Items where Subject is "06. Humanities > 06.01. History and archaeology > 06.01.01. History > 06.01.01.05. Medieval history"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 79.

B

Bagita Attila (1991) A magyar szakrális (kettős) fejedelemség kérdéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Ilona (1932) A történeti hűség Tinódi Sebestyén munkáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs Katalin (1981) Battonya középkori története 1560-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos Bianka Dóra (2019) Stiborici Stibor vajdai tevékenysége (1395-1401; 1409-1414). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bauecker Flóra (2013) A középkori lovagok kultúrája és művészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai Márta (1985) Kereszténység a Historia Augusta-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertha Klára (1971) Adalékok az onogurok történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodolay Gyula (1936) Serviens problémák. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Bugyinszki Márta (1986) Evlia Cselebi Magyarország gazdaságáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti Béla (1982) Ottó fráter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi Sándor (2006) A kora-középkori kultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta Ildikó (1983) Egy feudalizmus-kori magyar nemzetség (Kék-Iván) nyomozása korai helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börzsönyiné Rossu Marianna (1986) Adatok a Czobor testvérek diplomáciai tevékenységéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csajka Gizella (1988) Annales Cumanorum : a magyarországi kunok XIII. századi története évrend szerint. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Demény Ilona (1983) A tatárjárás emlékeit őrzik-e a tatár helyneveink? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Erdélyi Zsuzsanna (1938) Lovagi műveltség Magyarországon. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

F

F. Tóth Péter (1981) A besenyők történetének rövid vázlata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Filákovity Hedvig (1988) Eltűnt középkori települések Baja környékén : Baja-Szentistván keletkezéstörténete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Font Edit (1983) Ki volt Danyiil Zatocsnyik? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frittmann Ágota (1983) Adalékok korai helyneveink törökös rétegéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galántai Éva (1974) Adalékok a kora-árpádkor historikumához (Egy dél-alföldi helység kora-középkori történeti rekonstrukciós kísérlete). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gondáné Borzi Anikó (1986) I. András a történeti irodalom tükrében. Other, Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola.

Gábor Edit (1983) A Nyír nemzetiség előfordulása helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár Zsófia (2019) A mohácsi csata vitatott körülményei a magyar történetírásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagymási Edit (1983) Ki volt Buzilla? (Rekonstrukciós kísérlet Kálmán magyar király első felesége nevének megállapítására). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajagos Anikó (1983) A török uralom tükröződése helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanyecz Margit (1983) Báta helyneveink és Vata pogány vezér históriája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hiesz József (1983) Székelyek - kabarok - magyarok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Irén (1982) Szent László a magyarság történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Szilvia (2019) Késő középkori háztípusok az Alföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hovány Mária Magdolna (1932) Városaink az Anjouk és Zsigmond korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huczek Lajosné (1983) Államalapítás-kori politikai és katonai akciók tükröződése néhány hazai helynevünkben (Zoltán - Ajtony). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi Nóra (2001) Hunyadiak a romantika és a népiesség irodalmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ivók Mária (1983) Egy középkori helynévcsoport (Haraszt) történeti forrásértéke. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jurás Gyöngyi (1982) A Magyar Anjou Legendárium és a színmisztika. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kemény Katalin (1982) Az Anjouk nagyhatalmi politikája és Lorenzo de Monaci. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsi Ágnes (1979) A dunántúli Mesteri kisközség helytörténete a feudalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komáromy Pálma (1936) Lovagkori művelődés és társadalom Nápolyban és Magyarországon. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Korom András (1986) A Balkán és Magyarország Bettrandon de la Brocquière Voyage d' Outrener című könyvének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Géza (1976) Adalékok a kunok XIII. századi történetéhez : Constitutio Cumanorum emissa a Ladislai IV. /Cumani/ regis, anno Domini MCCLXXIX, quarta idus Augusti. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna (1988) Zay Ferenc történelmi emlékiratának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósch Margit (1940) A tatár és a török dúlás Borsod vármegyében. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kövessy Margit (1983) Totemizmus, naturális megfigyelés avagy a birtoklás lényege Hódos helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Közepesy Mária (1939) Középkori városaink élete. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

L

Lipták Erzsébet (1980) XI. századi helynevek konkrét vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láng Mátyás (1945) A Vajdasági szerbség története az Árpádok korában. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

M

Melich Krisztina (2006) Magyarország középkori hiedelemrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meszlényi Vilma (1941) Boldog Margit a történelemben és a történetírásban. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Mikus Éva (1940) Adatok a kassai céhek történetéhez. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Molnár Regina (2019) A nő szerepe a középkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás Ferenc (1972) Tiszazug története legrégibb időktől a jobbágyfelszabadításig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa Mária (1980) Adalékok Magyarország és Kelet-Európa történetéhez a XIV. század elejéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Márta (1983) Béla királyaink a helynevekben és históriákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Máté Erzsébet (1988) Vlad Dracul és a Drakula-mítosz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Kovács Erzsébet (1983) A XI. századi zarándoklatok magyarországi útvonalának kérdéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Orosz Kinga (1983) Taksony fia, Mihály és korai keletkezésű helyneveink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Perneki Gabriella (1988) A középkori Szepesség építészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petőné Gyenes Mária (1983) Szár László fiának, Domoszlónak, azaz Bogyiszlónak történeti és helynévi maradványai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér Erika (1983) A gyepűrendszer és Győr-Gyűr típusú helyneveink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pribojszki Györgyi (1989) Jugria története a X-XV. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pécsi Anikó (1984) Szeremle története és népessége a Mohácsi vészig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radics Péter (1987) Szent István király kultusza Székesfehérvárott. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Raffai Hajnalka (2003) Hunyadi János kormányzósága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Tünde (1987) Kálmán a magyar történeti irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sebők Attila (2019) A második keresztes hadjárat nemzetközi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (1979) Adalékok a magyarországi középkori gyűrűk motívumkincséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Judit (1987) A Volga-Káma vidék etnikai története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zoltán (1976) A Váradi Regestrum komplex analízise. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szakács Anna (1942) A középkori Nagyvárad. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szalókiné Lázár Mária (1984) Az uralkodó osztály tagozódása és hatalmi harcai Kun László korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai Erzsébet (1985) Mende község a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tandari Rózsa (1999) Mária a középkorban : nyelvi és szociokulturális vizsgálódások néhány kódexrészlet alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasnádi Irma (1944) Nemzetiségeink az Árpádok korában. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1979) Nevezetes helyek a középkori Dunántúlon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Edit (1987) Rövidebb magyar krónikák: a Chronicon monacense. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujházi Lászlóné (1975) Borsód (Bodrog megyei község) középkori története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Visy József (1935) Az árpádkori társadalmi osztályok irodalomtörténete. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Volenszki Zsolt (1989) A nomád népek életmódjáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zentai Károly (1936) A harmincadvám a magyar törvényekben. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 18. 11:07:38 CEST.