Item where specialization "pedagógia" and date of item 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | Z
Number of items: 56.

A

Aczkov Adriána (2010) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Benda Katalin (2010) A reformpedagógia útja hazánkban, Dolch Erzsébet szegedi munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berbuch Zita (2010) A 21. századi magyar sajtó nőnevelési-nőtörténeti írásainak áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi Csaba (2010) A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában megvalósuló differenciálás az elméletigényes gyakorlati órákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csempesz Péter Endre (2010) Hátrányos helyzetű tanulók mentorálásának szerepe a tanárjelölt mentorok pedagógussá válásának folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrán Szilvia (2010) A kritériumorientált hozzáadott érték. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia Ágnes (2010) Hallássérült tanulók integrációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Rita (2010) Az Európai Unióról való tudás mérése 11. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Rita (2010) Portfolió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csörögi Gábor (2010) A drámapedagógia szerepe a tanítási-tanulási folyamatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deák Zsuzsanna (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Zsuzsanna (2010) A szülők véleménye az óvodás korú gyermekek iskolaérettségéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Diana (2010) A Waldorf mozgalom áttekintése a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Marianna (2010) A testi fenyítékkel kapcsolatos attitűd változása Európában a 16. századtól a 18. század végéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Grósz Anna (2010) Carl Orff zenepedagógiája - A Carmina Hungarica Orff Zenekar. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz Anna (2010) Portfolió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gurzó Emese (2010) Portfólió - Tanítási gyakorlat pedagógia tárgyból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gurzó Emese (2010) A kommunikatív nyelvoktatás megvalósulása osztálytermi gyakorlatban felső tagozaton a Csongrád megyei általános iskolákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halász Gertrúd (2010) A tanárok teljesítményértékelésének helyzetelemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Gabriella (2010) Matematikai készségek fejlesztése óvodás korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heller Zsófia (2010) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztési, integrálási lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Henn Zsófia Ilona (2010) A játék szerepe az óvodások viselkedésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hizó Brigitta (2010) A családi szocializációs ártalmak hatása a gyermek és a serdülő fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Joó Gábor (2010) Az informatikatudást befolyásoló tényezők 8. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kelemen Valéria (2010) Az amerikai deszegregációs törekvések tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Valéria (2010) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kempf Katalin (2010) A szegedi középfokú oktatás a dualizmus idején (1868-1918) - A Szeged Városi Polgári Fiú-iskola, Szeged Szabad Királyi Város Polgári Leányiskolája és a A Kegyes Tanítórendnek vezetése alatt álló Szegedi Városi Főgymnasium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zita (2010) Fiatalkorú elítéltek tanulási motivációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ádám (2010) A probléma alapú tanulás és tanítás alkalmazási lehetőségei a matematikaoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (2010) Játéktevékenységek a kisiskolás korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi Ibolya (2010) A BA/BSc tanári előkészítő modul hallgatóinak szakszöveg-olvasási képessége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi Ibolya (2010) Portfolió - Beszámoló a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mészáros Beáta (2010) Szentes iskolatörténetének szakirodalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Németh Gábor (2010) A multikulturális nevelés elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Katalin (2010) Roma hallgatók a felsőoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oravecz Petra Kata (2010) Középiskolai történelemtanárok tanórai kommunikációjának sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz Petra Kata (2010) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp Szilárd (2010) Portfolió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Szilárd (2010) Szegedi törekvések az egyetem létrehozása érdekében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopa Dóra (2010) Együttműködés és segítés - a csoportlét alapvető feltételei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Edina (2010) A motiválás gyakorlati megoldásai a hazai pedagógiai szaksajtó tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai Szilvia (2010) Kommunikációs képességek fejlesztése központi tantervekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Éva (2010) Portfólió - Pedagógia tanítási gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Éva (2010) A középiskolások állampolgári ismereteinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsahegyi Györgyi (2010) A játék és a zene szerepe az óvodás korú gyermekek fejlődésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samu Mihály (2010) Az önreflexió vizsgálata 14-17 éves kor között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Tamás (2010) Hátránykompenzálási lehetőségek óvodáskorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Kinga Orsolya (2010) A büntetés-végrehajtásban megjelenő oktatás, mint a reszocializáció egy aspektusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakály Balázs (2010) A sakkoktatás képesség- és személyiségfejlesztő hatásainak vizsgálata óvodában és általános iskola alsó tagozaton. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Szunyi Klára (2010) Portfólió - A csoportos tanítási gyakorlat és az egyéni szakmai gyakorlat tapasztalatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Dorina (2010) Portfolió (pedagógia tanítási gyakorlat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvasné Mátó Veronika (2010) 6-10 éves roma és nem roma gyermekek egészségi állapotának vizsgálata - Az egészséges életmódra nevelés jelentősége körükben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szihalmi Krisztina (2010) Multikulturális nevelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári József (2010) Az országos kompetenciamérés története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsebi Emese (2010) Az arányossággal és a százalékszámítással kapcsolatos matematikai készségek és tantárgyi tudás szintje és összefüggései középiskolások körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádoriné Képíró Ildikó Mária (2010) A hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. május 25. 00:30:48 CEST.