Item where specialization "magyar" and date of item 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 188.

A

Abordán Szilvia (2004) Újabb adalékok Vörösmarty Csongor és Tündéjének értelmezéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs Orsolya (2004) A szövegfajták hatása a módosítószók történeti fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Krisztián (2004) A bűnözői szleng. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Anikó (2004) Régi magyar betegségnevek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambruzs Tünde (2004) Csizmadia Imre: Pirkadattól alkonyatig - Önéletírás egy parasztember tollából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli Nóra (2004) "...csak vendégek lehetünk" - A párna-szimbolika vizsgálata Závada Pál Jadviga párnája című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Krisztina (2004) Rádióban elhangzó hírek nyelvhasználati vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalicsné Hajduczky Judit (2004) Az sms nyelvi sajátosságai és ezek hatása nyelvünkre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balaton Edina (2004) A Döbrentei-kódex nyelvezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabás Anita (2004) Szabó Magda nőalakjai négy regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Renáta (2004) Csokonai Vitéz Mihály és a Csókok című pásztoridill. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Gyöngyvér (2004) Magyar szerzők és műveik "Szeged színpadán" - A Szegedi Színház műsorpolitikája 1883 és 1902 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó István Róbert (2004) Szemléletmód és poétikai változások a magyar irodalomban - Önreflexió és történet Mészöly Miklós művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Tünde (2004) Az utazás motívumai Szerb Antal Utas és holdvilág című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartolákné Szabó Éva (2004) Énekelt novellák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Szabolcs (2004) Vezérmotívumok Kosztolányi Dezső költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Zsuzsa (2004) William Shakespeare: Hamlet, avagy a kizökkent idő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biár Gabriella (2004) Kurátor Zsófi jellemrajza pszichoanalitikus szemszögből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biár Gabriella (2004) A tankönyvi szövegek vizsgálata az anyanyelvi nevelés fontosságának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodányi Ákos (2004) A többszörös topik és az aktiváció viszonya a magyarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Edit Ágnes (2004) A boldogság problematikája Kölcsey prózai műveiben : „Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Enikő (2004) Ady Endre Új versek című kötetének verselése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchalter Ibolya (2004) Merre mutat a csikorgó? - Megjegyzések az Árgirus-kérdéshez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Edina (2004) Tulajdonnevek a magyar frazémákban. Other, Zeneművészeti Főiskola.

Bódog Alexa (2004) A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csarnó Mária Katalin (2004) "a verseim nem én vagyok: az vagyok én, amit itt írok" avagy József Attila Szabad-ötletek jegyzéke című írásának keletkezési körülményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengődi Erika (2004) "Kettőnknek jutott itt egy esély" - A megosztott személyiség kialakulásának okai R. L. Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúzi Éva (2004) Jeles napokhoz fűződő hiedelmek és szokások Újszentivánon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Delgado Katalin (2004) Olasz hatások a XX. század magyar irodalmában - Róma-élmény Áprily Lajos és Jékely Zoltán lírai életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Tamás (2004) Fekete István állatregényei - három műve tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Zsuzsanna (2004) Csáth Géza Anyagyilkosság című novellájának és Szász János Witman fiúk című filmjének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Hajnalka (2004) A halál kilovagolt Perzsiából - Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Péter (2004) Vörösmarty nemzeti történeti eposzai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Szilvia (2004) Motívumok és emblémák Ottlik Géza Iskola a határon című regényében - Ismétlődésekre irányuló narratív értelmezési stratégia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dévay István (2004) A heroizmus a II. világháború angolszász szépirodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötörné Tar Margit (2004) Radnóti Miklós klasszicizáló lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdős Judit (2004) Isten-élmény és isten-motívum József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fazekas Andrea (2004) "A függetlenség bajnok férfia": Vajda Péter. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Gábor (2004) A posztmodern és groteszk Hajnóczy Péter életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Hajnalka (2004) Hermann Hesse hőseinek átfogó elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Erzsébet (2004) Móricz Zsigmond dzsentriábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Figura Eszter (2004) Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Bernadett (2004) Gárdonyi Géza nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Formanek Anikó (2004) Trágárság és nyelvi agresszió a televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürth Eszter (2004) Posztmodern terápia - Az ismétlődés szerepe a latin-amerikai telenovellákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gedeon Sándor József (2004) A magyar dráma szerepe a Gyulai Várszínházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerebenics Róbert (2004) Simonyi Imre költészetének transztextuális vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér Péter (2004) Tompa siker (Tompa Mihály kanonizációjáról). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerháth Györgyi (2004) Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Az összetett mondat és a szöveg határán: a vers szövegnyelvészeti vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gillich Annamária (2004) Olvasás az ezredfordulón : Hogyan olvasnak „gyermekeink” a XXI. században? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Godó Eszter Nóra (2004) Teleki László Kegyenc című drámájának recepciója a 19. és 20. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati János (2004) Edgar Allan Poe hatása az irodalomra : Poe élete, hatása Ady-ra, a francia költészetre és Howard P. Lovecraftra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Krisztina (2004) Nyelvtörténet a középiskolában (segédanyag összeállítása középiskolai tanároknak). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Gergely (2004) Az olvasó jelentésképző szándéka. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anita (2004) Nietzsche és Juhász Gyula a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anita (2004) "Zarathustra Gyula" avagy Nietzsche hatása Juhász Gyulára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Szilvia (2004) Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versének értelmezési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Emese (2004) Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton ciklusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög József (2004) A lírai én pozícióváltozásai Babits Mihály Levelek Irisz koszorújából című kötetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hartai Margit (2004) A lélektan szerepe Arany János néhány balladájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Katalin (2004) Az ecloga, mint költői magatartásforma - Radnóti Miklós eclogái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (2004) Szexista nyelv-e a magyar? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab Melinda (2004) "Bizakodás és balsejtelem". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa Mónika (2004) [Márai Sándor: Szindbád hazamegy]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Norbert (2004) A boldogság kérdése Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky Ádám (2004) A bonyolult jellem a Shakespeare-i színpadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jászay Tamás (2004) Párhuzamos életrajzok (G. García Márquez Száz év magány és S. Rushdie Szégyen című regényének összehasonlító elemzéséhez). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kardos István Tamás (2004) A rejtőzködő én - Karácsony Benő életműve Pjotruska című regényének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasik László (2004) A benyomáskeltés sajtónyelvi jelenségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Edit (2004) Pár-beszéd Adyról: Az én és a másik viszonya a költő néhány versének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Krisztina (2004) Füst Milán Nevetők című kisregényének értelmezési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Krisztina (2004) Wass Albert költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Lívia (2004) Vajdasági magyarok nyelvi nehézségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Annamária (2004) Agatha Christie Poirot-regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Julianna (2004) Hajnóczy Péter világa : A halál kilovagolt Perzsiából tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Kornélia (2004) Adalékok Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című művéhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Szilvia (2004) A felvilágosodás hatásának megjelenése Lessing műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Anita (2004) Szathmári Sándor egzisztencialista gulliveriádája, a Kazohinia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Katalin (2004) Karinthy Frigyes művészetszemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Antal Korinna (2004) Ady Endre, a nevelő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsi Lajos (2004) Zene és transzcendencia E.T.A. Hoffmann elbeszélő művészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi Orsolya (2004) A gyermek-nézőpont Nádas Péter Egy családregény vége c. regényében (A regény poétikai elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra Diána (2004) "A terminátor Helikonba látogat" - Hazai Attila művészetének elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Andrea Ágnes (2004) A kreativitás szerepe a szófajok tanításában. Other, Zeneművészeti Főiskola.

Kovács Rita (2004) „Szeretlek mint anyját a gyermek” : a biztonság, az anyai gondoskodás és szeretet keresése a szerelemben József Attila költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tamás (2004) A nyomozás stratégiái Poe novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tibor (2004) Priapos - Az erotika Weöres Sándor lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tünde Berta (2004) "Fegyverrel vész el, aki fegyvert emel!" - Háborúellenesség és a kiútkeresés vége Sipos Domokosnál, avagy a Hősi halál című novella. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Enikő (2004) Pedagógiai melléklet - Költő, írástudó, próféta - Babits útja a Jónás könyvéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsera Tamás (2004) Tandori Dezső kései költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár Márta (2004) Nyelvtörténet – művelődestörténet : Boldogasszony és a női szerepkör nyelvünkben és kultúránkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kundák Nikoletta (2004) Két magyar bibliafordítás összehasonlító alaktani vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya István (2004) A versenyhorgászat szó(kincs)tára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Letkó Bernadett (2004) Weöres Sándor én-szemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lózsi Tamás (2004) A graffiti mint szociolektus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lökkös Noémi (2004) Csiky Gergely társadalmi drámái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Attila (2004) Reviczky Gyula poétikus szerelmei (A szerelem és az elmúlás Reviczky költészetében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mag Judit (2004) Szolgák, komornák, cselédek Moliére vígjátékaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Zoltán (2004) "Nyom előttük sincsen, utánok sem marad" (Arany János: Toldi estéje). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makk Hajnalka (2004) Brecht tegnap és ma, avagy hogy kerül Kurázsi mama Nigériába? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marthy Annamária (2004) Rezeda Kázmér Budapesten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri Anikó (2004) Móricz Zsigmond gyermekábrázolása : Légy jó mindhalálig, Árvácska című regényei és néhány novellája tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Messzi Szabó Vilja (2004) A kaland szerepe Jókainál - Három kalandregénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezey Dániel (2004) Iskola a határon - a ki nem mondás boldogsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mike Andrea (2004) A 20. századi latin-amerikai irodalom : Mario Vargas Llosa és Gabriel García Márquez műveinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milánkovics Tímea (2004) Közmondások szövegbeszerkesztése Mikszáth Kálmán műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai Jenő (2004) Radnóti Miklós és Vajda Lajos művészetének párhuzamai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Bertilla (2004) A nyelvjárási tudatosság vizsgálata hódmezővásárhelyi nyelvhasználók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Csilla (2004) Kosztolányi novellisztikájának gyermek-motívumai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ilona (2004) A halászat eszközei Sarkadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László (2004) Nyelvi értékítéletek a nem-nyelvészek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2004) Karinthy és Kosztolányi, a férfi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Niedermayer Hermina (2004) Csokonai boldogságfelfogása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Péter (2004) A vonatkozó szerkezetek vizsgálata az ír, a japán és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Eszter (2004) A krimi ma Magyarországon (Leslie L. Lawrence, Vavyan Fable). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Gizella (2004) "Dal s a megdalolt,tükör és tükrözött" - Weöres Sándor ismétléses alakzatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Tímea (2004) A Forrás Irodalmi Stúdió helye a kárpátaljai magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszlán Anikó (2004) "Hű tükre ez játékunknak" - Az angol reneszánsz dráma a színháztörténetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp Edina Éva (2004) Fénybe vetett létezés: A fénymetaforika értelmezési lehetőségei Albert Camus Közöny című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pató Andrea (2004) A "vetkőző lélek" motívuma Babits Mihály költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Penk Tímea (2004) A kérés mint beszédaktus pszicholingvisztikája. A hangulat hatása a kérési stratégiák nyelvi megjelenésére - érzelmi befolyás a kérési szituációk interakcióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pitti Márta (2004) Kosztolányi "halálarcai" (A halál témája a szerepeken keresztül Kosztolányi Dezső költészetében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Plugor Magor (2004) Transzszilván palinódiák - Kovács András Ferenc lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polestyuk Anna (2004) Szulyovszky Félix Balázs albumának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák Tímea (2004) Egy élet élménye: Jókai Mór barátsága Petőfi Sándorral. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Potondi Rózsa (2004) Fikció a paratextusok bűvöletében (Narratív regényolvasat Dugonics András Etelkájáról). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Ágnes (2004) Krúdy asztalánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Zita Blanka (2004) A pszichikum ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ránki Sára (2004) Kriminalisztikai nyelvészet - esettanulmányokon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rátky Judit (2004) Szövegértési vizsgálatok rádiós közegben, a Bumeráng című műsor kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rúzsa Krisztina (2004) Új hang a századelő prózájában - Tersánszky Józsi Jenő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt Tamásné (2004) A jelentésképzés lehetőségei Weöres Sándor gyermekverseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Serbán Brigitta (2004) Az emlékezet könyvei - Vámos Miklós családi prózája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Csaba Lászlóné Szabó Andrea (2004) Idill és veszélyeztetettség Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simó Zsófia (2004) Nyüszkölés a feredőn s a nagy viz martyán - nyelvjárástörténeti szövegelemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Erika (2004) A háború élménye Sarkadi Imre korai novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Katalin (2004) A parodisztikus gyónás műfaja a XVII. századi magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soóky Enikő (2004) Gondolati folytonosság Székely János Profán passió és Caligula helytartója című drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Anetta (2004) "...ki boldog más, mint az, aki a szépet és jót nemcsak szereti, és tiszteli, hanem követi is." : Berzsenyi Dániel irodalmi eszményei és „életfilozófiája”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anita (2004) Az identitáskeresés megjelenése Németh Gábor: Zsidó vagy? és Dalos György: A körülmetélés című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (2004) A színi hatás: Színház és dráma viszonya Vörösmarty Mihály Marót bán című drámájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kármen (2004) Szabó Pál faluképei és a parasztábrázolás új tájai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (2004) Szerepjátékos szleng. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (2004) A vámpírmítosz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (2004) Germán mintára keletkezett tükörfordítások a magyarban és a finnben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szajkó Eszter (2004) Pilinszky és Camus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Katalin (2004) Ellentétes kötőszók pragmatikai jelölő szerepben a magyarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenczi Szabolcs (2004) Székely János történelmi drámái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente Éva Kisanna (2004) "Hess, madár!" - A magyar népi hiedelemvilág Arany János balladáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Szilvia (2004) 'Sportirodalom' kezdetei és alakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd Balázs (2004) Testi kifejezésekkel kapcsolatos lexikai többértelműségek és a kétszintű konceptuális szemantika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitásné Nagy Mária Zita (2004) Az olvasóvá nevelésről az általános iskola felső tagozatán : helyzetkép egy felmérés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobota Györgyi (2004) Ottlik Géza Iskola a határon című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi Anita (2004) Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya című regényének keletkezéstörténeti háttere a kárpátaljai magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Bernadett (2004) A névelő szerkezeti helye a beágyazott NP-t tartalmazó főnévi csoportban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Zsuzsanna (2004) Dsida Jenő levelezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Tamás (2004) A vallásosság, mint a hangulat kifejezőeszköze avagy Ki-Rándulás a Biblia bölcsességi irodalmának világában - Reviczky Gyula: Jobáb házában című drámájának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sántáné Tóth Mária (2004) Nőíró a századforduló magyar irodalmában - Czóbel Minka Hafia című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süle Márton (2004) SMS-használat mint életkori sajátosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő Beáta (2004) Testrészneveket tartalmazó finn és magyar frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

T. Kis Marianna (2004) Hétköznapi életünk befolyásoló üzenetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarján Rita (2004) A "Pygmalion-komplexus". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Topán László (2004) A Csillag irodalompolitikája, 1947-1951. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trefil Rita (2004) A szecessziós színhasználat Juhász Gyula költészetében. A nagyváradi évek (1908-1911). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár Béláné (2004) Hunya község ragadványnevei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Lívia (2004) A modern magyar irodalom helyzete a digitális médiában - Módszertani kiegészítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács Linda (2004) Harmadlagos írásbeliség - Új magyar novella a Nähe-Distanz-kontinuumon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Muráncsik Mónika (2004) Az abszurd dráma hermeneutikája - Az abszurd drámák értelmezési lehetőségeinek feltárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán Barbara (2004) Dobos Károly 1898-as diáknyelvi szótárának elemzése. A XIX. század végi-XX. század eleji és a mai diáknyelv kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varró Sándor (2004) Mikes Kelemen játékossága a törökországi levelek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Éva Enikő (2004) Értékek és házasságok Németh László prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Edit (2004) Hagyományhűség és posztmodernség Krasznahorkai László utaztató regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Katalin Viola (2004) Egy lehetséges válasz a világban-létre: Weöres Sándor: A teljesség felé. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Éva (2004) Női vonalak Ady Endre szerelmi költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Andrea (2004) Bartis Attila A nyugalom című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verseczki Evelin (2004) Ady és Léda viharos szerelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vig Ildikó (2004) A Kartigám fogadtatása a XVIII. századi magyar irodalomban (Adalékok a regény 18. századi történetéhez). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Veronika (2004) Funkcióigés szerkezetek leírása lexikai függvények segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitkovics Katalin (2004) Irodalom a kávéházban - Kávéház az irodalomban - A kávéház, mint szociológiai jelenség a XX. század első felének magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vratarics Petra (2004) Nyelv-kommunikáció disszociáció az autizmusban. Egy autizmussal élő személy nyelvi profilja - esettanulmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vízhányó Brigitta (2004) Babits Mihály: A gólyakalifa című művének elemzése a kor szellemében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanin Éva (2004) A divat olvasatai - A divat jeleinek retorikai alapú komparatív interpretációs megközelíthetőségének néhány szempontja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykó Zoltán (2004) A női alakok figurajellemzése és a társadalomszemléletet formáló szerepe Émile Zola: A Rougon-Macquart család regényciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Szilvia (2004) A Macskajáték szereplőinek jellemtanulmánya a narratológia eszközeinek és a motívumrendszer elemeinek segítségével a kisregény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsótér Brigitta Tünde (2004) A művészetek szerepe az irodalomórán, Shakespeare tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston Csilla (2004) Mitológia Tamási Áron prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éles Erika (2004) Virágének apácáknak - Az Énekek éneke XVI. századi magyar fordításainak és hatásának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónódi Barbara (2004) "A lány, aki isten akart lenni" - Sylvia Plath. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 20. 00:49:22 CEST.