Items where Subject is "01. Natural sciences > 01.04. Chemical sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 102.

A

Andruskó Lívia (2018) Oldószerek nedvesítési és párolgási tulajdonságainak vizsgálata szén nanocső erdők felületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bai Dorottya (2020) Dihidrotesztoszteron A-gyűrűjéhez kondenzált pirazolo[1,5-a]pirimidin származékok előállítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Edina (2020) A reakciósebesség hatása a vékony folyadékrétegben kialakuló áramlásvezérelt csapadékmintázatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Terézia (1986) Az ellenőrzés és értékelés különféle formáinak alkalmazása az általános iskolai kémiatanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő Ferenc (2020) Fenilurea peszticidek szilárdfázisú extrakciójának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsák Barbara (2018) Rh(111) felületen kialakított hBN monoréteg módosítása Ar ion bombázással : STM vizsgálatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodza Melánia (2020) Gránitos kőzet szilikátos ásványszemcséinek vizsgálata lézer indukált plazma spektroszkópiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzán Fanni (2018) Mezopórusos CeO2 és MnO2 hordozott kontrollált méretű Pt nanorészecskék alkalmazása szén-dioxid hidrogénezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Viola (2018) Különböző szén módosulatokra felvitt kontrollált méretű Pt nanorészecske katalizátorok alkalmazása heterogén katalitikus reakciókban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök János (2020) BiOI és BiOCl fotokatalizátorok és kompozitjaik szintézise, stabilitásuk vizsgálata, és fotokatalitikus aktivitásuk tesztelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Coulburn Samuel Paul (2020) Fluoreszcens B1-Au nanoklaszter előállítása és kölcsönhatásának vizsgálata szérum fehérjével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czabai Tamás (2020) Azid anionok interkalálása réteges kettős hidroxidokba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Domokos Lajos (2019) Pufferspecifikus hatás benzetónium-klorid magnetit nanorészecskéken történő adszorpciójában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dweny Mohamed Ayaallah Mohamed (2018) Development and application of liquid chromatography tandem mass spactrometry (LC-MS/MS) method for identification of designer drug metabolites. Other, Szegedi Tudományegyetem.

E

Efremova Anastasiia (2018) Optimizing nobel metal free catalysts for CO2 activation towards high activity and selectivity. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faludi Anikó (1985) Általános iskolai kémiai információrendszer struktúrális elemzése; Általános iskolai tanulók pszichikus képességeinek fejlesztése "A VI. oszlop fontosabb elemei és vegyületei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fancsali Brigitta (2020) Aszimmetrikus Michael-addíciók mechanokémiai kivitelezése prolin-szervetlen oxid királis katalizátorokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Máté (2018) Réz tartalmú bizmutitok szintézisének optimálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Lilla (2019) Növényi eredetű potenciálisan antimikrobiális peptidek szintézise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gombár Gyöngyi (2020) Felületi plazmon rezonancia alapú szenzortechnika alkalmazása makromolekulák és ligandumaik önszerveződésének vizsgálatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber Balázs (2020) A OH + CH4 és C2H6 reakciók tanulmányozása a standard kvantumkémián túl. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Péter (2020) Gyógyszerhatóanyagok eltávolítása vizes oldatokból polikation/grafén-oxid multirétegekkel módosított nanoszűrő membránokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Tamás (2020) Metanol oxidációs katalizátor előállítása atomi rétegleválasztásos módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gévai Ferenc Gergő (2018) A szén-monoxid és a víz reakciójának vizsgálata Au és Rh tartalmú nanoszerkezetű titanát hordozós katalizátorokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Göde Györgyné Szomolányi Andrea (1978) A korszerű sav-bázis rendszer kialakításának módszertani kérdései a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmágyi Tibor Gergő (2020) Fém-oxid alapú nanokompozit elektródok fotoelektrokémiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herceg Benita (2019) Ösztron-3-éterek szintézise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horvat Krisztián (2020) Akril alapú polimer oldatok és hidrogél-kompozitok szintézise és jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Emese (2018) Aluminium nanorészecskék depozíciója inert mátrixokba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iski Dávid László (2019) Kémiai kockázatértékelés és becslés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaics György József (2018) Synthesis, structural analysis and optical characterization of Ce(III) and Eu(III)-doped luminescent hackmanite phosphors. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kardos Judit Zsuzsanna (2018) Biokompatibilis felületaktív anyagokkal stabilizált mágneses folyadékok előállítása MRI diagnosztikai céllal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karádi Krisztina Anna (2020) Réteges perovszkitok szintézise és katalitikus alkalmazási lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemendy Tímea (2016) Növényvédőszerek környezeti hatásainak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kigen Erick Kipkurui (2020) CuOx and ZnOx as charge transport layer alternatives in perovskite solar cells. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dóra Krisztina (2018) Reakciókörülmények hatása a kumarin és karboxikumarin heterogén fotokatalitikus átalakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klement Máté (2020) Célzott módosítások ösztron származékok A-gyűrűjén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolonics Antal (2020) Heck reakció vizsgálata heterogén Pd katalizátorokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly Virág (2020) Grafit-oxid/kationos polimer multirétegek pH-kontrollált depozíciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopányi Anna Margit (2020) Analógiás gondolkodás a kémiaórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopányi Anna Margit (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó Gergő (2020) Oldószerek nedvesítési és párolgási tulajdonságainak vizsgálata ~700 és ~1400 μm magas szén nanocső erdő felületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó Tamás (2020) Középiskolai szakköri program kidolgozása papírrestaurálás témakörben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó Tamás (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kata (2019) Nemesfémekkel módosított titán-dioxid üreges szerkezetek előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz Éva (2019) Magasan ötvözött acélok kémiai összetételének meghatározása szikragerjesztésű optikai emissziós spektrométerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó Éva (1978) "Az anyagszerkezet és a makrószkipus tulajdonságok összefüggése" didaktikai elv módszertani kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön Ádám (2020) Exoszómák módosítása képalkotásra és fehérje bevitelre alkalmas koleszterin származékokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köhler Fanni (2020) Egy (N,N) donoratomokat tartalmazó Schiff-bázis és félszendvics fémorganikus komplexeinek oldatkémiai vizsgálata és kölcsönhatásuk bioligandumokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőhl Gabriella (2020) Prolin-szervetlen oxid heterogén királis katalizátorok alkalmazása aszimmetrikus aza-Michael-addícióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lantos Emese (2018) Iminalapú oszcillátorok tervezése: iminek autokatalitikus hidrolízise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Legény Evelin (2019) A keverési paraméterek befolyása a kaucsukkeverékek diszperziós fokára, a keverék tulajdonságaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leits Péter (2020) Ösztronszármazékok fenolos A-gyűrűjének Mannich-típusú aminometilezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mihály Anikó (2020) Trikalcium-aluminát szintézisének vizsgálata és szerkezeti jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Fanni Iringó (2020) Képességfejlesztés kémiából 10. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Elekes Katalin (2020) Co(II)-ciszteinát koplex interkalálása CaAl- réteges kettős hidroxidba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta Viktória Alexandra (2019) Bizmut-oxobromid irányított előállítása, anyagvizsgálata és fotokatalitikus aktivitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton András (2020) Heterogén ezüst katalizátor alkalmazása karbonsavak dekarboxilezési reakciójában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Nikolett (2020) UHPLC-HRMS módszer fejlesztése mikotoxinok gyors meghatározására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges Boglárka (2018) Oldhatósági vizsgálatok összetett részecskék kimutatására kalcium(II)-t és glükonátot tartalmazó lúgos oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anett (2020) 13?-ösztron származékok 2-es és/vagy 3-as helyzetben való módosításai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orján Erik Márk (2020) Bimolekuláris nukleofil szubsztitúció két távozó csoporttal: a F- + CH2ClI reakció vizsgálata nagypontosságú kvantumkémiai módszerekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paliczné Kustán Bianka (2020) Szén nanocső erdők bemutatása: előállítás, tulajdonságok és felhasználási lehetőségek (szakirodalmi összefoglaló). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyákovics Ádám (2020) Perovszkit típusú réteges anyagok előállítása és szerkezeti jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Martina (2020) A mechanokémia általános bemutatása és néhány alkalmazása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péntek Ferenc (2020) Indukált prediabétesz patkányszív proteomra gyakorolt hatásának proteomikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb Mária (1983) Kémiai kölcsönhatásokban résztvevő halmazok értelmezése alsófokú kémia tankönyv alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Resch Vivien Erzsébet (2020) Telítetlen karbonsavak enantioszelektív heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Scheidl Tamás (2020) Kontrollált méretű nemesfém és réz részecskék szintézise és jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Anna Katinka (2020) I + CH4 reakció potenciális energia felületének ab initio feltérképezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres László (2020) Vegyes összetételű micellák képződése kationos és nemionos felületaktív anyagok vizes oldataiból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Zoltán (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Zoltán (2018) A kutatásalapú tanulás megvalósításának lehetőségei a hazai kémiaoktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Attila (2015) Vas(III)-cisztein és Vas(III)-prolin komplexekkel interkalált réteges kettős hidroxidok szintézise és szerkezetvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László (2019) Rh interkaláció vizsgálata Rh(111) felületen hordozott h-BN monorétegen STM módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2018) Kémiai szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szerlauth Adél (2020) Antioxidáns hatással rendelkező stabil kompozit fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szép Orsolya (2020) Szuperfolyósító adalékszer beton szerkezetére gyakorolt hatásának vizsgálata mikro-CT technikával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Andor (2020) Rákellenes ruténium-polipiridil komplexek kölcsönhatása albuminnal és DNS-sel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Dóra (2020) Kolloid részecskék stabilitásának hangolása ionos folyadékok jelenlétében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Talabér Tamás (2018) Rögzített gomba lipázok előállítása és biokémiai tulajdonságainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Nóra (2020) Ionkromatográfiás mérési módszer teljesítményjellemzőinek részleges vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Dániel (2018) Ikerionos állófázisok alkalmazása dipeptidek sztereoszelektív nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Telbisz Anett (2020) Kémia a matematika tanításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Telbisz Anett (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Traj Péter (2018) Fotooxidatív izonitril alapú multikomponensű átalakítások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Annamária (2018) A CXXC peptidszekvencia-motívum konformációs viselkedése fémion koordinációban: váratlan ellentmondások Hg(II)-ionnal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gábor (2020) Potenciálisan rákellenes réz(II)–tioszemikarbazon komplexek molekuláris hatásmechanizmusának. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Lázár (2020) Nitrogénnel adalékolt szénhordozón rögzített ezüst katalizátorok előállítása szén-dioxid elektrokémiai redukciója céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Sándor (2020) 16,16-spiro heterociklusos szteroidok előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga-Nagy Álmos (2020) Krómtartalmú hidrokalumit réteges szerkezetének mechanokémiai megbontása és ultrahang-segített rehabilitációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Lucia (2020) Növénykémiai kísérletek az oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Lucia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zahorán Bence (2020) Online közösségi autómegosztó webalkalmazás tervezése és fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zahorán Réka (2020) Kémiai csapadékképződés kinetikai tanulmányozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Tamás Sándor (2020) Ólom-halogenid típusú perovszkitok fotoelektrokémiai stabilitásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai Nikoletta Kitti (2020) Az AKR1C1 enzimnek vázmódosított, 13 alfa-ösztron ligandumának elméleti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbori Henrietta (2020) A 2-amino-ösztradiol szintézise és átalakítási lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árgyelán János (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Árva Bettina Boglárka (2020) Modellek használata a biológiaoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árva Bettina Boglárka (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze Tibor (2020) Kémia tankönyvek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. május 17. 22:10:56 CEST.