Item where specialization "magyar" and date of item 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 103.

Almási Attila (1996) Irodalmi kísérletek a nyelven túlra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Valéria (1996) Kommunikációra nevelés mondattannal? A nyelvtantanítás célja, hasznossága és felhasználhatósága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Andrea Beáta (1996) "Tulajdonképpen meg kéne mondanom, hogy nem jövök ide többé." Nádas Péter Szerelem című írásának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tamás (1996) Gulliver Magyarországon avagy A mai napig tartó utazás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tamás (1996) Gulliver Magyarországon avagy A mai napig tartó utazás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik Edit (1996) Radnóti Miklós jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Balázs (1996) A verstan - Absztrakció és tradíció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Barbara (1996) Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernaś Arkadiusz (1996) Darvasi László szövegeinek mitikus világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Andrea (1996) Mezőföld az író Németh László szemével. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bordás Sándor (1996) "Nos, értik, akik értik" - Szóhasználat és nyelvi szándék Farkas Árpád verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Ágnes (1996) André Gide: A pénzhamisítók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanálosi Lilla (1996) Melankólia a huszadik században. Krasznahorkai regények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanálosi Lilla (1996) Melankólia a huszadik században. Krasznahorkai-regények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Csilla (1996) Weöres Sándor: A teljesség felé. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuppon Anett (1996) A lélek szabadsága. Közelítések Weöres Sándor Psyché című művéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czékus Tibor (1996) Az első magyar köztársasági mozgalom és a felvilágosodás filozófiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deme Tímea (1996) "Bemikrofonozott világ" A rádió mint motívum és a rádió által megjelenített világ Mándy Iván Előadók, társszerzők és Mi van Verával? című műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Denkovics Daniella (1996) A kódváltás nehézségeiről - A vajdasági magyar diákok alkalmazkodási folyamatai megváltozott körülmények között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1996) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fidrich Éva (1996) A deviáns személyiségfejlődés a pszichoszociális tényezők tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Ágnes (1996) Krúdy Gyula mondatszerkesztésének stilisztikai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fricska Katalin (1996) Harta népviselete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fári Mónika (1996) Szentes kettős családnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Edina Klára (1996) A nő és a szerelem Babits Mihály korai költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Rita (1996) A gyermek és a meddőség motívumának szerepe az Egyesült Államok drámairodalmának társadalomkritikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galántai Rita (1996) A gyermek és a meddőség motívumának szerepe az Egyesült Államok drámairodalmának társadalomkritikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza Beáta (1996) A hódítás sztereotípiái Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer Anikó (1996) Kereszténység és katolicizmus Juhász Gyula költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Háhn Mónika (1996) Így élt Mohácsi Jenő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Zoltán (1996) A határozottság és a referencialitás összefüggései az erza-mordvinban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Orsolya (1996) A regényíró Cholnoky László. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi Valéria (1996) Kétségbeesés, segélykérés, létösszegzés József Attila kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Alíz (1996) A riport, mint irodalmi műfaj Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Attila (1996) A Szegeden, valamint Szabadkán tanuló szabadkai és palicsi egyetemista fiatalok nyelvhasználati szokásainak összevetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Andrea (1996) A Domonkos-kódex módféle határozós szerkezetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kleineisel Marietta (1996) A német igék egységes kezelése a HPSG-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komár Gabriella (1996) Weöres Sándor Psyché Egy hajdani költőnő írásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Katalin (1996) A nő sorsa a századfordulón Kaffka Margit három regénye: Színek és évek, Mária évei, Állomások alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszov Veronika (1996) Ukrán-magyar kétnyelvűség a técsői kisiskolások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária Györgyi (1996) Haláljáték - küzdelem Halál - játékküzdelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mónika (1996) "Ki száz alakban százszor volt szabad" - A művészi önátélés változása Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1996) Mesevilág: Makói népmesék H. Kovács Mihály gyűjtése alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zsolt (1996) Absztrakt neuronhálózatok alkalmazhatósága a nyelvészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Hajnalka (1996) Pap Károly (Idegen a világban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Gyöngyi (1996) A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kártyik Zita (1996) Azonosságot kifejező szólások és közmondások a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Beatrix (1996) Ignotus és kora - Emma asszony tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl Rita (1996) Novellák? Tárcák? Ady Endre novellairodalma, különös tekintettel a műfaji meghatározás problematikájára és témaválasztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Ildikó (1996) A lét értelmezése Kosztolányi Dezső Esti Kornél regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos István (1996) Drámaelemzés: Sütő András: Három dráma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leány Györgyi (1996) Babits Mihály: Jónás könyve. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Libor Éva (1996) A szavak szerelmese. Kosztolányi nyelvszemlélete szépprózájából vett példák alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipóth Marianna (1996) A Csongor és Tünde néhány értelmezési lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Magdolna (1996) Az Amphitryon-téma megjelenítése a világirodalom négy drámájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lucz Szilvia (1996) A szegvári ragadványnevek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukáts Katalin (1996) Hagyományunk és Ady Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lustyk Ireneusz (1996) Miért nehéz a magyar? A magyart tanuló lengyel ajkúak által tipikusan elkövetett hibák elemzése a két nyelv fonológiai rendszerének figyelembevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Gabriella (1996) Nikosz Kazantzakisz: pályája és első két görög nyelvű regénye. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major Anita (1996) "Egy vergődő lélek" A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózaetikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makkai Katalin (1996) Krúdy világa a XIX. századi orosz irodalom fejlődésének tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malatyinszki Anita (1996) Czóbel Minka: Pókhálók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Margittai Gábor (1996) A ritmuskényszer esztétikája (gyimesi néptáncok esztétikai elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari Adrienne (1996) Szabó Magda prózapoétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mukics Andrea (1996) Kölcsey Ferenc két és fél novellája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Anett (1996) Szilágyi Domokos: Radnóti Miklós : Radnóti Miklós költői magatartása a II. világháború idején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Brigitta (1996) A Regélő-Honművész és a művészetek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Hajnalka (1996) Női sorsok ábrázolása Kaffka Margit regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1996) Család - Gyermek : a család története - napjaink gyermeke a családban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák Beáta (1996) A haláltánc-ének nyelvtörténeti-szemiotikai elemzése avagy egy XVI. századi kódexszöveg XX. századi argumentatív értelmező interpretációja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Veronika (1996) Gyermekábrázolás Csáth Géza novelláiban és Kosztolányi Dezső "A szegény kisgyermek panaszai" című versciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németi Vera (1996) George Sand image-változása a XIX. és a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Laura (1996) Kávéház és irodalom. Budapesti irodalmi kávéházak a századfordulón - Világirodalmi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Pallósi Patrícia (1996) Az aktuális szép. Déry Tibor Két asszony és Szerelem című novelláinak valamint Makk Károly Szerelem című filmjének összehasonlító strukturális elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Horváth Judit (1996) A nemzeti hagyományok és előzményei Kölcsey esztétikai gondolkodásának fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálosné Halas Viktória (1996) A női öltözködés terminológiája a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rakita Ildikó (1996) Egy félig sikerült titán félig sikerült regényéről (Harsányi Kálmán: dilettáns vagy amatőr?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Recsetár Rella (1996) Nőalakok, női sorsok, nőábrázolás Kaffka Margit regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romberger Ágnes (1996) A 10 és 14 éves gyerekek olvasási és könyvbeszerzési szokásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roósz Judit (1996) "Lelki kalandok" Szini Gyula lírai novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákai Orsolya (1996) "Nyelvünk göröngyeinek felmagasztosítói". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Krisztina (1996) Ellentétes kapcsolások vizsgálata szintaktikai szempontból - Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év című ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvölgyi Mariann (1996) Avantgard a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Zoltán (1996) Az Eurialus és Lucretia széphistória Ficino: Commentariumának kontextusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirbik Anita (1996) Emberek az embertelenségben : emberi kapcsolatok Weöres Sándor tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szita Szilvia (1996) A tárgyak méltósága. Nemes Nagy Ágnes költészetéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Tímea (1996) Vajjon milyennek látttál?: Ady Endre és Boncza Berta szerelme és házassága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Dóra (1996) Ironikus utazás a mesék birodalmában. Narratív szerkezetek szerepe Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Kincső (1996) Kuncz Aladár erdélyi szerkesztői munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tulok Mariann (1996) Remonstránsok. Németalföld a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1996) Új téma és új hang a finn nőirodalomban Eeva Kilpi Tamara c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1996) A Fáklya. Egy Móricz-regény valóságtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadász Viktória (1996) A mai magyar reklámok nyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varali Piroska (1996) Tamási Áron 1945 utáni írói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1996) "A lényeg elcsapott lovagjai" - Bibliai elemek Krasznahorkai László írásaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi Márta (1996) A szemantikai megközelítés néhány lehetősége Ady Endre Ugar verseiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zalai Szilvia (1996) Posa márki, a világpolgár, a XVIII. századi "szabad gondolkodó" II. Fülöp udvarában (Schiller: Don Carlos). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zediu Ana (1996) Román nyelvi hatások a lészpedi csángó nyelvjárásra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zediu Tereza (1996) Az északi csángó nyelvjárás jellemzése két falu nyelvhasználata alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ágó Magdolna (1996) Az "elefántcsonttorony" motívum - valamint a "vár", "palota", "torony" motívumok - szerepének vizsgálata Juhász Gyula költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 25. 12:36:33 CET.