Item where specialization "pedagógia" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 91.

B

Balogh István Túlkorosság és deviáns viselkedés (Kaposvár általános iskoláiban végzett szociológiai felmérés alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Horváth Tamara Diákélet Budapesten és Pécsen (Néhány szabadidőtevékenység összehasonlítása). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Szabó Ibolya Miért tanulja (vagy nem tanulja) a mai diák a természettudományos tárgyakat? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barcza Györgyné A kompenzálás lehetőségei és módszerei a heterogén nagycsoportban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bech Béláné A környezet hatása egy óvoda társas szerkezetének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bella László Az 1457. sz. Kossuth Lajos Úttörőcsapat története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bombay Lászlóné Kulcsár Gyöngyi Egy közösség alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserpán Mária Diákotthoni csoport nevelésszociológiai vizsgálata Csepregen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő Aranka A bábjáték személyiségfejlesztő szerepe csoportszituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Istvánné A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház tevékenysége az általános iskolás korú tanulók nevelése érdekében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Cynolter Magda Az auditív szemléltetés szerepe az alsótagozati oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dudás Dezsőné A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Medgyesbodzás községben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fabolya Balázs Az ifjúsági turizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Attila Eltérő életkorú gyerekek szakrajaira épülő úttörőcsapat tevékenységével kapcsolatos kísérletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László Az általános iskolai felsőtagozat helyzete Kecskemét járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Béla A tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ildikó A tolna megyei tanuló ifjúság politikai, társadalom- és természettudományos ismereteiről készült felmérés adatainak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál Éva A fonématikus hallás fejlettségének vizsgálata óvodás, általános iskolás és kisegítő iskolás gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Józsefné A nevelői közösség alakulása, fejlődése Jánoshalma, Kunfehértó és Tompa községek általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Harkány Tiborné Szanyi Zsuzsanna A rendszerezési képességek vizsgálata a 8. osztályos fizika tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hofszang Józsefné A magyar óvodai oktatás kialakulása és fejlődési irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István A polgári nevelés egyes alapelveinek tükröződése a reformkor magyar pedagógiai irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hááz Nicolette Általános iskolai fogalmazástanítás 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hévizi Sándorné A szabad idő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata a Gyomai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös Andrásné, Fister Judit A tanulók iskolához való viszonyának psychológiai vizsgálata különös tekintettel a társas kapcsolatok hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeszenszky Mária A középiskolás tanulók véleménye a nemi erkölcsről. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaposi Andrea Tanítójelöltek érdeklődésprofilja (Vizsgálat az IRLE-teszt segítségével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses László A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis József A tanulói személyiség fejlesztése és megismerése az általános iskolai nevelőmunkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Mihály A kulturált magatartás szokásainak kialakítasa tanyai diákotthonokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolics Pál Művelődéspolitikánk célkitűzéseinek megvalósulása egy általános művelődési központban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András A meggyőződésformálás elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Kálmán A vezetési stílus jelentőségének vizsgálata a sportbeli felkészítés folyamatában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós István A szakfelügyelet hatásfokának javítása, a szakfelügyelet irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kraviánszky Mihályné Dr. Kovács Judit Vizsgálatok a fiatalkorú elítéltek iskolai végzettségéről, és ezzel összefüggésben néhány nevelést befolyásoló egyéb tényezőről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kretz István Iskolaérettségi vizsgalatok és korrekciós nevelés Tolna megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Sándorné Az általános iskolai pedagógusok élet- és munkakörülményei a veszprémi felszabadulás úti lakótelepen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kácsor Ferenc A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön Anikó A pályakezdő értelmiség munkahelyi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Pálfi Alojzia A kecskeméti tanítónőképzés története (1917-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai Jánosné Lexikai egységek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Erzsébet Comenius elgondolásai a munkára neveléssel kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Imréné A környezet károsító hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandel Andrásné A közösségi szerkezet feltárására alkalmas módszerek eredményeinek összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Andrásné Czakó Anna Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Hajnalka Az óvodai nevelés kialakulása, fejlődése Magyarországon 1828-tól 1867-ig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Ruck Judit A pályaorientáció önismereti tényezői (7.osztályos tanulók vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Ferenc A gerelyhajítás alaptechnikájának programozott oktatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Csabáné A debreceni elemi oktatás kialakulása és fejlődése a 17-18. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Seres Magdolna 6. osztályos biológia tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyisztorné Debreczeni Ágnes Olvasás-szövegértés képességének mérése hetedik évfolyamon irodalomtankönyvi szöveg alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oltyán Lajos Az öntevékenységre nevelés helyzete Szentes város és járás, illetve Csongrád város néhány úttörőcsapatában és középiskolás KISZ szervezetében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajor József Pedagógusok továbbképzése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Istvánné Adalékok a pedagógus pálya presztizséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Perényi Lászlóné A gyakorlati képzési program megvalósításának fontosabb szerkezeti, tervezési, tartalmi és metodikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perényi Rezső Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petró András Az iskolareform tükröződése a Köznevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilhoffer Ferenc A nagy létszámú általános iskolák szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Erzsébet A magyar irodalom és nyelvtan tanításának módszertani kérdései a dolgozók általános iskolájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai János A pályaválasztás motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radóczi Katalin A gimnáziumi tanulók pályaválasztásának szociálpszichológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rendes Béla A társadalmi fejlődés régi és új erőinek harca Comenius: Didactica Magna c. művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schvób Péter A tanyai tanulók hátrányos helyzetének felszámolása érdekében alkalmazott formák és módszerek 1950-től napjainkig (Bács-Kiskun megyei tapasztalatokról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Sutus Etelka Egy település (adott társadalmi egység) művelődési folyamatainak tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Edit A személyiségformálás tudatosságának növelési lehetősége a szociometrikus teszt alkalmazásával a büntetésvégrehajtásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai Lászlóné A forgástestek ábrázolására való áttérés pszichológiai és didaktikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spolár János A pedagógusok helyzete és munkája Pécs általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stadler Jenő 13-14 éves tanulók erkölcsi ítéleteinek sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surinásné Tóth Olga Zenei nevelésünk problémái az általános iskolák felsőtagozatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Borbála A tanulók erkölcsi ítéletének sajátossága kisiskolás korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalavári György A vegyes életkorú KISZ alapszervezeti rendszer működésének néhány kérdése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebegyinszki Györgyné Adatok a serdülők erkölcsi arculatának pedagógiai-pszichológiai megismeréséhez. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Sándor Túlkorosság és deviáns magatartás vizsgálata a nagyatádi járás általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai László Egy általános iskola társadalmi kapcsolatai - A hajdúböszörményi 5. sz. Általános Iskola társadalmi kapcsolatainak fejlődése és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szuromi István III. éves szakmunkástanuló fiúk pszichoszexuális fejlődésének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Imre A pedagógus továbbképzés szerepe és jellege Csongrád megyében az iskolareform megvalósítása útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Jánosné Egy általános iskolai felsőtagozatos osztály társas-közösségi kapcsolatainak változása a család és iskola együttműködésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi Árpád Az egyéni bánásmód szerepe a nevelőotthoni gyermekek személyiségének fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Miklós A katonai hivatásra való nevelés feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpas István Tanulmányok az osztályfőnöki tevékenység témaköréből és annak dokumentálása a tiszthelyettesképzés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Tamás Adalékok a budapesti XV. kerületi Madách Imre Általános Iskola történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár István Az általános iskolai matematika tanterv korszerűsítése és bevezetésének tapasztalatai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tavali Zoltán A fonématikus hallás javítása és az olvasási készség fejleszthetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turi Andrásné A pedagógus hivatástudatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tóth Imréné A siket tanulók személyiségének vizsgálata érzelmi kötődésük tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Valéria Katalin A használható tudás fejlesztése a természettudományokban - az angol példa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varsányi Zoltán A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Józsefné Egy közösség (ifjúsági szervezet) alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Dr. Waldmann József A technikai fejlődés hatása az ember általános műveltségére és szakképzettségére (A Szegedi Kendergyárban végzett vizsgálatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsuffa Istvánné Tudásszintmérés gépi feleletválasztó teszttel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zákányi Judit Az érdeklődési körök és a napközis klubrendszer viszonya egy kísérleti általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. október 19. 03:32:00 CEST.