Item where specialization "pedagógus szakvizsga holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés" and date of item 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 76.

Alföldiné Hende Márta (2013) Az óvodai integrációs fejlesztő program megvalósításának egy lehetséges módja, mint innovációs folyamat. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Andáné Hendrik Mária (2013) Sikeres vezetői tulajdonságok, vezetési stílusok Törökszentmiklós város óvodai intézményeiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoniné Sárosi Márta (2013) Mérés - Értékelés? A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanári munkát értékelő rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabásné Deli Zsuzsanna (2013) A szabad iskolaválasztás hatásai egy kisváros iskolarendszerére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Mayer Zsuzsanna (2013) Intézményvezetés feladatai a kompetenciamérés eredményeinek tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs György (2013) Az iskolaigazgató vezetői befolyásának, hatalmának forrásai, tevékenysége sikerességének feltételei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Gáborné (2013) A Csengőszó-program a ceglédi Várkonyi István Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borók Edit (2013) Az intézményi eredményesség növelésének lehetőségei - Sikeresek-e az ökoiskolák? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Mária (2013) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna Judit Erika (2013) Kistelepülési iskola eredményességének javítási lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csibi Enikő (2013) Az 1993. évi LXXIX. számú közoktatási törvény és a 2011. évi CXC. számú nemzeti köznevelési törvény összehasonlító elemzése, különös tekintettel az SNI ellátásra, a vezető szemszögéből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely Szilvia (2013) Szervezeti klíma vizsgálata a Székács Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csikota József (2013) Művészetoktatás európai színvonalon - térségi művészeti képző központ létrehozása Makón. Egy uniós pályázat vezetői tanulságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi Ágnes (2013) Csapatmunka, a tanítói együttműködés és a csapathatékonyság kapcsolatának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Császár István (2013) Intézményvezetők a tehetséggondozásért. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Petra (2013) Akit a munkatársak szívesen követnek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Demény Ágnes (2013) A szolnoki Széchenyi István Gimnázium szervezeti kultúrája és struktúrája az utóbbi évek változásainak tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka Zoltán (2013) A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kialakítása és bevezetésének tapasztalatai a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Egri Ágnes (2013) Szervezetelemzés és -fejlesztés Waldorf-iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Gabriella (2013) Egy közoktatási intézmény egyházi fenntartásba adásának kommunikációs folyamata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farczádi Bencze Tamás Imre (2013) Új köznevelési környezet - új PR kihívások. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Forintos Sándor (2013) Innovációs törekvések a Laurus Művészeti Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fröhlichné Kapronczay Éva (2013) Az intézményvezető segítő szerepe a pedagógiai munkában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Giethné Viktor Edit (2013) A vezető adottságainak, kompetenciáinak, képzettségének, tapasztalatainak összefüggése az intézményműködéssel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Tünde (2013) A PR tevékenység szerepe az oktatási intézményekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Guba Mónika Ilona (2013) Út az intézményvezetővé válás felé. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukinné Brczán Szpomenka (2013) Szervezetfejlesztés köznevelési intézményben, különös tekintettel a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Wittich Szilvia (2013) A demográfiai változások hatása a mindszenti általános iskolára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hadnagyné Csomor Andrea (2013) Szervezeti kultúra vizsgálata egy református általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozóné Hungler Hildegard (2013) Egy megvalósult innováció tanulságai. Az eset és ami mögötte van. Az esetmegbeszélés létrejötte egy középiskolai kollégiumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüsné Ócsai Mária (2013) Az értékelési gyakorlat fejlesztése a Derkovits Gyula Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Icsó Miklósné (2013) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közoktatási feladat ellátási rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Bánhidi Márta (2013) Az országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata a kompetencia alapú oktatás tükrében Domaszék és Röszke általános iskoláiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Soós Ágnes (2013) A nevelés-oktatás személyi feltételei a Karcagi Tankerületben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsváriné dr. Pásztor Anikó (2013) A pedagógusok kiégését befolyásoló tényezők vizsgálata egy jászberényi iskolában. Az intézményvezető lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tibor (2013) Az iskolaműködés értékelése. Átfogó retrospektív értékelés egy iskolaintézmény működésének közelmúltjáról. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák György (2013) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. A sikeres vezetés kritériumai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz Katalin (2013) Igazgatók új vezetési feladatai a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának körében. Különös tekintettel az autizmus spektrum zavarral élőkre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krämmer Erika (2013) Hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai Csaba (2013) Az iskolaigazgató vezetői befolyásának, hatalmának forrásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkovich Krisztina (2013) A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működése egy általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Liptákné Czakó Karola Ildikó (2013) Az országos kompetenciamérés eredményeinek hasznosítása - vezetői szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

László Tibor Zoltán (2013) Az iskolai innováció. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Gézáné (2013) Szükségszerű változtatásból sikertörténet. Közbiztonsági fakultációs képzés a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Makainé Zérczi Zsuzsanna (2013) Az oktatásirányítás szintjei, felelősség, hatékonyság, korlátozott racionalitás a stratégiai tervezésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Malcsik Mónika (2013) Vezetői kommunikáció, ezen belül a szervezet információs rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Józsefné (2013) Az intézményvezető igazgató hatása a nevelőtestület működésére, eredményességére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Lajos (2013) A tanulói részvétel lehetőségei az intézmény működtetésében és fejlesztésében az alapítványi vagy magán fenntartású, középfokú oktatási intézményekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Balázs Sándor (2013) Motiváció és motiválás megjelenése az iskolában. Motiváció a vezetői tevékenység centrumában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Márki Zay Dániel (2013) Sajátos vezetési feladatok a kollégiumban. A kis férőhelyi létszámból adódó rendszerhibák, a kollégiumok vezetési problematikája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Palotainé Szabó Éva (2013) Szülői és iskolai elégedettségmérés szerepe az intézményfejlesztésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás Zoltán (2013) A pedagógus továbbképzés jogi szabályozásának jellemzői, lehetőségek a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet fejlesztésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Spiegelhalter Julianna (2013) Vezetési kommunikáció, a szervezet információs rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti Péter (2013) Az oktatásirányítási rendszer átalakulása a jászsági kistérségi integrált tanügyigazgatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pribelszki Péterné (2013) Sikeres vezető, sikeres vezetés. Napjaink sikeres óvodavezetője. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Reményi Ferencné (2013) Női vezetők helyzete a köznevelés rendszerében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Kocsis Krisztina (2013) Falusi iskola - Jó iskola! Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sarusi Etelka (2013) A Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó működése 2007-2013 között Szeged és (kis)térségében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (2013) Az iskolai szervezet kultúrája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2013) Egy intézményi összevonás, mint változás és hatása az eredményességre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szacsúriné Hogya Klára (2013) Innováció az iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szentiványi-Szeles Beáta (2013) Pedagógusértékelés vezetői szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi Marianna (2013) Egy megvalósult pedagógiai innováció nyomában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szügyi Dezső (2013) Stresszforrások a pedagógus társadalom különböző szegmenseiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Zsuzsanna (2013) Az információáramlás és a vezetői kommunikáció hatása az intézmény működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasev Marinné (2013) A hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tráserné Horváth Annamária (2013) A változás kezelése, mint vezetői feladat szociálpszichológiai aspektusokból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (2013) Az óvodai tehetséggondozás rendszerének kiépítése, működtetése a vezető szemszögéből. Egy óvodai innováció útnak indítása, és fenntarthatósága változó oktatási rendszerünkben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ujváriné Koczkás Orsolya (2013) A vezetői szerepfelfogás változtatásának szükségessége egy intézmény átszervezés következtében. Eltérő vezetői feladatrendszer egy ÁMK tagintézmény és egy önálló köznevelési intézmény vonatkozásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Utasi Katalin (2013) Munkahelyi klíma mérése egy többcélú, közös igazgatású oktatási-nevelési intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Béla Zoltán (2013) Az intézményvezetés szerepe az intézményközi kapcsolatok alakításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vekerdy Dániel (2013) Igazgatás a Waldorf iskolákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Éva (2013) A kölcsönös frusztráció csapdájában. Intézményi tapasztalatok az iskolai agresszió megjelenéséről 2013-ban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Zomborné Festő Boglárka (2013) A hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zrínyi Péter Tibor (2013) Az intézményösszevonás, mint kényszer-változtatás hatásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zérczi Miklós (2013) Humánerőforrás menedzselés a változó környezetben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 17. 01:38:19 CEST.