Item where specialization "történelem" and date of item 1964

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 74.

Agócs Gyula (1964) A tiszazugi mérgezés okai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakos L. Tiborné (1964) Agrárszocialista mozgalmak kibontakozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ballay Aladár (1964) Az 1831-es kolerajárvány Kenderesen és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh József (1964) A mezőgazdasági munkások helyzete az ókígyósi Wenckheim birtokon 1919-45 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyi János (1964) A naygüzemi mezőgazdaásg fejlődése Füzesgyarmaton. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyi Árpádné (1964) Jászberény város közkórházának története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berki Nándorné (1964) A Károlyi kormány földreformtörvényének előkészítése és problémái a korabeli sajtótermékek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Biró Anna (1964) A Századok egyik előzménye: a Hazánk című folyóirat (1858-1860). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodzsár Pálné (1964) Táborfalva (Örkény) helyi története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Burai István (1964) Kunfehértó : egy szocialista falu kialakítása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bátori Gyuláné (1964) Endrőd község története és munkásmozgalma. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Béka József (1964) A kecskeméti konzervgyárak története 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csenki Antal (1964) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurdi Margit (1964) A Nagykunság felszabadítása : hadiesemények Szolnok megye tiszántúli részén 1944 őszén. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

D. Kiss Teréz (1964) Szeged története (1944-1947). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobosi Jenőné (1964) Császártöltés község története és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Drózdik Júlia (1964) Kiskunfélegyháza a forradalom és a szabadságharc időszakában (1848-1967). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dömsödi Anna (1964) Szentes vázlatos településtörténete a régészeti leletek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eskütt Eleonóra (1964) Isaszeg úrbéri pere (1851-1867). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Imréné (1964) A ceglédi agrárszocialista mozgalom története a századfordulón. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Jánosné (1964) A mezőtúri szűts, szabó és szűrszabó czéhek élete és története +10 p. melléklet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor Mihály (1964) Szolnok megye mezőgazdaságának története felszabadulásunktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Forgó Mária (1964) Kiskunfélegyháza város egészségügyi fejlődésének története : különös tekintettel 1945-1963-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián Ferencné (1964) A folyamszabályozástól a vízgazdálkodásig a Kőrösök mentén. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyarmati Imre (1964) Cinkota története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyomai Mária (1964) Az 1848-as jobbágyfelszabadítás végrehajtása Gyón községben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Éva (1964) Baja egészségügyi helyzete, a közkórház története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gönczi Erzsébet (1964) Szeged története (1919-1921). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hőgye Ibolya (1964) Szeged története 1848-1867-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaszab Sándorné (1964) Jászfelsőszentgyörgy története (falumonográfia). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kilyénfalvi Béláné (1964) Szeged története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Dezsőné (1964) Szeged története Hunyadi Mátyástól Szeged visszafoglalásáig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisfaludy Béla (1964) Bányamozgalmak Tatabányán (1929-1933). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Pál (1964) Kaskantyú község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya (1964) A Nógrád megyei bányamunkásság helyzete és mozgalmai 1920-30 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Jánosné (1964) Balatonalmádi helytörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Béla (1964) Biharugra gazdasági élete 1863-1963 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuntner Györgyi (1964) Szeged története 1698-1711-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lóczi Ilona (1964) Csehszlovák-magyar lakosság csereegyezmény 1946-1948. Tótkomlós a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mahler József (1964) Kevermes község helyzete a két világháború között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maisztrovics Istvánné (1964) Délszlávok a reformkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklya Sándor (1964) Csorvás község földmunkás és szegényparaszt mozgalmai 1890-1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Istvánné (1964) Kerekegyháza története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N. Kovács Ferencné (1964) A tiszaföldvári földreform a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy István (1964) Mindszent község az 1918-as polgári és az 1919-es proletár forradalom időszakában, 1920-ig bezárólag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1964) Mindszent község az 1918-as polgári- és az 1919-es proletárforradalom időszakában, 1920-ig bezárólag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Veronika (1964) A Csanád megyei Nemzeti Bizottság működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánai István (1964) Kéleshalom község töténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Józsefné (1964) Jászberény mezőgazdaságának fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Oncsik Zsuzsanna (1964) Szeged története (1867-1879). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pljesovszki Mária (1964) Szarvas a reformkorban és az 1848-49-es szabadságharc szolgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Polgár Lajos (1964) A jászapáti "Alkotmány" Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pártos László (1964) Kunhegyes története 1918-45 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rofa Tiborné (1964) A munkásság és parasztság mozgalmai az I. világháború előtt Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rónyai Istvánné (1964) A Tiszasasi Földművesszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon György (1964) A gyulai földmunkások helyzete és mozgalmai az 1929-33. évi világgazdasági válság idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dániel (1964) Fejezetek Bucsa község történetéből. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó István (1964) A demokratikus és nyilas sajtó cikkeinek bemutatása Budapest felszabadulásának időszakában (1944. dec. 10 - 1945. febr. 13). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Lajosné (1964) Tiszagyenda község története és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalontai József (1964) A szegedi üzemek termelő tevékenységének alakulása 1955-1960 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti János (1964) Az ismétlő-rendszerező órák néhány kérdése az általános iskolai történelemtanításban. (A VIII. osztály ismétlő-rendszerező órái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széplaki Sándor (1964) Hatvan város története a felszabadulástól a két munkáspárt egyesüléséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás László (1964) Kalocsa. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Teleky Gabriella (1964) A cigányság eredete, vándorlásának története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Temesvári Lászlóné (1964) A párizsi Kommün a szegedi sajtó tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Társi Anna Mária (1964) Szeged története (1711-1848). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Erzsébet (1964) Jászboldogháza község mezőgazdasági fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Endréné (1964) A magyarországi mezővárosok fejlődésének néhány kérdése 1848-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga István (1964) A vásárhelyi munkások és parasztok élete a világgazdasági válság időszakában (1929-33). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vincze Zsuzsa (1964) Szolnok története 1848-49-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zakar Csilla (1964) Cegléd részvétele az 1948-49-es szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ágotai Lászlóné (1964) Kisújszállás a Tanácsköztársaság idején (1919. márc. 23-1919.ápr.30.). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ördög Klára (1964) Bordány. A község települési, történelmi, társadalmi és gazdasági rajza. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Újszászi Sándor (1964) A jászkíséri tanyavilág gazdasági és művelődési helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 27. 22:17:51 CET.