Item where specialization "társadalombiztosítási" and date of item 1998

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | É | Ü | Ő
Number of items: 148.

A

Aradi, Jánosné (1998) A hozzátartozói ellátások helye a társadalombiztosítási ellátások rendszerében. A hozzátartozói nyugdíjrendszer változásai, jelenlegi szabályozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Cserényi, Margit (1998) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó, Józsefné (1998) A társadalombiztosítási baleseti ellátások rendszere és a jogharmonizáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, László (1998) A gyermek létéhez fűződő anyasági ellátások története. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Zoltán (1998) A mezőgazdaságban dolgozók járulék- és ellátási rendszerének fejlődése, elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartuczné Gulyás, Enikő (1998) A nyugdíjbiztosítás központi és területi igazgatási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Ibolya (1998) Megfelelő vezetővel szemben támasztott követelmények a társadalombiztosításban, különös tekintettel a szakma előtt álló szervezeti változásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Péterné (1998) Fontos tudnivalók a gazdasági társaságokról, az alapítók anyagi felelőssége. (Megalakulás, megszűnés, csőd, felszámolás, végelszámolás.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bielyák, Józsefné (1998) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, a rehabilitáció gyakorlati kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Gabriella (1998) A vezető iránti követelmények, a vezetői funkciók gyakorlása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Desics, Tünde (1998) Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátások a társadalombiztosításban és a családi pótlék. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodorné Trapp, Klára (1998) Családi szocializáció iskolás korban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bács, Györgyné (1998) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának jelenlegi helyzete és a jövőbeli fejlesztése igazgatási szerveinél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki, Lászlóné (1998) A társadalombiztosítás története, irányítása, az önkormányzati irányítás változásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Györgyné (1998) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csoma, József (1998) A munkáltatók, foglalkoztatók társadalombiztosítási jelentési és nyilvántartási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabos, Péterné (1998) A munkáltatók társadalombiztosítással kapcsolatos teendői. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, László (1998) Értékmegőrzési törekvések az öregségi nyugdíjak tükrében, az 1952 januárjától 1998 januárjáig terjedő intervallumot vizsgálva. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, István (1998) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Gábor (1998) A nyugdíjrendszer átalakulásának hatása a nyugellátások elbírálására és megállapítására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Derdák, István (1998) Arányváltozások a nyugdíjigények összetételében, különös tekintettel munkaképesség-csökkenésen alapuló igényekre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deutsch, Viktor (1998) A kisiparosok, egyéni vállalkozók kötelező biztosításának és ellátásának fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ilona (1998) Munkanélküliség Magyarországon, különös tekintettel Csongrád megyére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó, Károlyné (1998) A biztosítottat megillető, jövedelemhez igazodó készpénzellátások és a gyermektámogatási rendszer az egészségbiztosításnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Magdolna (1998) Az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szabályozásának változása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősiné Magyar, Ibolya (1998) Számítógépes bérfeldolgozási rendszerek fejlődése a Heves megyei TÁKISZ-nál felhasználói szemmel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér, Lászlóné (1998) Baleseti nyugellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ferkó, Béláné (1998) A magyar társadalombiztosítás irányítási szervezeti rendszerének főbb változásai az elmúlt 100 év tükrében. A rendszerváltást követően megindult reformfolyamatok hatása a társadalombiztosítás továbbfejlődésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Filyó, Gáborné (1998) Saját jogú és hozzátartozói baleseti ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Finta, László (1998) A kiegészítő tevékenységek helyzete a társadalombiztosításban napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Frankó, Istvánné (1998) Az Állami Számvevőszék működésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fényi, Árpádné (1998) Társadalombiztosítás önkormányzattól önkormányzatig nemzetközi összehasonlításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gallovics, Györgyné (1998) A biztosítottakat megillető ellátások változásai kialakulásuktól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gargács, Ferencné (1998) A családi pótlékra jogosultak körének alakulása a XX. század elejétől napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsi, József (1998) A mezőgazdasági szövetkezetek átalakulásának gazdasági és jogi kérdései, továbbfejlődésük lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Lajos (1998) A békés-megyei cigányság beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba a 80-as évekig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Istvánné (1998) Egészséget károsító hatások, egyéb az egészségi állapotot befolyásoló tényezők, környezetvédelem. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Géber, Ferenc (1998) Az egyéni és társas vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczi, Zoltán (1998) A magyar egészségügyi közigazgatás kialakulása, fejlődése a XVIII. század elejétől napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haffner, Béla (1998) A fehérgalléros bűnözés (különösképpen a rendszerváltást követően). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Béláné (1998) Az egyéni vállalkozók társadalombiztosítása, járulékfizetési kötelezettsége és a jogszabályváltozások hatása a vállalkozásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Haudigner, István (1998) Hozzátartozói nyugdíjrendszerünk alakulása 1975. július 1-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi, László (1998) A nyugdíj korkedvezmény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Imre (1998) Ellenőrzések a társadalombiztosításban. Kifizetőhelyi járulékellenőrzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Judit (1998) Változásmenedzsment és csapatépítés a gazdasági szervezetek életében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Rudolf (1998) A nyugellátások és a nyugdíjszerű ellátások alapját képező szolgálati idők, valamint azok nyilvántartása, igazolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1998) Fiókhálózat és ügyfélszolgálat a nyugdíjbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hüvös, László (1998) A sztrájkjog kialakulása és fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Béláné (1998) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjmegállapítására indokolt-e külön törvényt fenntartani. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Jánosné (1998) Változások a társadalombiztosítási ellátásokra jogosultak körében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalász, Viktória (1998) A helyi iparűzési adó ellenőrzésének sajátosságai és az adóellenőrzés gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap Nagy, Rita (1998) A társadalombiztosítási végrehajtás kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ernő (1998) Regressz igények érvényesítése a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lajosné (1998) Nyugdíjrendszerek kialakulása, fejlődése, és válsága Európában és Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária Magdolna (1998) A családi pótlék rendszer múltja, jelene. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kontra, Ibolya (1998) A társadalom és a család. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kormosné Kubala, Ágnes (1998) A családi pótlék története és az 1997. évi változások kritikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztkó, András (1998) A környezet természeti ártalmai. A környezetszennyezés egészségkárosító hatásai. Környezetvédelem. A környezeti ártalmakra reagáló magatartási formák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1998) Szociális problémák új formái Nógrád megyében (Szegénység - Munkanélküliség). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1998) A betéti társaságok alapítása és működése, kapcsolata a társadalombiztosítás járulékellenőrzés rendszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Jánosné (1998) Kábítószer-használat és társadalom. Tolna megyei helyzetkép. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1998) Elgondolások a honvédségi nyugdíjmegállapító tevékenység korszerűsítésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Péterné (1998) Magyarország EU csatlakozása, különös tekintettel a mezőgazdaság helyzetére, szerepére, felkészítésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, Antal (1998) Családi pótlékrendszer történeti fejlődése. Helye, szerepe a jövedelem- és népesedéspolitikában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi, Gáborné (1998) A magyar családi pótlék történeti bemutatása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Katalin (1998) Az egészségügyi ellátásban szereplő partnerek és szerepük: lakosság-egészségbiztosítás-állam. A prevenció jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Tamás (1998) Az egyéni és társas vállalkozók társadalombiztosítási jogállása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Zsuzsanna (1998) Pénzbeli szociális ellátások Csongrád város gyakorlatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lenkefi, Józsefné (1998) A segélyezési rendszer jellemzői Veszprémben a 90-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leskó, István (1998) Szociális ellátások a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ligacs, Attila (1998) A köztársasági elnök. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Tibor (1998) A társadalombiztosítási végrehajtás kialakulása, működése Baranya megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Miklós (1998) A társas vállalkozások tagjainak biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége: a fejlődés útja, aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lux, Zoltán (1998) A hajléktalanok helyzete Pécs városában. Hajléktalanság és társadalmi helyzet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lépő, Edit (1998) Kárpótlási életjáradék Magyarországon 1992-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lévainé Maczó, Gabriella (1998) A kollektív szerződések rendszere Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magna, Katalin (1998) A MEP ellenőrző főorvosának tevékenysége a háziorvosi szolgálatban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Matkócsik, Ágnes (1998) A hozzátartozói ellátások jogosultsági változásai a társadalombiztosítás területén 1975-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Matlné Kisari, Erika (1998) A társadalombiztosítás önkormányzati irányítása és állami felügyelete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Lászlóné (1998) Magyarország foglalkoztatáspolitikai eszközei 1991-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Gizella (1998) A nyugdíjbiztosítás alkotmánybírósági kontrollja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Győzőné (1998) A munkanélküliség hatása a nyugdíjnemekre Somogy megyében 1988-1997 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ibolya (1998) A társadalombiztosítás szervezete és a korszerű társadalombiztosítási ügyintézés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1998) Baleseti védelem. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Alexandra (1998) Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének alakulása 1988-tól. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Béla (1998) A társadalombiztosítás által folyósított szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1998) A kábítószer-probléma korspecifikussága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lászlóné (1998) Munkavégzésre irányuló jogviszonyok tartalmi és formai változásainak hatása a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alakulására és teljesítésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Bak, Piroska (1998) Az egyházak és a szociális gondoskodás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Kovács, Ibolya (1998) Egyéni- és társas vállalkozások járulékfizetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Imre (1998) A magyar társadalombiztosítás szervezete és irányítása 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Sándor (1998) Társadalombiztosítási szakellenőrzés a reform törvények tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszki, Zoltán (1998) A magyar társadalombiztosítás irányítási és szervezeti rendszerének változásai a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ormosi, Viktor (1998) Társadalombiztosítási ellenőrzés megszervezése,a társadalombiztosítás és a kifizetőhelyek kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Ferencné (1998) A társadalombiztosítás belső ellenőrzésének fejlődése, a nemzetközi belső ellenőrzési normák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Józsefné (1998) A jogorvoslat és méltányosság szerepe a társadalombiztosításban, kapcsolata az államigazgatási eljáráshoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oskó, Imréné (1998) A számítógépek helye, szerepe, szükségessége a nyugdíjbiztosítás területén, a szervezeti változásra tekintettel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap, Lászlóné (1998) A magyar családjog kialakulása és rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ferencné (1998) A társadalombiztosítási és szociális reformfolyamatok hatásának tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, György (1998) Európai Unió monetáris integrációja, különös tekintettel az ECU-ra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Lajosné (1998) A nyugdíjbiztosítási ágazat szervezete és informatikai stratégiája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paragh, Éva (1998) A munkáltatói (foglalkoztatói) társadalombiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség megszegésének problémája a nyugellátás megállapításakor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pazsa, Ágnes (1998) A kedvezményezetti kör bővülése a társadalombiztosításban a korai időszakoktól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ildikó (1998) Ügyfélszolgálat szervezése a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Plavecz, Ádám (1998) A társadalombiztosítási kintlevőségek a csődfelszámolás-végelszámolás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rácz, Csilla (1998) A modern közigazgatás ügyfélszolgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Margit (1998) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak helyzetének változása a magánnyugdíjpénztárak kialakulását követően. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schütz, Anna (1998) A munkavállalói érdekképviseletek tevékenysége a MÁV-nál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, János (1998) A nyugdíjbiztosítási ágazatba tartozó járulékellenőrzési feladatok ellátásának helyzete és kapcsolatrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Sándor (1998) A foglalkoztatáspolitika és a korengedmény kapcsolata a rendszerváltás éveitől az EURO csatlakozásig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Sándorné (1998) A kötelező társadalombiztosítási törvények hatása Somogy megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Albinné (1998) A fiatalkori drogfogyasztás és a fiatalkori bűnözés alapvető problémája napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Aliz (1998) Gyógyfürdők és üdülőhelyek szerepe az egészségmegőrzésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1998) Szolgálati idő figyelembevétele, az 1997. évi LXXXI. törvény alapján, illetve annak bizonyítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Jenő (1998) A politika hatása a társadalombiztosítás szervezetére és irányítására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1998) A munkajogi felelősség egyes kérdései, különös tekintettel a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, László (1998) A járulékfizetést megalapozó biztosítási jogviszonyok, a járulékalapok bővítésének szükségessége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalóky, Sándor (1998) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások fejlődése a kifizetőhelyek megalakulásától napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szekanecz, Lajosné (1998) Nyugellátás iránti igény érvényesítésének szabályai - A kérelmek elbírálása során követendő eljárás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi, Sándorné (1998) A baleseti ellátások és a baleseti ellátásért való felelősség, ennek kapcsán a munkavédelmi szabályok jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilveszterné Nagy, Teréz (1998) A megváltozott munkaképességűek rendszeres pénzellátása a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Gábor (1998) A korszerű nyilvántartás követelményei a társadalombiztosítási rendszerekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Károly (1998) A társadalombiztosítási végrehajtás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztahó, Mihályné (1998) Szolgálati idő jelentősége, igazolása, nyilvántartása a társadalombiztosítási nyugellátás megállapításánál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szucharda, Gyula (1998) Gazdasági cselédek szociális helyzete és biztosítása Békés megyében 1900-1945. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamásy, Mariann (1998) A szociálpolitika megjelenése nemzetközi szinten és Magyarország nemzetközi szociálpolitikai együttműködési egyezményei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarman, Imréné (1998) A rokkantsági nyugdíj és a rehabilitációs ellátások alapkérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnavölgyi, Zoltánné (1998) Szociális munka a Nyíregyházi Családsegítő Szolgálatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Csaba (1998) Az ellátási kötelezettség, a települési önkormányzatok és az állam szerepe az ellátásban - A háziorvosi rendszer működése a gyakorlatban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tiffinger, Gábor (1998) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, szociális ellátása, a rehabilitáció gyakorlati kérdései a Vértesi Erőmű Rt.-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tillmann, Károlyné (1998) A társadalombiztosítás irányítási, szervezeti rendszerének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tokaji, Istvánné (1998) Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság humánpolitikai tevékenysége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Trefán, Józsefné (1998) Decentralizáció és a szolgáltató jellegű hivatali szervezet szükségessége az egészségbiztosítás szervezeti rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tulipán, Lászlóné (1998) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci helyzetének és a munkanélküliek ellátásának alakulása 1994-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Táborossyné Morvay, Zsuzsanna (1998) A jogosultság elbírálása és összegszerűség meghatározása megváltozott nyugdíjrendszerünkben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tímárné Fekete, Ibolya (1998) Egészségvédelem napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Liboriuszné (1998) A társadalombiztosítás igazgatása, jogi alapjai. Egészség-betegség biztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lászlóné (1998) A népesedéspolitika és társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vas, Jánosné (1998) Családi pótlék országos ütköztetési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veréb, Sándorné (1998) Az egészségbiztosítás által folyósított ellátások a szociálpolitika rendszerében - Jogszabályok elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, Dr. Tiborné (1998) Az Európai Unió szociális védelmi szabályozásainak egyes kérdései, a biztosítási kötelezettség járulékfizetései - Magyarország csatlakozási szándékának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Gyuláné (1998) A családi pótlék jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Válóczi, Mónika (1998) Az ombudsman működésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Sándorné (1998) Megtérítési ügyek alakulása a gazdasági rendszerváltozás időszakában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

W

Walchné Kremlicska, Katalin (1998) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

É

Érsek, Ferenc (1998) Az egészségügyi rendszerek elméleti alapjai, a háziorvosi ellátás rendszere és finanszírozási módjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Üveges, Sándorné (1998) A társadalombiztosítás nyújtotta egészségügyi szolgáltatások igénybevétele Magyarországon 1992-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrhalmi, Sándorné (1998) Gyári munkásság a 90-es években Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. április 1. 07:46:26 CEST.