Items where Subject is "05.01.02. Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities)"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items at this level: 383.

A

Acsai-Varga, Emerencia (2008) A bábjáték személyiségfejlesztő hatása az általános iskolai oktató-nevelő munkában az alsó tagozatos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Albert (2008) A nemzetiségi nyelvoktatás szerepe az identitás megőrzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Istvánné (2009) A jóból is megárt a sok : avagy a média hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Augusztinovics, Angéla (2021) Frim Jakab munkássága és az értelmi fogyatékos személyeket fejlesztő intézetek kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

B. Csató, Aladár (1946) A félelem. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bali, Anita (2023) Agresszív magatartást tanúsító, tanulásban akadályozott tanulók önértékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Dorka (2023) Állatasszisztált foglalkozásokhoz való hozzáállás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zsófia (2022) A fogyatékosság reprezentációja a Békés Megyei Hírlapban (1955-1990). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ramóna Ibolya (2023) Pedagógusok tudása és attitűdje a dadogással kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsa (2001) Kosztolányi Dezső regényeinek pszichoanalitikai szempontú megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eszter (2023) Az udvari bolondok intézményének virágkora és elvirágzása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banasák, Rebeka (2023) Az ERG teszt felvétele a Budapest XVIII. kerületi SOFI értelmileg akadályozott tanulóival. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Bettina (1998) A hátrányos helyzetű gyermekek néhány szociálpszichológiai problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkász, Petra (2023) A diszlexiabarát szövegszerkesztés sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnat, Ildikó (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tímea (2023) Általános iskolás tanulók önértékelésének, szorongásának jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalosné Szántó, Adrienn (2008) A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belláné Kis, Éva (2008) Konfliktuskezelés a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér, Zoltán (2021) A testnevelés, a látássérült gyermek testsémájának és mozgásának szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anna (1978) Az édesanyához való viszony alakulásának vizsgálata a prepubertás korban verbális-projekciós eljárások segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Anna Szociokulturális ártalmak és személyiségzavarok iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Judit (2009) A deviancia kialakulása, egy gyermek élete alakulásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Csörögi, Györgyi Csilla (2008) Drámapedagógia fejlesztő hatása a nevelés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Girda, Nikoletta (2007) A gyermekkori hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Renáta Andrea (2006) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Andrea (2021) A horgosi fogyatékossággal élő fiatalok és a művészetterápia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bilicki, Mónika (2023) A figyelemzavarok típusainak ismerete a vajdasági oktatási terekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Viktória (2009) Az alkohol fogságában : (a devianciák pszichológiája). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Gál, Dr. Zita (2019) Az észlelt tanulmányi sikeresség és az erőforrások összefüggései középiskolás diákok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Blazovich, Ákos (1998) Az óvodáskorú gyermekek jellegzetes félelmeinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobvos, Mihály János (2008) Iskolai kommunikáció, és kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Gizella (1969) Egyensúlyvizsgáló műszer standardjának elkészítése főiskolai hallgatókon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodnárné Dezső, Judit Katalin (2008) Kötődés és elszakadás kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borghi, Erika (2008) Önismeret, önnevelés az általános iskolás tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Viktória (2021) Testudatosság és vizualizáció a művészet tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik, Anita (2001) Személyiségfejlődés kisiskoláskorban. A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Henriett (2023) Irodalmi művek feldolgozása a digitális oktatás során felső tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Botond (1998) Szexuális kultúránk napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsókiné Polgár, Ildikó (2008) Az óvoda és iskola közötti átmenet pedagógiai, pszichológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Petra Emese (2023) Autizmus spektrum zavarral élő hallgatók a magyar felsőoktatásban : nagyító alatt az esélyegyenlőségért folyó szakmai munka a Szegedi Tudományegyetemen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Lászlóné (1980) A gyermekrajzok pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bresztyenszky, Beáta (2007) Az elektronikus kommunikáció pszichológiai és szocializációs hatása a tanulókra, különös tekintettel az Internet-használatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brunner, Eszter (2023) Idegennyelv-oktatás, különös tekintettel a német nyelvoktatás módszereire a tanulásban akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Irén (2023) A tanulásban akadályozott és a többségi alsó osztályos tanulók motorikus teljesítményének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovenszki, Renáta (2006) A roma és a nem roma tanulók iskolával szembeni attitűdjének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki, Anita (2023) A képzőművészeti terápia és terápiás elemek elterjedtsége a gyógypedagógiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Tibor (2008) A szülők szerepe a gyermek tévézési szokásainak kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Edina (2008) Pedagógiai konfliktus - szituációk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Tünde (2008) A szabadidő szerepe, jelentősége a fogyatékkal élők nevelési-oktatási intézményeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bókáné Márta, Ágnes (2009) Devianciák pszichológiája : (gyermekbántalmazás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bősze, Karola (2019) Az iskolai jóllét és az iskolai kiégés vizsgálata egy szegedi szakközépiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csabai, Jerne (2021) A Hit és Fény mozgalom megszületése és elterjedése, különös tekintettel a Tisza mentére Vajdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Evelin (2023) Az agresszió kezelése és a korrekciós lehetőségek felismerése és kezelési módja az iskolai életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Lászlóné (2008) Gyermekvédelem és nyilvánosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Ágota (2022) A hidroterápia jelentősége az értelmileg akadályozott személyek fejlesztésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipak Szarapka, Dóra (2023) A könnyen érthető hírek olvasottságának felmérése és szükséglete a Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Orsolya (2009) Élményterápia a beteg gyermekekért : Bátor Tábor: egy pozitív példa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Éva (2008) Szorongásos zavarok kialakulása és kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Rudolf (2008) Devianciák a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuhorka, Zoltán (2008) "Virágzó" deviancia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czvik, Szilveszter (2008) A televízió és a gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dobos, Erzsébet (1946) A félelemről és szorongásról. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Dobák, István (1980) A szülők válásából adódó hátrányos helyzet hatása a gyermek személyiségfejlődésére, s ezen belül a gyermek társas kapcsolataira. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dubsky, Mercédesz (1998) A jelenkor gazdasági, társadalmi hibáinak tükröződése a szocializációs folyamatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás-Balogh, Andrea (2021) Részképességzavaros gyermek megsegítésének lehetőségei matematikaórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Pilinyi, Ildikó (1992) A személyiségfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Durkó, Gábor (2007) Deviancia, a deviáns viselkedés, drogfogyasztás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dusik-Balázs, Dóra (2023) Pedagógiai szakszolgálatban folyó logopédiai ellátás bemutatása : Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézményének és kistérségi tagintézményeinek összehasonlítása a logopédiai ellátás szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Nikolett (2023) Többségi óvodapedagógusok fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjei, szemléletformálási módszereik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Mónika (2020) A fehérnemű hatása a nők mindennapjaira és viselkedésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Beatrix (1998) A mese problémamegoldó hatása és a hatását fokozó tényezők az óvodáskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Ilona Állami gondozott, eltérő értelmi fejlődésű fiatalok életútjáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dézsi-Konstanczer, Réka (2020) Különleges műveleti katonák partnereinek párkapcsolati tapasztalatai: stressz és páros megküzdés a misszió során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eged, Szandra Veronika (2008) Drogfüggőség kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Gréta (2023) Integrációban tanuló tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv-tanításának helyzete nyelvtanárok kérdőíves vizsgálatának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gréta (2023) A fonomimika alkalmazása 5-8. osztályos, értelmileg akadályozott tanulók olvasástanításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zita Gréta (2021) Ne parázz-pályázz, pályaorientációs elsősegélynyújtás 13-14 évesek számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2008) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Gézáné (2001) A serdülők életkori sajátosságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas-Dávid, Dóra (2021) A tanári kiégés lehetséges védőfaktorai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Mária Csilla (2008) A szemléletváltás okai a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Sándor (2022) Fogyatékossággal élők egészségfejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Marianna (2021) Lépésenként önmgamhoz : mentálhigiénés projekt párkapcsolati krízisben levő nőknek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Márta (2021) „A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” Pedagógusok észlelt nehézségei a digitális oktatás időszakában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Rebeka (2023) Gyógypedagógusok pályaképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Mária (1942) Nagy László gyermeklélektana. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Fekete-Szabó, Helga Éva (2021) Most Te vagy a fontos! : mentálhigiénés nap szociális munkás kollégák számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Dánfi, Krisztina (2008) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Nagy, Magdolna (2008) A személyiség tükröződése a gyermekrajzokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fellinger, János (1937) Az ifjúság érdeklődésének lélektana. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi, Kitti (2023) Értelmileg akadályozott fiatal felnőttek iskolai élet utáni lehetőségei a lakhatás és a foglalkoztatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere, Péter Botond (2023) Az autizmus filmes ábrázolásának vizsgálata különböző fogyatékossági modellek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler, Orsolya (2021) Munkahelyi stressz és megküzdés pedagógusok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Filipinyi, Noémi (2008) Egészségnevelés európai dimenzióban : helyes táplálkozással a gyermekkori obezitás ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2021) Utazás egy segítővel : a belső erő felfedezése az erőtlenség útján, szeretni magam valakin keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Imre (2008) Esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Virág (1998) Az agresszió kialakulása és fejlődéslélektani vizsgálata gyermekkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forka, Ágnes (2008) Betekintés egy hiperkinetikus gyermek életjeleneteibe... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futaki, Éva (2001) A balkezesség pszichológiai és pedagógiai vonatkozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Gizella (1978) Egy főiskolai csoport szociálpszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábri, Villő Gyöngyvirág (2023) A terráriumi és akváriumi fajok alkalmazásának lehetőségei az állatasszisztált foglalkozások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Zsolt (1993) A gyermekek érzelmeinek kifejeződése a gyermekrajzokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fördösné Papp, Ágnes (2008) A mentális egészség védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdos, Karolina (2021) Diszlexia felismerése és kezelése az idegennyelv órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdosné Kócsó, Anna (2023) A felső tagozaton tanuló tipikusan fejlődő gyermekek SNI-vel kapcsolatos attitűdje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galovicz, Gvendolin (2022) A korai fejlesztés szülőket támogató szolgáltatásainak hatása a mentális egészségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galó, Orsolya (2008) Az önkifejezés fejlesztése a vizuális neveléssel alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyecz, Mihály (1989) A "nehezen nevelhető" gyerek, különös tekintettel a problémát kiváltó okokra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garabné Petri, Alexandra (2010) Konfliktuskezelés egy alternatív iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Gréta (2008) Deviancia. Deviáns viselkedés. Fiatalkori bűnözés. Habilitáció, rehabilitáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Golitz, Patricia Tünde (2023) A kedvezőtlen orális szokások, a miofunkcionális diszfunkció, valamint a miofunkcionális fogszabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Gabriella (2008) Értékekre nevelés a családban (Szülő - gyermek - iskola kapcsolata, hatásai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Zsolt Imréné (2008) Fiatalkori bűnözés - "Fiatalok bűnközelben". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gresáné Wéber, Gyöngyi (2009) A televízió hatása a gyermek személyiségének a fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gránicz, Orsolya (2009) A deviancia pszichológiája : fiatalok a bűn hálójában - Fiatalkori bűnözés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Orsolya Gréta (2023) Súlyos-halmozott fogyatékos gyermek a családban. Szülői életutak vizsgálata a Csodaház Foglalkoztató Napközi keretein belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Vivien (2019) A lovasterápia fejlődése Magyarországon. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Beáta (1998) Pszichoszexuális fejlődés csecsemőkortól kisikoláskorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulácsy, Katalin (2023) Az inkluzív nevelés, oktatás megvalósulása a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Vivien (2023) Attitűdvizsgálat az iskolai bántalmazás témakörében tanulásban akadályozott gyermekek között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Dóra (2023) Az integráló osztályokban a nem akadályozott tanulók és tanítóik véleménye a tanulásban akadályozott társaikról, tanítványaikról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyiné Felföldi, Éva (2008) A szülői és az iskolai nevelés összehangolásának lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Annamária (2008) A családban felmerülő problémák gyermekrajzok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Kitti (2014) A közösség és a fejlesztő szakemberek hatása a 3-6 éves óvodás gyermekek beszédfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál-Hegyi, Orsolya (2023) A fonológiai tudatosság mérési és fejlesztési lehetőségei többségi óvodákban Baján és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáncsos, Katalin (2008) A hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gécs, Norbert (1998) A beszéd kialakulása és a gyermeknyelv. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gönczi, Judit (1989) Személyiségfejlesztő munka a korrekciós osztályokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hajba, Mária (2020) Verbális és vizuális ingerek hatására kiváltott metafora produkció gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajniki, Irén (1943) Az iskolás gyermek lelki hygieneje. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Haladi, Andrea (1986) Szociálpszichológia vizsgálatok /16-17 éves fiatalok körében/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halák, Miklósné (2008) Magatartászavarok egy kisközségi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Róbertné (1998) A gyermekek iskolához való viszonyának alakulása. Az iskola pszichés klímája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangya, Lajosné (1998) Önismeret, önnevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hardi Klem, Katalin (2023) Fogyatékkal élő gyermeket nevelő vajdasági magyar anyák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmados, Mária (1986) A néptánc szerepe a 10-14 éves korú tánccal foglalkozó gyerekek életmódjának alakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyesi, Szilvia (1998) Zendülők. Márai Sándor regényének pszichológiai megközelítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Himer, Ágota (2008) Teljesítményigény és szorongás általános iskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Zsuzsanna (1998) A serdülőkori depresszió. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hollósy, Melinda (2001) A környezet, mint befolyásoló tényező a dohányzó magatartás kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Julianna (2023) Mesepedagógiai módszerek alkalmazása tanulásban akadályozott tanulók szociális képességeinek fejlesztésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Margit (1945) A serdülőkor pszichológiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Horvát, Leontina (2021) Látássérült tanuló inkluzív oktatásának lehetőségei, gyakorlata az általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Klaudia Henrietta (2021) "Anyahajó"....avagy életközepi válság női szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina (2023) A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának változása a COVID-19 megjelenésével a kecskeméti Corvina Óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (2021) Visszanéznétek? Megmutatjuk! : a playback színjátszás mint módszer mentálhigiénés, tercier prevenciót szolgáló alkalmazása a szekszárdi Téma Playback Színházi Műhely egyik projektjében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Julianna (1974) Nevelőintézeti gyermekek érzelmi világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Krisztina (1998) A nem-verbális kommunikáció és szerepe a korai anya-gyermek kapcsolatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Noémi (2008) Az Internet és a számítógépes játékok hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Balika, Nikoletta (2007) A szülő alkoholizmusának hatása a családban felnövekvő gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki-Jákób, Klaudia (2023) A ritmus szerepe a beszédfejlesztésben integrált óvodai intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrutka, Ágnes (2008) Önismeret - önnevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hunya, Roland (2008) Fiatalkorúak és a bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Härtleinné Csóti, Szilvia (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpő, Zsuzsanna (1998) A nehezen nevelhetőség mint szocializációs zavar. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hüber, Judit (2019) Való(s) világ? A legkisebbek médiahasználata és az azzal kapcsolatos szülői attitűd vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jankovic, Annabella (2021) Halmozottan sérült tanuló inklúzív oktatásának lehetőségei, gyakorlata az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Klára (2021) A szociális háló életképei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Judit (1998) "Te az Enyém, Én a Tied..." Az anyává válás fejlődési stádiuma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Anita (2021) Összehasonlító rajzvizsgálat egy óvodai csoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Erika (2008) Zeneterápia : zeneterápia, mint prevenciós módszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Lajos (1998) A válás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Magdolna (2008) Az emberi boldogság összetevői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbrik, Zsuzsanna (1980) Irodalmi érdeklődés pszichológiai vizsgálata első- és harmadéves főiskolai hallgatók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jászfalusi, Péter (2020) Az Érdekfeszítés Mestersége: Kalandmesterek, mint ideális tanárjelöltek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Andrea (2021) Hatékony idegennyelv-tanítási stratégiák a tanulásban akadályozott tanulók inkluzív oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jóljárt, Elizabet (2023) Művészetterápiás módszerek alkalmazásának hatásvizsgálata autista gyermekek viselkedésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Viktor (2008) Gyermek- és fiatalkori bűnözés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalamár, Norbert (2008) Elkövetővé, áldozattá válás megelőzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalamárné Kázár, Gabriella (2007) Hallássérült gyermekek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanizsai, Kristóf (2008) A médiában megjelenő agresszió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapusné Dunás-Varga, Ibolya (2003) Szem a lélek tükre avagy gyermekeink szótlan nyelve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Lilla (2023) Könnyen érthető kommunikációval a nevelésbe vett, értelmileg akadályozott gyermekekért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katus, Andrea (2006) A játék szerepe a gyerekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katzenmayer, Edit (1998) Pszichoszexuális fejlődés a serdülőkorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemen, Zsófia (2021) Hogyan lettem mentálhigiénés szemléletű vezető? “Mentálos” vezetővé válásom története. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kenessey, Anna (1998) A nevelőotthoni nevelés alapkérdései a lelki sérülések okozta fejlődési zavarok összefüggésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenézné Kopornyik, Judit (2008) Megküzdés az átmenetek időszakában : a családból a bölcsődébe történő átmenet vizsgálata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Hanna (1998) Pszichés alkalmazkodási zavarok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kikić Bari, Lídia (2023) Állatasszisztált foglalkozások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Virág Diána (2023) Óvodapedagógusok dadogásra vonatkozó attitűdjének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (2023) A ritmus- és a nyelvi képességek vizsgálata iskolakezdőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Edit (2001) Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Kispéter, Ágnes (2008) A család szocializáló hatása a 11-12 éves gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Béla (2022) A transzgenerációs hatások szerepe a transzformatív családi mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2009) Deviáns viselkedésformák, ennek fiatalkori kezelése Szegeden az Ágota Alapítvány, és Nyíregyházán a Periféria Egyesület munkáján keresztül bemutatva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Szilvia (2023) A kiskunhalasi EGYMI története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Patik, Judit (2010) A média hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Kapocsi, Tímea (1998) Családi szocializáció, anya-gyermek kapcsolat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klatka, Tünde (2009) Átmenetek pedagógiai és pszichológiai nézőpontból : az alsó tagozatból a felső tagozatba lépés problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klenóczki, Petra (2023) Könnyen érthető interaktív népmese-foglalkozás tanulásban akadályozott tanulókkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Gabriella (2009) Az egyén én-tudata és pályaképének összefüggése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódiné Vidiczki, Magdolna (2006) Baj van a gyerekkel! Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi, Gergely Sándor (2020) A Bayesi agy elmélet és a Szabadenergia elv neurokognitív vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konczos, Zsófia (2023) Pályakezdő logopédusok pályaképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Lilla (2023) A tanulásban akadályozott és a nem tanulásban akadályozott, hátrányos helyzetű, roma tanulók tanulási motivációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Aranka (2023) Olvasástanítás fonomimikával egy szegregált iskola első és második osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bernadett (2021) Híd a generációk között- iskolás gyerekek és az idősek otthona lakóinak adventi délutánja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2023) Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegyében élő fiatalok foglalkoztatásának bemutatása és munkalehetőségek iránti igényeiknek feltárása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Nikolett (2008) Alkoholizmus, mint deviáns viselkedési forma/norma a fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (1992) A tömeg, mint pszichológiai probléma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Henriett (2006) A nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Klára (1966) A gyermek érzelmi megnyilvánulásai és ezek kiváltó okai egyes tanítási órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, László (2001) Szexuális fejlődés serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Kerülő, Tamás (2008) A televízió hatásai az 5.-6. osztályos általános iskolás gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, István (2010) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsák, László (2001) „Szenvedélyek rabságában” - az egészségnevelés lehetőségei az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutassy-Nagy, Noémi Krisztina (2020) Az észlelt szülői bánásmód összefüggései az egyes megküzdési stratégiák preferenciájával, illetve a pedagógusok kiégésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Lilian (2023) Kettős különlegességgel élők: Az iskolai tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Ivett Andrea (2010) A burnout szindróma-tünetcsoport és az „Egy életen át tartó tanulás” interakciós relációi. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kókainé Vincze, Éva (2008) Az értékek világa : lehet-e boldogságra nevelni? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gabriella (2008) Egészséges életre nevelés iskoláskorban: a serdülőkör veszélyei (drog és alkohol). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mónika Erzsébet (2023) Súlyosan, halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelése-oktatása Békés városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Réka (2001) Agresszivitás a serdülők beszédkultúrájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöcziné Eckert, Anikó (2008) Értékek és értékekre nevelés serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmőczy, Arnold (2023) A vajdasági magyarság lehetősége az anyanyelvi terápiás foglalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkó, Magdolna (2008) Stresszhelyzetek és megküzdési stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Anita (2010) A televíziózás hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakicsné Császnek, Andrea (2008) A rendőrség ifjúságvédelmi tevékenysége a prevenció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai, Zsuzsanna (2019) A válás hatása a 6-12 éves korosztály körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Leontina (2008) A televíziózás hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lethenyei, Tiborné (1966) Az egyes színek iránti fogékonyság és preferencia a gyermekkorban. A színek lélektani hatásai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Losonci, Elina (2023) Mirci és Bori meséje a bátorságról, négy nyelvi szinten - Az innovatív alkotás elmélete és közvetlen iskolai alkalmazhatóság felmérése a pedagógusok nézőpontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsné Simon, Krisztina (2023) Az integráltan oktatott diszlexiás, diszgráfiás tanulók idegen nyelvi szorongásának vizsgálata a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnáziumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Anikó (1992) Nemi érés - lelki fejlődés a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóránt, Fanni (2023) Egyetemista tanulók értelmi fogyatékos személyekről alkotott képe médiatartalmak alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lővei, Tímea (2008) A gyermekkori szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magony, Béla (2001) A ló, mint a komplex terápiás kezelési lehetőségek egyik eszköze, és szerepe a pszichésen és szomatikusan sérült egyének gyógyításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Adrienn (2010) Funerális művészet. Maszkok szerepe az életünkben és a tanításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Tibor (1998) Az apa szerepe a gyermek szocializációjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makra, Sándor (1943) Az emberi közösségek lélektana. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Makrányi, Fanni Zsófia (2023) Énkép és énkifejezés fejlesztése művészetpedagógiai terápiákon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Manav, Anita (2001) Játék szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martinecz, Melinda (2010) A szociális helyzet, a táplálkozás és a testnevelési teljesítmény összefüggése általános iskolás tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mateas, Izabella (1998) A 6-14 éves korú gyermekek szorongásos tünetei, félelmei és azok okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mayer, Zsófia (2023) A fogyatékosság ábrázolása a kortárs magyar gyerekirodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszkyné Szikes, Fanni (2001) A serdülőkor életfeladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Henrietta (2023) Digitális történetmesélés a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Melinda (2010) A zene hatása a gyermekek vizuális gondolkodására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhei, Nóra (1998) Szociopaták a pszichológia és a grafológia tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezeiné Sütöri, Ildikó (2008) 8-12 éves kisiskolás gyermekek televízió nézési szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalik, Zita (2010) A televíziózás hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós-Nagy, Nikolett (2021) Kiégés a kereskedelemben - Területi képviselők közösségi napja burnout prevenciós céllal. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Miskei, Nóra (2022) Az izomdiszmorfia és a mentális egészség kapcsolata súlyzós edzést végző férfiak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczy, Jeanet Bernadett (2023) Társadalmi inkluzió a művészet eszközeivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mágori, Tünde Mária (2019) "Ne kezdd el feladni, ne add fel mielőtt elkezdenéd." : egy segítő beszélgetés folyamata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Judit (1980) A gyermekrajzok fejlődéspszichológiai elemzése /5-8. osztályban/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátóné Sóki, Bernadett (2008) A lovasterápia hatása magatartászavarral küzdő gyerekekre, az Aranyossy Ágoston Általános Iskola gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Attila (2008) A stresszkezelés problémái, különös tekintettel a munkahelyi légkör összefüggésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csilla Mónika (2023) Az értelmileg akadályozott alsó tagozatos tanulók oktatását, nevelését támogató könnyen érthető képtár alkalmazása a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Edit (2007) Serdülőkori devianciák és vizsgálatuk a makói Galamb József Szakképző Iskola szakközépiskolai és technikusi osztályaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2008) Szenvedélybetegségek : játékszenvedély, a mai kor emberének betegsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sarolta (2023) A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola története és inklúziós gyakorlatának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Valéria (2023) A kézírás, mint az egyén stílusának lenyomata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Péterné (1998) A serdülőkori drogfogyasztás epidemiológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zsoltné (2001) Középiskolai pedagógusok a kábítószer problémákról : (kérdőíves felmérés Hódmezővásárhelyen). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2017) „Miért nem értjük egymást?”- generációk közötti konfliktusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Boros, Fatime (2008) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatásai a nevelési oktatási folyamatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Galgóczi, Magdolna (1998) Változatok az addikciók prevenciójára és az abúzus csökkentésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Niedermayer, Ágnes (2010) Iskola és egészség-lelki egészségvédelem az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, László (2023) A tanulásban akadályozott tanulók verbális kreativitásának fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádlerné Tarjányi, Mónika (2008) A televízió hatása a korai gyermekkorra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gabriella (2010) Konfliktuskezelés az óvodában. A lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2008) A multimédia hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Henriett (2002) Egészséges és értelmi fogyatékos gyermek beszédének különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Némethi, Attila (2001) A televízió hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Örsi, Anna (2020) A beszédészlelés és a beszédmegértés szerepe és alakulása a 3-6 éves korú gyermekek megismerő folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orczi, Zsuzsanna (1992) A gyermeki személyiség fejlődése a kisiskolás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pajer, Eszter (2008) Az iskolai szorongás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palkó, Melinda (2009) A gyermeki agresszió kezelése a drámajátékok segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp-Szabó, Zsuzsanna (2023) Tanulásban akadályozott tanulóknak a természettudományos tantárgyak tanítása játékok felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Zomi, Tímea (2021) A bölcsődéskorú kisgyermekek hagyományos játéktevékenysége és okoseszköz-használata, és összefüggése a gyerekek szülők által észlelt viselkedésével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Júlia (2023) A Peabody képes passzívszókincs-vizsgáló eljárás alkalmazhatóságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós Sándorné Máthé, Magdolna А kézügyesség pszichikai vizsgálata az egyes tantárgyak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Peszeki, Dorina (2022) A gondnokságról alkotott vélemény: előny vagy hátrány? Kisvárosi lakóotthonban élő értelmi sérült személyek meglátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pfeiffer, Beáta (2023) Autizmus spektrum zavar tüneteit mutató kisgyermek óvodai ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pilisi, Rebeka (2023) Gyógypedagógusok véleménye a tanulásban akadályozott tanulók szexuális neveléséről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piskoltiné Tápai, Dorina (2019) Megküzdési stratégiák és a tanulmányi eredményesség összefüggései serdülőkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Judit (1998) Az öngyilkosságok kiváltó tényezői serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár, Zoltán (2004) Média szerepe a személyiségfejlődésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prikidánovics, Petra (2019) A tanulmányi teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata az iskolai motivációval, az aktív-passzív halogatással és a szándékos önszabályozással. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Proháczkáné Török, Márta (2008) Kommunikáció és kommunikációs technikák az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokaj, Adorján (1998) A küzdősport és a serdülőkori deviancia kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prókai, Kornélia (2006) Az iskolaéretlenség kritériumai a pedagógus szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskásné Czimer, Szilvia Erzsébet (2023) A csongrádi gyógypedagógiai óvodában alkalmazott módszerek sokszínűségének bemutatása az autizmussal érintett gyermekek vonatkozásában 30 év távlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfy, Dóra (2023) Szorongásos betegséggel küzdőket segítő civil szervezetek felmérése a betegségben érintettek szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Párizs, Richárd Lajos (2021) Tanulási- és figyelemzavarral diagnosztizált tanulók figyelemteszt eredményeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztorné Rabi, Ildikó (2008) A televízió hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rosinsky, Tünde (1991) A szerelemről és az egyén pszichoszexuális fejlődésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszkos, István (1979) Szabadságvesztését töltő cigányszármazású elítélt veszélyeztetett gyermekének személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszkos, Mónika (2014) Segítség serdülök! : szülő-gyermek kapcsolat egyes jellegzetességei serdülő korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tünde (2019) A képzőművészet - terápia alkalmazási lehetőségei és gyakorlata az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Borbás, Julianna (2023) Iskolakezdő gyermekek aktív szókincsének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Zoltán (2008) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarok, Ágnes (1975) A tanulói személyiség fejlődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sasvár, Zita Katalin (2008) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Ágnes (2009) Képességfejlesztés a kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Selmeczi, Gabriella (1998) A tanár-diák és edző-versenyző kapcsolatról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Setényiné Süli, Eleonóra (2004) A kötődés jelentősége a gyermek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sicz, Alexandra (2023) Az ötéves kori logopédiai szűrés tapasztalatai Békéscsabán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Lajosné (1998) Középiskolások és a drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simonné Vagyon, Mónika (2007) A média hatása a kisgyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simsik, Ágnes (2023) Élet a köznevelés után : Autizmus spektrum zavarban érintett fiatal felnőttek lehetőségei Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Barbara Rebeka (2022) Attitűdvizsgálat az ép értelmi képességű és az értelmileg akadályozott személyek szexualitásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skribek, Anikó (2017) A gyógytornász - fizioterapeuta szerepe a gyermekek logopédiai ellátásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Swiderski, Erika Rita (2021) Segítő beszélgetések irodalmi szövegek használatával: Helga életközépi válsága. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anna (2023) A fonológiai tudatosság fejlesztési lehetőségei tanórákon az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Iskola 6. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2008) Családi életre nevelés. "Ásó, kapa, nagyharang" - mese vagy valóság? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mariann (2023) A hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott diákok meleg végrehajtó funkciói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Viktória (2023) Szegregáció az integrációban, avagy a vajdasági és a magyarországi többségi iskolák alsó tagozatainak összehasonlítása tanulásban akadályozott gyermekek lehetőségei aspektusából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Balázs (2007) Az internet hatása a tanulókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (2004) A cselgáncs szerepe az általános iskolai gyerekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Edina (2023) A Waldorf-módszer lehetőségei az integráció, inklúzió terén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zita (2014) Állami gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok segítése, menhelyen élő állatok terápiás hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Hanna (2023) A sajátos nevelés igény, a hátrányos helyzet és a szociális problémamegoldó képesség kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmári, Tünde (2021) A koronavírus-helyzet okozta kihívások a gyermekjólét területén a mentálhigiénés tanulmányok tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Diána (2020) A serdülőkori személyiségfejlődés vizsgálata családban nevelkedett és állami gondozott gyerekek körében különböző mutatók mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Adrienn (2009) A televízió hatása a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Csaba (2009) Stresszhelyzetek, és stresszkezelési technikák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerbin, Bernadett (2023) A sakkjáték hatása a tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók tanulási teljesítményére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szivák, Zoltán (1998) Gyermekkori szocializáció, nevelés a családban, az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szárics, Nikoletta (2022) Az orofaciális miofunkcionális diszfunkció (nyelvlökéses nyelés) attitűdvizsgálata logopédus szakemberek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Dénes (1998) Felhők..... Akkomodációs zavarok drogfogyasztó fiatalok környezetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Éva (1998) Individuálpszichológia a nevelés, önnevelés szolgálatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsi, Szilvia (2006) Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák megoldási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szívósné Mandik, Enikő Mária (1998) A deviáns magatartás és a droghasználat kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücs, Vanessza (2023) Az utazó gyógypedagógus és a szülők kommunikációjának vizsgálata a szakember szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyiné Farkas, Erzsébet (2009) Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Péter (2022) Alkohol fogyasztás és rehabilitáció a rendszerváltás előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ságiné Erdélyi, Krisztina (1998) A tömegkommunikáció agresszív hatása a gyermek- és serdülőkori személyiségre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta, Brigitta (1998) A DADA-program a gyermeknevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sápszki, Edit Anna (2008) Segítő életmódra nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárga, Ádám Gábor (2021) Veszteségből a gyógyulás felé : betekintés egy segítő kapcsolat folyamatába. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkányné Tóth, Edina (2023) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának helyzete egy Bács-Kiskun vármegyei általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Gyula (2001) Az alkoholizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajti, Margit (1998) Korai anya - gyermek kapcsolat: kötődés, tanulás, nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Mária Jácinta (2021) Pedagógusok mentálhigiénés támogatásának intézményi lehetőségei. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Edina (1998) Beszédfejlődés csecsemőkortól kisiskolás korig : a szociokulturális háttér szerepe a beszédfejlődésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Róbert (1998) Legális és illegális drogok fogyasztásának problémája az iskolai nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tapodi, Rita (1998) "Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja." /Püthagorasz/ : a drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terjéki, Andrea (2001) "Amiről nem beszélünk, az a probléma nem is létezik!" A fiatalkori bűnözés egyik leggyakoribb oka: A KÁBÍTÓSZER. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Szilvia (2006) Hangzóképzési zavarok az óvodáskor végéig, egészséges gyermek esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trajer, Szilvia (2001) A Battonyai SOS-gyermekfalu pedagógiai hatékonysága : anya-gyermek kapcsolat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi, Vivien (2023) A munkamemória összetevőinek vizsgálati lehetőségei a fejlesztés szolgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tót, Szilvia (2021) "A végtelenbe és tovább"-, azaz középiskolai kortárs segítés Kecskeméten. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2021) Óvodai érzékenyítő program látássérült gyermek befogadásáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2010) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1980) A gyermekek hazugságainak vizsgálata kisiskoláskortól a serdülőkorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Julianna (2001) Hátráltatjuk és veszélyeztetjük gyermekeink fejlődését. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, János (1980) Az egyéni teljesítmény pedagodetermináns meghatározásának pszichológiai kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Marianna (2005) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek személyiségfejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Katalin A családi harmónia hiányának megnyilvánulásai a veszélyeztetett és az állami gondozott gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhrin, Dorottya (2023) Az ötéves kori logopédiai szűrések hazai gyakorlatának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Csilla (2020) Az iskolai reziliencia, a szociálisprobléma-megoldás és az iskolai klíma összefüggéseinek vizsgálata serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Dóra (2022) A fogyatékkal élők helyzetének alakulása a rendszerváltás óta Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Kinga (2010) Személyiségrajz egy fejlődési rendellenességgel született gyermek személyiségfejlődéséről és szociális helyzetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Réka Hajnalka (2023) Az egészségnevelés lehetőségei és a sport hatásai tanulásban akadályozott tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Vanessza (2023) ArtMenők : Súlyosan-halmozottan fogyatékos és mozgáskotlátozott személyek életminőségének támogatása és szemléletformálás inkluzív tánccal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Júlia Róza (2023) Roma tanulók integrációs és felzárkóztatási esélyeik, oktatási lehetőségeik Kiskunhalason. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Zsolt Antal (2008) Helyes viselkedésminták rugalmas beépítése kortárscsoportok tudatába. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Adrienn (2020) Tükröm, tükröm...avagy az Instagram használat és az étkezési zavarok kapcsolata magyar fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki, Gyula Milán (2008) Konfliktus kezelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vince, Erzsébet (2022) A differenciálás lehetőségei inkluzív óvodai / iskolai csoportok lovas foglalkozásán : gyógyító patások (gyermek tábor) tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vionea-Delast, Ilona (1974) A színválasztás alakulásának vizsgálata neurotikus hallgatóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vlcskó, Pálné (1998) A család szerepe a gyerek személyiségfejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi, Béláné (1976) A felbomlott családi légkör hatásánakösszehasonlító vizsgálata 7. osztályos tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wagner, Margit (1974) A közösségek alakulásának pszichológiai vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weiszberger Zoltánné Schwartz, Erzsébet (1943) Szorongás és félelem az iskolában. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Wilhelm, Rita (1998) Az iskolai kudarcok kialakulásának okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zoltai, Klára Ilona (2021) Képernyőhasználat és érzelemszabályozás óvodás- és kisiskoláskorban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltai, Noémi (2006) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zority, Jelena Lea (2019) A szülői mindset szerepe a tanulási zavarral küzdő (SNI státuszú) tanulók tanulmányi eredményességében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebesi, Emma (2022) Utazó gyógypedagógia a gyakorlatban : az utazó gyógypedagógusok és a befogadó pedagógusok gyakorlati tapasztalatai és együttműködésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiga, Ágnes (1998) A szülők alkoholizmusának hatása a családi életre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond, Judit (2006) A drogprevenció szerepe a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Norbert (2001) Szociokultúrális ártalomforrások: A kábítószerekről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai, Fanni (2022) A kézjeles kommunikáció használata tanulásban akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsótérné Szabó, Anikó (2008) Személyiségfejlődés óvodás-, és kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ákos, Lilla Márta (2023) A szülők tudása a dadogásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, Sarolta (1966) A képzelet fejlesztésének pszichológiai problémái. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördög, Mariann (2023) Lépések egy autista tanuló befogadása felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Mihály Tibor (2010) Az életvitel jelentősége az egészség megőrzésében. A „monitor-generáció” életre nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 21. 02:04:18 CEST.