Item where specialization "társadalombiztosítási" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 157.

András, Béla (2003) Fogyatékosok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Ágnes (2003) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Orsolya (2003) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei Magyarországon, különös tekintettel a strukturális munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dr. Tamás (2003) A magyar állampolgár biztosítottak külföldi és a külföldi állampolgár biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásának szabályai, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó, Bernadett (2003) A segélyezés szabályozása és gyakorlata Csólyospáloson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Orsolya (2003) A halandóság alakulása Magyarországon A temetkezéssel kapcsolatos szokások és jogi szabályozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosné Szász, Melinda (2003) A társadalombiztosítási nyilvántartási és nyugdíj rendszer kialakulása, informatikai rendszerük megvalósulása, összefonódásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benő, Antal (2003) Menekülés a nyugdíjba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Balajti, Mária (2003) A gyógyászati segédeszköz ellátás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Dr. Zsuzsanna (2003) Irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Binges, Endréné (2003) Öregségi nyugdíjrendszerek Magyarországon 1929.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi, Gyuláné (2003) Az öngondoskodás szerepének erősödése a rendszerváltozás után, alakulása a MÁV munkavállalói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2003) Beilleszkedési zavarok a fiatalság körében - öngyilkosság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Katalin (2003) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, a foglalkoztatáspolitikai pillérek várható érvényesülése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Edina (2003) A szociális munka célja, feladata és eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Gyulai, Szilvia (2003) Fogyatékos személyek támogatása és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Mihály (2003) A családtámogatások kialakulása, fejlődése, kapcsolata az Unióban nyújtott ellátásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, János (2003) A családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Zsolt (2003) Az első egységes magyar nyugdíjtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Miklós Péter (2003) A biztosítási jogviszony elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ottilia (2003) A tartósan beteg testi vagy értelmi fogyatékos személyt eltartó családok támogatása a családtámogatási rendszer keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csele, Balázs (2003) A társadalom perifériáján élők szociális és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csercsicsné Németh, Ildikó (2003) A humánpolitika és a létszámleépítés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Józsefné (2003) A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek megelőzésében és korai felismerésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Dorottya (2003) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Gábor (2003) Az Országos Orvosszakértői Intézet felépítése, feladata és az önálló balesetbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Karsai, Margit (2003) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása a 90-es évek változó gazdaságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontosné, Szilasi Szilvia (2003) A közszolgálat Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Anita (2003) Munkahelyi konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinke, Erika (2003) A hospice integrálásának lehetőségei az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombáné Magdó, Enikő (2003) A társadalombiztosítás szervezete és irányítása a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény, Dr. Tünde (2003) Az ellenőrzés kihívásai, megfelelés az Európai Uniós elvárásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Melinda (2003) Az önkormányzati segélyek szerepe a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka, Csilla (2003) A gyermeket vállaló családok szociális biztonságának alakulása, a rendszerváltozás óta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömölki, Dr. János (2003) A közigazgatási bíráskodás története és jelenlegi jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a közigazgatási perekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Gyöngyi (2003) Az otthoni szakápolási tevékenység és annak tapasztalatai Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Ildikó (2003) Daganatos megbetegedések alakulási trendje az egészségügyi ellátó rendszer kapacitásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2003) A magyar nyugdíjrendszer magán és önkéntes, kisegítő pénztári elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Juhász, Tímea (2003) Az egészségbiztosítási keretében nyújtott baleseti ellátások és balesetbiztostás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Rácz, Franciska (2003) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Klaudia Grácia (2003) Az öngyilkosság epidemiológiai és pszichológiai háttere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Csaba (2003) Az egészségügy finanszírozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Veronika (2003) A haderőreform alatt álló Magyar Honvédség személyi állományának szociális helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Anikó (2003) A családi pótlékra jogosultak körének változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G. Szabó, Tünde (2003) Társadalmi változások az ezredfordulón. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdán, Dr. Marianna (2003) A gyermekbántalmazás helyzete Magyarországon, a gyermekbántalmazással kapcsolatos hatályos jogszabályok vizsgálata, a jogalkotás és jogalkalmazás kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyeczné Kolárovszki, Erika (2003) Gyógyfürdő "kezelés" és rehabilitáció/Gyógyturizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2003) Munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés szerepe a közszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gojdár, Sándor (2003) Az özvegyi nyugdíj története, fejlődése és ellentmondásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Magdolna (2003) Az időskorúak ápolása, gondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Mile, Anikó (2003) Az özvegyi nyugdíj rendszerének értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gorácz, Tímea (2003) Családtámogatási rendszerek európai összehasonlítása az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge, György (2003) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyói, Judit (2003) Az irányított betegellátási modell helye és szerepe a magyar egészségügyi rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Szilárd (2003) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Péterné Vincze, dr. Ildikó (2003) Szolgálatok tevékenysége a család- és gyermekvédelemben - Budapest XI. kerület Humán Szolgáltató Központ. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Kovács, Ildikó (2003) A bilaterális egyezmények szerepe és sajátosságai a magyar társadalombiztosítási jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Istvánné (2003) A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Róza (2003) Járulékintegráció és adóvégrehajtás tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Kiss, Anett (2003) A közgyógyellátás rendszere és változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmathné Bojtor, Anita (2003) Az iskola-egészségügyi ellátás szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Olga (2003) A hozzátartozókról történő gondoskodás a magyar társadalombiztosítás rendszerében, különös tekintettel az 1997. évi LXXXI. törvénnyel bevezetett változásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Pál (2003) Adójogi jogviszony alanyai, az adózók és az adóhatóság főbb jogai és kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermanovszki, Anikó (2003) Választás dilemmája Magyarország nyugdíjrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi, István (2003) Az 1928. évi XL. törvény és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi, Zsuzsanna (2003) Bérrendszerek és bérformák a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (2003) Igényérvényesítés üzemi baleset alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgyes, Szabolcs (2003) Az egészségügyben foglalkoztatottak munkajogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Annamária (2003) A családi pótlék története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

István, Lajos (2003) Az egészségbiztosítás és vagyongazdálkodás kapcsolatának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanó, Péter (2003) Menekültügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai, Csaba (2003) A nyugdíjellátás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmek alakulása 1988. január 1-jétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Róbert (2003) A társadalombiztosítás által nyújtott ellátások a munkavégző képesség átmeneti vagy tartós elvesztése esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Adrienn (2003) Az egészségügy helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Katalin (2003) A családi pótlék rendszerének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsuzsanna (2003) Anya- és gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Csermák, Magdolna (2003) Az irányított betegellátás modellkísérlete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Endre (2003) Egészségügyi rendszer főbb típusainak nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klambauer, Attiláné (2003) Ellenőrzési tevékenységek ez egészségbiztosítás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor, Józsefné (2003) Az egészségügyi alapellátás finanszírozásnak gyakorlati problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Andrea (2003) Anyasági ellátások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lajosné (2003) Nyugdíjszolgáltatások alakulása az 1975. évi II. törvénytől a nyugdíjrendszer 1997. évi LXXXI. törvénnyel történő megreformálásáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Környei, Zita (2003) Az árvák szociális védelmének alap kérdései Magyarországon, Európai Uniós csatlakozás tekintetében, különös tekintettel a pénzbeli ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köröminé Albert, Andrea (2003) A családtámogatási ellátások a statisztika tükrében a '90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Mónika (2003) A családokat segítő szociális ellátások jogi szabályozásának alapvető rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leier, Zoltán (2003) Egészségügyi reformok és reformtörekvések 1995-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsey, Erzsébet Ilona (2003) Ügyfélszolgálat az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Gábor (2003) Az egészségügyi ellátás szintjei és az egynapos sebészet helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Istvánné (2003) Martfű fejlődésének bemutatása a szociális ellátások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matusek, Erika (2003) A munkanélküliség alakulása és helyzete Tolna megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Róbert (2003) A kiegészítő nyugdíjrendszerek koordinációja az Európai Unióban és a magyar jogharmonizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mercz, András (2003) A családtámogatási rendszer történetének bemutatása, a fejlődés folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalikné Fodor, Rebeka Mária (2003) Az egészségügyi ellátáshoz való jog Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Tünde (2003) Az ápolásbiztosítás bevezetésének lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Emese (2003) A nevelőszülői gondoskodás a magyar gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Dalma (2003) Hajléktalanok a győri szociális ellátórendszerben - A rehabilitáció esélyei a győri hajléktalanellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Eszter (2003) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete és irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Róbert (2003) Az egészségügy fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ferencné (2003) A TB-i nyilvántartás, adatbefogadás, adatszolgáltatás az 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (2003) A magyar családtámogatási intézkedések fejlődése és népesedéspolitikai hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Jánosné (2003) Az egészségpénztárak helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Márton, Julianna (2003) Pénzbeli ellátások Magyarországon az egészségbiztosítás szakterületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Sándorné (2003) Egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Istvánné (2003) Minőségbiztosítás az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsanett (2003) A gyermekvédelem kialakulása Magyarországon és a családtámogatási ellátási formák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orcifalvi Vilmosné Handler, Cecília (2003) Egészségbiztosítási ellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallos, Szilvia (2003) Környezet és egészség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Mihály (2003) Az egészségbiztosítási ellátások ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tímea (2003) Privatizáció az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Endre (2003) A családi demográfia és a népegészségügy kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pléh, Anikó (2003) Betegjogok, betegjogi képviselők, orvosjogok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polonkai, Rita (2003) A születések és terhesség-megszakítások arányának változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puchert, Marianna (2003) A hozzátartozói ellátásokban történt változások 1998.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Piroska (2003) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Szilvia (2003) Az iskola-egészségügy helye az alapellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Resz, Nándorné (2003) Az öregségi nyugdíjak az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyiné Bárdi, Gizella (2003) A munkanélküliség kialakulása, történelmi háttere, alakulása és jelenlegi helyzete Magyarországon, valamint az Európai Unióban, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére - Lépések a megoldások felé. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Boglárka (2003) A családi pótlék jellegének és szerepének változása a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Sándorné Tóth, Zsuzsanna (2003) "Ellenőrzés" - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak ellenőrzése a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken Heves megyében a társadalombiztosítás ágazati szétválásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schleisz-Bognár, Attila András (2003) A vagyonszerzési illetékekre vonatkozó szabályozás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Szabolcs (2003) A nemi betegségek népegészségügyi és társadalmi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultheisz, Otília (2003) Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének szociális jogi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sima, Beáta Zsuzsanna (2003) Konformitás, alkalmazkodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simkóné Kovács, Éva (2003) Kórház-finanszírozás Magyarországon 1990-2000. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Janás, Anna (2003) Az egészségbiztosítás felelősségi kérdései a Fejér megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siroki, Zsolt Istvánné (2003) A magyar társadalombiztosításban megjelenő baleseti ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strifler, Enikő (2003) A Nemzetközi és a Magyar Vöröskereszt kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Krisztina (2003) Nyugdíjreformok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Szilvia (2003) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2003) A magyar lakosságot legjobban veszélyeztető rizikófaktorok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Viktória (2003) A fogyatékossággal élő személyek védelmére szolgáló szociális jogi eszközök Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna Adrienn (2003) Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a háziorvosi ellátásra és táppénzre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó , Zoltán (2003) Társadalmi devianciák szociálpszichológiai jellemzői - Kapuk egy másik világra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Andrea (2003) A magánnyugdíjrendszer kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeszákné Gönczi, Ilona (2003) Gyógyászati segédeszköz ellátás rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szpluvák, Erzsébet (2003) Az idősek egészségi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztoján, Zoltán (2003) A járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szörényi, Nándor (2003) A család szerepe a gyermeknevelésben, a gyermeknevelés hatása a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Enikő (2003) A családtámogatás történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Zita (2003) Életátmenetek az időskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takó, Györgyi (2003) A családi pótlék hatása a gyermekvállalásra, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Márta (2003) Új utak az egészségmegőrzésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Emese (2003) A hátramaradotti ellátások alakulása Magyarországon 1928-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2003) A magyar vállalatok fejlődési lehetőségei és a globalizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Pauer, Dr. Andrea (2003) Az egészségügyi alapellátás rendszerének alakulása a háziorvosi privatizáció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vantara, Edina (2003) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés esetén igénybe vehető társadalombiztosítási ellátások és főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Szilvia (2003) A munkaszerződés tartalma és módosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Titanilla (2003) A gyermekgondozási segély, mint a családtámogatás része. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskó, Klára (2003) Mentés és betegszállítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Istvánné (2003) A fogászati ellátás társadalombiztosítási támogatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Rudolf, Zsuzsanna (2003) Magyarország lakosságának egészségi állapota. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zinger, Katalin (2003) Gyógyszertárak ellenőrzése a BÉVER Finanszírozó és Vényellenőrző Rendszer segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Zoltán (2003) A csődtörvény érvényesülése a gazdasági életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmondné Nagy, Brigitta (2003) Adatvédelem, adatkezelés és adatszolgáltatási kötelezettség az egészségbiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsákai, Brigitta (2003) A nyugdíjrendszer felépítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zércziné Grill, Krisztina (2003) Balesetbiztosítás az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, István (2003) A fekvőbeteg szakellátás helyzete Magyarországon, kiemelten az ápolók helyzete, a mátrix-kórház és a minőségbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 2. 04:09:18 CEST.