Item where specialization "magyar" and date of item 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 174.

Baginé Szalka Eszter (2005) A Gyümölcskosár kötet - Weöres Sándor gyermekverseinek dimenziói a vers és a zene szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Szilvia (2005) Nemzetféltő magatartás a felvilágosodás korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak Anita (2005) Weöres és Gulácsy Nakonxipánban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi Nikoletta (2005) "A lefegyverzett író" Lovik Károly novelláinak néhány kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede Ádám (2005) Derekegyház helynevei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beischlag Szilvia (2005) Arany János angol balladafordításai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Kornélia (2005) Tündérmesei motívumok Lázár Ervin meséiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Orsolya (2005) Információ és kommunikációs technológiák alkalmazása az anyanyelvórán, elsősorban az írásbeli kommunikáció oktatása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz Zoltán (2005) A Móricz Zsigmond és Babits Mihály által szerkesztett Nyugat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó Emese (2005) Ritmikai sokszínűség Weöres Sándor gyermekverseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi Edit (2005) A középiskolai kommunikáció tanításának elméleti háttere a Nemzeti alaptanterv tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Sándorné (2005) "Ukko, te fenn az égben..." - A finnugor népek teremtésmondáinak motívumrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Krisztina (2005) Vajda János szerelmi költészete : a Gina-versek titka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buda Boglárka (2005) "A pisztoly másodszor is eldördült..." Kosztolányi Dezső két Aranysárkány című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bába Nándor (2005) Kutya éji dala (Djuna Barnes Éjerdő című regényéről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Orsolya (2005) A boldogságkeresés motívumának megjelenítődése Balázs Béla Embermese című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Teodóra (2005) Jókai Mór és Mikszáth Kálmán regényhősei morális kérdések útvesztőiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Brigitta (2005) Szemantikai struktúrák 7-9 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bödő Edit (2005) A Nő mítosza - Női tudat női aspektusból avagy egy értelmezési kísérlet Németh László Iszony című regényéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Etelka (2005) Nyelvjárási jelenségek vizsgálata a szegedi boszorkányper anyagában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ceglédi Anna (2005) József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke - Egy nem szürrealista költő szürrealista alkotásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cser Gabriella (2005) Narratíva Tamási Áron novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Éva (2005) Kányádi Sándor jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csősz László (2005) Pap Károly: Zsidó sebek és bűnök - Előtörténet és recepció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czili Réka (2005) Örkény István három drámája: Pisti a vérzivatarban, Vérrokonok, Kulcskeresők. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi Róbert (2005) A tulajdonnevek megértése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Szilvia (2005) Ady Endre istenes költészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Veronika (2005) A sajtónyelv néhány jellegzetessége - Szövegszerkezeti vizsgálatok a rövidhírekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai Virág (2005) Állandósult szókapcsolatok a vajdasági Oromhegyesen és környékén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Teodóra (2005) A két Zrínyiász - Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmének adaptációja, hogyan jelenik meg Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed Zsuzsanna (2005) Motívumok és szövegváltozatok - Kosztolányi Dezső: (Az) Aranysárkány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Margit (2005) Önéletírás Radnóti prózájában - Az Ikrek hava és a Napló elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faddi Nikolett (2005) Műfajok "párbeszéde" - Arany János leveleinek és műveinek viszonyrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazakas Judit (2005) A léthatár felé - Hajnóczy Péter: Embólia kisasszony. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Ágnes (2005) "Csak a szívem gyalogolt" (Kormos István N. N. bolyongásai című kötetének elemző bemutatása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Orchidea (2005) Lírai létértelmezés és játékosság Szilágyi Domokos költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Edit (2005) Kommunikációtanítás a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Veronika (2005) Czóbel Minka dolgozat egy elfelejtett költőnőről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Csilla (2005) Irodalmi öntudat - nemzeti öntudat a két világháború közti erdélyi magyarság életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere Bogáta (2005) A magyar koherenciajelölők rendszerezése kognitív primitívumok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Filus Erika (2005) Székely népmesék vizsgálata nyelvi-nyelvhasználati sajátosságok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fontos Zsóka (2005) Csáth Géza átdolgozott novelláinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gabura Angelika (2005) Petelei István pesszimizmusa - néhány novellája tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garas Eliza (2005) "Két világ között, félúton." - Ferdinandy György Fényképem Balzackal című kötetének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Anna (2005) Mesés áltörténelmi regény - Darvas László A könnymutatványosok legendája című művének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greminger Katalin (2005) A verbális kommunikáció szövegtípusai - A vita és az érvelési stratégiák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyalai Katalin (2005) E. T. A. Hoffmann különleges témái a zenés színpadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Réka (2005) Népi építészet és lakáskultúra szakszókincse Bakson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Krisztián (2005) Szemantikai struktúrák vizsgálata 7-9 éves korú gyermekekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Nikolett Ramóna (2005) A napfény városa az 1920-as években, avagy Szeged Móra Ferenc, Juhász Gyula és József Attila életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Csilla (2005) Klitikumok a románban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg János László (2005) Hajnóczy Péter vallásos motívumainak világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann Éva (2005) A Tücsökzene "tücskei". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holler Anett (2005) Juhász Gyula szerelmi költészete és nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Andrea (2005) Háy János: Dzsigerdilen és Darvasi László: A könnymutatványosok legendája című regényének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ilona Piroska (2005) Humor és nyelvi játék Amíg lehet... : Petri György lírájának általános jellemzői és egy kötet bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (2005) Oscar Wilde szalonvígjátékai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tímea (2005) Szigligeti Ede útkeresése a magyar népszínmű kiteljesítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (2005) Az álom színpadformáló szerepe Shakespeare és Calderón korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth-Varga Mónika (2005) A diáknyelv kognitív metaforái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth-Varga Mónika (2005) A lokális diskurzusstruktúra elemzése a központiság elméletének keretében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák Katalin (2005) A Jó és a Rossz, avagy létezik-e fény árnyék nélkül? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hámori Balázs (2005) A szövegértés oktatása az írott sajtó szövegeinek felhasználásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Erika (2005) Honoré de Balzac realista társadalomábrázolása az Elveszett illúziók című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jacsóné Szabó Erika (2005) A bognármesterség Jánoshalmán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus Edina (2005) Antikvitás a klasszicizmusban a 18-19. század fordulóján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Gyula (2005) "Én már kivert kutya is itt akarok lenni" - A Barbaricum otthonossága Körmendi Lajos munkásságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Edit (2005) "Passiójáték, bikaviadal: halhatatlanság-élmény" Hajas Tibor önkifejezési módjainak változása a költészettől a performance-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Jánosné (2005) Ady szerelmi költészete a Léda- és Csinszka-versek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jákli Viktória (2005) Márai Sándor Füves könyvének retorikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Nóra (2005) A "görögös" Németh László. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány Etelka (2005) Szemléleti és poétikai hasonlóságok Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes novellisztikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczi Katalin (2005) Játékos feladatok alkalmazása a helyesírás-tanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerek Brigitta (2005) Kosztolányi Dezső Aranysárkányai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Adrienn (2005) A drámaíró Sík Sándor Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Anna (2005) Egy ismeretlen romantikus: Berecz Károly (1821-1901). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Antónia (2005) Az elbeszélő Bérczy Károly, a Tízek Társaságának tagja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Erika (2005) Szókészletünk gyarapítása szóképzéssel a mai magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Katalin (2005) A "feleségek felesége" kálváriája - Szendrey Júlia megítélése Petőfi halála után a kritika és a dráma műfajában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Annamária (2005) Egy cikluskompozíció mint az Ady-életmű istenes verseinek szintézise (Az Illés szekerén kötet A Sion-hegy alatt című ciklusa). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (2005) Németh László etikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Erzsébet (2005) Köszönés és megszólításformák használata a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium diákjainak körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Konrád Nóra (2005) Léda és Csinszka Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom Mónika (2005) A kisebbségi magyar irodalom "sípjai" - Az erdélyi "síp" írója: Bálint Tibor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpa Ildikó (2005) Benyomáskeltési stratégiák az internetes csevegőfórumokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kottner Viktória (2005) Kisvárdai keresztnévadási szokások 2000-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2005) A pragmatikai kompetencia fejlődése és fejleszthetősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Németh Henriett (2005) Nyelvünk eredetének lehetőségei az elmélet és gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Mariann (2005) "Ilyen a világ, kérem..." - Füst Milán Máli néni és Margit kisasszony című drámáinak elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kupi Hedvig (2005) "A bölcsőtől a bölcsességig”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádámé Zsoldos Edit (2005) Sinka István munkássága, költeményei tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kübeki Katalin (2005) Az elfeledett Ottlik-kötet - Ottlik Géza: A Valencia-rejtély. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lex Orsolya Valéria (2005) "Most élnek a holtak is: A puszta beszél..." (Pásztorvilág és pásztormitológia Sinka István prózai írásaiban). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai Kitti (2005) Színházelmélet dialógusban (Nádas Péter: Temetés). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsy Anikó (2005) Dzsentrik a látszat és valóság világában Mikszáth Kálmán regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maczelka László (2005) Az angol Jókai nyomában - A Nincsen ördög és a Dr. Dumány's Wife. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarászné Weinrauch Ivett (2005) Egy kétéves korú gyermek anyanyelv elsajátításának állapotfelmérése, különös tekintette a szövegalkotó képességre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Zsolt (2005) A dzsentri alakja a XIX. század második felében és a századforduló magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Árpád (2005) "...válópört indítottak egymás ellen: ő meg a legújabb kor" - Tóth Kálmán (utó)életéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Klára (2005) A századforduló asszonyainak választásai Kaffka Margit három regényének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály Helga Edit (2005) A hiányérzet megjelenése József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Krisztina (2005) A tisztesség ára Budapesten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Emese (2005) A magyar népi hangszerek elnevezéseinek eredete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Nikoletta (2005) Régi magyar gyümölcsnevek Lippay János Posoni kert című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta Attila István (2005) A "kritikán kívüli" Gyulai Pál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Glória (2005) Létértelmezés spirális körökben - Jókai Anna Ne féljetek c. regényének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Diána (2005) A hazafias költészet átformálódása a 18. századi magyar sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Edit (2005) Arany János és Nagykőrös. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Nikoletta (2005) Média és a nyelv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nika Erika Zsuzsa (2005) Füst Milán: A feleségem története és a Nevetők című regények összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Andrea (2005) Szemléleti és regénypoétikai újdonságok a XX. század második felének magyar irodalmában - Németh László: Iszony - Szilágyi István: Kő hull apadó kútba - Závada Pál: Jadviga párnája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Barnabás (2005) Egy irodalmi mű útja a megfilmesítésig - Sarkadi Imre Kútban című novellájának filmadaptációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Hajnalka (2005) A b-szókezdet alakulása és etimológiai rétegződése a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Károly (2005) Radnóti Miklós Naplója tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Olesnyovics Veronika (2005) A nyelvi kreativitás fejlesztése játékokkal az ige szófajának tanítása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti Anikó (2005) Női sorsok Kaffka Margit "trilógiájában". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti Boglárka (2005) Lessing dramaturgiai újításai drámáinak tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti Tamás (2005) A kereszt- és szenvedésmotívum Rónay György költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pelentai Csilla (2005) Vas Gereben és olvasói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pelentai Csilla (2005) Vas Gereben és olvasói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Persányi Norina (2005) Gyermekké tettél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás Péter (2005) Művészsorsok, művészet és hatalom viszonya : Goethe és Tasso. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Éva (2005) A kódok hálója Németh László Iszony és Gyász című regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Erna (2005) Krasznahorkai László Háború és háború című regényének és Mario Merz Iglujának kapcsolata - Korim és az a "bizonyos hely". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnainé Árgyelán Diána (2005) A bélelt üdítő, a házmester és társaik - Italok neveivel és részegséggel kapcsolatos szómagyarázatok, szólások és közmondások gyűjteménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ringl Andrea (2005) A 7-8 éves gyerekek szemantikai struktúrájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics Nóra (2005) A magyar Grimm : fordításelméleti vizsgálat a magyar nyelv sokszínűsége tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rummel József (2005) Karinthy Frigyes és a nők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rébék Erzsébet (2005) Nők, férfi és női viszonyok Szabó Lőrinc életében és verseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarok Viktor (2005) Kosztolányi Dezső halálszemléletének ábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Ildikó (2005) Az 1945 utáni orosz szavak hangtani beilleszkedése a magyar nyelvbe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Orsolya (2005) "Minden másképpen van" - Karinthy világszemléletének megjelenése a gulliveriádákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonits Edina (2005) Vörösmarty Világos után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó Zsuzsa (2005) Élet és irodalom kapcsolata Szabó Magda regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák Szilvia (2005) Degré Alajos írói munkásságának bemutatása egy novellájának és egy regényének a tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefanik Adrienn (2005) Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényének lehetséges olvasata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stenzel Rita (2005) "...és fiát a szél el nem hagyja" - A lélek tájain megbúvó anya motívuma József Attila költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anita (2005) Az identitáskeresés irodalmi megjelenése Dalos György: A körülmetélés és Németh Gábor: ZSIDÓ vagy? című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (2005) A vaktérkép - Kazinczy Ferenc és az Erdélyi Levelek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay László Zoltán (2005) Babits görög tárgyú versei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeles Annamária (2005) Kassák Lajos számozott költeményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemán Adrienn (2005) A Kosztolányi-novella változatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés Tilla (2005) A kommunikáció tanítása a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szávai Krisztina (2005) A novellaíró Pálffy Albert. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székelyné Veres Ilona (2005) Lant ólomból - Tinódi Lantos Sebestyén dallamai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szívós Erzsébet (2005) A novellista Szini Gyula pályakezdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Bernadett (2005) Kísérlet a magyar birtokos szerkezet minimalista leírására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Éva Ivett (2005) Madách Imre: Az ember tragédiájának narratológiai szempontú vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Gergely Györgyi (2005) Szemantikai struktúrák alakulása 7-9 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűrszabó Gabriella (2005) Jézus passiójának motívumai Pilinszky János költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári Beáta (2005) Hűtlenek hűsége (Motívumok Áprily Lajos költészetéből). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári Márton (2005) Miért szép a szép? - Fogalmi ambivalenciák az Ady-recenzióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Georgina (2005) A XV-XVII. századi konyha és berendezési tárgyai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi Brigitta (2005) A napútszínekkel festett röpirat - Csontváry Kosztka Tivadar Energia és művészet. A kultúr ember tévedése című röpiratának szövegelemzése különös tekintettel annak szimbólumrendszerére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Edit (2005) Madách Imre: Az ember tragédiája : a mitikus színek receptivitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi Istvánné (2005) Az elfeledett költő, Reményik Sándor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Anita (2005) Szerkezet és nyelv vizsgálata Kosztolányi Dezső Esti Kornéljában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Bernadett (2005) Mikszáth prózája a szóbeliség tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Elvira (2005) Katt rám, és dumcsizunk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Hajnalka (2005) Mikszáth Kálmán fogadtatása az angolszász nyelvterületen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mónika (2005) Az ókori görög kultúra hatása Németh Lászlóra - Tanulmányai tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Olga (2005) Összehasonlító közmondáskutatás az Istennel és ördöggel kapcsolatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (2005) Romantikus életérzés megjelenése a francia-magyar líra kölcsönhatásában a 19. század első felében : "Végpontján állott a 18. század...nagy évek' tapasztalásából edzett szellem lép a helyébe.". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Csaba (2005) Weöres Sándor és Fülep Lajos szellemi kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Lívia (2005) A nyelvi hátrány és nyelvhasználat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Nikoletta (2005) A történelemfilozófia motívumának bemutatása Vörösmarty Mihály néhány művén keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Anikó (2005) Élet-halál(őrület) - Egy méltánytalanul elhanyagolt Radnóti-versről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Antal (2005) Abszurd vagy groteszk? : az abszurd és groteszk látásmód megjelenése A.P. Csehov kis trilógiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várfalviné Vincze Ágnes (2005) Szavak mögötti tartalmak kutatása Móricz Zsigmond Barbárok című novellájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zahoránné Pavelka Ildikó (2005) Paul Auster Üvegvárosa a középiskolai irodalomoktatásban - Módszertani kiegészítés a "Paul Auster Üvegvárosa: a detektívregény nekrológja?" című szakdolgozathoz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zellerné Pesti Ildikó (2005) Szemantikai struktúrák vizsgálata 7-9 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai Éva (2005) "Átvetjük egymást a halálon" - Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó Annamária (2005) "Párhuzamos életrajzok" és narráció Thackeray Hiúság vására című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ökördi Mariann (2005) "Csibe csipog" - Móricz Zsigmond Csibe-novelláinak bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 3. 09:32:31 CET.