Item where specialization "magyar" and date of item 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | S | T | V | W | Ö
Number of items: 63.

B

Balázs Erzsébet (1976) Az olvasmánynaplók készítésének gyakorlata az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó Veronika (1976) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - A gyermek és halálmotívum stilisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bellai Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benderek Erzsébet (1976) Vizsgálatok a humor területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Péterné (1976) Ady nem alkuszik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Domonkos László (1976) John Keats magyarországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehérvári Györgyné (1976) Alsó tagozatos tanulók nyelvhasználati szintjének vizsgálata a telitettségi mutatók segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes Klára (1976) Személyiségvizsgálat Kocsis László 7. o. tanulóról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gróf Róza (1976) Szabó Dezső: A lélek-mocsár, Scholtz Mihályné ítélete /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Zsuzsanna (1976) Szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmath Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszka József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kallai Klára (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei és feladatai a 7. osztály "Jelszavaink valának: Haza és haladás” című témakör tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisjuhász Margit (1976) A lírai idézés és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Rácz Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koltay Tibor (1976) A kapcsoló szerepű szó- és tőismétlés egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunszi Márta (1976) Arany János kései balladái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajkó Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linka Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Loncsák Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Judit (1976) Mikes Kelemen humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Istvánné (1976) A pályaválasztási motívumok összehasonlítása a szovjet ötödik és magyar hatodik osztályos tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárd Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mezei Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikulás Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Béla (1976) Az élőbeszéd mondatszerkezeti sajátságairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyszegi Ilona (1976) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótárának alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Ollé Piroska (1976) A Módszertani Közlemények bibliográfiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Palyov Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap András (1976) Az elégikus Berzsenyi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pore Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Somogyvári Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakács Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi Ödönné (1976) Kónya Lajos élete és munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szende Virág (1976) A határozott névelő és a mutató névmás nyelvtörténeti problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Szabolcsné (1976) A tanulók irodalmi érdeklődésének, olvasási kultúráltságának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlama Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli Mária (1976) Moldova György nyelve és stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tata Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Szilvia (1976) Sály község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadkerti Tóth Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valaczkai Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth Gizella (1976) Bródy és Ady. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wagnerné Kerényi Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös Mária (1976) A lírai tagolás szövegtani funkciói Váci Mihály verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. április 19. 23:50:08 CEST.