Item where specialization "magyar" and date of item 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 85.

Bakayné Csajányi Melinda (1986) Kosztolányi Dezső haláltematikája kései novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolla Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bullás Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Aranka (1986) A performatív kifejezések kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuhai István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Hédi (1986) Népi gyógymódok Mezőberényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabont Dezső (1986) Vajda Péter: Dalhon című művének világképe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabontné Juhász Zsuzsanna (1986) Lírai folklór szövegek motívumvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső Dóra (1986) A népi színjátszás és az iskoladráma kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Deákné Tóth Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dirner Ágota (1986) Csáth Géza novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Edit (1986) A moralitás kérdésének megközelítései Szabó Magda regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Gabriella (1986) Nótajelzés és a vers kapcsolata a XVI. században - XX. századi szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dérné Buzsáki Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Csaba (1986) Lírai motívumok Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellénné Körözsi Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerhát Ágnes (1986) Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ginda Lászlóné (1986) A Hymni tres szerepe Balassi költészetében - Verstani és szerkezeti elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Katalin (1986) Jókai Mór öregkori regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Márta (1986) A puritanizmus eszméinek tükröződése a Váradi Biblia margináliáiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H. Tóth István (1986) A megtanítás szolgálatában. Irodalom- (művészet-) elméleti fogalmak rendezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Natália (1986) Népmesei motívumok vizsgálata a hiedelemvilág tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea (1986) Tompa László költészetének motívumairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Szabó Katalin (1986) A halál ellenpontozása Nagy László költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Gabriella (1986) Illyés Gyula lírája az utolsó években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztiné Zsótér Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Klebniczkiné Juhász Piroska (1986) Drámaelmélet és dramaturgia Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tuska Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Gábor (1986) A magyar nyelvi rendszer fonémáinak realizációja egy palóc nyelvjárástípusban (Az egyes beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása palato- és lingvografikus kísérletekkel). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár Marianna (1986) Népi gyógyítás Zákányszéken. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdiné Kövesdi Erika (1986) Szemantikai idealizmus az abszurd drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmánné Kreszán Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Laura (1986) "A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónyáné Dézsi Mariann (1986) Szemantikai vizsgálatok népballadákban. Szekezet és jelentés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladányiné Kardos Éva (1986) A Pesti Divatlap színikritikái (1844-48). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakosné Jójárt Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Lászlóné (1986) Vajda János filozófikus versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tünde (1986) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mucsányi János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus Éva (1986) A humor nyelve- a nyelv humora. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Tibor (1986) Magyar nemzeti öntudat a XVIII. század végén, a XIX.század e1ején. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócza Zsuzsanna (1986) Csáth Géza „A kályha" c. novellájának stilisztikai elemzése (feltárás - szintézis - értékelés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nacsa János (1986) A bagonyai ráolvasások értelmezésének vitás kérdései. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ocsovszkiné Joó Judit (1986) A magyar mitológia Jókai műveiben (Különös tekintettel "Bálványosvár" című regényére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oravecz Márta (1986) Sámánisztikus vonások a háromszéki és az udvarhelyszéki népmesékben (Kriza János: Vadrózsák). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné (1986) A kenderfeldolgozás, a fonás és a szövés szakszókincsének vizsgálata a Szabolcs-Szatmár megyei Ajak községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paskó Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Juhász Mária (1986) Vas Gereben írói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrina Anikó (1986) Az életképek színikritikái 1846-1848. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rajos Judit (1986) Kettős költői magatartás Babits Mihály kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Piroska (1986) Gárdonyi Géza: Isten rabjai - műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Edit (1986) Irodalmi névadás, névdivat Bólya Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Svecz Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Margit (1986) A Nyugat I. korszakának ars poeticája: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső költészetében (1908-1917). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczi László (1986) Adalékok a Moldvai és Áttelepített Csángómagyarok folklórjának összehasonlításához. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terényiné Völgyi Éva (1986) A Querela Hungariae toposz jelentkezése XVII. századi prédikációs irodalmunkban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tinusz János (1986) Madách Imre korai drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tornyay Magdolna (1986) Mai magyar Júdás-regények és drámák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Irén (1986) Káromkodások és durva kifejezések a XX.sz-i magyar szépirodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1986) Szőnyi Benjámin verses műveinek formai összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valusek Andrea (1986) Az irodalomszervező Kós Károly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsik Hajnalka (1986) A hatalom és az egyén viszonya Székely János drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsó Marianna (1986) Madách Tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (1933-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey Ágnes (1986) Performatív igék a magyar nyelvű drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágóné Bárány Zsuzsanna (1986) Bródy Sándor Egy tragédia és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Mária (1986) Melius Péter Herbáriumának betegségnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ördög Ildikó (1986) A manierizmus megjelenése Thordai János zsoltárfordításaiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 9. 12:33:15 CET.