Item where specialization "pedagógia" and date of item 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | S | T | U | V
Number of items: 39.

A

Adorján Gyula (1983) A manuális képességek fejlesztésének lehetőségei a tanítóképző főiskola technika szakkollégiumi képzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bartos Csaba (1983) A család és az iskola kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Imre (1983) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének lehetőségei - integrációs törekvések Tiszabura községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csorba Sándor (1983) Első éves szakmunkástanulók pályaválasztási értékorientációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demény Mária (1983) Pályakezdő értelmiség közérzete Kecskeméten (Felmérés az 1975. és 1980. között felsőoktatásban végzettekről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas László (1983) Megtanítási programcsomag a "Villamos műszerek" című tantervi témához. Villamos mérések és műszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Tamás (1983) A pedagógus tekintélye és személyes példaadása néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Páger Anna (1983) A 2. osztályos olvasókönyv és a hozzá kapcsolódó feladatlap elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürst Györgyné (1983) A 8. osztályos tanulók KISZ-életre történő felkészítésének gyakorlata és tapasztalata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gódor András (1983) A pályaválasztás értékorientációs tényezői (Az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halblender Anna (1983) Megtanítási programcsomag a 8. osztályos kémia "Nemfémes elemek és vegyületeik" témakörére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai János (1983) Az állampolgári ismeretek oktatásának középiskolai tapasztalatai Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy András (1983) Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága a harmincéves háború korában (Egy társadalmi modell megalapozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1983) A középiskolai KISZ szervezetek tevékenységének tartalma és szervezeti formája közötti összefüggések vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalapos István (1983) A kalocsai járás értelmiségének belső struktúrája, a vezetésben elfoglalt helye, közérzete és kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Zsolt (1983) Művészet és politika viszonya, hatásai napjainkban (különös tekintettel a vizuális-esztétikai nevelésre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi Tamásné (1983) A szülői ház mint modell egy általános iskolai osztály családképében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottó (1983) Tervezés az általános iskolában (Különös tekintettel a pedagógiai tervezésre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Márta (1983) A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödikes anyanyelvi oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

László András (1983) Az úttörőmozgalom gyermekszervezeti jellegének vizsgálata Ajkán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maróti László (1983) A serdülők pályaérettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miavecz Jenő (1983) A családi nevelés módszereinek vizsgálata a jutalmazás és büntetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ilona (1983) Neveléstudományi tárgyak az esztergomi Tanítóképző Intézetben 1842-1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Anikó (1983) A csoportos nevelés lehetőségei a büntetésvégrehajtásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nédermann Anna (1983) Az általános és középiskolai történelemtanítás összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Miloslava (1983) A gyermekvédelmi szemléletre nevelés a középfokú óvónőképzőkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ormándi János (1983) Serdülőkorú tanulók értékorientációja - tanyai tanulók vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarka Ferenc (1983) A volt állami gondozott fiatalok társadalmi beválása (Az utógondozás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrott Dezső (1983) Gondolatok egy MÁV nevelőotthonban élő gyermekek viselkedéskultúrájáról és személyiségük alakulásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanik Dezső (1983) A szülői ház és az iskola együttműködése az általános iskola 7-8. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1983) A munkássá nevelés kérdései a 621. sz. Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvasné Bondár Irén (1983) Integrált intézmények Békés megyében. Különös tekintettel az iskolák és művelődési házak együttműködésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay Gábor (1983) A hetedik osztályos tanulók pályaválasztási értékorientációinak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szin Anna (1983) Az erkölcsi tudat és magatartás formálására ható főbb tényezők vizsgálata a 107. sz. "Mező Imre" Ipari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Táisz Ferenc (1983) A 6-10 éves cigánytanulók szocializációs problémái a Csapi diákotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mihály (1983) A katonák erkölcsi nevelése és a katonai környezethez való alkalmazkodás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvariné Radics Katalin (1983) Munkára nevelés a nevelőotthonokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Sándorné (1983) Közösségi kapcsolatok óvodás korú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Villant Györgyi (1983) Fejlesztési program orosz nyelvből (grammatika 8. osztályban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. május 25. 01:02:00 CEST.