Item where specialization "társadalombiztosítási" and date of item 1997

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | Ú
Number of items: 102.

A

Aczél, Lászlóné (1997) Egyes életmódbeli változások hatása a lakosság állapotára, a rokkantság kialakulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babenyecz, Mónika (1997) A gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggései Kiskunhalason. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz, Orsolya (1997) Munkanélküliség, foglalkoztatottság Magyarországon 1990 és 1996 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1997) Szociális biztonság Magyarországon a rendszerváltozás után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Binszki, Csaba (1997) Jelenlegi és az 1975. évi II. törvény családi pótlékra vonatkozó szabályok közötti eltérések és kihatásai a többgyermekes családokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodolainé Szabó, Magdolna (1997) A foglalkoztatás kérdései változó világunkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Zsuzsanna (1997) A családi pótlék és az arra jogosultak köre, különös tekintettel a nevelőszülőkre, állami neveltekre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Andorné (1997) A magyar társadalombiztosítás kialakulásának előzményei, fejlődése, napjaink társadalombiztosítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Both, Jenő (1997) Az ügyfélcentrikus szemléletmód megjelenése az Egészségbiztosítási Önkormányzat Stratégiájában és az ügyfélszolgálatok szerepe az egészségbiztosítás arculatának alakításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Füleky, Jolán (1997) A ma Magyarországának öregségi nyugdíjrendszere, dilemmák az Európai Unióhoz csatlakozás és Európa változó nyugdíjrendszerének tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Jánosné (1997) A társadalombiztosítás irányítása és szervezete a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csepcsányi, Aladár (1997) Kisebbségek szociálpolitikai juttatásának lehetőségei a mai Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czirokné Csányi, Mária (1997) Demográfia a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuppon, Tibor (1997) Társadalombiztosítási üzemi kifizetőhelyek kialakulása, működése, ellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák, Józsefné (1997) Társadalmi változások hatása a lakosság egészségi állapotára - a rokkantság kialakulásának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi, Ferenc (1997) A társadalombiztosítás működéséhez szükséges biztosítotti és munkáltatói adatok. Az adatszolgáltatás rendszerének fejlesztése, egyszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fakan, Józsefné (1997) A gazdasági társaságok működése, a tagok biztosítása és járulék fizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, János (1997) A társadalombiztosítási rendszer önkormányzati irányítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Csabáné (1997) A kábítószer és pótlóanyagokkal való visszaélés alakulása Magyarországon. A drogfogyasztást kiváltó és motiváló tényezők. A drogfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb devianciák. A drog elleni harc. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galiba, Ildikó (1997) A gazdasági társasági tagokra vonatkozó járulékfizetési szabályok tendenciái az 1980-as évektől napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Geicz, Gézáné (1997) A társadalombiztosítási intézményi rendszerének alakulása 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs, Krisztián (1997) Recessziók és a munkanélküliség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Grexa, István (1997) Végrehajtási-behajtási jog a magyar társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz, Árpád (1997) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának helyzete, a technológiai háttér korszerűsítésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gálné Perge, Irén (1997) Az anyasági ellátásokra és a gyermekgondozási segélyre vonatkozó szabályok változása az elmúlt 30 évben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

H

Herczeg, Endre (1997) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere, kialakulása, biztosítási kötelezettség, járulékfizetés és annak ellentmondásai - elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, dr. Pál (1997) Társadalombiztosítási követelések, beszedés, behajtás, végrehajtás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

I

Istántsuly, Dezső (1997) A társadalombiztosítási önkormányzati irányítás kialakulása és helyzete hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei, Ferenc (1997) Rendszerváltás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jászberényi, Lászlóné (1997) A jelenlegi rokkantsági nyugdíjrendszer és a foglalkozási rehabilitáció intézményének összefüggései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai, Balázs (1997) A szociális intézmények rendszerének alakulása Veszprém városában 1990-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Ferencné (1997) A családi pótlék fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kecső, Jánosné (1997) A mezőgazdasági munkavállalók betegbiztosításának változásai a XX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártóné Dr. Fodor, Anikó (1997) A tartósan beteg, illetve testileg vagy szellemileg fogyatékos gyermekeket nevelő családokat megillető társadalombiztosítási ellátások jogi problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Károlyné (1997) A nyugdíj összeg kiszámításának változásai 1975.07.01-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Józsefné (1997) Nyugdíjbiztosítás helyzete 1991-1996 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1997) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartási rendszere átalakításának, korszerűsítésének egyes kérdései a hagyományos felosztó-kirovó nyugdíjrendszer és a tervezett nyugdíjreform tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Éva (1997) Szolidaritás, méltányosság a magyar társadalombiztosításban betegségi-anyasági szakterületen 1975-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Klaics, dr. Erzsébet (1997) A főváros IX. és XIX. kerülete felnőtt és gyermek lakosságát ellátó háziorvosi szolgálat 1996. május havi munkája során regisztrált keresőképtelen állomány elemzése, értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, József (1997) Anyasági-gyermeknevelési támogatás készpénz ellátás formái, kialakulásától-napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Jánosné (1997) A szociális és biztosítási típusú ellátási rendszer kapcsolata és ellentmondásaik napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Géza (1997) Az egészségügy igazgatás 1990-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Károlyi, Árpádné (1997) A kötelező nyugdíjbiztosítás, mint szolidaritáson és kockázatközösségen alapuló rendszer, különös tekintettel Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási szándékára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, József (1997) Az 1975. évi II. törvény alapján megállapítható saját jogú nyugellátások főbb jellemzői. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lekics, Ferenc (1997) A magyar egészségbiztosítás intézményrendszerének fejlődése a II. világháborútól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magi, Gábor (1997) A családi pótlék kialakulása, fejlődése a szociálpolitikai ellátások rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Maszong, Attila (1997) A jelenlegi nyugdíjrendszer átalakításának lehetséges modelljei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklósi, Ilona (1997) A szegénység értelmezésének szociálpolitikai interpretációi Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Imre (1997) Magyarország családtámogatási rendszere 1950-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1997) Az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárak működése - Azonosságok és különbözőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tiborné (1997) Káros társadalmi hatások és ezek alakulása a rendszerváltozás folyamatában - Deviáns viselkedések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Monostory, Sándorné (1997) Közép-Európai országok csatlakozási feltételei, különös tekintettel az agrárgazdaságra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moravecz, Istvánné (1997) A biztosítottak köre és a fizetendő járulékok változásai az 1975. évi II. törvény tükrében, rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Módos, Ferenc (1997) Vállalkozási lehetőségek Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Erika (1997) Ügyfélszolgálat az egészségbiztosításban - A hivatali ügyintézéstől a szolgáltató jellegű társadalombiztosítási rendszerig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajosné (1997) A gyógyszerellátás és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imréné Majoros, Éva (1997) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak jelenlegi helyzete és fejlődési perspektívái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Pál, Zsuzsanna (1997) Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszki, Éva (1997) Egyéni- és társas vállalkozások járulékfizetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotai, Péter (1997) A népesedéspolitika és ennek célját szolgáló szociális intézkedések 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Flesch, Katalin (1997) Egyes életmódbeli változások és környezeti ártalmak hatása a lakosság egészségi állapotára - Egészségünk megőrzése az egészségügyi reform tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Plósz, István (1997) Különböző vállalkozási formákban munkát végzők biztosítása és járulékfizetése az 1975. évi II. törvény hatálybalépésétől. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Póczik, Kálmánné (1997) Betegek jogainak érvényesülése, problémái Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rausz, István (1997) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása és foglalkoztatása - A rehabilitációs célszervezetek hasznossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ress, dr. Gizella (1997) Rokkantság és munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990-1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai, Antal (1997) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schaffer, Istvánné (1997) Az alkoholizmus elleni küzdelem társadalompolitikai jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, László (1997) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Ipolyszegi, Ágnes (1997) Jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sirokiné Barbócz, Ágnes (1997) Közgyógyellátás, szociálpolitika, szociális ellátások hatása a társadalombiztosítás gyógyszerköltségvetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Róbertné (1997) A kárpótlás fogalomköre és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított kárpótlások beillesztése a nyugdíjfolyósító rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somoskövi, Zoltán (1997) Az időskorúak szociális gondozása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Spollár, László (1997) Az alkoholizmus elleni küzdelem társadalom-politikai jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Anna (1997) Jellegzetes hajléktalan életutak. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Endre (1997) Az otthoni ápolás Békés megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Endre (1997) TÁPIR (Táppénzes Informatikai rendszer). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Fülöp (1997) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1997) Orvosok és betegek jogainak érvényesülése Magyarországon - Az eutanázia etikai és jogi vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1997) A járulékrendszer bemutatása a változások tükrében, járulékellenőrzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, József (1997) A vezető kiválasztódása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Júlia (1997) A hátrányos társadalmi helyzet tényezői Békéscsabán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Andorné (1997) A rokkantsági nyugdíjrendszer és a megváltozott munkaképességűek jogait szabályozó 871983. (VI. 29.) EüM-PM. rendelet összehasonlítása és gyakorlati problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, dr. István (1997) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat jogi szabályozása és determinált funkcionálása egyes kérdéseiről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes, Dr. Györgyné (1997) Az egyéni fizetés követhetőségének kérdései mint a kockázat közösség és a szolidaritás elvének európai problematikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztán, György (1997) Anya és gyermek a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sásdi, Lászlóné (1997) Az öngyilkosságok alakulása, témái és demográfiai jellemzői hazánkban, kiemelten Békés megyében a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Péter István (1997) Az öngyilkosságok statisztikája Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a XX. században 1992-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Thoma, Lászlóné (1997) Az egyéni és társas vállalkozók biztosításának és járulékfizetésének alakulása, a rendszerek összehasonlítása 1982-től 1997-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Péter (1997) Az öngyilkosságok számának alakulása és demográfiai jellemzői Somogy megyében a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tulipán, László (1997) A társadalombiztosítás szakszervezeti irányítása, igazgatása, ellenőrzése, jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadál, Lajosné (1997) A közszolgálati jogviszony szabályozási rendszerének elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Valentovics, Beáta (1997) Az orvosok jogai, kötelezettségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ferenc (1997) A gyermekneveléssel kapcsolatos ellátási rendszer problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Dóra (1997) A készülő nyugdíjreform elvi kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Viola, Zsuzsanna (1997) A társadalombiztosítás intézményrendszerének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Gyula (1997) Nyilvántartás, adatszolgáltatás, adatvédelem helye, szerepe a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várszeginé Radovics, Gertrud (1997) A pártok gyermeknevelési támogatásával kapcsolatos programjának megvalósulása, a központi pénzalapra gyakorolt hatása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vétek, Dr. Jánosné (1997) A társadalombiztosítás szerepe a humán kockázatok kezelésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Sándor (1997) A társadalombiztosítási kintlevőség behajtásának elemzése, megoldási javaslatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, Andrea (1997) A gyermekes családokat segítő szociális ellátórendszer közelmúltbeli változásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Áts, dr. Lászlóné (1997) Jogorvoslat a társadalombiztosítás rendszerén belül és a bírósági eljárásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újfaludi, Pálné (1997) A gyermekvállalást befolyásoló állami intézkedések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 28. 02:14:21 CEST.