Item where specialization "matematika" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z | Á
Number of items: 49.

B

Bagi, Csaba Árnyékszerkesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Mária Az analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsai, Miklósné Az algebra tanítás előkészítése az általános iskola I-VII osztályában:képesítővizsgálati szakdolgozat matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Márton Képességfejlesztő feladatok a nyolcosztályos gimnázium 1-4 osztálya számára. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Mártonné A számelmélet elemeinek feldolgozása általános iskolai szakkörön. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan, Viktor Százalékszámítás tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsiné Engi, Katalin Tehetséggondozás a matematika tantárgy keretében, a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dobai, Gábor A matematika oktatás problémái a szakmunkásképző iskolák "B" tagozatos osztályaiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Funták, Alfonz A háromszög nevezetes körei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián, János Jellegzetes hibák és azok javítása az általános iskolai tanulók gondolkodásában matematika órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Hofgesang, Erika A matematikatanítás történetének kezdete hazánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi, Erzsébet Geometriai szerkesztések a körző és vonalzó korlátozott használatával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, László Algebrai alapismeretek tanítása az általános az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Jánosné Algebra tanítása az általános iskola VIII.osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jaksa, Szilvia Nevezetes egyenlőtlenségek és alkalmazásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jármai, Lászlóné A tanulók absztraháló képességének fejlődése:a betűabsztrakció kialakítása. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kamocsay, Judit A lakótelepi gyermekek személyiségfejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Zoltán A társadalmi beilleszkedési zavarok és kialakulásuk okai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Gusztávné A család szerepe a gyermek pszichés fejlődésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Imréné A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Sándor Az inverzió:szerkesztések inverzióval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kruchió, Mihályné Kerület-,ívhossz-,felszínszámítás és általános iskolai tárgyalása:szakköri feladatgyűjtemény összeállítása megoldásokkal. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuliga, Lászlóné Tanulói aktivitás fejlesztése és önállóságra nevelés számtan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Környei, Jánosné Egy nevelőotthoni tanár pedagógiai esetgyűjteménye. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lakatos, Lászlóné A két Bolyai élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laki, Sándorné A matematikatanítás korszerűsítésének kísérletei falusi általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litkei, Katalin A természetes szám fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Marosy, Sarolta Logikus gondolkodásra való nevelés a számtan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuska, János Egyenletek közelítő megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medvegy, György Szabályos sokszögek szerkeszthetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mintálné Tamás, Rita Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, László Számítógépek az általános iskola statisztikájában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nyárasdy, Lászlóné A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláhné Utassy, Erzsébet Szakköri feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oszkó, Attila A zenetanulás hatása a szemelyiség fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pöltl, János Geometriai feladatok basic programja a háromszög. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Simon, Gáborné Matematikai játékok. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stolczenberger, Cecília Egyenletek közelítő megoldása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, András A számtan tanítása a részben osztott iskolák önálló foglalkozásain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Trozner, Dorottya Komplex matematikaoktatási kísérlet az alsó tagozatban:vizsgálódás a halmazelmélet és logika területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varjú, Jánosné Szemléltetés és szemléltető eszközök az általános iskolai számtan és mértan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varsányi, Gyula A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Villányi, Józsefné Gondolkodási hibák az általános iskolai matematikaórákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámossy, Ágnes A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsigó, József Törtek tanításának módszertana. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zuró, Józsefné A mezőladányi általános iskola aktuális pedagógiai problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ákos, Róbert Algebrai ismeretek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2022. szeptember 27. 00:03:56 CEST.