Item where specialization "magyar" and date of item 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 204.

Antal Erika (2010) Pál utcától a Paul Streetig - Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című művének filmadaptációi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arful Judit (2010) Etnikai sztereotípiák, a cigány alakja az irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arful Judit (2010) Etnikai sztereotípiák, a cigány alakja az irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai Diána (2010) Nyelvi képességek autizmusban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa Márta Bea (2010) Irodalom az interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Csilla (2010) Nyelvművelés - tudomány vagy áltudomány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Annamária (2010) A magyar nőnevelés és nőemancipáció fejlődése a 18. század végétől a 19. század közepéig - Különös tekintettel Fáy András munkásságára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsai Ildikó (2010) Ányos Pál az "érzékeny" költő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi-Tyukodi Adrienn (2010) Hogyan értelmezhető a "bűntelen bűnösök" és a gyilkosság kérdése Kosztolányi Dezső három regényében? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Zita (2010) V. Henrik: a középkori hagyománytól a kora modern felé. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barwitz Katalin (2010) Színek Edgar Allan Poe műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsy András (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Judit (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Orsolya (2010) "Nem afféle papír üvegnehezék" (Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz Márta Eszter (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beák Orsolya (2010) Rózsi pszichoanalitikus és feminista tükörben (Csáth Géza Rózsi című novellájának pszichoanalitikus és pszichoanalitikus-feminista értelmezése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beöthy Gábor (2010) Miért éppen Finnország? (szociolingvisztikai kutatás a Finnországban élő magyarok körében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodonné Tóth Krisztina (2010) Népiesség, nemzeti hős - A Toldi-trilógia kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Eszter Éva (2010) Utak és kihívások - A Csongor és Tünde keletkezéstörténeti háttere és motívumai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borda Nikolett (2010) Kazinczy és a mai magyar nyelvművelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boér Katalin (2010) Karinthy Frigyes: Capillária és Utazás Faremidóba: a gulliveriádák természetrajza. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó Linda (2010) Weöres Sándor: Psyché. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Mária (2010) Diszlexia kontra nyelvtanulás? A diszlexiás diákok idegennyelv-tanításának dilemmái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki Zsuzsanna (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Réka (2010) Személy és szerep kapcsolata. Psyché alakjának arc-elemzése Weöres Sándor Psyché, egy hajdani költőnő írásai című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő Adrienn (2010) A nyelvi humor a L'art pour l'art Társulat szövegeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Lili (2010) Egzisztencializmus Az ember tragédiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csincsik Anikó (2010) Vajdasági magyar nyelvhasználat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csoknya Sándor Szabolcs (2010) A reprezentáció logikája Krasznahorkai László Sátántangó című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Adrienn (2010) A tetten ért idő - Temporalitás és impresszió Mészöly Miklós Szárnyas lovak című novellájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Luca Nóra (2010) Ahol az ecset- és tollvonások összefutnak (Tornyai János és Ady Endre "találkozása", valamint műveik elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Anikó (2010) Árnyékban születni - Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényének elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi István (2010) Szabó Magda: Abigél című regénye. A regény világának utóélete filmvásznon és színpadon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti Marianna (2010) Esterházy Péter korai szövegei és Rainer Maria Rilke prózája - Intertextuális, prózapoétikai és tematikus összefüggések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti Marianna (2010) Verbális fluencia Alzheimer-kórban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danji Beatriks (2010) O. története - Csáth-hatások Lovas Ildikó Spanyol menyasszony című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme Lolita (2010) Balassi Bálint Szép Magyar Comoedia-jának értelmezési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Edina (2010) A lírai én önreflexiója és az én-problematika Kosztolányi Dezső lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Júlia (2010) Portfólió - tanári fejlődésrajz az összefüggő tanítási gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dodé Zoltán (2010) Gozsdu Elek naturalizmusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donka Szilvia (2010) A szerzői utasítások szerepe Márai Sándor Hasbeszéd című hangjátékában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Ágnes (2010) "...a színt viseli magán intő jelül, vagy káinjegyül..." - Cholnoky Viktor szecessziós novella[b]irodalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Krisztina (2010) Kosztolányi etikája - Édes Anna alakjának szociológiai változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fajt Anita (2010) Szenci Fekete István, a hitehagyott püspök főművének vizsgálata több szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Beáta (2010) "A végtelen regresszus felé" - Krasznahorkai László Sátántangó című regényének öntükröző narratív eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Csilla (2010) A Lilla-ciklus filológiai és történeti hitelessége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Eszter (2010) Nyelvi játékok hetilapok címadásaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farmosi Orsolya (2010) Lexikai egységek remotiválása viccekben és anekdotákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Anita (2010) Úton Alfréd felé (Vajda János szerelmi lírájától, az Alfréd verses regényéig). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejérvári Csenge (2010) Tragikum és bűnhődés - Vörösmarty Mihály A két szomszédvár című művének értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz Valéria (2010) Sütő András: Káin és Ábel című drámájának tranzakcióanalitikus elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Firbás Melinda (2010) Szinonimák - A rokonértelműség összefoglalása elméleti és gyakorlati szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Klaudia (2010) Halál(tánc)-motívum. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Anita (2010) Az árva babér - Vörösmarty lírájának recepciótörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Franka Lóránt (2010) Egy próza a (mely újradefiniálta a 80-as évek író-olvasó viszonyát) XXI. századi perspektívából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári-Nagy Sára (2010) Nyelvi jelek használatának kialakulása a születéstől két éves korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári-Nagy Sára (2010) Nyelvi jelek használatának kialakulása a születéstől két éves korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerendai Márk György (2010) A költő-szerep átértékelődése Petri György lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila Adrienn (2010) Kép-szöveg viszonylatok Kassák Lajos művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombita Róbert (2010) Madách Imre szerelmi lírája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gortva Tamás (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Granyák Pál (2010) A "bukva győző hős" Németh László történelmi drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Ágnes (2010) Kritikák kereszttüzében - A reformer Petőfi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyolcsos Mária (2010) A vizuális narráció vizsgálata az 1826-os Aurora zsebkönyvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győr Veronika (2010) Pilinszky János meséi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Gabriella (2010) Kapcsolatformák és szereptípusok Molnár Ferenc drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Stella (2010) Bibliai motívumok Juhász Gyula lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Éva (2010) A beszédfeldolgozás és a verbális munkamemória vizsgálata nagycsoportos óvodás és második osztályos iskolás gyermekek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Noémi (2010) A performativitás fogalma alapján szerveződő posztdramatikus színház artikulációs kísérlete Nádas Péter radikalizálódó drámakoncepciójában (Temetés, Ünnepi színjátékok). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanák Judit (2010) "bár barátságot kínált, a titkait nem fedte fel" - Darvasi László Virágzabálók című regényének mágikus realista szempontú megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harczos Vivien (2010) Az MSN nyelvezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hauzer Edina (2010) Egy ledőlt diófa kálváriája... - Baróti Szabó Dávid versének és az a körül kialakult vitának, kép és szöveg viszonyán keresztül való értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi Anna (2010) Út és utazás motívuma a modern magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Andrea (2010) A leírás mint teremtés (Antikrisztus-előjelek az Érdy-kódexben). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anita (2010) A szervezeti kommunikáció két ágense - A felvilágosodás kori szabadkőművesek és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ilona Piroska (2010) Nőalakok Petri György költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Virág (2010) Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán: A test angyala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Vivien (2010) Hallássérült gyermekek nyelvi fejlődésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jagicza Anett Anna (2010) A dialógus működésének vizsgálata hat- és nyolcévesek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jóni Bernadett (2010) A pszichoanalízis és a Nyugat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaizinger Katalin (2010) Bűn, bűnösök, börtönök a reformkori magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karasziné Kisföldi Melinda (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Enikő (2010) Az internetes értékesítési weboldalak meggyőzési technikái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasi Boglárka (2010) Biblia és kereszténység fénytörésben: az Iskola a határon egy lehetséges olvasata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kató Iringó Beatrix (2010) Árnyak és fények cseréje (Szép Ernő: Lila ákác). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Széll Zsuzsanna (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kempf Andrea (2010) A regényíróvá vált Móra Ferenc. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerek Balázs (2010) A Magyar Wing Tsun Egyesület mint sportvállalkozás elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiliti Szabolcs (2010) Az épület inog - Társadalomábrázolás Csiky Gergely regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Katalin (2010) A nonverbális kommunikáció nemzetköziesedése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Edit (2010) A magyar bormondások és borkultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Virág (2010) A diftongusok fonológiai státusa az északkeleti nyelvjárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klopcsik Nóra (2010) Németh László nőalakjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Ibolya (2010) Nőalakok Petelei István novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalik Natália (2010) Hoffmann és a Homokember. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dóra (2010) A szubjektum változatai Móricz korai kisepikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gábor (2010) Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Irén Ibolya (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2010) Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana című versének értelmezési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kinga (2010) Hasonmás, én-hasadás, személyiségválság (A meghasonlott individuum problematikája Karinthy Frigyes műveiben). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Nóra (2010) A verbális munkamemória működése afáziában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krupa Mónika (2010) Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója - Ködlovag az Ópium varázsában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulman Gergely (2010) Szemelvények a XX. század magyarországi filozofikus költészetéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulácska Anna (2010) Halál és (újjá)születés - A lélek körforgása Tamási Áron két művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Ágnes (2010) Szabó Magda: Für Elise c. regényének elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Márton (2010) Mitológiák megjelenése Neil Gaiman regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Nóra Ildikó (2010) Nyelvi fejlődés autizmusban - egy longitudinális vizsgálat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendi Anita (2010) Szövegértés - szövegalkotás fejlesztésének jelentősége. Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakos István (2010) Az írott sajtóban megjelenő hírmanipulációs stratégiák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László Alexandra (2010) Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének keletkezéstörténete, az életműben való elhelyezés kérdései és a mű halálmotívumának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Dorottya (2010) Móricz Zsigmond dzsentriregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lékó Gabriella (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Enikő (2010) "mert ő vala közbül" - Végzetszerűség a Buda halálában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major István (2010) A Buga Jakab éneke szövegváltozatainak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majzik Erika (2010) Létfelejtés, létösszegzés - A magányosság szólamszerkezetei Babits Mihály költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Réka Etelka (2010) Mikszáth Kálmán - A fekete város című regényének etnikai és kulturális viszonyrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marjanucz Lilla (2010) Az öltözködés szerepe Mikszáth Kálmán regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó Márta (2010) Jake Smiles - 1 Link - Az első magyar online regény. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marofka Ferencné (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Edina (2010) Regényforma, drámaiság, filmszerűség (Intertextuális összefüggések Örkény István Tóték című alkotásában). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mező Zsuzsa (2010) Viták a nyelvművelésről a XX-XXI. század fordulóján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálffy Katalin Nóra (2010) Márai Sándor: San Gennaro vére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály Helga Edit (2010) Porfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anett (2010) Kosztolányi Dezső mondatszerkezeteinek stilisztikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika Nóra (2010) A gyermeknyelv fejlődésének vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Lavicska Emese (2010) A pálfordulás tettenérési kísérlete Mészöly Miklós Saulus című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mágori Csilla (2010) A reformáció korai énekszerzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Májerné Varga Erzsébet (2010) Csíziók a régi magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus Ildikó (2010) "...mert két hazám egyszerre nem lehet" - Jakov Ignjatovic: Szerb rapszódia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ádám (2010) "Ki ebbel játszik, bot legyen kezében." - Hunyadi László jellemének alapjai Vörösmarty Mihály Hunyadi-trilógiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus Anita Ágnes (2010) Kosztolányi Dezső: "A halál az egyetlen múzsa" - Hogyan oldotta meg Kosztolányi Dezső a saját életének számadását. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Balázs (2010) A József császár című dráma rejtelmei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Dóra (2010) A reáliák vizsgálata Mikszáth Kálmán A fekete város című regényének angol fordításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ádám Sándor (2010) Az őrzők: Alan Moore-Dave Gibbons: Watchmen - egy képregény irodalmi mélységekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Niedermayer Edit (2010) A Kapitánynék története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúzó Adrienn (2010) Cigány irodalom és mesevilág: a Lakatos Menyhért mesék népmesei vonatkozásainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nánainé Varga Krisztina (2010) Tanári portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Német János (2010) A XVI. századi magyar akrosztichonok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oberritter Henriett (2010) Asztalizene Pesten és Budán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Csaba (2010) Nyelvjárások identitáskijelölő szerepe és fontossága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Csaba (2010) Nyelvjárások identitáskijelölő szerepe és fontossága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Krisztián (2010) Beszélt nyelvi jelenségek írott nyelvi közegben - az ún. írott beszélt nyelv jellemzőinek vizsgálata. Az új kommunikációs technológiák és a nyelvhasználat változása: chat-, sms-, blog-nyelv. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz Gabriella (2010) Kiss Benedek jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Országh Katalin (2010) Az ember tragédiája: Háború és Háború - Madách Imre Tragédiájának és Krasznahorkai László Háború és Háború című regényének rokon vonásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Országh Katalin (2010) A „nyelvemen van" jelenség vizsgálata magyar nyelvű korpuszban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paréj-Nagy Mária (2010) Identitás-Partitúra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pernyész Anita (2010) Identitáskeresés Lakatos Menyhért Füstös képek című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Katalin (2010) Horváth István Magyarózdi toronyalja című művében szereplő népmesék népi-mitológiai és tipológiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pleskó-Horváth Patrícia Beáta (2010) "…kik legjobban semmit se tettek…" - Nyelvi elemek, sajátosságok színekben, szavakban, formákban, képekben - női alkotásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi Vivien (2010) Jellemfejlődés és műfaji mintázat Kemény Zsigmond Férj és nő c. regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Veronika Zsóka (2010) "Szeretlek, mint egy elhagyatottat" (Reviczky Gyula perdita-ciklusai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radics Renáta (2010) 17-18. századi francia nyelvű bejegyzések hungarika jellegű album amicorumokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rumpler Renáta (2010) Tudatos véletlen[?] - Bródy Sándor öngyilkossági kísérletének és halálának visszatükröződése az irodalomtörténet-írásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rupáner Ágnes (2010) A mese fogalom változása, alakulása Csáth Gézánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákóczi Zita (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai Zsófia (2010) Irodalmi hagyományok Grecsó Krisztián Tánciskola című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schimpl Brigitta (2010) A (nép)mese változatai - A Tündér Ilona és az Árgyilus királyfi verzióinak összehasonlítása a magyar népmese tradíciójának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Andrea (2010) Az Ady-világ képei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sineger Judit (2010) A romantika hagyományához kötődő természeti leírások Darvasi László novellisztikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somlai-Nagy Rudolf Mihály (2010) Vajda János szerelmi lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi Rita (2010) Érintkezési módok Krúdy Gyula Szindbád-novellái és Huszárik Zoltán Szindbád című alkotása között (Epizodikusság és töredezettség az irodalomban és a filmvásznon). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Laura (2010) József Attila szerelmi lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Judit (2010) Az otthon kérdése angolszász drámákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anett (2010) Ruházat, kommunikáció, identitás: az öltözködés funkcióvizsgálata XIX. századi magyar regények segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anita Alexandra (2010) Ópium - Modern mű posztmodern árnyékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Lívia (2010) Az irodalmi nyilvánosság első megjelenései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mária Magdolna (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Nikolett (2010) A Molnár Ferenc-rejtély nyomában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Orsolya (2010) A lélektani novella fejlődésének bemutatása Lovik Károly epikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2010) "Az ágy közös, a párna nem" - A közönségsiker titkának keresése Závada Pál Jadviga párnája című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szederkényiné Vasvári Melinda (2010) Az olvasásközpontú irodalomtanítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Réka (2010) A szleng használatának bizonyos aspektusai : vizsgálat három kecskeméti középiskola diákjainak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Anna (2010) A szarvasi szlovák nemzetiségi oktatás XXI. századi állapota, a kétnyelvű gyerekek szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szihalmi Csilla (2010) Király László korai költészete - "Mert énnekem építenem kell". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Barbara (2010) Kassák madarai - A madár-motívum nyomában Kassák Lajos számozott verseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Mónika (2010) Egy szabadkőműves polihisztor - Pálóczi Horváth Ádám. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Szilvia (2010) Mert Ön megérdemli - avagy mitől érezzük, hogy a reklámok személyesen nekünk szólnak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Gabriella (2010) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Rita (2010) A Twitter nyelvének leíró szempontú elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Séra Dalma (2010) A túlzást kifejező alakzatok az országgyűlési felszólalásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sívó Márta (2010) A nem verbális jelek verbalizálása Németh László Iszony című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Paulina Anna (2010) Lélektani összefüggések Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek és Csutora című regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Talpai Gábor István (2010) "Szívesen csúszunk kijjebb a jelentől [...] a múlt felé" - A különc alakja Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi Szilvia (2010) Szakmai fejlődési utam - Portfólió - A tanítási gyakorlat tapasztalatai, valamint a pályán eltöltött idő munkájának bemutatása a tanári kompetenciák tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi Anita (2010) Az én, a valóság és a képzelet a történelem homályos színpadán Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terényi Marianna (2010) Kárpátalja magyar szókincsének változatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsányi Mária (2010) Szentkuthy Miklós prózája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás Dóra (2010) Bűnbeesés után - Poirot nyomoz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Boglárka (2010) Sors vagy "Sorstalanság" - Hogyan jelennek meg a regény költői eszközei a filmvásznon? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gabriella (2010) Psyché-analízis - Weöres Sándor költészete a feminista irodalomkritika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kata (2010) Gyermekhangon - Kiss Ottó svéd típusú gyermekversei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Orsolya (2010) A helyesírás tanításának módszertana. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Veronika (2010) A Showder Klub szlengkészlete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Éva (2010) 'A világ kettőnél kezdődik" - Babits Mihály A gólyakalifa című regényének irodalmi elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Katalin (2010) Szövegértés-vizsgálat 8. osztályban elbeszélő és dokumentum típusú szövegek függvényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vanyúr Katalin (2010) Szabó Lőrinc Különbéke kötetének lázadás és béke keresés motívumai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gabriella (2010) Játékszíni ügyek: két nézőpont Katona József és Kölcsey Ferenc írásainak összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ágnes (2010) "Léleknyugalom-e a boldogság?..." - Kemény Zsigmond novellisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Viktória (2010) Egy nyolcéves ikerpár nyelvfejlődésének, nyelvhasználatának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Bence (2010) Szubjektum és hatalom viszonya Rejtő Jenő regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vukmirovits Nóra (2010) Nőköltők a 16. századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágsélei Csilla Sára (2010) Női olvasás, női olvasók a 18. és 19. század fordulóján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Závogyán Renáta (2010) Egy bolgár-magyar kétnyelvű gyermek magyar nyelvi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám János Gergő (2010) "Egyszerű szegény könyvecske... olcsó zöldes köpenyben" (Értekezés a Mixadt Kálmán által megírt A jó palócok czímű remekmívű alkotás vitás dolgaiban). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 26. 20:52:07 CET.