Item where specialization "magyar" and date of item 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 82.

Adamovics Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Éva (1979) Arany János Balladaisága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek Viktória (1979) Németh László bibliográfia 1965 - 1975. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkecz Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Erika (1979) Móra Ferenc - ifjúsági műveinek tükrében : egy iskolai felmérés tapasztalatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodrogi Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bosnyák Szabolcsné (1979) Karcag földrajzi nevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongor Éva (1979) Katona József Bánk bánjának és Illyés Gyula átigazításának stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darázs Lászlóné Olajos Éva (1979) Hogyan nevel olvasóvá a Kincskereső című folyóirat? MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Gabriella (1979) Nagy Olga: Paraszt Dekameron c. művének igekötői. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai Zsuzsanna (1979) "Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" : József Attila a makói diák és az induló költő a kortársak és barátok szemével. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domokos Istvánné (1979) Társadalmi témájú viccek mondattani elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Drávucz László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dányi Józsefné (1979) Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényének stíluselemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dénes Tünde (1979) A sportnyelv neologizmusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dóra Istvánná (1979) A közlésformák Szabó Pál: Isten malmai című regényében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elekes Tamás (1979) Tömörkény István első háborús novellái, az Öreg regruták című kötete alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Erzsébet (1979) Iskolai fogalmazások néhány mondatszerkezeti sajátságai : adatok a 8. osztályos tanulók írásbeli nyelvhasználatáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Ilona (1979) Benedek Elek gyermekirodalmi tevékenysége, meséinek szerepe a tanulók személyiségének formálásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes Klára (1979) A 8. osztályos tanulók kifejezőképessége, szókincse, mondatszerkesztése az iskolai irodalmi dolgozatok tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füzi László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Herczeg Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyné (1979) Jellemző stilisztikai vonások Móra Ferenc Szeptemberi emlék című elbeszélésében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Zita (1979) Kiskőrös külterületének helynevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ilyésné Bihari Éva (1979) A Petőfi Népe napilap nyelvhelyességi bírálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imre Pálné (1979) Kultúra - tömegkommunikáció. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jóni Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapocsi Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Katalin (1979) Ady szóalkotásmódjai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keleti Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1979) Végh Antal. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1979) Személynévvizsgálat Dunaegyháza község területén. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozmemé Herpai Mária (1979) Kosztolányi Dezső nyelvművelő tevékenysége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krixné Zsitva Veronika (1979) Tolsztoj ember - modelljei; különös tekintettel a Háború és Békére. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Kuruncziné Tornóczky Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Judit (1979) A hiányos mondatok szerepe Örkény István: Macskajáték című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajsz Mária (1979) A Kelet-Magyarország című napilap Képek-Hírek rovatának nyelvhasználatáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ligeti Rita (1979) A sokoldalú szemléltetés kérdései az új tanterv nyelv és beszéd című témakörének tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lugosi Ágnes (1979) Katona József történelmi drámáinak kialakulása: Jeruzsálem pusztulása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Ágota (1979) A mellérendelő kapcsolásfajták helyzete és szerepe egy ismeretterjesztő szövegben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Michlerné Soltész Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móczik Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ottilia (1979) Sánta Ferenc novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsa (1979) Tinódi Sebestyén munkássága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osztovits Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petz György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polinger Jánosné (1979) Szenthe Pál Magvar Oskola című grammatikájának jellemzői (helyesírás és terminológiája). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poprócsi Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Drávai Mária (1979) Igenévképzők stílushatása Ady A magunk szerelme kötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebő Judit (1979) Az ifjúsági irodalom szerepe a személyiség fejlődésében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simongáti Eszter (1979) Négyesy László és a stílusgyakorlatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spránitz Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Such Ildikó (1979) Hogyan használom fel a "Kincskereső"-t a magyar nyelv és irodalom tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1979) A nemesi vármegye kritikája a reformkori epikában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Peregi Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi Árpád (1979) Németh László: Gyász és az Utolsó kísérlet c. regénye a kritikák tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szencziné Tamási Ágnes (1979) Kritikai Lapok (1831-1836). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Istvánné (1979) Dér Endre műveinek stílusvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Péter (1979) Mihail Bulgakov: A mester és Margarita. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sóvári Zsuzsa (1979) Kertész Ákos írói arcképe a Makra c. regényének elemzése tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Józsefné (1979) Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (1979) Jellemek és megalkotásuk módszere Ördögh Szilveszter: A Csikó című novelláskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Filadelfi Edit (1979) A reformkor eszméi és célkitűzései Fáy András epikájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökgyörgy Éva (1979) A hódmezővásárhelyi fazekasság szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsernyés Éva (1979) Újszentiván község szólásai és közmondásai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Ildikó (1979) Egy elfeledett reformkori drámaíró: Hugó Károly. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony Etelka (1979) Móricz Zsigmond nőábrázolása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zöldi Istvánné (1979) Kosztolányi és a novella. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 9. 12:53:13 CET.