Item where specialization "pedagógia" and date of item 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 82.

A

Apró Melinda (2009) A hazai iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlata napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bayer Livia (2009) The motivation (or undermotivation) of students at a certain hungarian secondary school. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bigors Lívia (2009) A matematikai gondolkodást alkotó képességek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi Attila (2009) A differenciált oktatás megvalósítása és hagyományai a kiskunfélegyházi összevont általános iskola oktató-nevelő munkájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Anikó (2009) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Edit (2009) A Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv-, és Történettudományi Karának története a felekezetiség szempontjából a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bércesi Katalin (2009) A szociális készségek vizsgálata többségi és tanulási zavarral küzdő tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csaplár Dóra (2009) Portfolió (a 2008-as tanítási gyakorlatról pedagógiából). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár Dóra (2009) A családi kötődések összefüggései a 3. és 7. osztályos tanulók társas kapcsolataival. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csefkó Dóra (2009) A Miasszonyunkról nevezett szegény kalocsai iskolanővérek nőképezdei intézetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok Zsófia (2009) Családi kapcsolatok megjelenése a kisiskoláskori gyermekrajzokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény Ibolya (2009) Kooperatív technikák az oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dugasz János (2009) Egy középiskola eredményességének vizsgálata a tanulói mutatók és a rendszerszintű mérések alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei Anna (2009) Portfólió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Anna (2009) A matematikai szöveges feladatok megoldásának többszempontú vizsgálata 7. és 10. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farsang Kata (2009) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farsang Kata (2009) Problémamegoldás a matematikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Adrienn (2009) A diszlexia vizsgálata a neuropszichológia és a gyógypedagógia területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Ildikó Anita (2009) Tanulásban akadályozott tanulók szociális képességének fejlettsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Marianna (2009) Tanítási gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ágnes (2009) Gyermekkori devianciák - A budapesti fiatalok drogokkal kapcsolatos ismereteinek feltárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gali Máté (2009) A dualizmus oktatáspolitikája az elmúlt 20 év neveléstudományi kutatásainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerse Andrea (2009) Portfólió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerse Andrea (2009) A szótárismeret és a szótárhasználat vizsgálata 8. és 11. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Éva (2009) A matematikai tudástranszfer vizsgálata az általános iskola 7. és 8. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Réka (2009) A nagykőrösi tanyasi iskolák története 1867 és 1948 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Herman Dóra (2009) A Bartal Trans kft tevékenysége, vezetési és működési struktúrája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák Kitti (2009) Magatartászavarral küzdő tanulók összehasonlító vizsgálata Magyarországon és Franciaországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák Kitti (2009) Portfolió (Tanítási gyakorlat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anna (2009) Kompetencia alapú oktatás külföldön és itthon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anna (2009) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Karvaly Klaudia Anna (2009) A tehetségfejlesztő iskolák tehetségfejlesztő programjainak összehasonlítása és eredményessége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Renáta (2009) A szociális készségek fejlesztésének vizsgálata az Üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Noémi Katalin (2009) A társas viselkedés Nagy József-i és szociálpszichológiai értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Zita (2009) Nyelvtanulói stratégiák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2009) A 10. évfolyamos tanulók olvasási szokásainak és szövegértési képességének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2009) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóczi Csaba Istvánné (2009) A sajátos nevelési igényű tanulók integrációs lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó Beáta (2009) A differenciálás módszertani lehetőségei a tanítási órán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kótai Yvette (2009) A családi háttér hatása az iskolai eredményességre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lengyel Judit (2009) Multimédia az oktatásban: innováció, eszközök, motiváció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar Anikó (2009) Drámapedagógia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majernyik Marianna (2009) Középiskolások kompetencia elemeinek felmérése 9. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárné Gyurik Szilvia (2009) Személyiségfejlesztés dramatikus elemekkel - A hatékony pedagógusszerep kialakításának lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (2009) A rendészeti szakközépiskolába járó tanulók pályamotivációjának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Ágota (2009) Az iskolai tudásmenedzsment rendszerének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Béláné (2009) A 20. századi nőnevelés kérdése a legújabb magyar neveléstörténeti kutatások alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orbán Ágota (2009) Elemi iskoláztatás Iregszemcsén a dualizmustól (1868) az államosításig (1948). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Ágota (2009) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Szilvia (2009) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp Gyöngyi (2009) Az országos kompetenciamérések eredményeinek intézményi hasznosítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Gyöngyi (2009) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Róbert (2009) Multimédia az oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Katalin (2009) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pilán Viktor (2009) Portfolió a pedagógia szakos tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pilán Viktor (2009) A matematikai szöveges feladatok megoldásának diagnosztikus feltérképezése az általános iskola hatodik és nyolcadik évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Rita (2009) A családi szocializáció hatása a gyermek szociális viselkedésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rónási Katalin (2009) A csoportbontás hatása a középiskolások matematikai teljesítményére és attitűdjére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samu Mihály (2009) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solti Anett (2009) Portfolió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solti Anett (2009) A német és a magyar PISA-eredmények, valamint az oktatási rendszerek összehasonlítása dokumentumelemzés és a PISA-adatok másodelemzésének segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sominé Hrebik Olga Julianna (2009) Középiskolai tanulók német nyelvi szókincse, a szókincsmélység és a szövegértés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Edina (2009) Hatékony tanulás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda Edit (2009) A pedagógusok kompetencia alapú oktatással kapcsolatos véleményének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Edit (2009) A korai kötődés meghatározó szerepe a gyermek fejlődésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gyöngyi (2009) Portfolió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gyöngyi (2009) Tantárgyi tartalmak idegen nyelvű tanításának módszertana. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Alexandra (2009) Kommunikációs készségek fejlesztése 15 és 17 évesek körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Alexandra (2009) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenes Iván (2009) Oktatótermi felügyeleti eszközök a számítástechnika teremben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Edit (2009) Az otthoni oktatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Éva Hajnalka (2009) Összefüggések az agresszív viselkedés és a társas kapcsolatok alakulása között kisiskolás korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáriné Zentai Gabriella (2009) A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tóth Erika (2009) A hiperaktivitással és figyelemzavarral kapcsolatos nézetek, okok és tünetek áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Tímea (2009) Az erkölcsi viselkedés értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Utasi Katalin (2009) A matematikai kompetencia néhány alapkészségének fejlődése hagyományos és kompetencia alapú oktatásban részt vevő osztályokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga Krisztina Tímea (2009) Az érdeklődés és a kíváncsiság szerepe a tanulásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Török Ágnes (2009) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Török Ágnes (2009) A társas kapcsolatok alakulása serdülőkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verebélyi Petra (2009) Az idegen nyelv tanulásának sajátosságai középiskolások és felnőttek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó Ferencné (2009) A kiskunhalasi Alsóvárosi Általános Iskola története 1911-től a rendszerváltásig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weibel Rita (2009) A hartai Ráday Pál Általános Iskola intézménytörténete a kezdetektől az államosításig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. október 19. 03:42:15 CEST.