1972) Németh László 1945 előtti társadalmi drámáinak hősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Edit (1973) Szándék és megvalósítás konfliktusa a főhősökben : Németh László társadalmi drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Ilona (1966) A novellista Kosztolányi. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Katalin (1975) Az igei és birtokos személyrag kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Katalin (1966) A válságérzet, magány okai és jelentkezése Babits Mihály regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh LászIóné (1969) A tanári és tanulói nyelvhasználatban szereplő mondatformák vizsgálata az irodalomóra előkészitő-célkitüző részében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Éva (1977) A magyar és orosz nyelv komplex tanításának lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nényei Annamária (1978) Nemecsek él. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Obuch László (1965) A szovjet irodalom uj hulláma a szocialista realizmus tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Oltyán Ágnes (1989) A mégis költője : a megengedés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orosz Krisztina (1991) József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke c. pszichoanalitikus naplójának keletkezése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pajer Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pajor Márta (1973) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet néhány tartalmi és módszertani kérdése, különös tekintettel Bács-Kiskun megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palya Edit (1974) A műelemzés problémái az általános iskolai irodalom oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palyov Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Sándorné (1973) A gyermekvers - gyermekirodalom fejlődése a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Anna (1978) Fülöpszállás ragadvány-és keresztnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Erika (1989) A 13-14 évesek irodalmi érdeklődésének alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ferencné (1966) A dévaványai családnevek tipológiája 1731-1910-ig című dolgozatáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Istvánné (1975) A nyelvtani fogalmak kialakításának eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Margit (1971) A nem köznyelvi predikatív szerkezetek vizsgálata Radnóti Miklós költészetében : igei állítmányok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Miklós (1960) Ady Endre kérdő mondatai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1978) "Medveénekek a vogul epikában". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1991) Memhet Bég levele a Ványaiakhoz: Nyelvtörténeti elemzés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papós Andrásné (1967) Bihari Klára ifjúsági művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paragi Gábor (1997) Ottlik Géza és Kosztolányi Dezső nyelvszemléletének összehasonlítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Parlagh Emma (1958) Juhász Gyula gyakori szavai: - mély, örök, álom -. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pataki Beáta (1977) A mesék hatása a gyermek lelki fejlődésének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki László (1990) Egy középiskolások körében elvégzett metanyelvi kísérlet tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki László (1970) Váci Mihály népiessége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Patik Teréz (1957) Móra Ferenc szóösszetételei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pauló Pálné (1965) Jókai romantikája és realizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pecznyik Ibolya (1973) A gondolati líra sajátosságai Illyés Gyula Új versek című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perler Elza (1940) Népi települési és épitkezési módok hazánkban. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Pesti János (1959) Alsómocsolád község földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Petrikó Magdolna (1961) Juhász Gyula el- igekötős igéi. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Petró Ilona (1961) A stilisztikai verselemzés módszere József Attila három verse alapján. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Petrócki Andrásné (1978) Cibakházi Gyógyító ráolvasó szövegek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Peták Julianna (1967) Az -e,-é, -ö megterheltsége a kiskundorozsmai nyelvben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Piri Ildikó (1997) Ady Endre: Vallomások és tanulmányok /1911/ /Ismeretlen Korvin - kódex margójára, A magyar Pimodán, Portus Herculis Monoeci, Petőfi nem alkuszik/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Piroska Réka (1966) "Végre ember leszek" : Tornai József munkássága,különös tekintettel utolsó kötetére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Placz Rózsa (1970) Megjegyzések Szabó Lőrinc műfordítói munkásságáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pocsai Judit (1990) Egy kismesterség szakszókincsének vizsgálata : a csizmadia mesterség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pogány László (1962) Móricz Zsigmond társadalomelmélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Polányi Éva (1990) Pinczési Judit költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porcsalmi Katalin (1970) Olvasmányélményem Eric Knight: Légy hű magadhoz regényéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pore Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Éva (1978) Az irodalom- és az énektanítás koncentrációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poszler György (1978) Gyóni Géza költői magatartásának változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsár Éva Krisztina (1972) Helyesírási hibák két nyolcadik osztály tanulóinak dolgozatfüzetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Prikkel Dóra (2019) Magyarok a Halics-Volhíniai Krónikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prohászka Antalné Árpási Mária (1971) Az általános iskolai nyelvtanítással kapcsolatos írások a magyartanítás tíz évfolyamában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pál Lászlóné (1966) A történeti hangsúlykutatás lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálfi Ilona (1965) A gyulai népélet két jellegzetes mozzanata : lakodalom, kenyérsütés : néprajzi gyűjtés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálmai Istvánné (1967) A hanglejtésformák alakulása Baján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pápai Teréz (1978) Magyar szaktanterem, mint a korszerű irodalomtanítás alapja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péntek Mária (1964) A materialista világnézet érvényesülése József Attila szerelmi költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pősz Klára (1989) A magyar nyelvű zsoltárfordítás Szenci Molnár Albertig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radóczy Mária (1971) Az audio-vizuális eszközök és felhasználásuk egy magyar népmese /Tündérszép Ilona/ tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rafai Teréz (1960) A váci nyelvjárás hanglejtésformái. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rakovicsné Károlyi Júlia (1978) "Aki napot keres, a vésszel megvíni ne féljen, Vagy köz lélekként tűrje, ha porba szegik" (Vörösmarty) : Zrínyi alakja Kölcsey és Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ratkayné Szücs Imola (1960) Juhász Gyula hasonlatai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rehó Lajos (1969) Az ifjúság nyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Ribai Istvánné (1966) A keresztnévadás divatja Békéscsabán 1895-től napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rigó Judit (1990) Leonyid Andrejev: A vörös kacaj. Egy talált kézirat töredékei. A modern háború víziója. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rimóczi Natasa (1973) Szókincs- és kifejezőkészség-vizsgálat a tiszakécskei általános iskolák 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romsics Vincéné Török Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Márta (1976) Az "emberírtó" a munkások között : a munkásosztály ábrázolása Emile Zola műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Gábor (1967) A vers és előadása : versmondás az általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákóczi Jánosné (1975) Az 5.-6. osztályos nyelvtani munkafüzet gyakorlatainak módszeres eljárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rán Béláné (1959) Vörösmarty Mihály, a drámaíró. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rátky Istvánné (1958) Arany János felfogása az életről öregkori költészetben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rékási Konrád (1966) Kassák Lajos. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Révész Éva (1969) A helyesírás tanításának módszertani problémái az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rónai Enikő (1990) "Van, kinek csak álmot ád az élet,... : egy elfelejtett Petőfi kortárs, Kerényi Frigyes költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rónyai Edit (1991) A szecesszió stílusjegyei Ambrus Zoltán Midas király című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róth Ilona (1989) Haláltudat a korareneszánsz korban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Mária (1973) Tiszaszentimre és Tomajmonostora földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sajnóczky Sándorné (1967) Azonos ideológiai gyökerek Németh László történelmi és társadalmi drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sass Andrásné (1965) Madách műveltsége jegyzetei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schusztek Mária (1966) A heinei nyárspolgár. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schäffer Zsuzsanna (1958) A betüszók kérdéséről. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sebestyén Katalin (1991) A kontinuitás vizsgálata Nagy László Versben bujdosó című kötetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres Jánosné (1966) A magyar próza fejlődése 1956 után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Setét Istvánné (1966) A tanulók szókincsének fejlesztése az általános iskola ötödik osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Gusztávné (1966) József Attila expresszionizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Mária (1966) Heréd község népviselete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sinkovics László (1966) Körkép-Moldova György : monográfia. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos Tamás (1989) A novellaelemek és Julio Cortázar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siska Rozália (1972) A reformkor társadalom-politikai mozgalmának vetületei az irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Solti Emese (1991) Az istenkép változása - s az azzal kapcsolatos transzcendentális problémák - a magyar költészetben Bessenyeitől Kölcseyig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi Lajosné (1989) Tréfák és esetek Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlai Angyalka (1963) Vörösmarty népiességének kibontakozása 1828-1832 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Somlai Zita (1997) Olasz jövevényszavaink. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somodi Ilona (1973) Tolsztoj filozófiája kisregényeiben : Kreutzer szonáta, Ivan Iljics halála, Hadzsi Murát. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Kálmán (1967) Az alapkészségek feladatai, módszerei és lehetőségei az általános iskola felső tagozatán, magyar irodalom órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós Mária (1997) Babits: A gólyakalifa című regényének megközelítési lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Springer Krisztina (1978) A versformaválasztás és a versmondattan összefüggései Berzsenyi Dániel magyaros verselésű költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stefka István (1966) A kritikus Kosztolányi 1914-19-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Strigencz Márta (1975) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József epikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sudár Mária (1968) Mosonmagyaróvár belterületének földrajznevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Svecz Zoltánné (1990) Permanens ismétlés az 5. osztályos anyanyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabados Katalin (1974) A Budapesti III. kerületi utónévadás sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Alpárné (1974) A századforduló jellegzetes életérzései Ady első két verseskötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anikó (1989) Fejes Endre jellemábrázoló művészete: Fejes Endre: A fiú, akinek angyalarca volt. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anna (1958) Nagykamarás személy- és ragadványnevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Borbála (1970) Kihez szól a vers? : megszólítás és felhívás Radnóti Miklós költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Etelka (1970) A többjelentésűség mint a nyelvi humor forrása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Szabó Gáborné (1975) Köznyelvűsödés egy falusi iskola alsó tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ildikó (1966) Lakodalmi szokások gyűjtése Galgahévizen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Ilona (1960) A csákvári fazekasság. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Ilona (1971) A romantikus hős erkölcsi arculata : Victor Hugó : Párizsi Notre-Dáme. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imre (1966) Sarkadi Imre pályaképe 1947. és 1955. között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imréné (1965) Nincs megadva [Gyulaháza népszokásai]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1970) Juhász Gyula határozott számnevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Julianna (1960) Az ö-zés állapota Dömsöd nyelvjárásában. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Katalin (1959) Kosztolányi Dezső három jelzője: bús, vén, fáradt. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Klára (1975) Tiszaalpár kulturális fejlődése /1945 - 1975/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mihályné (1990) A helyesírási készség fejlesztése az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Miklós (1959) Hogyan ábrázolta Mikszáth Kálmán a dzsentri világot műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Miklósné (1959) Majakovszkij a magyar irodalmi kritika tükrében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Mária (1967) Radnóti Miklós tájköltészetének újszerű jellege. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Péter (1997) Erőszak és gyilkosság Csáth Géza néhány novellájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Rita (1991) Pilinszky lírai alkatának bemutatása prózai művei tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1972) Dunapataj földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Tamás (1991) Táj és ember - Zám Tibor helye a magyar szellemi életben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsa (1971) A szél főnév szemantikai és szintaktikai funkcionáltsága a magyar népdalokban és a beat-sláger-szövegekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1989) Csokonai csók-motívumai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1961) Juhász Gyula hangutánzói. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szalai Pálné (1971) Móra Ferenc a két világháború közötti haladó irodalom nagy képviselője. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai Tamásné Lipokatich Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay Lászlóné (1963) Az irodalmi nyelv tanításának problémái a Bácsalmási Általános Iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalontai Györgyné (1968) Keresztnevek és ragadványnevek Tataházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalánczay Györgyné (1967) A dualizmus társadalmának bírálata Miroszláv Krlezsa műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szarapka Dóra (2019) Könnyen érthető hírek, és azok készítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaszkó Gabriella (1990) A természet és az évszakok megjelenése a költői képekben : Babits Mihály: Aki a kékes égbe néz című kötete alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi Ödönné (1976) Kónya Lajos élete és munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegfű Kinga (1991) "Nyelvében él a reklám (is)". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeghalmi Mária (1972) Metaforák és metonímiák Simon István költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szeleczki Klára (1970) Asszociációk a versszerkesztésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szembratovics Mária (1967) Naturalizmus és romantika Bródy Sándor drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szenczi Ibolya (1971) Kunbaja néphagyományai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentes Gizella (1971) A Somogyi Néplap c. napilap néhány számának elemzése nyelvhelyességi, nyelvtani, stilisztikai szempontból. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária (1989) Babits Mihály költészete (Verstani vizsgálatok a "Nyugat"-korszak valamelyik költészetében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szepesi Attila (1968) A mítosz születése : Nagy László költői világképéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szerencsy Kálmánné (1968) József Attila képeinek fejlődése az egyemetesség kifejezéséig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szigeti Rózsa (1969) A létigés mondatok Juhász Gyula lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szijártóné Kun Zsuzsa (1978) Az 5. és 6. osztályos irodalomkönyv feladatrendszerének elemző bírálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikora Ibolya (1990) Szent Pál apostol Filippiekhez szóló levelének összehasonlító szövegvizsgálata három bibliafordítás alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Eirika (1967) Általános iskolai tanulók helyesírásának hibalélektani kérdései a kiskunhalasi alsóváros általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilárd Györgyné (1967) A mikszáthi novella. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szincsok György (1989) Hajótörés és Mélység: Stephane Mallarmé: Kockadobás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szittya Szabolcsné (1976) A tanulók irodalmi érdeklődésének, olvasási kultúráltságának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlávecz Ágnes (1975) Mondategészek implicit kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében /Hasonlat, metafora, metonímia/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szmrtnik Mária (1967) Az ismeretek megszilárdításának és alkalmazásának módszerei az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szobácsi Jenő (1958) Tömörkény földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szolnoki Katalin (1968) Gyula város utcanevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szombathelyi László (1966) A marxizmus, mint világnézet József Attila költészetében : József Attila jelentősége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztana Jánosné (1972) Az egzisztencializmus hatása néhány mai parabolára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztankó Gusztávné (1967) Tömörkény István parasztábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szupinger Klára (1971) Kapuvári népszokások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szvétek Klára (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata 5.o. tanulók leíró műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó László (1968) Szerb Antal regényíró művészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Székely József (1973) Beállítódás és transzfer a problémamegoldásban és a probléma megoldó gondolkodás fejlődésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Ágnes (1975) A szó- és tőismétléssel való mondatkapcsolás egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széll Margit (1963) Juhász Gyula halmozott jelzői bevezetése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Széll Mária (1970) Baudelaire, Ady és Blok szimbolizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szórád Istvánné (1968) József Attila szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szórádi Andrea (1991) A szerelem mint a lelki társkeresés, a kínzó egyedüllét leküzdésére irányuló törekvés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szörényiné Zabka Emma (1945) Juhász Gyula és Babits Mihály költői barátsága. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szügyi Andrásné (1968) Csanádpalota község szőkincséből és hangtanából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőcs Emese (1989) XVI. századi kisebb nyelvemlék komplex grammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőcs Ágnes (1965) A szocialista nevelés célkitűzéseinek jelentkezése a fogalmazás tanítás felszabadulás utáni kiadványaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőgyi Szilvia (1978) Sinka István világa a "Szigetek könyve" tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke György (1973) Irodalmi vizsgálatok szemiotikai vetületben, különös tekintettel az újítás problematikájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Katalin (1968) Adalékok Tóth Árpád költői világképének elemzéséhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Márta (1974) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Sándor (1957) Közmondások a nyelvtan órán. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szőllősi Tóth Katalin (1973) Tematikai és formai változás Tömörkény novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyi Gabriella (1966) Magyar költők és festők vallomása az alföldről századunk első két évtizedében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs Imre (1958) Az értelmiség ábrázolása Móricz Zsigmond műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szűcs Irén (1974) Az irodalomelméleti ismeretek tanítása az általános iskolai irodalomnevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Éva (1975) A szaktantermes irodalomtanítás elvi és gyakorlati kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs-Tassy Katalin (1967) Babits humanizmusa, mint költészete megértésének az alapja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor Anikó (1990) Kecskemét regionális köznyelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Mária (1967) Néhány Karinthy-versparódia stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor Lászlóné Molnár Györgyi (1974) Az E-zés a zalavári nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárközi Béla (1967) Vallási fanatizmus és ami mögötte van Zola : Három város című trilógiája alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi Júlia (1960) Rácalmás község földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sárosi Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sásdi Sándorné (1959) A felesleges embertípus kialakulása Puskin és Arany László műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Séllei Emma (1978) Gulyás Pál (1899-1944) : pályakép-vázlat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Séra Erzsébet (1966) Szólásmódok a Toldi trilógiában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sípos Ilona (1971) A szemléletváltozás tükröződése a névátvitelekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sós Katalin (1991) Magyar sorskérdés Ady költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli Ilona (1958) [Pusztaszer környékének helynevei]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

T

Takács Mónika (1967) József Attila az egyetemességre törekvő gondolkodó. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Takács Lászlóné Zsíros Judit (1974) A tanuló irodalmi érdeklődésének vizsgálata a Békéscsabai IV. sz. Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Tallós Bálintné (1972) A nő Németh László irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Talán Károlyné (1974) Szerb Antal és a nyugat harmadik nemzedékének vitája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamasi Katalin (1990) Ambrus Zoltán és a művészvilág. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Jánosné (1959) Ady Endre a magunk szerelme c. kötetéből a Szent lélek karavánja c. ciklus. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tamási Béla (1971) A tanulóság olvasottsági szintjének elemzése, s okainak meghatározott vizsgálata, önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tandi Lajos (1970) Aki szebbet teremt, elsőség is azé : a Cantata Profana diadalmas útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tandi Lajosné Honti Katalin (1973) Képzőművészeti szemléltetés a magyar irodalom tanításban az általános iskola 5-8 osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnai Tünde (1978) Kosztolányi Dezső novellisztikája, alakjainak pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr Györgyi (1978) Szokolya község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasó Mária (1967) A 11 éves korosztály írott szókincsének főnévanyaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tausz Józsefné (1964) Kárász Nelli és Kémery Paria jellemének összehasonlítása Németh László: Iszony és Szabó Magda: Disznótor cimü müvek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Teknős Viktória (2019) A fordítás rejtelmei: Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai Sára (2019) Mongol bibliafordítások története és egy kalmük nyelvű bibliai részlet elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokai Ilona (1973) Pedagógus ábrázolás Németh László regényeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toldi Lászlóné (1975) Idézetek Váci Mihály lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnainé Nagy Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv i-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv í-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tomana Istvánné (1964) A nagyrahivatott ember erkölcsi konfliktusa Németh László Galilei, Petőfi Mezőberényben és az Utazás c. drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tomka Tiborné (1966) Majakovszkij Magyarországon : Majakovszkij a magyar irodalmi kritika tükrében napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tompa Istvánné (1965) A nyelvjárás hatása a helyesírásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Torma Mária (1966) Tímár Máté világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tornóczky Katalin (1975) Szecessziós vonások Török Gyula novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toronykőy Márta (1991) Babits Mihály: A gólyakalifa - a regény mint szintézis. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Trencsényi Piroska (1965) Emile Zola naturalizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tábor Lajos (1975) A tájemlékek felidézése Áprily Lajos lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábori Lajosné (1989) A polgári társadalom és értékrendszer válsága Miroslav Krleza drámáiban : A Glembay-trilógia: A Glembay LTD., Agónia, Léda elemzése A Glembay-család című novelláskötet felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tál Gizella (1974) Kulturális témájú napihírek mint bekezdéskonstrukciók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Téglás Gábor (1966) Móra Ferenc nevelői elvei ijfúsági műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tényi Zsuzsa (1975) Szerkezeti kérdések Hunyady Sándor novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Csabáné (1967) A derüs életszemlélet forrásai Tamási Áronnál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ernőné (1961) Reviczky Gyula költészetének ellentmondásai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Erzsébet (1963) A néphezfordulás jelentkezése Victor Hugo műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ferenc (1963) Ballasi Bálint költészetének népiessége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ferencné (1970) Pilinszky János költői arcképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Gabriella (1978) A költő Szabó Magda. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyöngyi (1975) A házassági hirdetések jelzős szintagmái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gáborné (1974) A népköltészet tanítása erkölcsi, esztétikai értékeinek szem előtt tartásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Irén (1960) Földrajzinévkutatás bibliográfiája /Részlet/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Judit (1989) Babits Mihály: A gólyakalifa kisregényelemzés : az álom és valóság kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1977) A nyelvi játékok szerepe és alkalmazásuk a nyelvtanórán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Klára (1967) Kötőszó nélküli mondatkapcsolások Radnóti Miklós lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1975) Az olvasási készség jelentősége és továbbfejlesztése a felső tagozatos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1974) Az általános iskolai ünnepélyek megrendezésének pedagógiai és gyakorlati kérdései egy tanév viszonylatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1989) Kőrösteteilen község bel- és külterületének földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Istvánné Apró Mária (1973) Az olvasóvánevelés : olvasóbarát szakkör tematikája az 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Tóth Sándorné Lémann Erzsébet (1967) József Attila képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Tamásné Kiss Gyöngyi (1991) Bibliai eredetű és vonatkozású szólások és közmondások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölgyessy Árpádné (1960) A hódmezővásárhelyi házi fazekasipar szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Török György (1966) Arany János Toldi estéjének nyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik Mária (1968) Abony község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tőzsér Ágnes (1997) "Az ébrenlétben a szabadság sem tökéletes" : Csáth Géza novellái és a pszichoanalízis. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujváry Márta (1966) Arthur Miller drámái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungvári Anikó (1970) Móricz és Sarkádi paraszthősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Urbán Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Utasy Ibolya (1989) Ragadványnevek Bakson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti Tóth Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajai Krisztina (1991) Információadás és információszerzés népmeséinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Margit (1974) A gyermekkor képe mai önéletírásainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajdovich Ilona (1989) Pedagógusalakok a magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valuska Lajos (1990) Mondatszerkezeti sajátosságok gyakoriságának vizsgálata és ezek összevetése két bibliafordításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Anikó (1975) Hit az emberiség jövőjében : Dosztojevszkij világa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Emőke (1991) Németh László nőalakjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Emőke (1991) Németh László nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erzsébet (1962) A makói hagymatermelés szaknyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Ilona (1972) A nyílt o-zás / ill. ó-zás / és a nyílt ö-zés / ill. ő-zés / tendenciájának öszszehasonlitása Kemence és Bernecebaráti községekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1968) Az ö-zés állapota a különböző korúak nyelvében Sövényháza nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Katalin (1975) Krúdy Gyula időkezelése a Boldogult urfikoromban című műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Mária (1990) A patkókészítés legfontosabb szavainak szótörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Tibor (1972) Bella István költészetének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Zoltán (1959) Indulatszók Juhász Gyula költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varga Zsuzsanna (1978) Pálffy Albert korai elbeszélései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjú Sándorné (1965) A szemléltetés módszere a magyar nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vas Katalin (1991) Félegyháza irodalmi hagyományai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Anita (1990) Az ellentétre épülő gondolatmenet nyelvi megformálásának sajátosságai: Karinthy Frigyes: "Utazás a koponyám körül" c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Mária (1972) Lírai vallomások a film nyelvén Szabó István alkotásai a megújult magyar filmművészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Éva (1968) A latinság szókészletének elemei a mai magyar nyelvhasználatban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Velkey Katalin (1975) Köszönés és megszólítás két mai regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbanics Lajosné Kis Ilona (1977) Az odulakó kettős szerepe az orosz társadalomban Dosztojevszkij : A szelid teremtés című novellájának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Irén (1971) József Attila versváltozatok stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Katalin (1966) A polgár alakja Thomas Mann műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Róza (1967) Fekete István, és műveinek hatása a 10-14 éves korú gyerekekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veress Józsefné (1969) A szolnoki Tabán fennmaradt halászszavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vezsenyi Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Irén (1977) Az abszurd dráma és Albee. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Istvánné (1976) Az ifjúsági író és olvasói : Fekete István írói világa és műveinek hatása egy falusi általános iskola tanulóinak körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virágh Éva (1968) Nagykőrös határának földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vitális Ildikó (1969) Franz Kafka. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vitányi Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vizi Istvánné (1964) Móricz Zsigmond kritikai látásmódjának elmélyülése az "Uri muritól" a "Rokonokig". Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vágvölgyi Jenőné (1967) Kemence község személynevei 1728 - 1962 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vágvölgyi Éva (1974) Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámosné Gellén Gabriella (1989) A természet Örkény István egyperces novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várbíró Éva (1975) Daida Jenő különleges igekötőhasználata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi Beáta (2019) A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Véber Péter (1990) Arany László műveltsége fő műve alapján "A délibábok hőse". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh Erzsébet (1973) Szabó Magda nőalakjai és helyük az írói világképben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh István (1971) Korszerű technikai eszközök alkalmazása az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vén Balázsné (1967) Móricz és a naturalizmus : művészetének naturalista vonásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vígh József (1967) Szabó Lőrinc versváltozatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

W

Wagner István (1967) Sánta Ferenc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Weinper Emil (1968) Juhász Ferenc és Nagy László költészetének szocialista világképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wéber Károlyné (1970) Vajda János szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wölfli Erika (1990) Nagy László Ajándék című versciklusának elemzése a hangzó szöveg szempontjából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zahorán Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek kimunkálása a nyelvtan-helyesírás területén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zalay Éva (1972) Fekete István állatregényei Didaktikai elemzés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zalezsák Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zalka Péter (1978) Sánta Ferenc novellisztikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zelei Miklós (1969) A magyar beat költészet felelőssége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zellei Istvánné Rózsa Ilona (1965) Lényeglátásra való nevelés az ismétlő rendszerező nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zemkó Istvánné (1976) Mese és valóság Tamási Áron munkásságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zircher Ilona (1978) Ágasegyháza személynév vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zoltai Pál (1958) Dávod földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Zombori Katalin (1991) Néhány magyar vonatkozású esemény a Nуesztоr-krónika tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigri Józsefné (1990) A kötélgyártó mesterség és szakszókincse : tiszaföldvári gyűjtés alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilinszky Ildikó (1973) A pedagógiai munka szempontjából problémás helyzetű gyermek személyiségének esztétikai aspektusu vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zách Ferenc (1966) Pilinszky János költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Zámbó Gézáné Engyel Ilona (1971) Babits Mihály zeneisége különös tekintettel a Levelek írisz koszorújából c. kötetre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zöld Lajosné Szakács Juliánna (1964) Radnóti Miklós költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám Beláné (1968) A népművelési munkában használatos szakmai szavak, kifejezések gyűjteménye. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Bernadett (1998) Az üvegfalon túl Czóbel Minka motívumrendszere verseinek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Rita (1991) Az átkok, szitkok, káromkodások vizsgálata Móricz regényeiben nyelvtörténeti szempontból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ábrahám Sándorné (1964) Nagy Lajos társadalomkritikája novelláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ádám Éva (1967) É-zés a szentesi nyelvjárásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ágoston Csilla (2004) Mitológia Tamási Áron prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágó Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árpássi Károlyné Nagy Ildikó (1967) Vajda János röpiratainak és politikai írásainak értékelése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Árvai Aranka (1966) Lakodalmi szokások Túrkevén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

É

Énekes Andrea (1989) Malomfalvay Gergely: Belső-képpen indító Tudomány. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ó

Ótott Jánosné (1967) Mocsár Gábor írói portréja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördögh Margit (1960) Juhász Gyula "dal" és "érez" szava. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ötvös Mária (1976) A lírai tagolás szövegtani funkciói Váci Mihály verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ő

Őze Mária (1978) Paraszti önéletírók Orosházán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Őze Márta (1977) Babits Mihály: Prózastílusának főbb jellegzetességei a Halálfiai c. regény alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. november 28. 14:54:07 CET.