Item where specialization "pedagógus szakvizsga holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés" and date of item 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Á
Number of items: 76.

A

Andrej Éva Mária (2016) Egy intézményi minőségirányítási rendszer működésének tapasztalatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balla Norbert Csaba (2016) A tanszabadság és a tanítás szabadsága az elmúlt huszonöt évben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Barabásné Morvai Tímea (2016) Vezetői feladatok vizsgálata a művészeti iskolába. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bolcsóné Kassai Erna (2016) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Adrienn Violetta (2016) Az oktatáspolitikai decentralizáció és centralizáció hatása a Pálmonostorai Általános Iskola vezetésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borda Tiborné (2016) Tervezett szervezet átalakítás, fejlesztés, változásmenedzsment a salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cseke Izabella Mónika (2016) Beszédfogyatékosság az óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki Csilla Mária (2016) Az iskola és kapcsolati hálója. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Róbert (2016) Felnőttképzési projektek vezetése a GINOP-6.1.1 kiemelt projekt tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Dénes (2016) A szakképzési rendszer változásainak hatása és megítélése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czinegéné Ladányi Julianna (2016) Az intézményi eredményesség javításának lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

D

Demeter Tiborné (2016) Az érzelmi intelligencia és a kommunikáció szerepe a vezetői munkában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Erika (2016) Pedagógusok elégedettségének mérése egy összevont iskolai szervezetben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecseri Anett (2016) Intézményünk innovációs tevékenységének megvalósulása az autista óvodai csoport létrehozása kapcsán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fercsik Zsuzsanna (2016) Az intézményvezető befolyásának (hatalmának) forrásai, különös tekintettel a vezetői kommunikációra és a szervezet információs rendszerére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fogasné Matula Zsuzsanna (2016) Esettanulmány az egyházi fenntartóváltásról a zsombói óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gáspárné Ocskai Márta (2016) Az óvoda iskola kapcsolata a beiskolázás tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gömbiczné Kanyó Beatrix (2016) A Pásztói Tankerület és a Váci Egyházmegye általános iskoláiban működő belső önértékelési rendszerek bevezetésének tapasztalatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Görgényi Péter (2016) Vezetői döntés és döntés előkészítési folyamat, adott szabályozási keretek között. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajba Marianna (2016) Egy iskolai innováció tanulságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Harnos István (2016) Az utóbbi évek változásainak hatása az iskolavezetés jogi környezetére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka Zsolt (2016) Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program eredményessége a vezetés aspektusából. Other, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kerekes Gábor (2016) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére alapfokú művészetoktatási intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Tóth Ildikó (2016) A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása az általános iskolákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Balla Ágnes (2016) Az országos kompetenciamérések felhasználása az iskola eredményességének javítására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Hegedűs Gabriella (2016) A vezetői döntés hatása a tanulószervezetté válásra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsik Éva (2016) Az emberi erőforrás menedzsment és az intézmény stratégiájának egymásra hatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Zsoltné (2016) A halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Adrienn (2016) Egy megvalósult iskolai innováció tapasztalatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Bernadett (2016) Társadalmi környezet szerepe az óvoda kapcsolatrendszerének tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz Krisztina (2016) Művészetoktatási intézmény társadalmi kapcsolatrendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kézsmárki János (2016) Tehetségek azonosítás és gondozása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lefor Gyula (2016) Innováció, az Arizona program bevezetése és tapasztalatai a Várkonyi István Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták Attila (2016) Minőségfejlesztés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mocsári Nóra (2016) Strukturális fejlesztés alulnézetből - A középfokú szakképzés átalakítása egy észak-magyarországi intézmény szemszögéből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári Zoltán Antalné (2016) Az intézményvezető szerepe a tanórán kívüli tevékenységek koordinálásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Balla Edit Henriett (2016) A vezető szerepe az iskola kommunikációs tevékenységében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mádi Éva (2016) A szakértői bizottságok múltja és jelene. Other, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Ildikó Mária (2016) Változások és innováció menedzselése az óvodai gyakorlatban. Az Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök valamint korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása egy német nemzetiségi óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Józsefné (2016) Változásmenedzsment társult intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2016) Az intézmény vezetésének gyakorlati kérdései - Az intézményvezető feladatai (általános iskola, középiskola, kollégium). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Piroska (2016) Hazai testvériskolai kapcsolat fejlesztése. Vezetői tapasztalatok. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Dóra (2016) Az Alapfokú Művészeti Zeneiskolák helyi és rendszer szintű nehézségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nyirádi Krisztina (2016) Szervezeti kultúra a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Német Krisztina Eszter (2016) Van időgazdálkodása a pedagógusnak? A pedagógusok időgazdálkodása és az ahhoz társuló vezetői tevékenységek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ordasi Krisztián (2016) Szakképzési Centrum minőségirányítási rendszerének kialakítása az iskolák intézményi önállóságának megtartásával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palotásné Pityi Enikő (2016) Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek felhasználása az intézmény fejlesztésében. Az iskolavezetés szerepe a mérési eredmények hasznosításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Mihályné (2016) Vezetői feladatok az EGYMI-ben az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése során. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Ágnes (2016) Zeneoktatás szerepe a köznevelésben. Zenetanulás az egészséges személyiség fejlődésében a vezető szemével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pólyikné Horváth Klára (2016) A sikeres vezetők hét szokása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

R

Riclerné Jedlicska Judit (2016) A vezető felelőssége a szervezetfejlesztésben egy hátrányos helyzetű iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó Ilona (2016) Iskolai szervezetfejlesztés: autizmussal élő tanulók integrációja felkészítő tanulócsoportjának indítása többségi iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rimócziné Forgó Ildikó Mária (2016) A vezető szerepe az intézményirányításban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmiedt Magdolna (2016) A vezetői kommunikáció hatása az intézmény információs rendszerére, működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sellei László (2016) Projektoktatás a szakgimnáziumi ágazati képzésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sujtóné Szuh Emese (2016) A team, mint az intétmény alappillére, fejleszthetőségének lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Erika (2016) Konfliktuskezelés az alternatív iskolákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsa (2016) Egy megvalósult szakmai fejlesztés tanulságai – vezetői szemszögből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Lukács Andrea (2016) Az óvodai Pedagógiai Program felülvizsgálata a megváltozott vezetői kompetenciák tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Orosz Szilvia (2016) Hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Nóra (2016) Intézményi fejlesztés az emberi erőforrás rendszereken keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi László (2016) A túrakenuk mint oktatást segítő eszközök alkalmazási lehetőségei a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szak oktatásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajtiné Miklós Bernadett Mária (2016) Változások menedzselése, innováció szervezetfejlesztés egy intézmény hosszútávú történetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tiba Gabriella (2016) A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola könyvtárának innovációja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tinka Edit (2016) A pedagógus továbbképzések szerepe a szervezeti elkötelezettség kialakításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Tubakné Tütő Ágnes (2016) A vezető feladata a szervezet tanulószervezetté válásának folyamatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos Lászlóné (2016) A vezető hatása a szervezet működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányi Lívia (2016) A változásmenedzselés szervezeti, vezetői, környezeti, szakpolitikai feltételei egy nyelviskola példáján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Krisztina Katalin (2016) A Biztos Kezdet Program szerepe az esélyegyenlőség támogatásában, együttműködés az intézményes nevelés színtereivel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Török Anita (2016) Vezetői eredményesség a vezetői tulajdonságok tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tőzsér Katalin (2016) Az Országos kompetenciamérés hatása egy adott intézmény eredményességének javítására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugra Zsuzsanna (2016) A duális képzés vezetői, szervezési és pedagógiai feladatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga Tamás (2016) Az elektronikus napló bevezetésének feltételei, folyamata és tapasztalatai az intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Pulai Edina (2016) Tehetséggondozás az iskolai arculatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Véninger Erzsébet (2016) Konfliktuskezelés az iskolában tanórán és tanórán kívül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádámné Szurma Mária (2016) A tanfelügyelet és a szakképzési folyamatellenőrzés, mint szakfelügyelet összehasonlító értékelése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 25. 23:53:07 CET.