Item where specialization "nemzetközi tanulmányok" and date of item 2010

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 78.

A

Aref, Nóra (2010) A palesztin menekülttáborok kialakulása, működése és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babák, Dóra (2010) Kína és "Társai". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskai, Máté (2010) A Magyarországról alkotott kép Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Dávid (2010) Norvégia politikai rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dalma (2010) A politikai kommunikáció és a kampányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Emese Zsuzsanna (2010) A bevándorlás kérdése Spanyolországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, László (2010) A napóleoni háborúk és az európai status quo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Katalin (2010) Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának kialakulása és fejlődése az EU-NATO viszonyrendszer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Árpád (2010) Szerbia a Dayton-i békeszerződéstől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Betyák, Olga (2010) Szerbia és az Európai Integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dorottya (2010) Kína szerepe a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Eszter Nóra (2010) A terrorizmus Spanyolországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csabai, Róbert (2010) A közel-keleti kérdés az Emberi Jogi Tanács napirendjén 2009-2010-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Máté (2010) Spanyolország szerepe az Európai Unió és Latin-Amerika kapcsolatrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Anita (2010) A Lisszaboni szerződés és az Európai Bizottság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Melinda (2010) Kisebbségvédelem az Európai Unióban : az európai kontinens legerősebb szervezete és a sokszínű kisebbségi közösségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs, Márta (2010) Hogyan készülhet fel Európa egy jövőbeli energiaválságra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Emese (2010) A Liszaboni stratégia értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere, Éva Andrea (2010) A határon átnyúló együttmőködések új modellje : az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás - magyar megoldások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Norbert (2010) Japán külpolitikája a kezdetektől a 21. századig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Tímea (2010) Kelet-Ázsia hatalmi viszonyai és konfliktusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gazsó, Nikolett (2010) Dilemma az EU-ról és jövőjéről, az Európai Alkotmányról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Gergely Kristóf (2010) Az energiabiztonság kérdése az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmon, Dániel (2010) Az orosz külpolitikai stratégiák a 90’-es évektől napjainkig, a gazdaságpolitika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüdi, Melitta (2010) Franciaországi magyar emigránsok és a rendszerváltás : különös tekintettel Fejtő Ferenc, Méray Tibor és Kende Péter munkásságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Jolán (2010) Kuba a Castrók után – Reformok és útkeresés a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halász, Péter (2010) A délszláv háborúk története különös tekintettel a békefolyamatokra és a nemzetközi közösség közvetítői szerepére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Mária Katalin (2010) Totalitárius és demokratikus rendszerek az érdekellentétek sodrában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz, Anita (2010) Az Európai Unió Alkotmányszerződése és a Lisszaboni Szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kemenesi, Adrienn (2010) A görög-török konfliktus eredete, és hatása a jelenre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kinyó, Lilla (2010) A Franco korszakhoz vezető út és a Franco-diktatúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Andrea (2010) Magyarság a határon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Petra (2010) Belarusz, Grúzia és Ukrajna önálló államisága, fejlődése és külkapcsolatai a Szovjetunió szétesésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth, Anna (2010) A guantánamói fogvatartottak tisztességes eljáráshoz fűződő joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Csilla (2010) Az Egyesült Nemzetek szervezetének reformtörekvései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Ildikó (2010) A Schengeni csatlakozás hatásai Magyarország határ menti kapcsolataira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kinga (2010) Magyarország és Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatai a 20. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2010) Az Európai Területi Együttműködés lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (2010) A Visegrádi Négyek és az Európai Unió, avagy a V4-ek helye az EU regionális integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2010) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai, különös tekintettel a délvidéki magyarság jellemzőire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Annamária (2010) Oroszország külpolitikája 1992 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Ágnes (2010) Az osztrák-magyar határ menti együttműködés az európai uniós források tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labossa, Lajos Tamás (2010) Menekültügy Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajtai, Ivett (2010) Az Európai Unió külkapcsolatai a fejlıdı országokkal, különös tekintettel a Karib-térségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Lilla Anikó (2010) A diplomáciai protokoll elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mala, Bianka (2010) Az Amerikai Egyesült Államok és Latin-Amerika kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Szabolcs (2010) A magyar - román határ menti együttműködés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márk, Annamária (2010) A székelység demográfiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Judit (2010) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Mariann Veronika (2010) Európai identitás és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Réka (2010) Az ENSZ békefenntartás korszakai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Zsófia Borbála (2010) Nyelvpolitika Finnországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Gabriella (2010) Az Európai Unió 2004-es bővítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pépp, Nelli (2010) Amerikai-izraeli kapcsolat és szövetség (1948 - 1993). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai, Szilvia (2010) Az Amerikai Egyesült Államok két elnökének politikai kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rohony, Miklós (2010) Falklandi konfliktus és háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Alexandra (2010) Az Euromediterrán Partnerség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajó, Gergő (2010) A nácizmus és a kommunizmus összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Márta (2010) Az Európai Zöld Párt és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Éva Luca (2010) Napjaink fenyegető környezetvédelmi katasztrófái : a globális felmelegedés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Dóra (2010) Az Európai Unió bővítési politikája a nyugat-balkáni térségben, különös tekintettel Horvátországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár, Péter János (2010) Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának elmélete és gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tandi, Laura (2010) Az euró magyarországi bevezetésének útja az uniós csatlakozástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomcsa, Dóra (2010) A frankofónia mint a francia külpolitika célja és eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Diána (2010) A Római Magyar Akadémia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Evelin (2010) Az Európai Unió és Oroszország gazdasági kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Umheiser, Kamilla (2010) A mai Villány város a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Bea (2010) Az 1975-ös Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet és a helszinki folyamat kibontakozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lelle (2010) Az engedékenységi politika és kihívásai az Európai Unió versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virágh, Zsófia (2010) A posztkoloniális Afrika az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wagner, Klaudia (2010) Politikai korrupció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zacher, Krisztina (2010) Magyarország és a XXI. század biztonsági kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiray, Zsófia (2010) Magyarország turisztikai mutatóinak alakulása a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsán-Klucsó, Klaudia (2010) Az Amerikai Államok szervezetének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Beáta Helga (2010) A határmenti együttműködések etnikai vonatkozásai a szlovák-magyar határ tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Dániel (2010) Az Európai Unió energetikai biztonsága, különös tekintettel a gázellátásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Lilla (2010) Az Európai Unió bővülései és az intézményi reformok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpási, Luca (2010) A Tupamarók Uruguay történetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 2. 23:30:59 CEST.