Item where specialization "pedagógia" and date of item 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
Number of items: 60.

A

Aczkov Adriána (2011) A nyelvtanulási orientáció és a nyelvtanulási motiváció angol, német és spanyol nyelvtanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Melinda (2011) A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei történelemórán, 7. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Benkőné Nyirő Judit (2011) Néhány háttértényező hatása különböző típusú szövegek megértésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Valéria Flóra (2011) Irodalom tankönyvek NAT-kompatibilitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Valéria Flóra (2011) Portfolió - Pedagógia tanítási gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Ivett (2011) Interkulturális háttértudás-vizsgálat 11. osztályos német nyelvtanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Emese (2011) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Emese (2011) Tanulók, szülők és pedagógusok véleménye a szöveges értékelésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai Ildikó Zsuzsanna (2011) Természettudományos oktatásunk problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérczi Krisztina (2011) Drámatechnikák alkalmazása 1. és 4. osztályos angolórákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérczi Krisztina (2011) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Mónika (2011) A televízióban megjelenő erőszak és a gyermeki agresszivitás kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Büky Zita (2011) Kooperatív módszerek alkalmazása a közoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs Katinka (2011) Állampolgári attitűdök vizsgálata 9. osztályos szegedi tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs Katinka (2011) A tanítási gyakorlat tapasztalatai (portfólió). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gellén László (2011) A kompetenciamérés matematikai teljesítménye és a matematika-elsajátítási motiváció összefüggései nyolcadik évfolyamos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáy Katalin (2011) Néhány szociális készség és a játszási szokások összefüggése 14 és 18 évesek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáy Katalin (2011) Portfolió (Pedagógia tanítási gyakorlat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hervai Klára (2011) A drámajáték szerepe a mozgáskorlátozott gyermekek tanítási-tanulási folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsanett (2011) A drámapedagógia jellemző vonásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber Krisztina (2011) Hatékony tanulási környezetek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Csaba (2011) A KALOT-mozgalom története és népművelő-népnevelő hatása Magyarországon 1935 és 1946 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jantyik Marianna Katalin (2011) A pedagógiai kommunikáció néhány jellemzője. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kiserné Gémes Judit (2011) Diagnosztikus tudásszintmérő készítése matematika tantárgyból 4. évfolyamosok számára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Petra (2011) A svéd oktatási rendszer megjelenése a magyar pedagógiai szaksajtókban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollárné Kuris Piroska (2011) A háttértényezők szerepe a negyedik osztályos tanulók olvasási teljesítményében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Violetta (2011) Az iskolázottság és a munkaerőpiaci helyzet összefüggése Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krátky Ildikó (2011) Hasonlóságok és különbségek a projekt és a kooperatív módszer alkalmazása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lehoczki Eszter (2011) Peer Review - A külső értékelés egy lehetséges formájának, és első hazai eredményeinek vizsgálata szakképző intézményekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki Eszter (2011) Portfolió - Pedagógia tanítási gyakorlat Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukac Lilla (2011) Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczkó Vivien (2011) A fiatalok politikai kultúrájának és szocializációjának vizsgálata a rendszerváltás utáni Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Ádám (2011) Az iskolai agresszió értelmezési keretei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve Vivien (2011) Beszédmegértés, szövegértés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi Boglárka (2011) A koedukáció térnyerése Kunszentmiklóson 1900 és 1948 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mitykó Henriett (2011) Beszédmegértés az óvodában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Tímea (2011) Hatékony tanulási stratégiák az egyéni és az osztálytermi tanulás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orosz Szilvia (2011) Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítással kapcsolatos tudása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pethő Linda (2011) A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola valamint jogelődintézményeinek története 1927 és 1948 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Linda (2011) Portfólió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Katalin (2011) Tanárszakos hallgatók olvasásképességének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rontó Luca (2011) A 10. évfolyamos diákok írásbeli szövegalkotási képességének vizsgálata a háttéradatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rontó Luca (2011) Portfólió a pedagógia szakos tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Andrásné (2011) A bölcsőde és az óvoda lehetőségei a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének segítésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Répás Sándor (2011) Portfolió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simáné Meleg Anna (2011) Az alapműveleti számolási készségek vizsgálata 14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Dorina (2011) Az agresszió néhány aspektusának vizsgálata 8 és 10 évesek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Emese (2011) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Emese (2011) A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium története a 19. század utolsó harmadától 1948-ig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási Ágnes (2011) Kooperatív oktatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Ibolya (2011) Portfólió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Ibolya (2011) A nemzeti identitás vizsgálata a 7. és 11. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tatár Zsuzsanna (2011) Pedagógiai kommunikáció az etológia és a nyelvészet értelmezésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomicskó Réka (2011) Szociális készségek, képességek serdülőkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas Melinda (2011) Kooperatív módszerek alkalmazása az általános iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nikoletta Viktória (2011) Portfolió (Pedagógia tanítási gyakorlat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nikoletta Viktória (2011) Szövegértés a szövegtípus függvényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Bíborka (2011) 5. és 9. évfolyamos tanulók aritmetikával kapcsolatos tudása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Bíborka (2011) Portfólió (Pedagógiai tanítási gyakorlat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wettstein Dániel István (2011) A tanulási motiváció szerepe az élethosszig tartó tanulásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. augusztus 4. 19:53:27 CEST.