Item where specialization "társadalombiztosítási" and date of item 1996

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 95.

A

Ambrusné dr. Nagy, Erzsébet (1996) A munkavédelemről és a társadalombiztosításról szóló törvények kapcsolódási pontjai a megtérítési ügyek tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsárdi, Sándorné (1996) A biztosítási és a szolidaritási elv érvényesítése a magyar nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Zoltán (1996) A méltányosság helye, szerepe a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes, Gabriella (1996) Az önkéntes kiegészítő pénztárak alakításának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetősége a vasutaknál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Győző (1996) Társadalombiztosítási járulékok és követelések beszedése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Besze, Imre Tibor (1996) A munkajog és a társadalombiztosítási jog összefüggése, kapcsolatrendszere kialakulásától napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bibók, Péter (1996) Az egészségbiztosítás intézményi működésének értékelése a modern munkaszervezés megvalósíthatóságának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blaskó, Tibor (1996) Önkormányzati szociális ellátások és a társadalombiztosítás összefüggő kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Kornél (1996) Machiavelli és a machiavellizmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borhi, Józsefné (1996) A központi költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetések kapcsolata, különös tekintettel a nyugdíjrendszer reformjára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi, Tamásné (1996) A baleseti ellátások és baleseti a megtérítés rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Béza, Dr. Dánielné (1996) Az egészségügyi ellátó rendszerek alakulása és a biztosítási rendszer kapcsolatainak fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csizmár, Józsefné (1996) TÖSZIR (Társadalombiztosítási Önkormányzatok Számítógépes Rendszere) A járulék - folyószámla elszámolás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka, Lajosné (1996) Az egészségügy finanszírozásának időszerű kérdései, különös tekintettel a járóbeteg ellátás finanszírozására, és annak Vas megyei tapasztalataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csékiné Varga, Éva (1996) A járulék és folyószámla szakterülettel kapcsolatos feladatok irányítási és szervezeti megoldása a két ágazat kivonásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Csaba (1996) Az önkormányzat és a társadalombiztosítási rendszer Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, Ferenc (1996) Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása a szolgálati idő és a munkabérátlag függvényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dolgos, Sándor (1996) A készpénzellátások alakulása a betegségi és anyasági ellátások rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Duchon, Gyuláné (1996) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság és Nyugdíj Igazgatósága létrejötte, helye és szerepe a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, András (1996) Segítő családtagok biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gusztáv (1996) Belső ellenőrzés a Társadalombiztosítási Önkormányzatok megyei igazgatósági szerveinél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, István (1996) Jövedelemhez igazodó egészségbiztosítási készpénzellátások megállapítása és folyósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Gézáné (1996) A vasutas társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődése, eltérő sajátosságai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fegyveres, Mária (1996) Betegségi-anyasági keresetpótló készpénzellátások rendszerének fejlődése, főbb jellemzői és időszerű kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyőfalvi, György (1996) Egészségügyi rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai, János (1996) Fedezeti rendszerünk kialakulása, biztosítási kötelezettség, járulékfizetés és annak anomáliái - elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

H

Herenkovics, Csilla (1996) A betegbiztosítás fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hetényi, Dr. Rózsa (1996) Baleseti ellátások - A munkáltató megtérítési kötelezettségének szabályai, feltételei üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hlavács, Dr. Éva (1996) A balesetbiztosítási ágazat kialakításának egyes kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, János (1996) A nyugdíjigény elbírálásának főbb problémái és a megoldás módjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (1996) A mezőgazdaságban dolgozók társadalombiztosításának alakulása az 1992. évi szövetkezeti törvényig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hulák, Zsuzsanna (1996) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak funkciói és megalakítása a Magyar Iparszövetség érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezeteknél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Károly (1996) Főbb családtámogatási formák bemutatása Magyarországon kezdetektől napjainkig egyes népesedéspolitikai összefüggésekkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jurth, Gabriella (1996) Szociálpolitikai egyezményeink ma és a jövőben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Csaba (1996) A társadalombiztosítási ellenőrzés jelentősége a munkáltatók és kifizetőhelyek vonatkozásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapás, József (1996) A társadalombiztosítás végrehajtási, behajtási tevékenység hatása a járulékbevételek alakulására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Sándorné (1996) Kifizetőhelyi és társadalombiztosítási feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Hegedűs, József (1996) Táppénzrendszerünk időszerű kérdései, a szabályozás hiányossága, ellentmondása, lehetséges megoldások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kisdeák, Mária (1996) Nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátások és kapcsolatai a társadalombiztosítási ellátásokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kisgyura, Dr. Attila (1996) A társadalombiztosítás és a végrehajtási jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Poór, Emma (1996) A nyugdíjkorhatár változásának értékelése 1952-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kollátor, András (1996) Népességpolitika és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1996) Az egészségbiztosítási alap finanszírozási kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1996) A nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások alapját képező szolgálati idők és azok nyilvántartása, igazolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Krutzler, Istvánné (1996) Magyarországi nyugdíjrendszer az adatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, Barnabásné (1996) A harmadik biztosítási ág: A balesetbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladinszkiné Dr. Gáspár, Klára (1996) Drogfogyasztás, mint társadalmi probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyelné Szinyéri, Ildikó (1996) Az egészséghez és szociális biztonsághoz való jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Longera, Tibor (1996) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere és fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, József (1996) A vasútegészségügy kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lutz, Károlyné (1996) A német nyugdíjrendszer sajátos, legfontosabb vonásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Gizella (1996) A családi pótlék intézményrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Péterné (1996) A társadalombiztosítási és szociális családi támogatási rendszer változásai a népesedési viszonyok alakulásának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony, István (1996) A nyugdíjrendszer reformja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Pál (1996) A balesetbiztosítás jelene és jövője. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Péter (1996) Családi pótlék szerepe a szociálpolitikában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri, Lászlóné (1996) A nyugdíjkorhatár emelésének ösztönzési és érdekeltségi vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy, Sándor (1996) Egyéni és társas vállalkozások biztosítási, járulékfizetési kötelezettségének rendszere, a megoldásra váró feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi, László (1996) A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatási rendszerének kialakulása és az önálló biztosítási ágak fejlődési lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklovich, Pál (1996) A társadalombiztosítási járulékfizetés rendje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Annamária (1996) A társadalombiztosítási járulékok alakulása országosan, beszedési módja Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miletin, Istvánné (1996) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási rehabailitációjának nehézségei, problémái hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Millenné Dr. Vahl, Dr. Krisztina (1996) Szociálpolitika és társadalombiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miszory, Béla (1996) Az egészségbiztosító természetbeni és pénzbeni szolgáltatásainak informatikai támogatottsága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1996) A társadalombiztosítási járulékok és a munkajövedelmek viszonya. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Kozma, Zsuzsanna (1996) Járulékkirovástól a behajtásig (Az adósállomány kezelése a járulék-folyószámla és a behajtási-végrehajtási szakterület együttműködésével). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Gábor (1996) A gyermekneveléssel kapcsolatos szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymányai, Antalné (1996) A munkanélküliség, és annak kialakulása Magyarországon, lehetséges megoldásai a mai gazdasági viszonyok közepette. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Mészáros, Zsuzsanna (1996) Nyugdíjmegállapítás az időarányos teherviselés elvén kötött szociálpolitikai egyezmények alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Andrásné (1996) Egyéni vállalkozók járulékfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvariné Bulik, Ágnes (1996) Út a hajléktalansághoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Gyula (1996) A társadalombiztosítás finanszírozási kérdései különös tekintettel a közgazdasági környezet változásaira, valamint a szociálpolitikában bekövetkezett strukturális változásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Dr. Judit (1996) Méltányosság a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Jánosné (1996) Nyugellátás, baleseti ellátás iránti igények érvényesítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, József (1996) A helyi önkormányzat által megvalósuló szociális ellátórendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Károly (1996) A munkáltató megtérítési kötelezettsége üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap, Sándor (1996) A munkáltatók, foglalkoztatók társadalombiztosítási szakellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Varga, Anna (1996) A védett személyek körének fejlődése a magyar társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, László (1996) Az informatika fejlődése és jövője a társadalombiztosítás területén Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petri, András (1996) A társadalombiztosítás fejlődése a mezőgazdasági szövetkezetekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Peták, Ildikó (1996) Az egészségügyi megelőzés, mint a szociális gondolkodás része. Az életszemlélet és életvezetés fontossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pincési, Jánosné (1996) Az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályai és korszerűsítésének szabályai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Poór, Jenő (1996) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásának tapasztalatai a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik Endre, Ákosné (1996) A társadalombiztosítási nyilvántartási rendszer kialakulása, fejlődése, kritikus pontjai és egy egységes számítógépes nyilvántartási rendszer megteremtésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Révész, Károlyné (1996) Családokat támogató szociális ellátások az Európai Közösség országaiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schrenk, László (1996) A járulékfizetésen alapuló kötelező egészségbiztosítás és a kapcsolódó jogosultság, valamint a kiegészítő biztosítás néhány európai országban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Béla (1996) Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, György (1996) Az egységes társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek azokon belül a nyugdíj alapját képező átlagkeresetek fejlődése, változatai napjainkig és a megoldásra váró kérdések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szeimanné Berta, Erika (1996) Az állami gondoskodás megvalósulása a szociális ellátások keretében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szeremi, Lászlóné (1996) A mezőgazdaságban dolgozók biztosítási rendszerének alternatív fejlődési irányai Magyarországon piacgazdasági viszonyok között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Józsefné (1996) Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások tagjainak biztosítási és járulék fizetési kötelezettsége: a fejlődés útja, aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sós, Anikó (1996) Az egészségbiztosítás szerveinek feladatai és a végrehajtás szervezeti lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth, Imre (1996) Civil szerveződések a szociálpolitikában. Segélyező és önsegélyező egyletek Békés megyében a reformkortól 1950-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1996) Baleseti ellátások és fedezeti rendszerének alakulása napjainkig hazánkban. A baleseti ellátások megtérítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Gyöngyi (1996) Gyermekvállalással és neveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási és szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. április 1. 06:40:49 CEST.