Items where Subject is "06.01.01.06. Early modern history"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 46.

A

Aba, Erzsébet (1939) Magyar adórendszer a török hódoltság korában. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Arató, Éva (1974) Gomba község története a feudalizmus korában 1390-1848. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B

Balog, Lajos (1992) Változások a török hadszíntéren 1442-ben (Hunyadi János első nagy győzelmei). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás, Ida (1942) Délszláv elemek Szeged történetében. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

Bálint, Ildikó (1974) Kecskemét birtokviszonyainak kialakulása a XV. századtól a XVIII. század végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bándy, Istvánné (1977) Budapest "UJLAK" nevű városrészének története a feudalizmus korában, különös tekintettel a népesedési és települési viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Erdélyi, Iván (1970) Kőszeg védelme 1532-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

F

Fehér, Bernadett (2020) Gyermeknevelés a koraújkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garai, Lajos (1936) A Harruckernek telepítései és gyulai uradalmuk. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Gottselig, Gizella (1937) Korrajz régi nagyasszonyok leveleiből : XVI. és XVII. század. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Gudmann, József Rafael (2019) A négyéves háború (1521-1526) és a Cognac-i Liga (1526-1529) háborújának had- és diplomáciatörténere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyimesi, Ágnes (1977) Berttyóujfalu helytörténete és népessége az első népszámlálásig (1748-85). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Harsányi, Katalin (1971) A végvári rendszer alakulása a tizenötéves háborúig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hidasi, Katalin Zsófia (2003) II. Rákóczi György erdélyi fejedelem külpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, József (1942) Magyar települések Bácskában a török hódoltság után. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

Hoszták, Julianna (1936) Gazdasági korkép : Bornemisza Anna fejedelemasszony gazdasági naplója alapján : 1667-1690. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

K

Kenderesi, Anna (2022) Fejezetek a közép- és kora újkori kivégzési módok és kínzóeszközök használatáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Irén (1981) Városlőd története a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kesztyűs, Mária (1982) Evlia Cselebi: Sziahátnámeszi című munkájából. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1666. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondás, Imre (1978) Üllő község története a feudalizmus korában (Adalékok 1770-ig). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Lívia (1970) Csurgó község birtokviszonyai, társadalmi tagozódása a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kósch, Margit (1940) A tatár és a török dúlás Borsod vármegyében. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

L

Lehoczki, Csilla (2001) Лути создания централизованного Русского государства и стремления к идеологическому единству государства. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Martus, Dorina (2020) A korzikai Pascal Paoli egyetem története a helyi nemzeti mozgalmakkal összefüggésben az 1750-es évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálykáné Horváth, Ágnes (1984) Bonfini, az alávetett néprétegről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátyás, Ferenc (1972) Tiszazug története legrégibb időktől a jobbágyfelszabadításig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Lajos (1970) A császári és magyar seregek hadművészetének néhány kérdéséről (hadseregszervezés, hadseregellátás és harcászat a tizenötéves háború idején). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh, Győző Csaba (1987) Bethlen Gábor török politikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Panyiczky, Julianna (1942) Sopron gazdaságtörténete a 18. században. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Papp, Erzsébet (1986) A reformáció tükröződése Pápai Páriz Ferenc műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perjési, Márta (1970) Szentes város története a XVll-XVlll. században, különös tekintettel a népességre és a gazdálkodásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petróczki, Zoltán (1978) Gyula népességi viszonyai a török hódoltság után /1694-1734/ különös tekintettel a református vallású lakosságra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Proschka, Ilona (1936) Zala vármegye története a XVIII. századig : a törökkor településtörténeti alakító hatása. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Pál, Mária (1939) Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd a török alatt. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

R

Regős, János (1943) Nádasdy Tamás : küzdelme és érdemei. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

Ringbauer, József (1942) Temes megye nemzetiségi képe a XVIII. Században. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

S

Szakolczai, Laura (2020) Egy özvegy erdélyi fejedelemasszony életútja- Szemelvények Kemény Jánosné Lónyay Anna életéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Andrea Angéla (2001) Образ Ивана Грозного и индивидуальный стиль его произведений. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tószegi, Judit (2003) Az erdélyi reformáció története, különös tekintettel a szombatosság történetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kamilla (2022) Főúri kertek, kertépítészet a kora újkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1935) A magyar barokk-kor. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Ferenc (1982) Az erdélyi művelődés és kultúra Bethlen korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Judith (1937) Baranya vármegye a török előtt és után. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Veress, Annamária (2003) A Nádasdy-család felemelkedése és bukása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Völgyi, József (1936) Sopronmegye fejlődése. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

W

Wojtczakné Mátra, Tünde (1982) A Szegedi Híradó az 1863-64-es lengyel felkelésről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. február 29. 17:28:53 CET.