Item where specialization "nemzetközi tanulmányok" and date of item 2014

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V
Number of items: 68.

A

Abonyi, Bianka (2014) Tájvédelem szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apagyi, Adél (2014) Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bak, Krisztián (2014) A diplomáciai vitarendezés eszközei, különös tekintettel a nemzetközi szervezetekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Eszter (2014) A menekültvédelem fejlődése a nemzetközi jogban és Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Nikolett (2014) Olajárak változásának vizsgálata és hatásuk elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Norbert (2014) Szíriai polgárháború hatása a nemzetközi kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Annabella (2014) Magyarország részvétele a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Diána Ágnes (2014) A nem-kormányközi szervezetek helyzete és szabályozása a nemzetközi jogban, különös tekintettel az együttműködési lehetőségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ágota (2014) A tömegpusztító fegyverek nemzetközi szabályozása, különös tekintettel az atomfegyverekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csajbók, Tünde (2014) Az emberi jogok védelmének modern kihívása: az állami szuverenitás és a védelmi felelősség koncepciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonki, Anna Vera (2014) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja létrehozásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Zita (2014) Magyarország és az Európai Unió a társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Debreczeni-Lincoln, Telma (2014) Alkotmányvédelem az alkotmánybíráskodás európai modelljeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Réka (2014) Autonómia elméleti és gyakorlati háttere a székely autonómia törekvés vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doma, Laura (2014) Jugoszlávia felbomlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Enikő (2014) Az 56-os magyar forradalom hatása a két német állam kapcsolatának alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fazekas, Éva Réka (2014) Ukrajna és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktor (2014) Az Európai Unió közlekedéspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Andor (2014) A nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályinak változása az európai integráció hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Nelli (2014) Cigánykérdés Magyarországon a parlamenti naplók tükrében 1867-1944. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, Dóra (2014) A politikai nyelvezethez való hozzáállás és a tudatos és nem tudatos politikai beállítottság a felsőoktatásban levők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Girizd, Árpád (2014) Vajdaság Autonóm Tartomány: Alkotmányos autonómia és politikai valóság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gégény, Barbara Szandra (2014) A kulturális javak védelme fegyveres konfliktus idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Roland (2014) A kopt közösség szerepe a 20. század egyiptomi politikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Holló-Szabó, László Dávid (2014) Az EU kohéziós politikája (2014-2020) a hazai szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horti, Tamás (2014) Büntetőjog az arab iszlám társadalmakban (halálbüntetés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, Nikolett (2014) A nemzetközi békével és biztonsággal kapcsolatos reformok az ENSZ-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ivanova, Bianka (2014) Dekolonizáció, nemzettudat kialakulása és az etnikai viszonyok kapcsolata a Karib-térségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaksa, Emese (2014) Az EU fejlesztés- és kereskedelempolitikája az ACP-országokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Klagyivik, Elvira (2014) Az EU költségvetésének fejlődése, különös tekintettel a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Enikő (2014) Az idegenekkel kapcsolatos távolságtartó magatartás társadalmi összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Noémi (2014) Magyarország és az Egyesült Királyság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Péter (2014) Úton egy békésebb világ felé: a nukleáris fegyverek non-proliferációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labos, Bence (2014) A nemzetközi büntető bíráskodás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laci, Renáta (2014) Innováció, versenyképesség és az Európai Unió jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskovics, Bianka (2014) Az Európai Unió kohéziós politikájának várható változásai, 2014-2020. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra (2014) A nemzetközi űrjog szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi, Regina Olimpia (2014) Észak-Korea és az Egyesült Államok kapcsolatai: az Egyesült Államok külpolitikai lehetőségeinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Adél (2014) Az Európai Bizottság szerepe az Európai Unió intézményrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Majlát, Beatrix (2014) A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Uniós döntéshozatalban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Masir, Norbert (2014) Civil és nonprofit szervezetek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorósi, Szilárd (2014) Euroszkepticizmus mint politikai attitűd : csak egy divatos szerep vagy egy régi démon? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Dóra (2014) A termőföld használat szabályozásának módosulása a Földforgalmi törvény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Narancsik, Fanni (2014) Charles de Gaulle portréja és külpolitikai munkássága, s annak szerepe korának nemzetközi kapcsolatrendszerének alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oltean, Sándor (2014) Az Európai Unió gazdaságpolitikája és gazdasági válságkezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pópity, Sarolta (2014) A szovjet hírszerzés és brit kémelhárítás konfliktusai (Cambridge 5 eset). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Styecz, Nikolett (2014) A szegénység helyzete Magyarországon, különös tekintettel a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn Mária (2014) Emberi jogok védelme a 20-21.században, különös tekintettel az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság döntéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Klaudia (2014) A német tartós ápolási biztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tönki, Albert (2014) A nem konvencionális olajkitermelés hatása a nemzetközi kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Batancs, Cintia (2014) Összefogás a nemzetközi terrorizmus ellen Nemzetközi szervezetek terrorizmusellenes tevékenysége 9/11 után, különös tekintettel Európára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Annamária (2014) Európai Unió energiapolitikája és Oroszország. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Anna (2014) Magyarok török földön az 1848–49-es szabadságharc után Katonák és orvosok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szoboszlay, Árpád (2014) A szovjet titkosszolgálat, a KGB utóélete a Szovjetunió felbomlása után kialakult politikai és történelmi helyzetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Annamária (2014) Az orosz nyelvű kisebbségek politikai képviselete Észt-és Lettországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Kata (2014) A német tartományok érdekképviselete az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Bálint (2014) Kína külkapcsolatainak alakulása a 20. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamási, Anita (2014) A közös kül- és biztonságpolitika kialakulása és intézményrendszere az európai integráció fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Viktor (2014) A megújuló- és nem megújuló energiaforrások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tsereteli, Otari (2014) Georgia és Magyarország demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tweneboah, Georgina (2014) Magyarország kulturális kapcsolatainak alakulása a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányi, Evelin (2014) A szegénység alakulása Magyarországon a rendszerváltást követően napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Diána (2014) Szabálytalanságkezelés az uniós forrásból finanszírozott projektek esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (2014) Az orosz szerepvállalás a Balkánon a Jugoszlávia felbomlását követő időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (2014) Az európai civil társadalom problémái Különös tekintettel a fiatalok demokratikus részvételi formáira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsanett (2014) Az új típusú biztonsági kihívások és azok kezelési stratégiái az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vámos, Hédi (2014) A délszláv háború és a vajdasági magyarság sorsa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Krisztina (2014) Magyarország és Franciaország kapcsolódási pontjai az Európai Unió Közös Agrárpolitikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 3. 00:50:26 CEST.