Items where Subject is "06. Humanities > 06.02. Languages and Literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É | Ó | Ö | Ü | Ő | В | К
Number of items at this level: 2537.

A

Abordán Szilvia (2004) Újabb adalékok Vörösmarty Csongor és Tündéjének értelmezéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aczél Miklós (1959) A proletáriátus József Attila költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Aczél Ágnes (1985) Egy lehetséges interpretáció Nyéki Vörös Mátyás zsoltáraira. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamik Vera (1990) A tizenévesek nyelve : a 6. osztályosok körében végzett szókincsfelmérés eredményei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamovics Zsuzsanna (1975) Egy osztály helyesírási készségszintje az irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adorján Józsefné (1967) József Attila tájköltészetének hangulata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Agárdi Nagy Judit (2008) Térviszonyok Byron Manfred című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alazzam Awni Rafi Shlash (2019) La francophonie au Proche-Orient apres la deuxieme guerre mondiale. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert Annamária (2000) Tárgyalástechnika a nemzetközi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert Zsuzsanna (1980) Harasztkerek község lakosainak ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alföldi Mária (1983) Hegyesi János költészete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási Kármen (2000) Petőfi megítélése, aktualitása és hatása a hatvanas évek közepétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alt Ilona (1957) Juhász Gyula szóösszetételei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ambrus János (1965) Móricz Zsigmond parasztábrázolása munkásságának második felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek konkrét kimunkálása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus Kálmánné (1964) Történelem és líraiság Pausztovszkij műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrózay Krisztina (1994) Rugyin, mint a "felesleges ember" turgenyevi típusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrózi Ilona (1984) Szótörténeti vizsgálatok a Bibliában előforduló betegségnevek körében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsa-Molnár Hajnalka (1993) A "Kőmíves Kelemen" című ballada változatainak összehasonlítása és egy kiválasztott szöveg értelmezése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsinné Francziszky Klára (1999) „A világ így megyen..." /Bessenyei-breviárium/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andorkó Éva (2009) A Sík Sándor-i líra didaktikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András Judit (2008) The female characters of Gárdonyi Géza novelettes. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Piroska (1980) Németh László: Irgalom. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angeli Katalin (1989) A boldogságsziget motívuma Petőfi 1845 januárja és 1847 októbere között írt költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyalné Dohnál Ágnes (1975) Gárdonyi Géza munkássága és szerepe ifjúsági irodalmunkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyalné Mayer Ágnes (2000) A non-verbális kommunikáció és gesztusaink. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Anisity Lilla (2008) A francia romantika és Victor Hugo regényeinek befogadása a reformkori magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Annus Gábor (1992) Mikes Kelemen Erdély-képe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Anikó (1989) Tóth Árpád hírlapi rögtönzései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Borbála (1959) A karcagi fazekas munkamenete és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Antal Krisztina (2004) Rádióban elhangzó hírek nyelvhasználati vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antóni Mónika (2001) Astrid Lindgren regényeinek világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Dóra (2007) Márai Sándor: Zendülők című regényének magyar és francia fogadtatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Tibor (1971) A pedagógiai Erosz hajtóereje Németh László : Iszony és az Égető Eszter c.regényeiben : pedagógiai gondolatok elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arany Bernadett (2000) Dzsentrik és polgárok kisvárosi élete Móricz Zsigmond három regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Gerda (2007) A kálvinista Ady. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany József (1981) Csomorkányizmus és belátás (Németh László erkölcsfilozófiája és az "Égető Eszter"). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aranyiné Csalánosi Csilla (2008) Elméletek a nyelvelsajátításról; a gyermeki nyelvfejlődés a kisiskolás korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató Eszter (2008) Bethlen Kata Önéletírása női szemmel - kétszáz év távlatából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató Klára (1972) Dsida Jenő jelzőhasználata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arató Zsuzsanna A békéscsabai Kerti Iskola. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arányi László (1966) A polgári fejlődés ellentmondásainak ábrázolása Goethe életművében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Asbóth Edéné (1959) A "felesleges ember" az orosz irodalomban /Anyegin, Pecsorin és Oblomov/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Asztalos Éva (1979) Arany János Balladaisága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bacskai Edit (1973) A Nagy Emberek Élete cimű sorozat és Hegedűs András: Legkedvesebb íróim című művének felhasználósa az írói életrajzok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagdi Melinda (2007) Mese, monda, mítosz tanítása ötödik osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi László (2006) Kosztolányi Dezső és Antoine Meillet vitája a magyar nyelvről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Valéria (1996) Kommunikációra nevelés mondattannal? A nyelvtantanítás célja, hasznossága és felhasználhatósága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baginé Szalka Eszter (2002) Friedrich Schiller drámáinak reinkarnációja Giuseppe Verdi operaszínpadán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Szilvia (2005) Nemzetféltő magatartás a felvilágosodás korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi Sándor (1984) Hagyomány és adaptáció egy korabarokk versben (Nyéki Vörös Mátyás: Az irgalmas... (1635)). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajor Helen (2002) "Csak látom a könnyeiteket, de én már nem értem" - egy morfinista novellisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz Izabella (2020) Reisezeit-ihre Rechte : német-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak Irén (1969) Juhász Gyula napszakai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakai Mónika and Kurucz István and Virág Zoltán (1989) A strófaváltás a XVII. századi magyar költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakayné Csajányi Melinda (1986) Kosztolányi Dezső haláltematikája kései novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakné Felföldi Margit (1981) Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos Lászlóné (1965) Mikszáth Kálmán útja a realizmushoz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakos Zoltánné (2005) Átváltozás a magyar népmesében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa Márta Bea (2010) Irodalom az interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa Zsolt (1966) A szocialista erkölcs kérdései Szakonyi Károly novelláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakán Zoltán (1959) Somogysárd község személy és ragadványnevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balaton Csilla (1992) Egy téma két változata : Shakespeare Othello című drámájának összehasonlítása Boito Verdi Otello című operájához írt librettójával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baleczky Ivánné (1970) A keresztnévadás divatja egy település névanyagában : Szuha - Mátramindszent. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balla Piroska (1995) Vajda János színikritikái a Nemzeti Színház Szigligeti- előadásairól (1855-1861). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog Anna (2020) Egy regényből született dráma (Jókai Mór: A fekete gyémántok). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Gézáné (1967) A nyugati írói körének prózairodalmában /regényeiben/ hogyan jelentkezik a család és a régi életmód felbomlása? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balog Renáta (2004) Csokonai Vitéz Mihály és a Csókok című pásztoridill. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Ádám (2019) Henry Vaughan : Mystic or Devoted Christian? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Ágota (1995) Baranyai Decsi János görög-latin-magyar szólásgyűjteményének névmegfeleltetései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Dalma (2009) A vajdasági magyar erotikus népmesék és az állatmesék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Irén (1984) Népi gyógymódok. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh István (1987) Bucsa község határrész- és utcanevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh István Falunk öregjeinek meséi a népköltészet határán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh István (1966) A Toldi állandó szókapcsolatai Jászkiséren. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Kinga (1998) A véges és a végtelen egymásba fonódása Weöres Sándor Talizmán című versében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Lajos (1983) Egy népi önéletíró stílusának összetevői (Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Lídia (1998) Sajtóközlemények elemzésére alkalmas módszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Márta (1991) Ember és regényforma Németh László: Emberi színjáték c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Márta (2006) Kódváltás, kódkeverés az idegen nyelvi órákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Orsolya (2009) Aranytoll és hét szál szőr : kép és szöveg viszonya Reich Károly népmese-illusztrációi kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Renáta (2008) A női identitás megjelenése George Sand korai regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Szilvia (1990) A mese születése : Veres János mesél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Zsuzsa (2001) Kosztolányi Dezső regényeinek pszichoanalitikai szempontú megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Lőrinczi Etelka (1983) Nagy László parasztábrázolása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Zádori Tamara (2001) Fekete István állatregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogi Erika (1982) Gerizdes ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balássy Hajnalka (2003) A nyelvfejlődés és a helyesírás összefüggései - hibaelemzés 4 - 5. osztályos diszlexiás és nem diszlexiás tanulók munkájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Csilla (2020) Die Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers Leutnant Gustl und Spiel im Morgengrauen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Erzsébet (1976) Az olvasmánynaplók készítésének gyakorlata az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Ilona (1972) "Anyám szíve köré kristályosítottam a mindenséget" : Juhász Ferenc két eposzáról, az Apám-ról és az Anyám-ról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs Mária (1966) Byron: Don Juan, Puskin: Jevgenyij Anyegin /Párhuzam/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs-Kovács Szilvia (1992) Ősi hitvilágunk emlékei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bandur Katalin (1972) Az olvasóvá nevelés kérdése az általános iskola felső tagozatában : a tanulók olvasottsági szintjének elemzése önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bangócz Ágnes and Szabó Ildikó (1991) Két XVII. századi imádság nyelvi sajátságainak elemzése és összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banner Géza (1993) Az Isten-kép és létélmény: Baka István Döbling c. kötetének elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banász Katalin (1998) Értekezés a színekről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabásné Sebestyén Zsuzsanna (2001) A zeneiség és a stílus eszközei Kányádi Sándor gyermekverseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranek Aranka (1959) A szegedi szűcsök munkafolyamata és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baranya Flórián (2020) Az orosz tolvajdalok, tolvajnyelv és köznyelv összefüggési a 19. század elejétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Éva (1978) Játékos szemléltető eszközök használata az ötödik osztályos nyelvtan tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barczi Aranka (1985) Ősvallásunk nyelvi jelei Ortutay Gyula: Magyar népmesék c. gyűjteményben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricsa Edit (1971) József Attila a "Szépség koldusa" című kötetében a képalkotás jellegzetességei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baricsa Enikő (1992) A XX. századi abszurd dráma Ionesco és Mrozek művein keresztül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkos Beáta (1980) Samanisztikus elemek archaikus népi imádságainkban : Erdélyi Zsuzsa: Hegyet hágék, lőtőt lépék című kötetben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Márton Margit (1992) Gulyás Pál : kölcsönhatások és motívumok Gulyás költészetében a Németh Lászlóhoz írt levelek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Antal (1975) Népi szokások, történetek Tiszaroffon a falu idősebb embereinek visszaemlékezései alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Gábor (2002) Viszockij és Morrison - nélkül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Zita (2006) Móricz Zsigmond paraszti ábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Zoltán (1991) Nagy László megszemélyesítéseinek komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Erzsébet (1984) Az Í-zés állapota Jászárokszállás nyelvjárásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Éva (1964) Móricz Zsigmond regényírói stilusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barta-Berényi Attiláné (1999) Móra Ferenc gyermekképe : gy író, költő gyermekirodalmi munkásságának pedagógiai, esztétikai méltatása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha Eliza Thusnelda (2020) Az öntörvényű hősök hitküzdelme Kierkegaard és Dosztojevszkij műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Ilona (1983) Emblémák Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha Izabella (1978) Kun nyelvemlékek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartku Teréz (1973) Moralitás Sarkadi Imre drámáiban : Oszlopos Simeon: Elveszett paradicsom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartóki Liliána (2008) Varázslat két világszint határán. Szöveg-kép-viszonyok a Csongor és Tündében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Kitti (2020) Anglizismen in der SMS-Kommunikation. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Réka (2019) A társművészetek szerepe az irodalomórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó Gáborné Tábori Katalin (1977) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baur Éva (1981) Petőfi Sándor szülőhelye körüli viták. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becher Zita Mária (1999) Kísérlet egy képverstipológiára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beck Orsolya (1991) Az ősi hiedelemvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becsy András (1999) Az idő motívum vizsgálata Krúdy Gyula Szindbád novelláiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beischlag Szilvia (2005) Arany János angol balladafordításai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekéné Körmendi Anita (2007) A 11-12 éves korosztály szemantikai struktúráinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belasits Zoltán (2008) Az Ómagyar Mária-siralom és kódexeink Mária-siralmai. Az Ómagyar Mária-siralom és három XVI. századi Mária-siralom közös motívumrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bellai Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bence Éva (1994) Szigeti József színművei Vajda János színikritikái tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik Szilveszter (1969) A bognár szakma munkamenete és szakszókincse. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bende Ildikó (1989) Grammatikai sajátságok a Jókai-kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benderek Erzsébet (1976) Vizsgálatok a humor területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bendó János (1966) A Szolnoki Megyei Napilap irodalmi melléklete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene Zoltán (2011) Káin alakja és értelmezéstörténete a magyar irodalomban - és annak kultúrtörténeti, valamint etikai kontextusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Viktória (1979) Németh László bibliográfia 1965 - 1975. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benke Éva (1983) A tárgyi átváltozások vizsgálata Boris Vian: "Tajtékos napok" című regényében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berczeli Anett (2009) Az út mint szimbólum Paulo Coelho regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bere Róza (1983) Szabó Dezső: Csodálatos élet (nyelvi, stilisztikai elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berec Zoltánné Kiss Erika (1992) A Németh László-i regény megközelítése a Gyász és az Iszony alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki Zsuzsa (2004) William Shakespeare: Hamlet, avagy a kizökkent idő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berei-Goneth Dóra (2020) Memoria colectiva e individual sobre la enseñanza eclesiástica franquista, con especial atención a La mala educación de Pedro Almodóvar. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai Márta (1992) Thomas Mann: A varázshegy Hans Castorp belső fejlődése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkecz Mária (1984) A XVIII. századi erdélyi emlékirat (Bethlen Kata önéletírása). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Mária (1980) Régi nyelvtankönyvek felhasználható gyakorlatai, feladatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Zsuzsa (1991) A régi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Miklósné Pataki Györgyi (1963) Nagy Lajos novellisztikája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berkesiné Nagy Mariann (1989) A sámánhit elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta Márta (1971) Székkutas földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berta Tibor (1978) Néhány József Attila számadó-vers értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta Tímea Regina (2008) A nyelvelsajátítás : elméletek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Klára (2008) A sárkány alakja a magyar népmesében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán Erika (1996) Francia jövevényszavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bibok Katalin (1968) Kiskunfélegyháza belterületének földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Biksi Teréz (1994) Ottlik Géza: Iskola a határon: elemzés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birinszki Adrienn (2007) Németh László Gyász című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró Julianna (1987) Beszédtevékenység az általános iskola 4-5. osztályában. Tájékozódás a 9-10 évesek szóbeli szövegalkotásáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biróné Békési Ildikó (1982) Juhász Gyula testamentumai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaskó Irén A népi írók irodalomelmélete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blága Józsefné Ivánovits Mária (1969) Juhász Ferenc szóösszetételeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bobomé Tuska Erzsébet (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata 6-7 éves gyermekek szókincsében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda Erika (1979) Móra Ferenc - ifjúsági műveinek tükrében : egy iskolai felmérés tapasztalatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda Henrietta (2008) Szathmári Sándor: Kazohinia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodokiné Molnár Magdolna (1980) A magyar nyelv és az egységes magyar gyorsírás kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Bernadett (2000) Shakespeare: Othello, a féltékenység avagy a naivitás tragédiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Ilona (1976) "Nekem a szerelem nem volt víg ajándék!" : Léda hatása Ady költői arcának kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Jenő (1966) Valóság és utópia az orosz forradalmi demokraták szépirodalmi műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodor Margit (1989) A Döbrentei kódex egy részletének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Szabolcs (2007) A József Attila - kultusz forrásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorikné Aszódi Ágnes (1980) A vonatkozó mellékmondatok szerepe Németh László: Széchenyi című drámájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsár Erzsébet (1977) Németh László 1945-ig írott társadalmi drámáinak hősei : megérkezés egy újfajta szemlélethez, mely szakítás a "meredek külön úttal". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsár Szilvia (2009) Nyelvelsajátítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Péterné (1976) Ady nem alkuszik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodócs Dorottya (2008) Képzelet és valóság határán: Lázár Ervin. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Márta (1975) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse : a hordás - nyomtatás - cséplés Kisbéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Sarolta (1975) A mitikus parafrázis, a parabolisztikus ábrázolás és szerepük Sarkadi Imre korai novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Zoltán (1989) Szilády Áron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogánné Fülep Jolán (1988) Költői képek Lengyel József prózastílusában az Igéző ciklus novellái alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor Beáta (2007) Meggyőző kommunikáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor Szandra (2008) A Kegyenc a magyar drámairodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokros Katalin A pedagógus alakjának ábrázolása a hatvanas évek prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldizsár Andrea (2000) Frappáns fortélyok, praktikus technikák? A tárgyalás, mint életünk szerves része. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolya Viktória (2001) Nőalakok Németh László regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bondár Csilla (2006) Kodolányi János történelmi regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Edit (2007) A kommunikációs kontextus a gyengénlátó gyermekeknél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Edit Ágnes (2004) A boldogság problematikája Kölcsey prózai műveiben : „Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Enikő (1998) A dráma tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bora Mihályné (1980) Csurka István: Döglött aknák (Drámaelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbola Diána (2008) A halotti beszéd és a halotti beszédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás Andrea (1996) Mezőföld az író Németh László szemével. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbás Krisztina (1999) Többsíkúság Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Andrásné (1978) Hódmezővásárhely az irodalomban a XX. század első harmadáig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Anna (1983) Móricz Zsigmond: Erdély (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Hajnalka (1994) A Toldi recepciótörténete és módszertani megközelítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Ildikó (1985) A reneszánsz kompozíció felbomlása. A manierizmus jellemzői Thordai János zsoltárfordításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbényi Szilvia (2006) A költői sors megnyilvánulása Szergej Jeszenyin költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borkáné Dudás Mónika (1994) Különbségek a falusi és a városi diákok iskolai élettel kapcsolatos szókincsében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros Andrea (2005) Férfialakok a magyar népmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Anikó (1995) „Ha az igazságot akarod birtokolni, a tanításokat csak segítségül használhatod, önmagad mélyén kell rátalálnod.” Próbálkozásaim a költészet értelmének megfejtéséhez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros Fatime (1999) Dickensi gyermeksorsok a viktoriánus Angliában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros Kornélia Válságbаn levő határozós szerkezeteink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros Krisztina (2005) Vajda János szerelmi költészete : a Gina-versek titka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Éva (1957) Juhász Gyula mondatfűzése. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borosné Gellai Katalin (1980) Szövegszerkezeti vizsgálatok Németh László: Széchenyi című drámájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boross Beatrix (1973) Nagy László költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsi Péter (1999) Arany János cigányélménye A nagyidai cigányok c. eposzparódiája alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borza Ildikó (2007) A boldogul - élés mestersége -Avagy a biedermeier divatja-. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi Hajnalka (2009) Dante Isteni színjátékának szimbólumai Állatszimbólumok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boskó Sarolta (1971) Dózsa György a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bosnyák Szabolcsné (1979) Karcag földrajzi nevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botlik Ildikó (1980) Az új anyanyelvi tanterv új témaköre az általános iskola 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botta Judit (2007) A televíziós reklámszövegek nyelvi megformáltságának összetevői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka Bettina (2002) Daniel Defoe: Robinson Crusoe című regénye és az angol felvilágosodás eszmerendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka Mária Cecília (2008) A századforduló francia irodalmának hatása Claude Debussy művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozókiné Aszódi Erzsébet (1980) Juhász Gyula A vándorlás évei (1906-1918). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozókiné Király Zsuzsanna (1983) A tél motívum József Attila és Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Brenner József (1965) Shakespeare analitikus társadalomszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Brigovácz Marianna (2020) РОССИЯ И КИТАЙ. ДВЕ ТВЕРДЫНИ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛАВА 6 – НОВЫЕ РУБЕЖИ : orosz–magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz Éva (2007) A magyar nyelvű reneszánsz és barokk drámák poétikai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchnitz Zoltánné Kosztolányi Dezső stílusának jellegzetes vonásai : különös tekintettel a mondatszerkesztésre és a szabad függő beszédre az Édes Anna c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bucsány György Reformkori színjátszásunk kialakulása és szerepe a nemzeti öntudat ébresztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Barbara (2001) Női sorsok és szerepek a századelő magyar írónőinek regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Judit (1974) Radnóti Miklós költészetében a másodikszemélyűség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Ágota (2020) Once Upon an Archetype: Reading of “Snow White” by the Brothers Grimm and “Snow, Glass, Apples” by Neil Gaiman through a Jungian perspective. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Nagy Ida (1999) A pásztorköltő: Sinka István élete és munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyi Attila (2007) József Attila makói diákévei és földeáki kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi Beatrix (1998) Vajda János: Alfréd regénye című művének helykeresése a Gina-szerelem, a Vajda-életmű és a magyar irodalom történetének három szférájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Istvánné (1976) Gyermekábrázolás a századforduló prózairodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bunkóczi Mária (1966) A hangtan tanítása az 5. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buri Tünde (1990) A maszkmotívum E.T.A. Hoffmann "Brambilla Kisasszony" című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burnyóczky Andrea (2001) „Gyermek vagyok az anyatestben" : a gyermek motívum szerepe és jelentősége József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bustyaházi Ágnes (1967) Vörösmarty romantikus képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buzás Éva (1975) Vajda János szerelmi költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bába Dorottya (2020) A meänkieli történeti és dialektológiai perspektívából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bába Nándor (2001) Márai Sándor egyéniségőrzése a szegények iskolájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi János (1981) A vázlat és a kifejtés viszonya a 8. osztályos tanulók elbeszélő és leíró műfajú fogalmazásaiban (feltáró vizsgálat). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai Lajos (1972) Thomas Mann és József Attila kapcsolata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálint Helga (2008) Az Anna-szerelem jelentősége Juhász Gyula életében és költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Józsefné (1977) Az idézetek szerepe Kosztolányi Dezső költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Károlyné (2007) Don Quijote-i alakok a 19-20. századi magyar irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Lajos (1967) A magyar forradalmak költői : a forradalmi eszme azonossága és fejlődés Petőfi, Ady és József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálint Mária (2001) „Érted is, amit olvasol” /Apostolok Cselekedetei 8,30/ : nyelvhasználati változásaink az elmúlt évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Hochsteiger Dóra (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata a normáls és részképességzavaros gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Szabina (2008) Edgar Allan Poe detektív történeteinek közös jegyei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Szilvia Zsuzsanna (2007) Szatymaz az irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Emőke (2006) Kölcsey Ferenc értékszemlélete néhány értekezőprózai művének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Gyöngyi (1998) Eszmék, erkölcsi hittételek Németh László társadalmi drámáiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán Teodóra (2005) Jókai Mór és Mikszáth Kálmán regényhősei morális kérdések útvesztőiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Ilona (1998) А hit szerepe az ember életében F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek című műve alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi Magdolna (1980) Móricz Zsigmond: Sárarany. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánné Nagy Katalin (2007) 7-9 éves gyermekek szemantikai stuktúráinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki Zsuzsanna (1995) A leleszi prépostság javainak 1566-os és 1569-es összeírásában található könyvek vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánya Erika (1976) A dokumentumirodalom áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti Zsuzsanna (2008) Milan Kundera regényeinek világa a lét elviselhetetlen könnyűsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony Magdolna (1970) A műfordítás problémájához : Majakovszkij verseinek alsó köznyelvi és zsargon elemei a magyar fordításokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bártfai Éva (1980) Az 1917 utáni orosz jövevényszavaink. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátori Gézáné Forgó Zsuzsanna (1978) Hazaszeretet, család, szerelem a korai kuruc költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyiné Mester Zsuzsanna (1989) Néhány gondolat József Attiláról, szerelmeiről, a Flóra-versekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békefy Ágnes (2008) A közép-dunántúli-kisalföldi nyelvjárás sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Beatrix (2000) Nem verbális kommunikáció a japán tárgyalásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Eszter (1990) A pogány és a keresztény vallás elemeinek keveredése Tamási Áron színpadi műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Béllei Lajosné (1967) Galambos Lajos prózai művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bényei Györgyi (2006) A mesék és a gyermekversek szerepe az anyanyelv-elsajátításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényeiné Berki Gizella (1963) Nagy Lajos novellái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bérces Erzsébet (1967) Hemingway hőseinek harcai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bércesi Zsófia (2003) Móricz Zsigmond dzsentriregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres Erzsébet (1978) Pilis község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Márta-Izabella (1999) „Csak arra vágyom, hogy szépet teremtsek" : Olosz Lajos élete és költészete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Zoltán (1998) Babits Mihály: Tímár Virgil fia című regényének elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Zoltánné (1998) Babits Mihály költészete a halál árnyékában. Posztgraduális képzés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Ágnes (1996) André Gide: A pénzhamisítók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíróné Soós Ilona (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Márk evangéluimának három korszakból származó fordítása alapján II. (9-16. fejezet). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi Brigitta (2005) Szemantikai struktúrák 7-9 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné Viktória (2019) A Case Study of the Economic Motives behind British Imperialism in the late 19th-century : the Glen Grey Act and its Repercussions. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bögre Anikó (2000) Még mindig Ady. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böhm Zsófia (2008) Fordítási technikák a filmfeliratozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Anita (2002) Egressy Gábor és a reformkori színház. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Füleki Lívia (2008) A hangzó mese: a székely mesemondás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böszörményi Csilla (2006) Jókai Mór török tárgyú regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Büttner Mária (1966) A nők helyzete Thackeray műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

C

Chikán Ágnes (1970) Változtatnod nem lehet? : Füst Milán versváltozataíról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cirkov Ilona (1991) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai Andrásné (1972) Ady Endre: "Új versek" és "Vér és arany" című kötetei az egykorú viták tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csabák Margit (1984) Eugene Ionesco: A király halódik - dráma; Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus - történelmietlen történelmi komédia; Weöres Sándor: Ostepus, avagy Szent György és a Sárkány históriája - tragikomédia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csala Imréné (1975) Hangszimbolika Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanki Imre (2005) A magyar népmesék férfialakjainak szimbolikus jelentése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi Márta (2012) Nőalakok Szabó Magda lányregényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádiné Halmos Melinda (2008) Szóösszetételek a sajtó nyelvében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csathóné Zágoni Nóra (1991) Diákolvasáskutatás, az általános iskolás tanulók olvasási szokásainak vizsgálata a tananyag befogadásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csató Katalin (1987) A homok kézi kitermelése a Körösön (Egy mesterség szakszókincse, néhány nyelvjárástani megjegyzéssel. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Aranka (1986) A performatív kifejezések kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Erzsébet (1990) Az ősi hiedelemvilág elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehi Judit (1974) A helyi irodalmi hagyományok gyűjtése, felhasználása, az irodalmi kirándulások szerepe az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekovszky Judit (1982) "A félszeg ulysses" Tóth Árpád költészete az I. Világháborútól az 1920-as évek végéig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekő Izabella (2008) A boldogságkeresés motívuma Petelei István novellaművészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengelné Plank Ibolya (1989) Sóvári Soós Kristófnak prófétákat magyarázó postillás kötetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi Márta (1992) Szó- és alaktani vizsgálatok a vizsolyi biblia egy részletéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenkeiné Tótka Anikó Erzsébet (2006) Füzesgyarmat földrajzi nevei : kivéve utcanevek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepesz Ilona (1990) Az igék vizsgálata Illyés Gyula: Nehéz föld című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Irén (1967) Majakovszkij irodalompolitikai és esztétikai nézetei cikkeiben : a futurizmus. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cserei Katalin (1968) Az anyanyelvi kulturáltság fejlesztésének tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cseri Ida (1969) Radnóti Miklós minőségjelző-használata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csernok Gyuláné (1978) Kosztolányi Dezső: Neró, a véres költő c. regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernyák Eszter (1995) Gabriel García Márquez - Száz év magány című regényének keletkezése : a korábbi művek motívumainak felhasználása a regényben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernák Krisztina (2003) Balzac világa, írói módszerei az emberi színjáték három regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely Erzsébet (1975) A Kner család levelezése Móra Ferenccel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiernyik Lajosné (1991) Értékorientációs elemzés egy-egy kiemelkedő reformkoriepikus vagy drámai műben : Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című drámájának értékorientációs elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csige Marianna (1990) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csigi Imréné Pánya Ildikó (1992) Heine iróniája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikai Judit (1994) Metszet Dsida Jenő költői világából: Angyalok citeráján: Kisebb költemények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Antónia (1984) A hangulat kifejezőeszközei Csoóri Sándor verseiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Erika (1989) A Szabács viadala című nyelvemlék 1-50 sorának komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Szilvia (2002) „Hiszek hitetlenül Istenben” : Ady Endre vívódása hit és hitetlenség között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag Tünde (1994) Írói névadás Ady Endre novelláiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csirik Jánosné (1969) Pedagógus-portrék Németh László 1945 előtt írt regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csiszár Imola (1990) Az ö-zés fokának vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár Piroska (1974) Móra Ferenc pedagógiai nézetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Márta (1991) A magyar tudományos-fantasztikus irodalom kialakulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmazia Kincső (1991) Árva Bethlen Kata stílusa, egyénisége, önéletírásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csoknyay Zoltán (1966) Cegléd irodalmi élete a felszabadulás után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csomor Józsefné (1975) A szinonimák és az antonimák kapcsoló szerepe egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csomán Éva (2006) P. I. Csajkovszkij zeneműveinek irodalmi alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor Éva (1979) Katona József Bánk bánjának és Illyés Gyula átigazításának stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos Katalin (1973) A képzőművészeti szemléltetés lehetőségei és módjai az általános iskola 7. 8. osztályának irodalomtanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás Anikó (1995) Adam Mickiewicz: Pan Tadeus című művének műfaji sokszínűsége: Nemzeti eposz vagy verses regény? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás Krisztina Eszter (2007) Szabó Magda két regényének elemzése (Régimódi történet és Ókút). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Lászlóné (1976) Az érzelmi nevelés lehetősége az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorna Eszter (2001) A Hegyi beszéd mint szövegegység elemzése, értelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi Józsefné (1991) Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének feldolgozása az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáki Sándorné Berényi Judit (1970) Juhász Gyula hangutánzó és hangulatfestő szavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi Istvánné (1972) A letkési népnyelv zárt í-zése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi Katalin (2003) A színműíró Gárdonyi Géza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csébi Lászlóné Lám Katalin (1978) A magyar irodalmi órák kereteinek bővítése, a magyar irodalmi szakkör munkája a Rózsa Ferenc Általános Iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépes Katalin (2008) Az Újhold folyóirat és évkönyv története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csépányiné Moldoványi Judit (2006) Janikovszky Éva lány- és gyermekregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótó Edit (2001) Magyar halaink és a halászat eredete nyelvtörténeti és művelődéstörténeti szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csörgő Melinda (2008) Értelmezési szempontok a Bölcs Náthánhoz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri András (2006) Francois Villon magyarországi fogadtatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri Henriett (2000) Szavak Nélkül...: A nem verbális csatornák szerepe a kommunikációban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csőke Anett (2000) Rokokó játék Csokonai szerelmi költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csősz István (1967) Kosztolányi Dezső Számadás c. kötete, mint költői munkásságának összefoglalása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csősz József (1969) A ritmikai szerepű költői szabadság Radnóti lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csőszi Sándor (1970) Ady Endre és Bartók Béla művészetének rokonsága és a népköltészethez való viszonyuk. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czabaláné Bodó Krisztina (1992) Az irodalmi mű befogadása és az irodalomtanítás problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó Szimonetta (2007) Baka István ambivalens lírájának egyik lételeme: A nő - férfi kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czene Gábor (1989) "Csak látom könnyeiteket, de én már nem értem" : gondolatok Csáth Gézáról és novelláiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene Zoltán Marcell (2006) Szerelmem: Elektra : az Elektra-téma a drámairodalomban : drámaelemzések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya Szilvia (2001) Ady és Léda. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czicze Andrea (2000) A történelem útjain... : Móricz Zsigmond Erdély című regényének elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cziger Márton (2020) Language attitudes towards British English: A study of Hungarian university students’ attitudes towards the Liverpool and near-RP accents. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikkely Nóra (2006) Utópista regények a klasszicizmus és a felvilágosodás határán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czimbercsik Lili (2001) Németh László nőalakjainak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege Beáta Edina (2003) Móricz Zsigmond parasztábrázolásának bemutatása regényeiben és novelláiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czirok Ágnes (2007) A pénz motívum megjelenése Jókai Mór műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czudor Lászlóné Bukva Róza (2008) Tíz- és tizennégy éves gyerekek szemantikai struktúráinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus Erika (1980) A tanulók időbeli tájékozódó képességének fejlesztése az általános iskolai 5.-6.-os -történelem tanításban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus Lívia (1999) Kemény Zsigmond: A rajongók : egy vallási szekta harca a XVI. századi Erdélyben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cára Kira (2020) Versions of the Absurd in Postwar Drama. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dajka Ádám (2001) Ember és eszközei két huszadik századi magyar szerző tudományos-fantasztikus írásaiban Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba Új Iliász Lengyel Péter: Ogg második bolygója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dalos Marianna (1995) Kommunikációs aktusok szinkrón egybevetése a magyar és a francia nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dancsó Piroska (1967) A naturalista és a realista Móricz stílusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Danku Julianna Kerényi Frigyes és Petőfi Sándor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó Hédi (1986) Népi gyógymódok Mezőberényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó Zoltán (1992) A pusztaföldvári polgári olvasókör története. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó Zsuzsanna (2002) A megtalált identitás Choli Daróczi József Isten homorú arcán című kötete Csontfehér pengék között ciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi Rozália (1970) Kazinczy Ferenc nyelvújító elveinek fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darabont Dezső (1986) Vajda Péter: Dalhon című művének világképe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabontné Juhász Zsuzsanna (1986) Lírai folklór szövegek motívumvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabos Mária (1967) Ady jelzőhasználata : Az Illés szekerén és A halottak élén című kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darázs Lászlóné Olajos Éva (1979) Hogyan nevel olvasóvá a Kincskereső című folyóirat? MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Gabriella (1979) Nagy Olga: Paraszt Dekameron c. művének igekötői. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Szilvia (2001) Személyiség problémák a századforduló magyar irodalmában : problémafelvetések Annus Zoltán Midás király és Babits Mihály A gólyakalifa című művei alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dedinszky Éva (1974) Petőfi Sándor : János vitéz tanítása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dehény Mária (1980) A legfontosabb szakkönyvek, kézikönyvek felhasználásának lehetőségei és módszeres eljárásai az anyanyelvi és irodalmi nevelésben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli Judit (2007) A magyar dráma és közjáték a 16-18. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme Lolita (2010) Balassi Bálint Szép Magyar Comoedia-jának értelmezési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Irén (1982) "Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon..." ("Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim...) Thomas Mann: Toniо Kröger. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demeter Laura (2003) Egyén és hatalom viszonya Sütő András drámatrilógiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deminger Ilona (1982) Pereg személyneveinek vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Detrich Zsófia (1999) Zichy Mihály és Káss János illusztrációi Madách Imre: Az ember tragédiája című művéhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső Dóra (1986) A népi színjátszás és az iskoladráma kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső László (1981) "Káromkodásokból - Katedrális" : etikai magatartás és költői hitvallás Nagy László kései verseiben - (1973 - 1978). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Annamária (1987) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Dezső (1958) Igekötők. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák Ilona Gyöngyi (1978) A hasonlat mint művészi kifejezőeszköz Kosztolányi prózájában / Nero, a véres költő című regény alapján/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Júlia (2006) Liszt Ferenc és a romantikus irodalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Krisztina (2000) Németh László három regényének (Iszony, Égető Eszter, Irgalom) nőalakja - komparatív szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Nóra (1988) Idézetesség Faludi Ferenc lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Orsolya (2008) A helyesírás és a nyelvhelyesség problematikája napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Szilvia (2005) Ady Endre istenes költészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Szilvia (2006) Az anyanyelv-elsajátítás pszicholingvisztikai problémái : vizsgálat a 8-11 éves gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Józsefné Nagy Gabriella (1984) Sütő András: A szuzai menyegző (dráma-elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák R. János (1990) A disznó babonái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Sályi Ilona (1981) "Vádirat az Emberhez - az ember ellen" Ördögh Szilveszter: A csikó c. novelláskötetének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Tóth Veronika (1981) A kalocsai mézeskalácsos kismesterség és szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deés Andrea (1994) Vajda János és az önkényuralomkori magyar tragédiaírás : tragédiák a Bánk bán nyomán? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dimákné Zsoldi Katalin (2007) Csukás István ifjúsági regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimény Mária (1995) Bepillantás Vajda János szinikritikusi tevékenységébe a Kövér Lajos vígjátékairól írott kritikák tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinnyés Hedvig (2009) Kosztolányi Dezső önéletrajzi regénye, a Pacsirta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés Mária (1970) Arany János és a népiesség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dinya Adrien (1990) Reviczky Gyula: Apai örökség című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Disznós Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dióssy Gabriella (1990) Népi hangszerneveink történetéből: a cimbalom és a furulya tárgy- szó- és művelődéstörténeti tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi Margit (1966) A békési keresztnévadás sajátosságai cimű dolgozatáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dlusztusné Vecsernyés Sarolta (1965) Reymont es Zola parasztábrázolása a Parasztok és a Föld című regények alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobai Zsuzsanna (1979) "Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" : József Attila a makói diák és az induló költő a kortársak és barátok szemével. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobainé Pintér Mária (2000) Hagyaték Wass Albert prózája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi Erzsébet (1974) Az irói életrajzok tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobi József (1987) A szövegalkotás és- használat problémái, valamint fejlesztésének feladatai az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos Béláné (1987) József Attila: Külvárosi éj című költeményének szövegnyelvészeti megalapozású elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos Eszter Erzsébet (2008) Mikes Kelemen törökországi leveleiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Matild (2006) A magyar népmese és állatszereplői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Katalin (1993) A versfordítás létjogosultsága egy József Attila-vers alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobó Margit (1971) A különleges tartalmú predikativ szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dohány Anna (2006) Spontán dialógusok kereskedelmi rádiókban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dohány Edit (1982) Veres Péter novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dombi Katalin (2002) Illyés Gyula és a franciák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi Nikoletta (2002) A szekszárdi géniusz Babits Mihály és Szekszárd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Istvánné (1979) Társadalmi témájú viccek mondattani elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domokos Zsuzsanna (1971) Vésztő földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Domonkos Olga (1984) Nyelvjárás egy foglalkozás tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dongó Rita (2009) Ányos Pál szentimentalista költészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donka Szilvia (2010) A szerzői utasítások szerepe Márai Sándor Hasbeszéd című hangjátékában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorcsák Éva (1967) Az egzisztencializmus problémája a mai nyugati drámairodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dorka Viktória (1987) Katona József Bánk bánja Hevesi Sándor átdolgozásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dozmati Erzsébet (2001) Csiky Gergely újromantikája és realizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Tóthné Gulyás Tímea (2006) A könyv és a televízió hatása a gyermeki nyelvre : az őcsényi általános iskolás tanulók írásbeli munkáinak szociolingvisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drahos Mariann (1993) Költőnők a magyar irodalomban: Czóbel Minka és Lónyay Erzsébet - Psyché. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Drozdik Orsolya (1966) Weöres Sándor irracionalizmusa : "Tűzkút" című kötete alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dudás Dezsőné (1983) Móricz Zsigmond egy korszakának novellisztikája (1930-1942). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Erika (1980) XX. századi klasszikus költőink gyermekverseinek kritikai, esztétikai és pedagógiai szempontú elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Károly (1992) Költői énkeresés Ladányi Mihály költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás László (1988) Szőcs Géza: Párbaj, avagy a huszonharmndik hóhullás (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Zsanett Ildikó (2008) Gondolatok Nemes Nagy Ágnes Napforduló kötetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Duhaj Ilona (1978) Az argó szerepe néhány mai magyar író stílusában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dukát Csilla (1993) A csodakorcsok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dunai Tamás (1990) A magyar polgárosodás kérdései Arany művészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dutkon Edit (1958) Békés község hanglejtés-vizsgálata. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dutkon Mária (1993) Kosztolányi Dezső Francia tükörben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dvorszki Katalin (2000) Érzésvilág és intellektualizmus Szabó Lőrinc a huszonhatodik év című szonettciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Józsefné (1979) Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényének stíluselemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid Diána (2006) Babits Mihály prófétaszerepének megjelenése lírájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1984) A mondatelemzés néhány kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávidházi Zsolt (2007) Reformkori divatlapok művelődéstörténeti vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Tünde (1979) A sportnyelv neologizmusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér Ildikó (1975) Darvas József: A fekete kenyér keletkezéstörténetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Détári Ákos (2008) A Lúdas Matyi illusztrációiról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dévai Kornélia (1988) József Attila "Szerkesztői üzenetének" szerkezeti-stiiisztikai vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dóra Szabina (2020) Her Side of the Story: Portrayal of Powerful Female Villains in DC Comic Books. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa Erzsébet (1973) Déry Tibor színházi kisérletei három avantgarde dráma tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Döme Mónika (1994) Szerelem három szonettben: Szőcs Géza szerelem-párbaja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömény Marianna (1983) A szerkesztettségi hiányosság főbb esetei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötörné Buzek Zsuzsanna (1990) Népmeséinkben rejlő ősi hagyományok különös tekintettel az üldözés és akadályképzés motívumaira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dúcz Katalin (1998) Az őrülethez vezető út motívumai Sylvia Plath Az üvegbura című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dús Judit (1994) Asszonysorsok gyűrűjében: Németh László és Tolsztoj nőábrázolása a Gyász, az Iszony és az Anna Karenina című regények tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Ecseki Luca (2020) Language attitudes in a university context: Hungary Hungarian and Vojvodina Hungarian students reacting to Hungary Hungarian and Vojvodina Hungarian accents. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ecseri Hajnalka (2008) Lamartine recepciója egykor és mai szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egri Márta (2000) „Egy eszményi regény” : Emily Bronte: Üvöltő szelek című regényének narratológiai és poétikai megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Egriné Mondok Katalin (1990) 10-14 évesek olvasási szokásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyeki Mónika (1997) Libertinizmus es valláserkölcs Laclos levélregényében /Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok című regényének elemzése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eifert Edit (2008) A Bánk bán forrásai és történetisége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elek Jánosné (1978) Irodalmi szépség, zenei szépség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Emhő Mária (1965) Hogyan segíti az elbeszélés és a magyarázat módszere a tanulói aktív részvételét az elemzés során? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Endrődi Ildikó (1987) Hamvas Béla: Karnevál. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Roxána (2008) Kaffka Margit női lélekábrázolása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi líóra A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 5. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdődi Emese (2000) Családi háromszög : a házasságtörés témája Petelei István novellisztikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Judit (2004) Isten-élmény és isten-motívum József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erni Robert Francisc (2020) Cultul sfântului Mihail în Transilvania medievală. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eördögh Sára (2007) Vizuális narráció Ottlik Géza: Hajnali háztetők című kisregényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabriczius Mária (1968) A félelem-motívum Ady költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fabó Éva (1966) Pedagógussors Gárdonyi művei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Faludi Éva (1973) A modern filművészet Jancsó Miklós filmjeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Falusi Krisztina (1993) A lehető világa : Psyché alakja Weöres Sándor művében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farago Manuela (2020) Die Funktion der Diener in „Das Märchen der 672. Nacht”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Emese (2006) Victor Hugo drámáinak Magyarországi színpadi fogadtatása a 19. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Judit (1975) A novellaíró Gelleri Andor Endre jellemábrázolás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Zsuzsanna (1990) Névvizsgálatok Budapest egy kerületében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Andrea (2020) Monstrous Angel: The Victorian New Woman in Bram Stoker’s Dracula. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Attila (2019) Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban : kontextusok, feltételek, lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Ilona (1960) Az ö-zés állapota Alsómocsolád községben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Farkas Jolán (1971) Versritmusú egységek Mikszáth Kálmán korai novelláiban a Tót atayfiak - Jó palócok c. kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Józsefné (1969) Periférikus emberi sorsok Moldova György műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1976) Az olvasóvá nevelés kérdései az általános iskola felső tagozatában : a nyáregyházi Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében végzett szociológiai felmérések vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1982) A mítosz Ady Endre háborúellenes lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Rózsa (1984) Jeles napokhoz fűződő szólások és közmondások. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Ágnes (1995) Durva és becsmérlő kifejezések a XVI. századi drámai emlékekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Csamangó Tekla (2020) Die Geschichte der Ungarndeutschen im Spiegel der Literatur - Anhand Georg Wittmanns Trilogie. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkashalmi Erzsébet Mondategészek reprezentált kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében : névmásfajták, határozószók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Gilinger Ildikó (1988) A néphit boszorkánya 1526-tól napjainkig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Márki-Zay Katalin (2009) A detektívregény rekviemje : Friedrich Dürrenmatt bűnügyi regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Varga Réka (1998) Magyar írónők a XIX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Csaba (1985) Edgar Allan Poe novellaírói technikájának vizsgálata műalkotásfilozófiájának tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Edina (2006) Európaiság és magyarság az Athenaeum című reformkori folyóiratban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Hajnalka (2004) Hermann Hesse hőseinek átfogó elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Julianna (1978) Az avantgarde hatása Déry Tibor drámáira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas László (1992) A magyarság sorskérdései európai szemmel Illyés Gyula művei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Ágnes (1978) Ratkó József lírájának fejlődése kötetei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fedeles Zita (1992) Teleki László és Illyés Gyula Kegyencének párhuzamos elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Csaba Madách Imre: Az ember tragédiája - hétköznap. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Erika (1984) Bogáti Fazekas Miklós és a Magyar Zsoltárhagyomány. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Gabriella (2014) A XX. századi diktatúrák beágyazódása a Harry Potterbe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Katalin (1989) Forrásanyag-gyűjtemény az új irodalmi tanterv szemelvényeinek előkészítéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Klára (1978) A varázsmese morfológiája Széki népmesék morfológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1975) Petőfi a tankönyvekben /1888-1960/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1972) Énekpedagógiai módszerek alkalmazása a verstanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Orchidea (2005) Lírai létértelmezés és játékosság Szilágyi Domokos költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Szilvia (2006) A társadalom és a gyermek Móricz Zsigmond életművében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Zsuzsanna (2008) Tizenhetedik századi magyar drámaműfajok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Éva (1968) Rajka község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Mihályné Sétáló Ibolya Irén (1987) A káromkodás, a szitok, az átok és az eskü nyelvi formái Jókai műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérvári Györgyné (1976) Alsó tagozatos tanulók nyelvhasználati szintjének vizsgálata a telitettségi mutatók segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérvári Györgyné Szilágyi Nóra (1988) Szövegszerkezeti vizsgálatok Kosztolányi Dezső Esti Kornél c. tárcanovelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérváry Lilla (1990) A misztika fogalma a magyar romantikában, Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejes Erzsébet (1957) Az és, s kötőszó funkciója. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Fejes Réka (2002) Don Juan és szerelmei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Veronika (2005) Czóbel Minka dolgozat egy elfelejtett költőnőről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs Liliána (2020) Parallel Alices – Representations of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland in cinema. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Erzsébet (1990) Az átok, szitok, káromkodás nyelvtörténeti vizsgálata Jókai Mór korai novellái alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Erzsébet (2004) Móricz Zsigmond dzsentriábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gáborné (1975) Félbemaradt életmű : Sarkadi Imre munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Hajnalka (2003) Az elfelejtett reformkori polihisztor: Fábián Gábor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1985) A Birk-kódex mondatszerkezeti sajátságainak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Ilona (1981) A kétmondatos újsághírek, és a híreket felépítő mondatok szerkezeti vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Katalin Gabriella (2001) Henrik Ibsen Nóra, Kísértetek, A vadkacsa, Rosmersholm című drámáinak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Éva (1993) Pákh Albert az irodalomszervező és lapszerkesztő. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feketéné Rausch Beáta (1989) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Felde Erika (1993) Bartók Béla Cantata Profanájának jelképrendszere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyves Györgyné (1968) A szókincsfejlesztés lehetőségei és módjai az általános iskolában, különös tekintettel a felső tagozat 5-8 osztályára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ferencsik Anna (1970) Bölcsőtől a koporsóig : népszokások egy királyhegyesi parasztcsalád életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ferencz Hedvig (2020) „sajnos, még mindig nem mondhatok semmit” A semmi beszéde Kolozsvári Grandpierre Emil Változatok hegedűre című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Erika (1981) Czakó Gábor: Iskolavár c. regényének néhány stilisztikai jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi Sándor (1982) Berecz Károly, a publicista és irodalomszervező (1821-1901). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fiala Szilvia (2003) Az Athenaeum polgári értékszemlélete a folyóirat induló éveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficza Alexandra (2020) Magyar kortárs Gyermek- és Ifjúsági Irodalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta Ilona (1966) Körösi halászat. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fischer Katalin (1967) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola felső tagozatának nyelvtanóráiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fischer Ágnes (1970) Kecskemét irodalmi élete 1840-60-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fitos Réka (2020) A versmondás akusztikai különbségei József Attila kései verseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fityus Erika (1983) Szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata MÁRK evangéliumának három korszakból származó fordítása alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fizel Natasa (2001) Czóbel Minka összegyűjtött versei - egy új, teljes és első kiadás elé. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz Andrásné (1969) Az állam és az erkölcs felvilágosult szemlélete Bessenyinél. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Flaisz Anita (1992) A "belátás" magatartásának kudarca és diadala Németh László Égető Eszter című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Beáta (1983) Bulgakov: A Mester és Margarita (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Katalin (1981) Kincskereső a televízióban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Orsolya (2006) A boszorkányok és a tündérek a magyar népmesében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Tünde (1999) A becsület mindenek felett : Eötvös József: A falu jegyzője és Szigeti József: Viola című művének összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Éva (1991) Egy lehetséges elmélet a felső tagozatos anyanyelvtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodorné Dezső Mária (1966) Az ö-zés néhány kérdése Hódmezővásárhely nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodorné Szöllősi Erika (1998) Klasszikusok árnyékában : Degré Alajos, a drámaíró. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Ilona (1967) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Mihályné (1980) Természeti képek szerepe Radnóti Miklós szerelmi költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fohsz Józsefné A szövegmegértés képességének vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Ilona (1979) Benedek Elek gyermekirodalmi tevékenysége, meséinek szerepe a tanulók személyiségének formálásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fornai Anna (1966) "Míg össze nem rogysz-Te bolond" : Váci Mihály költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fricska Friderika (2008) Sportnyelvünk a 21. század elején - A Forma-1 nyelvezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska Marianna (2007) Anglia George Orwell 1984 című regénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Friebertné Irk Hajnalka (2008) Csallóközi tündérmedék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Friedl Erzsébet (1991) Az ősi hitvilág elemei a Kárpát-Ukrajnai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Frigyesy Ferencné (1967) A Katon József Társaság története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Friss Róbert (1980) A prousti lélektaniság nyomában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frák Zsuzsa (2009) Edgar Allan Poe novellái és hatása az irodalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fuderer Ferencné (2001) Busómaszkok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fujsz Andrea (2005) Csukás István ifjúsági regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fuksz Ilona (1967) Vallomás Simon István költészetéről : Mennék, de meg-megállit nyíló virág, fű,fa,viz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fullér Erika (1994) József Attila tájköltészete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Furulyás Marianna (2006) A haikuköltészet magyar vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Futás Mária (1969) Ibsen kora társadalmának problémái és szimbólumai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián Andrea (2020) Szólások és közmondások a magyar nyelv és irodalom órákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Bertalan (1982) Vázlatok egy Németh László-nyelvtanhoz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Edit (1983) Sánta Ferenc novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Noémi (1971) Bibliafordítások : Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János és Szenczi Molnár Albert fordításai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián Tamás (1999) A szóbeli közlést erősítő nonverbális kommunikáció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábiánné Kovács Edit (1982) Kísérlet a magyar népdalszövegek tipizálására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fája Sándorné (1969) A kapitalizmus birálata Arany János őszikéiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fáy Róbert (1992) Az "GYERMEKTÜL" az "SEGEDELEM"-ig az "VAYNY"-tól az "VEER"-ig : nyelvtörténeti kalandozások a Jókai-Kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fódi Krisztina (1988) A Cornides-Kódex mondatszerkezeti sajátosságainak elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fóriánné Rimaszombati Anikó Róza (2008) Szemantikai struktúrák fejlődése 11-13 éves korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes Klára (1979) A 8. osztályos tanulók kifejezőképessége, szókincse, mondatszerkesztése az iskolai irodalmi dolgozatok tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes Károly (1975) Juhász Gyula a szülőföld szívén : a költő szegedi évei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesi Erzsébet (1984) A világkép fejlődése Kányádi Sándor költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesi Magdolna (1991) A kosárfonás és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Földesi Tamásné (1959) Életvágy halálvágy Ady költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Földházi Zsuzsanna (1975) Műelemzés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földi László (1983) A szóképzés a mai magyar nyelvben : a műveltető képzők. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földinszki Janka (2008) Az sms-nyelv kialakulása, és hatása a diákok nyelvhasználatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földváriné Pergel Andrea (2008) Nyelvelsajátítás folyamata a születéstől az általános iskola végéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füle Szilvia (2000) Ady Endre I. világháborús költészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Csaba (1986) Lírai motívumok Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Margit Anikó (1987) Krilov-mesék szövegszerkezeti tipológiája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füredi Zsuzsanna (2008) A tánckommunikátumok helye a nyelvtudományok rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gabura Angelika (2005) Petelei István pesszimizmusa - néhány novellája tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gabányi Edina Anna (2007) Szárszó 1943. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos Éva (1988) A Jászkarajenőn érvényesülő nyelvjárás vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galambos Hédi (2020) Language attitudes in the educational context: Hungarian high school students’ attitudes to native and non-native varieties of English. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambosné Rapcsák Ildikó (1990) Heltai Gáspár 73. fabulájának nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galli Márta (1973) A lírai művek iránti érdeklődés és tanításának problémái az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galovicz Mária (1980) Ördögh Szilveszter: A csikó (A novelláskötet elemzése). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garamvölgyi Tímea (1998) Albert Camus drámáinak magyarországi befogadása : magyar-francia irodalmi kapcsolatok a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaszner Tibor (1985) Birkás Endre pályája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gatner Edit (1988) A szülőföld hatása Nagy László költői nyelvére (A Galambcsőrök című ciklus alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaál Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gecsei Gyöngyi (1967) Utónevek változása Dévaványán 1900-tól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gellén Edit (1991) Az ősi fazekasmesterség és szakszókincse Mezőtúron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellénné Egri Éva (1992) Németh László nőábrázolása néhány regényének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gelányiné Marosvásárhelyi Adrienn (2006) A mai magyar női líra sajátos kifejezésmódjai : Tóth Krisztina és Imre Flóra költői világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér Gábor (1985) Politikum és puritán eszmeiség Szőnyi Nagy István Mártyrok Coronája c. művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerencsér Klára Tisza Mária VI.b. oszt. tanulóról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely Éva (1967) A fonetikai metaforákról : hozzászólás a "van-e a hangnak" "jelentése" kérdéshez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Geréb Attila (1995) Éjszaka van, napozz holddal: cinizmus és "napos oldal". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gharaibeh Mohannad Bassam Hussein (2020) Violence on the Elizabethan Stage. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila Gabriella (1992) Németh László nőalakjai: Gyász, Iszony. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goda Judit (1981) A Tiszatáj Kelet-Európai néző című rovata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goda Margit (1977) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Godó Eszter Nóra (2004) Teleki László Kegyenc című drámájának recepciója a 19. és 20. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gogolyák Mária (1968) Hangismétlés, hanghalmozás Juhász Gyula költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Goldmann Leonóra (1972) Bibliai vonatkozású közmondások szólások és szóláshasonlatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombita Róbert (2010) Madách Imre szerelmi lírája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Zsuzsanna (2008) A romantikus George Sand. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Éva (1967) 12 éves korosztály /egy osztály tanulói/ minőségjelzős szerkezeteinek vizsgálata különböző szempontok szerint. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gonda Gabriella (2001) Alfred de Musset befogadása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Józsefné (1975) Az állandó határozók szerepe Sarkadi Imre : A gyáva című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gordos Krisztián (2020) Vajdasági Magyarok arculatvesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gortva Tamás (2009) A fónikus költemények megközelítéséhez : médiumváltások Ladik Katalin UFO party című alkotásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greman Rózsa (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei a Tombácz János meséi és a Felsőtiszai népmesék című mesegyűjteményekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Groska Katalin (1982) Az asztalos mesterség és szakszókincse Orosházán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gruber Ágnes (2003) Czóbel Minka gondolatainak megjelenése az utókor nagyjainak műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gróf Róza (1976) Szabó Dezső: A lélek-mocsár, Scholtz Mihályné ítélete /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grünwaldné Takács Aranka (1980) Petőfi -szülőhelyvita. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubek Istvánné (1974) Az ifjúsági irodalom az olvasóvá nevelés szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubuznai Lajosné (1965) A közös, irányított és az önálló fogalmazások készítésének módszerei a III. és IV. osztály fogalmazástanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gugolya Beáta (2007) A természet szerepe Nemes Nagy Ágnes esszéiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gujtman Éva (1977) Gyakorlattípusok a szófajok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Anita (2012) A horror Stephen King műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Gabriella (1984) Az úgynevezett nyelvi klisék egy csoportjának - a káromkodásoknak - vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Gáborné Az informálódás fejlődése és szintje a társadalmi szférában : információs csatornák és az információ áramlása a társadalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Irén (1976) Lázadás az ember szeretetének jegyében : Dosztojevszkij lázadói: a Karamazov testvérek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Jenőné (1969) Csorvás község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás József (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátosság vizsgálata az 5. osztályos tanulók elbeszélő fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Krisztina (1992) A szűcsmesterség szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás László (1966) Móricz Zsigmond stílusa a szabad függő beszéd szempontából, az alsó-tiszai nyelvjárás, valamint a népiesség vizsgálata a Pillangó c. idillben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Mária (1967) A szántás-vetés Jászladány községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Márta (1986) A puritanizmus eszméinek tükröződése a Váradi Biblia margináliáiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Rózsa A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Zsuzsanna (1976) Szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Oldal Viktor (2020) Der Betrug in Arthur Schnitzlers Prosawerken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gutay Jánosné (1972) A kender feldolgozása /Bodrog/ Szentesen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyalai Katalin (2005) E. T. A. Hoffmann különleges témái a zenés színpadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati János (2004) Edgar Allan Poe hatása az irodalomra : Poe élete, hatása Ady-ra, a francia költészetre és Howard P. Lovecraftra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyebnár Ágnes (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata a 6-8 éves gyermekek szóanyagában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Márta (1965) A gondolkodás fejlesztésének lehetősége és feladata a 2-4 osztályos nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyepes Andrea (1999) A ló motívuma Nagy László művészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyivicsán Márta (1990) Néhány magyar szó szlovák eredetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyovai Melinda (1995) A kádármesterség. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyovai Orsolya (2009) Sarkadi Imre: A gyáva című kisregényének értelmező elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics Antalné (1987) A kifejezőképesség fejlesztése az 5. osztályban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyukis Antalné (1967) A népiesség megnyilvánulása irodalmunkban Kisfaludytól - Petőfiig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyulafalviné Csizmadia Edit (1993) Pilinszky János és Váci Mihály befogadásának Nagy László, összehasonlító értelmezésének vizsgálata egy középiskolai osztályban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulai Erzsébet (1980) Jókai Mór A Lőcsei fehér asszony c. regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulainé Hegedűs Gyöngyi (1990) Az ősi hitvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuricza Péter (1981) Utazás az "Utazás..." körül (Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényének néhány stilisztikai jellemzője). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuris Judit (2007) A mese: Nem mese. Lázár Ervin. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkóné Nagy Ágnes (1978) Moldova György riportjai és szociográfiái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyursics Mária (2006) Vörösmarty Mihály és Székesfehérvár kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt Kornélia (1994) Arany János egyénisége és balladáinak megrendült lelkű hősei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györe Katalin (1989) Viccek a siccen innen és siccen túl. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györffy Enikő (1994) Apró ÁBÉCÉ: Magyar nyelvi alapismeretek a 9-10 éves moldvai csángó-magyar gyerekek részére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

György Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a "Rab Ráby"-ban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

György Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a Rab Ráby-ban /Jókai Mór: Rab Ráby című regénye alapján/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Györgyi Barbara (1999) A válás és a gyermeki lélek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyürü Magdolna (1978) Népi gyökerek Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrbíró Magda (1966) A tanulói aktivitást megvalósító néhány eljárás az általános iskolai nyelvtantanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győrfi Lászlóné (1974) A választás kérdése Sarkadi műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrfy Béla (1995) Az a bizonyos folt: Mikszáth "másik" arca egy novellája alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Ilona (1967) A helyesírés tanítása az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győri Imréné (1967) Madách Imre : Az ember tragédiája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győri Krisztián (2005) Szemantikai struktúrák vizsgálata 7-9 éves korú gyermekekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győző Tamás (1999) Falu Tamás költészete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Katalin (1990) Hugó Károly élete és művei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Mariann (1995) A Sátán alakja a Bibliától Goethe Faustjáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábris Zsófia (1966) Németh László munkássága a felszabadulás előtt /1925 - 45/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gácsi Gitta (2020) Language Attitudes in Hungary: Hungarian adults' attitudes towards English loanwords and code-switching between English and Hungarian. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gágyorné Győri Éva (1991) Ősi motívumok a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Csilla Annamária (2008) Szabó Magda lányregényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Diána (2020) Lenguas Peninsulares en Contacto: Castellano y catalán en la producción de estudiantes Universitarios Bilingues : spanyol-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Edit (1980) Ady Endre az induló Nyugat (1908) Ady Endre életművében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Eszter (2006) A commedia dell’arte nemes hagyományai Carlo Goldoni színpadán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Magdolna (1972) A rákospalotai nyelvjárás néhány hangtani kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Róza (1966) Kiskunlacháza földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gálné Árvai Judit (2008) 12-14 éves korosztály szemantikai struktúráinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gánóczy György (1994) Az "Ősegész": Gondolat Weöres Sándor korai munkásságában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár Mária Éva Az abszurditás mint az irodalmi ábrázolás célja, Heller a „22-es csapdája” című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gécs László (1982) Pedagógusok, pedagógiai problémák Németh László néhány epikai és drámai művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczi Margit (1996) Boszorkányok és tündérek vonzásában: Czóbel Minka Opálok című kötete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gécziné Baráth Györgyi (1984) Neologizmusok a tudományos-fantasztikus irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczy Veronika (1984) Komplex irodalomtanítás az általános iskolák 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes Andrea (2006) A boszorkányok és a tündérek a magyar népmesében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Klára (1977) Heltai Gáspár: Bölcs Esopusnak és másoknak fabulái... : Heltai Gáspár Humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gévai Imre (1992) Kazinczy Ferenc megítélése az 1920-30-as években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gömöri Teréz (1970) Jelzős szerkezetek Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Göndöcs Péter (1982) Kiss Anna világa : a pálya és a szülőföld kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görbics Orsolya (2006) A nemek közötti különbségek leképeződése a nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Gabriella (2006) A tündér motívum megjelenése a 19. századi magyar irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh Éva (1982) A Széchenyi-szerep interpretációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habók Anita (2007) Magyar nyelvű protestáns iskoladrámák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlatok szerepe az irodalom órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadfi Ibolya (1975) A belső monológ szerepe Szabó Magda epikus művészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hagymásiné Lazanyecz Anikó (1994) A félvilági nő ábrázolása a francia irodalomban XVIII - XIX. század. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haid Katalin (1970) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajagos Tóthné Szász Magdolna (1990) "Nincs csak egy világnézet" : Sántha György élete és költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu Anikó (1991) Arany János: Buda halála. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu István (1995) Értelmezési lehetőség a népballadák körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu Tímea (2002) Petőfi Sándor, Arany János és Weöres Sándor Bolond Istók című műveinek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajduné Szarvas Valéria (1985) A diftongusok Okány község nyelvjárásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú Beáta (2000) "A halhatatlanság örök ítélkezés." : Milan Kundera Halhatatlanság című regényének értelmezési kísérletéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Hanna (1983) Babits Mihály Fortissimo című versének nyelvi-stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú Natália (1986) Népmesei motívumok vizsgálata a hiedelemvilág tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajnal Erzsébet (1965) A tárgy Juhász Gyula költői nyelvében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajós Károly (1993) A visszaemlékezés forradalma : Németh László történelemszemlélete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haller Zsanett (2020) A svéd gyerekversek hatása Kiss Ottó gyermeklírájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haluska Klára (1990) Nagy László és a szülőföld kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halács Mónika (2008) Vörösmarty Mihály epigrammái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Csilla (1987) Pilinszky János lírájának műformái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász Edit (2007) Szemantikai struktúrák fejlődése 6-10 éves korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamar Mária (1966) Galambos Lajos: Isten őszi csillaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hamarné Popol Klára (1989) Töprengések Babits műve fölött : műelemzés : Babits mihály: A gólyakalifa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hammer Szabina (1968) Struktúra és megismerés Juhász Ferenc költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hancsók Erika (2007) Archaikus magyar népmesék szimbólumvilága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanga Lajosné (1978) A magyar népballadák konfliktushelyzetei és témái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangyálné Praszna Éva (1990) Fáy András és a fóti irodalmi kör. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangyási Lajos (1967) Az összetett is az egyszerű mondatok hatása a gondolkodási folyamatra; a mondatok megértésének százalékos aránya. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hanol Éva (1980) Babits Mihály korai költészete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harangozó Andrea (2007) A gyermeki lélek megjelenítése Móricz Zsigmond műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai Imre (1967) Csiky Gergely munkásságának rövid áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harka Ákosné (1967) Német László regényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harkai Edit (1966) Kötőszó nélküli összetett mondatok Juhász Gyula verseiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harmath Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmath Gabriella Ágnes (2020) Jane Austen "Első" és Utolsó Regényének Összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haszilló Gyöngyi (2008) Gottfried Keller: Falusi Rómeó és Júlia illetve Ruha teszi az embert című novellájának összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatházi Sára (1969) Juhász Ferenc szóképeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hatos Jánosné (1978) Zrínyi Miklós alakja a reformkori lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Haulik Lászlóné (1958) A szolnoki kosárfonók munkamenete és műszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Havasi Edit Ildikó (1998) Egy századvégi magyar Tantalus Gozsdu Elek novellisztikája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasi Katalin (1967) Hangúlyozás-és hanglejtéselemzés a szavalásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Haász Gyöngyi (1988) A pogány magyar hitvilág elemei a magyar népmesékben Fedics Mihály meséi alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hefty Erzsébet (1965) Mesterházi Lajos metaforáiról "A négylábú kutya" c. regény alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Andrea (1991) Szitkozódások a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Anna (1999) 'Egy pálya a fában' : a fa - motívum József Attila költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Erika (1992) Kistelek ё-ző nyelvjárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Nóra (2007) A dzsentri és a Don Quijote típus bemutatása Mikszáth két regénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Nóra (2007) A dzsentri és a Don Quijote típus bemutatása Mikszáth két regénye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Zsuzsa (1977) Ottlik Géza: Iskola a határon /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyesi Judit (2000) "...az ómega s az alfa..." Babits Mihály: Jónás Könyve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Füstös Ilona (1982) A hőssé válás folyamata az Udvarhelyszéki tündérmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyiné Szabó Szilvia (2008) A Szegedi Szabadtéri Játékok néptánc bemutatói 1959-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heltai Bálint (1974) A magyar népdal önrímei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heltai Katalin (1970) Jókai népies hőseinek ábrázolási módja : hatása a népnemzeti drámairodalomra /Jókai: Egy magyar nábob, a Kőszívű ember fiai, Sárga rózsa című regényei és Tóth Ede: Falu rossza című népszínműve alapján/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Helyey Marianne (1974) Az első személy mikrostilisztikai vizsgálata Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hepp Erzsébet (1977) Óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg Marianna (1985) A Bánk bán átigazítása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg Mária (1995) A "negatív csodalény" és szerepe a Mirkó királyfi c. székely népmesében: V.J. Propp strukturális modellje alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hergyán Julianna Franz Kafka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hering Noémi (2020) Autour de trois récits de Jean Cocteau. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann Gáborné (1987) Illés Endre drámái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hermán Judit (1973) A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernádi Mária (1997) A látomás Vörösmarty kései verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernádi Márta (2009) A természet motívum Áprily Lajos költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Andrea (2003) Nyelvi jellegzetességek a magyar - német kétnyelvűek nyelvhasználatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi István (1995) Sörök és sorsok: Bohumil Hrabal: Táncórák idősebbeknek és haladóknak. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevér Lóránt (2006) Nem és nyelvhasználat : feminin férfibeszéd, maszkulin női beszéd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi Éva (1973) Beszédtechnika - gyermekeknek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hillender Tímea (2008) Science fiction motívumok Jules Verne és Jókai Mór regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hirt Anna (1958) Az új helyesírási szabályzat újításai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hohn Józsefné (1990) Egy nyugati-palóc nyelvhasználó nyelvi-hangtani változásai a kiskunsági nyelvjárástípus hatására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoksza Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Honfi Anita (1990) A szerelemről: A XIX. századi magyar és francia szerelemfelfogás összehasonlítása Stendhal, Petőfi, Vörösmarty művei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Honfi Éva (2007) Madách Imre: A Csak tréfa és a Tragédia poétikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hontiné Csernák Erzsébet (1969) Statisztikai vizsgálatok Juhász Gyula a-val kezdődő szavai alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horchi Mihályné (1981) Tolmács község nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horniczky Anikó (1994) A "Nagy inkvizítor legendája" és a szellem szabadsága: Dosztojevszkij: Karamazov-testvérek c. regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyácsek Andrásné (1983) A magyar népdalok motívumainak elemzése : állat motívumok a szerelmi dalokban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák Gabriella (1999) Buddhista motívumok Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi Márta (1992) Romantikus jegyek és a nemesi életérzés válsága Vörösmarty A két szomszédvár c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi Éva (1958) Békéscsabai család- és keresztnevek 1753-1957-ig. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horvai Hajnalka Borosta község hanglejtésformái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horvai István (1967) A felső nyelvállású magánhangzók időtartamának váltakozása Jánoshalmán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horvay Lili Enikő (2020) The Fictionalization of Taboo Topics in Ian McEwan’s First Love, Last Rites. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Adrienne (1989) A szerencse-motívum a XVII. század első felének költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrea (1991) Ragadványnevek Kiscsávolyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Anna (1975) Gelléri Andor Endre novelláinak fantasztikus elemei és ezek kifejezőeszközei /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Anna Móra Ferenc egyetemi évei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Aranka Éva (2006) A bibliai bölcs Salamon interpretációi az irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Attila (1999) "Meserezade". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Attila József (1998) Arthur Rimbaud: Delíriumok II. "A Szó alkímiája" : az érzékek összezavarása mint az érzékek iskolája : műértelmezés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Bettina Az anyanyelv és idegen nyelv kapcsolata a nyelvelsajátítás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Bálintné (2001) A líra műnemének és legfontosabb műfajainak tanítási kérdései a felső tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Edina (1992) Az Egri csillagok című házi olvasmány feldolgozásának módszerei az általános iskola VI. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Erika (1994) "A lelkem nem tudott elegyedni a világgal": Németh László: Gyász,Iszony. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Eszter (2007) A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium XVII. századi könyveinek betűrendes katalógusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (2020) A korai ótörök –DOk kötött morféma a modern törökországi török és türkmén nyelvek szóképzésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Györgyi (1966) Jászjákóhalma személynévadása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Ilona Piroska (2005) Humor és nyelvi játék Amíg lehet... : Petri György lírájának általános jellemzői és egy kötet bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Istvánné (1975) A lélekábrázolás eszközei Cholnoki László : Bertalan éjszakája című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Jenő (1967) A látható nyelv stílustani vizsgálatának néhány kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Judit (2005) Oscar Wilde szalonvígjátékai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (1993) Turgudsz irgígy? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth János (1987) A II. világháború hatásának közvetlen megnyilvánulásai Pilinszky János költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Józsefné (1974) Móra Ferenc "Ars didaktikájának" vizsgálata a Betűország virágoskertje elemi iskolai tankönyvek hat kötete alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (2001) Németh László Gyász, Iszony, Irgalom című regényeinek elemzéséből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Katalin (1966) Radnóti Miklós nyelvi kifejező erejének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Kinga (2007) Petőfi epigon? Tóth Kálmán költészetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Kitti (2007) A féltékenység indulata, mint komikus és tragikus mozgatóerő Shakespeare drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Margit (1975) A drámaiság eszközei Illés Endre novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Marianna (1983) Népszokások, jogi népszokások Tombácz János meséiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1959) Veres Péter tájszavai a "Három nemzedék" c. művében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth Orsolya (1991) Különös tulajdonságú szereplők a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Pál Zoltán (2006) Táltosok a magyar népmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Rózsa (2001) Hajnóczy Péter drámái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tibomé (2003) Nyerges- és szíjgyártómesterség Kiskunhalason. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tímea (2005) Szigligeti Ede útkeresése a magyar népszínmű kiteljesítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Valéria (2007) Móricz Zsigmond paraszttársadalmat ábrázoló novellái a Nyugatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zita (2008) A "Felesleges ember" típusa az orosz irodalomban: Anyegin, Pecsorin és Oblomov. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zita (1979) Kiskőrös külterületének helynevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Zoltán (2005) Az álom színpadformáló szerepe Shakespeare és Calderón korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (2004) Szexista nyelv-e a magyar? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Éva (1981) A valóság megismerése és ábrázolása Juhász Ferenc költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Fenyvesi Lilla (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Kormos István: Az égigérő fa című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Lusztig Ilona (1978) A vásárhelyi lakodalmas vőfélyszövegeinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Tóth Judit (2009) A mesék szimbólumvilága Lázár Ervin műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horák Judit (1996) Az és kötőszó előfordulásai Máté evangéliumának példabeszédeiben a Müncheni Kódex alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hosszú Tímea (1996) Virginia Woolf: A metaforikus regényszerkesztés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hrivnák Katalin (2005) A Jó és a Rossz, avagy létezik-e fény árnyék nélkül? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber Emese (2020) Ältere Menschen und Bedrohung durch Kriminalität : német-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hubert Sarolta (1974) Valóságos és irreális elemek Szomory Dezső késői novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hudák Jázmin (2009) A négy őselem szimbolikája a magyar népköltészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hugai Mária (1974) Az olvasóvá nevelés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hugai Tibor (1970) Karinthy Frigyes művészi magatartása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hunyadvári Éva (1991) Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszka József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszárik Andrea (1992) Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írt 1. levelének mondat- és szövegszerkezeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huth Anna (2008) Közös balladamotívumok bemutatása a magyar és román rodalomban két sajátos nemzeti jegyeket viselő népballada-pár példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Háberl Józsefné (1960) Sándorfalva környékének földrajzi helyneveihez fűződő néphagyomány. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hámori Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héger Anita (1995) A nyelvi fejlődés veszteségei : a kiskunsági nyelvjárás vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héjjas Irén (1968) Nagykőrösi keresztnévadás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Héjjas Judit (1987) Az ifjúsági nyelv iskolai életre használt szavai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hévizi Sándor (1967) A zárt e és a nyílt e hangok változatása a XIX. századi magyar költők rímeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hízó Anita (1999) A Halál rokona : a halál és az elmúlás megjelenése Ady költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi Erika (2005) Honoré de Balzac realista társadalomábrázolása az Elveszett illúziók című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Nóra (2001) Hunyadiak a romantika és a népiesség irodalmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iglói Márta (1966) Kosztolányi hasonlatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ilia Györgyi (1982) Nagy László és a mítosz : a tűz motívuma Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illyésné Raposa Júlia (1987) Az 1950-es évek problémáinak ábrázolási módszere Galgóczi Erzsébet regényeiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés Julianna Judit (1978) Az 1848-49-es szabadságharc öt memoár tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés Nóra (2020) Kép és költemény: illusztrációk Radnóti Miklós verseihez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Róbert (2000) „Hitler feltehetően úriember volt” avagy Kurt Vonnegut titka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ilyésné Bihari Éva (1979) A Petőfi Népe napilap nyelvhelyességi bírálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imhof Attila (1992) Kölcsey és Vörösmarty tanítása az általános iskola hetedik osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imre Anita (1994) Eötvös József Karthausija, mint a század "Jajkiáltása" (recepcióesztétikai megközelítés). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Isépy Anna (2008) Az 5-6 éves gyermekek szemantikai struktúráinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Orsolya (2000) Képiség és látvány Balzac: Az ismeretlen remekmű című elbeszélésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi Magdolna (1980) "Csillagok árvája" Utassy József költészetének közösségi-társadalmi szempontú értékelése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iványos Erzsébet (1961) Megszólitások Juhász Gyula költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Izsó Erika (1966) Jane Eyre lelki jelenségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Izsó Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 4. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab Emese Tímea (2008) Találkozások: Petőfi és Eminescu. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab István (1981) A francia irodalom történetéből : Charles Baudelaire. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakab Katalin (1978) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című könyvének stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa Gabriella (1989) Magyar hölgyek leveleinek mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa Mária (1970) Olvasóvá nevelés az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jaksa Mónika (2004) [Márai Sándor: Szindbád hazamegy]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus Edina (2005) Antikvitás a klasszicizmusban a 18-19. század fordulóján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsik Csilla (1989) Mondat -és szövegszerkesztési sajátosságok Pázmány Péter prédikációiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jandrasits Orsolya (1993) Szilágyi Domokos költészetében az ünnep-motívum kialakulása és változása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janecskó Andrásné Tass Katalin (1972) A verbális és nem-verbális elemek szerepe a párbeszédben : Móricz: Forr а bог c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jankó Andrea (2000) Arany János balladái Zichy Mihály illusztrációival. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Janovák Lászlóné (1991) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben : Az égig érő fa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janáky Mariann (1978) Kölcsey Ferenc Parainesisének elemzése Egy mai Parainesis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jar Noo Moon Hay Marn (2020) Воспитатель и воспитанник в повести «Республика ШКИД» Белыха-Пантелеева и в романе «Педагогическая поэма» А. Макаренко. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Anita (2008) Női mesealakok a bukovinai székely népmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Anita (2008) A „mezei élet” kritikája a XVIII-XIX. század fordulójának magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Tímea (2007) Egyén és hatalom viszonya Sütő András drámatetralógiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Tímea (2007) Egyén és hatalom viszonya Sütő András drámatetralógiájában : szakdolgozat pedagógiai melléklettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovai Erzsébet (1968) A magyar nyelvtan tantervek fejlődése 1945-től 1962-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jeszenszky Ádám (2004) A bonyolult jellem a Shakespeare-i színpadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Anna (2000) Az író, az újságíró és a kísértetek (Cholnoky Viktor a tudományos újságíró és a kísértetlátó író). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Piroska Katalin (2002) Weöres Sándor szintaxisa : a teljesség felé című műben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Edit (2001) Anyanyelvünk szókincse kisiskolások szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Erzsébet (1967) Radnóti Miklós hazafiságinak megnyilvánulása költői müveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Ferenc (1969) Erősítések Juhász Ferenc : A tékozló ország című eposzában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Ilona "A tűz csiholója" : Ady Endre forradalmisága lírai költeményeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Krisztina (2000) "...az érzékenység és kiválóság szenvedése a közönségesség zsíros ujjai alatt” ...avagy egy házasság története Németh László Iszony című regényének komplex bemutatása, értelmezhetőségének kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Lívia (1993) A Dunántúli nyelvjárástípus Enyingen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Ágnes (2000) Lehet-e fordítani József Attilát? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Pintér Pál (2001) A tudomány és az irodalom összefonódása: a szociográfia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jung Gabriella (1994) Zrínyi alakja a reformkori lírában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jáger Szabolcs (1994) A csodaszarvas motívum felbukkanása két XX. századi alkotásban: Bartók Béla és Nagy László találkozása a szarvas-mítosszal. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jámbor Gyula (1984) Jékely Zoltán költészete (a kifejtettség). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jámbor Irén (2008) Stílus és társalgás avagy hogyan beszélnek gyermekeink? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánó Judit (1994) Motívum és embléma Farkas Árpád költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jász Ágota (1995) Szólások és közmondások Pázmány Péter műveiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jójárt Zsófia Edina (2020) Exploring the economic impact of Brexit on women : angol-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Irén (2000) Életszemlélet, életfilozófia Márai Sándor: Füves könyv és A gyertyák csonkig égnek című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Ágota (1990) Budapesti és Szeged környéki /vidéki/ keresztnévadási szokások számítógépes összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jósné Kiss Erzsébet (1980) Oktatócsomag az általános iskola 8. osztályos magyar nyelvtan tanításához. 4. témakör szóalkotás módjai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa Katalin (1985) A népszínmű recepciója (A befogadói igény mint műfaj formáló tényező Szigligeti Ede legsikeresebb színpadi művei /1840-48/ nyomán). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsáné Náhlich Erzsébet (1984) Babits prózastílusának néhány vonása a Timár Virgil fia című kisregénye alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kabódi István (1968) A kifejezőképesség fejlesztése a felsőtagozatos nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kacsányiné Lipóczki Lilla (2007) A 6-10 éves tanulók szemantika struktúráinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kadvány Gergely (2020) Az Itinerarium Egeriae jelentősége a vulgáris latin vizsgálatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaiser László (1977) Németh László útja az Emberi színjáték befejezéséig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaizler Ágnes (1998) Anyanyelvművelés az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kajati Fanni (2020) Consensus Reality in Harry Potter. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kajári Anita (2003) Sulyovszky Félix Balázs album amicoruma (1620-1633). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kajári Magdolna (2002) Victor Hugo szerepe a francia - magyar dráma változásaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalcsú Mária (2001) Női jellemek megjelenítése Németh László négy kiemelkedő regényében (Gyász, Iszony, Égető Eszter, Irgalom). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kallai Klára (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei és feladatai a 7. osztály "Jelszavaink valának: Haza és haladás” című témakör tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár Edit (2008) Fazekas Mihály rokokó lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Gabriella (1983) Hunya község ragadványnévanyagának jelenlegi állapota. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár Jánosné (1991) Sütő András drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanócz Sándorné (1978) A XX. századi népi írók mozgalma Szabó Pál: Isten malmai elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapai Éva (1991) Bethlen Gábor jelleme és politikai pályája szépírói és történész szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapi Tamás (2020) МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ : orosz-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány Viktória (1988) A sámánhit emlékei a magyar népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapus Erika (1998) Az "erdélyi Antigoné" Árva Bethlen Kata alakja Németh László írásaiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapás Zoltánné (1988) Szitkozódások a magyarországi boszorkányperekben szótárszerű feldolgozás. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karakas Klára (1966) Petőfi és Beranger. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Dániel (2020) Places of Terror in Lovecraft’s Short Stories. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Erzsébet (1984) Ősvallásunk nyelvi emlékei a népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos István (1966) Kor és Valóság : Bertha Bulcsu munkássága és írói tevékenysége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Judit (1994) Dosztojevszkij adaptációk Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos Judit (1970) Kettős szófajú szók Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Katalin (1979) Ady szóalkotásmódjai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karkus Istvánné (1966) Móricz Zsigmond kritikai látásmódjának elmélyülése az Úri muritól a Rokonokig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Karkuska Katalin (1998) Egymást kiegészítő jellemek Móricz Zsigmond Erdély című trilógiájának négy főalakja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsony Judit (2006) Radnóti Miklós költészete a fasizmus és a második világháború kialakulása idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi Istvánné Az argó szerepe néhány fiatal erdélyi író művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karászi Rózsa Diana (1974) A játékos gyakorlatok szerepe az anyanyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karátsonyi Anna (1958) Kiss Lajos műveinek tájszótára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kasuba Margit (1990) Mikes Kelemen Törökországi leveleinek mondattani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza Irén (1987) A sztoicizmus megjelenése Kornis Gáspár XVII. századi emlékiratában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszáné Kovács Erika (1991) Dzsentriábrázolás Mikszáth Kálmán Sipsirica című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Alíz (1996) A riport, mint irodalmi műfaj Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Anett (2006) A természet szerepe Goethe: Az ifjú Weríher szenvedéseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Anna (1990) A "virág" motívuma Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Elektra (1989) Ady költészetének tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Erzsébet (1985) Polifónia Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából c. hosszú versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Éva Hemingway hősei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kató Enikő Zsófia (2020) Comptes Annuels de L'Oreal : francia-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Zsuzsanna (2002) A szenvedés lélektana Kosztolányi Dezső regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Judit (1982) Veres Péter A kelletlen leány című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés Katalin (1966) Gyermekek és Dickens. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kele Ágnes Nóra (2000) Don Carlos - hitvallás, erkölcs es szabadság - Schiller és Verdi színpadán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Dóra (1999) Plágium magyar szerzőtől: Nestroy: Umsonst és Szigligeti: Liliomfi című vígjátékának összehasonlítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemen Lívia (2004) Vajdasági magyarok nyelvi nehézségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Mária (1959) A kurucköltészet problémája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Keller Annamária (2004) Agatha Christie Poirot-regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Katalin (1978) Esetek, tréfák, anekdoták Mikes Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keller Mónika (2006) A művek közötti átjárhatóság és a "kulcsmotívumok" problémája Balzac trilógiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelló Marianna (1985) A gyulai köteles mesterség és szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kemenczei Anita (2001) Mit rejtenek A fátyol titkai? : Vörösmarty Mihály: A fátyol titkai és Görgey Gábor: Handabasa, avagy a fátyol titkai című művének összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemény András (1967) Az elnyomott nép vágyainak és törekvéseinek ábrázolása а XIX. sz. orosz irodalmában /kb. 1870-ig/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kendiné Kiss Ilona (1985) A humor nyelve, a nyelv humora (Szóviccek vizsgálata). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenéz Éva (2008) Németh László Égető Eszter című regényének értelmezése az életrajzi adalékok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerek Brigitta (2005) Kosztolányi Dezső Aranysárkányai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerek Marianna (2007) Nemes Nagy Ágnes gyermek- és felnőtt költészetének Összegyűjtött remekei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (1995) Don Juan, egy jellemszkéma változása és jellemzői. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Lajosné (1980) Jókai Mór Mire megvénülünk (regényelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Gelléri Andor Endre valóságszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Kodály irodalmi munkássága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kereki Agnes A humor nyelve, a nyelv humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kereki Jolán (1984) Mikszáth Kálmán és Esterházy Péter anekdotizmusa. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztes Zoltán (1991) Arany László műveltsége főművének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztesi József (1994) Séta a lankás tájakon: Pilinszky János verses meséiről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kersner Ákos (1992) A Mester alakja és a szereplők viszonyrendszere Bulgakov művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertai Jánosné (1973) Kecskemét műemlékei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerti Károly (1971) Egy motívum Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész Ferenc (1990) Szabó Dezső: Az elsodort falu. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Győző (1989) Realizmus és humor Pákh Albert humoros életképeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Julianna (2004) Hajnóczy Péter világa : A halál kilovagolt Perzsiából tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Józsefné (1972) Metonímiák és szinekdochék József Attila költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész Józsefné (1987) Szépirodalmi szöveghez kapcsolt szókincspróba az általános iskola ötödik osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész László (1997) A képregény szerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész-F. Éva Sarkadi Imre hősei : variációk egy témára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kincses Kornélia (2004) Adalékok Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című művéhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Szilvia (2004) A felvilágosodás hatásának megjelenése Lessing műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Tímea (1992) Idő és időtlenség a Varázshegy című regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kindl Éva (1990) Borota község mai család- és ragadványnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Attila (1996) A Szegeden, valamint Szabadkán tanuló szabadkai és palicsi egyetemista fiatalok nyelvhasználati szokásainak összevetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Enikő Katalin (1989) A Ferences magyar irodalom néhány műfaji sajátossága a XV-XVI. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Gabriella (1993) Három Somogyi község (Buzsák, Mezőcsokonya, Szenta) nyelvjárásának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Sándorné (1981) Szemelvénygyüjtemény az írói életrajzok tanításához 8. osztály. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis Adrienn (2005) A drámaíró Sík Sándor Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Anita (2000) Az olvasóvá nevelés és az olvasottság problémái a 14 éves diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Anna (2005) Egy ismeretlen romantikus: Berecz Károly (1821-1901). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Antónia (2005) Az elbeszélő Bérczy Károly, a Tízek Társaságának tagja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Erika (2005) Szókészletünk gyarapítása szóképzéssel a mai magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Erzsébet Mária (2006) Keresztnevek névtani vizsgálata a ceglédi Református Általános Iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Zoltán (2008) írók, költők, híres történelmi személyek képe a reformkori sajtóirodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisabonyi Ferenc (1967) Csolnok község hely-és földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiscsatári Enikő (1993) Út az Öregek könyvéig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisjuhász Margit (1976) A lírai idézés és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisné Juhász Ilona (1981) Az idill és a halál motívuma Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisné Somody Emese (1978) A drámaíró Sarkadi Imre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kispálné Horváth Mária (1992) A keresztnévadás és motivációi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kispálné Lucza Ilona (1990) Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése). Posztgraduális képzés, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrea (1993) Alaktan-nyelvhelyesség-stílus : Néhány gondolat mai névutóink egy csoportjáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Attila (2002) Charles Dickens realizmusa : figurateremtés és ábrázolásii mód- három regény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Attiláné (1995) A bibliai teremtéstörténet és az "Enuma elis" című akkád eposz összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Blanka (2020) Policing social media : angol–magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Brigitta (1990) Németh László nőalakjai három regénye alapján : Gyász, Iszony, Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Béláné (1973) Tompa nagyközség kulturális múltja, jelene és jövője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Emilia (1975) A kisértekezés tipikus kapcsolóeszközeinek gyakorisági vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Etelka (1960) Az ellenforradalom időszakának parasztábrázolása irodalmunkban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kiss Ferenc (1987) A Tavasz korom-játéka (Nagy László korai Költészetéről). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Hedvig (2002) „Legszentebb vallás a haza s emberiség” : gondolatok Vörösmarty Mihály hazafias lírájáról napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ildikó (1995) Ady Endre szerelemfelfogása a Csinszka-versek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Irma (1978) A közvetett nevelőerő területei Fekete István Tüskevár című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Istvánné Németh László ideológiája történeti drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Istvánné (1968) Okány községben előforduló utónevek statisztikája 1896-tól 1950-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Izabella (2020) A Young Adult irodalom alakulása a kezdetektől Sepsi László Ördögcsapás című regényéig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Józsefné (1992) Az ősi magyar hitvilág maradványai a magyar népmesékben : egyes hitvilágbeli elemek megjelenése a különböző feldolgozásokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Karolina (1973) Találós kérdések modellálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Katalin (1993) A bűn megközelítései Pilinszky János lírájában és gondolatrendszerében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Katalin (1989) A zsidó-magyar sorspárhuzam kérdésének vizsgálata a XVI. század eleji magyar lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Margit (1957) A szegedi fazekasság. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kiss Mária Guy De Maupassant: A szépfiú. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária (1974) Szini Gyula novellatípusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Márta (2007) Klebelsberg Kuno - Szeged kulturális életének „mecénása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Márta (2007) Shakespeare nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tünde (2006) Kisfaludy Károly három drámájának elemzése két különböző drámamodell alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Virág (2006) Az amerikai álom őstípusa családi keretbe ágyazva - az elhibázott élet tragikuma O’Neill drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (1978) A reformkor új műfaja a novella. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ágnes (2005) Németh László etikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes Veronika (1999) Katona József Bánk bánja és átigazításai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Éva (1999) „Engem Félegyháza tett íróvá...". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Rácz Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Király Mária (1981) Magyartanítás 1968 - 1978 : cikkbibliográfia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Kozák Ágnes (1991) Az ősi hitvilág tükröződése a mai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Pálinkó Erika (1991) Arany János lírai formanyelvének sajátosságai az Őszikék verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisterenyei Ervin (1966) Kassák és az avantgarde. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisvári Henriett (1998) A magyar földre átültetett modern francia polgári dráma, avagy Csiky Gergely jelentősége a magyar színműírás terén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely Nóra (1995) "Mondd, hogy kell élni?" Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kladiva Krisztina (1994) A magyar női rokonságnevek története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kliment Pál (1967) Modernizmus Sarkadi Imre kisregényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kluka Adrienne (1973) A zenei szemléltetés lehetőségei és módjai a 7. osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kluka Éva (1975) A versmondási és előadói készség fejlesztése 5-8 osztályig, az énekpedagógiában alkalmazott módszerek felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetykó Istvánné (1975) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsi Lajos (2004) Zene és transzcendencia E.T.A. Hoffmann elbeszélő művészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Antal (1972) Beckett. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Eszter (2020) Codeswitching in computer mediated communication: Hungarian/English bilinguals chatting on Facebook. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Julianna Ibolya (1995) Németh László korrajza az Iszony és az Égető Eszter megvilágításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Noémi (2006) A „templom” és „iskola”, valamint a „csillag” motívuma Reményik Sándor költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Éva Ildikó (1995) Román nyelvi elemek a nagyváradi magyar dialektusban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Városi Judit (2008) Victor Hugo Hernani című drámája, mint a romantika diadala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsor Anna (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján : a szóhangulat megváltozásának és a jelentések módosulásának vizsgálata Márk evangéliumának három korszakból származó fordítása alapján I. (1-8.fejezet)). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczor Márta (1973) Az olvasóvá nevelés problémái az általános iskolai irodalomoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kohári Katalin (1999) Egy Jókai-kódexbeli szöveg komplex elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolláth Rita Mónika (2001) Pénz, 1900. : a századforduló társadalomrajza Kóbor Tamás, Krúdy Gyula és Molnár Ferenc egy-egy regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolohné Papp Edit (1988) A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára klasszikus balladáinak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolongya Zsuzsanna (1977) Kosztolányi Dezső tollrajzainak stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi Ildikó (1982) Állatszimbólumok Heltai Gáspár fabuláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koltay Tibor (1976) A kapcsoló szerepű szó- és tőismétlés egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komjáthy Györgyné (1981) "Menj, kisgyerek..." Kosztolányi Dezső fiatalkori munkássága a Négy fal között és A szegény kisgyermek panaszai című kötetek alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komlódi Józsefné (1965) A korabeli társadalom néhány ellentmondása a századforduló regényeinek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komlósné Pelle Zsuzsanna (1989) Abony eseménynaptára a Pest Megyei Hírlap alapján 1983-1988. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komondy Katalin (1974) A népballada tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komoróczki Erika (1985) Motívumvizsgálatok Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromy Andrea (1994) Próbálkozzunk meg a kísérlettel: Johann Wolfgang Goethe: Vonzások és választások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Éva (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Dégh Linda: Kakasdi népmesék I. című népmesegyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly Edit (1992) Kiválasztottak: Ady Endre és József Attila más szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly László Miklós (1989) Márton László Menedék című beszélyének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly Zsuzsa (1994) Szavatolni a világ (lehetséges) biztonságáért : közelítések Ottlik Géza "nyelvi nehézségeihez". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konrád Mariann (2000) Huszadik századi feudalizmus kontra nők : asszonysorsok Németh László regényeiben és Federico García Lorca drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konrád Nóra (2005) Léda és Csinszka Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra György (1970) Szövegcsonkításos módszerrel végzett redundancia vizsgálat tanulságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kopasz Dorottya (1991) A sztarec-motívum Dosztojevszkij Karamazov testvérek c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz Katalin (1996) A nő sorsa a századfordulón Kaffka Margit három regénye: Színek és évek, Mária évei, Állomások alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopcsó Ildikó (1984) A struktúrát szervező elvek és eszközök vizsgálata Nagy László Menyegző című versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kordásné Börcsök Mónika (2007) A hétfalusi csángó népmesék világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korell Gertrúd (1978) A csikó motívum Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormos Noémi (2001) Pál apostol érvelésének bemutatása az első korintusi levél egy kiemelt szakaszának fordításai és magyarázatai tükrében (lKor 7, 25-40) : hogyan közelítsünk meg egy újszövetségi szövegrészletet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos Katalin (2002) Lakatos Menyhért, „a cigányság élő lexikona”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányosné Makai Eszter (1990) Az 5. osztályos korú tanulók nyelvhasználatának néhány jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányosné Makai Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kornis Piroska (1980) A népköltészet fogalma Csoóri Sándor prózájában és lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom Mónika (2003) Emily Bronte: Üvöltő szelek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós Mária (1987) Csehov- novellarészletek szövegszerkezeti elemzése (orosz és magyar nyelvű szövegrészek összehasonlítása). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korányi Mátyás (1961) A marós szakma szaknyelve és szótára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kostic Adrianna (2020) Hungarian language contact: Serbian loanwords in the language use of Vojvodina Hungarian students. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszorús Márta (1971) Az i hang betűjelének ékezése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kosztolányi Judit (1983) A közlésformák vizsgálata Tömörkény István novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz Erzsébet (1989) Kedvenc irodalmi hősök, példaképek tizenéveseinknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz Ibolya (1999) A rokokó világa a francia, olasz és angol festészetben, valamint a magyar irodalomra gyakorolt hatásának megnyilvánulása Faludi Ferenc Téli éjszakák című művében a nőemancipációról szóló részek elemző bemutatásán keresztül. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovalcsik Ágnes (2002) A Száz év magány mítoszrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács András (1972) Erdélyi József költészetének népi világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Anna (1976) Móra Ferenc családábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erika (2000) Sinka István: Fekete Bojtár vallomásai című művének több szempontú elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Erika (1992) Összehasonlító névtani vizsgálatok Matkópusztán és Kecskemét egyik belvárosi iskolájában : az 1973-tól 1990-ig beiratkozott elsősök. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erzsébet (1991) Az istenhit, a szeretet és a halál motívumainak megjelenése Pilinszky János költői munkásságában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Fanni Rebeka (2020) Retos ambientales de Costa Rica : spanyol–magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gizelle (1987) Szajol ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gábor (1979) Végh Antal. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ildikó (1982) A sámánhit emlékei a magyar népköltészetben : A Nap húga meg a pakulár című mesegyűjtemény elemzése alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Imre Attila (1980) Németh László Sajkódi korszakának erkölcsi kategóriái egy művén keresztül ("A "vallásos" nevelésről"). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Irén (2006) Szemantikai struktúrák alakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2001) Egy ember életszínpadán : Németh László: Emberi színjáték című regénye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (1969) Pilinszky János "harmadnapon" /1959/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács József (1994) Andrej Platonov: Csevengur. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Józsefné (1979) Személynévvizsgálat Dunaegyháza község területén. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Katalin (2000) Mese-ember egy mese-Isten oldalán Lírai személyiség portré Pilinszky Jánosról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1968) Van-e az időmértékes ritmusnak hangulata? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Katalin (2007) A multimediális kommunikátumok vizsgálatához -Tázlári templom üvegfestményei-. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katinka (2020) Szendrey Júlia a magyar irodalomban. Irodalmi pályája és a mai iskolai ismertsége naplórészletek és versek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kinga (1998) A történelem és a dzsentrivilág pusztulása Móricz Zsigmond regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Lászlóné (1970) Történelmi alakok ábrázolása a magyar irodalomban : Budai Nagy Antal,Dózsa György,Törő Pál, Asztalos János, Szántó Kovács János. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Margit (2009) A halál és az elmúlás motívuma a XIX. század második felének és a XX. század első felének bölcseleti lírájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mercédesz Erzsébet (2020) Nyelvi jellegzetességek az Alzheimer-típusú demenciával és más vaszkuláris demenciával élő személyek irányított feladatmegoldásai során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mihályné (1967) A mondatok terjedelmének váltakozása Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Mária (1994) Villanások és vallomások a két világháború közötti erdélyi magyar irodalomból. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Mónika (2000) Viszonyrendszerek és állandó szerepkörök Moliere drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Nóra (1983) Camus, Albert: Közöny (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Rita (2004) „Szeretlek mint anyját a gyermek” : a biztonság, az anyai gondoskodás és szeretet keresése a szerelemben József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Rita (2009) Zrínyi Miklós megjelenése a XIX. századi magyar irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1989) A Margit - Legenda részletének nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zoltán (1995) Weöres Sándor: Tizenegy szimfónia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ágnes (1993) Csáth Géza novellái a Nyugatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ágnes (1996) Mesevilág: Makói népmesék H. Kovács Mihály gyűjtése alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1978) Szolnok köznyelvének jellegzetesebb nyelvhelyességi vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Szekeres Ilona (1974) Ragadványnevek Szajol községből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozics Katalin (1985) Erkölcsi fogalmak, ítéletek tizennégy éves korban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Csaba (1991) Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Gábor (1986) A magyar nyelvi rendszer fonémáinak realizációja egy palóc nyelvjárástípusban (Az egyes beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása palato- és lingvografikus kísérletekkel). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Marianna (1992) A két kegyenc : Illyés Gyula és Teleki László Kegyence. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Piroska (1984) Népi gyermekjátékok a Jászságban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Szilvia (2003) Műelemzés Ernest Hemingway, Akiért a harang szól című regényéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Csabáné Tapasztó Ildikó (1991) Sarkadi Imre pályája csúcsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozmemé Herpai Mária (1979) Kosztolányi Dezső nyelvművelő tevékenysége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozák Róbert (2007) Az sms nyelvi sajátságai - Felmérés a nyolcadik osztályos tanulók sms-írási szokásairól -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koós Ildikó (1967) Pedagógus sorsok a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koós Judit (1993) A székely tréfás mesék esztétikuma és komikuma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krcsméri Gábor (2008) Innováció a magyar nyelv és irodalom oktatásában Tótkomlóson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krcsméri Zsuzsanna Éva (2020) Irodalmi művek nőalakjai és típusai. Az általános iskolában kötelező olvasmányok nőalakjai és típusai összehasonlítva az amerikai popkultúra képregényeiben szereplőkkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krebsz Rozália (1964) Materialista vonások József Attila szerelmi költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krechova Mária (1972) Az isten-motivum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kristó Annamária (1995) Az Árpádházi királyok az önkényuralmi magyar tragédiaírásban Vajda János kritikái tükrében különös tekintettel Dobsa Lajosra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristó Judit (2009) Szöveg - kép viszonyok az Isteni színjáték kortárs magyar illusztrációiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krisán Klára (1982) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krixné Zsitva Veronika (1979) Tolsztoj ember - modelljei; különös tekintettel a Háború és Békére. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krizsán Adrienn (2009) Georg Büchner: Woyzeck című drámájának elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Adél (2007) Növény- és állatmotívumok Arany és Petőfi líraköltészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krumesz Judit (2007) József Attila költészetének kiteljesedése betegségében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krupa Mária (1966) Magyarországra áttelepült szlovákiai magyarság nyelvének palóc sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kródi Erzsébet (1974) Korunk morális problémái Csurka István drámáinak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kubatovics Gyöngyi (1997) Bátmonostor jeles napjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kubáth Ilona (1982) A mondatszerkezeti formák stilisztikai szerepe Örkény István egyperces novellájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kucsera Istvánné (1965) Juhász Gyula tárgyi bővitményes mondatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuczy Károly (1958) Vizi közlekedési eszközök Foktőn, és a vizenjárók szaknyelve. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kugyela Anna (1974) Mondattípusok kialakulása és fejlődése a gyermeknyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuk Sára Juhász Gyula felkiáltó mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuklis Henrik (1991) Egy huszadik századi sámán: Sinka István. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár Marianna (1986) Népi gyógyítás Zákányszéken. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár Márta (2004) Nyelvtörténet – művelődestörténet : Boldogasszony és a női szerepkör nyelvünkben és kultúránkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulik Szilvia (2002) "Táltosok átkos sarja talán” : a táltosság mítosza Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunstár Erzsébet (1983) A szólások és közmondások funkcionális-stilisztikai vizsgálata (Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről c. regény alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunstár Hajnalka (2008) A 7-11 éves gyerekek szemantika struktúráinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kupi Hedvig (2005) "A bölcsőtől a bölcsességig”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurcz Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurcz Klára (1973) Örkény István egyperces novelláinak szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdics Mária (1982) Lermontov és a démonizmus. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdiné Kövesdi Erika (1986) Szemantikai idealizmus az abszurd drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuris Erzsébet (1975) A 6. osztályos tanulók fantázia - fejlettsége, nyelvi kifejezőereje, érzelemvilága a városi ill. falusi irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz György (2006) Nonverbális jelek verbalizálása Fekete István Tüskevár című regényében : Tutajos és Matula nonverbális jelei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutai Erika (1987) A mandatelemzés aktuális kérdései. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuti Irma (1970) Lászlófalva és Kocsér község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuti Viktória (2008) Ady Endre ismeretlen szerelmei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutyej Lajos (1978) Az olvasási készség, értő olvasás és szövegelemzés helyzete, fejlesztése : olvasóvá nevelés iskolánkban és községünkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kvasznicáné Vásárhelyi Vera (1985) Dramatikus módszerek az általános iskola irodalom óráin. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kácsor Ilona (1978) "Az Ármány és szerelemtől a Bitorlott szerelemig” : Schiller munkássága, hatása a magyar irodalomra : az Ármány és szerelem c. dráma hatásának kimutatása Bérczy Károly: Bitorlott szerelem c. drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádámé Zsoldos Edit (2005) Sinka István munkássága, költeményei tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Eszter Éva (2007) „S téged kereslek Istenem...” - Az istenkeresés motívuma néhány XX. századi magyar protestáns költő életművében -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi Károly (1974) A személynévadás jellemzői Szakmár községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kákonyi Veronika (1967) Homokmégу nyelvének hangtani sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Káldi Katalin (1985) Lakodalmas népszokások Törtelen. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kállai Edit (1991) A berettyóújfalui nyelvjárás hagyományos használata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kállai Szilvia (1997) Az öltözködés német jövevényszavai nyelvünkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Anna (1989) Déry Tibor társadalmi regénye, A befejezetlen mondat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Edina (2000) Sík Sándor Zrínyi című tragédiájának komplex elemzési kísérlete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Mónika (1994) A magyar tolvajnyelv német eredetű elemeinek fejlődése 1854-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Terézia (1981) Tömörkény község néhány népi szokása a múltban és ma. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kály Kullai Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Ivett (1998) E.T.A. Hoffmann fantáziái avagy a „valóságban is vannak csodák” : az arany virágcserép és a Brambilla hercegnő című kisregények összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Ivett (1999) E.T.A. Hoffmann fantáziái avagy a „valóságban is vannak csodák” : az arany virágcserép és a Brambilla hercegnő című kisregények összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárainé Simon Judit (2007) Az önéletíró Móra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Ferencné (1988) Ősi hiedelemvilágunk emlékei népmeséinkben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai Boglárka (1999) „Évmese” avagy a Mindenség megidézése egy magyar népmesén keresztül. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán Katalin (1977) A szabad mondatrészek szerkesztettségének vizsgálata az 5. osztályos tanulók: írásbeli megnyilatkozásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kávai Katalin Rita (1991) A Monarchia időszaka, mint Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit és Krúdy Gyula emlékező prózájának gyökere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékesi János (1967) Berzsenyi útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Képiró Ildikó (1984) Az időszemlélet változása Berzsenyi és Vörösmarty költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kézy Zsuzsanna (1975) A magyar történelmi parabola néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kézy Ágnes (1980) A cím és a szerkezet viszonya Örkény István egyperces novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kókay Erika (2000) Nő szavunk és szinonimái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Edit (1980) Az argó nyelv szerepe valamely mai magyar író műveiben : Moldova György. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya Irén (1981) A Székelyudvarhelyi Codex szinonimáinak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya István (2001) A gyermekszleng kutatásának kérdései (egy felmérés eredményei és tapasztalatai). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Margit (1998) A falfirkák grammatikája és szemantikája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónyáné Dézsi Mariann (1986) Szemantikai vizsgálatok népballadákban. Szekezet és jelentés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa Ilona (1960) Zola naturalizmusa. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kósa Mónika (1998) Az egyén és a társadalom összefonódása a haza ügyéért Kölcsey Ferenc néhány prózai művének értékszemlélete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa Mónika (1999) Az egyén és a társadalom összefonódása a haza ügyéért Kölcsey Ferenc néhány prózai művének értékszemlélete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köböl Erika (1991) Az erősítés és a tűz-fény motívum megjelenése és kapcsolata Nagy László Galambcsőrök című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köbölkuti Ágnes (2002) Vörösmarty humora. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köcse Mária (1972) Az oktatással, neveléssel, tanulással kapcsolatos szólásaink, közmondásaink, szállóigéink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Köntés Anikó (1999) Arany műballada költészete a tanítás tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köpösdi Patrik Ivó (2020) The Murders in the Rue Morgue – A Comparison Between Film and Short Story. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendi Andrásné (1966) A felszabadulás várása Radnóti Miklós eclógáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendi József (1972) Horgos földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körösi Katalin (1980) A bognármesterség és szakszókincse Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köteles Anikó (1992) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kühn Jánosné (1972) Variációk egy témára : a Máról holnapra című regény és a Szakadék című dráma összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kürthi Katalin (1961) Juhász Gyula idegen szavai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kürtös Xavérné Hemingway etikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőházi-Kis Eszter (1987) Irodalomkritikai gondolkodásunk változása a Magyar Szépirodalmi Szemlében (1847). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőszegi Dóra (2008) Az óvodáskorú gyerekek beszédfejlődése és beszédfejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Zoltánné (1988) Nyelvjárási elemek vizsgálata általános iskola 7. osztályos tanulóinak beszédében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

L. Papp Julianna (1966) Lope De Vega és a spanyol nemzeti dráma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

L. Varga Anna (1975) Juhász Ferenc lírai világképe : a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából és a Vers négy hangra, jajgatásra, könyörgésre, átoktalanul című költemények alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laczkó Kinga (2008) Társadalmi nem és nyelvhasználat. Női és férfi kommunikációs stratégiák összehasonlítása a diskurzuselemzés keretein belül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó Renáta (2008) A magyar művelődés fejlődéséért: Bod Pétertől Bessenyeiig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi Ildikó (1996) A lét értelmezése Kosztolányi Dezső Esti Kornél regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladányiné Kardos Éva (1986) A Pesti Divatlap színikritikái (1844-48). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Gábor (1998) Gyermekmotívumok Csáth Géza lélektani elbeszéléseiben (A kis Emma, Fekete csönd, Anyagyilkosság című novellák pszichológiai megközelítésben). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Judit (1979) A hiányos mondatok szerepe Örkény István: Macskajáték című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Zoltánné (1989) Magyar olvasókörök tevékenysége Szolnok megyében 1870-1940. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkóné Czékmási Csilla (1993) A nonverbális kommunikáció típusai, szerepe a szóbeli közlésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajsz Mária (1979) A Kelet-Magyarország című napilap Képek-Hírek rovatának nyelvhasználatáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos Emil (1966) Gyóni Géza háborúellenes költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakatos Ferenc (1965) Jókai és a szabadságharc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakatos Margit (2000) Orpheusz, a dalnok : az Orpheusz mítosz vándorútja az ókortól a XX. századig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Tímea (2007) Szavak hálójában. A szemantika és a gyermekek kapcsolata 12-14 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laknerné Molnár Ágnes (1990) A karcolatok szerepe a XIX-XX. század fordulóján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakos Judit (1969) Tanár - portrék Kosztolányi életművében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakossy Judit (1974) A magyar irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyi koncentrációjának lehetőségei a hetedik osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lami Géza (1967) A programozott oktatás és nyelvtani programok az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lang Benőné (1981) A külváros alakjai Gelléri Andor Endre novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos Anna (1978) A jóság-motivum Andersen: A kis hableány, s Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című meséjében. Andersen meséinek csoportosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos István (1996) Drámaelemzés: Sütő András: Három dráma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lavati Erzsébet (2008) Megközelítési módok Anyegin és Tatjana kapcsolatához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Leczki Katalin (1975) Nyelvészeti szövegvizsgálat Illyés Gyula Hála a második nyelvért című esszéjében : 2.szint, a személyragok kapcsoló szerepe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Legezáné Szabadfalvi Ágnes Dr. (1983) Ambrus Zoltán novelláinak elemzése Propp mese-morfológiája alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lele Anikó (1996) Móricz Zsigmond: Erdély. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lendvai Beatrix (2007) A Németh László-regények nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengvári Beáta (2006) A 3-4. osztályos tanulók anyanyelvi fejlettségi szintje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Gyuláné (1982) Homonimák a magyar értelmező kéziszótárban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel László Tizenkilenc Egyperces Örkény Istvántól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Márta (1989) Stilisztikai vizsgálódások Tóth Árpád két költeményében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Éva Brigitta (2008) Az olvasóvá nevelés lehetséges formája A dolgozat a tanári képesítéshez szükséges tartalommal is rendelkezik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lenhardt Enikő (1990) Az ősi hitvilág maradványai Békés megye népmeséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenkei Éva (1982) Szótörténeti vizsgálatok hangszerneveink körében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenthár Katalin (1983) Komplex esztétikai nevelés az általános iskolai irodalomtanításban. Arany János életrajzának és néhány versének komplex tanítása a 7. osztályban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leskó Márta (2007) Csehov pszichológiája és novelláinak lélektani hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán Mária (1966) Balassi Bálint istenes versei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Leány Györgyi (1996) Babits Mihály: Jónás könyve. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ligeti Rita (1979) A sokoldalú szemléltetés kérdései az új tanterv nyelv és beszéd című témakörének tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linka Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipóczi Bernadett (2020) Történetmesélés magyar nyelvű társalgásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Liska Tiborné (1967) Kosztolányi regényeinek világnézeti elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Litauszky Zita (1989) A Festetics-kódex szerkezeti sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litauszky Éva (1978) Sinka István: Szigetek könyve /műelemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Loncsák Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lopocsi Sára (2006) Keresztnevek névtani vizsgálata egy szolnoki iskolában (1987. és 2005. évi adatok alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Béláné (1987) A Tiszakécskei kékfestés szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas György (1975) Németh László : Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Ibolya (1972) A vasárnap gyönyöre : Nagy László verseskötetének elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovász Judit (1976) Mikes Kelemen humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Szilvia (2008) A 7-9 éves korosztály szemantikai struktúrájának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucskai Zoltán (1971) Népballada-változatok ürügyén a népballadáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ludmann Ildikó (2006) "Vakondok-szimfónia" : Weöres Sándor: A teljesség felé című művének lehetséges világaiból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludány Ivett (2007) Mítosz és valóság. Csokonai A Csókok című pásztorregényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi Anna (1971) Egy adott íráshibafajta okai : mássalhangzó- és magánhangzó kihagyások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lugosi Ágnes (1979) Katona József történelmi drámáinak kialakulása: Jeruzsálem pusztulása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács Julia (1978) Katkó István hőseinek jelleme : a Társasutazás és a Micsoda fiatalok! Micsoda öregek! című novelláskötetek alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsné Varga Judit (1992) 1985 és 1989 között megjelent történettudományi segédkönyvek kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láda Eszter (2003) Szabó Magda ifjúsági regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lánczi Ildikó (1988) Átkozódások a magyarországi boszorkányperekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láng Róbertné Programozás a magyar nyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lányi Szilvia (1978) A Ligeti Károly utcai Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak helyesírási készségszintje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láposi Mária (2008) „Égbe kiáltó néma imák” (Zichy Mihály illusztrációi Arany János balladáihoz). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Angelika (1992) Veres Péter a parasztíró, parasztpolitikus. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Dorottya (2010) Móricz Zsigmond dzsentriregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László Gabriella (1996) Nikosz Kazantzakisz: pályája és első két görög nyelvű regénye. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Melinda (2007) A halhatatlan Figaro. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Szilvia (1994) Victor Hugo hatása a reformkori magyar drámákra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Éva (2001) Eötvös József. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Varga Zsuzsanna (1980) A Székelyudvarhelyi kódex Judit könyve szóanyagának vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár Edit (1999) A Psalmus Hungaricus helye Dsida Jenő költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár Erzsébet (1978) Elképzeléseim, javaslataim az új anyanyelvi tanterv egy témakörének feldolgozásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázárné Vass Katalin (2009) A farkas(ember) alakja a magyar néphiedelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lédeczi Andrea (2006) Az eszmék szerepe Dosztojevszkij bűn és bűnhődés című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lékó Gabriella (1989) Antológia az iskolai ünnepi műsorok anyagához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárd Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénártné Kónya Edit (1987) A Szabadszállási diáknyelv (A 11-14 éves korú tanulók nyelvhasználata). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévay Gizella (1998) „IXCA ClENFUEGOS A NEVEM.“ : azaz egy XX. századi nemzeti mítosz rekontrukciójára tett kísérlet Carlos Fuentes: La región más transparente című regénye alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóczi Vilmos (1971) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola 5. 6. osztályának irodalomóráin. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

lllésné B. Gizella (1984) A XVII. századi katolikus énekköltészet fejlődése Magyarországon. A Cantionale Catholicum zsoltárai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maczák Mária (1981) Ady Endre szerelmi költészete korai novelláiban és verseiben (1904-től 1900-ig). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Madarász Piroska (1975) A névmások és határozószók kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Madovi Istvánné Nagy Magdolna (1968) A keresztnévadás divatjának változása különböző korokban Vácott. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mag Judit (1977) Egy tanulócsoport helyesírási készségszintjének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mag Judit A Koszorú c. lap elemzésé Szerkesztő: Vörösmarty Mihály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mag Judit (2004) Szolgák, komornák, cselédek Moliére vígjátékaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony Boglárka (2020) Los efectos del quichua en el espanol hablado en Ecuador a base de entrevistas. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony Írisz (2007) A nyelvi agresszió megjelenési formái a rockzene világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Katalin (1966) A halál fogalmát kifejező rokonértelmű kifejezések a "Szigeti veszedelem"-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magyar Lászlóné (1983) Bibliai eredetű szólások és közmondások Móricz Zsigmond műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Mária (1982) Bárány Tamás: Város, esti fényben : Velünk kezdődik minden, című kötet egyik regényének stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Szilvia (2006) Szemantikai struktúrák alakulása 7-8 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Ágnes (1978) Az üdvösségharc diadala az Irgalom c. regényben Németh László művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Ágota (1979) A mellérendelő kapcsolásfajták helyzete és szerepe egy ismeretterjesztő szövegben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyariné Daróczi Mária (1991) Szólások Móricz Zsigmond: Rokonok és Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival című művekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyarosi Andrea (2006) Nyelvjárás és nyelvhasználat egy településen, Vállajon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majdán Béláné (2006) A lírikus Madách Imréről : néhány versértelmezésen keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majeczki Zita (2009) Móra Ferenc meséi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majemé Kormos Zsuzsanna (2006) Szemantikai struktúrák alakulása 6-7 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majnár Ágnes Györgyi (2007) Mikszáth Kálmán a tisztelt Házban (1882-1890). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Zsuzsanna (2008) Szó és Kép Között. Arany János és Zichy Mihály Hídavatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majzik Istvánné (1967) Népdalok, népballadák és egyéb történetek a mesterszállási tanyavilágban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makkai Katalin (1996) Krúdy világa a XIX. századi orosz irodalom fejlődésének tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makláry Gizella (1959) A családi konfliktus rajza Móricz regényeiben /A család válsága/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Makráné Bátyity Éva (1983) Nagy Lajos Pincenapló : stilisztikai elemzés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makádiné Arany Rózsa (1984) Sütő András: Káin és Ábel c. dráma elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makó Ildikó (1985) Vörösmarty Mihály epigrammái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malatyinszki Anita (1996) Czóbel Minka: Pókhálók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marjai Tibor (1993) Mondattípusok kialakulása és fejlődése a gyermeknyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marjai Zsuzsanna (1994) Margarita szerepe Bulgakov: A Mester és Margarita című művében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markella Krisztina (2002) A polgári szerelem megjelenítése Márai Sándor Az igazi és a Judit...és az utóhang című regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics Markó (2020) A Comparative Study of Using Office Software and Audiovisual Translation Tools for Subtitle Translation. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó Andrea Mária (2006) Anyanyelvi nevelés az ezredforduló általános iskoláiban : a kommunikációs szükségletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó Éva (1982) Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című versének nyelvi, stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markóczy Mária (1982) A népballadák és népdalok szerepe Kisfaludy Károly lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marthy Annamária (2004) Rezeda Kázmér Budapesten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martin Ferenc (1991) Szerep, személyiség, szituáció Georg Büchner drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Emília (1987) Ady Endre Új versek című kötetének nyelvi-stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Julianna (1975) A szatirikus eszközök vizsgálata Szabó Dezső Életeim című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti Judit (1985) A humor nyelve - a nyelv humora. Humoros elnevezések. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti Zsuzsanna Rita (1988) Egy kéziratos szólás- és közmondásgyűjtemény 1733-ból. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mataisz Istvánné (1987) Tótkomlós étkezési szokásai, textíliái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matauschek Judit (1997) Horváthné meghal : a mezőföldi novellák, mint a nagy regények csírái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matics Istvánné (1992) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkulcsik Erzsébet (1977) Szövegmegértési vizsgálatok : a szövegmegértést elősegítő és gátló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkó János (1960) József Attila költészetének költői eszközeiről, stílusáról. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Matos Imréné A helyesírási készség továbbfejlesztése az általános iskola 5-8. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuz Melinda (2008) Az anyanyelvi nevelés sajátosságai az általános iskola különböző korosztályainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matyasovszky Ernőné (1972) Ellenőrző vizsgálatok a magyar igefüggvények területéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matók Ilona (1970) Két író stílusa az „Így írtok ti” görbe tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matóné Bangha Katalin (1985) Az üzemi sajtó nyelvhasználatának néhány kérdése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maurer Éva (1976) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke az önkényuralom beszélyirodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mazula Hunor (1997) Kosztolányi Dezső : Esti Kornél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maár Eszter (1974) Szecessziós motívumok Gozsdu Elek novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maár Andrásné Iványi Györgyi (1984) Sütő András prózája: Anyám könnyű álmot ígér. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medgyesi Erika (2009) A Harry Potter - könyvek mitológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi Erika (2008) A rejtőzködő Én Nemes Nagy Ágnes költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszki Lenke Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata ötödik osztályos tanulók jellemzés műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medvegyné Skorka Anna (1983) Fejezetek a magyar halászat könyvéből. A halnevek a magyar halászat szókincsében a magyarság őskorától napjainkig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyeri Anikó (2004) Móricz Zsigmond gyermekábrázolása : Légy jó mindhalálig, Árvácska című regényei és néhány novellája tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri Edit (1987) A kalotaszegi népi hímzés- varrás szókincsének alakulása, változása a '80-as években. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megán Mária (1969) Juhász Gyula főneves összetételei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Menczer Renáta (2020) A zsuanzsuan nép és nyelv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mengyán Zita (2007) Magyarságtudat a korai reformkor néhány közismert versében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Meretei Judit (1972) Egy nyelvészeti jellegű módszer kialakítása az általános iskolás gyermekek értelmi fejlődésének felmérésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mester Balázsné (1997) Erkölcsnevelés vagy értékátadás? : Faludi Ferenc erkölcsnevelő munkái a kor tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester Réka (2020) A „szatellit-generáció? német nyelvtani kompetenciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Klára (1992) Franz Kafka: A per. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Klára (1993) Franz Kafka: A per. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezey Klára (1989) Impresszionista jegyek Kosztolányi Dezső prózájában az Aranysárkány című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalecz Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály Brigitta (1980) Darvas József: Legnagyobb magyar falu. Az irodalmi szociográfia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály Helga Edit (2005) A hiányérzet megjelenése József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály Jánosné (1985) A hódmezővásárhelyi ö-zés hangtani vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mike Andrea (2004) A 20. századi latin-amerikai irodalom : Mario Vargas Llosa és Gabriel García Márquez műveinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes Mária (1971) A reneszánsz életszemlélet tükröződése Villon költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miklós Borbála (1960) Makó és környékének családnevei a XVIII. század végén. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Miklós Mária (1960) A XVIII. század végi makói ház berendezése és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Miklós Zoltán Dániel (2009) "A kovakőtől a szilíciumig" és tovább. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Ágnes (2002) „Ha a hazából elhozott port leverték is saruikról, szíveiket nem adták zálogba. ” : az 1850-es évek Jókai-regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulás Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milován Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mindák József (2001) Madách Imre vallásfilozófiája gondolatok költeményeiről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miske Ida (1974) Medgyesegyházi szlovákok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskei Orsolya (1999) A riportregények évtizede - a hetvenes évek - Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című regényének műfajtani elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskolczi Andrea (2000) Bethlen Kata huszadik századi újrafelfedezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi Katalin (1987) Obernyik Károly drámái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskolcziné Vize Éva (1980) Reneszánsz vonások Balassi Bálint Szép Magyar Comoediájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mityók Mária (1972) Ásotthalom néphagyományai és jeles napjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mizerák Eszter (2000) Kosztolányi Dezső három regényének elemzése és történelemszemléletének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsei Ella (1985) Népi gyógymódok Kiskundorozsmán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei Julianna (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Modok Bernadett (2008) Kommunikáció a szocializáció két színterén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohos Éva (1992) Illyés Gyula történelmi drámái: a Különc, Kegyenc és a Tiszták. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mojzes Klára (1980) Egy napilap nyelvi - stilisztikai elemzése. Petőfi Népe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (1992) Párhuzamos nyelvemlékek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (2007) A szemantikai struktúrák fejlődésének vizsgálata 12-14 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Hajnalka (1975) Hunfalvy Pál, mint irodalomtörténész, filozófus és esztéta. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1975) Az olvasóvá nevelés lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Imre (1958) A tápai nádmunka és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Molnár József (1982) A csehovi novellák szereplőinek magatartástípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Józsefné (2007) Nyelvi kódok és teljesítmények összefüggéseinek vizsgálata 11-12 éves tanulók esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Lajos A kettős bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Mária (1978) André Gide. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Márta Zelma (1997) Racine „Britannicus” c. tragédiájának magyarországi fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Mónika (1997) A XVIII.századi francia jövevényszavak művelődéstörténeti tanulságtételei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tiborné (1975) Pap Károly kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tímea (2020) "I have no heart": "I have no heart": Non-Traditional Female Characters in Great Expectations. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Tünde (1986) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Keri Edit (2020) Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás összefüggéseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Sándorné Felföldi Irén (1969) Geszt község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mucsányi János (1983) Néhány konstrukciótípus a színház- és a filmkritikában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mucsányi Józsefné (1966) Pap Károly szemléletmódjának újszerűsége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Muhari Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari László Tamás (1989) Az általános iskola felső tagozatán tanuló 11-14 éves gyerekek olvasás iránti érdeklődésének és оlvasmányszerkezetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mukics Andrea (1996) Kölcsey Ferenc két és fél novellája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Munkácsi Beáta (1982) Az őrségi népi ételneveink szótörténeti vizsgálata (különös tekintettel a szláv jövevényszavakra). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murányvári Aliz Tünde (2019) Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai Gyöngyi (1978) Czakó Gábor regényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mák Beáta Valóság és fikció Szabó Magda két önéletrajzi ihletésű regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mákos Bernadett (2001) Vajda János és Juhász Gyula elérhetetlen nőideáljai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándity Zorán (2008) A 16-18. századi emlékkönyvek poétikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márföldi Tünde (2002) Emily Bronte Üvöltő szelek című regényének elemzése, különös tekintettel a narrációra és a motívumokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkiné Gácsi Mónika (2006) Névtan : névtani felmérés általános iskolások körében a keresztnevekről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus Margit (1975) Az anyanyelvi nevelés időszerű kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márta Edina (2008) Az "Este" motívuma a XVIII-XIX. századi preromantikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta Katalin (1974) Gyermek és a könyv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Miklósné (1980) Erdély öröksége Mikes Kelemen művészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátay Györgyi (1978) "Költő voltam..." / Gondolatok Dsida Jenő költészetéről /. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátyus Éva (1986) A humor nyelve- a nyelv humora. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté Eszter (1969) A szabadszállási élmények, emlékek visszatükröződése József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Méder Magdolna (1978) Harc egy gondolat körül /Sütő András: Csillag a máglyán/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méhész József (1978) Franz Kafka és Déry Tibor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ménesi Gábor (2009) ,,Benne vagyok egy novellába" : az öntükrözés gesztusa és a műhely mint téma Mándy Iván kései prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészár Zsuzsanna (1981) A népmesei motívum - fogalom. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Erzsébet (1994) A 9-10 évesek szemantikai interpretációjának néhány aspketusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Evelin (2020) Interferencias lingüísticas en el castellano hablado en Asturias. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Gyuláné (1980) Helyesírási problémák az általános iskola 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ilona (1966) Radnóti humanizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Mészáros Imréné (1972) Ágasegyháza kulturális fejlődése : szociográfia : tények vágyak tervek egy hajdani virágzó, földig rombolt és ujjáépülő magyar őstelepülésről, Ágasegyházáról! Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Lenke (1970) Allegórikus képek Vajda János költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Tibor (1986) Magyar nemzeti öntudat a XVIII. század végén, a XIX.század e1ején. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Titanilla (1998) Radnóti Miklós Fanni-versei : különös tekintettel a halálélmény jelenlétére a versekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Tünde (1980) Thomas Mann: A varázshegy. Az idő funkciója a regényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ágnes (1980) Tiszapüspöki mai ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Szilágyi Rita (1997) Mesei motívumok a népművészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Varga Gabriella (1991) Tiszaalpár halászati szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móra Ferenc (1983) Törtel keresztnévadása (1963-80). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz Gábor (1993) A Szabó Dezső hatás Németh László pályáján: Szilastól Szárszóig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mózes Dóra (1997) Madách: Mózes. Virginiától - Cipporáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Müller Ferencné (1967) Cegléd város színházi élete : a város színjátszásának története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Müller Rita (1983) Móricz Zsigmond: A fáklya (regényelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa János (1986) A bagonyai ráolvasások értelmezésének vitás kérdései. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy András (1981) Biblikus eredetű szólásaink. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy András (1993) Csáth Géza művészetszemlélete és novelláinak témavizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy András Balázs (2007) Folklór művek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Anett (2000) Az istenkép megjelenése Berzsenyi Dániel költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Anett (1996) Szilágyi Domokos: Radnóti Miklós : Radnóti Miklós költői magatartása a II. világháború idején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Attila (2003) Thury József, a tudós tanár. Posztgraduális képzés, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Barbara (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Barbara (2020) Szín az űrből: Adaptációs problémák H.P. Lovecraft novellájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Beatrix (2007) A mai magyar nyelvtanóra (A XXI. századi magyar nyelvtanóra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Brigitta (1996) A Regélő-Honművész és a művészetek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Béla (1976) Az élőbeszéd mondatszerkezeti sajátságairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Béla (1971) Shakespeare és a Hamlet. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Cecília (2000) Halál és erotika összefonódása mint a beavatás motívuma Thomas Mann A Varázshegy című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Edit (2005) Arany János és Nagykőrös. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Edit (1988) A Birk-Kódex komplex elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Edit (2000) Krúdy Gyula hőscseréjének okai első alkotói korszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Erika (1984) Szerkezet és képalkotás összefüggése József Attila néhány versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Erika (1995) A nő szerepe Madách "tragédiájában". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Eszter (1992) Az asszonyi sors két regénye : Németh László Gyász és Iszony című regényeinek nőalakjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ferencné (1975) Kassák Lajos gyermekverseinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ferencné (1965) Mikszáth Kálmán gyermekalajai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Gyöngyi (2009) A Fanni hagyományai és Szendrey Júlia naplójának összehasonlító értelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor (2000) Juhász Gyula öngyilkosságról szóló művei, avagy A szépség betege. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor István (2020) Fairy Tales and Horror: The Unofficial Siblings in Literature through J.R.R. Tolkien and Neil Gaiman. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Hajnalka (1996) Női sorsok ábrázolása Kaffka Margit regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ida (1965) A helyesírási készségfejlesztés fokozatos eljárásai a 2-4 osztályú nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1967) Hagyomány és ujitás fiatal lírikusainknál. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1971) Igeidő - használat a Toldiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1975) Irodalomtanításunk időszerű kérdései : az Élet és Irodalom című folyóirat cikkeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Imréné (1975) Tapasztalataim a 6. osztályos magyar nyelvtani munkafüzet használata során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Jolán A "de” kötőszó használata Juhász Gyula verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Júlia (1984) A nyelv humora - a humor nyelve. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1993) Weöres Sándor és Hamvas Béla szellemi kapcsolat-történetéről "A teljesség felé" című prózakötet alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1970) A megengedő mondatok Juhász Gyula költeményeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1969) A megengedő mondatok Juhász Gyula összes költeményeiből. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Krisztina (1998) Veres Péter parasztszemléletének jellemzői az 1945-ig írott művei alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Kálmán (1975) Az új magyar sciencefiction néhány típusainak elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Lajos (1967) Juhász Gyula színei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy László (2002) A pontosvessző és a kettőspont használatáról Márai Sándor Füves könyvében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Marianna (2008) Csibe alakja Móricz Zsigmond műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Matild Miért szeretem Arany János balladáit? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Márta (1981) A jellem nyelvi fölépítésének mondatszerkezeti elemzése Németh László "Széchenyi"-jében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné (1973) Török Gyula: A porban : műelemzés strukturalista vonásokkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Nikoletta (2005) Média és a nyelv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya Krisztina (1999) Módszer és hatékonyság a nyelvoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ottilia (1979) Sánta Ferenc novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Otília (2007) Labialitás és illabialitás kérdése a palóc nyelvjárású Szuhán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Rita (1998) Cholnoky Viktor. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Róza Katalin (1971) A korszerű technikai eszközök, szerepük és metodikájuk az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sarolta (1997) Maurice Sceve és a Délie : XVI. századi francia irodalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Tünde (2020) Anyanyelvhasználat az idegen nyelvi órákon az általános iskola 1-6. osztályában A pedagógusok és a tanulók nyelvhasználatának vizsgálata az angolórákon különböző iskolatípusokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Tünde (1988) Hajnóczy Péter: Az alkoholista c. novellájának szemantikai vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Viktória (2020) Generational differences in language use: Characteristics of three different age groups in the age of social media. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1971) Az éhség-motívum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1966) A lorcai dráma lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltánné (1965) Katona József : "Bánk bán" cimű drámájának elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsuzsa (1988) Justh Zsigmond torzóban maradt társadalmi tablója. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsuzsa (1979) Tinódi Sebestyén munkássága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsuzsanna (1983) Károly Gáspár és Káldi György Biblia-fordításának összehasonlító vizsgálatából. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ágnes (1985) A "TŰZ" motívum Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1972) Anyegintől Oblomovig : a felesleges ember típusának fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1991) Gyula város irodalma 1982-1986 : bibliográfia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy-György Anna (2009) A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyapáti Eszter (2006) Mélykút község mai ragadványnevei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagylaki Lászlóné (1987) Kosztolányi Dezső Üllői-úti fák c. költeményének nyelvi - stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Horváth Ildikó (2006) A szleng : a móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 8. osztályos tanulói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Molnár Katalin (1988) Szókincsvizsgálat a diáknyelvben (Összehasonlító vizsgálat ugyan azon kisváros gimnáziuma, szakmunkásképzője és egy általános iskolája tanulóinak szókincse körében). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Pfeifer Mária (1969) Filozófiai hatások Arany János írói munkásságában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagyné Szabó Mária (1987) Karcag város belterületi földrajzi nevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Vánkay Erika Katalin (1978) A Kincskereső című folyóirat felhasználása az általános iskolai irodalomtanításban, különös tekintettel a készségfejlesztésre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyszegi Ilona (1976) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótárának alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nasz Jánosné (1980) Kunbaja ragadvány- és keresztnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Naszály Sándorné Bíró Márta (1958) Az alföldi táj, mint a szabadság szimbóluma Petőfi költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Nemes Nikoletta (2000) Verseghy Ferenc Rikóti Mátyás című vígeposzának szereplői az életrajzi hátterek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Niedermayer Hermina (2004) Csokonai boldogságfelfogása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nikula Krisztina (1993) "Érzelmeink próbája" John Steinbeck műveiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nincs Megadva (1961) Móricz Zsigmond: Erdély c. trilógiája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Novopaschina Tatjana (2020) Sprechakte in Redebeiträgen der Interviewer in ausgewählten Interviews der deutschen und russischen Presse. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novotny Istvánné (1976) Felhasználása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novotny Lujza (1960) A szegedi papucs készítésének munkafolyamata és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Novák Beáta (1996) A haláltánc-ének nyelvtörténeti-szemiotikai elemzése avagy egy XVI. századi kódexszöveg XX. századi argumentatív értelmező interpretációja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák Ildikó (2020) Szerzők és életművek megismerésének irányai az irodalomtanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Judit (1997) Ady Endre Istenes költészetéről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák László (2001) Naturalista vonások Bródy Sándor művészetében néhány műve alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nováki Erika (1974) A névutók mikrostilisztikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Lászlóné (1988) Raffai Sarolta: Rugósoron. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Ágnes (1997) Olvasmányélmény és befogadás : Marguerite Duras regényei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyilas Erzsébet (2009) Szöveg és kép viszonya E. T. A. Hoffmann: Kis Zaches című művében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas Tünde (1975) A szórend mint a mondat szövegbe szerkesztésének eszköze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyulas Imola Éva (2020) The language attitudes of Hungarian high school students: Measuring attitudes to English and German. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Ilona (1970) Füst Milán és Kaszab Ilona írói munkásságának nyelvi összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nádai Miklósné (1975) A beszédmű szerkezeti sajátságainak gyakorisági vizsgálata elbeszélésekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Náfrádi Csilla (2002) Jiddis eredetű szavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nándori Anita (2002) Bajza József és Toldy Ferenc levelezése /a romantika tükrében/. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Návai László (2003) Adam Mickiewicz: Pan Tadeus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Anita (2007) A Boldogasszony és a Szépasszony szerepe Móricz Zsigmond regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Edit (1972) Németh László 1945 előtti társadalmi drámáinak hősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Edit (1973) Szándék és megvalósítás konfliktusa a főhősökben : Németh László társadalmi drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Ferencé Veres Péter parasztábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Hajnalka (2000) Ördögi kör Egy fogalomkör szóanyagának nyelvtörténeti és művelődéstörténeti vallomása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Henriett (2002) Egészséges és értelmi fogyatékos gyermek beszédének különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ilona (1982) Nemzeti hagyományok Vörösmarty lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Ilona (1966) A novellista Kosztolányi. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Katalin (1975) Az igei és birtokos személyrag kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Katalin (1966) A válságérzet, magány okai és jelentkezése Babits Mihály regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Krisztina (1993) A Tiszatáj folyóirat repertóriuma 1972-1981 : szépirodalom. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Lajos (1983) Tömörkény István Subavásár című novellájának stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh LászIóné (1969) A tanári és tanulói nyelvhasználatban szereplő mondatformák vizsgálata az irodalomóra előkészitő-célkitüző részében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Tünde (2006) A XX. század elidegenítésének motívumai : a magány megjelenítése Pilinszky János költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ágnes Beáta (2007) A groteszk megjelenése Victor Hugo drámáiban (Tanári melléklettel). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Éva (1977) A magyar és orosz nyelv komplex tanításának lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németi Vera (1996) George Sand image-változása a XIX. és a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nényei Annamária (1978) Nemecsek él. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Obuch László (1965) A szovjet irodalom uj hulláma a szocialista realizmus tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Odorics Ferenc (1981) Egy elbeszéléstípus leírása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olasz Veronika Andrea (2007) Egy tanulságos balsiker: A telivér története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oldal Éva (1980) Szalay László és a Budapesti Szemle. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Oltyán Béláné (1987) Lehetőségek az ige tanításában - az általános iskola 6. osztályában -. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oltyán Ágnes (1989) A mégis költője : a megengedés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Gyöngyvér (1998) Valami mindig nő. Volker Braun: A nagy megbékélés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Krisztina (2001) Örkény István és a szovjet hadifogság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Zsuzsanna (2003) Női alakok Honoré de Balzac két regényében, különös tekintettel a kurtizánok ábrázolására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Onhauszné Godó Benita (1993) A szakmunkástanulók nyelvhelyessége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oravecz Márta (1986) Sámánisztikus vonások a háromszéki és az udvarhelyszéki népmesékben (Kriza János: Vadrózsák). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orkonyi Enikő (1983) Az interjú gondolati stratégiája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ormenaj Keida (2020) Racial Portrayal in the Fiction of Kate Chopin. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Krisztina (1991) József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke c. pszichoanalitikus naplójának keletkezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroszi Melinda (2007) A tantervek fejlődésének vizsgálata különös tekintettel a kompetencia alapú oktatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orsós Gabriella Beáta (2009) A pestisábrázolás változása a szépirodalomban : Boccacciotól Camusig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszadszky Anikó (1985) Személyesség és vallomás a Mentségben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

P. Szabó Gyöngyi (1980) Az alkotó képzelet fejlesztése a fogalmazás tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pajer Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pajor Márta (1973) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet néhány tartalmi és módszertani kérdése, különös tekintettel Bács-Kiskun megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palicska Irén (1995) Morális és szociális konfliktusok Németh László társadalmi drámáiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallag Mária (1993) Nőalakok Mikszáth Kálmán A jó palócok című novellaciklusában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallagi Beáta (2007) Elégikus magatartásmód a magyar preromantika korában: Berzsenyi Dániel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palya Edit (1974) A műelemzés problémái az általános iskolai irodalom oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palyik Katalin (1990) Versolvasási szokások 16-18 éves középiskolások körében : összehasonlító vizsgálat két középiskolai osztályban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palyov Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti Nóra (2006) Egy sajátos nevelési igényű gyermek szókincseBá. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pamuk Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Sándorné (1973) A gyermekvers - gyermekirodalom fejlődése a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Viktória (2004) Átkok és átkozódások diakrón formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi Andrea (2020) Állatábrázolások a magyar gyermekirodalmi lírában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi Anikó (2007) A megváltás keresése. Pilinszky János: Hármasoltár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi Nikolett (2003) Milan Kundera regényművészete : a lét elviselhetetlen könnyűsége című művének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi Sándor (1980) Mitől félti az emberiséget egy mai amerikai sci-fi író? Ray Bradbury - Marsbéli krónikák. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papfalvi Gáborné (1982) A "megőrzés"- motívum Lengyel József novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Andrea (1992) Névadási motivációk és bevenevek vizsgálata egy Kecskeméti gimnáziumban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Anna (1978) Fülöpszállás ragadvány-és keresztnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Erika (1989) A 13-14 évesek irodalmi érdeklődésének alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ferencné (1966) A dévaványai családnevek tipológiája 1731-1910-ig című dolgozatáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Gyöngyi (2007) Társadalomábrázolás Thackeray Hiúság vására című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Győző (1988) Az esszéíró Csoóri Sándor. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné (1986) A kenderfeldolgozás, a fonás és a szövés szakszókincsének vizsgálata a Szabolcs-Szatmár megyei Ajak községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné A magyar nyelvtan /részletesen a helyesírás/ tanítása az általános iskolák 5-S. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Istvánné (1975) A nyelvtani fogalmak kialakításának eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Margit (1971) A nem köznyelvi predikatív szerkezetek vizsgálata Radnóti Miklós költészetében : igei állítmányok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Miklós (1960) Ady Endre kérdő mondatai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Papp Zsuzsanna (2007) Egy adott korosztály (7-8 év) szemantikai struktúráinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (1978) "Medveénekek a vogul epikában". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1991) Memhet Bég levele a Ványaiakhoz: Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1992) Németh László nőalakjai a Gyász és Iszony című regények összehasonlító elemzése alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ágnes (1998) Frazeológiai kapcsolatok a XVI. századi prózanyelvből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Éva (2000) Móricz Zsigmond: Erdély A trilógia elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Márton Katalin (1980) Nyelvi és nyelvhasználati jelleggzetességek Sánta Ferenc Húsz óra című regényéből. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papós Andrásné (1967) Bihari Klára ifjúsági művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papós Ágnes (1992) A kiszolgáltatottak krónikása : vázlat Petelei István novellavilágáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paragi Gábor (1997) Ottlik Géza és Kosztolányi Dezső nyelvszemléletének összehasonlítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Parlagh Emma (1958) Juhász Gyula gyakori szavai: - mély, örök, álom -. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Parti Anikó (2005) Női sorsok Kaffka Margit "trilógiájában". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti Boglárka (2005) Lessing dramaturgiai újításai drámáinak tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parázsóné Adamecz Andrea (2008) Nyelvváltozatok egy adott földrajzi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patai Ilona (1987) A konstrukciótípusok vizsgálata Veres Péter olvasónaplójában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patak Judit (1998) Két Mózes-dráma Madách Imre és Isaac Rosenberg Mózes című drámáinak összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Beáta (1977) A mesék hatása a gyermek lelki fejlődésének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki László (1990) Egy középiskolások körében elvégzett metanyelvi kísérlet tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki László (1970) Váci Mihály népiessége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataki Zsófia (2011) Eszperantó – Egy nyelv a békéért Esperanto – Lingvo por la paco. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patik Teréz (1957) Móra Ferenc szóösszetételei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Patkós Sándorné Máthé Magdolna А kézügyesség pszichikai vizsgálata az egyes tantárgyak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi Nikoletta (2007) József Attila életének hiányérzetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pauló Pálné (1965) Jókai romantikája és realizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pecznyik Ibolya (1973) A gondolati líra sajátosságai Illyés Gyula Új versek című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Peitli Titanilla (2006) "A semmibe hulló tudat" : motívumok, eszmék, stílusok és gondolatok Csáth Géza novellisztikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pekáry Andrea (1994) Ethnográfiai hitelesség Mikszáth Kálmán és Tömörkény István novelláiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pellikán Krisztina Márta (1994) A pletyka szociolingvisztikai aspektusaihoz: különös tekintettel a nyelvi megformáltságra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perler Elza (1940) Népi települési és épitkezési módok hazánkban. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Pertics Ágota (2008) Kölcsey Ferenc gondolatisága Eötvös József műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi-Csáthi Éva Ibolya (2020) A háttértudás mint szövegértést befolyásoló tényező. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti János (1959) Alsómocsolád község földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pesti Józsefné (1984) A magányérzettől a megtalált (?) Istenig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pete Tóth Csilla (1988) Boszorkányhittel kapcsolatos szitkozódások a XVI-XVII. századi boszorkányperekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petiik Laura (2003) A reformkori Hódmezővásárhely kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petkó Mária (1999) A népi kendermunka műszókincse az Ormányságban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrikó Magdolna (1961) Juhász Gyula el- igekötős igéi. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Petrina Anikó (1986) Az életképek színikritikái 1846-1848. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petroly Pálma (1999) Az emberi és a költői stílus, avagy Simonyi Imre munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrus Norbert (2006) Romantikus elemek Victor Hugo A párizsi Notre-Dame című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás Péter (2005) Művészsorsok, művészet és hatalom viszonya : Goethe és Tasso. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petró Ilona (1961) A stilisztikai verselemzés módszere József Attila három verse alapján. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Petrócki Andrásné (1978) Cibakházi Gyógyító ráolvasó szövegek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petróczi Erzsébet (1980) Érték - kritika napjaink irodalmi és művészeti életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Peták Julianna (1967) Az -e,-é, -ö megterheltsége a kiskundorozsmai nyelvben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Peák Terézia (1993) Nyelv és stílus a Csongor és Tündében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pilin Andrea (2006) A szerb lexikai hatások megfigyelése egy vajdasági magyar település, Kupuszina lakosainak nyelvében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Judit (2006) A dráma tanítása az általános iskola nyolcadik osztályában : Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiája alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piri Ildikó (1997) Ady Endre: Vallomások és tanulmányok /1911/ /Ismeretlen Korvin - kódex margójára, A magyar Pimodán, Portus Herculis Monoeci, Petőfi nem alkuszik/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Piroska Réka (1966) "Végre ember leszek" : Tornai József munkássága,különös tekintettel utolsó kötetére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Placz Rózsa (1970) Megjegyzések Szabó Lőrinc műfordítói munkásságáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pleva Adrienn (2008) A Léda-szerelem története és jelentősége Ady Endre életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Plugor Magor (1994) A hátsó ajtó: formatörténet. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pocsai Judit (1990) Egy kismesterség szakszókincsének vizsgálata : a csizmadia mesterség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pogány Anita (2001) A gyermek Móricz-szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogány László (1962) Móricz Zsigmond társadalomelmélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Polestyuk Anna (2004) Szulyovszky Félix Balázs albumának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár Nelli (2000) Az értől az óceánig : a víz motívumrendszere Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polinger Jánosné (1979) Szenthe Pál Magvar Oskola című grammatikájának jellemzői (helyesírás és terminológiája). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pollák Ágnes (1981) Émile Zola naturalizmusa a Rougon-Macquart ciklus alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polányi Éva (1990) Pinczési Judit költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Popik Gyula (1985) Az ördög alakja a XVI. században, különös tekintettel Heltai Gáspár 99. Fabulájára. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porcsalmi Katalin (1970) Olvasmányélményem Eric Knight: Légy hű magadhoz regényéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pore Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Éva (1978) Az irodalom- és az énektanítás koncentrációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posta Zs. Balázs (1995) Halál egy életen át avagy A halál és elmúlás Kosztolányi Dezső költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poszler György (1978) Gyóni Géza költői magatartásának változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posztósné Gyarmati Éva (1982) A készségfejlesztés folyamatának megtervezése a versolvasástól a versmondásig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posár Judit (1992) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsár Éva Krisztina (1972) Helyesírási hibák két nyolcadik osztály tanulóinak dolgozatfüzetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Praimajer Mária (1983) Szilágyi Domokos emberi-költői magatartása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pribék Szilvia (2007) Az SMS nyelvezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prikkel Dóra (2019) Magyarok a Halics-Volhíniai Krónikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prikkel Ferencné (2003) Ady Endre szerelmi költészete a Léda-szerelem. Posztgraduális képzés, Szegedi Tudományegyetem.

Prohászka Antalné Árpási Mária (1971) Az általános iskolai nyelvtanítással kapcsolatos írások a magyartanítás tíz évfolyamában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Propszt Mónika (2007) Szöveg és kép viszonyai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Provicsné Fodor Nóra (2001) Lakodalom régen és ma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prónai Éva (2006) Nemek közötti különbségek leképeződése a nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puszta Ágnes (2001) Apostag község nyelvtörténeti, művelődéstörténeti és helytörténeti megközelítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pádár Erika (2009) Nyelvelsajátítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Lászlóné (1966) A történeti hangsúlykutatás lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pál Melinda (2007) Pogány jelképek a népmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfalvi Lászlóné (1993) Erdős Renée élete és munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfi Ilona (1965) A gyulai népélet két jellegzetes mozzanata : lakodalom, kenyérsütés : néprajzi gyűjtés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálházi Ilona (1988) Slágerszövegek vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálházi Ernőné Friedmann Éva (1998) A jellemábrázolás stilisztikája Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálinkás Ágnes (2007) A reklámnyelv hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkó Zoltán (2009) A modern nyelvészeti kutatások hatása az anyanyelvtanításra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálmai Istvánné (1967) A hanglejtésformák alakulása Baján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálosné Halas Viktória (1996) A női öltözködés terminológiája a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pápai Teréz (1978) Magyar szaktanterem, mint a korszerű irodalomtanítás alapja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pápis Csilla (2000) „Valahol, valahogy, valami nagy igazságtalanság történt…” Átfogó elemzés Lengyel József Igéző című novellaciklusáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pártos Eszter (1998) "Az Ember: kis világegyetem". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztor Adrienn (2020) Der Ausdruck der Vermutung im Deutschen und im Ungarischen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pávó Ibolya (1984) Az irónia és humor forrása Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pázmándi Melinda (2000) Az ironikus látásmód Kosztolányi Dezső prózájában néhány választott mű alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péceli Edit (2000) „Ünnepélyes - e Ady költészete?”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi Anikó Kecskemét irodalmi élete ma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pécsi Margit (1980) A hagyományos paraszti gazdálkodás szókincse Szakmár községben : földművelés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pék Éva Az "éneklő hangsúly" és néhány csoportos hangsúly Győrtelek község nyelvjárásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Péntek Klára (1987) Arany János öregkori balladái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péntek Mária (1964) A materialista világnézet érvényesülése József Attila szerelmi költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péter Barbara (1999) Adalékok Franz Kafka művészetéhez, életéhez és " A per " című regényéhez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péti Csilla (1987) Mikes anekdotái a XVIII. századi erdélyi emlékiratok tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pócs Andrea Réka (2019) Bernhard Schlink – Der Vorleser Vergleich des Romans mit dem Film. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pócsik Éva (1985) Egy kihalóban levő mesterség bemutatása. Terbe Benjámin, az utolsó szíjgyártó Kiskunmajsán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pódáné Táncos Zsuzsanna (2001) Bohumil Hrabal Sörgyári Capriccio című regényének es Jirzi Menzel azonos című filmjének komparatisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pölöskei Orsolya (1999) Stendhal aktív és reproduktív recepciója. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Püski Gyöngyi (2020) EFL students' language attitudes, linguistic self-evaluation, language learning motivation, and pronunciation: A study of Hungarian university students. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pősz Klára (1989) A magyar nyelvű zsoltárfordítás Szenci Molnár Albertig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rabi Krisztina (1992) "Aki az igazságot keresi, csak önmagában kezdheti a keresést" : gondolatiság és lélektaniság Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radóczy Mária (1971) Az audio-vizuális eszközök és felhasználásuk egy magyar népmese /Tündérszép Ilona/ tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rafai Teréz (1960) A váci nyelvjárás hanglejtésformái. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ragályné Kispéter Gyöngyi (1982) Az alsó tagozatos tanterv szépirodalmi törzsanyagának szerepe a felső tagozatos irodalomtanításban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ragó Anett (1999) Arany János Őszikék balladáinak lélektani háttere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rajcsány Réka (2007) Anyanyelvi nevelés a tantervek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rakovicsné Károlyi Júlia (1978) "Aki napot keres, a vésszel megvíni ne féljen, Vagy köz lélekként tűrje, ha porba szegik" (Vörösmarty) : Zrínyi alakja Kölcsey és Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rapcsákné Kiss Henriett (2008) A moralitás problematikája Graham Greene: Hatalom és dicsőség című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Ratkayné Szücs Imola (1960) Juhász Gyula hasonlatai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rauh Judit (1983) "A remény, a bizakodás úti-jegyzetei ezek" (Illyés Gyula) (Stilisztikai elemzés Illyés Gyula Honfoglalók között című művéről). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Recsetár Rella (1996) Nőalakok, női sorsok, nőábrázolás Kaffka Margit regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Redler Marianna (1981) Szabó Magda: Kiálts, város! (drámaelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rehó Lajos (1969) Az ifjúság nyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rendl Rita (2007) A népmesék hatásai a gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rengei Georgina (2015) A nonverbális kommunikáció a mindennapokban. Testbeszéd használata Olaszországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Ribai Istvánné (1966) A keresztnévadás divatja Békéscsabán 1895-től napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rigó Judit (1990) Leonyid Andrejev: A vörös kacaj. Egy talált kézirat töredékei. A modern háború víziója. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rigóné Varga Éva (1980) Kosztolányi Dezső: Édes Anna c. regényének néhány stilisztikai jellemzője. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rimai Éva (1982) Öregcsertő nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rimóczi Natasa (1973) Szókincs- és kifejezőkészség-vizsgálat a tiszakécskei általános iskolák 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ringl Andrea (2005) A 7-8 éves gyerekek szemantikai struktúrájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Riskovics Magdolna (1985) Az időkezelés vizsgálata Grendel Lajos "Hűtlenek" c. novelláskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romberger Ágnes (1996) A 10 és 14 éves gyerekek olvasási és könyvbeszerzési szokásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romsics Nóra (2005) A magyar Grimm : fordításelméleti vizsgálat a magyar nyelv sokszínűsége tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics Vincéné Török Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Márta (1976) Az "emberírtó" a munkások között : a munkásosztály ábrázolása Emile Zola műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás Boglárka (2006) Anyanyelvi diszkrimináció - nyelvi hátrányos helyzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás Mónika (1992) Kaffka Margit tizenhárom novellájának elemzése - különös tekintettel az impresszionista jegyekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozgonyi Anna (1981) Csokonai szókészletének néhány jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozsos Gyöngyi (1988) Dénesmajor nyelvjárásának összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rummel József (2005) Karinthy Frigyes és a nők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó Lili (2020) Silence and Voice: Self-development in Michelle Obama’s Becoming. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa Ildikó (1984) Kaffka Margit: Színek és évek című regényének stilisztika elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Andrea (2001) „Bőg teste óljában a szörnyeteg” : Szabó Lőrinc ‘A huszonhatodik év’ című szonettciklusának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Etelka (1980) A Kincskereső "mozgalom" bemutatása és elemzése az ismeretterjesztés szempontjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Gábor (1967) A vers és előadása : versmondás az általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Mónika (2009) „A romlás virágai”, avagy a francia társadalom morális bukása Zola-nál és Maupassant-nál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Zsuzsanna (2006) Szabó Magda ifjúsági regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Ágnes (1988) Az állatnevekkel kapcsolatos káromkodások a magyarországi boszorkányperekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz-Balog Renáta (2000) Théophile Gautier. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi Dezsőné Móra Ferenc: „Engem Félegyháza tett íróvá...". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rádi Orsolya (2006) A szemantikai struktúrák alakulása az általános iskola 4. és 8. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákos Edit (1994) A hatalom és társadalom problematikája Kosztolányi Dezső ókori témájú prózája tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákóczi Jánosné (1975) Az 5.-6. osztályos nyelvtani munkafüzet gyakorlatainak módszeres eljárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákóczi Zita (2009) Női sorsok, szerelem és házasság Lev Tolsztoj Anna Karenina című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rán Béláné (1959) Vörösmarty Mihály, a drámaíró. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rásó Mihályné Magyar Mária A Nádudvari fazekasság munkamenete és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rátky Istvánné (1958) Arany János felfogása az életről öregkori költészetben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rátky Judit (2004) Szövegértési vizsgálatok rádiós közegben, a Bumeráng című műsor kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rázsó Katalin (1993) Vizuális szövegek elemezhetősége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rébék Erzsébet (2005) Nők, férfi és női viszonyok Szabó Lőrinc életében és verseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rédei Ildikó (1987) Jassz nyelvi elemek a gimnáziumi és szaknunkásképzős diákok nyelvében (Összehasonlítás). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rékasi Dóra (2020) Die Figur der Künstlerin in Schnitzlers Erzählungen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rékási Konrád (1966) Kassák Lajos. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Répás Erika (2003) A színi kritika szárnypróbálgatásai az Athenaeum című folyóiratban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Répási Noémi (2007) „Bethlen Gábor nyomában” Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának feldolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Emese (1988) Az ősi magyar hitvilág elemei népmeséinkben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Révész Mónika (2001) Ars poeticák : XX. század első harmadában Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Éva (1969) A helyesírás tanításának módszertani problémái az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Révészné Drávai Mária (1979) Igenévképzők stílushatása Ady A magunk szerelme kötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rónai Enikő (1990) "Van, kinek csak álmot ád az élet,... : egy elfelejtett Petőfi kortárs, Kerényi Frigyes költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rónyai Edit (1991) A szecesszió stílusjegyei Ambrus Zoltán Midas király című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róth Erzsébet (2001) Harminc ezüstpénz : Márai Sándor regényének forrásairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Róth Gabriella (1994) Ősvallási elemek Pandur Péter meséiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róth Ilona (1989) Haláltudat a korareneszánsz korban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Mária (1973) Tiszaszentimre és Tomajmonostora földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Zsuzsanna (1981) Az információ logikai és grammatikai széttagolódása a kétmondatos újsághírekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rúzsa Alexandra (2008) Egy kisebbség nyelvi élete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rúzsa Krisztina (2004) Új hang a századelő prózájában - Tersánszky Józsi Jenő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Saadouni Narimane (2020) La représentation de l´Algérie coloniale et postcoloniale dans les textes franco-algériens. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajnóczky Sándorné (1967) Azonos ideológiai gyökerek Németh László történelmi és társadalmi drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salló Hajnalka (1995) A rövidpróza lehetőségei: a világ ahogy Garaczi látja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarkadi Edit (1980) A korfestés nyelvi eszközei Moldova György: Negyven prédikátor című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarok Viktor (2005) Kosztolányi Dezső halálszemléletének ábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sass Andrásné (1965) Madách műveltsége jegyzetei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Savanya Andrea (1995) Czakó Zsigmond, a romantikus dráma nagy reménysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schepácz Réka (2001) Harmónia és diszharmónia kettőse, rend és kaland viszonya Márai Sándor néhány 1930 és 1941 között született regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Tamásné (2004) A jelentésképzés lehetőségei Weöres Sándor gyermekverseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schnur Ildikó (2009) Christine Nöstlinger és a Gréti-trilógia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schulcz Timea (1988) Pókaszepetk nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schusztek Mária (1966) A heinei nyárspolgár. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schweizer Ildikó (2020) Don Juan-Darstellungen in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts. Zur Analyse von E. T. A. Hoffmanns Don Juan und E. Mörikes Mozart auf der Reise nach Prag. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer Ildikó (2000) Nőalakok Németh László három regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer Zsuzsanna (1958) A betüszók kérdéséről. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sebestyén Anita (2009) Újszerű nőalakok megjelenése Henrik Ibsen Babaszoba, Kísértetek és Hedda Gabler című drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Gézáné (2008) Az érett Kosztolányi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén József (1993) A magyar sorsérzékelés Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyén Katalin (1991) A kontinuitás vizsgálata Nagy László Versben bujdosó című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyén Mária (1995) Ez az egész csak álom? : Németh László utópizmusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebő Judit (1979) Az ifjúsági irodalom szerepe a személyiség fejlődésében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seidl Fanni Éva (2020) La simbologia animale dei quattro elementi nell'universo di Cecco d'Ascoli. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sejtes Györgyi (1987) Adalékok afáziás betegek szövegeinek grammatikai elemzéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seleszt Tünde (1983) Kapcsoló szerepű közös elemek egy Illyés-esszében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Selymes Erzsébet (1983) L. N. Tolsztoj és Németh László regényalakjai a férfi - nő kapcsolata tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres Edit (1992) Madách Imre Mózes című drámai költeménye Keresztury Dezső átdolgozásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres Jánosné (1966) A magyar próza fejlődése 1956 után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Seres Krisztina (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Setét Istvánné (1966) A tanulók szókincsének fejlesztése az általános iskola ötödik osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Shylov Volodymyr (2020) Языковой ландшафт города Берегово Закарпатской области. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Siklósi Csaba (1987) A Budapesti Szemle és a polgári művelődés (1857-1869). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklósiné Balla Erzsébet (1987) Dobrossy István irodalomkritikái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sima Mihályné (1983) Hajós község története és személyneveinek vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simkó Edit (1992) Gondolatok... Szerb Antal: Utas és holdvilág. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Emese (2002) Női sorsok, női szerepek három híres 19. századi regényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Gusztávné (1966) József Attila expresszionizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Mária (1966) Heréd község népviselete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Szilvia (2007) Romantikus jegyek Stendhal regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Szilvia (2008) A meseíró Móra Ferenc. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simongáti Eszter (1979) Négyesy László és a stílusgyakorlatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simonits Edina (2002) A halál motívuma Tömörkény novelláiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simó Katalin (2007) Az illusztrálás mint alkotási folyamat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka Hilda Az implicit mondatkapcsolás vizsgálata egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinka Magdolna (2000) Mit tanítunk a verbális kommunikációról? A verbális kommunikációra vonatkozó ismeretek az általános iskola felső tagozatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka Márta (1995) Dénes Zsófia jelentősége és szerepének alakulása Ady Endre életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkovics László (1966) Körkép-Moldova György : monográfia. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sinkó Edit (1986) Irodalmi névadás, névdivat Bólya Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkó Éva (1982) Cao Hszüe-Csin: A vörös szoba álma (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Andrea (1999) Az emberi kommunikáció „felségterületei”. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Dóra (2002) Aki a latroknak is játszott Gion Nándor Latroknak is játszott című művének többszempontú elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Judit (1998) A határozós szintagmák sajátosságai Tinódi Lantos Sebestyén Szegedi Veszedelem című históriás énekében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Katalin (1984) ősvallásunk nyelvi emlékei Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél című gyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Tamás (1989) A novellaelemek és Julio Cortázar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Veronika (2008) A szerelem-kép megjelenése Gyöngyösi István műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Pintér Lídia (2020) Using literary works in the Hungarian as a foreign language classroom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Siska Rozália (1972) A reformkor társadalom-politikai mozgalmának vetületei az irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sisák Szilvia (2005) Degré Alajos írói munkásságának bemutatása egy novellájának és egy regényének a tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sitkei Katalin (2007) A Bánk bán téma drámai és zenés színpadon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéti Edit (1992) Élet és halál viszonya Kosztolányi Dezső világképében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Smadi Sumaiah (2020) Bilingual speakers’ attitudes towards varieties of Arabic and English. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sneider Krisztina (2003) George Sand: A talált gyerek és A kis Fadette. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soczó Gabriella (2009) Karinthy Frigyes nőszemlélete életművének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soczó Katalin Zsófia (2002) R. L. Stevenson, Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című regényének pszichológiai szempontú vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Solti Emese (1991) Az istenkép változása - s az azzal kapcsolatos transzcendentális problémák - a magyar költészetben Bessenyeitől Kölcseyig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi Lajosné (1989) Tréfák és esetek Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somfai Katalin (1982) A széki tündérmesék szerkezettípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlai Angyalka (1963) Vörösmarty népiességének kibontakozása 1828-1832 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Somlai Zita (1997) Olasz jövevényszavaink. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlyai Julianna (1982) A mese kezdése, befejezése, köszönés és megszólítás (Fedics Mihály meséi alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlyainé Cseh Margit (1988) Narrációs formák és időkezelés Szabó Magda Freskó című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somodi Ilona (1973) Tolsztoj filozófiája kisregényeiben : Kreutzer szonáta, Ivan Iljics halála, Hadzsi Murát. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Anikó Németh László hőseinek fejlődése regényei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Anita (2000) A „gazdag ifjú” : Justh Zsigmond, az ember és az író. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Miklós (1992) Darabjaira hullott világok újrastrukturálhatósága: Hajnóczy Péter: A parancs. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Ágnes (1984) Konstrukciótípusok R.D. Laing: Gubancok című verseskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Mária (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei egy népmesegyűjteményben (Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Souhaila El Khadir (2020) The Mediums of Dystopia: The Metamorphoses of The Handmaid’s Tale. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Anetta (2004) "...ki boldog más, mint az, aki a szépet és jót nemcsak szereti, és tiszteli, hanem követi is." : Berzsenyi Dániel irodalmi eszményei és „életfilozófiája”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Kálmán (1967) Az alapkészségek feladatai, módszerei és lehetőségei az általános iskola felső tagozatán, magyar irodalom órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós Kálmánné A Mezőtúri fazekasok szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Mária (1997) Babits: A gólyakalifa című regényének megközelítési lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Szilvia (2002) A táltoshit és az ősvallás nyomai mai magyar szókészletünkben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spekker Veronika (1984) Székely János: A nyugati hadtest (Műelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spekner Dalma (1984) Az igeneves szerkezetek és a birtokos szerkezet vizsgálata egy XVIII.századi kontraktusban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spingár Anita (2002) A szereplői rendszer eszme központú vizsgálata F. M. Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Springer Krisztina (1978) A versformaválasztás és a versmondattan összefüggései Berzsenyi Dániel magyaros verselésű költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spörr Eric Herman (2020) Translation Trainees' Strategies for Translating Inward Idioms. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stanczik Ervin (1984) Babits a Nyugat szerkesztője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stefanik Adrienn (2005) Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényének lehetséges olvasata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefka István (1966) A kritikus Kosztolányi 1914-19-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Stercz Ivett (2001) A személyiség válsága Márai Sándor Válás Budán című művében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strigencz Márta (1975) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József epikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stuber Borbála Anna (2008) Idegen elemek a magyar nyelvben. A magyarok idegenszó-használatának vizsgálata különös tekintettel a nők és férfiak nyelvhasználatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stumpf Viktória (2002) Szülő és gyermek kapcsolat József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Subáné Baranyi Bettina (2006) A nyelvelsajátítás : elméletek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Such Ildikó (1979) Hogyan használom fel a "Kincskereső"-t a magyar nyelv és irodalom tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Suda Magdolna (1994) A kis kamasz és a versek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sudár Mária (1968) Mosonmagyaróvár belterületének földrajznevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sulyok Edina (2001) A freudi álom szerepe Csáth Géza novelláiban: A béka, Fekete csönd és a Délutáni álom lélekábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Surján Paula (2002) Ein Versuch den zwei Fürstengestalten des Nibelungenliedes : anhand der mittelalterlichen Fürstenspiegel-eine neue Interpretation zu geben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Suvada Józsefné (1988) Az ősi magyar hitvilág nyomai a népmesékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Zoltánné (1990) Permanens ismétlés az 5. osztályos anyanyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabadi Szilvia (1992) Ősi hitvilágunk maradványai Baranyai népmeséinkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabados Katalin (1974) A Budapesti III. kerületi utónévadás sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Adrienn (2007) Írónők és írófeleségek a 19.századi magyar és francia irodalomban, különös tekintettel Szendrev Júlia és George Sand alakjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Alpárné (1974) A századforduló jellegzetes életérzései Ady első két verseskötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Alíz Eszter (2009) „Csongor és Tünde színpadra áll” Vörösmarty Mihály drámai költeményének színpadi megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anikó (1989) Fejes Endre jellemábrázoló művészete: Fejes Endre: A fiú, akinek angyalarca volt. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anna (1958) Nagykamarás személy- és ragadványnevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Annamária (2000) „Mert minden igaz fentről jött és minden nehéz felfele törekszik” : racionalitás és irracionalitás kettőssége Kondor Béla és William Blake műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Aranka (1995) Népmeséinkben rejlő ősvallási elemek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Bernadett (2001) Csokonai Fanni: Lili hagyományai avagy Esterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk és Kármán József: Fanni hagyományai című regényének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Beáta (2020) Lenguas peninsulares en contacto: Castellano y catalán en la producción de estudiantes Universitarios Bilingues Spanyol-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Borbála (1970) Kihez szól a vers? : megszólítás és felhívás Radnóti Miklós költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Csilla (2000) Ellobbant életek, Sors és Titok : az emberi kapcsolatok összetettsége Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek, az Eszter hagyatéka és a Füveskönyv című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csilla (2003) Ellobbant életek, Sors és Titok : az emberi kapcsolatok összetettsége Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek, az Eszter hagyatéka és a Füveskönyv című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csilla (1987) Szövegértelmezések összehasonlítása Antoine de Saint-Exupery A kis herceg című műve alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Erika (2008) Az angol eredetű idegen szavakról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (1980) Betlehemes játék Gyulaházán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Etelka (1970) A többjelentésűség mint a nyelvi humor forrása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Gabriella (1998) A nő, mint áldás és átok Madách Imre művészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Gábor (1999) Az olvasóvá nevelés aktuális gondjai a ’90-es évek Magyarországán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szabó Gáborné (1975) Köznyelvűsödés egy falusi iskola alsó tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Helga (2020) Censorship and Stardom in Various Adaptations of Tenessee Williams's A Streetcar Named Desire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Helga (1995) Drámatanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ildikó (1998) Albert Camus két kisregényének magyarországi befogadása : magyar-francia irodalmi kapcsolatok a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ildikó (1966) Lakodalmi szokások gyűjtése Galgahévizen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Ilona (1960) A csákvári fazekasság. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Ilona (1971) A romantikus hős erkölcsi arculata : Victor Hugó : Párizsi Notre-Dáme. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imre (1966) Sarkadi Imre pályaképe 1947. és 1955. között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imréné (1965) Nincs megadva [Gyulaháza népszokásai]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1970) Juhász Gyula határozott számnevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1979) A nemesi vármegye kritikája a reformkori epikában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó István (1982) Pilinszky János költészete. Kísérlet egy hatás természetrajzának leírására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Julianna (1960) Az ö-zés állapota Dömsöd nyelvjárásában. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó János A tudományosság elvének fontossága az elemzés fő mozzanatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin (1998) A Florentina szövegvariánsai : adatok az Igaz barátságnak tüköre c. dráma 1751-es kiadásához. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin (1959) Kosztolányi Dezső három jelzője: bús, vén, fáradt. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Katalin (2007) A polihisztor Egressv Gábor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katalin Irma (2007) Sinka István költészete 1920-1950. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Klára (1975) Tiszaalpár kulturális fejlődése /1945 - 1975/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Kármen (2004) Szabó Pál faluképei és a parasztábrázolás új tájai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László (1982) Betegségnevek és népi gyógymódok Dunapataj községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Lászlóné (1997) Hegyesi János 1899-1992 "A népi írók utolsó mohikánja" /Szemelvények/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Melinda Mária (2007) A szerelem ábrázolása Goethe drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mercédesz Ágnes (2007) A nyelv szinkronformái. Nyelvi agresszió megnyilvánulása a gyermeki világban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mihályné (1990) A helyesírási készség fejlesztése az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Miklós (1959) Hogyan ábrázolta Mikszáth Kálmán a dzsentri világot műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Miklósné (1959) Majakovszkij a magyar irodalmi kritika tükrében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Mária (1982) Gyógyítások, babonák, rontások Szegvár községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1985) Lakodalmi szokások Nagykamaráson. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1967) Radnóti Miklós tájköltészetének újszerű jellege. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mónika (2006) A Bach-korszak irodalmi tükörben : Széchenyi és Madách válasza Bach röpiratára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Nóra Katalin (2003) Szabó Lőrinc Tücsökzene című ciklusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Orsolya (2002) A Szentivánéji Álom színpadi értelmezésének változásai a XVI. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Péter (1997) Erőszak és gyilkosság Csáth Géza néhány novellájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Rita (1991) Pilinszky lírai alkatának bemutatása prózai művei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1972) Dunapataj földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Tamás (1991) Táj és ember : Zám Tibor helye a magyar szellemi életben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tamásné (1984) A magyar utirajz-irodalom fejlődése a XIX. sz. első felében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tibor (2000) A lehetséges világok elméletének paradigmatikai jellemzőiről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tímea Dóra (2005) Nevelő értékek Lázár Ervin meséiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tünde (1984) A mitológiával és utópiával megemelt dráma Németh László-i kísérlete (А Cseresnyés és a Mathiász-panzió alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zita (2000) Ady és Léda. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (1987) Edward Stachura Szekercelárma avagy Emberek a téli erdőn című kisregényének értelmezése és struktúra-genézisének vázlata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsa (2003) Arany János Debrecen - élménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsa (1971) A szél főnév szemantikai és szintaktikai funkcionáltsága a magyar népdalokban és a beat-sláger-szövegekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (2001) Szász Károly szerepe a József császár című történeti tragédia keletkezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1989) Csokonai csók-motívumai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1961) Juhász Gyula hangutánzói. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó Máté Zoltánné A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabóné Gyermán Erika (1999) Nyelvi játékok a nyelvtan tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakál Szilvia (2008) A 7-9 éves korosztály szemantikai struktúráinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Andrea (1994) A Manó és a Ványa bácsi című Csehov drámák összehasonlítása néhány meghatározó szempont szerint. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Pálné (1971) Móra Ferenc a két világháború közötti haladó irodalom nagy képviselője. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai Tünde (1992) Egy ismeretlen asszony levele ismeretlen férfinak : XVI. századi levél komplex elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Tamásné Lipokatich Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay Lászlóné (1963) Az irodalmi nyelv tanításának problémái a Bácsalmási Általános Iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalontai Attila (2003) Egy forrásmű hiteléről : a hitelesség kérdésköre Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalontai Györgyné (1968) Keresztnevek és ragadványnevek Tataházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalánczay Györgyné (1967) A dualizmus társadalmának bírálata Miroszláv Krlezsa műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szamosfalvi Judit (2012) Térszerkezet elemzése Déry Tibor Kaluska című novellájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi Bettina (2020) A Dél-Alföld szláv eredetű településneveinek etimológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos Rita (2006) A modern nyelvészeti kutatások hatása az Báanyanyelvtanításra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarapka Dóra (2019) Könnyen érthető hírek, és azok készítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka Mariann (1993) Csokonai Vitéz Mihály: A csókok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvas Szilvia (2003) A társadalom és a gyermek Móricz Zsigmond életművében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaszkó Gabriella (1990) A természet és az évszakok megjelenése a költői képekben : Babits Mihály: Aki a kékes égbe néz című kötete alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatur Katalin (1985) A káromkodások nyelvi formáinak vizsgálata az Erdélyi magyar szótörténeti tár 3. kötetének alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebellédi Lujza (1980) Móricz Zsigmond: A boldog ember c. regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi Nándor (1994) Nőalakok a Joyce-i életműben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi Ödönné (1976) Kónya Lajos élete és munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szederkényi Zsófia (2001) II. József alakja három történelmi drámában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Mária (1988) Békési olvasókörök. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegedi Réka (2010) A szleng használatának bizonyos aspektusai : vizsgálat három kecskeméti középiskola diákjainak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegfű Kinga (1991) "Nyelvében él a reklám (is)". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeghalmi Mária (1972) Metaforák és metonímiák Simon István költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szekeres Ibolya (1980) Népszava a nyelvművelő szemével. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeleczki Klára (1970) Asszociációk a versszerkesztésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szembratovics Mária (1967) Naturalizmus és romantika Bródy Sándor drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemerédi András A magány problémája a modem nyugati drámában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemerédi Ilona (2020) Language attitudes of Hungary Hungarians and Vojvodina Hungarians: High school graduates’ attitudes towards the standard and two non-standard Hungarian varieties. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenczi Erika (1993) A mítosz szerepe Csingiz Ajtmatov: A tengerparton futó Tarka Kutya című kisregényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szenczi Ibolya (1971) Kunbaja néphagyományai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szenczi Árpád (1979) Németh László: Gyász és az Utolsó kísérlet c. regénye a kritikák tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szencziné Tamási Ágnes (1979) Kritikai Lapok (1831-1836). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei Krisztina (1995) Kosztolányi Dezső regényeinek értelmezhetősége és poétikai modernsége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendy Laura (2001) A Pendragon legenda művelődéstörténeti háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente Mariann (2008) A Meixner-módszer tematikai alapelveinek alkalmazása a felső tagozatos magyar nyelv tanításában. Olvasásírástanítás és beszédfejlesztés az általános iskola első osztályában Meixner- módszerrel, ennek hatása a későbbi oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentes Gizella (1971) A Somogyi Néplap c. napilap néhány számának elemzése nyelvhelyességi, nyelvtani, stilisztikai szempontból. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária (1989) Babits Mihály költészete (Verstani vizsgálatok a "Nyugat"-korszak valamelyik költészetében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentirmay Károly (1940) Die Laut- und Formenlehre der rheinfränkischen Mischmundart von Lengyel. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szentistványi István (1994) Mi lesz veled, regény? meditáció Barth-ra és Krasznahorkaira hangszerelve. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szepesi Attila (1968) A mítosz születése : Nagy László költői világképéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szepesi Zsuzsanna (1999) Bulgakov: A Mester és Margarita. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szepesi-Tábith Anita (2001) Tanyák lelke Tömörkény István világa novellái tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerecz Sára (2020) Empirische Analyse von Lernerfehlern im Bereich Verbvalenz aus dem Dulko-Übersetzungskorpus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeredi Medárd András (2020) A sinehén burját nyelvjárás összehasonlító elemzése az irodalmi burjáttal Yamakoshi Yasuhiro gyűjtött anyaga alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsy Kálmánné (1968) József Attila képeinek fejlődése az egyemetesség kifejezéséig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szerencsés Zsófia (2020) Die bürgerliche Familie im deutschsprachigen Trauerspiel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerető Anna (2002) Unokáink csak látni fogják? Posztgraduális képzés, Szegedi Tudományegyetem.

Szerletics Róbert (2006) A 7-9 éves korosztály szemantikai struktúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Károly (1982) Kísérlet egy Mikszáth novellatípus meghatározására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti Rózsa (1969) A létigés mondatok Juhász Gyula lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szijártóné Kun Zsuzsa (1978) Az 5. és 6. osztályos irodalomkönyv feladatrendszerének elemző bírálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikora Ibolya (1990) Szent Pál apostol Filippiekhez szóló levelének összehasonlító szövegvizsgálata három bibliafordítás alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikra János (1983) "...vagy te lettél-e romló emléke a világnak"? A védtelenség gondolata Csoóri Sándor írásaiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikszai Anna (2009) „Az egyetlen mű a megváltás.” Hamvas Béla és a szakrális könyv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai Melinda (2002) Ivan Karamazov alakja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikula Norbert (1994) Vajda János színikritikái a Nemzeti Színház Shakespeare-előadásairól (1855-1864). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilas Szilvia (1987) Pálffy Albert beszélyei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilcz Eszter (2002) Németh László: Bűn című regénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szili Erika (1994) Ottlik Géza: Hajnali háztetők. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szili Krisztina (2000) A párválasztással kapcsolatos szavak története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Eirika (1967) Általános iskolai tanulók helyesírásának hibalélektani kérdései a kiskunhalasi alsóváros általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Gyöngyike (1988) A Gyulafehérvári Sorok nyelvtörténeti elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Klaudia (2020) Language learning motivation: Secondary school students' motivation, cultural interests and use of English outside the classroom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Melinda Edit (2020) Das Motiv des Spiels in ausgewählten Werken Arthur Schnitzlers. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Tibor (1994) A Székelyudvarhelyi kódex. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Tünde (1994) P.A. Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok: Libertinusok egy XVIII. századi levélregényben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Éva Radnóti Miklós költészete a műfordítások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd Györgyné (1967) A mikszáthi novella. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szincsok György (1989) Hajótörés és Mélység: Stephane Mallarmé: Kockadobás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szirbik Anita (1996) Emberek az embertelenségben : emberi kapcsolatok Weöres Sándor tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szirovicza Krisztina (2000) Francois Mauriac magyarországi recepciója (1920-70.). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szittya Szabolcsné (1976) A tanulók irodalmi érdeklődésének, olvasási kultúráltságának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szitásné Nagy Mária Zita (2004) Az olvasóvá nevelésről az általános iskola felső tagozatán : helyzetkép egy felmérés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlezák Mónika Magyarságkép, magyarság szeretet Torma Cecile-nél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szluka Ferencné (1981) A Délmagyarország nyelvhelyességi vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlávecz Ágnes (1975) Mondategészek implicit kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében /Hasonlat, metafora, metonímia/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szmrtnik Mária (1967) Az ismeretek megszilárdításának és alkalmazásának módszerei az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szobonya Cecília (2001) Reménytelen emberi kapcsolatok Csehov drámáiban (Sirály, Ványa bácsi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobonya Csabáné (2001) Keresztnevek névtani vizsgálata Pálmonostora községben 1991-2001-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobácsi Jenő (1958) Tömörkény földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szokodi László (1980) A Szigeti veszedelem hatásai a magyar irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokol Péter (2001) Üzenet a palackban : Mécs László varázsa, egyénisége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolyai Dóra (2020) Intertextual Affairs in a Postmodern Novel: Jeanette Winterson’s The Powerbook. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolarov Annamária (1999) Ady Endre novellisztikája : a halál motívumának megjelenése Ady Endre néhány novellájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolnoki Katalin (1968) Gyula város utcanevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szombathelyi László (1966) A marxizmus, mint világnézet József Attila költészetében : József Attila jelentősége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szommer Mária (1992) Leonyid Andrejev epikájának humanizmusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szpisják Szilvia (2005) A magyar és szlovák népmesék összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztakó Ildikó (1992) Nagy László: Menyegző. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztana Jánosné (1972) Az egzisztencializmus hatása néhány mai parabolára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztanek Lászlóné (1982) Szójelentés- és szóhangulatváltozás. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztankó Gusztávné (1967) Tömörkény István parasztábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szupinger Klára (1971) Kapuvári népszokások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szuprics Mária (1987) A helytörténet tanítása Faddon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvétek Klára (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata 5.o. tanulók leíró műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szálas Zoltán (2008) Az internetes nyelvhasználat, a számítógépes játékok kommunikációjában használt rövidítések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai Ildikó (2008) Az 5-7 éves gyermekek szemantikai struktúráinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó László (1968) Szerb Antal regényíró művészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szántó Sándorné (1987) Névtani vizsgálat a debreceni Vénkert lakótelep általános iskolájában (névadási szokások: 1972. szeptember 1. és 198o. augusztus 31. között). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Tímea (1996) Vajjon milyennek látttál?: Ady Endre és Boncza Berta szerelme és házassága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Száraz Krisztián (2000) Unum sed leonem. Vizsgálódás a szépírodalom érzelmi hatásairól, szubjektív életfelfogásmód kiegészítő gondolatokkal. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász Márta Éva (2009) Apollinaire és Kassák Lajos költészetének egybevetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Gabriella (1992) Esztétikai és világszemléleti elvek az induló Nyugatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsi Ildikó (2003) Djuna Barnes: Éjerdő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi Valéria (1984) Ismerethordozók összeállítása és alkalmazása az ötödik osztályos HANG ÉS BETŰ témakörhöz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Csilla (2005) Női sorsok a XIX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely József (1973) Beállítódás és transzfer a problémamegoldásban és a probléma megoldó gondolkodás fejlődésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Márta (1988) A természet és az évszakok ábrázolása Lesznai Anna költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Zsuzsanna Tímea (2002) Tragikus sorsok Örkény István drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Ágnes (1975) A szó- és tőismétléssel való mondatkapcsolás egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szél Ilona Mónika (1998) A másik XIX. századi Bánk dráma Katona József Bánk bánjának összehasonlítása Kisfaludy Sándor Bánkjával. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szélessy Livia (1980) A Budapesti Szemle (1840. I-II.) és a korabeli sajtó. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széll Margit (1963) Juhász Gyula halmozott jelzői bevezetése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Széll Mária (1970) Baudelaire, Ady és Blok szimbolizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szélpál Klára (2008) Napjaink diáknyelvének összehasonlító és specifikus vizsgálata, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási Blanka Imola (2008) Arany János irodalmi folyóiratai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Színné Fehér Ildikó Egy kisebb nyelvemlék komplex nyelvtörténeti elemzése Margit-legenda /1510./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szórád Istvánné (1968) József Attila szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szórádi Andrea (1991) A szerelem mint a lelki társkeresés, a kínzó egyedüllét leküzdésére irányuló törekvés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szöllösi Katalin (1994) Károlyi és Káldi bibliafordításának összehasonlító vizsgálatából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szöllősi Mária (2006) A nyelvi agresszió szinkron és diakron formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szörényiné Zabka Emma (1945) Juhász Gyula és Babits Mihály költői barátsága. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szügyi Andrásné (1968) Csanádpalota község szőkincséből és hangtanából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőcs Emese (1989) XVI. századi kisebb nyelvemlék komplex grammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőcs Ágnes (1965) A szocialista nevelés célkitűzéseinek jelentkezése a fogalmazás tanítás felszabadulás utáni kiadványaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőgyi Szilvia (1978) Sinka István világa a "Szigetek könyve" tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke György (1973) Irodalmi vizsgálatok szemiotikai vetületben, különös tekintettel az újítás problematikájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Istvánné (1979) Dér Endre műveinek stílusvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Katalin (1968) Adalékok Tóth Árpád költői világképének elemzéséhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Márta (1974) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Sándor (1957) Közmondások a nyelvtan órán. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szőllősi Tóth Katalin (1973) Tematikai és formai változás Tömörkény novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősiné Nagy Katalin (1981) A szövegértő olvasás feladatlapos felmérése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyi Gabriella (1966) Magyar költők és festők vallomása az alföldről századunk első két évtizedében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőnyi Mária (2007) Szülőfalum, Fájsz ragadványnevei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Erzsébet (2000) Kolostori kertészet Magyarországon : a Pray-kódex egészségügyi szabályainak 27 növénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Imre (1958) Az értelmiség ábrázolása Móricz Zsigmond műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szűcs Irén (1974) Az irodalomelméleti ismeretek tanítása az általános iskolai irodalomnevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Krisztina (2007) Halálvízió Babits Mihály költészetének utolsó szakaszában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Krisztina (2008) Szöveg- és képreferencia vizsgálat (M.S. mester táblaképei és a bibliai evangéliumok). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs László (1983) Személynevek változása Szatymazon 1960-80 között (Hagyományőrzés és a falu változó társadalma). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Mariann (2006) "Erdély monológja" : a Széphalom és a Tiszatáj c. folyóiratok kapcsolódása az erdélyi irodalomhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Péter (1979) Mihail Bulgakov: A mester és Margarita. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Tímea (2020) Culture and emotional language : angol-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Veronika (2001) Két írónemzedék bemutatása Kosztolányi Dezső két Esti Kornél-novellája alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Zsuzsanna (2004) Dsida Jenő levelezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Éva (1975) A szaktantermes irodalomtanítás elvi és gyakorlati kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs-Tassy Katalin (1967) Babits humanizmusa, mint költészete megértésének az alapja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcsné Gergely Györgyi (2005) Szemantikai struktúrák alakulása 7-9 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűts Károly (2001) A magyar nyelvű fantasy-irodalom mint új irodalmi alakulat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sályik Anett Eszter (2008) Intermediális kaleidoszkóp Bret Easton Ellis regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Anikó (1990) Kecskemét regionális köznyelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Anikó (2008) A falusi idill és a város ellentéte a magyar preromantikus irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Krisztina (2000) „Magyar táj, magyar ecsettel" : impresszionista elemek komparativ elemzése Juhász Gyula alföldi tájköltészetében és Tornyai János tájfestészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Mária (1967) Néhány Karinthy-versparódia stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor Ágnes (2003) „Mejhöz hasolló lyókat kívánok” Gárdonyi Géza és Göre Gábor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Lászlóné Molnár Györgyi (1974) Az E-zés a zalavári nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta Anikó (2008) Létkérdések, emberi kapcsolatok Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Kristóf (2020) Beliefs about foreign language learning aptitude: The beliefs of English majors at the University of Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi Izabella (2009) A házasságtörés témája a XIX. századi európai regényirodalomban (Bovaryné, Anna Karenina, Effii Briest). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi Tiborné (1983) Szómagyarázatok az általános iskolai irodalom tankönyv ötödik osztályának anyagához. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sári Fanni Etelka (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Béla (1967) Vallási fanatizmus és ami mögötte van Zola : Három város című trilógiája alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi Júlia (1960) Rácalmás község földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sárosi Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sásdi Sándorné (1959) A felesleges embertípus kialakulása Puskin és Arany László műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Séllei Emma (1978) Gulyás Pál (1899-1944) : pályakép-vázlat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Séra Erzsébet (1966) Szólásmódok a Toldi trilógiában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sípos Ilona (1971) A szemléletváltozás tükröződése a névátvitelekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sós Katalin (1991) Magyar sorskérdés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sóvári Zsuzsa (1979) Kertész Ákos írói arcképe a Makra c. regényének elemzése tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süki Gyöngyi (2001) Móricz gyermekképe Az Életem regénye, a Légy jó mindhalálig, az Árvácska es meséi tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süle Márton (2001) Etnikai hátrány – nyelvi hátrány? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli Ilona (1958) [Pusztaszer környékének helynevei]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Süli Klára (1985) A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács Dóra (2009) Рое, a detektívtörténetek atyja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Enikő (2020) Artikelverwendung im Deutschen und im Ungarischen: ein theoretischer und empirischer Vergleich. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Gáborné (1985) Gyermekkönyvtári foglalkozások az iskolai tanterv szellemében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Judit (1994) A Bánk bán XIX. századi tragikumértelmezései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Mariann (2007) George Sand fogadtatása a magyar szellemi életben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Melinda (2020) Az első csuvas grammatika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Mónika (1967) József Attila az egyetemességre törekvő gondolkodó. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Takács Rózsa (1982) "Becsüljetek meg minket, magyar szavakat" (Tamási Áron stílusának néhány jellemzője). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Lászlóné Zsíros Judit (1974) A tanuló irodalmi érdeklődésének vizsgálata a Békéscsabai IV. sz. Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takácsy Márta (1999) Irányítók és irányítottak : négy huszadik századi mű vizsgálata a tömegpszichológia tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Tallós Bálintné (1972) A nő Németh László irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Talán Károlyné (1974) Szerb Antal és a nyugat harmadik nemzedékének vitája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamasi Katalin (1990) Ambrus Zoltán és a művészvilág. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Dóra (2002) Vörösmarty Mihály képzeletalkata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Jánosné (1959) Ady Endre a magunk szerelme c. kötetéből a Szent lélek karavánja c. ciklus. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tamás Józsefné (1979) Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Tamara (2020) Foreign language anxiety as a complex system. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Zsuzsanna (1987) A polgárosodás elmélete Vajda János politikai röpirataiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamási Béla (1971) A tanulóság olvasottsági szintjének elemzése, s okainak meghatározott vizsgálata, önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tandi Lajos (1970) Aki szebbet teremt, elsőség is azé : a Cantata Profana diadalmas útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tandi Lajosné Honti Katalin (1973) Képzőművészeti szemléltetés a magyar irodalom tanításban az általános iskola 5-8 osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar Anikó (1999) Jellemformálás az irodalom tanításban : mesék, novellák, elbeszélések pedagógiai lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar Margit Jónás Könyvének mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi Erzsébet (1992) Arany János "apróműfaja" : mondacsok, forgácsok, szösszenetek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi Szilvia (2008) Az ember tragédiájának összevetése a Bibliával. Szerepek és jellemek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai Tünde (1978) Kosztolányi Dezső novellisztikája, alakjainak pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarné Sári Mária (1999) Illés Endre novellái tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnóczi László (1986) Adalékok a Moldvai és Áttelepített Csángómagyarok folklórjának összehasonlításához. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr Györgyi (1978) Szokolya község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasó Mária (1967) A 11 éves korosztály írott szókincsének főnévanyaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tausz Józsefné (1964) Kárász Nelli és Kémery Paria jellemének összehasonlítása Németh László: Iszony és Szabó Magda: Disznótor cimü müvek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tegzes Lászlóné Mondattani vizsgálatok egy hároméves gyermek nyelvében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tegzes Orsolya (1998) Adalékok dr. Ravasz László irodalmi kapcsolataihoz. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Teknyős Mónika Fanni (2020) Foreign language vocabulary acquisition: Learner perceptions and the effectiveness of using flashcards generated in Quizlet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Teknős Viktória (2019) A fordítás rejtelmei: Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári Anna (1980) A nyelvtan alapvető fogalmainak, összefüggéseinek láttatását elősegítő tablók, táblázatok. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terhesné Rozik Edit Batthyány Ferenc 1526. augusztus 1-én feleségéhez írt levelének komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terényiné Völgyi Éva (1986) A Querela Hungariae toposz jelentkezése XVII. századi prédikációs irodalmunkban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Theisz Zsuzsa (1984) "Az anarhizmustól az elkötelezettségig" (Jean-Paul Sartre szabadság-felelősség filozófiájának módosulása A legyek és Az Ördög és a Jóisten című drámáinak elemzése alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihor Lászlóné (1982) Egy novella szerkezeti és mondattani stilisztikai tulajdonságai (Mesterházi Lajos: Áldás bácsi). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Ildikó (1992) A Jókai olvasmányok tanítása a 7. osztályban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Judit (1999) Éva mítoszának vizsgálata Alfred de Vigny La Maison du Berger című művében francia és magyar folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tisza János (1983) Nyelvi és zenei szerkezetek összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tisza Jánosné (1983) A világ legszebb asszonya c. népmese elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszai Sára (2019) Mongol bibliafordítások története és egy kalmük nyelvű bibliai részlet elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokai Ilona (1973) Pedagógus ábrázolás Németh László regényeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tokodiné Riegler Hajnalka (1998) Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok című kötetének motívum - és jelképrendszer - vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toldi Lászlóné (1975) Idézetek Váci Mihály lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnainé Nagy Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Andrásné (2007) Személynévadási szokások Mohácson. Névválasztás az 1960-as években és az ezredforduló táján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv i-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv í-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tomana Istvánné (1964) A nagyrahivatott ember erkölcsi konfliktusa Németh László Galilei, Petőfi Mezőberényben és az Utazás c. drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tomka Tiborné (1966) Majakovszkij Magyarországon : Majakovszkij a magyar irodalmi kritika tükrében napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tompa Istvánné (1965) A nyelvjárás hatása a helyesírásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tompa Valéria (1992) Máknak kifacsart tejéről: egy XVI. sz.-i orvosi szöveg elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompa Zsófia (2009) Az apáca szerepkonfliktusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tompai Mária (2009) Csongor és Tünde, avagy a tünékeny, csalfa cél : tündérábrázolások Vörösmartynál és általánosságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Toperczer Annamária (2006) Az alapszófajok játékos tanítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torgyik Regina (2007) Különös regényalkotási mód; Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Edit (2005) Madách Imre: Az ember tragédiája : a mitikus színek receptivitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Mária (1966) Tímár Máté világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tornyi-Molnár Adrienn (2020) Portfólió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyi-Molnár Adrienn (2020) A Szegedi Tudományegyetem és a Goethe Egyetem Frankfurt hallgatóinak összehasonlító vizsgálata az életmódjellemők tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornóczky Katalin (1975) Szecessziós vonások Török Gyula novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toronykőy Márta (1991) Babits Mihály: A gólyakalifa - a regény mint szintézis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Trencsényi Piroska (1965) Emile Zola naturalizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trábert Erika (2009) Victor Hugo romantikája a Párizsi Notre-Dame-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tumbas Szánjá (2020) In der deutschen Sprache vorkommende Satzglieder und deren grammatische Analysen in der Satzanalyse. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turóczi Bertalan A történelmi regény fejlődése Jósikától Móriczig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tuskáné Törőcsik Tünde (2020) The Harmonizing Faculty of the Imagination in the Wordsworthian Sublime as a Proposed Solution to the Longinian Paradox “Here must thou be, oh man, Strength to thyself – no helper hast thou here” (Wordsworth: The Thirteen-Book Prelude, Book Thirteen, lines 188-189). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábi Melinda (2009) Vajda János szerelmi költészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábor Lajos (1975) A tájemlékek felidézése Áprily Lajos lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábori Lajosné (1989) A polgári társadalom és értékrendszer válsága Miroslav Krleza drámáiban : A Glembay-trilógia: A Glembay LTD., Agónia, Léda elemzése A Glembay-család című novelláskötet felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tál Gizella (1974) Kulturális témájú napihírek mint bekezdéskonstrukciók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tátrai Erika (1981) A Tornyai Társaság működése 1934-től. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Téglás Gábor (1966) Móra Ferenc nevelői elvei ijfúsági műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tényi Zsuzsa (1975) Szerkezeti kérdések Hunyady Sándor novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár Béláné (2004) Hunya község ragadványnevei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Adelinda (2009) A regényíró Móra Ferenc. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Aliz (2003) Egy két és fél éves gyermek nyelvi rendszere és beszédfejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Andrea (2001) Babits és Wilde A gólykalifa és a Dorian Gray képe összehasonlító elemzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1998) A kozmosz törvényei (Asztrálmítoszi elemek a Háromágú tölgyfa tündére című magyar népmesében). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Balázs (2009) Párhuzamos életrajzok Honoré de Balzac Elveszett illúziók című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Borbála (2007) A Bánk- téma első magyar szépirodalmi feldolgozása. Valkai András históriás éneke. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Brigitta (1998) A szavakba nem foglalható lét : Weöres Sándor A teljesség felé című munkájának strukturális vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Csabáné (1967) A derüs életszemlélet forrásai Tamási Áronnál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Edit (1995) Egy XVIII. századi szólás- és közmondásgyűjtemény lehetséges forrásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Edit (1988) A memoáríró Degré Alajos. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ernőné (1961) Reviczky Gyula költészetének ellentmondásai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Erzsébet (1963) A néphezfordulás jelentkezése Victor Hugo műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Fanni (2020) Language attitudes: The attitudes of Hungarian university students towards standard American English, Japanese American English and Spanish American English. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1963) Ballasi Bálint költészetének népiessége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ferencné (1970) Pilinszky János költői arcképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Gabriella (1992) A Széphalom és Zolnai Béla Szegeden. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gabriella (1978) A költő Szabó Magda. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gizella (1981) A paraszti önéletírás néhány stilisztikai jellegzetessége Berényi Andrásné Nagy Rozália a nevem című műve alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyöngyi (1975) A házassági hirdetések jelzős szintagmái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gáborné (1974) A népköltészet tanítása erkölcsi, esztétikai értékeinek szem előtt tartásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Hajnalka (1987) Beszédkészség-fejlesztés az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ibolya (1988) Dombiratos nyelvjárásának vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1980) Vörösmarty Mihály írói arcképe a XIX. századi kritikák alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó Éva (1993) A Mohács-kép a magyar irodalomban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ilona (1987) Teleki László: Kegyenc. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Irén (1960) Földrajzinévkutatás bibliográfiája /Részlet/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Irén (1986) Káromkodások és durva kifejezések a XX.sz-i magyar szépirodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (1989) Babits Mihály: A gólyakalifa kisregényelemzés : az álom és valóság kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (1992) "...Hát hová lett? ... Hát hová tűnt minden?..." : Néhány fejezet Csehovról és az ő "Három nővéréről". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (1979) Jellemek és megalkotásuk módszere Ördögh Szilveszter: A Csikó című novelláskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (2003) Társadalombírálat Mikszáth Kálmán A noszty fiú esete Tóth Marival című művében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Józsefné (1983) A nyelvi humor eszközei Tamási Áron: Ábel a rengetegben című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1982) Babits Mihály Halálfiai című regényének néhány stilisztikai jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1994) A Buda halála című "Hún rege" mitológiai hátteréből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1977) A nyelvi játékok szerepe és alkalmazásuk a nyelvtanórán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin Anna (2006) Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája : egy erdélyi naiv önéletírás nyelvészeti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Klára (1967) Kötőszó nélküli mondatkapcsolások Radnóti Miklós lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1983) A névszói tárgyrag előhangzójának néhány fonetikai, nyelvtörténeti és nyelvhelyességi kérdése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Margit (2008) Multimediális kommmunikátumok vizsgálatához Animációs Filmek etnográfiai megközelítése, fókuszban a magyar filmek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mihály (2008) A Sátán alakja a XX. századi orosz irodalomban. (Avagy: Bulgakov „orosz ördöge”). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mária (1975) Az olvasási készség jelentősége és továbbfejlesztése a felső tagozatos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1995) Pilisszentkereszt lakosságának nyelvhasználata és nyelvválasztása 1995 februárjában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1987) A tagadó szerkezetek vizsgálata Veres Péter olvasónaplójában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Márta (2001) Kosztolányi regényeinek halál képe : az orvos, a mérgek, a betegség és az őrület motívumainak viszonya Kosztolányi halálképéhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Orsolya (2009) Metafizika és szimbolizmus Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő lírájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Péter (2000) Öt novella a magyar tudományos-fantasztikus irodalom kezdeteinek idejéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Renáta (1995) "Nunquam satis quaesitus Osiris" : "Az örökké hiába keresett Ozirisz". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Valéria (1998) A történelem megjelenése a hetvenes évek magyar ifjúsági regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Zita (1999) Hétszínű virág Tamási Áron novelláiról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Zsuzsanna (2000) Arany János csendes háborúja a nyelvészek ellen : Arany e tárgyban írt ironikus kis verseinek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1993) Páskándi Géza: Erdélyi triptichon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ágnes (1981) Morál és magatartás : André Gide Pásztorének című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ágnes (2005) Romantikus életérzés megjelenése a francia-magyar líra kölcsönhatásában a 19. század első felében : "Végpontján állott a 18. század...nagy évek' tapasztalásából edzett szellem lép a helyébe.". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Éva (1974) Az általános iskolai ünnepélyek megrendezésének pedagógiai és gyakorlati kérdései egy tanév viszonylatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1989) Kőrösteteilen község bel- és külterületének földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1986) Szőnyi Benjámin verses műveinek formai összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Istvánné Apró Mária (1973) Az olvasóvánevelés : olvasóbarát szakkör tematikája az 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mádi Etelka (1980) A sámánizmus hatása a magyar népköltészetben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Tóth Sándorné Lémann Erzsébet (1967) József Attila képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Tamásné Kiss Gyöngyi (1991) Bibliai eredetű és vonatkozású szólások és közmondások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Faragó Ilona (2006) Szemantikai struktúrák alakulása a 6-8 éves gyermekek szókincsében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Filadelfi Edit (1979) A reformkor eszméi és célkitűzései Fáy András epikájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Lukács Katalin (1987) Sámánisztikus elemek a magyar népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Muráncsik Mónika A Krisztina-legenda komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sarkadi Edit (1983) A korfestés nyelvi eszközei Moldova György: Negyven prédikátor című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sőre Tünde (1980) Sütő András stílusának néhány sajátos vonása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Varga Klára (1985) Az átok, szitok, becsmérlés nyelvi formáinak vizsgálata Móricz Zsigmond novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölgyesi Krisztina (2000) „Irni kell. És persze olvasni.” : Vámos Miklós novelláiról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyessy Árpádné (1960) A hódmezővásárhelyi házi fazekasipar szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Töreki Erika (1983) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Máté evangéliumának két korszakból származó fordítása alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törjék Zsuzsanna (1998) Gondolatok Ady Endre: Margita élni akar című művéről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törköly Magdolna (1982) A romantika és a realizmus stíluseszközeinek keveredése Jókai Az új földesúr című regényében a cselekményépítésben és a jellemábrázolásban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törteli Nikolett (2008) Egy könyv életrajza. Haller János 1795-ben kiadott Hármas históriájának nyomtatott és kézi bejegyzéseinek valamint kötészeti jellemzőinek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török György (1966) Arany János Toldi estéjének nyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Ildikó (1999) A tudat és a lélek drámája : a külső és a belső világ ellentmondásai Szabó Lőrinc és József Attila költészetében, különös tekintettel Az Egy álmai és az Eszmélet című versekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Szabolcs (1999) A halál manifesztációja a XVII. századi magyar irodalomban : az Esterházy fiúk 1652. évi nagyszombati temetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökgyörgy Éva (1979) A hódmezővásárhelyi fazekasság szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökné Gémes Tünde (1991) Hegyesi Márton könyvtára a Kiskun Múzeum Gyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökné Szabó Éva (1995) Németh László: Iszony. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik Mária (1968) Abony község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Túri István (1985) A magyar szociográfia előképei 1780 és 1867 között. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túry Melinda (2020) “Risley in Retrospect” Intermedial Storytelling in Margaret Atwood’s Cat’s Eye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tőzsér Ágnes (1997) "Az ébrenlétben a szabadság sem tökéletes" : Csáth Géza novellái és a pszichoanalízis. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Udvardi Dóra (2008) Mikes Kelemen Törökországi levelek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujszászi Katalin (1982) Németh László : Bethlen Kata című drámájának elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujszászi Éva (1981) Rátkai Sándornak, az "utolsó szögedi papucsosnak" vallomása a mesterségről. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujvári Beáta (1994) Az emberi kiszolgáltatottság mint alapélmény Kosztolányi novelláiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujváry Márta (1966) Arthur Miller drámái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungor Zsuzsa A készségfejlesztés lehetőség az alsó tagozat óratipusain belül. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungvári Anikó (1970) Móricz és Sarkádi paraszthősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Urbán Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Utas! István József Attila bús és szegény szavának stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Utasy Ibolya (1989) Ragadványnevek Bakson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vad Marianna (2009) A boldogság-boldogtalanság motívum megjelenése Madách Imre szerelmi költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti László (1995) Kempelen Farkas fonetikai megfigyelései beszélőgépének megszerkesztése kapcsán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadkerti Tóth Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajai Krisztina (1991) Információadás és információszerzés népmeséinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Margit (1974) A gyermekkor képe mai önéletírásainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Tímea (1995) Katona és Grillparzer Bánkja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajdovich Ilona (1989) Pedagógusalakok a magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valuska Lajos (1990) Mondatszerkezeti sajátosságok gyakoriságának vizsgálata és ezek összevetése két bibliafordításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Anikó (1987) Archaizálás a mai magyar irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Anikó (1975) Hit az emberiség jövőjében : Dosztojevszkij világa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Anita (1994) Történelem és irodalom összefonódása a Buda halálában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Emőke (1991) Németh László nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Enikő (1994) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér: " A nyelv, mint a széteső világ aranyabroncsa". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erika (1988) Nádas Péter: Egy családregény vége. Műelemzés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erzsébet (1962) A makói hagymatermelés szaknyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Evelin (2008) Egy félszemű kalandor történetei (Cholnoky Viktor Trivulzió-novellái). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ildikó (1985) Az irónia megjelenése Örkény párbeszédes egyperceseiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ildikó Erzsébet (2007) Németh László: Szerettem az igazságot... MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ilona (1972) A nyílt o-zás / ill. ó-zás / és a nyílt ö-zés / ill. ő-zés / tendenciájának öszszehasonlitása Kemence és Bernecebaráti községekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1985) Az áldás, az átok és a szitok nyelvi formái Pázmány Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1968) Az ö-zés állapota a különböző korúak nyelvében Sövényháza nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Katalin (1975) Krúdy Gyula időkezelése a Boldogult urfikoromban című műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Lórántné A Kincskereső felhasználása a magyar nyelv és irodalom tanításához. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Mária (1990) A patkókészítés legfontosabb szavainak szótörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Nóra (2006) Márai Sánor polgárábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Rózsa (2020) Federazione Relazioni Pubbliche Italiana – F.E.R.P.I : olasz–magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Tibor (1972) Bella István költészetének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Zoltán (1959) Indulatszók Juhász Gyula költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varga Zsuzsanna (1984) A Petőfi Népéhez 1982-ben beérkezett olvasói levelek elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Zsuzsanna (1978) Pálffy Albert korai elbeszélései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Zsuzsanna (1982) Vörösmarty,a kritikus (Drámabírálatok és a Dramaturgiai Töredékek). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vargáné Máté Katalin (1998) Cholnoky László: Prikk mennyei útja című regényének elemzésé. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjú Irén (1980) Sütő András: Káin és Ábel drámaelemzés. A lehajtott fejű ember drámája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjú Sándorné (1965) A szemléltetés módszere a magyar nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varró Sándor (2004) Mikes Kelemen játékossága a törökországi levelek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Katalin (1991) Félegyháza irodalmi hagyományai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas Éva Enikő (2004) Értékek és házasságok Németh László prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Anita (1990) Az ellentétre épülő gondolatmenet nyelvi megformálásának sajátosságai: Karinthy Frigyes: "Utazás a koponyám körül" c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Antal (2005) Abszurd vagy groteszk? : az abszurd és groteszk látásmód megjelenése A.P. Csehov kis trilógiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Csilla (2007) A népmese és műmese hasonlóságai és különbségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Edit (2002) A magyar sámánhit emlékeire utaló jegyek Benedek Elek népmeséiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Józsefné Ady szimbólizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Mária (1972) Lírai vallomások a film nyelvén Szabó István alkotásai a megújult magyar filmművészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Éva (1968) A latinság szókészletének elemei a mai magyar nyelvhasználatban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vatai Zsigmondné (1993) A játék motiváló és fejlesztő szerepe a kisiskolások anyanyelvi nevelésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vecsernyés Éva (1979) Újszentiván község szólásai és közmondásai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Velkey Katalin (1975) Köszönés és megszólítás két mai regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Velner Ágnes (1988) А bányásznyelv a Mór melletti kisgyóni-balinkai szénbányában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbanics Tünde „Virágregéket sóhajt méla lantja" Tompa Mihály Virágregéi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Verbanics Lajosné Kis Ilona (1977) Az odulakó kettős szerepe az orosz társadalomban Dosztojevszkij : A szelid teremtés című novellájának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Verbulecz László (1982) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij A Karamazov testvérek regényelemzés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vereczkey Ágnes (1986) Performatív igék a magyar nyelvű drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres Irén (1971) József Attila versváltozatok stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Katalin (1966) A polgár alakja Thomas Mann műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Mária (1980) Hogyan épül a gyorsírás a magyar nyelvre. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres Róza (1967) Fekete István, és műveinek hatása a 10-14 éves korú gyerekekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veresné Szűcs Ibolya (2009) Pilinszky János emberi és költő nézetei néhány költeménye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veress Ildikó (1979) Egy elfeledett reformkori drámaíró: Hugó Károly. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Józsefné (1969) A szolnoki Tabán fennmaradt halászszavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Verseczki Evelin (2004) Ady és Léda viharos szerelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszprémi Anikó (1981) Karinthy Ferenc elbeszéléstípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezsenyi Adrienn (2002) Márai Sándor: Béke Ithakában : a regény továbbgondolása avagy persziflázs. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vezsenyi Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Irén (1977) Az abszurd dráma és Albee. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Istvánné (1976) Az ifjúsági író és olvasói : Fekete István írói világa és műveinek hatása egy falusi általános iskola tanulóinak körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Sarolta (2020) The functions of English discourse markers in Spanish-English bilingual conversations. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Krisztina (2001) Gyermek szavunk és szinonimáinak nyelvtörténeti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Zoltánné (2007) A népmesék szerepe gyermekeink nevelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vilhelm Lívia (2001) A történelmi Magyarország szelleme a csonka országban : az 1930-as évek néhány történelmi regénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vili Vera (2008) Szöveg-kép viszonyok: az illusztráció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Villányi László (2008) A magyar harsonairodalom áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Ágnes (1995) Petelei István motívumainak rendszere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze-Jancsi Éva (1994) Jónás, a mi emberünk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág Betti (2009) Archetípusos nőalakok Szerb Antal három regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Emese (1999) A reformátor írói program megnyilvánulása Heltai hálójában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág Erika (2006) Mesemotívumok a Csongor és Tündében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Éva (1995) Egy versciklus néhány motívuma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virágh Éva (1968) Nagykőrös határának földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vitális Ildikó (1969) Franz Kafka. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vitányi Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vizi Istvánné (1964) Móricz Zsigmond kritikai látásmódjának elmélyülése az "Uri muritól" a "Rokonokig". Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vukovitsné Nákity Anita (2008) A 10-14 éves korosztály szemantikai struktúrájának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vácz Orsolya (2020) Műfaji hibriditás, mint a posztmodern fantasztifikáció eszköze, Yana Toboso Black Butler című mangájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyi Jenőné (1967) Kemence község személynevei 1728 - 1962 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vágvölgyi Éva (1974) Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámosné Gellén Gabriella (1989) A természet Örkény István egyperces novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várbíró Éva (1975) Daida Jenő különleges igekötőhasználata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhalmi Márta (1996) A szemantikai megközelítés néhány lehetősége Ady Endre Ugar verseiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhegyi Attila (1987) Sütő András gyászbeszédeinek szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi Anita (2009) A latin írás a középkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi Beáta (2019) A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi Mária (1986) Melius Péter Herbáriumának betegségnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Véber Péter (1990) Arany László műveltsége fő műve alapján "A délibábok hőse". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Véber Péter (1990) Arany László műveltsége fő műve alapján "A délibábok hőse". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh Erzsébet (1973) Szabó Magda nőalakjai és helyük az írói világképben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh István (1971) Korszerű technikai eszközök alkalmazása az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vékony Etelka (1979) Móricz Zsigmond nőábrázolása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony Ágnes (1980) Krúdy Gyula történelmi regényei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vén Balázsné (1967) Móricz és a naturalizmus : művészetének naturalista vonásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vígh József (1967) Szabó Lőrinc versváltozatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vígh Áron (1988) Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából c. regénye és más munkái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vízhányó Brigitta (2004) Babits Mihály: A gólyakalifa című művének elemzése a kor szellemében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vízhányóné Eszes Emma Németh László: Irgalom és a kritikai fogadtatás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Beáta (2020) Methoden des Sprachunterrichts bei Kindern und Erwachsenen: Die Rolle der Spiele in den deutschsprachigen Lehrwerken in dem ungarischen Unterricht. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Tímea (2008) Osszián hatása a magyar költészetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Fukker Enikő (2020) Das Geheimnis in der Prosa des Realismus am Beispiel von Theodor Storms Der Schimmelreiter. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Vincze Éva Telegdy Pál Várady Katához irt levelének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wachtelschneider Anna (2006) A romantikus zene és a német irodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wagner Hella (2020) Retos ambientales de Costa Rica Spanyol-magyar fordítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wagner István (1967) Sánta Ferenc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Weinper Emil (1968) Juhász Ferenc és Nagy László költészetének szocialista világképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Weisz Eszter (2006) Móricz Zsigmond Az isten háta mögött és Gustave Flaubert Bovaryné című regények férfi alakjainak összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber Károlyné (1970) Vajda János szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wölfli Erika (1990) Nagy László Ajándék című versciklusának elemzése a hangzó szöveg szempontjából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

X

xxxx Jánosné (1988) A szöveg integráló szerepének érvényesítése a 8. osztály összefoglaló órájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zahorán Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek kimunkálása a nyelvtan-helyesírás területén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zakar Marianna (2001) Jelenkori képek a magyar előidőkből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zalai Szilvia (1996) Posa márki, a világpolgár, a XVIII. századi "szabad gondolkodó" II. Fülöp udvarában (Schiller: Don Carlos). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zalay Éva (1972) Fekete István állatregényei Didaktikai elemzés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zalezsák Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zalka Péter (1978) Sánta Ferenc novellisztikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zanati Zsófia (1982) Camus: Caligula. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zatykó Zoltán (2004) A női alakok figurajellemzése és a társadalomszemléletet formáló szerepe Émile Zola: A Rougon-Macquart család regényciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zediu Ana (1996) Román nyelvi hatások a lészpedi csángó nyelvjárásra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zediu Tereza (1996) Az északi csángó nyelvjárás jellemzése két falu nyelvhasználata alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zelei Emőke (1993) A Margit-legenda. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zelei Miklós (1969) A magyar beat költészet felelőssége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zellei Istvánné Rózsa Ilona (1965) Lényeglátásra való nevelés az ismétlő rendszerező nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zellerné Pesti Ildikó (2005) Szemantikai struktúrák vizsgálata 7-9 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zemankó Gyöngyi Erzsébet (1998) A másoknak szentelt élet, mint önmegvalósítás : a hősnő személyisége Németh László Égető Eszter című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zemkó Istvánné (1976) Mese és valóság Tamási Áron munkásságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zemó Lászlóné (1984) Juhász Gyula lírája a húszas években (Testamentom). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zenke Adrienn (2007) A végzet költője. Ady Endre háborúellenes költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zircher Ilona (1978) Ágasegyháza személynév vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zoltai Pál (1958) Dávod földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Zomborcsevity Zorica (2006) A humán kommunikáció elemzésének interdiszciplináris keretei : a humán kommunikáció a szemiotika perspektívájából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori Katalin (1991) Néhány magyar vonatkozású esemény a Nуesztоr-krónika tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsemlye Ágnes (2007) A fazekasság régen és ma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita Edit (2008) 9 - 10. osztályos szakmunkás tanulók szemantikai truktúrájának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiday Csaba (1984) Egy fogalomkör szóanyagának történeti, jelentéstani vizsgálata. A Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság szóanyagának elemzése alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigri Józsefné (1983) A bognármesterség és szakszókincse (tiszaföldvári gyűjtés alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigri Józsefné (1990) A kötélgyártó mesterség és szakszókincse : tiszaföldvári gyűjtés alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilinszky Ildikó (1973) A pedagógiai munka szempontjából problémás helyzetű gyermek személyiségének esztétikai aspektusu vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsákai Anikó (1992) "A meddőn tökéletes mű": tanulmányok tükrében Németh László Horváthné meghal című novellája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsárkov Zsuzsanna (1980) Herceg János: Anna búcsúja, Ég és föld. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsígó Boglárka (2020) "Agire sul corpo, agire con il corpo" - il corpo femminile nel romanzo Acciaio di Silvia Avallone. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsók Ágnes (1998) Útleírás, útirajz, útinapló- a reformkori magyar irodalomban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsótér Brigitta Tünde (2004) A művészetek szerepe az irodalomórán, Shakespeare tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zách Ferenc (1966) Pilinszky János költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zámbó Annamária (2005) "Párhuzamos életrajzok" és narráció Thackeray Hiúság vására című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó Gézáné (1987) Egy szegedi rézműves, Szűcs Béla mesterségbeli és szaknyelvi emlékei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Zámbó Gézáné Engyel Ilona (1971) Babits Mihály zeneisége különös tekintettel a Levelek írisz koszorújából c. kötetre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zámori Ida (2001) A novellaíró Pálffy Albert : egy földönfutó hátrahagyott novellái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zöld Péter (1998) Lészped lakosainak vezeték és keresztnevei, becenevei és ragadványnevei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zöld Lajosné Szakács Juliánna (1964) Radnóti Miklós költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zöldi Istvánné (1979) Kosztolányi és a novella. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zöldi László (1993) Kodolányi János történelemszemléletének alakulása 1945-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám Beláné (1968) A népművelési munkában használatos szakmai szavak, kifejezések gyűjteménye. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Bernadett (1998) Az üvegfalon túl Czóbel Minka motívumrendszere verseinek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Dávid (2020) Integrative motivation and foreign language learning: Successful motivation types in language learners. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám Erika (1993) A Fin'Amors ideológiájának kultúrtörténeti előzményei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Rita (1991) Az átkok, szitkok, káromkodások vizsgálata Móricz regényeiben nyelvtörténeti szempontból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ábrahám Sándorné (1964) Nagy Lajos társadalomkritikája novelláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ádám Emese (2003) A mese hatása az óvodás gyermekek beszédfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Éva (1967) É-zés a szentesi nyelvjárásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ágoston Csilla (2004) Mitológia Tamási Áron prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágó Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árpássi Károlyné Nagy Ildikó (1967) Vajda János röpiratainak és politikai írásainak értékelése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Árvai Aranka (1966) Lakodalmi szokások Túrkevén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

É

Égető Tünde (1988) Pápai Páriz Ferenc Pax corporisának betegségnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Énekes Andrea (1989) Malomfalvay Gergely: Belső-képpen indító Tudomány. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ó

Ónodi Szilvia (2003) A szerelem és a halál ambivalens Ady költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ónody Nóra (1994) "Lélek vagyok. Élni szeretnék!": Radnóti Miklós eclogái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ótott Ildikó Adalékok a magyarországi puritanizmus történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ótott Jánosné (1967) Mocsár Gábor írói portréja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ótott Zsolt (2000) A kádármesterség szakszókincse Üllésen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög Ildikó (1986) A manierizmus megjelenése Thordai János zsoltárfordításaiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ördögh Margit (1960) Juhász Gyula "dal" és "érez" szava. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ötvös Mária (1976) A lírai tagolás szövegtani funkciói Váci Mihály verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ötvös Pálné (1980) A népballada. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Özvegy Krisztián (2020) The Figure of the Doppelgänger in Stephen King’s Fiction. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürge Nikolett (2007) Angol szavak a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze Mária (1978) Paraszti önéletírók Orosházán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Őze Márta (1977) Babits Mihály: Prózastílusának főbb jellegzetességei a Halálfiai c. regény alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

В

Веke András (2007) A kérdés-válasz dallamszerkezetének fonetikai vizsgálata magyar nyelvű társalgásokban (rádiós anyag feldolgozásával). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Веke Ferencné (1984) Vörösmarty néhány epigrammája (А nagy hazafias lírai költemények előkészítői). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

К

Кора Mária (1980) Nagy Olga: Széki népmesék. A tündérmesék elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. április 15. 07:25:37 CEST.