Item where specialization "pedagógia" and date of item 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z | É
Number of items: 44.

Kaszó Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csonka József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Grosch Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivacs István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jónás János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapus János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kopp Miklósné Mazanec Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lukics Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Molnár Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Tibor (1985) A hátrányos helyzet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Onczay Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pethő József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póczos Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rendek Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sebőkné Józsa Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stábel Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáling Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vég Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimonyi György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. október 19. 03:39:05 CEST.