Tételek ahol a szak "munkaügyi kapcsolatok" és a mű dátuma 1997

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Találatok száma: 99.

B

Babák Beáta (1997) MOL Rt. monográfiája 1991-1995. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Csaba (1997) Az amerikai szakszervezetek kialakulása és tevékenységük a munkaügyi kapcsolatokban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Dezső (1997) A munkáltatói felmondások szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Józsefné (1997) A munkaidő: a munkaidő változatai, különös tekintettel a szakszervezeti törekvésekre, a munkavállaló és a munkaadó megállapodásaira. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdány Zoltánné (1997) A munkaidőalap védelme. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyuláné (1997) A munkához való jog kialakulása, fejlődése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bröstl Tiborné (1997) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása Magyarországon 1990-1994-ig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Burkáné Simai Klára (1997) Munkaügyi kapcsolatok a munkaügyben /különös tekintettel a Pest Megyei Munkaügyi Központ és Ellenőrzési Osztályának partnerkapcsolataira/. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Veronika (1997) A vasutas dolgozók érdekvédelmi szervezetének átalakulása a rendszerváltozástól napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Böheim György (1997) Munkaügyi ellenőrzés Budapesten (különös tekintettel a külföldiek foglalkoztatására és a feketemunka végzésére). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Búti Gergelyné (1997) Az érdekképviseletek részvétele a munkaerő-közvetítésben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi Sándorné (1997) Nonprofit tevékenységek finanszírozása és aktuális kérdései a kulturális szférában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csepeliné Makádi Judit (1997) A munkanélküliséggel kapcsolatos közigazgatási feladatok. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiha József (1997) Egy munkaügyi központ kialakulása és fejlődése (1990-1995). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomor Józsefné (1997) Munkaerő-közvetítés Magyarországon (Magyarországi szabályozás és jelenlegi gyakorlata a fővárosban). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csátaljayné Király Zsuzsanna (1997) A makroszintű érdekegyeztetés ma Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csényi Ildikó (1997) A megélhetési bűnözés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Ernő (1997) A szakszervezeti mozgalmak kialakulása, fejlődése Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Gabriella (1997) A gazdasági átalakulás főbb problémái és lehetséges útjai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Derzsi Endre Zoltánné (1997) Közhasznú foglalkoztatás Orosházán és környékén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dianné Vass Eszter (1997) A munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulása Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombóvári Róbertné (1997) A vesztes ifjúság. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorozsmai Éva (1997) Vasutassztrájkok és azokat előidéző munkaügyi konfliktusok 1989-1995. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Ducsayné Dabis Edit (1997) Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Istvánné (1997) A humánpolitika aktuális kérdései (a Szegedi Közlekedési Társaság példáján). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabók Ilona (1997) Egyenlőség a munkavállalásban (különös tekintettel a műszaki nők helyzetére). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltán (1997) Szervezetek a munkanélküliekért (Debrecenben). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Faur Kálmánné (1997) Rendszerváltás az oktatásban - az orosz nyelvtanárok átképzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lajosné (1997) A regionális érdekegyeztetés intézményei egy megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Istvánné (1997) A hatékony munkaerő-gazdálkodás egyes kérdései a vállalati gyakorlatban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fráter Mariann (1997) A munkavállalói érdekképviseletek a makroszintű érdekegyeztetésben (Magyarország: 1990-1994). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Borcsányi Gabriella (1997) Egy hazában... BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Borbála (1997) A bérgazdálkodás aktuális kérdései. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1997) A munkaviszony létesítésének néhány kérdése a magyar és az angol jogrendszerben (összehasonlító tanulmány). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gordos Kálmán Győző (1997) Munkaügyi kapcsolatok vizsgálata Salgótarján vallási közösségeiben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Tibor (1997) Anomáliák az érdekegyeztetési folyamatokban, különös tekintettel a MOL Rt. munkaügyi kapcsolataira. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Gábor (1997) Üzemi tanácsok összehasonlító elemzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Sándorné (1997) Helyzetkép a munkavállalók önsegélyéről: a munkavállalók önsegélyének története, napjainkban fellelhető formái, intézményei Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hantos Ferencné (1997) A magyar olajipar munkaügyi kapcsolatának változásai (1945-től napjainkig) Különös tekintettel az OLAJTERV Rt. szervezetének és munkaügyi kapcsolatának alakulására. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hertel János (1997) Az üzemi tanács megalakulása, működése a Duna Menti Regionális Vízmű Részvénytársaságnál (különös tekintettel az üzemi tanács, szakszervezet kapcsolatára). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Horváth Péterné (1997) Tömeges létszámleépítés egy felszámolás alatt álló vállalatnál. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illin József (1997) Postás dolgozók szakszervezetének története. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Istvánné (1997) Pszicho-TESZT a MÁV néhány területén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai Jánosné (1997) Iparági, szakmai érdekvédelem Magyarországon /Kamarai rendszer újjáalakulása: az Építész Kamara példája/. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés János Márton (1997) Munkanélküliek érdekvédelme és érdekképviselete (Nógrád megyében). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferencné (1997) Létszámleépítés 1995-től napjainkig a magyar felsőoktatásban (a Kossuth Lajos Tudományegyetem példáján). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kohutné Cseri Magdolna (1997) Munkaügyi kapcsolatok rendszere. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztik Imre (1997) Munkaügyi Tanácsok szerepe a foglalkoztatáspolitikában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrásné (1997) A pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferencné (1997) Gondoskodó típusú létszámleépítés egy privatizált vállalatnál. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lenke (1997) Szakszervezetek a Magyar Államvasutaknál (különös tekintettel napjaink pluralizmusára). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Pap Enikő (1997) Álláskeresés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunsch Györgyné (1997) Az ifjúsági munkanélküliség. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel Zoltán (1997) A gazdasági rendszerváltás hatása a foglalkoztatásra Csongrád megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Liker Andrásné (1997) Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer aktuális kérdései (A Szegedi Közlekedési Társaság példáján). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig Zoltán (1997) A sztrájk jogi szabályozottsága Magyarországon - különös tekintettel a még elégséges szolgáltatásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévay Tünde (1997) Munkaügyi konfliktus helyzetek és kezelésük a külföldi tulajdonú vállalatoknál. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Malczanek Antal (1997) A Mozdonyvezetők Szakszervezetének története. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry Mónika (1997) A munkajogi kártérítési felelősség. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ildikó (1997) A munkaviszony felmondással történő megszüntetése Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1997) Privatizáció a gyakorlatban - Az Alföldi Porcelángyár példáján. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsy Sándorné (1997) A szakszervezet és az üzemi tanács szerepe a Szolnoktej Rt. életében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Márczi Zsuzsanna (1997) Kultúrafinanszírozás Magyarországon a '90-es években. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Márki Klára (1997) Munkaerőpiaci ellenőrzések Bács-Kiskun megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Katalin (1997) A munkaügyi konfliktusok rendezése Magyarországon - A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat megalakulása és működése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Sándorné (1997) Szociális jogok Magyarországon az Európai Szociális Charta ratifikálása után. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1997) Dorog 1996 - Szociológiai tanulmány. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagybakos István (1997) Munkaerő és település - Bátonyterenye a Nógrádi Szénbányák létszámleépítése után. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyárádi Lászlóné (1997) A Budapesti Kézműves Kamara megalakulása és jelenlegi helyzete. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotayné Szilágyi Éva (1997) Az üzemi tanács szerepe a TIGÁZ Rt. munkaügyi kapcsolatrendszerében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gézáné (1997) Munkanélküliség Hajdú-Bihar megyében az adatok tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Tamás János (1997) A munkanélküliség hatása az egyénre és a családra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Predigerné Ölvedi Ildikó (1997) Honvédség és alkoholizmus. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Kálmán (1997) Az életbenmaradás ára létszámleépítés?! - Az ipari nagyvállalatok tömeges létszámleépítése a Csepel Autógyár példáján. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Páli Imréné (1997) A keresetek alakulásának főbb jellemzői - A központi bérszabályozástól a liberalizált bérmechanizmusig, a kereseti viszonyok változása az átmenet éveiben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pöszt Sarolta (1997) HODOSZ szerepe a HOVÉT-ban és a honvédségi munkaügyi kapcsolatok alakításában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ring Józsefné (1997) Munkaügyi Tanács kialakulása, működése Heves megyében (1991-1996). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy Lászlóné (1997) Üzemi Tanácsok participációs lehetőségei, jogosítványai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Somogyi Jenőné (1997) A Nógrád Megyei Munkaügyi Tanács. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lászlóné (1997) Bérformák alkalmazása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Valéria (1997) A szociális törvény és alkalmazásának tapasztalatai - Különös tekintettel a Budapest XV. kerületre vonatkozóan. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáriné Tüdős Ilona (1997) A KIÉT - A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Zoltánné (1997) Az oktatás hatékonyságának mérése - Lehetséges megközelítések, problémák. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szépkúti László (1997) Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének története. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Emese (1997) A public relations helye a marketingkommunikációban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi József (1997) A tömeges létszámleépítések jogi szabályozása az Európai Unióban - Az uniós szabályozás bemutatása egy konkrét példán keresztül. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő Márton (1997) Átképzések Magyarországon - Tömeges létszámleépités a BIOGAL Gyógyszergyárban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tar Gabriella (1997) Biztosítás, önsegélyezés napjainkban. Különös tekintettel a Távközlési Dolgozók Biztosító és Önsegélyező Egyesületének működésére. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Torbik Lászlóné (1997) Egy reprezentatív szakszervezet a MÁV Rt.-nél. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gáborné (1997) Munkanélküliség kialakulása és kezelése Hajdú-Bihar megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lajosné (1997) Iskola és szociális gondoskodás. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándorné (1997) Az üzemi tanács. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tótiné Dienes Veronika (1997) Pályakezdő munkanélküliek helyzetének vizsgálata Hajdú-Bihar megyében 1994-től 1996-ig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Török Jánosné (1997) Pályakezdők a munkaerőpiacon (különös tekintettel Csongrád megyére). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Végh Tiborné (1997) Emberi erőforrásgazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a bérgazdálkodásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Vörös Péterné (1997) A munkaidő-pihenőidő nemzetközi szabályozása és a magyar jogharmonizáció. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Z. Nagy Lászlóné (1997) Üzemi Tanács választások a Magyar Postán. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsótérné Erdei Erzsébet (1997) Beruházás és hatása a munkaerő-gazdálkodásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábel Istvánné (1997) A korszerű emberi erőforrás gazdálkodás különös tekintettel a kiválasztásra és az értékelésre. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 22. 18:34:18 CET.