Items where Subject is "05.05. Law"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items at this level: 4111.

A

Abbasi, Reza (2021) The Role of United Nation on Global Goal & Human Right in Iran. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Aranka (2013) A szegénység kezelésének dilemmái, különös tekintettel a gyermekszegénységre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Henrik Dezső (2019) A sztrájk jogintézménye az osztrák munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Dóra (2010) Orosházi Polgármesteri Hivatal humánerőforrás tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamou, Issoufou Aminou (2021) La (in)sécurité au Sahel : perspective théorique et critique des études de sécurité pour une approche renouvelée de la lutte contre l’érosion sécuritaire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adorján, Brigitta (2018) A munkabér meghatározása, a bérezés alapvető szabályai a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adorján, Alexandra (2020) A munkanélküliség alakulása válságok idején és annak kezelési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agonás, Éva (2012) A vérfertőzés büntetendőségéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agonás, Margit (1979) Fiatalkorú bűnözés és iskolai végzettség Csongrád megyében 1976-ban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agárdi, Zsuzsanna (2010) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Esztella (2013) A Társadalombiztosítási-Alapok egyenlegére ható tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Ákos (2011) A favor testamenti elve Plinius leveleiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, János (2011) Szabadság a börtönökben a börtönpasztoráció által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ajtai, Klaudia Tímea (2017) Védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aklan, Anikó (2008) A kapcsolati kompetencia vizsgálata az egyetemi-ipari kutatási-fejlesztési együttműködések esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aksu, Işik (2016) The statehood in international law, with special attention to the case of Turkish Republic of northern Cyprus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Al-Hussaini, Rand Tuffaha (2021) The Anti-Money Laundering Directives of the EU and Some Aspects of Their Application in Practice. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Alattyányi, Dóra (2010) Bács-Kiskun megye munkaerő piaci helyzete az ezredfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albek, Anita (2018) Magyar állampolgárok külföldi munkavállalásának sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, József Attila (2015) A munkajogviszony és a polgári jogviszony elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Miklós (2013) A szerződések megtámadásának speciális esetei az 1991. évi XLIX. törvény alapján, különös tekintettel - az érvénytelenség jogkövetkezményeire. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht, Linda (2009) Jog és Irodalom az ókori görög civilizációban Hans Kelsen Society and Nature című műve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aleksza, Miklós (2008) A magyar közigazgatási eljárásjog általános szabályozásának fejlődése a XX. század közepétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alexy, Zsanett (2014) A Tipikus Nők Atipikus foglalkoztatási lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alexy, Zsanett (2016) A kivándorlás hatása a magyar munkaerő-piacra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Andrea (2008) Munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata. Közelítés az EU-s szabályozáshoz és joggyakorlathoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Algay-Vajda, Márta (2014) Egy vállalat munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere (a Béres Zrt. példája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Algay-Vajda, Márta (2016) Kollektív szerződés a Magyar Nemzeti Levéltárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ali -Kiss, Katalin (2015) Személyiségi jogok védelme a polgári jogban : a nem vagyoni kártérítésektől a sérelemdíjig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Csenge (2015) Polgárháborúk Afrikában. A konfliktusok és a menekültek helyzetének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Hévizi, Erzsébet Natália (2013) Napjaink szabályozása a vezetőkről a felsőoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Alszegi, Anett (2011) A nők szabadságvesztés büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Altdorfer, Kristóf Mátyás (2020) A hegyközségi törvények összehasonlító elemzése, különös tekintettel a hegybíró jogállásának változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Altorjay, Flóra (2017) A kalózkodás egyes alapkérdései a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Altorjay, Flóra (2019) The use of legal and political instruments in the field of cybersecurity by the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, András (2011) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Úton az Európai Ügyészség felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Orsolya (2009) Magyarország államadóssága, különös tekintettel az adósság kezelésének szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Anna Alexandra (2016) A terhelti jogok és kötelességek a büntetőeljárásban – a tisztességes eljáráshoz való jog szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Amiraslanova, Madina (2018) The evolution of post-soviet civil society in the digital age: The case of South Caucasus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, János (2016) Anonimitás az interneten és a közvetítő szolgáltatók felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Androletti, Pál (2013) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Petra (2018) The challenges of Hungary being a member state of the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ida (2009) Karrierprogramok működéselmélete és az egyénre gyakorolt hatása a Tesco Global Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Emese (2013) A zsidó és az iszlám büntetőjogrendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Ákos (2020) A megosztáson alapuló gazdaságban történő munkavégzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andóczi-Balog, Réka (2013) Betegjogok érvényesülése a kiskunhalasi térségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Gabriella (2011) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai : a 2006-2010. és a 2010-2014. ciklusok bizottsági rendszereinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Puszta, Szilvia (2008) Egy vállalat ösztönzési lehetőségei a teljesítmény növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Tamás (2010) Növényvédő szerek engedélyezésének és használatának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Lajos Györgyné (2010) [A munkanélküliség alakulásának folyamata, az állásnélkülivé válás okai és az állami szerepvállalás szükségessége]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Erika (2007) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Julianna (2020) Az elítélt nők jogi helyzete. Anyák élete a rácsok mögött. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Regina Lídia (2016) A Villeroy & Boch Magyarország Kft. HR osztályának működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antali, Dániel Gábor (2011) Lex aqua, a vízhez való jog normatív tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalóczy, Fanni (2016) Az Európai Unió munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki, Magdolna Alíz (2009) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények Békés megyében az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Szilvia (2012) A magyar családtámogatási rendszer felépítése és működésének elvei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apáthyné Vass, Mária (1949) A Bolgár Népi Demokrácia társadalmi és állami berendezése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti, Bettina (2019) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Attiláné (2011) [Az alkoholbetegek részére történő segítségnyújtás, szociális ellátórendszer, társadalombiztosítás]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Zita (2012) A Fidesz 2010-es választási győzelemének okai a politikai elemzések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradszky, Csilla Réka (2019) Közigazgatási eljárásjogi alapelvek, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára és a nyelvhasználat jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Szilvia (2016) A gyermek nevelésbe vételének magyar szabályozása különös tekintettel a Gyermekjogi Egyezmény kihirdetésétől napjainkig tartó időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnold, Zsanett (2009) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma; nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnóczky, Vivien (2016) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek tevékenysége, fókuszban a PICK Szeged Zrt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asilbekova, Gaukhar (2021) Investment climate of the Kyrgyz Republic. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Dr. Erika (2012) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Leroy kontra Franciaország ügyben (36109/03) 2008. október 2-án hozott ítélete. Magyar nyelvű fordítás és fordítási kommentár. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Tímea (2016) A XXI. század a „nők évszázada” : a női foglalkoztathatóság jelentősége és javításának eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Virág-Luca (2019) Az iskolaszövetkezetek diákfoglalkoztatásának hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Atesán, Alexandra Anett (2020) Adatkezelés és adatvédelem a munkaviszony során, különös tekintettel a munkaviszony létesítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Auer, Ádám (2010) A felelős vállalatirányítás egyes kérdései a német és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babos, Máté (2020) A cégbejegyzési eljárás szabályai Magyarországon és a környező országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babák, Zoltán (2015) A munkaviszony megszüntetése minőségi cserére alapított felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Brigitta (2015) Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Márta Ilona (2014) Adatvédelem,a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervnél humánpolitikai szemszögből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsek, Júlia (2014) A műtárgy-restitúció nemzetközi magánjogi illetve magyar szabályozása és annak történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsi, Ágnes (2011) A sajtó-helyreigazítás anyagi és eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsáné Borsodi, Boglárka (2016) A közfoglalkoztatás szerepe a munkanélküliség kezelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Barbara (2012) A közúti baleset okozása bűncselekmény elemzése, különös tekintettel a sebességhatár túllépése elkövetési magatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Kincső Judit (2009) Betegjogok érvényesülése a gyakorlatban empirikus felmérés alapján és betegelégedettségi mutatók, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Szabolcs (2012) Regionalizmus formái Európában a múltban és jelenben, autonómia Székelyföldön és Baszkföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsóné Hamza, Margit (2009) A Debreceni Gyógyfürdő Kft munkaügyi kapcsolatai 1994-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Badarna, Momin (2018) The impact of Western Powers on the Palestinian-Israeli conflict. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badji, Kpatchine Tinimbé (2021) Le defi democratique et la legitimite de l'état postcolonial en Afrique de l'Ouest Francophone. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Andrea (2012) Az általános szerződési feltételek, különös tekintettel a Blanketták csatája néven ismert esetkörre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Anikó (2011) Gyülekezési jog a gyakorlatban – különös tekintettel annak polgári-, büntető- és Európa-jogi összefüggéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Nóra Katalin (2018) A fejedelem tanításai a Trónok Harca című televíziós sorozat vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi-Nagy, Olga Annamária (2015) A szülői felügyelet tartalma, az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Gábor (2018) A választások szerepe az illiberális demokráciákban, különös tekintettel a 2018-as magyar országgyűlési választásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baglyos, Csilla (2012) Kábítószer-probléma a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Eszter (2011) Az atipikus foglalkoztatás jogi formáinak bemutatása különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bajic, Lídia (2021) A kommunikáció hatékonysága a szervezeten belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkán, Martin (2019) Értékelő központ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Eleonóra (2012) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Zita (2010) [A munkaviszony megszűnése, a munkaviszony megszüntetése]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajsz, Gábor (2010) A szakszervezetek és a politikai pártok kapcsolata a rendszerváltás időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Emese Katalin (2009) A munkajog története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Kata (2012) Jog, irodalom és más tudományok kaleidoszkópja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Krisztina (2013) A munkáltató és a munkavállaló jogai, valamint kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Krisztina Ilona (2009) Az atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzát-Csuhaj, Brigitta (2012) A bűnözés alakulása Magyarországon az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Balázs Mihály (2018) A kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Zsófia Laura (2016) A hosszú tartamú szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné dr. Pálinkó, Gabriella (2004) Adóügyi együttműködés az Európai Közösségen belül : a magyar szabályozás a leendő tagság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai-Kiss, Zsuzsa (2016) Család, házasság, válás az Ókori Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baki, Zsuzsanna (2014) Információszabadság és az önkormányzatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Kitti (2015) Nők vezető beosztásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Andrea (2015) Compliance; megfelelőség a gazdasági életben büntetőjogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Anett (2009) A szerződés érvénytelensége a polgári jogban, különös tekintettel a jogkövetkezményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Bettina (2011) A női bűnelkövetők pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Eszter (2010) Pénz - és hiteljogviszonyok az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Judit (2009) Az igazságügyi orvosszakértők szerepe az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Kitti (2009) A bíróság kötöttsége a felek által előterjesztett jogi minősítéshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Szabina (2018) A családok helyzete a női szerepváltozások tükrében, nemzetközi kitekintéssel : a dolgozó nő kialakulása és helyzetének vizsgálata az elmúlt 150 évben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Gábor (2016) A munkaügyi döntőbíráskodás az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Pákozdi, Beáta (2010) Az igényelhető anyasági ellátások köre a gyermek születésekor és a fejlődése folyamán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Brenda (2018) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Virginia (2013) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Márta Anna (2010) A munkaügyi ellenőrzés és a feketefoglalkoztatás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balajthy, Dr. Bernadett Katalin (2018) Mobbing és mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó, László (2009) Az oktatásra vonatkozó szabályozás történeti aspektusai jogszociológiai szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balasi, Orsolya (2015) A nők és a férfiak eltérő munkaerő piaci esélyei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balassa, Szabina (2012) Kiskorúak örökbefogadása, gyámhivatali és szakszolgálati feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Anna Lívia (2019) Innovatív börtönépítészet: A ma ötlete, a holnap börtöne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoni, Merilin Alma (2013) Gyermekbántalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baldavári, Attila (2011) Borjog; az eredetvédelem, a címkézés és a kiszerelés hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Gábor János (2015) A veszélyes üzemek találkozása az autonóm gépjárművek esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Orsolya (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek szerepe a magyar polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Csaba Ákos (2019) Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzése a moratóriumot követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, János (2021) Labdarúgás az országgyűlés mezején: a 2014-18-as parlamenti felszólalások tematikus elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ballai, Dániel (2019) Human Trafficking and Smuggling in the European Union during the 2014-2015 Migration Crisis: Measurements and Difficulties. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balláné Sajti, Noémi (2013) A szakmunkásképzés helyzete Magyarországon és a pályakezdők munkavállalási lehetőségei a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2013) A szabadságvesztés büntetését töltő elítéltek jogai, különös tekintettel, a külvilággal való kapcsolattartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Balázs (2012) Az államok keletkezése a modern nemzetközi jogban, különös tekintettel Skócia függetlenségének kérdésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Balázs (2013) A szerződéses felelősség fejlődése a XIX. századi magyar magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (2017) Menekültügy az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Nikoletta (2013) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zsolt (2010) Az ingatlanjog és a környezetjog kapcsolódásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Eszter (2016) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás speciálisszabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Annamária Brigitta (2012) Górcső alatt a házassági perek különleges szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Attila (2018) Az uniós csatlakozás hatásai a jövedéki agrártámogatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Evelin (2014) A vízszolgáltatás jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (2010) A polgármesteri és az országgyűlési képviselői tisztségek összeférhetetlenségének kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ildikó (2018) Nő-Köz-Pont Kisharsányban : családi mediációs tevékenység bevezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ivett (2019) A mesterséges intelligencia jogi kihívásai és az ügyvédi pályára gyakorolt hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (2021) A büntetőjogi mediáció megjelenése, alkalmazása a magyar jogrendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Krisztina (2015) Választható béren kívüli juttatások, valamint lehetőségeik és hátulütőik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Máté (2015) Magyarország munkanélküliségének történeti vizsgálata statisztikai adatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Norbert János (2015) Munkabalesethez kapcsolódó ellátás elbírálásának nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Norbert János (2011) Munkáltatók és a biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Petra (2012) A választások nemzetközi megfigyelése, különös tekintettel a 2009-es afganisztáni elnök- és hatósági választásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tünde (2018) Mediáció a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Viktória (2011) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsolt (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Adrienn (2016) A súlyosítási tilalom kérdése a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dávid Gábor (2020) Sport és büntetőjog. A fogadási csalások büntetőjogi és más jogági megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Eszter (2020) Reintegrációs törekvések a magyar büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Györgyi (2008) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Judit Ilona (2020) Az előkészítő ülés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nikolett (2020) Teljesítményértékelő rendszer bevezetésének sajátosságai a kisvállalkozásoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh-Udvardy, Andrea (2016) Ügyiratkezelés a közigazgatásban. Gyakorlati tapasztalatok budapest főváros IV. Kerület polgármesteri hivatalában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghová, Kinga (2009) A szülői felügyelet tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eliza (2015) A hazai outplacement gyakorlat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eliza (2013) A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Endre (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erika (2010) A közvetlen demokrácia szabályozásának és gyakorlatának aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gergely (2012) a munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások - különös tekintettel az alternatív vitarendezési módokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2011) A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszere és változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Máté (2011) Vadgazdálkodás és vadászati jog az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2017) Jogellenes gyermekelvitel a határok nélküli Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2015) A kapcsolattartás rendezésének békés módja : kapcsolatügyeleti mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Barbara (2020) A bírósági jogalkalmazás változása a gondnokság alá helyezési perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Bence Tibor (2020) A munkáltatás és az oktatás, mint reintegrációs eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gréta Andrea (2020) Munkaerőhiány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ildikó (2009) A hulladékgazdálkodás - kiemelten a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi szabályai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Marietta Viktória (2009) A nők helyzete a középkorban : (a Szász tükör és pozsonyi, soproni jegyzőkönyvek alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (2008) Munkaügyi ellenőrzés a feketefoglalkoztatás ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Ádám (2009) Fellebbezés a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bandur, Péter (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangóné Átol, Zsuzsanna (2021) Bírósági közvetítés alkalmazása a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlása körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bankovics Joachim, Géza (2013) A kínai igazságszolgáltatási rendszer jogfejlesztő eredményei az adásvétel szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Dávid (2010) Jelöltállítás az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Viktória (2020) Sok bába közt elvész a gyerek: a joghatóság kérdése a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Bianka (2019) Generációs különbségek a munkaerőpiacon, különös tekintettel az X és az Y-Z generációk között húzódó távolságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dóra (2010) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zsolt (2015) A korlátolt felelősségű társaság bemutatása, különös tekintettel a személyegyesítő jegyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Ibolya (2011) Hódmezővásárhely demográfiai, társadalomstatisztikai, és igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Nelli (2013) Várandós, gyermeket nevelő munkavállalók munkajogi védelme az új 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyve tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Vera (2018) A büntető kártérítés jogszociológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Zita (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme magyarországon és japánban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Fanni (2020) Az atipikus foglalkoztatási formák, fokozott figyelemmel a munkaerő-kölcsönzésre és az iskolaszövetkezetekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsik, Adrienn (2015) A fizetési meghagyásos eljárásokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz, Norbert Attila (2017) A CIA ellenségképének változása a Szovjetunió felbomlása és 2001. szeptember 11. között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkaszi, Gábor (2017) A Shutzstaffel útja a pártőrségtől az állambiztonságig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Zsuzsanna (2010) A munkaügyi viták rendezésének intézményei Magyarországon és Németországban, különös tekintettel az érdekvitákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczy, Dávid Tamás (2012) A jövő Kínája - Stratégiai partner, vagy biztonságpolitikai kihívás? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Brigitta (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Eszter (2014) A menekültvédelem fejlődése a nemzetközi jogban és Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Mónika (2019) A vadászati igazgatás szervezeti keretei, egyes eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Renáta (2011) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Rita (2010) Úton egy fenntartható környezetjog felé : a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ágnes (2013) Egy egyéni vállalkozás élete társadalombiztosítási szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ákos (2011) Munkaviszony megszűnése az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Éva (2013) A munkahelyi zaklatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Adrienn (2011) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Andrea (2010) Az életszínvonal alakulása Magyarországon 2000-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Dániel Zoltán (2018) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény kialakulásához vezető út, elfogadásán keresztül a hatályos jogszabály által deklarált eljárásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Edina (2013) Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Krisztina (2013) A kettős állampolgárság kérdésének vizsgálata európai kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Krisztina (2015) Önrendelkezés elméletben és gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tekla Az Európai Unió környezetjogi szabályozásának eszközei, különös tekintettel a szektorális normákra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Vanda (2011) Állatvédelmünk környezet – és természetvédelmi jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Viktória (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barton, Katalin (2015) A mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó szabályozás változásai 1959 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Adrienn Erika (2015) Balesetekhez kötődő ellátások ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Barbara (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Levente (2011) Megelőzés a hulladékgazdálkodási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Richárd (2012) A büntetőeljárás gyorsításának eszköze: lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartus, Regina (2018) Az iskolaszövetkezetek jogállása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Antónia (2021) A pályakezdők lehetőségei a munkaerőpiacon Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Ferenc (2012) „Ki őrzi az őrzőket?”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Tünde (2010) Az illegális migráció jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartóki, Attila (2016) A merchandising szerződés jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barányi, Bella (2020) A váltott elhelyezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (2010) A polgármester és a jegyző jogállásának változása1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Katalin Ágnes (2011) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Roland Mátyás (2013) A saria jog szerinti bírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Zoltán (2012) Az új szabálysértési törvény szankciórendszere a statisztika szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Beáta (2016) A munka világa a Csillag börtön rácsain belül és azokon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Sándorné (2009) Üzemi baleset kivizsgálása, ellátás folyósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basa-Szabó, Enikő (2010) Agrártámogatási rendszer kialakulása és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Attila (2010) Elképzelések a magyar országgyűlési választási rendszer reformjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Ágnes (2012) A 2005/29/EK irányelv implementálása a magyar és német joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó, Ferenc (2012) A házasság intézménye az iszlám jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batiz, Krisztián (2019) Az akaratszabadság kérdésének büntetőjogi jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batiz, Norbert (2019) Az Európai Unió fúziókontrollra vonatkozó szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Brigitta (2009) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Tímea (2016) A nyugdíjrendszer válsága és az öngondoskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batki, Éva Beáta (2013) A házassági vagyonjogi szerződés intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batkiné Sebők, Erika (2014) A családpolitika első száz éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Batsukh, Bayarmaa (2020) Comparative Analysis of UNCITRAL Model Law & Mongolian Arbitration Law. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, András (2011) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baukó, Gábor Márton (2012) A Róma I. rendelet jogválasztást korlátozó, illetve korrigáló szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Viktor (2011) A szakértői bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Renáta (2013) Gyógyszertámogatás bemutatása jogszabályi rendelkezések alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedir, Sedef (2018) Evolutionary Analysis of Common Foreign and Security Policy through a detailed comparison between its main products European Security Strategy and Global Strategy and Case Studies. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Gabriella (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Péter (2010) A vádalku jogintézménye az amerikai és a magyar igazságszolgáltatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Behringer, Emese (2015) Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, különös tekintettel a munkahelyi stresszre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Zsuzsanna (2013) A kollektív tárgyalás lefolytatása, különös tekintettel a tárgyalási taktikák alkalmazására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belecz, Gabriella (2010) A szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bellányi, Balázs (2013) Egyensúly a szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anett (2009) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Gábor (2010) Az erdélyi és a felföldi magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Rézmány, Leona (2015) A diplomáciai menedékjog, különös tekintettel a humanitárius okokból nyújtott védelemre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik-Pertl, Réka (2018) A mediáció gyakorlati jelentősége a család- és gyermekjóléti szolgálatok mindennapjaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Aneta Márta (2009) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Ágnes (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bender, Fanni (2021) Szociális biztonsági koordináció az Európai Unióban, különös tekintettel az egészségbiztosításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bender, Fanni (2019) A népesedéspolitika változásainak hatása a családtámogatási ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Krisztián (2017) Jogi oktatás a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok állományának. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Laura Boglárka (2019) Az eutanázia szabályozása Magyarországon és néhány más országban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Tibor (2011) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Anikó (2008) Érdekegyeztetés a büntetés-végrehajtásban, a munkaügyi kapcsolatok rendszere a Szegedi Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beneczki, Tímea (2010) Az egyéni cég. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedeczki, Zoltán Márton (2016) A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája és annak változásai a 2010-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tamás (2012) A vadászati jog főbb jogintézményei és azok rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tímea (2015) A börtön személyiség-károsító hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Bertók, Kinga (2015) A család helyzete a mai Magyarországon különös tekintettel a családjoggal kapcsolatos összefüggésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Györgyi (2012) Határrendészeti helyzet Magyarországon a Schengeni csatlakozást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2013) Az időskorúak helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkovics, Kornél István (2019) A rejtett gazdaság kérdése a szegedi lakosság körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Regina (2016) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benseghir, Jadoua (2021) Do Cryptocurrencies qualify as securities under US law? An in-depth application of the Howey Test. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benyikné Huszár, Ágota (2020) A szülői felügyeleti jog rendezésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyáts, Laura (2011) Versenyjog a gyakolratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Dóra (2010) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltás után és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Szilvia Katalin (2014) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bercely, Zsuzsanna (2012) Biztosításhoz kötött és az univerzális típusú családtámogatási ellátások összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczely, Zsuzsanna (2010) Betegjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczely, Zsuzsanna (2019) A munkáltatói felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2014) Praxis jog a háziorvosi tevékenység tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2016) A gyermekvállalás alakulása, különös tekintettel a női és férfi szerepek változásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Martin (2020) Közjog és magánjog elhatárolása - a MAVIR által kezelt pénzeszközök problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Balázs (2012) A családok helyzetének változásai, a 90-es évektől napjainkig, Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Zoltán (2010) A katolikus egyházjog változása az 1917-es codextől az 1983-as CORPUS IURIS CANONICI összevetése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Ferenc (2015) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berekalli, Bence (2010) Alkotmányosság az Európai Unióban : alapjogvédelem az Európai Unióban és a tagállami alkotmányosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Tímea (2010) A nők szabadságvesztés-büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Zsanett (2018) A munkahelyi zaklatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Réka (2020) Női munkavállalás a családtámogatás jegyében Magyarországon a XX. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Daniella (2013) Az emberi jogok védelmének regionális rendszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Árpád (2013) Az utazási szerződés jogi sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai-Hudák, Krisztina (2021) A föld és a rajta álló épület tulajdonjoga „építkezéssel” történő megszerzésének módozatai, azok egymástól való elhatárolása a modernkori magyar polgárjogi törvénykönyvek jogtörténeti fejlődésén végig vezetve. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berger, Sándor Ádám (2009) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkan Çetin, Mahmut (2019) The Evolution of Slow Food as a Social/Political Movement Process Tracing from an Anti-Globalization Protest to a Global Movement. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Éva (2011) Az IPPC eljárásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (2011) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gábor (2013) Az elbirtoklás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Julianna (2014) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Szilvia (2019) A közalkalmazotti és hivatásos szolgálati jogviszony egyes elemeinek az összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernschütz, Sándor (2014) A választottbírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernát, Bence (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Zsófia (2009) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bernadett (2010) A helyi szakszervezetek szerepe, különös tekintettel a kollektív szerződések kötésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bernadett (2012) A munkaerő-kölcsönzés helyzete Magyarországon a hatályos és az új munkajogi szabályozás nyomán, különös tekintettel a jövőben felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Sandor (2011) A fegyveres erők állami monopóliumának alternatívái, avagy állambiztonságból nemzetbiztonság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Ildikó (2020) A részvénytársaságok alapítása és bejegyzése, valamint a részvényekre vonatkozó általános szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta-Fodor, Ágnes (2020) A mediáció és bírósági eljárás összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertus, Andrea (2016) Női válaszutak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Erika Kitti (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Hermina (2019) A jó közvetítő ismérvei az alternatív vitamegoldási rendszerekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, István (2013) A katonai ügyész jogállása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, István (2019) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, József (2021) A bontóperek eljárási szabályai a bírói gyakorlat szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Nóra (2010) Az ügyintézés egyszerűsítése a Szolgáltatási irányelv végrehajtása által Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Katalin (2010) Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának kialakulása és fejlődése az EU-NATO viszonyrendszer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei, Beáta Mária (2012) Az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogalkotási problémák a XXI. században : a bírósági igazgatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyi, Réka (2019) Női egyenjogúság a munkaerő-piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Árpád (2012) Kisebbségi és nyelvi jogok a Vajdaságban és Dél-Tirolban a nemzetközi jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán, Anikó (2003) A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás az Európai Unióban - magyar jogharmonizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezsenyi, Viola (2010) A Kecskeméti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bhinder, Danyal Tahir (2021) A Comparison of Directors’ Duties and Liabilities Under German and Pakistan Company Law. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Biblák, Bernadett (2011) A kényszergyógykezelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Ágnes (2015) Posztszuverén hatalomgyakorlás az európai integrációban: átruházott hatáskörök és lojális együttműködés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsérdy-Bodó, Alexandra Edit (2010) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása és egyéb szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Renáta (2011) A nemi erkölcs elle(n)ni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Gyöngyi (2008) A biztosítási jogviszony és az alap jogviszonyok kapcsolata és elhatárolása, különös tekintettel a munkaviszonyra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihacsyné Markó, Anita (2009) A munkavállalók különös védelme az EU-ban és a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Orsolya (2009) Az ENSZ főtitkárok feladatának fejlődése különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihariné Molnár, Emőke Borbála (2008) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2021) Ingatlant érintő házastársi vagyonközösség rendezése a polgári peres eljárásokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2015) A gyermek származásának valóság szerinti rendezése a bírósági peres és nemperes eljárásokban, az eljárások gyakorlati tapasztalatai, a szakértői bizonyítás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Mónika (2014) Belső adatvédelmi audit egy követeléskezelő cégnél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikár, Angéla (2018) A vajdasági magyarság statisztikai szemmel - különös tekintettel a konzuli érdekvédelemre és kapcsolattartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Billege-Vadkerti, Erzsébet (2011) A polgármester és a jegyző jogállásának változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Mária (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Bianka (2020) Erdély magyar népessége 1869-2011 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Hella (2020) Megújuló energiaforrások szabályozási háttere különös tekintettel a napenergiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Háber, Helga (2016) A közszolgálati jogviszonyban állók kötelező továbbképzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birta, Zsuzsanna (2019) A mezőgazdasági ingatlanok bányászati célú igénybevételének engedélyeztetési és kártalanítási kérdései a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Attila (2021) A szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével kapcsolatos perek gyakorlati kérdései az új Pp. tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Gabriella (2013) Toborzás és kiválasztás a CG Electric Systems Hungary Zrt-n keresztül bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Karolda Boglárka (2010) Bűnügyi helyzet Csongrád megyében és Szegeden 1996-2008 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Viktória (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Zsuzsanna Judit (2019) A büntetőjogi közvetítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Ágota (2012) A kínzás, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Beáta (2014) A közfoglalkoztatás, kiemelten a téli közfoglalkoztatási. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Gábor Az atomfegyverekre vonatkozó nemzetközi szabályok és azok reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Kúti, Gizella (2012) Fiatalkorú bűnelkövetők javítóintézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blága, Csilla (2020) Bérjellegű támogatások, mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működése Paks járásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos, Laura (2004) A SAPARD Program jogi háttere és szerepe a magyarországi mezőgazdaság modernizációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobá, Péter (2008) "A szervezet nem vész el, csak átalakul” avagy A rendőrség és a határőrség integrációjának bemutatása Nógrád megye példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobák, Péter (2011) A társadalombiztosítási nyugdíj rendszer és magánnyugdíjrendszer összehasonlítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobán, Melinda (2010) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Erika (2016) A társadalombiztosítási nyugellátások finanszírozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodahelyi, Anita (2015) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnárné Garamvölgyi, Aranka (2009) A munkanélküliség hatása a családok életére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2017) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Szimonetta (2015) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Gábor Roland (2010) [A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének szabályai]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boga, Mariette (2010) A zárt rendszerű közszolgálat a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Anita (2009) A vallomás vagy nyilatkozat tételéhez kapcsolódó igaszságszolgálatás elleni bűncselekmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Csaba (2009) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Viola (2011) Az előzetes letartóztatás európai és magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány, Tamás (2018) Diplomáciai menedékjog megítélése a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dóra (2015) A központi várólista koordinációs hálózati rendszerének részletes bemutatása Magyarország tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Gábor Roland (2017) A magyar alkotmányfejlődés története és összehasonlítása a nyugat-európai államok alkotmányfejlődésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Judit (2009) A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Orsolya (2013) A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi szabályozásának magyar és Európai Uniós vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dorottya (2010) Kína szerepe a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Nagy, Éva (2008) A Tisza Volán Zrt. munkaügyi kapcsolatai és érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogya, Alexandra (2019) A műhibás perek alapvető jogi aspektusai és az igazságügyi orvosszakértők szerepe a jogalkalmazásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Attila (2012) Az önkormányzatok bevételei, különös tekintettel a helyi adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáromi, Bence (2016) Az információ és a tudás jelentősége az üzleti kommunikációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Nikolett (2014) Olajárak változásának vizsgálata és hatásuk elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Gerda Petra (2018) A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás bizalmassága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2011) Rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj jogszabályi fejlődésének vizsgálata 1975-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohák, Ferenc (2020) A munkavállalói igények figyelembevételével kiválasztott képzés szerepe a munkavállalói elkötelezettség és motiváció növelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Boglárka (2013) A fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek nemzetközi jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Boglárka (2016) A fogyasztóvédelem fejlődése és a magánjogi igényérvényesítés versenyjogi jogsértések esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtos, Nikolett (2011) Kiskorúak átmeneti és tartós elhelyezése különös tekintettel a szakszolgálatok feladataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtörő, Botond (2016) A szervezeten belüli létszám biztosításának módszerei napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Dóra (2018) A kis pártok problematikája Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Hajnalka (2010) A munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolla, Brigitta (2019) A szexuális kizsákmányolás elleni nemzetközi jogi szintű fellépés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolvári, Bettina (2010) A Bajai Szent Rókus Kórház munkaügyi kapcsolatai és a Mátrix-rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolvári, Barbara (2016) A nemek közötti egyenlő bánásmód : a munkadíjazásának jogi és HR vonásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boncok, Bettina (2011) A közrend értelmezésének keretei a választottbírósági ítéletek érvénytelenítése körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Szabina (2018) A platform gazdaság szerzői jogi vonásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Emil (2016) Esélyegyenlőség a magyar munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Péter (2010) Az adásvételi szerződés kialakulása, jogtörténeti fejlődése, hatályos és tervezett hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borboláné Mezriczky, Ilona (2010) Rehabilitációs „kórkép” Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Dóra (2009) Származásmegállapítás iránti perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, János (2011) Az ellenzéki kerekasztal szerepe a demokratikus átalakulás folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Gerda (2015) A gyermekek védelme a nemzetközi jogban, különös tekintettel az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbényi, Laura Bianka (2013) A fogvatartotti jogok aktuális helyzete, különös tekintettel a kínzás, embertelen bánásmód tilalmára és a büntetés-végrehajtás kontrollrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Krisztina (2012) A kollektív biztonság rendszerének érvényesülése a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Ágnes (2010) A magyar nyugdíjrendszer története és a magánnyugdíjpénztárak kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Julianna (2010) Gyermekvédelem Magyarországon a szociális jog területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Adrienn (2016) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Edit (2009) A gyermek joga a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Fanny (2012) Hogyan változott a média viszonya a politikához a rendszerváltás után Magyarországon, a négy nagy párton keresztül? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Judit (2013) Diszkrimináció a munkaerőpiacon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Krisztina Éva (2015) A munka világa Norvégiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Melinda (2010) Az elítéltek munkáltatása a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Norbert (2014) Szíriai polgárháború hatása a nemzetközi kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Annabella (2014) Magyarország részvétele a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Rita (2016) Az atipikus munkavégzési jogviszony – különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Dr. Szántó, Judit (2020) A közvetítői eljárás alkalmazása a gyámhivatalban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szántó, Judit (2015) A gyermeki jogok érvényesülése a gyámhivatal kapcsolattartási eljárásai során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borossebesi, Szimonetta Ivett (2015) Társadalmi körkép a mai Magyarországról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Brigitta (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Márta (2018) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök bemutatása a magyar és a dán rendszerben – fókuszban a flexicurity. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Olga (2013) Az együttélési formák alakulásának tendenciái az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Edina (2009) A Munka Törvénykönyve, az Építıipari Ágazati és egy középszintő Kollektív Szerzıdés kapcsolata, összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, József (2009) Egyes élelmiszeripari támogatások és igénylésük jogszerűségének vizsgálata a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Kitti (2013) Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetés alatti reszocializációs nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Krisztina (2021) Toborzás, kiválasztás és a munkavállalói képzés folyamatainak változása a HR osztály bevezetésével összefüggésben egy termelő vállalat esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borvák, Erzsébet (2018) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény megalkotásának előzményei, alapelvek és az I. fokú eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik, Szabina Ildikó (2021) Munkaerőmegtartás sajátosságai az IT szektorban az Y és a Z generáció körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Andrea (2011) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Gyöngyvér (2010) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése, különös tekintettel a Magyar és a Román szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Brigitta (2018) „Perbeszéd helyett párbeszéd”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (2015) Egy sajátos elkövetői kategória, a sorozatgyilkosok kriminológiai jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Adrienn (2011) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, János (2009) A Schengeni rendszer kialakulása és eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bourdjolbo, Tchoudiba (2021) Les enjeux, défis et perspectives des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Union-européenne a l'heure de la mise en marche de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) : entre nouvelle approche de commerce et stratégie de développement. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsikné Krisztin, Eszter (2009) Gyermekek jogán járó ellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Zita (2014) Igazságügyi szakértők szerepe a polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsolik, Róbert (2009) Társulási formák a magyar önkormányzatok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Anna (2012) A közszolgálat napjainkban, azon belül is a kormánytisztviselői jogviszony és annak kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Lilla (2011) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Andrea (2009) A távmunka munkajogi aspektusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Imréné (2009) Munkaügyi kapcsolatok a jogi szabályozás tükrében 1988-1992. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Róbert (2019) Korrupció és szegénység. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozókiné Kovács, Piroska (2012) A BRIC-országok helyzete a pénzügyi válság idején. Interdiszciplináris kutatás statisztikai és demográfiai számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Magdolna (2009) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóné Nagy, Éva (2013) Magánszemély adómegállapítása az adóalany elhalálozása után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Róbert (2010) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Dóra (2016) Skócia függetlenedése és az önrendelkezési jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braunné Wagner, Éva (2014) Az autizmussal élők társadalmi helyzetének bemutatása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brczán, Vera (2015) A termőföld tulajdonszerzésének speciális szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brehlik, Dávid (2012) A sport kereskedelmi szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brekli, Alice (2019) Az Európai Uniós csatlakozás hatása a magyarok migrációs szokásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brella, Zoltán (2008) Peres eljárásokat megelőző, elkerülő alternatív vitamegoldó eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brendon, Balázs András (2018) Elhatárolás és szervezetrendszer : titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazása a büntetőeljáráson kívül és belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brenner, Ádám (2011) Az ügyész a bíróság elé állításban és a tárgyalás mellőzéses eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brichter, Zsolt (2012) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brzózka, Helena Mária (2012) A köztársasági elnök intézménye a szláv országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi, Áron János (2020) A körhintacsalás büntetőjogi megítélése az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródiné Pördi, Ágnes (2017) Gyermekvédelmi mediáció a mediációs munkámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Gábor (2009) Az Európai Unió munkajoga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi, Adrienn (2008) Úton a kiterjesztés felé : (a kollektív tárgyalások és megállapodások sajátosságai a nyomdaiparban egy vállalati példa alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsányi, Renáta (2019) A Szülői Elidegenítési Szindróma (PAS) lehetséges megoldásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Krisztina Zsófia (2013) A határon átnyúló jogviták rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buda, Zsuzsanna (2010) Jogesetek a Sulpicius bankház okirataiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Gabriella (2009) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Alexandra (2008) Magyarország munkaerő-piaci helyzetének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Kovács, Zsuzsanna (2012) A nemzeti adatvagyon törvény alkalmazása a nyugdíjbiztosítás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári, Sára Anna (2017) A kulturális örökség védelme nemzetközi szinten, különös tekintettel az Európai Unió és Magyarország helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buday, Zsolt (2009) A jóhírnév védelme és a sajtó-helyreigazítás egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buela, István (2010) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények statisztikája a dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buella, Attila (2000) Lakástakarék Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Krisztina (2011) A gyermekek után járó juttatások és azok változásai 2000-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, László (2015) Az Európai Unió és az Arktisz: az Unió Arktisz Tanács állandó megfigyelői státusz kérelmének problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Gréta (2020) A kábítószer birtoklása és az ahhoz kapcsolódó kábítószer-bűnözés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovenszki, Aliz (2013) A helyi önkormányzatok társulásai és a területfejlesztés, különös tekintettel Csobád Község Önkormányzatának együttműködéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovszki, Edit (2010) A környezetterhelési díj talajvédelmi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bullás, Mónika (2021) A szerződés érvénytelenségének megváltozott jogkövetkezményei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bunina, Elena (2019) Nők státusza a Közel-Keleten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buránszki, Dóra (2012) Az emberiség elleni bűncselekmények különös tekintettel a népirtásra és a büntetőbíráskodásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bus, András Gábor (2020) Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének alapelve a bírói joggyakorlatban a jóhiszemű és ellenérték fejében szerző szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella (2015) Az előzetes letartóztatás hatályos szabályozása és az egyéb szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buschor, Dezsőné (2008) Adatvédelem, titokvédelem a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busi, Nikoletta (2008) A munkanélküliség alakulása és kezelése Szentes és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bustos, Loren Cristina (2019) Strengthening EU-ASEAN Relations through Promoting Business Human Rights in Economic Cooperation. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzai, Ágnes (2018) A magyar és a német sztrájkjogról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzgó, Erzsébet Mária (2009) A betegjogok kialakulása és gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzogány, Rozália Edit (2012) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábi, Huanita (2011) Kettős állampolgárság és vajdasági magyarság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Attila József (2009) Életszínvonal és megélhetés a mai Magyarországon a jövedelmek és a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth, Szilvia (2008) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bádonyi, Zsófia (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Beáta (2015) A vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjainak hatása az egyén egészségképére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Diána (2011) A politikai propaganda új irányvonalai a 2002-es parlamenti választásokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Emese (2015) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, István (2012) A totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Márton Sándor (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság szabályozásának alapjai, gyakorlata és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Nikolett (2013) Toborzási, kiválasztási módszerek a Közép-magyarországi és a Dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2019) Az Iszlám Állam kialakulása, kellemzői és jelenlegi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2017) Nyugat – Szahara bemutatása és helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, László (2020) A magyar katona fegyelmi és büntetőjogifelelősségre vonásának anyagi jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálán, Barbara Szilvia (2013) Az anyagi igazság követelményétől az eljárási igazságosság elvéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Diána Ágnes (2014) A nem-kormányközi szervezetek helyzete és szabályozása a nemzetközi jogban, különös tekintettel az együttműködési lehetőségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Edina Veronika (2017) A hidegháború fogalmának elemzése elméleti megközelítés alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Kristóf Tamás (2019) A szél- és napenergia szabályozása Magyarországon, továbbá a kapcsolódó támogatási rendszerek és tárolókapacitások vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánffi, Melinda (2009) Az ILO és az Európai Unió jogforrásai, és azok magyar munkajogi hatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Beáta Kitti (2013) A munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei, különös tekintettel a pályakezdő fiatalokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Mónika (2010) Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfiné Tohai, Leila (2013) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi, Erika (2018) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Gábor (2012) A szabadságvesztés-büntetés elméleti kérdései, problematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánovics, Judit (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánvölgyi, Péter (2015) Az MKKSZ működése, Alapszabályának változásai az új Ptk. tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, Imre (2011) Az emberölés minősített esetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczy, Vivien Hanna (2013) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdi, Patrik (2019) Német stratégiai gondolkodás módosulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdon, Magdolna (2013) A nők helyzete a megújuló energiaszektorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Anikó (2014) Munkaügyi viták típusai és jellemzői, mediáció versus jogorvoslat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Bence (2017) Kádár rendszer sportpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony, Tamás (2011) A szerződés létrejötte - összehasonlító jogi elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfay, Éva (2009) Családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báró-Farakas, Csaaba László (2019) A párbaj megítélése hazánkban a Csemegi-kódex után, nemzetközi kitekintéssel. Felülírhatja-e a társadalmi elvárás a törvényi normát? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báró-Farkas, Margit Chiara (2019) A nemi erkölcs elleni cselekmények egyházjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Anna (2009) Környezetkárosító bőncselekmények napjainkban a statisztika tükrében Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Endre (2013) Jogorvoslat a magyar közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi, Attila (2011) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi, Botond László (2019) A terhelt védelemhez való joga a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békási, Nóra (2013) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, András (2009) A megújuló energia szabályozása a környezetjog szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Krisztina Éva (2009) A mediáció valamint a munkajogi mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Orsolya (2020) A roma lakosság integrációjának bemutatása a demográfia és statisztika eszközeivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Sándorné (2008) Segélyezési típusú ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Gábor (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Dóra (2018) Kapcsolattartás a különélő szülő és a gyermek között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Adrienn Ilona (2021) Az egyszerűsített foglalkoztatás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, István (2019) Békés megye személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleseteinek alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Ágnes Eliza (2011) Az új Alaptörvény és az Alkotmánybíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béresné dr. Dunai, Gyöngyi (2008) A közoktatásban foglalkoztatottakra vonatkozó sajátos munkajogi szabályok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi, Lilla (2012) A magánszemélyek adatait sértő számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2011) Jogalkalmazásban felmerülő kérdések 1970-2010 között az elbirtoklás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Edda (2010) A munkavállaló kártérítési felelőssége Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (2010) A regisztrációs adó Magyarországon és az Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ágota (2014) A tömegpusztító fegyverek nemzetközi szabályozása, különös tekintettel az atomfegyverekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíróné Dienes, Csilla (2011) A fehérgyarmati kistérség társadalomstatisztikai bemutatása az utolsó népszámlálási adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsik, Petra Olga (2012) Békés megye és Csorvás demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Beáta (2011) Az első fokú büntető eljárás előkészítésének rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Róbert (2009) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Tamás (2008) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás tapasztalatai a Dél-alföldi Régióban, különös tekintettel Békés megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Péter (2012) Fegyelmi jellegű jogviszony megszüntetések a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné, Mónika (2012) Az önrendelkezési és elszakadási jog érvényesülése a volt Jugoszlávia felbomlása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Zsuzsanna Izabella (2013) Az MNV Zrt. társasági jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Dr. Zsuzsanna Izabella (2016) Az apasági vélelmekre vonatkozó új jogi szabályozás kihatása a szülő-gyermek jogviszonyának rendezhetőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bögi, Zsuzsanna (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (2012) Információszabadság a települési önkormányzatoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Renáta (2013) A pártfogó felügyelet végrehajtása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2010) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2015) Tehetségbank. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndy, János (2012) A Svédországi és Magyarországi munkaügyi ellenőrzés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndy, János (2014) A mediáció munkajogi hátterének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Diána (2014) A nők hátrányos helyzete a munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Diána (2016) A fogyatékkal élő személyek munkavállalási, integrációs lehetőségei- nehézségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Ivett Lilla (2020) Egy hátrányos helyzetű Csongrád megyei település pályázati lehetőségei a felzárkóztatás tükrében, a közfoglalkoztatásban elért eredményei és jövője a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bük, Zsanett (2012) Az állami- és a magán-munkaközvetítés összehasonlítása és szerepe a munkanélküliség csökkentésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Castellon-Castellon, Lili (2019) A kőolaj gazdasági és politikai térhódítása Venezuelában és Norvégiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Catanzáró, Nóra (2009) A jog és a populáris kultúra : jog a filmhez – film a joghoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chappon, Alexandra (2010) A munkaügyi ellenırzés kialakulása és hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chubinidze, Ana (2019) The effects of content personalisation on personal autonomy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chudi, Barbara (2018) A szociális ellátási rendszer jogszabályi háttere és annak gyakorlati megvalósulása Kiskőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Chugyik, Bettina (2020) A tájékoztatáshoz való jog a pénzügyi fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cimber, Zsuzsanna (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cs.Tóth, Éva (2019) Pénzmosás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Eszter (2011) A magyar, a horvát és a szerb köztársasági elnök egyes alkotmányos jogköreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Krisztina (2003) A közigazgatás személyi állományát érintő harmonizációs törekvések az Európai Unióban és a magyar közszolgálati szabályozás, különös tekintettel a köztisztviselői törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Tünde (2014) Az emberi jogok védelmének modern kihívása: az állami szuverenitás és a védelmi felelősség koncepciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Éva (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Szilvia Klára (2019) A gazdasági társaságokban létrejövő munkaviszony jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Evelin (2021) Adatvédelemi jog és közösségi média. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Krisztián (2019) Gazdasági társaságok eredeti és származákos alapítása Különös tekintetttel a KKT-re, BT-re és a KFT-re. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Szilvia (2010) Indokolatlan megkülönböztetés és esélyegyenlőség a munkajogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Gábor (2020) A kábítószer és a bűnözés a bódult állapotban történő járművezetés kapcsán és annak bizonyítási nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó-Kászony, Alexandra (2011) A diszkrimináció tilalmának jogi szabályozása a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlósné Magosi, Andrea (2008) Kollektív Szerződések Magyarországon és ezek megfelelőssége az Európai Uniós irányelveknek, különös tekintettel a munkavállalók jogaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csausity, Ivett (2013) Gyermekes családoknak járó juttatások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Anett (2015) A jóhiszemű jogszerző védelme az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Mária Viktória (2017) A megújuló energiaforrások Európai Uniós szabályozásának alapkérdései, kitekintéssel Magyarországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehné Dr. Éber, Dr. Zsófia (2016) Gyermekjóléti szolgálatok Magyarországon kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó-Kovács, Lászlóné (2018) Közfoglalkoztatás egy hátrányos helyzetű településen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csemer, Ibolya (2012) A helyi önkormányzatok és a központi kormányzat viszonyrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes, Krisztina (2015) Egyházak, börtönmissziók, civil szervezetek tevékenysége a börtön falain belül és az utógondozás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri, Nikolett (2008) A társadalombiztosítás fontossága a felnőtt lakosság szemészeti szűrésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Anett (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Krisztina (2015) A gyermeket nevelő családok helyzete a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepreghy, Lóránt (2019) A terhelt vallomása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Adrienn (2014) Érvek és ellenérvek az esküdtszék működéséről hazánkban, a jogtudomány szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Roland (2010) A Sztrájk Jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Szilárd (2010) A magyar országgyűlési-, önkormányzati- és az európai parlamenti választások eredményeinek vizsgálata a statisztikai adatok alapján, különös tekintettel a választás arányosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovics, Gréta (2019) A fiatalkorúak zárt intézeti büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Ibolya (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Tamás (2010) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyák, Gábor (2012) A halálbüntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Ágnes (2021) A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon : a jelenlegi helyzet szemléletése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernát, Erzsébet (2021) Generációs konfliktusok a munkahelyen - "Betűháború". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő, Attila (2011) A környezetterhelési díj bevezetésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Ferenc (2011) Csongrád megyei mentőszervezet 2004-2007. évi mutatószámainak társadalomstatisztikai, demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csete, Renáta (2016) A munkavállalók bevonzása és megtartása egy békés megyei középvállalkozásnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrány, Anna (2010) Sztrájk, a munkavállalók legfőbb érdekvédelmi eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrány, Anna (2012) A magyar sztrájkszabályozás problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Fanni Brigitta (2019) Emberi jogok az Amerika-közi rendszerben: a véleménynyilvánítás szabadsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Máté (2010) Spanyolország szerepe az Európai Unió és Latin-Amerika kapcsolatrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsman, Regina (2016) A felsőoktatás és a munkaerő-piaci igények összehangolása a duális képzés által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák, Mónika (2009) A vezető tisztségviselő felelőssége a hitelezőkkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiga, Krisztina (2008) A társadalombiztosítás fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Viktória Eszter (2012) Az apasági perek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikota, Máté Imre (2021) Közösségi média használata a munkaidő rovására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Árpád (2012) A kultúra helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csilek, Lilla (2016) Magyarországi bérek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipe, László (2009) Jog és irodalom : gondolatok a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről : Csáth Géza: Anyagyilkosság című novellája alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipánné Papp, Petra (2015) Teljesítési képességet biztosító szerződési kikötések alkalmazása és változásai az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirik, György Márton (2012) Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirke, Károlyné (2010) A munkavédelem szabályozása a Magyar Telekomnál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Dávid (2015) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítései és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Krisztina (2010) Autóbuszvezetık kiválasztási és képzési rendszere a Tisza Volán Zrt.-nél különös tekintettel a konfliktuskezelésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Krisztina (2012) Az informatikusok toborzásának és kiválasztásának sajátosságai empirikus vizsgálati tapasztalatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Petra (2008) A kollektív szerződéskötés fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári, Nikolett (2021) Az Ingatlan adás-vételi szerződés tartalmi és alaki kellékei a hitelintézeti követelményrendszer tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Evelin (2011) A veszélyeztető közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Bettina (2010) A Romániában élő magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai a XX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Dorottya (2012) Magyarország csatlakozása az euróövezethez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Erika (2011) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Éva (2015) A mező- és erdőgazdálkodású földekre vonatkozó elővásárlási jogokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Edit (2008) A sztrájktörvény elmélete és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadisa, Mónika (2010) A jogi oktatás célja, funkciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csjernyik, Timea (2020) Social media az egyes alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomák, Vidor (2011) Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Árpád Tibor (2012) Dualizmus a jogfilozófiában és annak kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor, Tamás Péter (2011) A részesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Lilla Krisztina (2017) Orbán Viktor politikai kommunikációja és annak megítélése az angol sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Zsuzsa (2012) PPP konstrukciók Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonki, Anna Vera (2014) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja létrehozásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Farkas, Anna Mária (2007) Az örökbefogadás jogi kérdései és helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Tibor (2012) beszámítási képességet kizáró okok, mint elsődleges büntethetőségi akadályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Zsuzsanna (2016) A gazdasági társaságok jogutóddal, illetve jogutód nélküli megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Nelli Edina (2010) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Petra (2010) A perbeli bizonyítás elméleti kérdései, különös tekintettel a szabad bizonyítás rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Ágota (2010) Szakszervezetek kontra Üzemi Tanácsok- megvalósulása a Hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Zsanett Nikoletta (2019) A terrorista célzatú cselekmények büntetőjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Balázs (2020) Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés és büntetőjogi értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Ágnes (2016) A foglalkoztatási jogviszony megteremtésének lehetőségei az ápolási díjban részesülő személyek tevékenysége kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha, Krisztina (2010) [Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuhaj, Dóra Marianna (2009) Közszolgálati jogviszony létesítése és módosítása,különös tekintettel a vezetőkre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csupernyák, Csilla (2012) A házasság felbontásának jogi és pszichológiai folyamatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurgó, Edit (2004) Általános forgalmi adó az Európai Unióban és Magyarországon a csatlakozás évében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuti, Anita (2010) Diákok foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dorottya (2015) Munkaügyi jogviták és azok rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dorottya (2011) Munkáltatók és biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Tamás (2012) A gyermek képviseletére vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákiné Danyi, Katalin (2015) A helyi önkormányzatok társulásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Alíz (2012) A romániai és a szlovákiai magyarság 1990-től napjainkig tartó demográfiai változásainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Anna (2015) Közfoglalkoztatás Csanyteleken. A közfoglalkoztatás, mint munkaerő-piaci eszköz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Gyöngyi Brigitta (2010) Teljesítményértékelési rendszer szerepe a közigazgatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Katinka (2010) A távmunka magyar és nemzetközi összehasonlító adatok tükrében, napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Tünde (2009) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi-Farkas, Zita (2021) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a családpolitika Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Molcsányi, Petra (2020) A foglalkoztatáspolitikai eszközök működése járványhelyzet idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Zsüliet Ildikó (2012) Az esküdtszékek szerepe az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Fruzsina Kitti (2016) Társadalmunk látens szenvedélybetegsége, a munkamánia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Adrienn Zsuzsanna (2015) A jó állam mérhetősége, különös tekintettel a jogállamiság kritériumára. A mérések módszertana és eredményei, a jövőbeni tendenciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Karen (2015) Autonómiatörekvések a nemzetközi jogban, különös tekintettel Katalónia példájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Somogyi, Tünde Mária (2010) A Mórahalmi kistérség demográfiája és társadalomstatisztikai képe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Anita (2010) Ingatlan-végrahajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csókay, Ágnes (1992) A római birodalom bukásának okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csókási, Zita (2014) Magyarország és az Európai Unió a társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Lívia (2016) A törvényen alapuló rokontartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csólig, Zita (2010) Az adócsalás összehasonlítása a magyar és német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Krisztina (2013) Az államok nemzetközi jogi felelőssége környezeti károkért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Zsombor (2018) „A jó szándék néha kevés” : (A társadalmi gazdasági megállapodás kudarca Magyarországon). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Éva (2011) A munkaügyi ellenőrzés és a feketemunka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Éva (2008) Az egészségügy reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti-Sulyok, Nikoletta Tímea (2021) Fiatal munkavállalók megtartásának problémái és az erre adható válaszok a KKV szektorban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya, Andrea Edina (2021) A problémás kapcsolattartás pszichológiai háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Attila (2002) Jogharmonizációs törekvések a hazai vámrendszerben az EU csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Imre (2010) Az egészséges környezethez való jog a környezetjog közlekedéssel kapcsolatos szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Dóra (2010) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, László (2011) A Tömegek Pszichológiai Hatása a Bűnelkövetés Során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czajlik, Martina (2010) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czajlik, Martina (2013) A gyermekvédelem alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Anita (2013) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Barbara (2011) Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből, különös tekintettel a befejezettség szakaszára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Mátyás (2008) Alkoholfüggők szociális rehabilitációja csoportmunkával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czapári, Dóra (2020) Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Rahmen „Die Deutsche Rechtsschule mit Ausbildung zum Fachübersetzer“. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Melinda (2016) Társadalmi felelősségvállalás az ENGIE Csoportnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Nóra (2016) A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon, a II. világháborútól kezdődően napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czepó, Katalin (2021) A kiskorú és a 20. életévét be nem töltött, középfokú iskolai tanulmányokat folytató nagykorú gyermek tartására vonatkozó szabályok újdonságai, gyakorlati kihatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Ágnes (2015) Gyermekeink védelmének rendszere, különösen a védelembe vétel jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Ágnes (2013) Hivatali integráció : kényszerházasság vagy szakmai fejlődés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Dr. Ágnes (2018) A mediáció alkalmazásának lehetőségei a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Anita (2010) A Lisszaboni szerződés és az Európai Bizottság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Edit Angéla (2021) Pandémia által okozott hatások és megoldások egy határ menti autóipari cégnél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Melinda (2010) Kisebbségvédelem az Európai Unióban : az európai kontinens legerősebb szervezete és a sokszínű kisebbségi közösségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Zoltán Balázs (2012) A korai egészségromlásban szerepet játszó tényezők és hatásuk, különös tekintettel a magyar férfiak és nők egészségi állapotára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Diána (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czuczor, Gergely (2011) Bibó István közigazgatási elméleteinek időszerűsége és alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák, Alíz (2010) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékmány, Gréta (2019) Pályaszocializáció meghatározó szerepe a pályakezdők életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékmány, Szabolcs (2009) Egy üzemi baleset következményei a munkáltató munkavédelmi szabályszegései következtében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Anetta (2017) Milyen kihívásokkal néz szembe napjainkban Spanyolország az Európai Unió tagállamaként? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czúcz, Dénes (2009) A szellemi tulajdon jelentősége a fúziók és felvásárlások során az Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Daka, Bettina Alexandra (2019) A munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítés aktualitásai a magyar munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daka, Kitti (2013) Foglalkoztatottság-politika Magyarországon, az adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dalli, Éva Fatima (2013) A földhaszonbérlet szabályainak változásai történeti megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Márta (2010) Hogyan készülhet fel Európa egy jövőbeli energiaválságra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsa, Tímea Kinga (2008) Sztrájkjog a Magyar törvénykezésben és sztrájk az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Melinda (2012) Az elítéltek munkával foglalkoztatása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Tímea (2014) A nők foglalkoztatási helyzete, különös tekintettel munkajogi védelmükre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Róbert (2020) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Máté (2011) Európai sportjog, különös tekintettel az európai labdarúgás jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daraki, Zoltán Péter (2012) Motiváció és ösztönzés a kis- és középvállalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Gizella (2012) Adatvédelem az adatbiztonság szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deek, Anat Y.M (2020) WIPO Domain name dispute resolution mechanisms. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Degovics, Dániel Gábor (2015) Uniós alapelvi rendelkezések hatása a nemzeti földszabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dehény, Dalma (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delhusa, Gjon Maximilien (2012) A diplomáciai és konzuli szolgálat elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Alexandra Viktória (2018) Házasságkötés és házassági vagyonjog vizsgálata a magyar, német és spanyol jogrendszerben, valamint az Európai Unió e téren tapasztalt harmonizációs törekvéseinek mérlegre állítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, József (2009) A gazdasági társaságok tagváltozásai; különös tekintettel a korlátolt felelısségő társaság üzletrészét érintı anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Mónika (2012) Jogalap nélkül felvett családtámogatási és szociális ellátások kezelésével kapcsolatos eljárások a Magyar Államkincstár budapesti és Pest megyei Igazgatóságánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Tibor (2008) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delnekyné Dr. Zsíros, Márta (2002) Az Európai Unió kábítószerellenes politikája, különös tekintettel az illegális drogkereskedelem elleni kerethatározatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demecs, Lívia (2017) Járművezetés ittas állapotban bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, András (2011) Az egységes magyar ingatlan- nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Viktória (2018) A határozott idejű szabadságvesztés anyagi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Áron (2015) A nemi diszkrimináció Magyarországon és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Tóth, Szilvia Az ajánlatok értékelésének szempontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demkó, Judit (2013) Idősgondozás Angliában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demkó, Péter (2009) A kultúra helyzete Magyarországon a társadalom statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demus, Henrietta (2017) Háborús bűnösök felelősségre vonása, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demény, Orsolya (2012) Az élethez való jog érvényesülése egyes hivatások, foglalkozások gyakorlása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Denc, Andor (2013) A betegek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dencs, Tímea Katalin (2018) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dernovics, Máté (2012) A kínzás tilalma a világon és annak megjelenései állami és intézményi szinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Desits, Andrea (2008) A munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Gabriella (2011) A közvetlen és közvetett demokrácia működése Svájcban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Anita (2013) Hogyan éljünk egészségesen? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Anita (2018) Öregségi nyugellátás hazai és Európai Uniós szemszögből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dávid (2017) Az Európai Unió integrációjának elmélyülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Edit (2010) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Emese (2015) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének vizsgálata az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Emese (2013) A munkaviszony létrejöttének, megszűnésének és megszüntetésének összehasonlító elemzése - 1992. évi XXII. törvény, illetve a 2012. évi I. törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferenc Tamás (2019) A kormánytisztviselők fegyelmi felelősségének elhatárolása a méltatlanság és a bizalomvesztés jogcímén történő felmentéstől a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gabriella (2015) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Izabella (2011) A jegyző, mint köztisztviselő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Noémi (2015) A szülői felügyeleti jog tartalma és rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Péter (2011) A helyi adók rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Réka Krisztina (2019) Az Európai Unió válasza a globális kihívásokra: energiaügy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Tímea (2013) Az atipikus foglalkoztatás és azok megjelenése vállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deék, Dzsenifer (2018) A beutazás és letelepedés legális módjai az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diagne, Mamadou (2021) Protection intégrale (holistique) des enfants dans l’espace CEDEAO : une contribution au renforcement du Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diallo, Adama (2021) Les rapports diplomatiques entre l’Union Européenne et les pays en voie de développement en période de crise sécuritaire (2011 a nos jours) : cas du Burkina Faso, Mali et le Niger. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dicsa, Zsuzsanna (2019) Vezetéselméleti irányzatok a köz-és magánszféra keretei között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Csilla (2010) Gyermek elhelyezése, elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dikánné Sziráky, Zsuzsanna (2010) A hozzátartozói ellátások története Magyarországon, különös tekintettel az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás szabályaira. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés, Henrietta (2013) A diszkrimináció fogalomköre, különös tekintettel a pozitív diszkriminációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Djoko Makuissu, Vanina (2021) Autonomisation de la femme Africaine : instrument de l'egalite des sexes en Afrique : cas du Cameroun, de la RDC et du Tchad. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobai, Petra (2011) Az özvegyi nyugdíj története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Beáta (2012) Munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Imola (2017) Az EU válaszai a migrációs válságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Diána (2008) A munkanélküliség kezelésének lehetséges eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Lívia Kinga (2021) Az ingatlan adásvételi szerződés tartalmi és formai kellékei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobra, Gergő Zsolt (2013) Munkanélküliség alakulása napjainkban Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrai, András (2013) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrodinszky, Diana (2016) Az internetes kommentek után viselt polgári jogi felelősség hazai és nemzetközi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrán, Zsuzsanna (2012) Az osztrák és magyar életszínvonal összehasonlítása a legfrissebb adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Réka (2014) Autonómia elméleti és gyakorlati háttere a székely autonómia törekvés vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Katinka (2012) A családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermekbántalmazás statisztikai szempontú vizsgálatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikolett (2015) Az egészségügyi ellátórendszerek első számú védelmi vonala: az alapellátás Magyarország és Szerbia viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2013) A szerződés létrehozatala termékértékesítés esetén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Réka (2016) A munkahelyi szexuális zaklatás alapkérdései. Szabályozások, irányelvek, esettanulmányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dohóczki, Judit (2014) A Bitcoin jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dojcsák, Dóra (2010) Orvosi műhibaperek a személyhez fűződő jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dollák, Zsuzsanna (2013) A munkáltató baleseti kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doma, Laura (2014) Jugoszlávia felbomlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Mátyás (2016) A megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci reintegrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Anita (2012) A vállalatok munkaerő toborzási kiválasztási folyamatai, és annak gyakorlati megvalósulása a Givaudan Hungary Kft példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domján, Ágota Orsolya (2018) Egészségügyi ellátórendszer- egészségügyi szolgáltatók tevékenységének engedélyezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea (2011) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea Mária (2017) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Diána (2009) A fogyasztók jogainak és érdekeinek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Irisz (2010) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása a levéltárakban különös tekintettel a Csongrád Megyei Levéltárra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Judit (2021) A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének lehetőségei, a felmentés és alkalmazási területei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Judit (2011) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Máté (2017) Az Iszlám Állam története és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Máté (2019) Az olasz-amerikai maffia története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Hedvig (2020) Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás eljárási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokosné Bila, Szilvia (2011) Változások trendjei a magyar oktatásügy területén napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Bianka (2013) HR eszközök elemzése és a munkáltatói márka kialakítása a tehetségek vonzása céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Enikő (2012) A családi erőszak pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dományi, Dávid Áron (2015) A távmunka - elméleti és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Petra (2010) A kóros elmeállapot megítélése a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donáthné Almási, Margit (2008) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladat ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donáthné Almási, Margit (2008) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladat ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach, Dr. Éva Tímea (2016) A New York-i Gyermekjogi Egyezmény egyes gyermeki jogainak megvalósulása a kísérő nélküli kiskorúak esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Beáta Ágnes (2015) A hagyományos munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás, avagy az atipikus foglalkoztatásról egy hazai szociális szövetkezet szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Rajmund (2011) A határozott időre létesített munkaviszony jellegzetességei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Nóra (2020) A halálbüntetés és végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorusák, Viktória (2018) Az Európai Unió új adatvédelmi szabályozásának kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dramou, Pierre (2021) La coopération Sino-Guinéenne a l'aune de la transformation structurelle de l'économie Guinéenne: regard croisé sur plus de 50 ans de partenariat économique. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Droppa, Ferenc (2008) A munka-(nélküliség) világa Battonyán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Drága, Zsuzsanna (2008) Magánnyugdíjpénztárak:tőkegyűjtés és szolgáltatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dubovecz, Réka (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudinszky, Fanni (2015) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Andrea (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Edit (2012) A halálbüntetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2012) Centralizáció és decentralizáció. Fejlesztési irányzatok a magyar közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szandra (2013) A lakóingatlan adásvételi szerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szilvia (2010) Jogorvoslati eljárások a magyar jogrendszerben hátrányos megkülönböztetés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Ágnes (2009) A csoportos létszámleépítés gyakorlata és az outplacement megvalósulása Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duhaj, Flóra (2019) A közfoglalkoztatás Magyarországon, különös tekintettel Szentesre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai, Gergely (2011) A szociális biztonsághoz való jog mint alkotmányos alapjog érvényesülése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Andrea (2012) A kisebbségi nyelvek védelmének helyzete a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Európai Unióra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai, Andrea (2010) Betegjogok szabályozása az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dupsi, Krisztina (2011) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dán, Ninetta Éva (2012) A tőzsde világa – a Budapesti értéktőzsde működése a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Szilvia Orsolya (2008) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának összehasonlítása, különös figyelemmel azok megszűnésére, megszüntetésére Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Anna Réka (2010) Az ügyész a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Attila (2012) A korhatár előtti nyugellátások rendszerének átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Beáta (2018) Asszertív kommunikáció és mediáció, mint a konfliktuskezelés lehetséges módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Edina (2012) A Munka törvénykönyve megújítása, az 1992. évi XXII. törvény 2012-es reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Janka (2013) A cukortermelés hazai és uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Róbert (2012) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok felhasználása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Martin (2020) A robotok és a mesterséges intelligencia hatása a jövő munkavédelmére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidházy, Anita Mária (2020) A gyermek(ek) bevonása a mediációba, válás esetén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Alexandra (2015) Az új magyar médiaszabályozás értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Emese (2013) Makó város demográfiai helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Enikő (2014) Az 56-os magyar forradalom hatása a két német állam kapcsolatának alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Enikő (2012) A jugoszláv háborús bűnösök felelősségre vonása és annak nemzetközi jogi előzményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Henrietta (2012) A gyermekjogok alkotmányos kérdései - különös tekintettel a büntetőeljárásban érvényesülő jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Mihály József (2021) A polgári perrendtartás alapelvei különös tekintettel a koncentrált pervitelt elősegítő rendelkezésekre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Olga Ildikó (2019) Egyházi személyek adó- és járulékkötelezettsége egy katolikus oktatási intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Andrea (2004) A hulladékgazdálkodás uniós és magyar szabályozása : (különös tekintettel a hulladéklerakók szabályozására). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Márta (2008) A fogászati ellátás és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Hangyál, Dóra (2021) Az üzemi baleset társadalombiztosítási megközelítése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Tóth, Zsuzsanna (2009) [Atipikus foglalkoztatási formák : munkaerő-kölcsönzés]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Anikó (2014) A magyar nyugdíjrendszer, fókuszban a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának kérdése, kitekintve az Európai Unió országaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Renáta Ivett (2012) A Munka Törvénykönyve változásának hatása a munka világára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Gergely (2008) „Fejetlen” gyülekezők a fejlődő rendőrség ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Virág (2015) Halálozás és öngyilkosság a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Magdolna (2010) Migrációs problémák az Európai Unióban – tervek és megoldások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Margit Tímea (2011) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Lajos (2010) A közbeszerzések helyzete a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Dr. Mónika (2016) Az apasági védelmekre vonatkozó új jogi szabályozás és annak kihatása a szülő-gyermek viszonyának rendezhetőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóró, Diána (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése, valamint a jogászképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Döme, Tímea (2020) Munkáltatói márkaépítés felértékelődése a fiatal generációk munkaerőpiaci helyzetének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömösi, Gábor (2002) A rendőrség és a jogállamiság a rendőrségi törvény vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör, Dóra (2010) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörgő, Sándor (2019) Az SZTE – ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ intézményeinek jogi háttere és munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dúzs, Dóra (2010) A köz- és versenyszféra munkaerő toborzásának és kiválasztásának összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ebuka, Enebechi Macaulay (2017) Political godfatherism in Nigeria politics; emphasis on Anambra, Enugu and Oyo state. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ecseki, Martina Marietta (2010) A fellebbezés mint jogorvoslati eszköz a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eczeti, Mihály (2019) Az eredetvédelem hazai szabályozásának alapjai, különös tekintettel a Tokaji borvidékre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Efremova, Svetlana (2019) The Eurasian Economic Union in the Context of Other Integration Projects in Eurasia Competitive and Cooperative Potential. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egedi, Bernadett (2019) Helyi önkormányzati jogalkotás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egri, Lilla (2012) A 2008-as gazdasági válság hatásai a magyar hitelintézeti rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egri, Szilvia (2010) A nyugdíjrendszer II. pillére; a magánnyugdíjpénztárak kialakulása, feladata és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eke, Otília (2010) A faktoring jogviszony tartalmának vizsgálata az elmélet és a hazai szerződéses gyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

El Moudni, Mouna (2021) Relations Maroc/UE en matiére de migration: coopération ou face á face? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Boglárka (2010) Munkahelyi dohányzás szabályozásának munkajogi kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Dorina Zsófia (2021) Vezetői-, és kommunikációs kompetenciák jelentősége egy több telephelyen működő kereskedelmi cégnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Gerda (2010) Hitelintézeti Fogyasztóvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Márton Mihály (2021) A pályakezdő nők munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Noémi (2013) Az egészségügy aktuális problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eleven, Márk (2017) Az orosz pszichológiai hadviselés akkor és most: műveletek, esetek, módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eleven, Márk (2018) Az új típusú alternatív digitális fizetőeszközök egyes nemzetbiztonsági kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ember, Alex (2006) Munkabalesetek, úti balesetek, foglalkozási betegségek Németországban az utóbbi években. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Kitti (2020) Az Y és a Z generáció motivációs eszközeinek vizsgálata és külföldi kivándorlásuk motivációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Endrődi, András Attila (2018) Az életkor jelentősége a szexuális bűncselekmények sértettjei tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Enyedi, Tibor (2012) A nyomozó hatóságok,az ügyészség és az ügyvédség adatkezelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi, Ágnes (2004) Tőkevédelmi előírások az Európai Unió 2. számú Irányelvében és a Magyar Társasági jogról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesiné Zsemberi, Ágnes (2008) Egészségügyi ellátás bemutatása a Szegedi Fegyház és Börtön intézetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Epresi, Szabina (2018) A büntetés-végrehajtás kontrollja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Anna (2019) Adataink védelme egy Facebook által uralt világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Gabriella (2015) A magánjogi jogérvényesítés egyes kérdései az EU versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Gyula (2012) Önkormányzati és helyi adóhatósági adatvédelem a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Orsolya (2011) A gyermek jogainak védelme az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Péter (2019) A fuvarozás jogi alapvetései és a kereskedelmi gázolaj jogintézményének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Alexandra (2008) A munkaügyi jogvita jellemzői és megoldásának eszközei a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Andor (2010) A vállalati és árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Evelin (2020) A munkavállalók egyéni értékeinek figyelembevételének jelentősége a vállalati értékrendszer kialakításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Klaudia (2008) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermekeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Krisztina (2008) A munkaerő kölcsönzés jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erki Kiss, Edit (2015) Kártérítés a munkajogban (Különös tekintettel a bírói gyakorlatra). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ertemiz, Derya (2019) Women Participation in Peace Operations. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erős, Márk Bence (2015) A modern kori kalózkodás a Nemzetközi jog és a NATO reakciójának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erősné Ubornyák, Rita (2012) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erősné Ubornyák, Rita (2012) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Esterházy-Gyarmati, Dóra (2021) Vezetői támogatás szerepe a munkavállalói elkötelezettség kialakításában a kisvállalkozásoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Eszteró, Rebeka (2014) A munkavédelem pragmatikus megközelítése, az emberi tényezők vizsgálatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszényi, Klára Kamilla (2010) Az embercsempészés bűncselekménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszényiné Lakatos, Éva (2010) Az elöregedés hatása a magyar nyugdíjrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Etédi, Csaba (2008) Cafeteria Rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabó, Attila (2012) Az ingatlanjog és a környezetvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fajó, Zsuzsanna (2011) A részmunkaidős foglalkoztatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Falaty, Nelli (2013) A magzati élet büntetőjogi védelme - a legális és illegális terhességmegszakítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fall, Gora (2021) La crise en Ukraine et les perspectives géopolitiques. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faludi, Helga (2013) Az ORTT szankciói a kereskedelmi műsorszolgáltatókkal szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faluhelyi, Lilla (2012) Az egészségügyi dolgozók szabad munkavállalása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Falusi, Georgina (2013) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fanti, Renáta Erika (2010) A romaság helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fantoly, Zsanett (2001) A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Judit (2009) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, János (2011) Élelmiszergazdaságunk EU csatlakozással összefüggő elemzése és a zöldség gyümölcs alágazat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, László (2014) A házastársak különvagyona, és a vagyonelkülönítési rendszer az új Ptk. Családjog Könyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Vivien (2014) Az állampolgárok védelme külföldön a nemzetközi jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Zsuzsanna (2010) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Emese (2010) A Liszaboni stratégia értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, László (2020) A gyermek részvétele az igazságszolgáltatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Adrienn (2017) A nyomtatott sajtó helyzete Magyarországon a Kádár rendszertől az első Orbán-kormányig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (2010) A fogyatékkal élők pénzbeli és természetbeni ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Antal Tamás (2012) A vadászati jog egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Babara Viktória (2012) Az eredetvédelem jogi szabályozása a magyar boroknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Beáta (2014) A közfoglalkoztatás kialakulásának szakaszai a 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Brigitta (2010) Budapest székesfőváros és agglomerációja demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Edina (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fanni (2018) Az Iszlám Állam ideológiája, kialakulása és stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Imre András (2019) A börtön személyiségkárosító hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Kristóf (2014) A közszolgáltatók adatkezelési tematikája. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Krisztina (2010) A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Marietta Gréta (2019) Az egyetemisták részmunkaidős foglalkoztatása és annak hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Nóra (2010) Hogyan értékeljünk? : a közigazgatásban, a hivatásos szolgálati jogviszonyban és a versenyszférában jellemző értékelési és ösztönzési módszerek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Szabina (2009) A szerződés érvénytelensége, kiemelten érintve a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékkülönbségének problémakörét. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Szilvia Gizella (2012) A víz jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Tamás (2014) Ikrek,vagy csak testvérek? : az adatvédelmi szabályzat és az informatikai biztonsági szabályzat formai és tartalmi összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zita (2012) Az Alkotmánybíróság hatáskörének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán (2015) Az előadóművészekre vonatkozó törvényi szabályozások, zenészek jogviszonyai, a megbízási szerződés létrejötte. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2018) Az Általános Adatvédelmi Keretrendelet magyarországi implementációjának feladatai és a NAIH. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ádám (2012) Rágalmazás és becsületsértés a közszereplők viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ádám (2011) A kerekasztal-tárgyalások alkotmányjogi vitái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Bence (2020) Magyarország állampolgárainak és munkavállalóinak kapcsolata az Európai Unióval és az Egyesült Királysággal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fruzsina Anna (2016) Az igazságos háború problémaköre a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, László (1989) A személyi állomány felkészítése a büntetésvégrehajtási feladatok végrehajtására /Tökölön/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Melinda (2008) A sztrájk jogi szabályozása Magyarországon és az Európai Inióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mercédesz (2016) Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mihály (2020) A családi jogállás rendezése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasinszki, Fanni (2011) Jogok és kötelezettségek az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Csorba, Ildikó (2020) A gyermekbarát kihallgatás és a mediáció módszertanának összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Meszes, Éva (2008) A köztisztviselői jogviszony jellemző sajátosságai, az életpálya és az etikai felelősség, valamint a szükséges változtatások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Pintér, Klára (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége üzemi baleset esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Vágvölgyi, Adrienn (2021) A családjog történeti fejlődése különös tekintettel a szülői felügyelet változásaira. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farle, Ádám (2018) A német-magyar kettős adóztatást kizáró egyezmény egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fauszt, Péter Mátyás (2021) Az ingatlan adásvételi szerződés és annak különös nemei egy aktív ingatlanforgalmi vállalkozó szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Bálint Róbert (2014) A munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének vizsgálata a 2012. évi I. törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ferenc (2014) Az otthoni szakápolás jelene Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Klára Klaudia (2015) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Patrik Róbert (2015) Szerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Péter (2019) Euroscepticism: Comparison of the UK and Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Réka (2018) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ágota Nikolett (2015) A gyermeki jogok érvényesülése az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Bence Zoltán (2019) Az előzetes döntéshozatali eljárás; Magyarország az előzetes döntéshozatali eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Beáta (2014) Betegjogok a gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Dániel (2016) Európai parlamenti vita. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Krisztina (2013) A cégbejegyzési eljárás szabályai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Nikolett (2019) Hogyan lehet megtartani és motiválni a mai fiatalokat? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Nikolett (2021) A home office megítélése napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Szilvia (2017) A közös agrárpolitika legújabb reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2010) Az öregségi nyugdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2011) Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés Az intézeten kívüli szülés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Erika (2012) A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Laura (2019) A bűnpártolás egyes dogmatikai kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Szilvia (2019) A terhességmegszakítás jogi dilemmái Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Zsuzsanna (2004) Az Európai közösség és a tagállamok hatáskörének viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Boglárka (2019) A profilalkotás lehetőségei a GDPR keretei között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Enikő (2009) Az 1997. évi igazságügyi reform, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Barbara (2019) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Blanka Márta (2009) A nem vagyoni kártérítés mértékét befolyásoló kritériumok a magyar és az olasz jog összehasonlításának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Boglárka (2013) Do re militari - A hazai katonai büntetőjog egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ferenc (2015) Az ügyész szerepe a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Linda Gabriella (2015) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Nóra (2012) A büntetőeljárás gyorsítását szolgáló jogintézmények a büntetőeljárás bírósági szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Rózsa (2014) Atipikus foglalkoztatás, különös tekintettel a részmunkaidőre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Rózsa (2012) A magyar nyugdíjrendszer bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktor (2014) Az Európai Unió közlekedéspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktor (2012) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok államszervezeti összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Erika Éva (2008) A prevenció szerepe és hiánya a magyar egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Fanni (2020) A betanítás alatt alkalmazott helyzetfüggő vezetés, különös tekintettel a támogatás szükségességére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Márta (2016) A magyarországi orvosok elvándorlásának okai és a hazai, illetve a külföldi munkaerőpiacra gyakorolt hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felbáb, Melinda (2012) Az Európai Unió tagállamainak munkaerőpiaci helyzete, valamint a munkanélküliség alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felbáb, Melinda (2010) A munkaerő-piaci helyzet és a munkanélküliség alakulása Magyarország 2008-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Andor (2009) A korrupció magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Andor (2014) A nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályinak változása az európai integráció hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Ágnes (2010) Tudományos vagy praktikus képzés? A jogi oktatás eltérő útjai Európában és Amerikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fentősné Belléncs, Andrea (2007) A család és a társadalom felelőssége a gyermek szocializációjában, a gyermekkori bűnözés kialakulásában és a prevenció területén : gyermekkorú bűnelkövetők Zalaegerszegen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, László (2014) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesiné Czérna, Beatrix (2019) Helyi önkormányzati jogalkotás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyős, Helga (2010) A munkanélküliség regionális különbségei napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Anna (2018) A szülői felügyeleti jog rendezése iránti per egyes kérdései, különös tekintettel a bizonyításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Enikő (2013) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Zsuzsanna (2013) A laikus és a szakbíróságok összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Zsuzsa (2010) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása ; ezen belül az elítéltek egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencziné Molnár, Andrea (2020) Munkahelyi konfliktusok és megoldásuk a mediációban alkalmazott kommunikációs technikákkal. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feri, Rozália (2021) Esélyegyenlőség- Nők a munkaerőpiacon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fernengel, Katalin (2011) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony munkáltatói megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feuerwerker, Béla (2012) Az őrizetbe vétel és más kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fialka, Magdolna (2013) A beteg önrendelkezésének magja, elemei és korlátai az egészségügyi ellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fiches, Roney Roger (2021) Analysis of the European Union-Mercosur Trade Association agreement proposal. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ficker, Dániel Balázs (2018) A kereskedelmi választottbírósági út előnyei és annak vizsgálata az új magyar választottbírósági törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere, Éva Andrea (2010) A határon átnyúló együttmőködések új modellje : az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás - magyar megoldások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzkó-Juhász, Bernadett Ivett (2016) A szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fieszl, Károly (1979) A márianosztrai fegyház története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Figura, Bettina (2019) A munkaerőhiány és annak észlelése a szegedi munkaerő-közvetítők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Miklós (2018) Az emberölés bűncselekménye a Csemegi-kódexben, különös tekintettel a Szegedi Törvényszék gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Ákos Balázs (2013) A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filip, Sándor (2010) Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének együttműködése az iskolaegészségügyi ellátással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filó, Vivien (2019) A magyar politikai kommunikáció tükrében : a magyar társadalom politikai véleménynyilvánítása az EP választások közeledtével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Csilla (2010) Munkaerőpiaci szolgáltatások a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Csilla (2012) A munkáskizárás intézménye Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Flórián, Zsolt (2018) The Evolution of Minority Rights : With Special Regard to Linguistic Rights in Some European States from 1990 Onwards. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Alexandra Éva (2015) Diplomáciai menedékjog Közép- és Dél-Amerikában - különös tekintettel az Assange ügyre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Anikó Margit (2014) Legyenek „családbarát munkahelyek” Magyarországon? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Anna (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Antal (2011) M. Tullius Cicero kora a római bűnfenyítő eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Bernadett (2009) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) működési mechanizmusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Eszter (2011) A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai -A közösség elleni izgatás-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Flóra (2018) Magyar katonai missziók (A Balkán és Afganisztán). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Nelli (2014) Cigánykérdés Magyarországon a parlamenti naplók tükrében 1867-1944. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Péter (2012) Az államadósság szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Tibor (2012) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ágnes (2010) Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ágnes (2012) A humánpolitika eszközeinek bemutatása a Kunplast–Karsai Zrt-n keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ákos (2017) Comparing Estonia and Hungary in different aspects of economic development. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva (2009) A fiatalkorúak szabadságelvonással járó szankcióinak végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva Mária (2012) A magyar médiaszabályozás alapvonalai, különös tekintettel az új médiatörvény anatómiájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Földi, Edit (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fogas, Tímea (2010) Az Európai Unió audiovizuális médiaszabályozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fohsz, Réka (2014) Foglalkoztatás-politikai kihívások az Európai Unióban az Európa 2020 stratégia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Eszter (2011) [A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Éva (2003) A Társasági jog jogharmonizációja különös tekintettel az Európai Gazdasági Érdekvédelmi Egyesülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Barbara Julianna (2012) Duna menti határokon átnyúló együttműködés megvalósításának folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Viktória (2012) A jog és a nyelv összefüggéseinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Dóra (2019) Gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Dóra (2021) A munkaképes korú lakosság nyugdíjcélú öngondoskodása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Marianna (2010) A magyar sportjog mint „keresztülfekvő jogterület” - különös tekintettel a „játékjog” egyes kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Anita (2008) Pályakezdő, és a női életpálya a HR szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrás, Renáta (2010) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frank, Zsanett (2020) Az ügyfél jogorvoslathoz való joga a közigazgatásban, különös tekintettel a közigazgatási perre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frankné Farkas, Ida (2010) A Mórahalmi kistérség demográfiája, különös tekintettel a munkanélküliség helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Franzl, Alajos (1892) A munkáról. Other, Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem.

Frech, Dániel József (2020) Nyilvánosság és tájékoztatás a büntetőeljárás bírósági szakaszában, különös tekintettel a személyiségi jogok megsértésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska, Marianna (2014) Orvos és orvosi tevékenység az ókorban és ma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Friebert, Balázs (2015) Banktitok és információcsere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Friedrich, Anett (2010) Az alternatív vitarendezési technikák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Norbert (2010) Japán külpolitikája a kezdetektől a 21. századig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Hajnalka (2010) Munkanélküliség kezelése Magyarországon : munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Ildikó Éva (2003) Az alakuló menedékjogi szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fuchs, Anita (2009) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Funk, Katalin (2021) Nemzetközi Büntetőjog kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Furus, Javier (2019) Cybersecurity, Cyberwarfare and Cyber-attacks Challenges of Attribution. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futaki, Zsófia (2020) A szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2021) A jegyzői hatáskörbe tartozó fás szárú növények kivágásának kérdésköre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2014) A kulturális örökség védelme - Az épített környezet védelmének szabályozása Békés városában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Tibor (2015) Közös jogkezelés Magyarországon, kiemelt figyelemmel a zenei közös jogkezelőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Attila (2008) Elöregedő társadalom, időskorúak egészségügyi, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Krisztina (2008) A prostitúció hatásai a társadalomra, a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Zoltánné (2020) Nők helyzete a munkaerőpiacon - esélyegyenlőség a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábrik, Ottó (2010) Koszovó és a nagyhatalmak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Edit (2021) A távmunkavégzés adatvédelmi jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Éva (2012) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth, Anita (2014) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Ágnes (2008) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Péter (2017) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása az Európai Unióban közösségi és tagállami szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Péter (2012) A rendszerváltás utáni magyar elit kapcsolata a külföldi tőkével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári-Nagy, Alexandra (2019) Gyermeket vállaló nők a munkaerő- piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földváry-Szabó, Zsuzsanna (2015) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füleki, Ádám (2015) A járművezetés ittas állapotban bűncselekményének jogértelmezési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Dóra (2010) Szerződésszegés az utazási szerződés körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Zalán (2019) Investigating the Relationship Between Migration and Terrorism: The Potential Radicalisation of Refugees in Europe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (2021) Az ingatlanárverés menete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Ágnes Kata (2012) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás a gyermekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Hella (2016) Női karriertípusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Renáta (2016) A törvényességi ellenőrzés és a törvényességi felügyelet rendszerének bemutatása, összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füsti-Molnár, János (2012) Szentes város árvaszékének megalakulása és működése a XIX. század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, Dóra (2014) A politikai nyelvezethez való hozzáállás és a tudatos és nem tudatos politikai beállítottság a felsőoktatásban levők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füzes, Tamás (2020) Karantén és társas kapcsolatok, az online konfliktuskezelés lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Anikó (2010) A fogyatékkal élő személyek jogairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Bence (2013) A külföldiek földszerzési lehetőségei Magyarországon a jelenlegi és a jövőbeni szabályozás szerint. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Judit (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai 2000. január 1-jétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Zoltánné (2014) Életszínvonal a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gacsályi, Andrea (2018) A mediáció helye és alkalmazhatósága a polgári peres eljárásokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdácsi, Zoltán (2011) Az egészségügyi ellátások finanszírozási alapjai, szakellenőrzési rendje, Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások finanszírozásának szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galaczi, Gábor (2013) A rendőrség hivatásos állományú tagjának felelőssége : (fegyelmi és kártérítési felelősség). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galbácsné Varjasi, Berta (2008) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata : közelítés az EU-s szabályozásához és joggyakorlatához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgánová, Diána (2018) Energetikai célú bányászati tevékenységek a környezetvédelmi szabályozás tükrében, különös tekintettel a rétegrepesztésre és annak jogi szabályozására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczi, Ádám (2013) Engedékenységi politika és bírságkiszabási gyakorlat jogalkalmazási kérdései és problémái a versenykorlátozások jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gali, Gréta (2011) A magyar Kormány és az Európai Unió kapcsolata, különös tekintettel a Lisszaboni szerződés által bevezetett változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galla, Tímea (2015) Törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galló, Annamária (2013) A zsidó és az iszlám jog összehasonlítása a házasság intézményének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galántai, Izabella (2018) Az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás és joggyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganczaugh, Péter Ádám (2010) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garaczi, Vivien (2014) Munkaerő-felvétel a HR gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garainé Lipcsei, Éva (2018) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garami, Dániel (2011) A magyar vadászat története - a hazai vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása, különös tekintettel a vadászterületre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Máté (2012) Az eutanázia helyzetének bemutatása a magyar és a holland szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Máté (2010) A munkavédelem szabályozása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Ágnes (1998) Az Észak-Írországi Konfliktus 1968 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garas, Csilla (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gavallér, Fanni Mara (2020) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Izabella (2019) Osztatlan közös tulajdonban lévő erdők értékét befolyásoló tényezők. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó, Nikolett (2021) A világörökségvédelem kihívásai és a kapcsolódó felelősségi kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó, Nikolett (2010) Dilemma az EU-ról és jövőjéről, az Európai Alkotmányról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Andrea Erzsébet (2010) A terhelt joghelyzete a büntetı eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2021) Munkafolyamat ergonómia. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2010) A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Gergely Kristóf (2010) Az energiabiztonság kérdése az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gedeiné Kemenesi, Gabriella (2013) A TÉR bevezetésének okai és fogadtatása a Magyar Közút NZrt. Jász- Nagykun- Szolnok megyei Igazgatóságán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Geider, Katalin Tünde (2015) A választottbíráskodás hatályos szabályozásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geist, Tamás (2006) A reklámok jogi szabályozásának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér, Dóra (2020) A bántalmazás hatása a nők erőszakos bűnelkövetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geleta, Liliána (2008) A fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségét elősegítő szociális ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gellérfi-Csizmadia, Rita (2017) Az Európai Unió migrációs politikájának története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelmár, Ferenc Márk (2019) A (mobil)internet átütő erejű elterjedésének hatásai a magyarországi családok életminőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Andrea (2012) Az Európai Unió államtani kérdései - A gazdasági kormányzás szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Andrea (2010) Az európai integráció államtani kérdései a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Andrea Boglárka (2012) A sportolói jogállás a munkajog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Petra (2014) Az egészségbiztosítás finanszírozása és az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek változása 1995-2012 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Tímea (2019) Válás Magyarországon, illetve annak hatásai a gyermekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Zsanett (2010) Vagyoni jogok a magyar és a német kft. jogban- különös tekintettel az üzletrész magyar szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Barbara (2007) Gyermekek bántalmazása, gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Anita (2012) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladata és jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerecz, Nóra (2009) A magyar közoktatás helyzete 2002 és 2006 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerendás, Szilvia (2008) A gyermekvédelmi szakellátás a gyermekek védelmének rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna Sára (2010) Emberi erőforrás-áramlás a CG Electric Systems Hungary Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna Sára (2012) Munkarerő-kölcsönzés, a speciális háromoldalú foglalkoztatási jogviszony, vállalati szemszögből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Attila (2000) A technikai fejlődés és a létszámgazdálkodás összefüggései a MÁV Rt.-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergics, Brigitta (2010) Az egészségbiztosítás egyes pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. törvény hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerő, Anita (2016) A Humán Erőforrás Menedzsment általános áttekintése a nagyvállalatnál, valamint a kis- és középvállalatnál működő HR funkciók összehasonlításával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerő, Anita (2015) Magyarország közfoglalkoztatási programjának változó szabályozási rendje a múltbéli foglalkoztatáspolitikai intézkedések áttekintésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gesztesi, Kinga (2008) Jogharmonizáció és jogegységesítés a Tanács 93/13/EGK irányelvének átültetése és a Tanács 44/2001/EK rendelete kapcsán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Geönczeöl, Zsófia Éva (2019) Az atipikus foglalkoztatás, különös tekintettel a vezető állású munkavállalókra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gidiman, Réka Niké (2021) Az adatvédelem és a munkáltatói ellenőrzés szabályai a tipikus és az atipikus munkaviszonyok fennállása alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Elvira (2013) Az Mt. és a Kttv. részletszabályainak összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Noémi (2014) A munkahelyi ellenőrzés jogi háttere és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Noémi (2016) A közfoglalkoztatás bemutatása és gyakorlata Makó városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze, Szabolcs (2012) A szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilinger, I. Attila (2017) Az állami tisztviselői törvény bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilly, Fruzsina (2019) A javítóintézeti nevelés hatékonyságának kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Girizd, Árpád (2014) Vajdaság Autonóm Tartomány: Alkotmányos autonómia és politikai valóság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Glavák, Dániel (2019) Életszínvonal és megélhetés a mai Magyarországon a KSH adatai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Godán, Sándor (2012) Kormányzati koordináció és kooperáció az Európai Uniós ügyekben a magyar elnökséget közvetlenül megelőzően és az elnökség alatt. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Godó, Anita (2021) Hogyan alkalmazkodnak a toborzási-kiválasztási folyamatok a technológiai változásokhoz? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gofjár, Nikoletta (2014) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Goldbach, Janka (2015) Pénzbeli ellátások kedvező és kedvezőtlen változásai Magyarországon 2010-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Golhovics, Gábor (2008) Munkaügyi kapcsolatok egy élelmiszeripari társaságnál - szakszervezeti szempontból - kezdetektől, napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombai, Edina (2011) Lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő, Ilona (2017) Mediáció alkalmazási lehetősége szociális intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Jarmo (2018) The European External Action Service: Aspirations and Realities. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Tímea (2012) Képviselet a polgári perben, különös tekintettel az ügyvédi képviseletre vonatkozó szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Zita (2013) Az őslakos népek nemzetközi jogi védelme különös tekintettel az észak-amerikai őslakosokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Dominika (2012) Foglalkoztatás az egyes jogviszonyokban a rendőrségen, különös tekintettel a rendőrök jogviszonyára a Hszt. szerint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Judit Ilona (2018) A vállalkozások öröklődésének statisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gondáné dr. Paragi, Ildikó (2019) A kiskorú és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartására vonatkozó szabályok újdonság jellege, a módosulás lehetséges indokai, és jelentősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gora, Hedvig (2015) Atipikus foglalkoztatási formák. Részmunkaidőben való foglalkoztatás ma Magyarországon, valamint az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gora, Hedvig (2021) Munkanélküliség pszichológiája - Koronavírus által okozott munkanélküliség Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gottlieb, Adrián (2012) Tanúsító szervezet a közigazgatási eljárásban különös tekintettel a közúti járművezető vizsgabiztosok eljárására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gottschall, Judit (2008) Kiskőrös egészségügyi ellátásainak bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Granyák, Irén (2016) Az Alkotmánybíróság eljárásjoga – az alkotmányjogi panasz-eljárások fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gregor, Eszter (2018) A közszereplők személyiségi jogainak a vizsgálata a média jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus, Vilmosné (2007) Családon belüli gyermekbántalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, Laura (2009) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greskovics, Péter (2000) Gyermekjogok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greveletye, Anna (2013) A fogyatékos személyek védelme az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grezda, Diona (2019) Human trafficking in the Balkans with special regards to women. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gritta, Péter (2017) A tételes jogon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Groman, Mónika (2012) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Groncsák, Andrea (2009) A képviselő testület bizottságainak szervezete, működése Nyíregyháza megyei jogú város bizottságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gruda, Judit (2020) Gyógyulási esély a hazai egészségügyi kártérítési perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gráczer, Irma (2015) Az Egyesített Szociális Intézmény humánpolitikai stratégiájának jellemzői, teljesítményértékelés, lehetséges ösztönző eszközök a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások közalkalmazotti munkavállalóinak körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gráf, Tímea Sandra (2010) A nem vagyoni kártérítés joggyakorlatának elemzése Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grátzné Takács, Magdolna (2008) Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás szerepe a munkanélküliek foglalkoztatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Tamás (2009) Gondolatok a gazdasági társaságok alapításáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald, Katalin (2008) Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi, Ildikó (2020) Gyermeki jogok Magyarországon, különös tekintettel a gyermekjogi jelentésre és a Gyermeki Jogok Bizottságának záró észrevételeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubcsi, Gréta (2017) Az ETA és az IRA terrorszervezetek tevékenységének megítélése a brit sajtóban 1993-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubcsi, Gréta (2015) Gyermekvédelem az Európai Unió és Magyarország médiaszabályozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubi, Kitti (2018) Állam és demokrácia -Szerbia integrációtörténete-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubán, Béla (2012) A délszláv államok ügyészségeinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Alexandra (2017) A kulturális örökség védelme a nemzetközi jogban : különös tekintettel a 21. század kihívásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Fanni (2019) A fiduciárius biztosítékok, mint rendhagyó hitelbiztosítékok és érvényesítésük felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Gabriella (2010) A megváltozott munkaképességűek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Georgina (2015) Az azonos nemű párok kapcsolatának jogi szabályozása nemzetközi viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Zsolt (2013) Az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Kristóf Richárd (2020) Munkavállalói érdekképviseletek Magyarországon. Érdekérvényesítés békés úton és a munkaharc eszközeivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Lilla (2016) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Ágnes (2020) A szükségletek mediációs szempontból is lényeges elméleti megközelítései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás-Kis, Anna (2020) A beillesztési program hatásainak vizsgálata a munkaerő megtartására a Dél-Alföldi régió három iparvállalatának példáján elemezve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, János (2017) Információszabadság a katasztrófavédelemben, különös tekintettel a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, László (2004) A szociális biztonsági koordináció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Kálmán (2009) A munkaügyi konfliktusok közvetítő útján történő eredményes rendezésének tárgyalástechnikai ismérvei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Ferenc (2008) A munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus foglalkoztatási forma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge, György (2009) Az öregségi nyugdíjak koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyepes, Boglárka (2012) Az alkotmánybíráskodás két fő modellje: az angolszász és a kontinentális alkotmánybíráskodás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyevikiné dr. Szauter, Hilda (2001) Az európai integráció és a civil szervezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Anita (2019) Mérgező munkahelyi légkör, avagy a munkahelyi agresszió és pszichoterror. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Anita (2021) Napjaink munkahelyi ártalma: a kiégés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Kristóf (2015) A Nemzetközi Gazdasági Rendszerek és a Nemzetközi Valutaalap. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Lilla (2012) Diákmunka hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Edina (2017) Amikor a kamasz partner partner, avagy a Szegedi Család-és Gyermekjóléti Központban alkalmazott kamaszmediáció egészségfejlesztő mentálhigiénés funkciójának bemutatása egy esetismertetés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Pál (2013) Kicsit több. Maradhat? : a kollektív szerződés szerepe a MÁV Zrt. munkaügyi gyakorlatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai-Nagy, Zoltán (2020) A nemzetközi ügyvédi irodák jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulavári, György (2013) Mediáció a Magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulay, Noémi (2021) A koronavírus gazdasági hatásával összefüggő munkahelymegtartó csökkentett munkaidős bértámogatás bevezetésénék és fenntarthatóságának értékelése munkáltatói szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Bálint (2018) A vevő elállásának kérdése a Bécsi Vételi Egyezmény esetjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Eszter (2010) Az első egységes társadalombiztosítási jogszabály és a jelenleg hatályos nyugdíjtörvény összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Eszter (2012) A többpillérű nyugdíjrendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Gábor (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Marianna (2021) Női munkavállalás és egyenjogúság a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Zsolt (2021) Előítéletes algoritmusok, vagy digitalizált diszkrimináció a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Gerda (2020) A gyermek jogainak érvényesülése a válás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkóné Végh, Krisztina (2010) Mentő- és betegszállítás, valamint a biztosítottak utazási költségtérítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyárfás, Levente (2018) A rendkívüli jogorvoslatok a büntetőeljárásban különös tekintettel a perújításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyárfás, Luca (2016) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt, Eszter (2018) Az elöregedő társadalom és a családpolitika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Béla (2011) A digitális adattartalmak szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Erzsébet (2013) A munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos ellentmondások a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Martin (2019) A munkanélküliségi rendszerek fejlődésének főbb tendenciái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Mátyás Előd (2016) A hitel- és kölcsönszerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györfy, Zsuzsanna (2017) A büntetőügyi mediáció helyzete és gyakorlata Szegeden. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

György, Júlia (2011) Szempontok a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény szabályozásának újragondolásához a diszkódrogok és a fiatalkorúak vonatkozásában, figyelemmel az Európai Unió kábítószer-ellenes stratégiájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyúróczki, Ibolya (2011) A sajtó szerepe a rendszerváltás idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüdi, Melitta (2010) Franciaországi magyar emigránsok és a rendszerváltás : különös tekintettel Fejtő Ferenc, Méray Tibor és Kende Péter munkásságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüge, Regina Márta (2019) A külképviseletek hírszerzési feladatainak nemzetközi jogi keretei, jogesetek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüre, Ilona (2016) Együttműködési kompetenciák a szervezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Emese (2011) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Judit (2019) Az emberrablás bűncselekménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Kinga (2021) A mezőgazdasági robotok hatása a munkaerőpiacra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, András (2012) A hitelezővédelem eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Judit Margit (2011) A munkajogi kártérítés szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Ágota (2017) Vitarendezési módok és eljárások a nemzetközi jogban – különös tekintettel a környezetvédelmi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Emese (2016) A büntetés-végrehajtási intézetek növekvő felelőssége az elítéltek munkaerőpiaci reintegrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Bimbó, Erika (2008) Szociális munka és kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Judit (2012) [A közigazgatás hazai kialakulása,az információszabadság fejlődése,ezekkel kapcsolatos jogszabályok]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, László (2021) Fluktuáció vizsgálata az Információs Technológia szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Lászlóné (2019) A „Lex specialis derogat legi generali” elvének vizsgálata, a Víziközmű-szolgáltatás és a közszolgáltatási szerződés létrehozatalára vonatkozó rendelkezések összevetésével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Tünde (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Zulejka (2012) Emberölés az igazságügyi statisztika tükrében Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi, Anett Erzsébet (2010) A földhaszonbérlet jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsiné Bódi, Hajnalka (2019) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Andor (2013) Az ügyészség alkotmányjogi megközelítése, különös tekintettel a vádképviselet kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Bernadett (2011) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Erika (2011) A gyülekezési jog hazai szabályozásának egyes alkotmányos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Fanni (2019) A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások (versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, István (2009) A védjegy újabb jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Jolán (2010) Kuba a Castrók után – Reformok és útkeresés a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Péter (2009) A tulajdonszerzés egy szabadon választott formája, különös tekintettel az adásvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Rita Ilona (2019) A fenntarthatóság mint szemléletmód megjelenése a turizmusban, kitekintéssel az Unesco szerepvállalására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Viktória-Ibolya (2019) Az atipikus foglalkoztatás jelenlegi és várható jövőbeni helyzete, különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Zsanett (2012) A gyermekek után járó családtámogatási és egészségbiztosítási pénzbeli ellátások kialakulása és juttatása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László (2000) A családi pótlék társadalombiztosítási ellátásként, illetve alanyi jogon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi, Péter (2012) Polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáll, Fanni (2016) Az állam által nyújtott támogatási formák a fogyatékos személyek részére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálosi, Gyula (2010) A jó hírnév védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárdonyi, Györgyné (2009) A bérgarancia alapról szóló törvény és gyakorlati alkalmazása egy konkrét felszámolási eljárás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, Barbara (2018) A munkavállaló személyiségi jogainak egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, József (2016) A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzésének szabályozásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán Imre, Istvánná (2008) Minőségbiztosítás, közös értékelési keretrendszer, teljesítményértékelés alkalmazása a közigazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Emese (2012) A büntető eljárást gyorsító rendelkezések a bírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Róbert (2010) A szociális biztonsági rendszer ellátásai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Zsuzsanna (2011) A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáti, Zoltán (2010) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi, Gabriella (2008) A munkaviszony megszüntetésének egyes esetei a joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gégény, Barbara Szandra (2014) A kulturális javak védelme fegyveres konfliktus idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Mónika (2009) Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság munkaügyi kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Renátó (2018) Az orosz dezinformációs hadviselés a virtuális térben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Farkas, Nikoletta (2013) Az agrártámogatási rendszerek jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gézárt, Fanni (2019) A különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi, Gergely (2016) Ténylegesen életfogytig? A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizáró büntetés alkotmányos és nemzetközi emberi jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göndör, Ákos (2013) Az ügyészség szervezete és hatásköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbe, Pál Renátó (2016) Az állampolgárok védelme külföldön, különös tekintettel a konzuli védelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Anikó (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a vízjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Zoltán (2015) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Anikó (2020) Report on the expert workshop - “Sovereignty, a shape-shifting concept in ocean governance?” (Author: Sustainable Ocean Project / Edited by Vivian Aiyedogbon, Vassilis Dokalis and Isik Girgic). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Güclü, Cansu (2017) Ensuring the protection of unaccompanied minors in Turkey and Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh, Csilla (2019) A gyermekek jogai az Európai Unió és az Európa Tanács jogforrásaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hablicsek, Nikoletta (2012) A munkanélküliség alakulása Fejér megyében a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hablicsek, Nikoletta (2020) A magyar Rendőrség és a mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hadabás, Fanni (2019) A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajagos, Bettina (2020) A tanulók, hallgatók foglalkoztatási lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra és a duális képzésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdara, Éva (2011) A magzati élet védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Katalin (2013) Magyarország kihívásai a foglalkoztatás területén, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Alíz (2012) A német büntetés-végrehajtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Annamária (2013) A munkaidő és pihenőidő szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Attila Balázs (2013) A hozzátartozók közötti erőszak miatt elrendelhető távoltartás, mint jogintézmény komplex vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Dóra (2012) A fájlcserélés elleni jogi küzdelem egy lehetséges útja - Három a francia igazság? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Krisztián Barnabás (2021) Magyar állampolgárok külföldi egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Gabriella (2016) Gyógyszerfogyasztás hatása a társadalomra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Valentina (2016) Y generáció a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Eszter Zóra (2021) Foglalkoztatáspolitikai támogatások a kis- és középvállalatok számára Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Krisztina (2013) A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények miatti felelősségrevonás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Péter (2014) Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az elrendelése feltételeire, foganatosítására és helyettesítő intézményeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Tóth, Zsuzsanna (2013) Szervezeti átalakulás, valamint a Kollektív Kapcsolatok változásai a Dél-alföldi régióhoz tartozó Tisza Volán Zrt.-nél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hajtol, Csaba Zsolt (2010) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Barbara Viktória (2009) A tagok (részvényesek) felelősségéről és a hitelezővédelemről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Éva (2014) Másnak születtek – Tények és tévhitek az LMBT emberek megítélésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Bence (2020) A gondnoksági perek aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halek, Evelin (2010) Hatékony toborzás a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai, Bonifác (2012) Az Európai Unió államtani dilemmái : társadalmi és külpolitikai aspektusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmainé Kormos, Edit Stella (2008) A hozzátartozói ellátások összegszerűsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Ajtony Zsombor (2013) Miniszterelnöki, miniszterelnök-jelölti beszédek elemzése, összehasonlítása 1990–2010. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Erik (2009) Az ajánlatkérő feladata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Istvánné (2015) Egy vállalat munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere (a Hód-Mezőgazda Zrt. példáján keresztül). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Julianna (2010) A munkanélküliek ellátásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Rita Anita (2009) A kartellekről általában - a joggyakorlat fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Péter (2010) A délszláv háborúk története különös tekintettel a békefolyamatokra és a nemzetközi közösség közvetítői szerepére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Tamás (2008) A diszkrimináció tilalma az EU munkajogában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Zsófia (2008) A szervezett egészségügy kialakulása az ókori görög társadalomban és a kínai kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Ágnes (2015) Személyi teljesítményértékelési rendszer kidolgozása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halászné Balogh, Beáta (2010) Védőnők helyzete az egészségügyi ellátásban : iskola egészségügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halászné Nagy, Katalin (2012) A családtámogatási ellátások intézményrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamar, Máté (2011) A konzuli jog aktuális kérdései EU-kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hambalkó, Orsolya (2011) Az egységes európai tőkepiac egyes jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hamula, Mária (2010) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés szociális jogi és munkavédelmi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamzáné Andrus, Hajnalka (2010) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanga, Péter (2011) Az üzemi tanácsok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Dóra (2009) A házasság megszőnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hankó, Katalin (2015) A termőföldekre vonatkozó speciális szabályok bemutatása egy CH kút létesítésének folyamatán keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hanyu, Henrietta (2009) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harangi, László (2010) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Lilla (2010) A bizonyítás alapkérdései és a bizonyítási eljárás lefolyatása a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Anita Nikoletta (2020) A gyermek helye, pozíciója a válási mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti, Éva (2010) Az adóellenőrzési eljárás a releváns magyar jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai, Ákos (2019) Dekoncentrált szervek a magyar területi államigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Zsuzsanna Nóra (2011) A Csillagbörtön története és jelenkora. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkainé Mészáros, Nóra (2016) A nők hátrányos helyzete a munkaerőpiacon és szerepük a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, Györgyi (2018) Kollektív szerződés az egyetemeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, Ágnes (2009) A munkaerő-kölcsönzés elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmatos, Beáta (2011) A gyermekek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harnos, István (2010) Rendes és rendkívüli felmondás a Munka Törvénykönyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Andrásné (2012) Gyermeket nevelő szülőt megillető ellátások a családtámogatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hasulyó, Bernadett (2010) A személy elleni bűncselekmények statisztikai mutatói, különös tekintettel az élet és testi épség elleni bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasznos, Viktória (2011) Az egyén jogi helyzete az európai integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasznos, Viktória (2016) Egyetem és az ipar közötti kutatás-fejlesztési együttműködésen alapuló szellemi tulajdon létrejötte és annak hasznosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani, Kinga (2009) A gyermekvállalási kedv csökkenésének hatása a szociális jogra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi, Ágnes (2011) Felelősség a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán, Mihály (2011) Közös Agrárpolitika és kockázatelemzés a magyar vámigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havránné Dr. Mohácsi, Ildikó (2004) Értékek és célok az Európai Alkotmány tervezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hazai, Gábor (2009) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hebők, Zsóka (2021) Családpolitika és családtámogatási rendszer- Az állami szerepvállalás hatása a fiatalok és a fiatal családok otthonteremtési, családalapítási és gyermekvállalási terveire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hebők, Zsóka (2019) A stressz és konfliktus munkahelyi jelenléte és innovatív kezelési módszereik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hefkóné Szeri, Anna (2012) A vegyi anyagok és a környezetjog. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Kata (2018) A magyar magánjog fejlődése az új Ptk. tükrében, különös tekintettel a fuvarozási szerződésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Árpád (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Andrea (2017) Családi jogállás rendezése, különös tekintettel az anyai jogállás kapcsán felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Anna (2013) Közlekedési bűncselekmények különös tekintettel a küzúti baleset gondatlan okozása kérdéskörére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Barbara Edit (2013) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, illetve az ellátásra való jogosultság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsófia (2013) A háborús bűnösök felelősségre vonása a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Ádám (2018) A felejtés joga az Európai Unió adatvédelmi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Kinga Zita (2016) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Krisztina (2016) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsófia Katalin (2020) Megújuló energiaforrások szabályozásának kialakulása, jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Szabina (2012) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Kitti (2016) Magyarországról történő munkavállalási célú elvándorlás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Gabriella Vanessza (2015) Európai migrációs tendenciák és kihívások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heiler, Enikő Gabriella (2016) A túlélő házastárs és bejegyzett élettárs megváltozott öröklési jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heilmann, Angéla (2012) A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heim, Fanni (2015) Nemzetközi jog és Magyarország: transzformációs problémák és hiányosságok Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heitter, Károly Péter (2009) Az embercsempészés és szervezett bőnözés a magyar büntetıjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heka, Dária Zsuzsanna (2014) Európán kívüli politikai rendszerek: Az Argentin Köztársaság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heka, Dária Zsuzsanna (2018) Magyarok Argentínában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Helenkár, Andrea (2013) A polgári per alternatívája, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Helgert, Lilla (2013) Hozzátartozói nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hencz, János László (2014) A gazdasági társaságok és az információszabadság. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Herbel, Dr. Krisztina (2016) A gyermek jogellenes külföldre vitele, különös tekintettel a visszaadás eseteire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Anna Erzsébet (2012) Az adatvédelem szektorális kérdései a magánnyomozói munka során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Ilona (2010) Az iszlám házassági jog és a házasságra vonatkozó magyar jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Mónika (2017) Családok tegnap és ma. A családi funkciók változása a 20. század közepétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Sándor Lajos (2014) Egyenlőtlenek az egyenlők között : független képviselők a parlamenti jog és a gyakorlat tükrében 1990–2014. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Dóra Zita (2016) Női prioritások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Zsuzsanna (2007) Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg-Szűcs, Mónika Beatrix (2021) Ingatlankezelés és gazdálkodás Önkormányzati vagyonhasznosításban álló lakásbérleti jog, szerződésen alapuló bérleti jog átruházásának sarkalatos kérdései a joggyakorlás folyamán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh, Róbert László (2011) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh, Zsófia (2019) Kártérítési felelősség a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herman, Klára Szilvia (2019) Az abortusz törvények összehasonlítása Európa különböző területein. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Gyula (2011) A magyar önkormányzati rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Márk (2012) [A gyermekvállalás kérdése és problémái]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Máté (2011) A személyhez fűződő jogok – a magzat jogképessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernády, Márk (2010) A magyar munkajog és a japán munkaügyi kapcsolatok történeti fejlődésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herpai, Anna (2019) Az elektronikus kereskedelem kihívásai a fogyasztók szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herpai, Ildikó (2018) A Twitter politikai célú használata: Az amerikai és a magyar kormányszóvivők Twitter bejegyzéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, Máté (2010) Sólyom László államfői szerepfelfogása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi, Tünde Andrea (2020) A dohányzás, mint káros szenvedély a fiatalkorúak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Szilvia (2013) Környezetvédelem a közlekedési szektorban - különös tekintettel az alternatív energiafelhasználás autóipari sajátosságaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Mónika (2004) Régió, kistérség és település az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevér, Nóra (2012) A kínzás és embertelen, vagy megalázó bánásmód tilalma különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi, Gabriella (2018) Generációk közötti konfliktusok a munkaerőpiacon és ezek megoldásának alternatív módszerei különös tekintettel a mediációra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi, Csaba (2010) Határon átnyúló együttműködés Magyarország és Románia között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hingyi, Emese (2009) A munkaerőpiac változásai és a fiatal munkanélküliek a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodik, Viktor (2018) A Magyar Honvédség függetlenségének története a magyar országgyűlésen 1867-1914. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodoniczki, Gábor (2009) Idegenrendészeti jogszabályok változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosiné Takács, Mónika (2009) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy, Judit Márta (2018) A mediáció létjogosultsága a magyar jogrendszer egyes szegmenseiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy, Judit Márta (2016) A munkaügyi kapcsolatok és a munkajog kapcsolódási pontjai a közoktatás vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodován, Éva (2011) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodula, Eszter Anna (2013) A büntetőeljárási jog egyes alapelveinek vizsgálata egy konkrét jogeset tükrében, különös tekintettel a közvetlenség elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holczer, István Róbert (2013) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holecska, Zsófia (2020) A helyi önkormányzati képviselők jogállása a méltatlanság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollenda, Gabriella (2013) A magánjogi szerződés létrehozásának sajátos módja - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Holler, Attila (2009) A csepregi járás népesedéstörténete (1876-1950). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Zsolt (2012) Ellenségképek kialakulása a szovjet és angolszász hatalmak között a második világháború után 1947-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holló-Szabó, László Dávid (2014) Az EU kohéziós politikája (2014-2020) a hazai szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollós, Annamária (2016) A prostitúció szabályozásának változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Barbara (2011) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holp, Judit Dalma (2019) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holtner, Alfonz (2010) Munkaügyi kapcsolatok Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holzmann, Péter (2012) A békéltető testületek működésének elméleti háttere, és gyakorlati munkája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Homonnai, Renátó (2020) A korlátolt felelősségű társaságok üzletrész-átruházásának esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornokné Géja, Tímea (2012) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása és jelene, az ingatlan-nyilvántartási eljárás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyik, Anna (2015) Modernkori kalózkodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horti, Tamás (2014) Büntetőjog az arab iszlám társadalmakban (halálbüntetés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Ildikó Kitti (2011) A magyar alkotmánybíróság hatáskörének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Adrienn (2014) Jogorvoslati eljárás kérelem alapján a közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Alexandra (2014) Munkanélküliség és hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anita Melinda (2019) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetése és végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bettina (2014) Női szerepvállalás, azaz család vagy karrier. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Boglárka (2010) A teljesítményértékelés és annak munkajogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dávid (2018) A körhinta-csalás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Edina (2014) Gazdasági bűnözés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter Mária (2009) Bőnözés Magyarországon, különös tekintettel a nıi és fiatalkori bőnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Evelin Gabriella (2018) Fogyasztóvédelem az ember egészségével és betegséggel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ilona (2011) Jövedelemadózás az egyéni vállalkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, István (2021) A termőföldre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos problémák a bírósági joggyakorlat tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, István Ádám (2018) Magyar választási rendszerek 1989 után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (2014) A közoktatásban bekövetkezett változások és hatásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, János (2017) Anakronisztikus alkotmány? : Isten és kereszténység az alkotmányokban (reflexió az Alaptörvényre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, János (2013) Munkanélküliség alakulása Magyarországon és Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mária (2009) Emberi erőforrás stratégia a Taugép Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mónika (2010) A Bácsvíz Zrt. vállalati kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2010) Az ajánlatkérők feladatai az egészségügyi intézmények árúbeszerzéseire irányuló közbeszerzési eljárásaikban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Szilvia (2010) Béren kívüli juttatások : Cafetéria rendszer, és annak változásai a 2010-es jogszabályváltozás során : (A Lombard Lízing Zrt. cafetéria rendszere). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Szilárd (2021) Az Egységes Környezethasználati Engedély szerepe, jelentősége és gyakorlati tapasztalatai a SEVESO normák hazai érvényesítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Barbara (2012) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (2012) A rendszerváltozás utáni nemzeti radikalizmus politikai antiszemitizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (2017) A sportolók foglalkoztatásának jogi keretei, a sportolók jogállása és a játékosügynök szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva Helga (2009) A megtévesztő reklám szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva Zsófia (2013) Gyermekek jogainak nemzetközi jogi helyzete, különös tekintettel a gyermekmunka és az oktatás kapcsolatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Aliz (2008) A gondoskodó leépítés hozzávalói - egy „rendhagyó recept”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Blanka (2020) Anomáliák a nevelőszülői hálózat rendszerének működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dávid (2016) Az X, Y és Z generáció munkaerőpiaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (2008) Munkajogi és sztrájkjogi szabályok egymás mellett, - egymás ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Katalin Orsolya (2009) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Márton (2020) Szervezeti konfliktusok beazonosítása szociometria segítségével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsófia (2020) A gyermek meghallgatása és véleményének figyelembevétele a gyermeket érintő családjogi jogvitákban és/vagy gyermekvédelmi helyzetekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ákos Ferenc (2020) Fordítási Szakdolgozat, Forrásszövegek: Obligations: Law and Language / Martin Hogg, Hogyan írjunk érthetően? Kilendülés a jogi szaknyelv komfortzónájából / Minya Károly / Vinnai Edina. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Gazdag, Ilona (2008) A nőkre vonatkozó munkajogi szabályok, különös tekintettel az anyaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Szalai, Mónika (2008) A magyar munkajogviszony keletkezése és megszüntetése a jogi szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hovanyecz, Tamás (2010) Az Európai Unió hatékonyabb és demokratikusabb működésének biztosítása a Lisszaboni Szerződés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hovodzák, Ivett (2018) A szervkereskedelem szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki, Andrea (2019) A munkavállalók megtartásának és ösztönzésének jelenlegi perspektívái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszkiné Dandé, Szinódia (2011) A köztisztviselői jogviszony – jellemzői, sajátossága – életpálya – etika, felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Alexandra Edit (2021) Úton a zöldülés felé: a fenntartható elektromobilitás szabályozási irányvonalai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Mária Katalin (2010) Totalitárius és demokratikus rendszerek az érdekellentétek sodrában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber, Krisztián (2019) Járművezetés ittas állapotban törvényi tényállása, elhatárolási és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Krisztina (2013) Helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hulej, Álmos (2014) Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia politikai átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hussein, Jasmine (2018) Az alternatív szankciók mint a börtönpopuláció csökkentésének eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hussein, Jasmine (2020) Cheryl Warden: The Implications of GS Media v. Sanoma Media Netherlands’ ‘New Public’ for Digital Distance Learning: A comparative analysis of the UK's and Portugal’s implementation of the Infosoc Directive’s Art.3(1) Communication to the Public Right and Art.5(3)(a) Teaching Exception. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Bálint (2019) A közfoglalkoztatás, mint a legismertebb atipikus munkavégzési forma, ennek lehetőségei a különféle programok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Tünde (2012) Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elve az Alkotmánybíróság gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Fanni (2016) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói azonnali hatályú felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Krisztina Katalin (2018) A gyermekek nemzetközi jogi védelme örökbefogadás esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Marietta (2011) A betegjogi tájékoztatás problematikája, avagy mennyire ismerik a betegek saját jogaikat napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Marietta (2013) A hálapénzrendszer bemutatása, avagy miért fizetünk ma hálapénzt Magyarországon? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hutter, Orsolya (2008) Az Európai Unió hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozásának fejlődése, illetve ennek problémái az Európai Közösségek Bírósága esetjogának tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hábermayer, Tamás (2010) A honvédelmi kötelezettség, a civil kontroll és a NATO tagság, a Magyar Honvédség irányításának és a minősített időszaki rendkívüli intézkedések alkotmányos jogkörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Háló, Dóra Barbara (2018) Az igazságügyi pszichológiai szakértés folyamata, összetevői és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hárs, András (2012) Bevezetés a bizánci alkotmány- és jogtörténetbe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Házi, Edit (2021) A természettel kapcsolatos jogsértésekkel szembeni eszközök a hazai jogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Héja, Andrea (2011) A köztisztviselői jogviszony – jellemzői, sajátossága – életpálya – etika, felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Gergely Ferenc (2010) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hérány, Judit Orsolya (2012) A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezet tagjai számára kínált munkalehetőségek szabályozásának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Anita (2011) A maastrichti konvergencia kritériumok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Éva (2009) Életszínvonal, megélhetés és változó életkörülmények a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpöli, Lúcia Imola (2015) Úton a nemek közötti egyenlőség felé: a parlamenti paritás kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőger, Anett (2012) A cafeteria jogi szabályozása - különös tekintettel a gyakorlati megvalósításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, Nikolett (2014) A nemzetközi békével és biztonsággal kapcsolatos reformok az ENSZ-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iberhaltné Marosi, Dóra (2010) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata : közelítés az EU-s szabályozáshoz és joggyakorlathoz. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ifju, Vivien (2015) A gyermekkatonaság szabályozása, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek együttműködéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz, Anita (2010) Az Európai Unió Alkotmányszerződése és a Lisszaboni Szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ignéczi, Márton (2011) A homoszexualitás kezelése a hazai jogban, különös tekintettel az alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Igács, Anita (2008) A foglalkoztatáspolitika Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Attila (2009) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Szabolcs (2009) A magyar munkajoggal szembeni Európai Uniós követelmények. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Illés-Németh, Olivér (2012) Magyarország népesedéstörténete a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Johanna (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Norbert (2012) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Máté (2016) Az Üzleti Stratégiák és a Know-how. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Incze, Tímea (2008) A baleseti táppénz kialakulás és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Incze, Zsófia (2013) Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban - különös tekintettel a szlovákiai magyarság helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Indich, Tamás (2009) A Közös Agrárpolitika ( KAP) fejlődésének és hazai daptációjának bemutatása - Különös tekintettel az SPS rendszer várható bevezetésére -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Insticei, Dorottya (2020) Z Generáció és a társkeresési, párválasztási szokások megváltozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Istók, Zoltán András (2011) A munkanélküliség alakulása a Dél-dunántúli régióban a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel Baranya megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Enikő (2011) A felszámolási eljárás munkajogi aspektusa egy konkrét munkáltató példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanov, Dömötör (2018) A polgári jogi igény a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanov, Judit Leila (2021) Az ügynök személyiségstruktúrájának női modellje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Dóra (2008) A gondoskodó létszámleépítés alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi, Károly-Sándorné (2019) Nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon, különös tekintettel a kisgyermekes nőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Izsák, Gábor (2014) A kiskorú veszélyeztetése és a kapcsolattartás akadályozása a 2012. évi C. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jacsó, Pongrác (2011) Cafeteria rendszer a köztisztviselőknél és a közalkalmazottaknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaczináné Angyal, Éva Judit (2011) A családtámogatás rendszerének kialakulása napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jagicza, Krisztina (2010) Gyermekvállalással kapcsolatos szociális ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jagos, Melinda (2012) A fegyvertartás szabályainak bemutatása különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokban, valamint a hazánkban érvényesülő normák vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaics, Zsófia (2013) Az emberkereskedelem és embercsempészet magyarországi megjelenési formái és a büntetőjogi szabályozás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Kornélia (2015) A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jakabné Kollár, Lívia (2018) A mesterségesen fenntartott minimálbér hazánk társadalombiztosítására gyakorolt hatása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa, Emese (2014) Az EU fejlesztés- és kereskedelempolitikája az ACP-országokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa, Emese (2017) Terrorizmus Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa, Judit Krisztina (2020) Mediáció, varázslat a kapcsolattartásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus, Donát (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jalala, Hajiyeva (2018) Feminism in the Liberal World Order : The role and effect of multiculturalism on women’s rights. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsik, Alexandra (2016) A fiatal pályakezdők munkaerő-piaci beilleszkedését segítő hazai intézkedések napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsurák, Diána Erika (2011) Családbarát munkahelyek jogi feltételeinek kialakítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó, János (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janek, Anetta (2019) A családi pótlék története, szabályozása, a családtámogatási rendszer és a népesedéspolitika kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, Andrea (2010) A női bűnözés változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, Árpád (2010) Környezetjog és gazdasági szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovicsné-Veres, Katalin (2019) A közfoglalkoztatás változásainak hatása kistelepülési szinten a közfoglalkoztatók szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jantó, Viktória (2013) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének nevesített változatai, s azok elméleti és gyakorlati bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jantó, Viktória (2016) Alternatív vitamegoldási egy vállalat életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janó, Dániel (2018) Apai jogállás, önrendelkezési jog és az ehhez kapcsolódó perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jarács, János (2012) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jedlicska, Mariann (2009) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Nóra (2011) A felszámolási eljárás bemutatása – tekintettel a vételi jog és a beszámítás jogintézmény általános szabályozástól eltérő alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Szabolcs György (2014) Börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Zoltán (2012) A vasúti árufuvarozás fuvarjogi kérdései Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenka, Ádám (2016) A nemzetközi büntetőbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky, Diána (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jolokhava, Tamta (2019) Upsurge of Right-wing Populist Parties in Western Europe Nordic Case. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jorda, Zoltán (2014) Az Európai Unió egyes tagállamainak munkavédelmi összehasonlítása a magyarországi szabályozások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jorda, Zoltán (2016) Az atipikus foglalkoztatás munkajogi szabályozása különös tekintettel az iskolaszövetkezetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Anita (2015) Az atipikus munkajogviszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joóné Takács, Györgyi (2008) A munkavállalók különös védelme az EU-ban és Magyarországon, különös tekintettel a nők és fiatalkorúak védelmére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhos, Bernadett (2014) A mai Dél-Korea társadalma demográfiai és társadalomstatisztikai szempontokból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Andrea (2019) A munkavállalók érdekvédelme Magyarországon a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Andrea Erika (2013) Fiatalkorú fogvatartottak nevelése egy empirikus kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2013) Gyermek- és diákjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2017) A különélő szülő jogai és kötelezettségei, a kapcsolattartására irányadó szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2012) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2012) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása az alkotmánybírósági határozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Edit (2011) Fogyasztóvédelmi rendelkezések a lakossági hitelezés terén, különösen a fogyasztók oktatása és tájékoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Endre István (2013) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés kérdései a Nemzeti - Adó és Vámhivatalról szóló törvény és a Büntetőeljárásról szóló törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Eszter (2011) A szabad felhasználás kérdésköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gergely (2018) Az ügyészség alkotmányos helyzetének, feladatainak és utasíthatóságának hazai és nemzetközi aspektusainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, István (2012) A délvidéki magyarság számának alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Kinga Ibolya (2018) Javaslatok a távmunka munkavédelmi szabályozásának megreformálására hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, László (2012) A társasági jog fejlődésének európai dimenziói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Petra (2021) A munkaerő megtartás gyakorlata két dél-alföldi nagyvállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tibor (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ádám (2019) A jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelem büntetőjogi értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva (2011) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva (2010) A gyermeki jogok érvényesülése és garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Evelin (2016) A magánélethez való jog mint Ptk.-ban nevesített személyiségi jog fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ferenc (2008) Családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, József Péter (2020) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Lívia (2008) Foglalkoztatási különbségek Magyarországon : (különös tekintettel a Dél-Alföldi Régióra). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Mária (2008) Határozott idejű munkaszerződés és részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tünde (2002) Az Európai Unió és a sport - A magyar sport integrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nagy, Péter (2014) Motiváció és ösztönzés a kis és középvállalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Batki, Erika (2013) Gyermek születéséhez kapcsolódó társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Dr. Bogár, Kornélia Az Európai Unió Társasági Jogi Irányelveinek hatása a magyar társaságok működésére : az európai gazdasági egyesülés szabályozása a magyar jogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Junászka, Klaudia (2015) A gyermekkatonaság problémája a nemzetközi jogban különös tekintettel a Vöröskereszt iránymutatásai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jákli, Tibor (2007) Nevelés a Zala megyei büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jákri, Alexandra (2013) Speciális Gyermekvédelem Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Dóra (2018) Az atomfegyverekre vonatkozó nemzetközi szabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosik, Tímea Anna (2010) A házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jármai, Pál (2011) A földhasználathoz és a földtulajdonhoz kapcsolódó támogatások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jászay, Péter (2021) Ingatlanforgalmazás az áfa tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jászkuti, Gergely (2021) Munkakörelemzés és kompetencia profil a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási feladataihoz. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jávor, György Gergő (2012) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról, ezen belül az elítéltek foglalkoztatásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jéga-Szabó, Alexandra Csilla (2012) A munkáltató kártérítési felelősségének alapjai és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Sándor (2009) Munkaügyi kapcsolatok a közúti közlekedési alágazatban különös tekintettel a Közúti Közlekedési Szakszervezet tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Zsanett (2012) A kártérítési jogviszony a polgári jog keretein belül : a nem vagyoni kártérítés hatályos szabályozásának összehasonlító jellegű bemutatása, különös tekintettel a jogintézményt övező anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Zsófia (2013) Az egyenlő bánásmód a védett tulajdonságok tükrében, különös tekintettel a nemek közötti diszkrimináció tilalmára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Ádám (2012) Népszámlálás Magyarországon és világszerte. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jópeti, Dóra (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Ibolya (2021) Asszertivitás a mindennapokban, asszertív kommunikáció a munkahelyen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Márta (2010) Szociális biztonsági koordináció a gyakorlatban : a Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálatához beérkezett kérdések problémafeltáró elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Rita (2011) Egy fiktív vállalat HR rendszerének kialakítása és átszervezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Ábrahám, Klaudia (2011) A munkanélküliség kialakulása Hazánkban, különös tekintettel a friss diplomások és pályakezdők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kacsóh, Lilla Katalin (2020) Az Európába irányuló és 2015-től Felgyorsult Migráció Tényezői, Irányai és Kilátásai/ A Magyar Tudományos Akadémia Migrációs Munkacsoportja; Szigetvári Tamás, Novák Tamás, Wagner Péter, Biedermann Zsuzsánna; A COVID-19 és a migránsok emberi jogai: útmutató. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kaczkó, Anna (2018) A gyermekek sérelmére elkövetett pszichikai erőszak pszichológiai és jogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaczkó, Anna (2020) A generációk és a digitális kor gyermekei. A virtuális tér veszélyei gyermekjogi aspektusból. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kaiser, Zsuzsanna (2013) A megváltozott munkaképességet érintő jogszabályi változások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaiser, Patrik (2008) A hazai nyugdíjrendszer problémái és reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kajtár, Zsolt (2008) A fekvőbeteg szakellátás finanszírozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kajó, Anna (2013) A családokat megillető kedvezmények Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kakasi, Zoltánné (2008) Emberi erőforrás jelentősége, fejlesztése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kakulya, Pálné (2007) A magyarországi kisebbségek jogi védelme, különös tekintettel a cigány kisebbségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapos, Dorina (2019) A gyermekvédelmi jelzőrendszer szerepe és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapács, Elvira (2014) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kallai, Kata Sára (2014) Az emberölés alap- és minősített esetei és büntetőjogi megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Adrienn (2017) A válás és a problémás kapcsolattartás pszichológiai háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, András (2009) A megújuló energia-előállítás és hasznosítás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Krisztián Imre (2011) A gyülekezési jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Éva (2015) Levélszemét versus adatvédelem a direkt marketing szektorban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Béla (2008) Magánnyugdíjpénztárak szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Noémi Anna (2016) Az Európai Unió energiapolitikája, különös tekintettel annak kialakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmárné Katona, Éva (2020) A földműves nyilvántartás bevezetésének következményei a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalán, Tímea (2012) A hatósági munkaügyi ellenőrzés menete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaló, Istvánné (2008) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Zoltán (2011) Nemzeti Parlamentek szerepe az Európai Unió integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsó, János (2018) Környezeti tárgyú ügyek a Nemzetközi Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanizsai, Gabriella (2012) Előzmények történeti áttekintése az Ebktv. szerinti védett tulajdonságok elméletének és gyakorlatának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanizsai, Gabriella (2014) A munkaviszony megszüntetésének és megszűnésének esetei, különös tekintettel a csoportos létszámleépítésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyok, Zsófia (2012) [A bűnügyi együttműködés: a kiadatás intézménye, az Európai Unió tagállamai között érvényesülő változata, az átadás]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyó, Mónika (2014) A konfliktusok és a munkahelyi pszichoterror hatása a munkaügyi kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kap, Ceyda (2018) Diaspora as a bridge: the case of Abkhaz Diaspora in Turkey. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapeller, Adrienn (2011) A személyes adatok védelme a munkaerő-felvételi eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaprinay, Eszter (2009) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel az ésszerű határidőn belüli befejezéshez való jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus, Kitti (2009) A törvényen alapuló tartás közös szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapuvári, Katalin (2017) A külföldiek földtulajdonszerzése Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Hajnalka (2015) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, bejelentésével, valamint a jogviszonyok minősítésével kapcsolatos ellenőrzési hatáskörről az elméletben és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Hajnalka (2013) A munkaügyi ellenőrzés tárgykörei, a betartandó szabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapócs, Réka (2013) A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet kérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapócs, Réka (2013) A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet kérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karamán, Judit Enikő (2009) A menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karaszi, József (1989) Élet elleni bűncselekményt elkövetett női elítéltek nevelésének és munkáltatásának vizsgálata a Kalocsai Fegyházi és Börtönben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, Anna (2011) Az eurorégiók kihívásai, különös tekintettel a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióra : hidak vagy sorompók? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Balázs (2021) A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Dóra Nikolett (2014) A válás folyamata és az egyszülős családok jellemzői pszichológiai és szociológiai megállapítások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Zoltánné (2015) Családok támogatása a magyar jogrendszrben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Éva (2011) Alternatív vitamegoldási rendszerek a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Vivien Kata (2020) Adatvédelmi tudatosság a joghallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardulecz, Rita Angelika (2012) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karika, Károly Dávid (2021) Lakásvásárlási és otthonteremtési támogatások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karkus, Lajos (2010) Az egészségkárosodáson alapuló ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Krisztina (2001) Az Európai Unió kábítószer-politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Edit (2010) Munkaügyi ellenırzések a mai Magyarországon a munkaügyi statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Loránd (2011) Népbírósági perek 1945–46-ban a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Ádám (2013) Fiatalkorúak javítóintézeti reszocializációs nevelése a jogszabályi változásokra tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasuba, Róbert István (2021) A házasság felbontása a vétkességi és a feldúltsági elv alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszáné Dr. Horuczi, Zsuzsanna (2002) A Corpus Juris Europae a magyar büntetőjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, Beáta (2012) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, Ildikó (2020) Migrációs kérdések Írországban különös tekintettel a kelet-európai bevándorlókra és a magyarság demográfiai jellemzőire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Adrienn (2010) A rokkantsági nyugdíj szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Anna (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (2009) Az ajánlatkérő feladata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt Balázs (2012) "Az adatvédelem kérdez - a joggyakorlat válaszol" : hangsúlyok a magyar joggyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Norbert (2020) A rablás, valamint annak elhatárolása a lopástól és más vagyon elleni erőszakos bűncselekményektől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Tibor (2009) Az áru- és védjegyhamisítás elleni globális küzdelem az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Vanda (2016) Munkaerő-kiválasztási eljárások és módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katonáné Koncz, Ibolya (2010) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katus, Noémi (2014) Az európai uniós állampolgárok munkaerő szabad mozgásával kapcsolatos jogai a munkavállalói státusz megszerzéséig az Európai Unióban, illetve ezek érvényesülése Magyarországon és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazamér, Anita (2010) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazi, Attila Miklós (2018) Az emberrablás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (2010) Az alkohol és a kábítószer hatása a közúti közlekedésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Zita (2009) A Strukturális Alapok változásai a Delors I., a Delors II., az Agenda 2000 és a 2007-2013. évi költségvetési időszak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Erika (1998) A magyarországi lakáshelyzet az 1990-es években a demográfiai adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Dávid (2010) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dávid (2010) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dávid (2012) A magyar öregségi nyugdíj kialakulása, és egy lehetséges jövőbeni reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dóra (2012) Az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdése : Magyarország és Norvégia válasza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Fanni (2019) A családon belüli erőszak és a szülői elidegenítési szindróma kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Tamás (2013) A Délvidék büntetőjoga és büntető eljárásjoga a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dóra (2020) A Zéró Baleset Küldetés. Út az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakításához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kedan-Kovács, Alexandra (2018) Az élelmiszerminőség szabályzásának aktuális kihívásai, avagy létezik-e kettős mérce. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kele, Dóra (2010) Az Önkormányzatok eszközei a munkanélküliség mérséklésére - az Út a munkához program gyakorlati alkalmazása Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Balázs (2018) Az angol limited partnership és a betéti társaság jogalanyiságának, létesítésének összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Fanni (2012) Az uniós és hazai állatjóléti szabályozás összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Henrietta (2009) Gyerekjogok érvényesülése az alapellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Judit (2012) A véleménynyilvánítás szabadsága az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Nikolett (2013) Szűrővizsgálatok - a nők részére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Éva (2020) Fake News: A Legal Perspective (extract) David O. Klein and Joshua R. Wueller A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége – Rendszertani elemzés - I. rész (részlet) Németh Szabolcs. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kemecsei, Máté (2015) A rendszerváltás utáni médiatörvények összehasonlítása, különös tekintettel a fogyasztókat érintő kérdésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenesi, Adrienn (2010) A görög-török konfliktus eredete, és hatása a jelenre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Andrea (2011) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Zsófia Zsanett (2010) Igazságügyi statisztikai adatok a szerzői jogi jogsértésekről és a szerzői jog védelméről hazai és nemzetközi adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderesi, Nikolett (2006) A sajtóhelyreigazítás mint jogvédelmi eszköz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderessy-Szabó, Csaba Pál (2008) Munkajog fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakra, és az Európa Uniós jogharmonizációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendra, Lili (2010) Üzemi baleset következtében megtérítendő baleseti ellátások és a munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendrusz, Gábor Dávid (2014) A szakszervezeti tagság jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres, Anna (2021) A hatékony vállalatok jelene és jövője. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres, Anna (2019) A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének hatályos szabályozása, különös tekintettel a felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kepenyes, Lilla (2011) Családon belüli erőszak-fókuszban a női áldozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kercsmarics, Szabolcs (2008) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Anikó (2014) A Munka Törvénykönyvének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Edit (2019) A vállalati szintű kollektív szerződés tárgyalások egyes gyakorlati kérdéseinek vizsgálata különös tekintettel a kollektív béralku folyamatára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Milán (2009) Az opció jogi kategóriájának funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kereki, Ádám (2013) A terrorizmus finanszírozása az állam nemzetközi jogi felelősségének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Ábel (2013) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, különös tekintettel a felsőoktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesi, Béla (2012) Az Adatvédelmi Biztos hitelintézetek adatkezelésével kapcsolatos gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesi, Ágnes (2012) Az esküdtszéki eljárás megszűnése Magyarországon 1914-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kereszturiné Takács, Éva (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kersmájer, Dóra Renáta (2016) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének általános ismertetésén keresztül Tótkomlós város szociális helyzetének bemutatása a helyi szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, György Gábor (2011) Oktatásügy napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, Lilla Erna (2009) A környezetjogi felelősség sokrétűsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, Nóra (2018) A nemzeti bíróságok szerepe a nemzetközi büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerti, Petra (2020) Vállalkozóvá válás támogatása a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Klaudia (2011) Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jogállása, mőködésének tapasztalatai, és a bírói függetlenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Patrik (2014) A magyarok külföldi munkavállalása, a külső migráció, különös tekintettel a skandináv világ sajátosságaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Renáta Zsuzsanna (2012) A joghoz jutás biztosítása a polgári jogvitákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertészné Nemes, Mónika (2018) Az anyák munkaerőpiaci helyzete Magyarországonés az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi, Zoltán (2009) Szabad felhasználás az interneten, különös tekintettel a filmalkotásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Erika (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Andrea (2010) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Khalil-Ahmad, Dávid (2017) Palesztin-Izraeli konfliktus a diplomáciai vitarendezés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kicska, Balázs Márk (2019) Az önvádra kötelezés tilalma és a hallgatáshoz való jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Annamária (2010) A harmadik országok állampolgárait az Európai Unió területén megillető beutazási, tartózkodási és munkavállalási jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Renáta (2011) A munkanélküliek helyzete a Dél-alföldi régióban különös tekintettel Békés megyére 2006 és 2009 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kindernay, Zsuzsanna Éva (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kinyó, Lilla (2010) A Franco korszakhoz vezető út és a Franco-diktatúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiri, Tamás Attila (2021) A libertarianizmus, mint politika eszmei irányzat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Adrienn (2017) Az uniós polgárok konzuli védelemhez való joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Judit (2021) Munkaerő megtartása a Dél-alföldi régióban – megváltozott módszerek a COVID-19 első hullámának hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Miklós (2009) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Renáta (2021) Emberi erőforrás menedzsment szerepe a mobbing megelőzésében és kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Réka (2010) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, fajtái, módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Enikő Bianka (2020) Az egészséges környezethez való jog védelme az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Szabina (2008) A hatékony és sikeres emberi erőforrások toborzásának és kiválasztásának szempontjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Tamás Levente (2020) A nemzeti földalapba tartozó földrészletek hasznosításának szabályai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Tünde (2003) Az Európai Unió és a magyar önkormányzatok kapcsolatrendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Adél Anna (2014) A kormánytisztviselők közérdekből nyilvános - személyes - adatainak megismerésének határai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Andrea (2021) Gyermekvállalási szokások megváltozásának okai és következményei a fejlett országokban, Magyarország népesedéspolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Andrea (2010) Tagok /részvényesek/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Klára (2018) Vadgazdálkodás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Nóra (2019) Az amerikai és a magyar óvadék intézményének és dilemmáinak a vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Tünde (2010) A felülvizsgálat történeti fejlődése, különös tekintettel a felülvizsgálatot érintő főbb Alkotmánybírósági határozatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Molnár, Katalin (2014) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek igényelbírálási és folyósítási eljárásainak jogszabályi alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Prumik, Nóra (2017) Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszere mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Szabó, Brigitta (2015) A nyugdíjrendszer fenntarthatósága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisfaludi, Nóra (2021) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a próbaidő alatti megszüntetésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kisgyörgyei, Ágnes (2010) A fiatalkorúak szabadságvesztésbüntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter, Anna (2020) A büntetőeljárás gyorsítását célzó jogintézmények az új büntetőeljárási törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Adrienn Erika (2010) A munkahelyi stressz és megelızési módjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Alexandra (2012) A pénzmosás elleni hatékony küzdelem jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anna (2018) A weboldalakkal kapcsolatos adatvédelmi jogi kérdések a 2016/679 EU rendelet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila (2010) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Balázs Tamás (2011) A polgári jogi társaság magyar, francia és német szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barbara (2011) A menekültek és a hontalanok helyzete a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett (2018) Népegészségtan és járványtan, járványügyi intézkedések magyarországi szabályozás alapján és kitekintés az Európai uniós intézkedésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Brigitta (2019) A munka világának egészségügyi kockázatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2010) A közjegyzői okiratok szerepe a bankok hitelezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erik Szabolcs (2021) A fiatal nemzedék munkavégzési sajátosságainak a hatása a munkaerőpiacra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ernõ (2009) Az általános szerzõdési feltételek hazai szabályozása, figyelemmel a közösségi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gyöngyi (2013) Racionális létszámgazdálkodás, jó megoldás-e a létszámleépítés : (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház példáján bemutatva). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gábor (2014) Rendőrség és Önkormányzat együttműködése Pest megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (2009) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Kitti (2013) Közbeszerzések, beszerzések szabályozása a honvédelmi ágazat területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Krisztina (2013) A hozzátartozói ellátások múltja és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Melinda (2013) A polgármester jogállásának elemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nikolett (2014) A történelmi kapcsolatok hatása a szlovák-magyar, lengyel-magyar gazdasági együttműködésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Noémi (2012) A határon átnyúló együttműködések jogi feltételei Szerbia és Horvátország irányában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Réka (2019) A vajdasági magyarság kisebbségi és jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Virág (2012) Felelősség a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos károkért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (2019) A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Andrea (2010) Magyarság a határon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Eszter (2016) Családi jogi bíráskodás a pszichológia tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gréta (2016) Pályakezdők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Imre (2008) A Minőségmenedzsment és a Szabványosítás Kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Izabella (2020) A munkahelyi pszichoszociális kockázatok, különös tekintettel a munkahelyi stresszre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Laura Olga (2020) Az új Polgári Perrendtartás hatásai a peres eljárások időszerűségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Petra (2010) Belarusz, Grúzia és Ukrajna önálló államisága, fejlődése és külkapcsolatai a Szovjetunió szétesésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (2020) Katasztrófavédelmi közreműködés az általános szakhatósági, valamint a tűzvizsgálati hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tivadar (2020) Az önvezető járművek büntetőjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágoston (2009) A magyarországi zsidóság egyenjogúsítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Bakos, Józsefné (2008) A MÁV ZRt. Humánstratégiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Papfalvi, Nóra (2021) Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő- piaci (re) integrációja a fiatal életkorú munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Petrezselyem, Anett (2012) Munkanélküliség Magyarországon a statisztikai adatok tükrében az elmúlt évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Szabó, Klára (2008) A mentőszolgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisteleki, Péter (2012) A civil kontrol és a NATO tagság, a fegyveres erők irányzásának alkotmányos jogkörei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisteleki, Péter (2013) A civil kontroll és a NATO tagság, a fegyveres erők irányításának alkotmányos jogkörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klagyivik, Elvira (2014) Az EU költségvetésének fejlődése, különös tekintettel a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klam, Edit (2003) A német GmbH vagyoni viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klein, Fanni Tímea (2018) Apaság vélelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klein, Dr. Mariann (2018) A mediáció és a közjegyzői tevékenység kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Klenanc, Miklós (2009) Takeover-szabályozás Európában: egy tagállam, egy tagjelölt és egy leendő tagjelölt szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klestenitzné, Dóra Katalin (2009) Az idősek védelme a szociális jog eszközeivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klinkó, Diana (2017) Kína és India szerepe az ENSZ békefenntartó misszióiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klucsai, Nóra (2020) A fogyasztók védelme a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, különös tekintettel a csalogató reklámra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klára, Zsuzsanna (2011) A külföldiek magyar termőföldre vonatkozó egyes jognyilatkozataival kapcsolatos jogi problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klémán, Anna (2021) A válás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Klér, András (2009) A szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó joghatósági szabályok az Egyesült Államok és az Európai Unió jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kmetovits, András (2009) Az elítéltek munkáltatása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kniesz, Tamás (2010) A vadásztársaságok szabályozásának néhány sajátos kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Adrienn (2010) A munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Dr. Magdolna (2016) Gyermekvédelemtől a nevelőszülőségig. Nevelőszülők megítélése és mindennapjaik Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, György (2003) Energiapolitika, villamos áram termelés az Európai Unióba lépés előtt Magyarországon- különös tekintettel a megújuló energia hasznosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Magdolna (2008) Az Európai Unió Energiapolitikája, ennek magyarországi törvényi szabályozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsik, Edina (2021) The effects of terrorism on state governance since 9/11 in ungoverned territories and European states. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Máté (2019) A bűnügyi felügyelet a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Nelli (2018) A vállalatok versenytorzító magatartását tiltó Európai Uniós szabályozások, különös tekintettel a kartellekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Szilvia (2021) Toborzás és pályára irányítás a Magyar Honvédségben - megoldási javaslatok az online toborzás támogatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Adrienn (2009) A Várda-Drink Zrt. vállalati kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csaba (2008) Minőségfejlesztés az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csilla (2016) Igényérvényesítés útjai a versenyjogi jogsértésekkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Enikő (2014) Az idegenekkel kapcsolatos távolságtartó magatartás társadalmi összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2008) Személyügyi és munkaügyi rendszer kialakítása a Bosal cégcsoport kecskeméti vállalatainál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsor, Krisztina Edit (2021) HR intézkedések hatása a munkahelyi jóllétre a járványhelyzet tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kohut, Adrienn (2012) A gyerekkatonák problémájának komplexitásáról a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kohári, Beáta (2020) A szabadságvesztés-büntetésüket töltő női elítéltek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolarovszki, Márk László (2021) Gyermeki jogok a New York-i Egyezményben, különös tekintettel a gyermek oktatáshoz való jogára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kolits, Ágnes Katalin (2012) A szerződéskötések után bekövetkezett változások az elméletben és a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koller, Dezső (2015) A 2012. évi I. törvény hatása a munkaügyi kapcsolatokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koller, Dezső (2013) A 2012. évi I. törvény hatása egy köztulajdonban álló gazdasági társaság kollektív szerződésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koller, Dezső (2014) Személyiségi jogok védelme,különös tekintettel az adatvédelemre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Karina (2010) A gyermekek után járó juttatások változásai 1997 01. 01. és 2009 12. 31. között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Katalin (2012) A sajtó helyzetének változása a rendszerváltás után a politika kereszttüzében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Zita Melinda (2015) A Magánszféra védelme a technológiai fejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth, Balázs (2018) A vadgazdálkodás jogi szabályozása a módosított vadászati törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth, Anna (2010) A guantánamói fogvatartottak tisztességes eljáráshoz fűződő joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Judit Mercédesz (2013) A lízingügylet sajátosságai és szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Inez (2013) A magyar nők munkaerő piaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Noémi (2011) A magántitok védelme a polgári jogban a jogalkalmazási gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Viktória (2013) Az egészség szerepe a munkavégzés során, azaz egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, foglalkozás-egészségügy a szolnoki Víz -és Csatornaművek Koncessziós ZRt. -nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Noémi (2020) A nárcisztikus személyiségzavar családjogi vetületei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koltay, Roberta (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Dóra Kinga (2010) Fogyasztóvédelem a pénzvilágban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjátiné Csáki, Éva (2010) Munkavédelem az egészségügyben : az Orosháza Városi Önkormányzat Kórház tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Komlós, Laura (2013) Az özvegyi nyugdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlós, Ádám (2012) A polgári per gyors befejezésének normatív eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Angéla (2018) A közfoglalkoztatás szerepe hazánkban: csapda vagy mentőöv. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Beáta (2016) „Ugyanolyan elbánást kapjunk, mint egy egészséges”. Megváltozott munkaképességű munkavállalók helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komárominé Hermann, Krisztina (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Bence (2011) Nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Helga Zsófia (2019) A női elítéltek helyzete a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Melinda (2012) Formalizmus a magyar bíróságok döntéshozatalában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konczos, Dorina (2013) A tartási szerződés érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondacs, Barnabás (2017) A termőföld tulajdonjogának átruházása, különös tekintettel az adásvételi szerződés jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondoros, Zsolt (2015) A gondoskodó elbocsátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondráth, Lászlóné (2008) Családtámogatási rendszer, a gyermekek szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly, Gyula (2010) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontár, Anita (2012) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Péter (2019) A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Péter (2014) Úton egy békésebb világ felé: a nukleáris fegyverek non-proliferációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Réka (2017) The Role of the European Parliament in the Creation and Formation of European Identity. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Réka (2015) A tisztességes eljáráshoz való jog és a konzuli védelem a szabályozásban és eseteken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Flóra (2020) A munkaerőpiac modern kori kihívásai. Az ember legjobb barátjának szerepe a munkaerő megtartásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Zsolt (2002) Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsik, Rafael (2010) A magyar szociális rendszer fejlődése a demográfiai és statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Ildikó (2013) Az Ebktv. bemutatása különös tekintettel a védett tulajdonságokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Klára (2015) Nyugat-Balkán és Szerbia, avagy az európai integráció egy speciális esete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kornfeld, Barbara (2021) A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése a nők foglalkoztatásában Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koroknay, Zita (2008) Vezetői tevékenység a dolgozói elégedettség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Katalin (2015) Mihail Hodorkovszkij - Egy "lelkiismeretes elítélt" története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Klaudia (2012) Gondolatok a büntetőjog ultima ratio alapelvéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Renáta (2009) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban: Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Tímea Csilla (2012) A kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Eszter (2008) Az állami foglalkoztatási szolgálat modernizációs terveinek megvalósítása a szolgáltatásfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpics, Kincső (2012) A kínzás, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korponai, Nelli (2020) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Béla Gábor (2021) Szakfordítói Szakdolgozat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kosdi, László (2016) A magyar Munka Törvénykönyv munka- és pihenőidő szabályozásának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta, Renáta (2016) Nemek közötti gazdasági egyenlőtlenségek és megoldására irányuló törekvések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszteczky, Eszter (2010) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata a véleménynyilvánítás szabadsága terén, a Bíróság esetjogának hatása a nemzeti jogfejlődésre Magyarországon és más európai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztik, Henrietta (2000) A képzés szerepe és jelentősége a munkanélküliség kezelésében Heves megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztyu, Tímea (2003) Az európai büntetőjogi integráció egyes kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszó, Miklós (2013) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Fanni (2019) Elektronikus egészségügyi igazgatás hazai és Európai Uniós vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Lívia (2019) Protekcionista kereskedelempolitika az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó, Luca (2019) A szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczóné Mátó, Éva (2020) Befolyásoló tényezők a közvetítés folyamata során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Anita (2021) Esélyegyenlőség a munkajog világában nemzetközi és hazai vonatkozásban vizsgálva. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Anita (2014) Gyermekgondozási segély kialakulása, szabályozása kezdetektől napjankig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Mónika Zsuzsanna (2012) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Anita (2016) A betegséghez kapcsolódó ellátások kialakulása, fejlődése kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Csilla (2010) Az Egyesült Nemzetek szervezetének reformtörekvései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Ildikó (2010) A Schengeni csatlakozás hatásai Magyarország határ menti kapcsolataira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2013) Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati vizsgálata a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai a magyar jogrendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2010) A munkaviszony megszűntetése; a rendes- és rendkívüli felmondás a gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andor Iván (2011) A kettős állampolgárság kérdése hazai és nemzetközi viszonylatban - különös tekintettel a határon túli magyarságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2009) Az 1975. évi II. (a társadalombiztosításról) és az 1997. évi LXXXI. (a társadalombiztosítási nyugellátásról) törvények összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea Dóra (2010) Az immateriális kártérítés német és magyar modelljének egyes alapvető jellemzői, különös tekintettel a hozzátartozói nem vagyoni elégtételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Angéla (2010) Közforgalmú gyógyszertár alapításának történeti háttere - különös tekintettel a 2006. évi XCVIII. törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2013) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2010) Betegjogok hazánkban, valamint az Európai Uniós betegjogok fejlődésének főbb állomásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2013) A betegjogok elmélete és gyakorlata Magyarországon és nemzetközi kontextusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2010) A munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna (2010) Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna Kaarina (2012) Member States' Fundamental Rights Legislation in Conflict with EU Constitutionalism: Emphasis on the Hungarian Media Law Package. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2018) Az Európai Unió részvétele más nemzetközi szervezetekben, a kettős tagság problémája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2014) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2012) A terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj változásai Magyarországon és az Európai Unió családtámogatási rendszerének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bianka (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Brigitta (2015) A gyermekek védelme a nemzetközi jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bálint (2014) Alternatív vitarendezési módszerek a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dominika (2011) A magyar nyugdíjrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dominika (2016) A megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatásának akadályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dániel (2012) A gazdasági társaságok számának változása Magyarországon 1989-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2012) Az agrártámogatási rendszer jogszabályi Háttere, különös tekintettel a rendszer bemutatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2009) A Ciprus-kérdés mint európai probléma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2014) A munkaviszony megszüntetésének elméleti és gyakorlati problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Emese (2014) A pályakezdő fiatalok munkanélkülisége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Endre István (2021) Politikai bűncselekmények a polgári korszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Enikő Zsuzsanna (2019) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (2012) A munkaerő-kölcsönzés szabályai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (2014) A toborzás, kiválasztás folyamatának és technikáinak bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Fanni Luca (2015) A települési önkormányzatok, ezenbelül is Újszentiván segélyezésben betöltött szerepének bemutatása a családok szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2012) Az európai alapelvek érvényesülése a hazai büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (2011) A környezetvédelem hatása az ingatlantulajdonra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gergely (2011) Szerzői jogsértés és a videó megosztó portálok – értesítési és eltávolítási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2011) A magyarországi zsidóság statisztikai-demográfiai adatai a XIX-XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2013) Békefenntartás a nemzetközi szervezetek jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, István (2012) A vajdasági magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai helyzete, különös tekintettel a civil szerveződésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2009) A Magyarországon elkövetett öngyilkosságok elemzése a rendszerváltástól napjainkig – különös tekintettel az elkövetők személyiségére és az elkövetés módjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kinga (2009) A nápolyi hulladékválság környezetvédelmi jogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2021) A munkahelyi beillesztés folyamata, és fluktuációra gyakorolt hatásának vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina Ágnes (2019) Kismama ellátások Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lilla (2019) Sikeres toborzási, kiválasztási és beillesztési eszközök az Y generációs munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lilla Patrícia (2018) A Csernobili Atomerőmű-baleset : Lehetséges Okok és Következmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2019) A kiemelt közlekedési szabálysértések eljárási sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lászlóné (2014) Fogyatékos gyermek a családban és a társadalomban - különös tekintettel az értelmi fogyatékosságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mariann (2019) A kármegosztás arányának alakulása a munkáltató munkabalesetért való felelőssége során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Melinda (2009) A szülői felügyelet jogtartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária Magdolna (2012) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2014) A digitális forradalom aktuális és jövőbeli kihívásai az adatvédelem és információszabadság területén Richard Posner gazdasági jogelméleti felfogásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rezső (2014) Minősített adatvédelem a közigazgatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilvia Zsuzsanna (2012) Közforgalmú gyógyszertárak létesítésének és működésének jogszabályi háttere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2010) Az üzemi baleset történeti fejlődése Magyarországon és az üzemi baleset miatt nyújtható ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2012) NATO - A változások előtt álló nemzetközi szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás Balázs (2012) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; az elítéltek munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tímea (2014) A HR szerepe munkaerő megtartás, ösztönzésmenedzsment és vállalati kommunikáció tekintetében egy vidéki nagyvállalat példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (2009) [A bűnözésstruktúrában bekövetkezett változások a rendszerváltástól 2009-ig]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2010) Elbirtoklás a bírói gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, krisztián (2010) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség mérséklésében : az „Út a munkához” program bemutatása Szegvár Nagyközség Önkormányzatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2016) Balancing Privacy and Security: The Data Protection Regimes of the United States and the European Union and the Lessons of the Snowden Surveillance Disclosures. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2010) A Dohai Deklaráció a WTO jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes Petra (2011) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Áron (2017) A világörökség védelmének nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2010) Az Európai Területi Együttműködés lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2016) A kommunikáció szerepe a munkahelyi konfliktuskezelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bálint (2016) Az Y generáció a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2020) Munkaerő-megtartás módszereinek elemzése a fizikai munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében egy alföldi vállalat gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edit (2008) Gyermekek védelme, gyermekvédelmi ellátások, anyaotthonok ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Elvíra (2003) A közforgalmú személyszállítás versenyjogi vonatkozásai az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (2010) A Visegrádi Négyek és az Európai Unió, avagy a V4-ek helye az EU regionális integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (2016) Különleges foglalkoztatási jogviszonyok a Viapan Group kecskeméti kirendeltségén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2000) A humánerőforrás - gazdálkodás lehetőségei változó környezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2002) Jogfejlődes az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőseg terén az Európai Unió munkajogában. Kitekintés a magyar munkajogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2004) A tanúk és az igazságszolgáltatást segítők védelme az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2020) 18-28 év közötti fiatalok munkaerejének megtartása Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2016) Néhány atipikus forma a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2008) A szatymazi vendéglátóhelyek gazdálkodása különös tekintettel a munkaerő gazdálkodásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2020) Közúti baleset gondatlan okozása a gyalogos elütések vizsgálatának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária (2008) Gyermekek védelme és szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2005) Humánerőforrás-gazdálkodás, humánerőforrás-tervezés a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2016) A cipőipar munkaügyi kapcsolatainak vizsgálata a képzések és a szakszervezetek tükrében ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2017) A büntetőügyek nyilvánosságának kérdései – a sajtó és a bíróságok kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szabolcs (2020) A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilárd (2003) A reklám, a reklámjogi szabályozása, a reklám és a gyermek (a reklám hatása). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2010) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai, különös tekintettel a délvidéki magyarság jellemzőire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tímea (2016) Családtámogatási intézkedések és a gyermekvállalást ösztönző tényezők rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2016) A személyiségi jogok megsértésének szankciói, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsanett (2016) ,,A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra.”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsoltné (2008) "Legyen jobb a gyermekeknek!” : nemzeti Stratégia a gyermekszegénység ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Frast, Ivett Luca (2019) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben működő Paksi Atomerőmű Dolgozói Szakszervezetének múltja, jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Grósz, Éva (2019) Az érzelmi intelligencia megjelenése a munkahelyi karrierrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bankics, Rózsa (2010) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kósa, Ildikó (2014) Európai Uniós fejlesztési támogatások a ceglédi kistérség viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Mama, Éva (2008) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Papp, Amarilla (2014) A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj kialakulásának története, foglalkoztatáspolitikára gyakorolt hatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Puskás, Mónika (2011) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermekeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Veres, Ágnes (2015) Családtámogatási ellátások jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, Anita (2013) Politikai pályaív a polgári jogoktól a radikális jobboldalig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, László Krisztián (2009) Szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatás alternatíváira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, Norbert (2018) Büntetőügyi mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts-Szamosszegi, Valéria (2018) Büntetőügyi mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozlik, Andrea (2012) Az idegenrendészet adatvédelmi kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Erik (2016) Diákok foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Jánosné (2008) Egészségbiztosítási pénztárak Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmáné Csontos, Andrea Ilona (2019) Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi rendszerének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Dominika Kata (2014) Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozó, Regina (2016) A munkaviszony és a szolgálati jogviszony jellemzőinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovicz, Anita (2014) Agrártámogatások rendszere és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajkó, Dóra (2016) A kiilleszkedettek lehetőségei a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kratancsik, Tünde (2017) A gyermek helye és pozíciója a családi, válási mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Krebszné Szőke, Dóra (2012) A betegek jogai és érvényesítésének gyakorlata a hazai és nemzetközi eljárások szerint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kreiniker, Konrád Sándor (2018) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kreiniker, Tamás (2020) Az e-mobilitás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krett, Krisztina Vivien (2020) A rendszer fogságában: Az örökbefogadás, mint lehetséges kiút. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kretz, Enikő Csilla (2011) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája, különös tekintettel a közös piacszabályozásra és az Európai Bíróság kapcsolódó ítélkezési gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kriska, Réka (2019) A mediáció, mint alternatív vitarendezési eljárás a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Csaba Nándor (2013) Kié a felelősség? : az elvárható gondosság elve az orvosi műhibaperek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Hajnalka (2012) A felülvizsgálati eljárás fontosabb fejlődési szakaszai a magyar polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Csaba Nándor (2020) Gyermeki jogok a New York-i Egyezményben, különös tekintettel egyes – választott – gyermeki jogokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf-Varga, Erika (2020) Kapcsolatügyeleti mediáció és a gyermek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Krivikné Zahorecz, Anita (2017) Mediáció a gyermekvédelemben : vér szerinti családjukban nevelkedő hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik konfliktuskezelési lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Orsolya (2012) „Védett tulajdonságok” az Alkotmány és az Ebktv szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában az új alaptörvény bevezetéséig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Orsolya (2011) „Védett tulajdonságok” az Alkotmány és az Ebktv szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krix, Gizella (2012) Ebktv: hatósági eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsová, Agnesa (2019) Az Antarktisz nemzetközi jogi helyzete és védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Brigitta (2013) Az ajánlattétel során történő összejátszás az Európai Unió versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Szilárd (2021) Az ingatlan végrehajtás szabályai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kruchió, Viktória (2021) Öntudatra ébredt lábtörlő vagy jövőbeni kormányfő, a nők helyzete a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krusóczki, Bence (2019) A tisztességtelen verseny a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krám, Eszter (2011) A hontalanság és annak nemzetközi kezelése : - Spanyolország és Magyarország eljárásjoga -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámli, Lola Krisztina (2018) Az orosz-ukrán konfliktus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámli, Tamás (2014) A bírósági végrehajtás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámosné Schweitzer, Andrea (2008) Az első munkavállaló. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kránicz, Edit (2020) A védelem jogának érvényesülése a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kubola, Krisztina (2010) A nemzetközi büntetőbíráskodás fejlődése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kucora, János Andor (2010) A Kárpát-medencei magyarság fejlődéstörténete napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora, Gergely Ákos (2021) Egy Balaton-parti építési beruházás környezetvédelmi jogi vonatkozásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora, Imola Eszter (2009) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kujundzic, Alisa (2017) Szerbia kisebbségvédelmi rendszere- figyelembe véve a Vajdaságot. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukla, Adrienn (2010) Gyakorlati problémák a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Zoltán (2012) A régi-új adatvédelmi törvény. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Ádám (2018) A Magyar médiarendszer átalakulása 1996 -2018. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Gergely József (2020) Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bei der Arbeitnehmerüberlassung, insbesondere in grenzüberschreitender Hinsicht. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Iván (2012) Civil szervezetek Sándorfalván 2006-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuliga, Ferenc (2015) A nemzetközi fejlesztési segélyezés rendszere, céljai, jogi háttere és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Ibolya (2010) A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedések köre. Különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Kitti Kata (2019) Az Európai Unió jogfejlődése, valamint a schengeni rendszer alkalmazhatósága a menekültpolitika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Lajos (2012) A termőföldek tulajdonszerzésének és bérletének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Vivien (2019) A szexuális erőszak minősítése és elhatárolási kérdései nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Zoltán (2011) Az elítéltek reintegrációs útja a társadalom felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kupecki, Zsolt (2009) Az Európai Unió, mint államkapcsolat: államszövetség vagy szövetségi állam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kupeczki, Nóra (2013) Nemi bűncselekmények Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurai, Alexandra Jusztina (2020) Munkahelyi stressz és megküzdési módok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurczina, Balázs (2013) A Google Books és más könyvidigitalizálási programok szerzői jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurgyis, Ferenc (2010) Vitás kérdések a határvédelem módosulásának időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuritár, Sandra (2018) A Munkavállalói Résztulajdonosi Program bevezetése, működtetése és alkalmazásának sajátosságai egy cég életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurth, Endre Tibor (2020) A Vatikán nemzetközi jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucsó, Annamária (2013) A munkavállaló munkaidőn kívüli magatartásának megítélése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, Péter (2010) Agrártámogatási rendszer Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kustos, Xénia (2012) Életszínvonalat befolyásoló tényezők Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kustos, Xénia (2017) Örökbefogadás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutas, Elek (2019) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés anyagi büntetőjogi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kvacska, Renáta (2021) A távmunka és a home office szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kvak, Róbert (2015) Megfelelő embert a megfelelő helyre – a munkakörértékelés szerepe a vállalat életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Gyöngyi (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztésre jellemző alapvető problémák bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Katalin (2011) A munkáltatói rendes és rendkívüli felmondás, valamint joggyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Krisztina (2019) Méltósággal meghalás joga és annak alapjogi, etikai kérdései, különös tekintettel Svájc és Kanada gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Németh, Zoltán (2012) Színlelt szerződés a polgári jogban, avagy színház az egész világ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Káli, Dávid (2020) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Boglárka (2011) Magyarok Európában a demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Nándor (2010) Védett tulajdonságok az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállainé Rohn, Edit (1989) Narkománia problémái fiatal korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Annamária (2012) A kutatási szerződés kötelmi jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Dóra Enikő (2019) A gondnokság és a támogatott döntéshozatal a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Krisztián Bence (2019) A fizetésképtelenségi jog a hitelintézetek gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Orsolya (2013) Az üzemi tanácsok és a szakszervezetek megváltozott jogai az "új" Munka Törvénykönyve tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Orsolya (2018) Szegénység az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarország helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Orsolya (2010) A foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulása Magyarországon az ezredforduló után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Tamás (2012) Munkáltatók és biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Annamária (2010) Oroszország külpolitikája 1992 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Zsolt (2008) Az álláskeresők elhelyezkedési esélyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Balázs (2014) Egészségügyi dokumentáció kezelése és a levéltárak. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Beáta (2013) Szakértői bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel az alkalmazása során felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Nikolett (2013) Munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a felmondás szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kármánné Szvoreny, Ilona (2010) Betegek és fogyatékosok szociális ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárnyáczki, Viktória (2020) A pénzmosás, különös tekintettel a luxuspiac felhasználásával megvalósuló bűnkapcsolati cselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, András (2010) [A házasság felbontásának szabályozása és a joggyakorlata]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Vilmos (2009) A droghasználat megelőzésének módszerei és lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Anikó (2009) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlıdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Ildikó Erika (2012) A vadászat gyakorlásának jogi, személyi, tárgyi és egyéb feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárász, Zsófia (2013) Fizikai munkakörnyezet szerepe a munkahelyeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárász, Hunor Mátyás (2020) Az önvezető járművek szabályozása és annak jövőbeli kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai, Bernadett Ágota (2013) Munkaügyi viták és rendezésük hazánkban, különös tekintettel a direkt akciókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kávássy, Tamás (2012) A flexicurity jelenség és annak jellemzői a japán munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kázimity, Gábriel (2013) A munkabüntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Képiró, Bernadett (2013) A nyugdíjrendszer jövője Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla (2010) Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla Ibolya (2010) Aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazása a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla Ibolya (2012) Atipikus munkavégzés : fókuszban a távmunka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Judit (2014) Az egyenlő bánásmód betegjogi érvényesíthetősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Judit (2015) A magyar és a német foglalkoztatáspolitika passzív eszközeinek elméleti összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Erika (2016) A családtámogatási és szociális ellátórendszer Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, István (2000) Az emberi erőforrás-gazdálkodás sajátosságai a Taurus Emerqé Gumiipari Kft-nél a versenyképesség dimenziói mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóder, Attila (2018) A börtönügy megoldatlan problémái szakmai szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Gábor (2013) Az MLM, és a Forever Living Products vállalat bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Péter (2019) A kábítószer-kereskedelem büntetőjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Csilla (2020) Az élelmiszerek kettős minőségének jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Szilárd Dénes (2014) Három csapás típusú törvények bevezetése az USA-ban, és hatásuk a bűnügyi statisztikákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Éva (2008) A motivació szerepe a felsőoktatásban : (elméleti és gyakorlati kérdések a GANF példáján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (2010) Az állami jelenlét a munkaügyi kapcsolatok rendszerébenl. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (2012) Hatékonyságnövelés az államban, az állam által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Nikoletta Petra (2011) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Ágnes (2010) Az osztrák-magyar határ menti együttműködés az európai uniós források tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Attila (2012) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Kitti (2018) Az Eurovíziós Dalfesztivál és a nyugat-európai államok integrációja a hidegháború alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ágnes (2017) A központi állami szervek és a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Katalin (2008) A közgyógyellátás átalakítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ágnes (2020) A gondnokság alá helyezés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Éva Katalin (2021) Das duale Rechtsfolgensystem im deutschen Strafrecht und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Anita (2013) Színlelt szerződések megítélése az adójog vetületében, különös tekintettel azok áfa rendszerbeli helyére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Anita Réka (2014) Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben, különös tekintettel az okmányos meghitelezésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmönné Lipták, Anna (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köller, Dániel (2011) A dualizmus államberendezkedésének közjogi megoldásai : közös uralkodó, közös ügyek, közösügyi szervek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köllner, Péter Vince (2012) Mémoire L’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en France. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Könczöl, Katalin (2019) Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel a polgári területre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi, Andrea (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Eszter (2010) Az Országos Munkaügyi Központtól az Állami Foglalkoztatási Szolgálatig : a magyar munkaerőpiaci szervezet fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesiné Pécsi, Mónika (2019) Az oktatásügy helyzete, a tankerület fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kötél, Éva Judit (2013) Személyek szabad mozgása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kötél, Éva Judit (2015) A munkaviszony megszűnésének munkajogi és szociális jogi következményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kötél, Albert Richárd (2016) Munka és a család összehangolása a férfiak tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövecs, Máté (2011) A tanú jogállása a büntetőeljárásban, tanúvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi, Zsuzsanna (2009) Kiszervezés és jogutódlás a MÁV.FKG.KFT-nél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdiné Komáromi, Rita (2010) A Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kükedi, Flóra Júlia (2010) Az Alkotmány 57§ alapján a tisztességes eljáráshoz való jog büntetőjogi vonatkozásai és az ehhez kapcsolódó strasbourgi esetjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőműves, Ramóna (2018) Az atipikus foglalkoztatás formák sajátosságai és tendenciái Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi, Tibor (2005) A humánerőforrás tervezése, a humánerőforrással való gazdálkodás, a munkáltatói jogkör gyakorlása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Mónika (2018) A mediáció lehetősége a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Anikó Zsuzsanna (2008) Szabad munkaerőáramlás az Európai Unióban, EURES. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Paulina (2017) Gyermekkatonaság a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Paulina (2015) Magyarország médiahelyzetének alakulása a rendszerváltástól a 2010-es kormányváltásig- a politika és a média kapcsolata, a magyar médiaháborúk okai, következményei, a posztkommunista országok sajtószabadságának nemzetközi megítélése-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labos, Bence (2014) A nemzetközi büntető bíráskodás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczay, Erika (2008) Jogharmonizáció az állategészségügy terén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Adrienn (2012) A munkabér és annak egyéb elemei : törvényi szabályozás és bírósági gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Éva (2011) Az adóhatóság döntéseivel szembeni jogorvoslati eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Norbert Zoltán (2008) Miért sztrájkol a magyar? A rendszerváltástól napjainkig. Fókuszban a 2007-2008-as év. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Zoltán (2020) Közigazgatási bírságról szóló határozat elleni fellebbezés és bírósági felülvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Dóra (2014) Az egyéni és társas vállalkozók biztosítási jogviszonya és járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Erika (2010) Munkanélküliség demográfiai helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Judit (2019) Az örökbefogadás intézménye - jogi szabályozás és gyakorlati megvalósulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Kitti (2014) Határon átnyúló családtámogatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Renáta (2011) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladóczki, Mária (2010) A nők szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajdi, Dóra (2011) [Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakra és a bírósági eljárási szakra]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Fanni (2019) A nemzetközi választottbíróságok működésének összehasonlító elemzése (ICC, PCA, ICSID, UNCITRAL). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Krisztina (2011) Fogyatékos személyek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Ramóna (2014) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Anett Enikő (2011) A szabadságvesztés végrehajtásának pozitív és negatív hatásrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Wahlpetz, Luca (2009) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatosné Bozsó, Ildikó (2008) Munkaidő szabályozás a magyar munkajogban különös tekintettel az egészségügyi ágazatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatosné Kiss, Ágnes (2008) A családtámogatási ellátások múltja, jelene, jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laki, Nándor István (2012) A nők szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laki, Tibor (2014) Az információs javak védelmi keretrendszerének vállalati gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lakner, Nóra (2019) Gyermekvállalással járó juttatások és kedvezmények összehasonlító elemzése a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakner, Tamás (2011) A lakásviszonyok Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laluska, Eszter Rita (2009) A gazdasági bűncselekmények adatai a mai Magyarországon az igazságügyi statisztikai adatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Langó, Dávid (2012) "Egység a sokféleségben"? : föderalizmus és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Ilona (2013) A munkaidő jelenlegi szabályozása, különös tekintettel a gyógyszertárak vonatkozásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Lehel (2014) Az egyéni sportok amatőr és hivatásos sportolóinak jogállása, különös tekintettel a munkatevékenységre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Tibor (2013) Kábítószer-fogyasztás a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Ágnes (2017) Mediáció a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Dr. Ágnes (2016) A különélő szülő jogai és kötelezettségei, a kiskorú gyermekkel való kapcsolattartására irányadó szabályok megváltozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lapohos, András (2018) Családi Mediáció : Legfontosabb Szempontok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lapsánszky, Eszter (2008) A külföldiek foglalkoztatása az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lapu, Árpád (2015) Az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere: Kompromisszum, vagy megoldás? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskovics, Bianka (2014) Az Európai Unió kohéziós politikájának várható változásai, 2014-2020. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Latkóczy, Júlia Emese (2011) A hazai választottbíráskodás kialakulása, fontosabb szabályai alkalmazásának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lauer, Viola Tekla (2018) A nők munkajogi helyzete, különös tekintettel a gyermeket vállaló nők helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laukó, Zsanett (2012) A Többcélú Kistérségi Társulások jogi szabályozása Magyarországon- Különös tekintettel a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, Attiláné (2009) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, Ádám (2017) Az ittas járművezetés szabályozásának hazai és nemzetközi összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lebedy, Zsuzsanna (2010) A bullying problémakörének összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lebovits, Beáta (2012) Az orvosi műhibaperek sajátosságai és aktuális problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lechner, Viktória Ágnes (2018) A drónok magyar szabályozása, különös tekintettel a magánszféra védelmével összefüggő alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ledniczky, Ildikó (2020) A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése a magyar családjogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Zóra Zsófia (2016) Az apportálás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai, Orsolya (2014) A nők választójogának parlamenti megítélése a jogalkotás és az 1945-ös választások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leitner, Szilárd (2011) Környezetvédelem az alkotmányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lele, Ágnes Zsófia (2012) Kisebbségi jogok védelme és az Európai Tanács. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes, Katalin (2011) A szociális szövetkezetek főbb jegyei és formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lelovics, László (2021) A közszolgálati jogviszony átalakulása a kormányzati főhivatalok és a különleges jogállású szervek jogi szabályozásával. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Balázs József (2010) A társasház-tuladonra vonatkozó szabályozás a 2009. évi LXXXIX. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Georgina Beatrix (2016) A víziközmű-szolgáltatás múltja, jelene és jövőjének lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Kata (2016) Az érem másik oldala - Közfoglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai, Lujza (2011) A bűncselekmény elkövetői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Judit Babett (2013) Az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra (2014) A nemzetközi űrjog szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra Zsuzsanna (2009) Az állam és egyház viszonyának alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Ákos Albert (2012) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lerch, Ferenc (2011) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lerch, Tamás (2012) A Jobbikban rejlő potenciál : jobboldali radikalizmus a kereslet-kínálat viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Anikó (2010) A magzati élet védelmének biztosítékai alapjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesán, Enikő Annamária (2010) Az elöregedı társadalom és e folyamat ellensúlyozását szolgáló állami eszközök 1990-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lesán, Enikő Annamária (2012) A táppénzrendszer vizsgálata az elöregedés tükrében (1990-2010). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesán, György-János (2019) A robotika fejlődésének hatása a munka világára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Letenovics, Ivett (2015) A diplomaták büntetőjogi mentessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leány, Anikó (2009) A kiskunmajsai, a győri és a fehérgyarmati kistérségek demográfiai- és társadalomstatisztikai bemutatása, fejlődési irányaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Licsicsányi, Nikoletta (2018) A munkanélkülivé válás hatása a családon belüli erőszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lindenberger, Éva (2009) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Judit (2012) Szakszervezetek és üzemi tanácsok működése a MÁV Zrt-nél : (a munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Szilvia (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai, Laura (2015) Balástya község közfoglalkoztatása 2014-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Dóra (2014) A fiatalok munkaerő-piaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Edit (2011) Az atipikus munkavégzés jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták P., Györgyné (2010) Családtámogatási ellátások rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki, Tibor (2010) Az egészségügyi adatok védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lizákné Lele, Mária (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Loboda, Endre (2008) A tömeges létszámleépítés nemzetközi modelljei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Locki, Barbara (2012) Szerbia ügyészségi szervezetének és hatáskörének az összehasonlítása Magyarország ügyészségi szervezetével és hatáskörével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Locsmándi, Judit (2000) A munkavállaló munkaviszonyából eredő felelőssége, kötelezettségei és azok megszegésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lojek, Balázs (2014) Fiatalkori munkanélküliség az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lojek, Andrea (2008) Időskorú személyek tartós ápolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lothné Polyák, Anita (2008) Cafeteria rendszer a vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Marietta (2018) Mediáció a munkajogban mint alternatív vitarendezési mód. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Réka (2019) Az uniós bűnügyi együttműködés legújabb formája: az Európai Ügyészség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, András Bence (2017) Protecting the Rights of Persons Belonging to Ethnic Minorities in Europe. The Role for the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Convention on Human Rights and and the current Hungarian Legal Framework. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászi, Gergely (2014) HR tanácsadók, és szolgáltatásaik szerepe a vállalati HR stratégiák között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászi, Gergely (2021) Munkaerőpiaci átrendeződés szolgáltatói szemszögből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Loyola, Nándor (2017) Az Egyesült Államok és Kuba kapcsolata a hidegháborútól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Luca, Enikő (2010) Foglalkoztatás a második világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludány, Ivett (2018) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi, Zsuzsanna Viktória (2010) Üzemi balesetek kivizsgálása és az üzemi baleseti sérülteket megillető ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lugosi, Éva (2009) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Enikő (2021) A közösségi média által okozott kihívások a munkajogban - az online platformok térnyerése és annak hatása a munkaerőpiac helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Gábor (2019) Eurosceptic populists - similarities and differences between the rhetoric of Nigel Farage and Viktor Orbán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Kamilla (2021) A teljesítményértékelés hatása a munkavállalói motivációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Lilla Anikó (2010) A diplomáciai protokoll elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Márta (2018) Mediáció az igazságszolgáltatásban, különös tekintettel a munkajogon belüli alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Adél (2014) Az Európai Bizottság szerepe az Európai Unió intézményrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Krisztina (2021) A különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás a gyermeki jogok tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lutter, Zsolt (2011) Az általános szerződési feltételek megjelenése és szabályozásának alakulása a polgári jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láda, Flóra (2014) Az Értékelő Központ alkalmazása során felmerülő jogi problémák a hazai és nemzetközi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lányi, Zsolt (1989) A szigorított őrizet végrehajtása, a szigorított őrizetesek nevelése, az öntevékeny szervezet működése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Csaba Antal (2011) Az önálló zálogjog elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Döniz (2014) Családtámogatási rendszer nemzetgazdasági kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Döniz (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Mária (2012) A Facebook az adatvédelem tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

László, Bernadett (2009) A Fornetti Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság humánerőforrás tevékenységének elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Bócsik, Petra (2021) A környezetvédelem és a helyi önkormányzatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Kádár, Ildikó (2011) A magyar környezetjog intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázámé Aradi, Judit (2008) Minőségbiztosítás az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Andrea Anita (2013) A nők és a büntetés végrehajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Evelin (2018) Átalakuló adatvédelem a Big Data és a profilalkotás korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Imre (2009) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, László (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Viktor György (2011) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon: jogi szabályozás, gyakorlat és tendenciák a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázárné Fazekas, Szilvia (2019) A közfoglalkoztatás jelentősége a munkanélküliség csökkentésében, Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Léder, László (2011) A Katonai fegyelem. Fegyelmi és szabálysértési eljárás a magyar honvédségen belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Angéla (2012) Atipikus foglalkoztatási formák az Egyesült Királyságban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Angéla (2010) Munkaügyi kapcsolatok a nagykereskedelmi cégeknél : (A KASZ és a multinacionális vállalatok kapcsolatának elemzése két cég példáján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Gáborné (2018) A földforgalmi törvény földhasználati szerződésekre vonatkozó szabályozása a bírói joggyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Marianna (2012) Diákfoglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Marianna Klaudia (2012) A bizonyítás jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Tamás (2019) A munkaviszony megszüntetése, azonnali hatályú felmondás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Edit (2002) Munkavállaló nők egyenlő esélyei - a jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Zsanett (2020) Családbarát munkahely. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lócska, Dávid (2009) Szervezeti kultúra Magyarország egyik piacvezető személyzeti szolgáltató kft-jénél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Andrea Ilona (2014) A kollektív tárgyalások és szerződések gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Boglárka (2008) Jogharmonizáció és állami felelősség - különös tekintettel Magyarországra-. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lódri, Szabina (2014) Mire és mennyit költenek a kiskunmajsaiak, ha az egészségükről van szó? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lódri, Szabina (2016) A te családod, a mi családunk! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lógó, Andrea (2008) A segélyezési típusú rendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lúcar Figueroa, Nora Lourdes (2021) The taxation of the European Union's digital economy, with a special emphasis on Hungary. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Gabriella (2010) A köztisztviselői jogviszony - jellemzői, sajátossága - életpálya - etika felelősség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Gabriella (2008) A helyi adók Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, József (2009) Az előzetes letartóztatás jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Andrea (2011) Felnőttképzés a jogszabályok útvesztőjében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Fanni (2016) A gyermekvállalás motivációi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi, Zsanett (2010) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőwy, Noémi (2013) The European Union's Development Policy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Macpherson, Diegbe Onyovbe (2017) The effective utilization of manpower and recruitment policy in Nigeria, using delta state civil service as a case study. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Macska, Andrásné (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maczik, Bálint (2018) A baleseti ellátások hazánkban és azok koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maczik, Dorottya (2013) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a magyar jogrendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maczik, Bálint (2016) A hadigondozottak és nemzeti gondozottak szociális ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Bence Gyula (2018) Az ügyvédség szabályozása, különös tekintettel a Kecskeméti Ügyvédi kamara megalakulására és szervezetére az 1874. évi XXXIV. törvénycikk alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Botond Dániel (2012) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Katalin (2017) Áfa csalások visszaszorítása informatikai eszközökkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Mónika (2013) A fiatalkorúak nevelése és foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Zoltán (2008) Munkaerő-ellátás: Toborzás és kiválasztás a WORK FORCE Kft., mint személyzeti tanácsadó cég gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mag, Zsanett (2021) Munkahelyi konfliktusok pozitív és negatív hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maginyecz, Kata (2014) „Földig esett sorsunkban hathatós segedelmet” : hajléktalan emberek kirekesztése, befogadása, esélyegyenlősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maginyecz, Kata (2020) A törvényes képviselő vagyonkezelői felelőssége, a kiskorúak vagyonszerzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Magon, Lilla (2020) Környezetbarát termékjelzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magony, Sándorné (2009) A jogszabályellenes áfa levonás és a hozzá fűződő szankciórendszer a bírósági felülvizsgálatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magonyné Körmendi, Judit (2020) A pártatlanság képessége a mediáció területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Dávid (2019) Vállalkozások a GDPR tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Gergely (2013) A szellemi alkotások büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Rita (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Zita (2021) A szakképzés területén bekövetkezett munkajogi változások, különös tekintettel az oktatók jogállásváltozására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari, Edit (2018) Diszkrimináció tilalma a foglalkoztatás területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarné Vajda, Katalin (2008) Munka díjazása piacgazdasági viszonyok között, -a közalkalmazotti és köztisztviselői szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mahmud, Szemira (2013) Az alkotmányjogi panasz intézménye régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majsa, Ágnes Judit (2010) A nők előnyben részesítésének közösségi és magyar jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majzinger, István (2011) A magyar vadászat jogi szabályozásának fejlődése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Béláné (2011) Az anyát és gyermekét megillető ellátások a családtámogatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makkai, Ferenc Sándor (2020) Az online tér lehetőségei a mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Makkos, Nándor (2010) Hajléktalanság jogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makkos, Tamás (2011) Az elöregedő társadalom hatása a társadalombiztosításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Anita (2011) A magyar munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata, közelítés az Európai Uniós szabályozáshoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, József (2011) Gyermekvédelem a hódmezővásárhelyi lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Zita (2011) Életszínvonal, életkörülmények egymásra hatása a mai Magyarországon a KSH társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Zsuzsanna (2019) Kapcsolattartás, váltott gondoskodás, gyermekmeghallgatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Tímea (2008) Az Európai Unió migrációs politikájának új irányai, különös tekintettel a gazdasági migrációra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Makári, Emese (2011) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül az elítéltek foglalkoztatása és nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mala, Ferenc (2011) Magyarország népességének változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malatinszky, Géza (2018) A "két örökéletű tölgy" : a lengyel-magyar történelmi, diplomáciai kapcsolatok a XX-XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mamira, Zoltán (2014) Információs önrendelkezés a publikus felhőben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mané, Boubacar (2021) L''action des institutions internationales dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: analyse de l''efficacité du GIABA en Afrique de l''Ouest. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marcsányiné Krizsák, Etelka (2011) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Margittay-Mészáros, Árpád Rudolf (2010) Büntetőbíráskodás a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marik, Alexandra (2014) A rehabilitációs célú foglalkoztatás jogszabályi háttere és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marjanucz, Katalin (2021) Private International Law post-Brexit: Between Plague and Cholera; Jogegységesítés, egységes nemzetközi magánjogi törekvések. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Markos, Anita (2018) The situation of children in armed conflicts and the effectiveness of the “Children, not Soldiers” campaign in South Sudan and in the Democratic Republic of Congo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, Csaba (2011) A Jobbik Magyarországért Mozgalom felemelkedése és helye a magyar politikai rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, Eszter (2013) Fluktuáció fontosabb kérdései a magyar egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markót, Imre (2013) A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marofka, Flóra Anna (2017) Az Európai Unió terrorizmus elleni fellépése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Kinga (2009) A kis- és középvállalkozások hitelezési gyakorlatában alkalmazott banki biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi-Kiss, Melinda (2017) Forest Fires in the Carpathian Mountains Two-sided Approach: Legislation and Implementation Analysis at National and EU Level. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvári, Zita (2013) Ösztönzésmenedzsment és teljesítménymotiváció a Tisza Volán Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosán, Krisztina Edina (2011) A magyar közigazgatás személyi állománya, a közigazgatási reformfolyamatok hatása a közszolgálat összetételére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marsovszki, Ádám (2013) Egészség Kontra profit. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martinkó, Éva (2000) Drogfogyasztás az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Erika (2010) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Erika (2021) Változások a gyermektartás jogi szabályozásában és a kapcsolódó bírói gyakorlat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Lívia (2012) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Franciska (2004) Jogközelítés a kémiai biztonságra és a növényvédelemre vonatkozó joganyag területén : (egy gazdálkodó szervezet szemszögéből is). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Ronald (2020) Kamerás megfigyelőrendszer jogi szabályozása különösen a GDPR vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonné Jenei, Angelika (2011) Munkajogi szabályozás kérdése az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martus, Dorina (2019) The effect of the European Integration on the concept of Nationalism. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Emese (2012) A klímapolitika környezetjogi következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Hajnalka (2009) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Gréta (2020) A kóros elmeállapot megállapítását eredményező elmebeli rendellenességek büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Mónika (2016) Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális alapszolgáltatások – társulási formákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Masa, Gabriella (2013) A neoabszolutizmus hatása Szeged bírósági gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maszler, Szimonetta (2010) A csoportos létszámleépítés szabályozása és az outplacement. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mata, Aida (2019) A társadalombiztosítási rendszer változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matijevics, Rita (2011) A munkaügyi központ által támogatott képzések eredményességének elemzése kiegészítve a tanulást befolyásoló tényezők pszichológiai vizsgálatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matkó, Boglárka (2012) A kriminalisztikai ajánlások szerepe a bizonyítás folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, József (2010) A munkaügyi konfliktusok kezelése, nyomás gyakorlóeszközök alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, Rózsa Erika (2010) Diploma infláció, azaz a diplomás munkanélküliség okai és háttere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Beáta Éva (2008) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mazzag, Dániel (2018) Közösségek büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszki, Ágnes (2014) A munkahelyi stressz összefüggése a munkahelyi balesetekkel és megbetegedésekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszki, Ágnes (2016) A techno-stressz hatása a munka és magánélet egyensúlyára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovárszkyné Szeles, Zita Edina (2011) Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése, valamint a tovább fejlődés lehetőségei a Magyar Közútkezelő Közhasznú Társaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medraláné Dudás, Bettina (2021) A munkahelyi stressz kialakulásának személyi feltételei, következményei és hatékony kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Annamária (2011) Fiatalkorúak büntetés-végrehjatásának összevetése a német és magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Dóra (2014) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Dóra (2016) A munkaviszony létesítésének folyamata, különös tekintettel a toborzás és kiválasztás folyamatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Gabriella (2017) Törésvonalak a nemzetközi diplomáciában különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és Kuba kapcsolatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Tímea (2013) A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek hasznosításának szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mellár, Judit (2016) Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Melóné Dóczi, Judit (2008) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása az egészségügyben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Barbara (2012) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Merlák, Tibor (2014) Vezérdemokrácia : egy elmélet gyakorlata a magyar politikai viszonyok foglalatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Merényi-Metzger, Péter Sándor (2019) Ütköző érdekek a szíriai polgárháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Ágnes (2011) A közös tulajdon megszüntetésének szabályai a bírói gyakorlat fejlődése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mesterházyné Szűcs, Anita (2018) Az államigazgatásban foglalkoztatott tisztviselők jogviszonyainak szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mesterházyné Szűcs, Anita (2015) Az üzemi tanács intézményesülése Magyarországon. A Magyar Posta Zrt. üzemi tanácsa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Metál, Renátó (2012) Skócia a devolúció előtt és után: a skót parlament fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Alexandra (2013) A kötelező öregségi nyugdíjrendszer fenntarthatósága az elöregedés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Gabriella (2010) Magyar betegjogok – Bioetika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Szonja (2019) Munkaerő-kölcsönzés a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezeiné Ócsai, Ildikó (2016) Mi kell a Nőnek? A dolgozó anyák lehetőségei a munkaerő-piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Anikó (2013) Munkaerő toborzási és kiválasztási módszerek bemutatása az Aon Hewitt vállalat alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezőfi, Viktória (2019) Megtörtént : viktimológiai vizsgálódások a szexuális bűncselekmények körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miavec, Enikő (2012) A korlátolt felelősségű társaság személyegyesítő jegyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihaleczki, Rita (2008) Gyermekelhelyezés és jogi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalikné Fodor, Rebeka Mária (2009) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihucz, Bernadett (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihuczné Spiegel, Márta (2011) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálovics, Erika (2021) Munkavállalói motivációs tényezők és a kilépési okok közötti összefüggések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Katalin (2013) A Versenyszférában alkalmazott teljesítményértékelés egy hazai nagyvállalat példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Laura (2019) A távmunkavégzés gyakorlata hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Ágnes (2010) Csongrád megye munkaerő -piaci helyzete a 2006 és a 2010 közötti időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Blanka (2021) A gyermekek nemzetközi jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, László (2009) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a közúti baleset okozására : a közúti balesetek alakulása a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályka, Szilvia (2011) A pénzbeli ellátások kedvezőtlen változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályovics, Dominika (2017) Oroszország külpolitikája Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihó, Máté (2020) Az életfogytig tartó és a hosszútartamú szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes, Henriett [A büntetés-végrehajtás megoldatlan problémái a XIX., XX. és XXI. században]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes, Lili (2013) A terhességmegszakítás jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Bence (2019) A befektetési alapú közösségi finanszírozás tőkepiaci aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miksz, János (2010) Sztrájkok, sztrájkszabályzatok, a sztrájk jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miksz, János (2013) A tisztességes munkáltatói gyakorlat néhány kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulássné Donka, Andrea (2014) A CLAAS Hungária Kft. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Militár, Zsófia Eszter (2011) Az USA és a nemzetközi jog viszonya az amerikai Legfelső Bíróság döntésein keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minashvili, Giorgi (2019) Implications of the development process of Common Security and Defence Policy on NATO and transatlantic relations. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minker, Marcell (2011) A szervezett bűnözés elméleti és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minyóné Ábrahám, Gizella (2020) Nők a munka világában. Kisgyermekes nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mirzaei, Ashkan (2020) Review of Data Related to Investor-State Dispute Settlements. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolci, Melinda (2013) A gazdasági társaságok székhelye, székhelyáthelyezése és a letelepedés szabadsága az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Zsolt (2020) A magyar védjegyjog hatályos szabályozása és a földrajzi árujelzők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misurda, Éva Noémi (2021) Favor testamenti érvényesülésének kérdése termőföld végrendeleti úton való öröklésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Misurda, Éva Noémi (2013) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a képmással és a hangfelvétellel való visszaélés szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mitnyan, Viktória (2018) Egy webáruház szabályos promóciózása - online marketing-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mitnyan, Viktória (2020) Sanktionen gegen Unternehmen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mityók, Nelli (2011) A Szegedi Szimfonikus Zenekar Munkaügyi Kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Nóra (2012) A közlekedési bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései különös tekintettel a cserbenhagyásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltán (2009) A házastársi közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Zsuzsanna Eszter (2018) Szemtől szembe, mediáció a büntetőügyekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsáriné Bódi, Gabriella (2008) Az ösztönzési rendszerek bemutatása az Elcoteq Magyarország Kft példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorós, Nóra (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorósi, Szilárd (2014) Euroszkepticizmus mint politikai attitűd : csak egy divatos szerep vagy egy régi démon? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohai, Krisztina (2019) A divat és az egészség kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Brigitta (2013) A családok helyzetének alakulása a családtámogatási rendszerek bemutatásán keresztül a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Eszter (2010) A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, különös tekintettel Magyarországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mojzes, Krisztina (2011) Öngyilkossági esetek retrospektiv statisztikai elemzése Szeged és Mórahalom kistérségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molitoriszné Demeter, Emese Edit (2013) A büntetés-végrehajtási ügyész szerepe és feladata a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Alex (2012) A sztrájkjog magyarországi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (2010) Öröklési jogunk változásai az új Polgári Törvénykönyvben, a német Bürgerliches Gesetzbuch tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anna (2019) Az igazságos háború Elmélete az Ókortól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Annamária (2011) A földhasználat szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dorina Andrea (2010) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrejötte, felépítése és ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dávid (2010) Az őrizetbe vétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dóra (2021) A fizikai dolgozók munkaerő-megtartása a MÁV Zrt. gyakorlatával bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dóra (2011) A rendkívüli jogorvoslatok rendszere a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dóra Borbála (2019) A terhelt eljárásjogi helyzete az új büntetőeljárási törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Erika (2013) A romák oktatási intézményekben és munkaerőpiacon való részvétele, helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ernő (2009) A közlekedési balesetek alakulása Magyarországon az igazságügyi adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Evelin (2009) [Orvosi műhibaperek Magyarországon]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Fanny (2012) A válás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ildikó (2018) A helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolási kérdései, különös tekintettel a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, József László (2009) Szurdokpüspöki községi önkormányzat szociális feladat és hatáskörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kitti (2013) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kitti Anett (2013) Az új Munka Törvénykönyv lehetséges konfliktusforrásai a Magyar Államvasutaknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kitti Anett (2015) Üzemi tanácsokra vonatkozó törvényi változások gyakorlati hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Luca Júlia (2013) Munkahelyi stressz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mária (2009) Örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Nikoletta (2010) A nyugdíjrendszer történeti fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya Éva (2018) A női trónöröklés története Angliában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Edina (2020) Az Y és Z generáció a munkaerőpiacon és a Gamifikáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ilona Zsuzsanna (2008) Betegjogok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, István (1998) Életkörülmények és lakásviszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Jenő (2008) Egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Judit (2020) Non-verbális kommunikáció a mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (2008) A 19. század egészségügyi története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zita (2008) Hódmezővásárhely egészségügyi helyzete a szolgáltatások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gábor, Heléna (2021) Női karrierutak: Hogyan lehet összehangolni a munkát és a magánéletet nőként? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár-Kis, Denissza (2018) A közfoglalkoztatottak helyzete a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében Bács-Kiskun megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Gergely, Dóra Ágnes (2017) A magzati élet büntetőjogi védelme és a magzatelhajtás szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Langó, Nóra (2017) Életszínvonal, megélhetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mondi, Renáta (2018) A cafetéria rendszer szerepe és szabályozása, különös tekintettel a MÁV Zrt. szervezetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mondovits, Cintia Lilla (2012) A Pick Szeged Zrt. bemutatása a munkaügyi kapcsolatok tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monir, Sheikh Sirajum (2020) Pros and Cons of WTO. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Monostori, Edina (2010) Illegális foglalkoztatás a mai Magyarországon a munkaügyi statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monostori, Edina (2013) A direkt akciók alakulása a rendszerváltás óta Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Gizella (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mosa, Wasim (2020) Public Health and Trade Restrictions Under the SPS Agreement within the WTO. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Moussa Latifa, Ben (2017) Democratic transition during Arab Spring. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Dóra (2014) A termőföld használat szabályozásának módosulása a Földforgalmi törvény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsina, Tamás (2010) Reintegrációs törekvések a balassagyarmati büntetés-végrehajtási intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mufics, Anna Marina (2014) Az örökbefogadás jogintézménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muhari, Laura (2011) A Magyar Államvasutak munkavállalói juttatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muhi, Miklós (2019) Az online tartalom-hordozhatóság szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murguly, Zsolt (2013) A szabadságvesztés büntetés-végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murguly, Zsolt (2013) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murgulyné Szabó, Erzsébet (2011) A közszolgálati menedzsment a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murvai, Panna (2020) Terror a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muráti, Tamás György (2011) A horgászat szabályozása, szervezete, és környezetjogi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mustabasic, Zineta (2020) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak jogi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muszka-Kallo, Orsolya (2015) Szociális jog a hadigondozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máhig, Blanka Júlia (2018) Interkulturális konfliktushelyzetek a munkahelyen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mákné Kerekes, Andrea (2008) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, életpálya és etikai felelősség, esetleges változások a jövőben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mályi, Mariann (2013) Harmadik állambeli munkavállalók jogi helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándi, Dorottya (2018) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mányoki, Ádám (2011) A faktoringszerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Attila (2017) A munkaidő-nyilvántartás súlyponti kérdései a munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Anabella (2008) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. törvény hatályba lépésétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Dávid (2021) Ho Hock Lai: A jogellenesen megszerzett bizonyíték kizárása: Összehasonlító elemzés Szabó Zsófia: Nyilvánosság kontra ártatlanság vélelméhez való jog. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Éva (2011) A munkanélküliség mérséklését szolgáló munkaerő-piaci szolgáltatások, különös tekintettel az álláskeresési és munkatanácsadásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Dávid (2016) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a büntetőeljárás nyilvánosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkiné dr. Igriczi, Hajnalka (2019) A pszichológus szakértő szerepe a családjogi perekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Csaba (2012) Közszolgálati televíziózás a digitális átállás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Júlia (2016) The Treaty Establishing a Constitution for Europe : a step towards a federal Europe? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Zoltánné (2010) A családi pótlék rendszer múltja, jelene. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Zoltán (2008) A munkaerő-kölcsönzés egyes gyakorlati és szabályozási problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Klaudia (2010) Menedzsment váltás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mártha, Krisztián (2009) A gyermekvédelmi törvény változásai és hatása az intézményi feladatellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Anikó (2011) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Dalma Kata (2021) Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyi esélyegyenlősége, munkahelyi integrációja napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Kinga (2021) A munkakörelemzés folyamata és gyakorlati aspektusa. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Klaudia (2008) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Réka (2009) Az Európai Unió belső villamosenergia-piaci szabályozásának fejlődése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mártáné Császár, Mónika (2008) Humán kontrolling a hatékony kontrolling rendszer kialakítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máró, Judit (2011) Magatartási kódex – Megszűnik a bankok erőfölénye? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai, József István (2018) A törvényességi vizsgálat kizártsága az alkotmányjogi panaszeljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Ákos (2012) Olajágak ölelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Mariann (2008) Megye helyett régió : (a területi foglalkoztatási érdekegyeztetés szintjének megváltoztatása). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Hunor (2017) Reforming the United Nations Security Council: Obstacles that may prevent the reforms from being realized and proposals for overcoming these. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Krisztina (2010) Tagok /részvényes/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Orsolya (2010) Az orvosi műhibaperek visszahatása az orvosi gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Marcell (2012) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Péter Pál (2020) Foglalkoztatáspolitikai eszközök a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Szabolcs (2004) Sztrájkjog az Európai Unióban, összevetve a magyar szabályozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátéffy, Orsolya (2018) Részvénytársaságok létrehozatala a Ptk. – ban és azon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Méhész, Dóra (2013) A Médiatanács európai kritikái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mélykuti, Tibor Máté (2014) A földhaszonbérlet szabályozása a Földforgalmi törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Rudolf (2018) A pénzmosás aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Melinda (2016) Belső- külső vándorlás napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesiné Fülöp, Katalin (2010) Bűnügyi igazságszolgáltatási együttműködés áttekintése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménkű, Dóra (2019) A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Alexandra (2014) Szakszervezeti pluralizmus az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Dóra (2011) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés szociális jogi és munkavédelmi szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Alexandra (2016) Kiküldetés munkajogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Dóra (2009) A Paksi Atomerőmű Zrt. humán stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Adrienn (2009) [Munkanélküliség a rendszerváltástól 2009-ig]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Agnes Zita (2009) A veszélyes hulladékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Edina (2014) A nevelőszülői jogviszony. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Fanni (2019) Az önvádra kötelezés tilalma a büntetőeljárásban kitekintéssel a vagyont érintő kényszerintézkedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2015) Munkaviszony megszüntetés a bírói gyakorlat tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2010) A köztisztviselők felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2011) A munkaerő-kölcsönzés jogi szabályozása és gyakorlati megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, István (2009) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János (2011) A Kárpát-medencében élő határon túli magyarság demográfiai sajátosságai és jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Lili Janka (2013) A nemzetközi beruházásvédelem eszközei és ezek érvényesülése a beruházási jogvitákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Melinda (2009) A bírósági hatáskör és illetékesség a polgári perrendtartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Máté (2011) A magyar önkormányzati választási rendszer 1990-2010. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Norbert (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tamás József (2009) A sztrájk jogszabályi megjelenése 1989-től napjainkig Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zoltán (2012) Magyar lakáshelyzet nemzetközi összehasonlításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zoltán (2009) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Áron (2009) Kábítószer-használat és ártalomcsökkentés a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Barbara (2010) Az angol common law bíróságok kialakulása és fejlődése a normann hódítástól a 16. századig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Evelin Beáta (2016) A robotok felelősségének dilemmái a munkajog és a polgári jog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Hajnalka (2020) A modern üzleti élet mozgatórugója: a felhasználói profilalkotás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János (2020) A közhitelesség elve az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Marianna (2020) Adatvédelem a munka világában, különös tekintettel a munkaviszony megszűnésre és a munkaügyi iratokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Míra (2016) Vezetési stílusok a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tünde (2008) A munkaviszony megszüntetés esetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Balogh, Edit (2008) A személyzet-beszerzési módszerek bemutatása, összehasonlítása, a kiválasztás módszertana. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Míg, Barbara (2018) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móczár, Krisztina (2020) Az állam által nyújtott ellátások a gyermek születés elősegítéséhez és felneveléséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mód, Krisztina (2011) Családon belüli erőszak hatályos szabályozása a magyar jogrendszerben-különös tekintettel a gyermekkorú személyek sérelmére elkövetett cselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Gabriella (2008) Munkanélküliség, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónusné Rácz, Mónika (2012) Humán stratégiaváltás hatásai egy katonai szervezet emberi erőforrására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móra, Tímea (2013) Az Eagle Ottawa Hungary Kft. munkaerő megtartásának gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Zsolt (2009) A származás megállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móró, Gábor (2011) Pénzügyi kultúra fejlődése Magyarországon az Uniós csatlakozás óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mótyánné Szentpéteri, Katalin (2013) Az agrártámogatások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Ágnes (2009) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Nóra Margit (2014) Az Európai Unió támogatáspolitikája és a pályázás magyar rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nacsa, Mónika (2010) A gazdasági lehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvényjavaslatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nacsáné Tímár, Györgyi (2008) A munka díjazása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Adrienn (2009) Halálbüntetés az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Alexandra (2019) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2010) A magyar nyugdíjrendszer reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anett (2009) A családon belüli erőszak statisztikai adatok tükrében Magyarországon, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (2010) Az egészségügy finanszírozása, ezen belül minimumidık alkalmazásai és hatásai a fogászati ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anna (2018) The Effectiveness of International Organisations’ Decision-Making Processes with Special Regard to the MINUSMA Mission of the United Nations. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Antal (2015) A munka- és pihenőidő szabályozása Magyarországon és az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Antal (2013) A munkanélküliség megoszlása, különösen Békés megye és Pest megye között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Antal Béla (2018) Vitarendezés a kereskedelmi világszervezetben, különös tekintettel Kínára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) Az öregségi nyugellátás megállapítása, buktatói, példaként említve hazánk néhány művészét. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2012) Toborzás, kiválasztás és ösztönzés az "Y dimenzióban". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2017) A bizalmi vagyonkezelési szerződés és a trust. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) A klímavédelem környezetjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) A toborzás és kiválasztás folyamata kis- és középvállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila Egon (2010) [A piacvédő és diszkriminatív adóztatás közösségi jogi tilalma az Európai Unióban]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Barbara (2015) A denizen jogállás az Európai Unióban mint az uniós polgárság alternatívája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Beatrix Havaska (2014) Információszabadság tegnap és ma. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bence Ágoston (2017) A forgatókönyvek szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bettina (2019) Adatvédelem a weboldalak világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel (2010) Korunk kihívásai a környezeti jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel György (2013) Központosított közbeszerzés a Magyar Honvédségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel László (2014) Az öregségi nyugdíjat érintő változások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dávid (2018) Az elítéltek reintegrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra (2010) A munkanélküliség statisztikai, jogi illetve szociológiai vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra Adriána (2014) A gazdasági társaságok adatkezelései : különös tekintettel a multinacionális vállalkozásokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Edit (2010) Munkahelyi balesetek a munkavédelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eleonóra (2010) Munkaerő áramlás a Fundamenta Lakáskassza Zrt. szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Endre (2011) Munkaügyi viták típusai, jellemzői és megoldásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Endre (2014) Munkáltatói felmondás az új Munka törvénykönyv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2009) Az okirati bizonyítás egyes kérdései különösen az ingatlanok vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2016) Jogi keretek az egészségügyi ellátások igénybevételére, különös tekintettel a magyar állampolgárok külföldön történő ellátására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2021) Társasházi ügyekben történő ítélkezési gyakorlat ellentmondásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2018) A családi konfliktusok kezelésének módjai az emberi civilizáció fejlődése során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2013) Népszámlálás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Evelin (2021) A cégbejegyzési eljárás általános- és különös szabályai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (2012) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergő (2012) A vadászati jog gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gertrúd (2010) Az emancipáció ára: női bűncselekmények és női áldozatok a közvélemény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Györgyné (2013) A munkaerőpiac áttekintése Magyarországon a foglalkoztatáspolitika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2019) A mai Magyarországon a munkanélküliség helyzete, különös tekintettel Csongrád megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Izabella Anikó (2021) Montenegro, at the doorstep to join the European Union. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Jennifer (2017) A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés tilalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2010) Jogi és etikai szabályok a vadászati jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2010) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Kinga Erika (2013) Kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények és a gyermekvédelem kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Károlyné (2009) A biztosított szülő anyasági ellátása és a gyermekek után járó ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Liliána (2010) Humán erőforrás menedzsment a KEFAG Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lilla (2013) A közérdekű adatok megismerésének problémája, különös tekintettel az igazságügyi adatkezelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lászlóné (2008) Prevenció egyéni és társadalmi szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Marianna (2011) Bányaszolgalmi anomáliák egy esettanulmányon keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (2011) Az állatvédelem szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Márta (2010) Fegyelmi felelősség a közalkalmazotti jogviszonyban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2011) Az információ kezelésének aktuális kérdései a betegjogok területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2012) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2018) Erőszak és szexualitás a börtön falain belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2009) [Létszámleépítés és outplacement bemutatása : különös tekintettel a MÁV Zrt.-re vonatkozóan]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2013) Munkavédelmi szabályozás egy nagyipari vállalatnál, különös tekintettel a munkavállalói kommunikációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2018) A kapcsolati erőszak minősítési problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nilla (2011) A fogyatékosok helyzete a mai Magyarországon társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nándor Kristóf (2019) Koordináció a központi államigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nóra Lili (2019) Az egészséges környezethez való jog története és érvényesülése napjainkban : összehasonlító elemzés különös tekintettel Mexikóra és Magyarországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Olga Natália (2012) Egészségügyi adatok védelme a kórházi gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Petra (2014) A sztrájk szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Petronella (2021) Az átalakult munkaerőpiac kihívásai a HR területén : a XXI. század humán-erőforrás gazdálkodása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2013) Magyarország demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása, külön kiemelve Kisbér járás egyes településeinek elemzését. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Renáta (2014) Tipikus és Atipikus foglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Réka Ildikó (2021) A békefenntartók által elkövetett szexuális kizsákmányolással és visszaéléssel kapcsolatos nyomozási problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szabolcs (2019) A genocídium kérdése a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2011) A hazai felsőoktatási intézmények finanszírozása és gazdálkodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (2019) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Titanilla (2019) A banktitok intézményének hatályos szabályozása és védelmével kapcsolatos bírói gyakorlat a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tímea Szilvia (2013) Az egyéni vállalkozók jövedelem adózásának szabályai, azok alkalmazása és működési mechanizmusaik bemutatása jogi eseteken keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Valéria Réka (2013) A termőföld tulajdonjog szerzésének szabályozása de lege lata és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor (2018) A pártfogó felügyelet intézménye a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor Ferenc (2010) Az Európai Unió és Magyarország fogyasztóvédelme - különös tekintettel a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseire és átültetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória Laura (2018) Betegjogi dilemmák - a tájékozott beleegyezés elmélete és gyakorlata egyes alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória Éva (2014) A hulladékjog helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltánné (2013) Családtámogatási rendszerek Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2015) A Silveria Kft. munkaügyi problémáinak feltárása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna Eszter (2011) A katonai igazságszolgáltatás alakulása Magyarországon az emberi jogok fejlődésének függvényében, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2009) A nem vagyoni kártérítés gyakorlata különös tekintettel az összehasonlító jogi szempontokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes Petra (2011) A megújult Európai Rendőrségi Hivatal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2010) A távollévők között kötött szerződések a fogyasztóvédelem tükrében – különös tekintettel a jogorvoslati rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (2020) Kommunikáció a mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó Zsóka (2020) A diplomás fiatalok helyzete a munkaerőpiacon Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2016) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bernadett (2008) Szakszervezet a szolgálati jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csaba (2007) A NATO és az EU szerepvállalása az afganisztáni békefenntartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csilla (2008) Vezetői és szakszervezeti tevékenység a magyar Rendőrségnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Denis (2020) Környezeti tárgyú ügyek a nemzetközi bírói fórumok előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2016) Jogi keretek az egészségügyi ellátások igénybevételére, különös tekintettel a magyar állampolgárok külföldön történő ellátására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Henriett (2011) A bűnügyi együttműködés jogi keretei az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit (2008) A dohányzás munkajogi megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit Pálma (2004) Állattartás, állatvédelem és jogharmonizáció a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Károly (2007) A büntetetés-végrehajtás nevelési tevékenysége - különös tekintettel a fiatalkorúakra -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lilla (2016) Keresőképtelenségre és gyermek születésére tekintettel járó egészségbiztosítási pénzbeli ellátások megállapítása egy társadalombiztosítási kifizetőhelynél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikoletta (2009) Outplacement a MÁV-nál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Orsolya (2013) Az Europol, mint a közösségi kooperáció intézményesült formája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viola (2020) A tudatosan kialakított vállalati kommunikáció gyakorlati értéke a vállalat életében és hatásai a fluktuációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (2001) Sajtóhelyreigazítás. Személyhez fűződő jogok megsértése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2008) A köztisztviselői jogviszony - életpálya. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes Róza (2008) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2008) Munkaerő toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés dolgozói szinten a Tesco Globál Áruházak Zrt. tiszaújvárosi áruházában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László, Zoltánné (2009) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei a Ceglédi kistérségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyapáti, Izabella (2012) Munkaügyi konfliktusok kezelése, megoldása, érdekegyeztetés, intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagygyörgy, Imre (2015) A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzésének speciális szabályai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagylaki, Rita (2016) Detained Fast Track Procedure of the United Kingdom from a Human Rights Perspective. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagymihály, Krisztina (2021) A munkahelyi kiégés, mint "kórkép", a reziliencia jelentése és ezek kapcsolódása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Kovács, Ágota (2020) Csanádpalota és Földeák község közigazgatása a dualizmus korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Leginszki, Andrea (2011) A börtönügy helyzete Írországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szentgyörgyi, Ágnes (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyéri, Balázs (2012) „A parton túl” - Offshore jelenség az adózásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Narancsik, Fanni (2014) Charles de Gaulle portréja és külpolitikai munkássága, s annak szerepe korának nemzetközi kapcsolatrendszerének alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Navratil, Zsuzsa Diána (2009) A hazai vadgazdálkodás és vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása az Ipoly Erdő Zrt. Romhányi Erdészete működésének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ndam Nsangou, Azirilou (2021) Du mirage démocratique en Afrique Subsaharienne : une réflexion sur la reproduction perpétuelle de l’hégémonie politique du RDPC et la faillite des partis d’opposition au Cameroun. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nedeczki, Annamária (2012) A magyar családtámogatási rendszer és annak társadalmi és gazdasági hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nedeczki, Annamária (2010) Üzemi balesetek és baleseti ellátások szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Negye, Zoltán (2010) Az egészségbiztosítás rendszerének változásai Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Adrienn (2011) A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes-Nagy, Anna (2018) A biometrikus azonosítás adatvédelmi kockázatai az alapjogokra való tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes-Nagy, Tibor (2010) A munkavédelem szerepe egy társasház kivitelezése során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesné Izsák, Tünde (2012) Adatvédelmi szabályok egy megyei kórház tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesvári, Zoltán (2016) Közjegyzői eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Anna Viktória (2010) A terrorcselekmény szabályozása a magyar és a német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, László (2009) Közúti közlekedési balesetek alakulása a Makói Rendőrkapitányság illetékességi területét átszelő 43.-as főközlekedési ( E-68 ) úton – különös figyelemmel - Románia és Bulgária Európai Unióhoz történő csatlakozását követő időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Renáta (2017) A gyermeki jogok nemzetközi jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Nelli (2016) A sztrájkjog szabályozása Magyarországon az 1800-as évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Neszmélyi, Zsolt Tamás (2010) A befektetővédelem mint a fogyasztóvédelem egy speciális területe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nguyen, Thi Quynh (2020) Carrier's Liability in International Carriage of Goods by Sea: A Comparative Analysis. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Anna (2008) A motiváció és az ösztönzés dinamikája a MOL Nyrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nilca, Adrián (2012) Az ügyvédi képviselet és az ügyvédi hivatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nkendjuo, Damdjeu Virginia Vanessa (2021) Action de la communauté internationale dans la gestion des crises humanitaires: étude de cas sur la crise Anglophone au Cameroun. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Noel, Sándor (2018) „Akit a mozdony füstje megcsapott” : (A Mozdonyvezetők Szakszervezetének helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, János (2017) Szabadalmak jogi szabályozásának alapvető kérdései különös tekintettel a gyógyszeriparra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Luca Réka (2018) Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, különös tekintettel a két Bíróság álláspontjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Tamás (2009) A gazdasági társaságok letelepedési szabadsága és székhelyáthelyezése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Hajnalka (2008) Mit ér a humánpolitika az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál, kihasználja-e komplex rálátását a munka világára? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Kinga (2016) A fogyatékkal élő emberek helyzete a foglalkoztatáspolitikában és a szociális ágazatban, Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nurmambetov, Nursultan (2021) Resolution of border disputes and interstate conflicts: Kyrgyzstan-Tajikistan case. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nusser, Dóra (2021) Zsonglőrködés a munkavállalók legértékesebb kincseivel, avagy a tartós stressz kezeletlenségén át a pandémiás kiégésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyakó, Henriett Veronika (2013) Az esélyegyenlőség megvalósulása az egészségügyi ellátások területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Krisztina (2010) Gyermekek büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Panna (2015) Kínzás, embertelen és megalázó büntetések tilalma a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Ádám (2011) Száz nap, két kormány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Panna (2020) Klímapolitika és klímavédelmi szabályozás, dekarbonizációs stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyikos, György (2012) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni Egyezmény szabályai és hazai alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Renáta (2018) A szülői felügyeleti jog, különös tekintettel a különélő szülőre és a jogellenes gyermekelvitelre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, Tímea Andrea (2016) A hajléktalanság magyarországi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyuzó, Marietta (2014) Agrár támogatás rendszere, jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéki, Viktória (2012) Veszélyviselés kérdése a római szerződési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Andrea (2010) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Teodóra (2013) Munka nélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíriné Fülöp, Ilona (2016) Az állami szféra humánerőforrás-gazdálkodásának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl, Dr Eszter Anna (2012) "Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - támogatások a szálloda iparban Szardínián - Visszatérítés" C-243/10. számú ügy (francia-magyar fordítás). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyőgéri, Zsolt (2009) Az Európai Üzemi Tanács statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdiné Molnár, Orsolya (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a rendőrségi fogdán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádassy, Géza (2013) A szakszervezeti és az üzemi tanácsi jogok változásai a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádházi, Szabolcs (2010) Parlamenti választások a Békés megyei 2. számú választókerületben 1990-től 2006-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Náfrádi, Edit (2008) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, László (2013) A Kárpát-medencében található Európai Uniós tagállamok nyugdíjrendszerének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Máté (2010) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Négyesi, András Gergő (2012) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Négyökrű, Petra (2014) [A tetoválás megítélése és elfogadása]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Némedi, Márk (2010) A tiltott pornográf felvétellel visszaélés szabályozásának lehetőségei az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Márta (2013) A pártfogó felügyelő tevékenysége Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, György Attila (2018) Az elvárhatóság a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ildikó (2011) A szabadságvesztés végrehajtásának hatékonysági kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kata (2019) A büntetőeljárás nyilvánossága és az ágazati titokvédelem konkurálásából adódó alapjogi kollíziók feltárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Krisztina (2019) A Down-szindróma és kompenzációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, László (2009) A Balti-tenger kalózai - a The Pirate Bay-per ítéletének összehasonlító jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Melinda (2010) Foglalkoztatás és munkanélküliség a Nyugat- Dunántúli régióban az ezredfordulótól napjainkig -különös tekintettel a Zala megyei helyzetre-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Melinda (2010) A betegjogok kialakulása és érvényesítésének intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2011) A személyiség védelme a polgári jogban Személyhez fűződő jog megsértésének objektív jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter György (2011) A káronszerzés tilalmának problematikája a bírói gyakorlatban, különös tekintettel az áfára, a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter László (2010) A lízing rendszere a polgári jogban és mindennapjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zoltán (2013) Egészségügyi szolgáltató ellen indított peres és peren kívüli eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsolt (2012) A szabad véleménynyilvánítás korlátozása a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsófia (2019) A joghatóság problémái a nemzetközi jogban A joghatóság fajtáinak csoportosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes (2010) Az egyenlőség elve és a kisebbségvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes Linda (2011) A közoktatás törvényi szabályozásának történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Emese (2008) Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti Noémi (2012) A nemzetgazdasági versenyképesség koncepciója : Magyarország versenyképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Réka (2020) A know-how transzferek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Szimonetta (2016) A nők és férfiak közötti diszkrimináció az EU-ban és Magyarországon – különös tekintettel a munka világára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Valéria (2008) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának összehasonlítása különös tekintettel a jogviszony megszüntetésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Budai, Gabriella (2009) Az ágazati kollektív szerződések jelentősége Európában és Magyarországon a 21. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Makai, Mónika (2016) Egészségkárosító magatartás a kamaszkorban. A serdülőkori dohányzásról, alkohol-és drogfogyasztásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németné Dina, Enikő (2008) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrádi, Katalin (2012) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Imre (2008) A hódmezővásárhelyi fiatalok és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Olasz, Tibor (2010) A magyar büntetés-végrehajtás "csillaga". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oltean, Sándor (2014) Az Európai Unió gazdaságpolitikája és gazdasági válságkezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oltyán, Krisztina (2000) Narkomániások szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Anna Orsolya (2010) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Bence (2018) Az önvezető autók közúti felhasználásának jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Dominika (2013) A rendőrség személyi állományának kiválasztása és alkalmazásuk feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Dániel (2021) Jogviszonyváltás vizsgálata egy önkormányzati cég példáján keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Klaudia (2013) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatköre és jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Miklós Péter (2010) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és minősítésre irányadó elhatárolások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsófia (2017) Szerbia billegő külpolitikája az 1800-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsófia Borbála (2010) Nyelvpolitika Finnországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Dániel (2020) Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok vizsgálata munkaügyi szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Ágnes Anikó (2020) Mezőgazdasági földek tulajdonszerzése, különös tekintettel az elővásárlási jog szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Replyuk, Tünde (2008) A védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Szeremlei, Erzsébet (2009) Teljesítményértékelés a közigazgatásban a jogi szabályozás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné-Borsi, Tünde (2019) Az alkoholizmus egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ombodi, Ildikó (2011) A távmunka- mint atipikus munkavégzési forma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oncsik, Tünde (2020) Vezetési stílusok és gyakorlatok hatásának vizsgálata a Békés megyében dolgozó vezetők és munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ordasi, Márta (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován, Alexandra (2013) Fogyatékkal élő személyek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Anita (2013) Toborzás és kiválasztás a munkaerő kölcsönzés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Anita (2013) A cukorbetegeket érintő szűrővizsgálatok avagy „cukorbetegnek lenni ma”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Cecilia (2011) A banktitok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Emőke (2013) Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság környezetjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Tímea (2012) Visegrádi országok az Európai Unióban 2004-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Tímea (2012) [Visegrádi országok az Európai Unióban 2004-2009]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Attila (2011) A köztisztviselők kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Sára Magdolna (2010) A reklámtevékenység ellenőrzése a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jelentése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosziné Dr. Polner, Kinga (2004) Jogharmonizáció a hulladékgazdálkodás területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Danka, Tünde (2008) Emberi erőforrás gazdálkodás a KUNSÁG VOLÁN Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Tóth, Zita (2008) Családtámogatási ellátások nemzetközi összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orsós, Tímea (2012) A magyar, és a német konszernjogi szabályok összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Kinga Ilona (2011) Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oskó, Erika (2011) A közszereplő személyiségi joga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oszkocsil, Zoltán (2019) Szakértői vélemény a Bak külterület 065/64 hrsz. alatt kivett major megnevezésű ingatlanról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ottlakán, Anna Noémi (2009) A foglalkoztatottság növelése és a munkanélküliség csökkentése a statisztikai adatok tükrében az ezredfordulótól napjainkig Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

P. Nagy, Róbert (2015) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pagonyi, Zoltán (2010) Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pagács, János Zoltán (2009) Munkavállalói érdekvédelem helyi szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palcsó, Gergely László (2012) Vagyonosodási vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palkovics, Imre (2015) A makroszintű munkaügyi kapcsolatok alakulása a rendszerváltástól napjainkig : (egy résztvevő megfigyelő tapasztalatai alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palla, Tibor (2015) A közfoglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi, Erika (2013) NATURA 2000 területek védelme, földhasználati szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallai, Tamás (2020) Az egészséges környezethez való jog érvényesülése az emberi jogok regionális védelme keretében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallay, Éva (2010) Baleset esetén járó társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallay, Éva (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai, Miklós (2014) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotásné Dr. Kállai, Ildikó (2002) Versenyjogunk az Európai Uniós csatlakozás küszöbén, különös tekintettel a kartell-tilalmi szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palugyay, Anna (2012) Esélyegyenlőség a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palócz, Attila (2009) Személyes adatok védelme, a rendvédelmi szervek jogalkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palóczné Tóth, Andrea (2013) A délszláv államok alkotmánybíróságainak összehasonlító elemzése a Magyar Alkotmánybírósággal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pancza, Zoltán (2009) Kommunizmus a XX. századi Európában, mint totalitárius államhatalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Anikó (2008) Gyermekbántalmazás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Csilla (2011) A helyi adók Magyarországon, különös tekintettel az ingatlant terhelő adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Diána (2010) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Enikő (2013) A személyhez fűződő jogok és a magánszféra (privacy) védelmének szabályozása és konkrét megjelenési formái a munka világában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Katalin (2009) A környezetjogi felelősség hatályos magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Ifj. Lajos (2012) A know-how „életútja” a kutatás-fejlesztési folyamatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Norbert (2019) A nukleáris hadviselésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Flóra (2016) Hozzátartozók megítélése a nyugdíjbiztosítás és a hadigondozás szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Gergely (2009) A magyarországi boszorkányperek általános bemutatása, különös tekintettel a bizonyítási eszközökre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Nikolett Fruzsina (2016) Migrációs helyzet Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi, Dóra (2021) A női munkavállalók hátrányos megkülönböztetése a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papné Mayer, Erzsébet (2019) A termőföld-tulajdon jelentősége és a tulajdonszerzésre vonatkozó speciális szabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Anita (2015) A munkaügyi ellenőrzések és a munkavédelem jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dominika (2010) Szőlőtermesztés jogi szabályozása, különös tekintettel Hódmezővásárhely statútumaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dániel (2013) A terhelt jogi helyzetének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gabriella (2011) Álláskeresés és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, István Pál (2012) Az információs forradalom generálta jogrendszeri paradigmaváltás szükségessége a statisztikai megközelítés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Katalin (2010) Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Mónika Judit (2014) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Nóra Enikő (2015) Az oknyomozó újságírás jogi és politikai korlátai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Orsolya (2019) Az állam szerepe a foglalkoztatásban – múlt, jelen, jövő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Szilvia Dóra (2013) A földtulajdonszerzés lehetőségei Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Viktória (2018) A munkáltató ellenőrzési joga és a munkaviszonnyal összefüggő jogszerű adatkezelés minimumkövetelményei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2009) Magyar és román társasági jog összehasonlító aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2010) A gépjármű lízing. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2021) A keresetlevél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsolt (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása a 2000-től 2010-ig terjedő időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Éva (2012) A nemzetközi terrorizmus elleni jogi szabályozás alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Csaba István (2020) A községek feletti felügyeleti jog gyakorlása Csanád vármegyében a dualizmus időszakában (1886-1900). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gergő Péter (2008) A munkaügyi viták megoldásának eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Tóth, Erika (2021) Otthonteremtési támogatás Magyarországon és Dombegyháza településen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paragi, Gábor (2013) A fogyasztóvédelem szervezetrendszere és az igényérvényesítés lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pardi, Attila (2015) Egyenlő bánásmód elve és esélyegyenlőség az alkotmánybíróság egy döntése tükrében. Az Alkotmánybíróság szerepe az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parrag, Andrea (2010) Diszkrimináció elleni küzdelem érvényesülése a nemek között a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parragi, Andrea (2009) A tervpályázati eljárás bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parács, Kitti (2013) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Judit (2013) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patai, Ádám (2018) LGBT Rights in the Visegrád 4 Countries with Particular Regard to the Right to Marriage and Adoption. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Bettina (2011) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatástól az egyszerűsített foglalkoztatásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Bettina (2018) A gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősítési dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Gréta (2016) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Gábor (2014) Az internetes jog szabályozása, a közösségi oldalak és szolgáltatók joga, avagy adatvédelmi aggályok és vajon felejt-e az internet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Marcell (2017) A legális vándorlás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patakiné dr. Kalapos, Marianna (2020) A mediáció hatályos jogi szabályozása a civil mediáció, valamint a bírósági közvetítés kereteiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Patay, Balázs (2009) Kereskedés és ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patka, István (2020) Önállóan, vagy ügyvéddel, - miért nyílnak meg jobban a felek a közvetítő előtt? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Patkó, Balázs Norbert (2012) A reorganizáció elve és érvényesülése a magyar csődjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós, Felícia (2011) Atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tünde (2012) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak foglalkoztatókra kiterjedő ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tünde (2010) Az üzemi balesetekkel kapcsolatos hazai szabályozás és gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulcsik, Loretta (2018) A védőoltások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Petra (2010) A családok helyzete a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Petra (2012) A gyermekvállalás és a munka egyensúlyának megteremtése – különös tekintettel a családbarát munkahelyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pavlovits, Máté (2011) A bírói ítélkezés lélektana és a jogi realizmus Pusoma Dénes ártatlan, de nem eléggé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pekker, Kornélia (2012) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pelbárt, Zoltán (2012) Betekintés az önkormányzatok szociális ellátási feladataiba az adatvédelem tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pencz, Aliz Zsuzsanna (2011) A természetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a Natura 2000 területekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pentz, Katalin Jázmin (2017) A jogi oktatás történeti rendszereinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pepó, Terézia (2013) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Percsich, Tamás (2011) Az előzetes döntési eljárás az európai bíróságon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perei, Péter László (2014) A munkavállaló bér és bér jellegű juttatásainak szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Tamás (2017) A bűncselekmények számának alakulása Magyarországon a pártállam korszakától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Márta (2012) "SZÉGYENLISTA" - Adatvédelmi kérdések a Hódmezővásárhely honlapján megjelent felelősséglistákkal kapcsolatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Barnabás László (2018) A kisebbségek helyzete az Európai Unió jogában és a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Mária Ibolya (2009) Betegjogi kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pestiné Szarvák, Edit (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesír, Irén Aranka (2009) A pártfogó felügyelet reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Peti, Orsolya (2004) Az Európai Alkotmány-merre tart az Eu? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petres, Erika (2021) A nők munkaerőpiaci helyzete a múltban és a jelenben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petri, Annamária (2009) Szegénység Magyarországon - különös tekintettel a hajléktalanságra - a Hódmezővásárhelyen működő hajléktalanokat ellátó intézmény példája alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik, Zsuzsanna (2018) A kamaszmediáció alkalmazása a gyermekvédelem rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petrisor, János (2011) A polgári fegyvertartás kérdései az Alkotmány és az alkotmányos alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovicsné Nemes, Rita (2014) Az elítéltek foglalkoztatásának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Nóra (2016) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrus, József Csaba (2021) Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) helyzete és megújítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petruskáné Legeza, Tímea (2009) Női elítéltek a magyar büntetés-végrehajtás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrusán, Balázs (2011) A vagyon elleni eröszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrusán, Györgyné (2013) Úton a felszámolás felé szakszervezeti szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczki, Milán (2008) A nyugdíjrendszer kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Anett (2009) Az élettársi kapcsolat szabályozásának alakulása a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Fanni (2015) Az atipikus munkavégzés sajátos formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Peták, Eszter (2021) Végelszámolási eljárás a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Nikolett (2009) A magyar kiegészítő nyugdíjrendszerek jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petőfalvi, Anita (2009) Munkaügyi ellenőrzés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pfeiffer, Dorottya Ildikó (2020) Előkészítő ülés az új büntetőeljárási törvényben. Kompromisszum vagy megalkuvás? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Katalin (2012) A munkajogot érő kihívások : a munkaviszony munkáltató általi megszüntetésének szabályai és gyakorlata a versenyszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Panka Petra (2020) Fogyasztói igényérvényesítés pereskedés nélkül – A békéltető testületek tevékenységének bemutatása a törvénymódosítási javaslataikon és a vonatkozó bírósági joggyakorlaton keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintémé Bordás, Mariann (2008) Intézmények az álláskeresők, munkavállalók szolgálatában : -a Munkaügyi Kirendeltségtől a Regionális Munkaügyi Tanácsig-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintémé Farkas, Erika (2007) A fogvatartott anya - gyermek együttes elhelyezése : (börtön körülmények között). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Alexandra Anna (2010) A személyhez fűződő jogok és a sajtó tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Andrea (2010) Az egészségügy-finanszírozás Magyarországon, különös tekintettel a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Balázs Ferenc (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Beatrix (2011) Külföldiek földtulajdonszerzése Magyarországon avagy Óvni kell a magyar földet a külföldiektől? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Boglárka (2013) A munkahelyi motiváció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Diána (2012) Az előzetes letartóztatás elrendelésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Edit Gabriella (2011) „Védett tulajdonságok” az Alkotmány és az Ebktv szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Petra (2014) Segítség a hatékony vezetéshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Péter (2016) Europe in the midst of crises. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zsófia (2011) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zsófia (2012) A katalán érdekérvényesítés szintjei és színterei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Éva (2014) A közérdekű munka végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Éva (2014) Önfoglalkoztatók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Andrea (2008) Külföldi munkavállalók Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Anett (2016) A nőket érintő diszkrimináció a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Anita (2020) A házassági perek aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Ágnes (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Attila (2014) Alternatív vitarendezési módok a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Vivien (2011) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Attila (2016) Az individuális munkaviszony alanyai között felmerülő munkaügyi viták rendezésének eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipiczné Prágai, Julianna (2008) Köztisztviselői jogviszony Magyarországi és Európai Unión belüli szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pirisi, Richárd (2012) Munkanélküliség Magyarországon, Európában és a diplomások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piskolty, Mária (2019) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Európai Uniós és hazai szabályozottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piukovics, Eszter (2010) A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei a mai magyar társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plesa, Tamás (2018) Észak-Korea hetven évének emberi jogi incidensei, különös tekintettel a tiltott hadviselésre és az emberi jogok megsértésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pleskó, Lilla (2013) A bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályok fejlődése, különös tekintettel az angolszász trust jogintézményére és a jelenlegi magyar szabályozás változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Podámer, Ákos (2013) A munkanélküliség alakulása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pojcsik, Csilla (2014) Gyermekjogok megvalósulása a munkavilágában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokker, Zoltán Péter (2018) A mesterséges intelligenciával rendelkező robotok jogi szabályozása, különös tekintettel az élethez való jog sérelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pokornics, Zoltán (1979) A szexuálisan abberált /homoszexuális/ elitéltek pedagógiai-pszichológiai problémai a szabadságvesztés ideje alatt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polcz, Krisztina (2011) A gyermekkorúak sérelmére és általuk elkövetett bőncselekmények az általános iskolákban - empirikus adatokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polereczki, Csilla (2013) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Antal (2014) Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyok szabályozása és gyakorlati problémái Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pollák, Kitti (2012) Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat a magyar közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polner, Krisztina Anna (2018) A munkáltató általi jogellenes munkaviszony megszüntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polycarpou, Bettina (2013) Határon átnyúló polgári peres ügyek rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polycsik, Tünde (2003) A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a gazdasági társaságokról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Patrícia Boglárka (2015) A munkaerő-piaci szolgáltatások vizsgálata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Nikolett (2016) Y és Z generáció munkaerő-piaci lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Lászlóné (2013) Családokat megillető családtámogatási és egyéb szociális ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Roland (2011) A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai a fegyveres és rendvédelmi szervezetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pontet, Julianna Erzsébet (2012) Horizontális megállapodások az Európai Unió versenyszabályozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós, Laura (2020) A munkajogi kártérítés esetkörei üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Potholeczki, Anna (2021) Generációs konfliktusok a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Poturak, Emina (2019) The effectiveness of the European arrest warrant within the principle of mutual recognition and criminal matters of the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poturak, Emina (2017) A kémkedés a nemzetközi jogban – különös tekintettel a diplomácia és a titkosszolgálatok hírszerző tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Nóra Laura (2010) Változások a gazdasági társaságokról szóló új törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Eszter Eliza (2016) A rehabilitációs ellátásban részesülők munkaerő-piaci reintegrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgainé Avramucz, Erzsébet (2018) Büntetőügyi mediáció a magyar jogrendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, István (2012) A vadászathoz használt eszközök, kiemelten a vadászlőfegyverek általános bemutatása, illetve a használatukra vonatkozó jogi szabályozás ismertetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, Zoltán (2013) A munkaviszony keretében létrehozott találmányok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poór, Emese (2008) Kompenzációs rendszer kialakítása egy szervezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner, Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopcsák, Erzsébet (2011) A kis- és középvállalkozások helyzete és szabályozása az Európai Unió belső piaci szabadságjogai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Presír, Petra (2020) Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk. Mediáció mozaikcsaládokkal. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Prikkel, Petra (2019) A kriptovaluták jogi minősítésének és adójogi szabályainak egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prikkel, László (2009) A klasszikus jogi pályák követelményi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Princz, Adrienn (2009) Munkavégzés a gazdasági társaságokban különös tekintettel azok jogcímeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokop, Adrienn (2018) Az orvosi műhibák esetén felmerülő sérelemdíj és a kártérítési felelősség alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokop, Aliz (2008) Munkanélküliség a mai Magyarországon, főként Csongrád megyében, ezen belül Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Provaznik, Balázs (2018) Egyenlő bánásmód és joggal való visszaélés a polgári jogban, különös tekintettel a munkajogra és a munkaügyi perekre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Provicsné Dobó, Ildikó Hermina (2010) Fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezekre vonatkozó büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Práger, Zsuzsanna (2018) Munkanélküliségből az elsődleges munkaerőpiacra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Práger, Zsuzsanna (2014) A magyar és az angol fogászati alapellátás összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Právetz, Adrienn (2018) The Current Challenges of NATO with Special Regard to Cyber Security. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Próbáld, Eszter Gyöngyi (2012) A kollektív szerződés hazai szabályozásának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prókai, Gergő (2019) Munkaerő-kölcsönzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prókai, Gábor (2007) Lakat alatt : (zárt intézeten belüli kommunikáció). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prónai, Emese Éva (2012) A személyes adatok védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi, Dóra (2012) Az emisszió kereskedelmi rendszer jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Réka Tamara (2018) A fiatal munkavállalók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Tímea (2017) Házas-Élet-Társ avagy a házasság és az élettársi kapcsolat összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Gábor (2016) Az egészségügy reformjáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskásné Török, Andrea (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Emese (2009) Speciális hulladékfajták szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Melinda (2010) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Petra (2020) A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pájka, Katalin (2010) Az Európai Bíróság jogvédelmi szerepe, különös tekintettel az alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Lajos (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Balázs (2019) Az Arab Tavasz politikai és társadalmi hatásai az arab országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Georgina (2010) Az abortusz megítélésének és szabályozásának változásai, valamint demográfiai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál-Szabó, Kata (2010) Kerekegyháza és környéke népesedéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Edit Erzsébet (2019) A bontóperek gyakorlati kérdései az ügyvéd és a felek oldaláról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Marcell (2013) A magyar és a lengyel társadalom kulturális helyzete a számok tükrében – társadalomstatisztikai összehasonlító elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Odett (2019) Katonai életpályamodell bemutatása, a honvédség szerepe a munkaerő piacon munkajogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Tímea Ágnes (2013) Hazánk és más államok ombudsmanjainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Viktória (2013) Maroslele község munkanélküliségének helyzete és közfoglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Beáta (2011) Az antik politikai gondolkodás (Platón, Arisztotelész). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Judit Éva (2010) A Radnóti Miklós Színház humánerőforrás tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Lajos (1989) A kényszerítő eszközök alkalmazása /Oktató videófilm/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálos, Péter Pál (2014) Új kihívások a házassági vagyonjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálszabó, Vanessza (2019) A munkanélküliség pszichés hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páncsicsné Bényi, Mária (2008) Teljesítményértékelés a Secret Control GPS Kft.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páncél, Rita (2009) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pántya, Bence (2019) The Russian-Ukrainian Conflict – with a Special Regard to the Applicable Norms of International Law. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Párizs, Mátyás Norbert (2017) A terhelt joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pászka, Ilona Anna (2013) Érvénytelenség az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának főbb állomásain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pászti, Dorothea (2018) A szülői felügyelet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Jácint (2014) Az előadóművészek jogainak védelme, a zenekaron belüli jogviszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Zita (2019) A modern pénzügyi fogyasztóvédelem – fókuszban a jelzáloghitel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Sándorné (2008) Otthoni szakápolás és hospice. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pátkai, Nóra (2010) Brüsszel I. Rendelet – Választottbíráskodás – különös tekintettel a West Tankers ügyre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pátzay, Gábor (2019) Az iszlám büntetőjog alkalmazása a balkánon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Alexandra (2019) Egyes vadászathoz kapcsolódó büntetőjogi tényállások elemzése a vadászati jog szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Enikő (2019) Kiskorúak védelme a médiajogban, a Médiatanács joggyakorlatának függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péczkáné Szebenyi, Krisztina (2011) Intézményi átalakulás aktuális kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pék, Nanetta Veronika (2016) A pénzügyi lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pékó, Erika Barbara (2014) Prostitúcióval összefüggésben elkövetett bűncselekmények elemzése, különös tekintettel a prostitúciós bűncselekmények áldozatainak védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Ernő (2013) Többszörözés a képzőművészetben és annak jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Anikó (2009) Az Európai Unió Munkaidő szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó, Tamás (2015) A zöld ipar, zöld gazdaság hatása a foglalkoztatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pópity, Anna (2018) Szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozása az anyagi büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa-Szalai, Erzsébet (2021) A Home Office előtérbe kerülése Magyarországon a Covid járvány megjelenésével. Alkalmazható -e hatékonyan ez az atipikus foglalkoztatási forma? : gyakorlati tanácsok HR szakembereknek, vezetőknek, munkavállalóknak. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Póth, Csilla Judit (2015) A magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek jogi helyzete Magyarországon, különös tekintettel az egészségügyi ellátásukra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Póth, Júlia Anna (2013) A munkaügyi viták és rendezésük intézményei, különös tekintettel a munkajogi kártérítésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös, Izabella Barbara (2014) Vitarendezés a Kereskedelmi Világszervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pördiné Kancsár, Anikó (2008) Munkaidő és pihenőidő a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pörge, Zita Andrea (2017) A házassági perek statisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Püspök, Csilla (2021) Mobbing, avagy munkahelyi pszichoterror. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Püspöki, Eszter (2009) Mediáció a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Püspöki, Krisztina (2008) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb, Enikő (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rabi, Ilona (2015) A nyugdíjbiztosítási rendszer finanszírozása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radics, Renáta (2012) A kisebbségek helyzete Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radies, Gábor (2008) A Vegyipari szakszervezeti szövetség első 100 éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radovics, Lilla Mária (2017) Finnország Alkotmányfejlődése : különös tekintettel az Åland-szigetek speciális jogállására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raduly, Georgina (2016) Családi ellátás az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rafael, Balázs Leándrosz (2019) A Romani kris és az albán szokásjog összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rafai, Andrea (2019) USA as hegemony and the concept of power. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai, Bernadett (2011) A gyermekek jogának védelme a háborúban, különös tekintettel a gyermekkatonaság kérdésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai, Bernadett (2015) Úton Európába : a menekültek védelme a nemzetközi és európai színtéren. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ragány, Mihály (2009) Mai magyar színházi körkép a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajda, Szilvia (2004) Az Európai Unió által nyújtott támogatások monitoring rendszere és az értékelés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajnai, Márta (2009) A börtönélet ártalmai és ellentmondásai - avagy milyen az élet a rácson túl? -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajniczer, Kinga (2012) A fogvatartottak alapjogai és biztosítékai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajzik, Laura (2008) Magyar Államvasutak nyugdíjrendszere a megalapítástól a felszámolásig/megszüntetésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakhmonov, Jaloliddin A. (2020) International Trade Rules of the Audiovisual Copyright Industry. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rakusz, Ferenc (2008) A munkadíjazás formái piacgazdasági viszonyok között, egy nagyvállalat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rakuszné Makra, Ibolya (2015) Bérezési rendszerek összehasonlítása eltérő nemzetgazdasági ágazatban működő gazdasági társaságoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rangasz, Edit Beáta (2011) A gyermek jogai a családi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rapcsák, Norbert (2010) A szociális védelmi rendszerek sajátosságai : családsegítő szolgálatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Raskovics, János (2011) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Eszter (2014) Egészségügyi adatkezelés a munkahelyen? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rehó, Andrea Stella (2013) A családtámogatások intézményrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reichardt, Ágnes (2010) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reigl, Szonja Kitti (2019) Az alternatív vitarendezési módszerek megjelenésének hatása a magyar munkaügyi perekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reiter, Lilla (2008) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reizner, Judit (2012) Laikus bíráskodás, különös tekintettel az Egyesült Államok esküdtszéki rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reketyei, Zsuzsanna (2008) Az Irányított Betegellátási Rendszer pénzügyi ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reményi, Rita (2015) A diákmunka kialakulása, szabályozása és helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reményik, Andrea (2021) A jogviszony megszűnése és megszüntetése a rendvédelmi szerv munkajogában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Restás, Tímea (2011) Konzuli védelem a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Revóczi, András (1989) A szabadságvesztés büntetés során kialakuló deviáns viselkedésformák. A homoszexuális fogvatartottakkal való foglalkozás problémai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Riczu, Andrea (2020) A munkavállalók személyes adatainak védelme a XXI. században, különös tekintettel a GDPR szabályaira, valamint a munkáltató munkavégzéssel kapcsolatos ellenőrzési jogára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Riczó, Péter (2010) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg, Sára Réka (2017) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rieger, Tamás (2011) A szuverenitás teoretikus megközelítése az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Melitta (2012) A kulturális örökség digitalizálásának szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Mónika (2012) A szabálysértések alakulása, különös tekintettel a szabálysértési eljárásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Enikő Anna (2008) Arccal a vasút felé, vs. arccal a kormány felé : (új típusú sztrájkkal új célokért a MÁV-nál). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rimayné Volter, Klára (2009) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rohács, Betti (2021) Munkaerőhiány megoldása közérdekű nyugdíjas szövetkezet aspektusából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rokolya, Péter (2018) Anyagi ösztönzés rendszere a versenyszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rossu, Balázs Roland (2015) Kollektív szerződések az „új” munka törvénykönyve tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Edit Kincső (2021) A különélő szülő jogai és kötelezettségei, különös tekintettel a kapcsolattartásra és annak végrehajtására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Edit Kincső (2013) A női fogvatartottak helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Hajnalka (2014) Roma lét a 20-21 században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rotár, Annamária (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Margaréta (2013) Az igazságügyi tájékoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyai, Erika (2014) Fürdőgyógyászati ellátások igénybe vétele Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rudinszki, Ines (2014) A német szövetségi és a magyar alkotmánybíráskodás összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rudolfné Farkas, Erzsébet (2010) A kötelező magánnyugdíj-pénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak összehasonlítása, különös tekintettel működésükre és szervezeti felépítésükre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rumpler, Viktória (2014) Az önként végzett munka jogi minősítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Anasztázia (2017) Tájékoztatási kötelezettség és legjobb végrehajtás elve a befektetők védelmében, különös tekintettel a MiFID II-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Balázs (2014) Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Mónika (2008) Röszke község 2006/2007. évi egészségtervének bemutatása az általános iskolás gyermekek egészségi állapotára tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruttkai, András Richárd (2013) Gazdasági bűncselekmények: ok, okozat, prevenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Nikoletta (2009) Az elítéltek igazságügyi statisztikai adatai Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Norina (2015) Munkaidő szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsnyák, Laura (2008) Szegények és áldozatok : -gyermeki sorsok a XXI. században-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai, Ibolya (2012) Hitelintézetek adatkezelése az adatvédelmi biztosi gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rábek, Veronika (2017) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábl, Szabolcs (2021) A termőföld elővásárlási jog földforgalmi és ingatlan-nyilvántartási vetülete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Boglárka (2010) Vagyongyarapodási vizsgálatok adóhatósági gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Diána (2010) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltás utáni Magyarországon a munkaügyi statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Márk (2021) A béren felüli juttatások motivációra gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Vivien (2015) A nevelőszülői és örökbefogadási jogviszony főbb jellemzői; különös tekintettel annak alanyaira és joghatásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Ferenc (2016) A munkarendek és bérpótlékok típusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Ágnes (2020) A fogyasztók védelmének jogi eszközei a pénzügyi szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Tóth, Judit (2008) A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádiné Tabi, Anita Brigitta (2014) Térségi szinten koordinált közös intézményi közbeszerzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráfael, Netti Bianka (2016) Munkanélküliség alakulása az Európai Unióban és a közfoglalkoztatás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rálik, Balázs (2007) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rátai, Renáta (2014) Az azonos nemű személyek párkapcsolata, különös tekintettel a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Dr. Edit (2016) HR a bírósagi szervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Ildikó (2010) A betegjogok hazai szabályozása és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Veronika (2008) A nonprofit szektor szerepe az elöregedés által okozott problémák megoldásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réginé Szögi, Erika (2008) Helyzetkép a szegedi munkaerő-kereslet és kínálat alakulásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi, Szabolcs László (2017) Az úgynevezett zsidótörvények és a szegedi sajtó (1939-1941). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rényi, Miklós (2013) Az uniós jog megsértése miatti tagállami felelősség, különös tekintettel a magánszemélyeknek okozott károkra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Répási, Kinga (2013) A munkáltatók és a biztosítottak jogai valamint kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti, Dóra (2018) Szakértői bizonyítás a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy, Dr. Tivadar (2012) Szakdolgozat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Judit (2009) Privatizáció az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réz, Krisztina (2016) „Ezek a sebek talán sosem gyógyulnak be....” Tanulmány a családon belüli erőszakról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Római, Brigitta (2020) A vállalatvezetés stílusának és gyakorlatának összefüggése a munkaerő-megtartással a szegedi Bishop & Co. Kft. gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, László (2014) A nők szerepe a zsidó és a keresztény jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róta, Éva (2011) A mediáció jogi és pszichológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róth-Szabó, János (2013) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban. (Anglia, Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Mónika (2021) A családbarát szemlélet megjelenése a magyar állami és vállalati politikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Roxana (2021) GDPR hatása a munkahelyi adatvédelem vonatkozásában, különös tekintettel a munkáltatói ellenőrzés eszközeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Zoltán (2010) A társadalombiztosítási rendszer ellátásai, valamint ennek fedezetét biztosító biztosítottak és foglalkoztatóik köre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsahegyi, Ádám (2013) A cigánybűnözés fogalmát kialakító és átformáló bűnüldözés, avagy cigányság és bűnözés a bűnüldözés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rövid, Bertalan Dániel (2018) Reintegráció a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rövid, Levente Dávid (2011) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának büntetés végrehajtási feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rúzsa, Gitta (2019) Merging Public with Private: Private Military and Security Companies in Peacekeeping. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sablauer, Zoltán (2011) A PPP kialakulása, szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sahin-Tóth, Blanka (2013) Az egynapos sebészet térnyerése és finanszírozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajben, Fanni (2021) A távmunka és a home office intézménye, valamint a koronavírus járvány hatása az otthoni munkavégzésre Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos, Bálint (2011) A törvényen alapuló tartás szabályai : a tartás jogintézményének anyagi és eljárásjogi normáin alapuló működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos, Norbert (2006) Az egyes szférákra vonatkozó munkajogi szabályok összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajó, Gergő (2015) Jelenkori szlovén munkajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sala, Árpád (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a környezetvédelem valamely területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Salgó, Tamás (2012) Női elítéltek a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sallay, Viktória (2014) Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallay, Viktória (2016) Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon különös tekintettel a részmunkaidős foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Zseraldina (2019) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Tünde (1991) A családjogi törvény és módosításai, megjelenése Csorváson. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sas, Anita (2010) A gyermekvállaláshoz kapcsolódó munkajogi és szociális jogi szabályozás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sas, Zoltán (2010) Emberi jogok az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sastin, Dzsenifer (2015) Spanyolország Alkotmámyfejlődése és a Katalán Autonómia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári, György, (2011) Az angolszász jogrendszerek összehasonlító vizsgálata és hatásuk az Európai Unió és Magyarország jogrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Savanya, Tímea (2019) Munkahelyi adatkezelésre vonatkozó szabályok és gyakorlatok alakulása a GDPR előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Savanya, Tímea (2021) A beillesztési program folyamata és a pontos elvárás ismertetésének jelentősége a munkavállalók számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Saxné Orosz, Zsuzsanna (2010) Gyermekvédelem, a gyermekek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheiblné Kovácsffy, Nikolett (2012) A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Schindler, Orsolya (2011) A munkavállalók és munkáltatók jogai a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Tamás (2011) Nők büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider, Zita (2009) A munkanélküliség helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schumacher, Zsolt (2008) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schveibert, Eszter (2012) Az egyszerűsített foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schwan, Alex (2016) A munkanélküliség pszichés hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäfer, Ágnes (2011) A kötelezettségszegési eljárás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer, Zsanett (2009) Az IPPC jogi szabályozása és alkalmazása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebesi, Nóra (2015) A demokrácia problémái és lehetőségei a szub-szaharai térségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Artúr (2018) Civil society organizations and their participation in the decision-making process in the European Union and in Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Marcell (2017) Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai, és érvényesülésük a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő, Sára Tímea (2019) Új foglalkozások megjelenése a munka világában a közösségi média hatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő, Ákos Balázs (2009) A gyülekezési jog szabályozása - de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Viktória (2017) Natura 2000-es hálózat kijelölése és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Éva (2010) Az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozó jogszabályok változásai 2007-től 2010-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sedró, Annamária (2015) A kényszerített migráció és a humanitárius rendszerek alakulása a világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sejben, Péter (2019) A letartóztatás a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger, Éva (2011) A kiszervezés és annak munkajogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sepsi, Brigitta (2012) Az adat kialakulásának és az adat tárolásának történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Henrietta Krisztina (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Rita Ágnes (2021) Az Y és Z generáció elvárásai a munkáltatókkal szemben, különös tekintettel az informatikai szektorra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Petra (2020) A Z generációs diplomás új munkaerő munkavállalási célú belső vándorlása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Seresné Borbás, Zsuzsanna (2011) Zákányszék munkanélküliségi mutatóinak vizsgálata az országos, régiós és kistérségi adatok tükrében és az önkormányzat közfoglalkoztatásban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Shams, Alireza (2014) A külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Shekeladze, Nika (2019) The Energy Security of the European Union in terms of Dependence on Russian Energy Resources Cases study of Poland and Lithuania. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sihelnik, Nóra (2019) A munka díjazása és ösztönzés a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siklósyné Rossi, Dorottya (2020) European legal language and the rules of private international law: practical legal-linguistic problems – Európai jogi nyelv és a nemzetközi magánjog szabályai: gyakorlati jogi és nyelvi kérdések – Maria Font i Mas (excerpt/részlet). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sikovanyecz, Zsófia Krisztina (2018) A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simai, Adrienn Éva (2013) Családbarát munkahely. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simits, Ágnes (2014) A sajtó-helyreigazítás, az objektív felelősség és a sajtójog - internet kapcsolatának egyes problémái napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Alexandra (2013) On the Crossroad of Trade and Environment – The Correlation Between Trade Restrictive Measures and Environmental Protection. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gyuláné (2009) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, József (2014) A nevelési és társadalmi valamint a környezeti hatás, mint enyhítő körülmény értékelése a büntető bíráskodás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Klaudia (2012) Az ombudsman és az ügyész jogvédő szerepének dilemmái a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Krisztián Ervin (2010) Az igazságügyi orvosszakértés szerepe az orvosi felelősség megállapításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Laura (2018) A gyógyulási esély elvesztése a judikatúra tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Sára (2015) Munkaerő migráció a Kárpát-medencében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Tünde Speciális gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zsófia (2018) A védelmi felelősség alkalmazásának kihívásai az arab tavasz eseményeinek fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Laura (2020) Das System der Tötungsdelikte im deutschen Strafrecht. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Miklós Mátyás (2016) A demográfia gazdaságpolitikai hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Norbert (2020) A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása a Békés Megyei Kormányhivatal gyakorlatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Orsolya (2008) A női munkavállalás sajátosságai a rendszerváltás utáni Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon-Fiala, János (2010) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka, György (2013) A munkáltatók és munkavállalók társadalombiztosítási jogai és kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Csikós, Tímea (2008) A gyógyszer útja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Németh, Katalin (2015) Teljesítményértékelés a közszférában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sindely, Erika (2020) Magyarországi kisgyermekes nők lehetőségei napjainkban az atipikus munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka, Viola (2013) A munkavállalóknak járó egészségbiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkovicz, Kitti (2019) A gyermekvédelem kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Dorina (2019) Gyermeki jogok, szülői felügyelet és kapcsolattartás szabályai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Zsuzsanna (2017) A gyermekközpontú igazságszolgáltatás érvényesülése a polgári peres eljárásban különös tekintettel a gyermek meghallgatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipka, Renáta (2013) Európai versenyjog a magyar ugaron, avagy az állami beavatkozás antitröszt jogi korlátai, különös tekintettel az agráriumra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipka, Zsuzsanna (2019) A muszlim nők jogai a fatwákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipkovszki, Julianna (2012) Családtámogatási ellátások rendszere 2005-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Attila (2012) A szolgálati bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Blanka (2018) Protection of national minorities - The case of Serbia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Endre (2019) A termőföld tulajdonszerzésének speciális szabályai Magyarországon és a környező országokban. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Gabriella Ágnes (2019) Munka és család egyensúlya, nők és férfiak a szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Georgina (2012) Munkanélküliség Magyarországon az ezredfordulótól napjainkig a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (2012) A szövetkezetek szabályozásának egyes kérdései az Európai Unió tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Lilla (2019) A garázdaság egyes tényállási elemeinek vizsgálata a joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Sandra (2014) A kormánytisztviselők jogviszonyának jogi szabályozása különös tekintettel a köztisztviselőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Judit Rita (2009) A kisebbségek helyzete a mai Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Melinda (2008) A verespataki bányanyitás környezeti hatásvizsgálatának elemzése az uniós jog tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Szabó, Éva (2008) Gyermekek védelme, különös tekintettel Kiskunhalas gyermekvédelmi rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Szabó, Alexandra (2015) A hatósági eljárás bemutatása a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Tuza, Anita (2012) A Képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipter, Attila (2015) Környezettudatos Foglalkoztatás : zöld munkahelyek, munkák és gazdaságra gyakorolt hatásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisler, Edina (2013) Az ENSZ békefenntartás megítélése a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Orsolya (2010) Betegjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Orsolya (2012) Családtámogatás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sitkei, Szabolcs (2006) Az Európai-Unió rendelkezéseinek hatása a magyarországi cukorrépa-termesztésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéti, Linda (2019) A kisgyermekes nők visszatérési esélyei a munkaerőpiacra a család- és foglalkozáspolitikai eszközök viszonyrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Slajchó, Adél (2020) A konfliktus és annak hatékony kezelési módszere: az alternatív vitarendezés általánosságban és a munkaügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Slajkó, Anett (2010) A munkavállaló személyes adatainak védelme különös tekintettel a munkahelyi internethasználatra és az elektronikus levelezésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Gréta Julianna (2020) Adatvédelmi jog és adatkezelés a munkaerő-felvételi eljárás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Mercédesz (2020) Foglalkoztatás és munkanélküliség adatainak változása Magyarországon az elmúlt 5 év tükrében. Nem, korosztály, végzettség és területi eloszlás alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Melinda (2011) A hajlékatalanellátás jogi aspektusai, különös tekintettel az egészségügyi ellátásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Adrienn (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályozás a büntető törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Attila (2019) Az orvosi felelősség és a bizonyítási teher sajátosságai az egészségügyi kártérítési perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Géza (2011) A vagyon elleni eröszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Nóra (2012) A gyógyszerek szabadalmaztathatósága, avagy a pirula útja a feltalálótól a végső fogyasztóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Réka (2020) A dolgozó anyák hatása a gyermek kötődésének a kialakulására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyiné Bodó, Éva (2011) Családi ellátás migráns munkavállalók részére az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyvári, Barbara (2011) A hatályos köztisztviselői törvény kialakulása, módosításai és lehetséges reformok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly, Tímea (2012) A know-how jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sopajti, Anita (2016) Kommunikáció a Tesco és a vásárlók között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soponyainé Nagy, Edit (2009) A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaügyi kapcsolatai a készülő kollektív szerződés tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sors, Áron (2017) A spanyol-marokkói kapcsolatok bemutatása: különös tekintettel Ceuta és Melilla szerepére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Alexandra (2017) A nemzetközi terrorizmus vizsgálata, különös tekintettel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások hatása az amerikai biztonságpolitikára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Erzsébet (2011) A hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Zsófia (2011) A hivatásos állományú rendőrök személyzeti politikájának összehasonlító bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Edit (2008) A vízvédelem szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Soós-Görgényi, Dr. Klára (2018) A mediáció és egyéb konfliktuskezelési eszközök a munkajog területén; a kötelező egyeztetés a munkaügyi perekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Nagy, Anikó (2011) A gyermek után járó juttatások rendszere ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spängberg, Maximilian (2019) New challenges in the 21st century Climate Refugees. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stadlerné Katona, Krisztina (2019) Felnőttkori tanulás, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefánovics, Eszter (2012) Az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott perkérelmek a szolgálati nyugdíj megszüntetésével kapcsolatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stefánovics, Eszter (2010) A Határőrség és a Rendőrség integrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiger, Krisztina (2012) Az Európai Unió migrációs politikája, különös tekintettel az észak-afrikai országokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, Zsolt (2009) A közlekedési balesetek alakulása az igazságügy tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stelkovicsné Durkó, Andrea (2010) Család és gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stenger, Natália (2012) A gyermekek védelmének rendszere, különös tekintettel a hatósági intézkedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stephanik, Éva (2010) Jogviszonyok elhatárolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stricz, Walter Roland (2020) A hozzájárulás elemzése az általános adatvédelmi rendelet után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stübéné Borsodi, Olga (2015) A cselekvőképességet érintő gondnokság, a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Barbara (2016) Csapatépítés a szervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suján, Zoltán András (2012) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alkotmányos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Anita (2013) Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, István (2010) Rendőrszakszervezetek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Balázs (2019) A Munkáltató Kártérítési Felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Dávid (2011) A magyarországi munkanélküliség mutatóinak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Kata (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Csilla (2013) Az Országos Bírói Tanács szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Nelli (2008) Az érdekegyeztetés szintjei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Csaba Ferenc (2012) Az öngondoskodás és az állami szerep megváltozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Csaba Ferenc (2010) A jóléti állam szerepének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Dóra (2015) A magyarországi vezetők jellemzése vezetéstudományi és munkajogi szemszögből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Éva (2009) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Éva Luca (2010) Napjaink fenyegető környezetvédelmi katasztrófái : a globális felmelegedés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn Mária (2014) Emberi jogok védelme a 20-21.században, különös tekintettel az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság döntéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (2012) Nők az iszlám világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, András (2013) Rehabilitációs Munkahelyteremtés jogi formái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bettina (2017) A környezet védelme fegyveres konfliktusok idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bálint Gábor (2013) A magyar központi és helyi közigazgatás viszonyrendszere gyakorlati tapasztalatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dorottya (2013) A vállalatok által használt toborzás-kiválasztás bemutatása egy közműszolgáltató példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dániel (2018) Egyezség a büntetőeljárásban A tárgyalásról lemondás és a 2017. évi XC. törvény terhelti együttműködési rendszerének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid (2012) Döntőbíráskodás Magyarország, az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid Zsolt (2011) A művi-terhességmegszakítás jogi szabályozása, és az apa jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Emil (2019) A szerzői jog büntetőjogi védelmének gyakorlata és nemzetközi perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Enikő (2012) A magyarországi felsőoktatási hallgatói létszám statisztikai sajátosságai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2014) Cegléd város településrészeinek szociális helyzete, a szociális ellátórendszer működése és a fiatalkorú bűnelkövetés statisztikai felmérése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erna (2009) Jog és irodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (2019) A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony és a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének és megszüntetésének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet Gyöngyi (2009) Praxisjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Eszter Margit (2012) A 12 éven aluli gyermekek sérelmére elkövetett nemi delictumok, kiemelve az erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak tényállásait. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gergely (2011) Méltányossági klauzula a polgári jogi felelősségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gitta Ténia (2018) Környezetbarát termékjelzés Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gréta Esztella (2015) Az Eichmann-per, mint a holokauszt bizonyítéka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyula Ferencné (2010) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2013) A szélsőjobboldal választási lehetőségei a Derex- index tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Imre Gábor (2019) 6800 Hódmezővásárhely, 0607/6 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékbecslése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Imréné (2013) A családtámogatási ellátások Magyarországon 2012-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2021) A különélő szülő jogai és kötelezettségei, a kapcsolattartására irányadó szabályok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2012) A szoftverek jogi védelme, szabadalmaztathatósága és a szoftver-licenciaszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Judit (2018) Az ingatlanárverés intézményének fejlődése : az 1994. évi LIII. törvény megalkotásától napjainkig - Különös tekintettel, a devizahitelekkel kapcsolatos jogalkotási folyamatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Judit (2012) Munkáltatói kárfelelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Julianna (2018) A határon átnyúló környezeti károkért való államfelelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katinka Erzsébet (2011) Paksi Atomerőmű Zrt. Választható Béren Kívüli Juttatásainak Rendszere 2011-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kinga (2010) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata a diszkrimináció tilalma terén és hatása a magyar jogfejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Klaudia (2014) A német tartós ápolási biztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Laura (2021) Generációs konfliktusok megjelenése és kezelése - Általános iskolai pedagógusok között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Liliána (2019) A másodfokú eljárás megújuló szabályai az új Polgári Perrendtartásról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Lilla (2011) A bírói hivatás pszichológiai követelményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László Károly (2013) Békés város demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Melinda (2009) [A bérgarancia alaprész felhasználására vonatkozó normatív szabályok elemzése : az európai unió és a magyar szabályozás összehasonlítása]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Melinda (2012) A központi hitelinformációs rendszer. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Márta (2012) Munkaügyi viták Alternatív vitarendezési eszközök – Döntőbíráskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mónika (2013) A munkahelyi baleset és a munkahelyi stressz kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Natália Éva (2009) A magánegészslgbiztosítási piac vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nikolett (2014) Az új nemzeti közfoglalkoztatási programról Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nikolett (2019) A világ kulturális és természeti örökségeinek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nóra Katalin (2013) A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összehasonlítása : az azonos nemű párok együttélési formáinak jogi elismerése az egyes országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Richárd (2012) A menekültek helyzetére vonatkozó nemzetközi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Róbert Gábor (2010) Munkanélküliség a mai Magyarországon, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia (2013) Fiatalkori bűnözés az igazságügyi statisztikai adatok tükrében Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sándor Gábor (2010) Az agrártámogatások rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sára Réka (2013) A választottbíráskodás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2011) A légi háború nemzetközi jogi szabályozása a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (2019) A gazdasági társaságok, mint jogi személyek megszűnésének törvényi feltétele és módja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2008) Az örökbefogadás pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágota (2012) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn (2008) Munkahelyi stressz és kiégés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Aliz (2017) Nagy-Britannia kapcsolata az Európai Unióval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Attila (2008) Bányász dolgozók társadalombiztosítási ellátásai és kedvezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bernadett (2020) Versenytilalmi megállapodások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bianka (2020) A mesterséges intelligencia hatása a mezőgazdasági munkavégzésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Hajnalka (2020) A kockázatértékelés szerepe a munkabalesetek megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2020) Sterbehilfe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2008) Egészségmegőrzés : gondolatok az egészségfejlesztésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kitti (2016) Magyarok a külföldi munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nikolett (2016) Munkavédelmi tudatosság fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Réka (2008) Motiváció, teljesítményösztönzés magyar és külföldi vállaltoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Réka (2016) A női esélyegyenlőség: vezetői szerepkör. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Róbert (2005) Minőségbiztosítás és képzés a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia (2013) Börtönügy. Szegedi Fegyház és Börtön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (2020) Munkaszerződésről általában, különös tekintettel az atipikus foglalkoztatásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Vivien (2020) A társas bűnelkövetési alakzatok a hazai büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (2020) Jelenben a jövő. Kortárs mediáció, mint alternatív vitarendezés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Garai, Tünde (2008) A sztrájk jogi szabályozása és joggyakorlata Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bali, Mónika (2012) Az orvosi műhiba elhatárolása a műtéti kockázattól jogesetek bemutatásával- kártérítési felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Mihályi, Dóra (2016) Munkaerő-kölcsönzés szabályozása és működése, elhatárolása más foglalkoztatási formáktól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Nagy, Anikó (2010) A szervtranszplantációk jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Orbán, Erzsébet (2013) Rokkantsági nyugdíj : a bányatársládától a rokkantsági ellátásig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Radics, Anna (2013) Nemzetközi gépjárművezetők üzemi balesete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Szalma, Alexandra (2011) A bérek strukturális alakulása kis- és középvállalkozásoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakadáti, Szabolcs (2014) A KSH múltjában gyökerező statisztikai adatvédelem szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakadáti, Szabolcs (2014) A KSH múltjában gyökerező statisztikai adatvédelem szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Eszter (2021) A párkapcsolati mediáció és a párterápiás folyamatok összehasonlítása a rövid házassági tanácsadás, mint időlimitált terápiás módszer ismérveinek vizsgálatával. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Péter (2021) Közvetítés zsiráfmódra : mediáció az erőszakmentes kommunikáció eszközeivel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Péter (2011) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Ágnes Éva (2012) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakály, Zsuzsa (2012) Jogalkotási hiátusok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Andrea (2010) Munkadíjazás a munkaviszony különböző formáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Anita (2015) Atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása egy vasúttársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Eszter (2018) Esetelemzés a mediáció tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Judit (2017) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban az 1998. évi XIX. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Árpád (2002) Az Európai Unió környezetvédelmi szabályainak érvényesülése a MOL Rt. vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalisznyó, Beáta (2011) A sajtó-helyreigazítás és a jóhírnévhez való jog a személyiségi jog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, András (2019) Az elektronikus kereskedelem fellendítésének alapkérdései az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Anett (2010) A jóléti állam változásainak sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Annamária (2017) Az emberkereskedelem és annak nemzetközi jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Bettina (2020) A gyermek helye a válási mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalárdi, Diána (2016) A megváltozott munkaképességűek magyarországi helyzete: jogi szabályozás és rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóczi, Zsófia (2012) Családjogi perekkel kapcsolatos igazságügyi statisztikai adatok elemzése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóki, Szilvia (2012) Esélyegyenlőség az egészségügyben: A hátrányos helyzetű csoportok (romák, gyermekek, idősek) hozzáférése az egészségügyi ellátásokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóky, Martin László (2019) A jogos védelem értelmezésének és alkalmazásának kihívásai a régi és új joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóky, Béla (2020) A lakhatáshoz való jog a magyar és nemzetközi szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szamlerné Kárpáti, Mónika (2015) Az egyenlő bánásmód rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szamlerné Kárpáti, Mónika (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszlai, Patricia Mónika (2019) A napjainkban megvalósuló családtámogatási rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Dániel (2010) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Mariann (2014) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és történeti gyökerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Réka Brigitta (2017) Egy fejezet az afrikai vándorlásból : Magyarország és a második generációs afrikaiak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka, Boglárka Anikó (2012) Kollektív alku, kollektív szerződés az új Munka Törvénykönyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka, Boglárka Anikó (2010) A foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka, Dorina Lilla (2018) Tanú a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Attila (2010) Az 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom David Beetham legitimációs elméletének kontextusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Istvánné (2021) A munkanélküliség és a közfoglalkoztatás helyzete Battonyán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Viktória (2011) Az Európai Ombudsman. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Zsolt (2012) Magyarország határon átnyúló együttműködései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Áron (2014) Környezettudatos foglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Áron (2020) A kormányzati szolgálati jogviszony jellemzői, különös tekintettel az etikai felelősség és fegyelmi felelősség vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvassy, László (2020) A megváltozott munkaképességűek helyzete és lehetőségei a magyar munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvák, Andrea (2012) Kollektív alku, kollektív szerződés hazánkban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvák, Andrea (2010) A munkaerő áramlás folyamata, sajátosságai a Bertrans Logisztikai Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Beáta (2013) Nők a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Kinga (2019) A nők helyzete a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Szandra (2013) Semlegesség, különös tekintettel Ausztriára és Svájcra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szavercsenko, Jekatyerina (2019) Vállalati összefonódások kontrollja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó, Enikő (2020) Az információs szabadságjogok érvényesülése a rendvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Laura (2015) A munkaerőközvetítés tendenciái a 21.században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Levente Béla (2019) Discussion on alternative dispute resolution, with particular focus on business-related disputes in the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Piroska (2009) A külföldiek magyarországi foglalkoztatása és szociális,biztonsági szabályai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi, Szonja (2012) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegvári, Viktória (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegvári, Nikoletta (2020) Karrier lehetőség, mint munkavállalói motiváció a Z generációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Gábor (2013) A közvetlen területalapú támogatások Európai Uniós és hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Ágnes (2015) Közfoglalkoztatás Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Boglárka (2020) A Foglalkoztatási Szerv szerepe a 25 év alatti álláskeresők elhelyezkedésének segítésében a Kiskunmajsai Járásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Zoltán (2003) Szerzői jogvédelem és adatvédelem a számítástechnikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekszárdi, Zsuzsanna (2004) A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése - a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekér, Edit (2010) Az örökbefogadást megelőző eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekérné Rosta, Viktória (2010) Esély az újrakezdéshez, avagy a rehabilitációs járadék adta lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeleczki, Rita (2014) Adatkezelés a bírósági eljárásokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei, Alexandra (2016) Távmunka vizsgálata az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeles, Csilla (2009) A nők egyenlő jogainak érvényesülése a munkavállalás terén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeltner, Ivett Brigitta (2015) Az emberi jogok védelme Afrikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Renáta (2011) Személyiségi jogok és a személyes adatok sérülésének esetei a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Vanda (2018) Az Európai Unió kábítószer-kereskedelem elleni küzdelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Vanda (2019) The evolution of cooperation in criminal matters in the European Union and its challenges after the Treaty of Lisbon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemők, Nóra Alexandra (2015) Korlátolt határtalanság, avagy az Európai Unió bevándorlásának története, politikájának alakulása és társadalmi-kulturális következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi-Horváth, Erika Ida (2021) A házassági bontóperek gyakorlati kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi-Horváth, Fanni Margit (2017) A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés az Európai Unióban, jogesetek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrey, Barbara (2017) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenoradszki, Nóra (2015) Az uniós polgárok jogai, különös tekintettel az európai polgári kezdeményezésekben való részvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szente, András (2019) A bitcoin jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Nikolett (2015) A fizetésképtelenség munkaügyi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Annamária (2014) Európai Unió energiapolitikája és Oroszország. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi-Nagy, Mariann (2013) A progresszivitás intézményeinek érvényesülése a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyhegyi, Renáta (2021) A fogyatékkal élőkkel szembeni diszkrimináció jelenségének vizsgálata a munkaerőpiaci integráció és dezintegráció kontextusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Csilla (2010) A munkaképes állapotot befolyásoló tényezők és a stressz közötti kapcsolatge. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Csilla (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Katalin (2010) Családtámogatási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Katalin (2012) A munkahelyi stressz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentivanszki, Nora (2016) System of International Development Cooperation : The Role of Emerging Arab Donors. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentiványi, Izabella (2021) A nők életminőségének alakulása egy négynemzetiségű dél-békési kisvárosban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi, Anita (2010) Munkaerő-ellátás : toborzás, kiválasztás, leépítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi, Sándor (2020) Munkavállalók ösztönzése a munkahelyi fluktuáció csökkentése érdekében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsi, Tímea (2010) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a nyugdíjrendszer területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsi, Zsuzsanna (2011) A hulladékgazdálkodás szabályozása a jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés, Adél (2011) A kollektív munkaügyi viták megoldására szolgáló eszközök, intézmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés, Anett (2019) A bizonyítás sajátosságai a katonai büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés, Ildikó (2019) közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Anita (2015) Az atipikus foglalkoztatási formák : munkaerő-kölcsönzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szetei, Ágnes (2018) A munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverin-Biró, Zsuzsa (2010) Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, jellemzően munkavállalói megközelítésből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Szandra (2017) The European Union’s Fight against Drugs in the International Sphere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Tamara (2011) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigetvári, Júlia (2020) A kapcsolatügyeleti mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Szidónia (2018) Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszay, Adrienn (2012) Számítógépes bűnözés nemzetközi összehasonlításban, az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikula, Enikő Mária (2019) Konfliktuskezelés a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikula, Enikő Mária (2021) A motiváció szerepe a munkaerő megtartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilaj, Szilvia (2015) Munkaerő-kölcsönzés a gyakorlatban, fizikai munkát végzőket vizsgálva, multinacionális környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilaski, Mariann (2016) A cigányság munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilaski, Marianna (2016) A cigányság munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Alex (2013) Az AVON Cosmetics Hungary Kft. mint a közvetlen értékesítés egyik meghatározója, toborzási és ösztönzési programjai, valamint logisztikai tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Anita (2017) Szülői felügyeleti jog gyakorlását érintő ügyek, valamint az azzal kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok alakulása az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Balázs (2010) Üzemi balesetek-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Dóra (2014) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény bemutatása a diszkrimináció témakörében, különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gabriella (2010) „ÚTKERESŐK” : a szociális csoportmunka jelentősége a szenvedélybetegek gyógyításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, György (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, József Csaba (2018) A terrorcselekmény büntetőjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, László (2018) Comparative Analysis on the Effects of Populism in the USA and Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Nándor (2010) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a tárgyalóterem nyilvánosságára és a sajtóval való kapcsolatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Petra (2009) Üzemi balesetek és a megtérítés gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Róbert (2009) Műhibaperek Magyarországon – polgári jogi vetületből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tibor (2011) A vadon élő állatok károkozása és a vadkár megtérítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gréta (2016) Fogyatékosok támogatási rendszere Magyarországon, különös tekintettel a mozgáskorlátozott személyekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Vivien (2016) Az infokommunikációs eszközök társadalomra gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Jani, Eszter Hedvig (2010) Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Mizsei, Georgina Orsolya (2020) Támogatások és kihívások az édesanyák munkaerő piaci visszaintegrálásával kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Papp, Ágnes (2014) A magyar és német munkajog tartalmának összehasonlítása - különös tekintettel a munkaidőre, a pihenőidőre és a munkabérre vonatkozóan- a RAFI GmbH&Co.KG-n és leányvállalatán a RAFI Hungaria Kft-n keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Rozgonyi, Beatrix (2008) Munkaerő kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirbikné Makó, Tímea (2015) A bírósági közvetítés helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Petra (2009) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szivós, Kristóf (2018) A kőszénbányászati jog adományozásának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szklenka, János Károly (2021) Békéscsaba foglalkoztatásának kérdései a generációk szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szladek, Anna Evelin (2010) Polgári igazságügyi együttműködés az EU-ban, különös tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolné Meszlényi, Éva (2008) Közszolgálati életpálya és közszolgálati nyilvántartás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolyai, Zsolt Szabolcs (2019) „Esportot dobott a Loot-box”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szolgáné Rőth, Anna Mária (2020) Munkahelyi mediáció alkalmazása a pszichoszociális kockázat csökkentése érdekében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár, Ádám (2016) Egyenlő bánásmód elve és esélyegyenlőség az alkotmánybírósági döntések tükrében. Az Alkotmánybíróság szerepe az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolnoki, Szabolcs (2012) A jóléti állam válsága – globalizáció és szociálpolitika Európában a foglalkoztatáspolitika szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Andrea (2010) A házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szomolya, Melinda (2012) Az európai fogyasztóvédelmi jog alakulása, a 2005/29. EK irányelv hatása a magyar gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szomor, Zsófia Anna (2020) Leplezett eszközök a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szondi, Bence (2021) A gombnyomás kulcsa: e-sport játék bemeneti adatfolyam és a szerzői jogvédelem - Scott M. Kelly and Kirk A. Sigmon (excerpt/részlet); A mesterséges intelligencia hatása a szerzői jogra – Dr. Necz Dániel (excerpt/részlet). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sztana, Zoltán (2009) Ittas vezetés, útfenntartásra fordított összegek és a közúti balesetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankóné Bódi, Ibolya (2008) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet- minőség ma az OTP Bank szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztantics, Dóra (2011) A veszélyeztetett állatfajok védelmének nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztoján, Krisztina (2015) Bírói igazgatási rendszerek összehasonlító elemzése - az osztrák, a spanyol és a magyar út. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztán, Tamás (2011) A magyar eljárásjogok jogorvoslati rendszereinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szucsik, Anita (2011) A határon túli magyarok demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szundi, Tamás (2013) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szvoboda, Kinga (2014) Az önkéntes egészségpénztárak szerepe és helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Anita (2017) A törvényen alapuló tartás szabályozásának változásai, különös tekintettel az érdemtelenség kérdéskörére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Armand László (2009) A magyar katonai ügyészség az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Kata (2018) Munkáltatói indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Szilvia (2014) Magyarországon a bűncselekmények hátterében álló társadalmi, kulturális és demográfiai okok a statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Mária (2002) A helyi önkormányzati rendeletek átvilágítása közösségi jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Balázs (2014) Módosult jogintézmények az új földforgalmi törvényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Judit (2012) A gyermekek után alanyi jogon járó ellátások alakulása, különösen a családi pótlék esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Evelin (2020) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel az azonnali hatályú munkaviszony megszüntetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Renáta (2016) Munkavállalás pályakezdőként Magyarországon, Németországban és Ausztriában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Valéria (2008) Orvosi felelősség és a társadalombiztosítás : orvosellenőrzés az egészségbiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Annamária (2021) A koronavírus hatása a nők munkaerőpiaci helyzetére Magyarországon 2020-2021-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Tamás (2012) Az ügyvédség helye és szerepe az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Zsanett (2018) The European Union’s emergence as a global counter-terrorism actor: US impacts. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, István János (2011) Az örökbefogadás jogi szabályozása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Mónika (2013) Nyugat-európai országok és Magyarország alternatív vitarendezési eljárásainak összehasonlítása a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Tamás István (2011) A felszámolás környezetjogi aspektusairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi-Nagy, Balázs (2015) A termőföldtulajdon szerzésének hazai jogi szabályozása figyelemmel az Európai Unió egyes tagállamainak szabályaira is. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi-Nagy, Balázs (2018) A vadászat szabályozása és a vadgazdálkodás hazánkban, kitekintéssel néhány európai országra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Csilla (2012) Új elemek a hulladék jogi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Kristóf (2018) A közszféra jogviszonyainak sajátosságai, különös tekintettel a helyi önkormányzatok foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Linda (2012) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Szilvia (2014) Atipikus munkavégzési formák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Tímea (2011) Színlelt szerződések a polgári jogi jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Milán (2020) Vállalatfejlesztés különböző kommunikációs módszerek használatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Diána (2014) A munkaügyi konfliktusok és viták rendezésének eszközei, különös tekintettel az alternatív módszerekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Katalin (2012) Az okirati bizonyítás fontossága a magyar polgári perben, tekintettel az elektronikus okiratokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Péter (2009) Az ajánlatkérő feledata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Réka Orsolya (2020) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Dániel (2018) A defenzív medicina jogi vonatkozásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Richárd (2018) A közfoglalkoztatás kialakulása és munkaerő-piaci mutatókra gyakorolt hatása 2010 és 2017 között Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Attila (2012) A köztisztviselő fegyelmi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Kata (2014) A német tartományok érdekképviselete az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Márk (2015) A központosított bérszámfejtés rendszere, előnyei és hátrányai a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széllné Bíró, Zsuzsanna (2008) A családok támogatásának rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Zsanett (2018) Tanúbizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szémann, Györgyi (2013) A Biztonsági Tanács, a nemzetközi béke és biztonság őre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szémann, Györgyi (2012) A Biztonsági Tanács, a nemzetközi béke és biztonság őre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Anita (2018) Terhes nők és kisgyermekes anyukák a munka világában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Gergely (2011) A vadászat szervezeti keretei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Gábor (2010) A csoportos létszámleépítés szabályai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Ráhel (2012) Megerősített együttműködés a házassági jogban - válások az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szép, Bálint (2013) A Szovjetunió kultúr- és nyilvánosságpolitikájának jellege és változásai, figyelembe véve annak előzményeit és jelenkori hatásait. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szépfalusi, Richárd Jenő (2019) Szín-tézis a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szólik, Fanni (2012) A Házasság és a Bejegyzett Élettársi Kapcsolat jogintézményének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szórát, Adél Katalin (2019) A munkaviszony megszüntetésének kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Péter (2010) A Chicagói Egyezmény és hatása a polgári repülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Csilla (2008) A 2006-os és 2007-es egészségügyi reformok és refomtörekvések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Rita (2011) Öröklési jogunk aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Zita Adrien (2018) Az osztott perszerkezet az új Polgári perrendtartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, László (2008) A maastrcihti kritériumok, valamint a konvergenciafolyamattal kapcsolatos várakozások Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szörös, Anikó (2012) A cégbíróság törvényességi felügyeleti intézkedései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szügyi, Réka (2018) A gyűlöletbeszéd emberi jogi megítélése és szabályozásának fejlődése Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sződi, Ferenc (2016) A gyermek jogellenes külföldre vitele. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Dávid (2017) A családon belüli erőszak deliktumai, különös tekintettel a kapcsolati erőszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Dóra Zsófia (2011) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, továbbá egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Janka (2019) European Identity in the 2010s in Hungary from the new generations’ perspective. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Ákos László (2021) Irodai munkahelyek munkavédelme a XXI. században, különös tekintettel a stressz okozta ártalmakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke-Kis, Bernadett (2017) Jelenkori fegyveres konfliktusok elemzése a 2012-es mali polgárháború és a 2014-es ukrán-orosz válság példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, Petra Erika (2013) Jog és populáris kultúra Igazságszolgáltatás a mediatizált világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi Ferenc, Józsefné (2020) A rehabilitációs célú foglalkoztatás a komplex rehabilitáció szolgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Andrea (2013) Közbeszerzés a statisztika szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Bálint (2018) A szerzői jogérvényesítés hazai és nemzetközi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Edith (2011) Defenzív Medicina. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Kata (2015) Esélyegyenlőségi szervezetek az Equinet tagságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Klára (2011) Kiválasztás a rendőrség kutyás kötelékében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Krisztina (2015) Nemzetközi migráció az Európai Unió területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, László (2009) A kínai bírósági szervezetrendszer változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilveszter (2010) Anglia és az Egyesült Államok jogrendszerének összehasonlító vizsgálata a precedensjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Alexandra (2020) A végrendelet érvénytelensége egy közjegyzői iroda szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Anett (2016) A társadalombiztosítási ellátások fedezetének megállapítási módszerei az adóhatóság becslési eljárásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Patrik (2020) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, különös tekintettel a közhitelesség elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Kálmán, Tünde (2020) A kiskorú, mint érdekelt részvétele a válási mediációs eljárásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Szabó, Andrea (2008) Ösztönzési rendszer a MAG Hungary Kft-nél különös tekintettel a Cafeteria rendszerre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrány, Boglárka (2013) A nemzetközi büntetőbíráskodás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Anita (2011) A szolgálati találmány szabályozása a magyar polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Géza Árpád (2012) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Karina (2014) A munkadíjazás motiváló hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Judit Mária (2020) Generációk közötti konfliktusok és dialógusok a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Jánosné (2008) A Társadalombiztosítás története, változása napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Dóra (2012) Az integrációtól az Európai Ügyészségig – a vádhatóság az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sántha, Luca Kamilla (2020) Jog és irodalom Shakespeare műveiben: a reneszánsz családi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sápiné dr. Török, Magdolna (2002) Nyugdíjrendszerek az Európai Unióban és a magyar szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sára, Enikő (2013) A munkaviszony munkáltató és munkavállaló által történő megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Bernadett (2012) Magyarország népesedéstörténete a 18. század és a 20. század között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Danica Anna (2021) A munkavállalók kártérítési felelőssége különös tekintettel a vétkes kártérítési felelősségre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, József György (2017) Az áruk e- kereskedelme és a hibás teljesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Zsuzsanna (2010) A klímapolitika hatása a környezet jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Zsuzsanna (2008) Munkabiztonság, munkaegészségügy, a foglalkozás-egészségügy bemutatása a Villeroy & Boch Magyarország Kerámia Kft.-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringer, Attila (2011) A magyar nyugdíjrendszer bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközyné Kerti, Márta (2010) A fogvatartottak egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Szandra (2012) A határon átnyúló együttműködések Magyarország Európai Uniós és nem uniós határain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóber, Patrik (2020) Az agrár alaptámogatási rendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Mónika (2011) Munkanélküliek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóki, Éva (2010) "Védett tulajdonságok" az alkotmány és az ebktv. szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Ádám Ferenc (2019) A feltétel nélküli alapjövedelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Ádám Ferenc (2021) A robotizáció hatása a munkavégzésre (munkavédelmi kitekintés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Noémi Szilvia (2008) Kiskunhalas város önkormányzatának szerepe a helyi egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóstai, Judit (2020) Utak a mediáció során, az első benyomástól a viselkedés megértéséig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sóvágó, József (2008) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Beáta (2010) Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációja, különös tekintettel az egészségbiztosítási ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Diána (2010) Föderalizmus az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Edina (2009) Visszaélés kábítószerrel és büntetőjogi felvetései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Georgina (2012) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sötét, Liza (2021) Munkahelyi konfliktusok, különös tekintettel a vezető-beosztott közötti konfliktusokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süle, Lili (2015) A gyermekjogok védelmének főbb aspektusai és a tisztességes eljárás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Alexandra (2015) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága Magyarországon és bizonyos angolszász országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Edina (2021) Az X, Y, Z generáció munkamotivációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Judit (2012) A magyar nyugdíjrendszer fő állomásai, különös tekintettel a magánnyugdíjpénztári változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Judit (2010) A magyar nyugdíjrendszer története, és a magán-nyugdíjpénztárak bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Anikó (2011) A munkanélküliség társadalomstatisztikai és demográfiai adatai Veszprém megyében napjainkban és a közeljövő várható perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Linda (2011) Alapítványi szabályozás a mindennapi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Anett (2018) A sport finanszírozása és szponzorálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Anna Petra (2019) Szülői felügyeleti jogok gyakorlásának rendezésének problémái, jogi keretei és pszichológiai háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Bianka (2012) Nők joga az európai, arab és afrikai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Edit (2011) A gyermekek jogai a magyar családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Enikő (2017) A migráció jelensége és hatásai államelméleti szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Eszter (2012) Kábítószer-bűnözés a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Nóra (2011) A külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Rebeka (2017) Legal Aspects of the TTIP: How could the TTIP affect already existing EU standards and legislation? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Szilvia (2010) Baleseti ellátások az egészségbiztosítás keretén belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Szilvia (2012) Gyermeket nevelő családok támogatása különös tekintettel a munkajog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Tamara (2019) Energia Charta Egyezmény: A Yukos-ügy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Vivien (2015) Uniós jogszabályok megjelenése és alkalmazása a magyar családtámogatási ellátások körében, különös tekintettel az alanyi jogon járó családi ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ádám (2013) A konzuli érdekvédelem nemzetközi áttekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ádám Attila (2013) A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ádám József (2018) A közfoglalkoztatás hatékonysága a tartósan munka nélkül lévők társadalmi integrációjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Emőke (2020) Az okirattal kapcsolatos bűncselekmények minősítési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takáts, Dániel István (2013) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takó, Tamás (2012) A rendkívüli felmondás gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaskóné Jagicza, Mónika (2011) A termékdíj, mint környezetszabályozási eszköz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Adrienne (2017) Szülői felügyeleti jog szabályozása az új Ptk., Pp. kodifikáció tükrében, különös tekintettel a felügyeleti jog megszüntetésére és visszaállítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Zsolt (2012) Határon átnyúló együttműködések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Amanda (2015) Diplomácia és protkoll. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Anita (2014) A közös kül- és biztonságpolitika kialakulása és intézményrendszere az európai integráció fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Anna Éva (2010) A veszprémi szentszék törvénykezési gyakorlata a házassági törvény valamint az 1917-es Codex Iuris Canonici előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Anita (2018) From Multilateralism To (mega-)Regionalism? To what extent could mega-regional trade agreements give solution to recent problems of the WTO? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Anett (2012) A külföldiek ingatlanszerzésének szabályozása hazánkban és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Imola (2018) Should the European Union Become a Federation? : Future Possibilities. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanárki, Éva (2008) Alcoa Köfém Kft. kollektív szerződésének változása 1993-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Emese Piroska (2019) Az eutanázia alapjogi összefüggései és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Szilvia (2017) A válás. Okoktól a következményekig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Éva (2010) A foglalkoztathatóság javításának lehetséges aspektusai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, István (2009) [A munkavállalókat a munkaviszony létesítése során alkalmazandó egyenlő bánásmód elvének bemutatása]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Kata (2012) Szociális szövetkezetek múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Viktória Alexandra (2015) Gyermekek nemzetközi jogai különös tekintettel a gyermekkatonaság kérdésére és a radikalizált gyermekek védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Mihályné (2008) A munka díjazása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjáni, Tímea (2010) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjániné Cserép, Eszter (2010) A II. zsidótörvény végrehajtása Székesfehérváron. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Dániel (2019) Nők és férfiak munkaerőpiaci különbségei Kiskunfélegyházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkó, Valéria (2008) A munkaügyi viták megoldására szolgáló intézmények főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkóné Fazekas, Mónika (2015) Gyermekek után járó családtámogatási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Nikoletta (2011) A nők szabadságvesztésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tartott, Zsolt (2012) A közszolgálati munkajog változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tatai, Vivien (2019) Az őshonos népek fölhöz való joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár, Zsófia (2014) Veszélyeztetett munkavállalók munkajogi védelme nemzetközi és magyar viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár, Zsófia (2016) Munkáltatói felmondás és azonnali hatályú felmondás különös tekintettel a bírói joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tauber, Zsuzsa (2011) A laikus bíráskodás általános problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tedás, Anikó (2008) Az illeték, mint az államháztartás bevételeinek egyik forrása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teichel, Annamária (2010) Kommunikáció a humán erőforrás menedzsment szemszögéből a Szilánknál és a Tisza Volán Zrt.- nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Teilinger, Henriett Kinga (2012) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teiszl, Gerda (2011) A magyar vadászati jog történetének bemutatása különös tekintettel annak gyakorlására és hasznosítási módjaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tekes, Brigitta (2009) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tekulics, Éva (2011) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telc, Judit Éva (2013) A bortermelés, a bormarketing és a borvédjegy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telek, Erika (2015) A Társadalombiztosítási Alapok mérlege. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Péter István (2017) Az élelmiszerbiztonság hatósági felügyelete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tenk, Tamás László (2010) A környezet- és természetvédelem büntetőjogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Adrienn (2017) Szegénység, munkanélküliség viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Zsolt (2011) Az ügyészség szervezete és hatásköre a délszláv államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terebesi, Zsuzsanna Éva (2009) A gyermek jogai a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Beatrix (2011) Kis- és középvállalkozások munkajogi kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Dominika (2018) Az előzetes letartóztatás gyakorlata a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Tibor Dávid (2010) A magyar büntetőeljárási jog alapelvei, különösen az ártatlanság vélelme és a hozzá szorosan kapcsolódó alapelvek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terner, Zsanett (2013) Az állam vízi területe a nemzetközi jogban, a környezetvédelem tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terzin, Réka (2010) A vajdasági magyarság kisebbségi jogainak védelme a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thury, Nikolett Ildikó (2013) A választottbíráskodás működésének áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Dániel (2017) Az arab tavasz és hatásai Törökországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Dániel (2011) A közúton elkövetett szándékos közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tim, Nóra (2009) Gyermekek után járó ellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tim, Nóra (2011) [A szegénység típusai Magyarországon]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tircsi, Bernadett (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tircsi, Tamás Gábor (2019) A HSR-körlet korlátlan fájdalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai, Luca (2019) Lopástól a szabad felhasználásig - divat és szellemi tulajdon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Flóra (2013) Az európai föderális pénzügyi unió létrejöttének dilemmái és perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Hajnalka (2011) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tohai, Kitti (2012) Az Ebktv. elemzése különös tekintettel a zaklatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tohai, Szilvia (2011) A kereskedelmi választottbíráskodás sajátosságai: a választottbírósági eljárás konszenzuális jellege Magyarországon és Svájcban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tokai, Margit (2019) A demokrácia és az iszlám kompatibilitásának kérdése, Törökország példája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toldi, Zsolt (2020) A gyermeki jogok érvényesülése Magyarországon, valamint a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatok ezzel kapcsolatos tevékenységének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnay, Julianna (1989) A fiatalkorú elítéltek olvasási szokásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tombor, Lilla (2009) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról különös tekintettel a szabadságvesztés-büntetés, a javítóintézeti nevelés és a pártfogó felügyelet végrehajtására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz, Ákos Ferenc (2017) A faktoring, mint finanszírozási forma jogi és gazdasági alakulása az elmúlt egy évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz-Barna, Gabriella (2012) A börtönoktatás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomka, Sára (2020) A különélő szülő lehetőségei a kapcsolattartás akadályozása esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Topal, Sedef Asli (2017) The challenges of European democracy and political integration: empirical research & discourse analysis. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Myrtill (2019) A kényszergyógykezelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai, Gergely (2012) A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyay, Erna (2000) Az empátia lélektana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyi, Zsuzsanna Katalin (2012) Betegjogok hazánkban, különös tekintettel az eutanáziára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trnovszki, Ákos (2014) Életszínvonal alakulása és az azt befolyásoló tényezők Magyarországon (1990-2013). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Troján, Tamás (2013) A közszereplők személyiségi jogai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Truczán, Annamária (2010) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trungel, Dávid (2018) A házassági vagyonjogi szerződés és a fakultatív vagyonjogi rendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trábert, Józsefné (2008) Atipikus munkavégzési formák az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tsereteli, Otari (2014) Georgia és Magyarország demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi, Brigitta Noémi (2021) A munkanélküliség pszichés hatásai és azok mértékét befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyiné Káré, Andrea (2012) A családtámogatási rendszer kialakulása kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tukarcs, Emese (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tukolicza, Tünde (2015) A családpolitika új útjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tukolicza, Tünde (2013) A hozzátartozói nyugellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tupcsai, Éva Mária (2012) A gyermekjogok érvényesülése a szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turai, Zoltán (2011) Tőkepiacok és tőzsde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsik, Kármen (2014) Vita megelőzési és vitamegoldási módszerek a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsánné Csokány, Angelika (2013) A nem vagyoni kártérítés jogintézményének jellemző jegyei és azok megvalósulása a bíróságok jogalkalmazási gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsányi, Zsolt (2013) A jövedéki adójog szankciórendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Attila (2018) Adataink és magánszféránk védelmének alapvető kérdései a munkajog és a közösségi média kontextusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Gábor (2018) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Ágnes (2011) Az Európai Unió támogatáspolitikája a magyarországi határ menti együttműködésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Judit (2020) HR eszközök érvényesülése a Sárréti Mazsorettek életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turuc, Krisztina (2014) A diploma gender összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turányik, János (1989) Az elitéltek magatartásának vizgsálata a fegyelmi lapok alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turó, Attila Gábor (2019) A Munka Törvénykönyve által hozott változások 2012-ben; munkaügyi viták rendezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tusay, Annamária (2013) A geotermális energia, mint megújuló energiaforrás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tweneboah, Georgina (2014) Magyarország kulturális kapcsolatainak alakulása a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tábor, Istvánné (2011) A felnőttképzés 10 éve a jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Zsuzsanna (2015) A 2008-as világgazdasági válság hatása a dán gazdaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Táborosi, Nóra (2019) A földforgalmi törvény változásainak hatása a termőföldpiac szereplőire. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tácsi, Zsanett (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Fanni (2019) Munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Ágnes (2011) A beszámítási képességet kizáró ittasság és a büntetőjogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányi, Zsófia Éva (2020) A munkabalestek hatása az egészségi állapot és a szociális ellátások tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Martina (2013) Börtönügy külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Martina (2017) Kapcsolattartás a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Orsolya (2012) A munkaviszony megszűnése, megszüntetése : a rendkívüli felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Laura (2010) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Attila (2020) A posztmodernitás családmodellje? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tényi, Anita (2008) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbi, Melinda (2019) Az összehasonlító reklámok elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás, Endre (2019) Az Új Földtörvény hatása a jogügyletekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Alexandra (2013) A fegyveres intervenció megítélése a nemzetközi jogban Különös tekintettel az USA 2003-as iraki beavatkozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2010) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2011) Tatabánya város munkaerőpiacának jellemzése különös tekintettel a munkanélküliségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András László (2010) A csődeljárás, a felszámolási eljárás, valamint ezek gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (2009) [A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. üzemanyag megtakarítási ösztönző rendszere]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2009) A büntetőjogi mediáció, avagy a büntető ügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila Tas (2018) A hűtlen kezelés bűncselekményének megítélése a polgári jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila Tas (2015) A tulajdonjog korlátai – alapjogi szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2009) A média és az informatika növekvő szerepe a kiválasztási, toborzási folyamatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2010) A média és az informatika növekvő szerepe a kiválasztási, toborzási folyamatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bea (2009) Védett területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2010) Az életszínvonal alakulása Magyarországon egyes társadalomstatisztikai mutatók tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2009) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csaba (2013) Az individuális munkajogi szabályozás változásai az új Munka Törvénykönyve tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csaba (2011) A munkaviszony megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csilla (2019) Az önálló zálogjog a refinanszírozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dalma (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Diána (2014) Szabálytalanságkezelés az uniós forrásból finanszírozott projektek esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dominika (2011) A szerződés keletkezésének összehasonlító elemzése az angol és a magyar jog valamint a Bécsi Vételi Egyezmény szabályai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dorina Klára (2018) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, különös tekintettel a rablásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2014) Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erika Teréz (2014) Munkával való elégedettség és a szakszervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2011) A közös tulajdon és speciális fajtájának, a társasháztulajdonnak jellegzetességei a keletkezéstől a megszűnésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2010) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2009) A kiskorúak védelmének összehasonlító elemzése a magyar és a német reklámjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter Mária (2012) Az Európai Unió bővítési politikája 2007 után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (2012) A közigazgatás transzformációja a rendszerváltástól, különös tekintettel a járások bevezetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Fruzsina (2014) Minősített adatok kezelése és vizsgálata a büntetőeljárásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor Márton (2011) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Helga (2021) Munkavédelmi intézkedések sajátosságai, különös tekintettel a közigazgatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, István Péter (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Jennifer (2019) Sportjog alkotmányjogi nézőpontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2012) A környezetjogi felelősség érvényesítése konkrét ügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kamilla (2015) Munkavállalói elégedettségnövelés extra költségek nélkül a közigazgatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Karola (2021) A nők helyzete a munkaerőpiac tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2019) A közbeszerzés hazai fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti Írisz (2011) Abortusz Magyarországon: demográfiai megközelítéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Korinna (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, László Krisztián (2014) Az európai jogharmonizáció elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (2014) Az európai civil társadalom problémái Különös tekintettel a fiatalok demokratikus részvételi formáira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán (2011) Alapjogvédelem az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán Adorján (2019) Az 1952.évi III. tv (régi Pp.) alkalmazásának gyakorlati problémái és a 2016.évi CXXX. tv. (új Pp.) egyes dogmatikai újításai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán Adorján (2019) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán Gábor (2013) A régi és az új magyar választási rendszer összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márk Sándor (2018) Rács mögött az alapjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márta (2015) A Munka és Pihenőidő nyilvántartása ContiTech Fluid Automotive Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Natália (2009) A modern kommunikációs eszközök (mobiltelefon, számítógép) alkalmazása és hatásai hazánkban, nemzetközi statisztikai kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2010) A felülvizsgálat régen és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta (2009) A csoportos létszámcsökkentés szabályozása hazánkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Norbert Gergely (2017) Az Iszlám Állam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Polina (2019) A kapcsolattartás és a közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok új szabályai a másodfokú gyámhatósági gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2013) Szabadalmazható találmány. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szandra (2012) A semlegesség Európában, különös tekintettel Ausztria és Sváj semlegességére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tamás (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2010) A Magyar Posta Zrt. munkaügyi kapcsolatai napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Valentin (2018) Az Európai Unió és a harmadik államok, különösen az Egyesült Államok közötti adatáramlás szabályozásának új kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2011) A kártérítési felelősség szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2013) A munkahelyi stressz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2015) A munkaidő és pihenőidő szabályainak alkalmazása az Eckerle Cégcsoport kiskőrösi telephelyén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2013) A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségének új szabályai a 2012. évi I. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (2013) Magyarország demográfiai helyzete a legutóbbi népszámlálások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoé (2019) A Tavares- és Sargentini-jelentés Európai Parlamenti plenáris vitájának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2012) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények jogértelmezési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ádám (2010) A védő joghel