Item where specialization "magyar" and date of item 1975

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 69.

A

Adamovics Zsuzsanna (1975) Egy osztály helyesírási készségszintje az irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Barna Antal (1975) Népi szokások, történetek Tiszaroffon a falu idősebb embereinek visszaemlékezései alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Zoltán (1975) Az avantgarde kezdeteinek fogadtatása a szegedi sajtóban (1910-1920). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Éva (1975) Vajda János szerelmi költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csala Imréné (1975) Hangszimbolika Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely Erzsébet (1975) A Kner család levelezése Móra Ferenccel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csomor Józsefné (1975) A szinonimák és az antonimák kapcsoló szerepe egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos Márta (1975) Petőfi Sándor romantikus iróniája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Sándor (1975) Vörösmarty balladáinak népiessége és műfaji jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Katalin (1975) Török eredetű mezőgazdasági kultúránk terminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi Zsuzsanna (1975) George Bernard Shaw és Maxim Gorkij drámáinak összehasonlitó elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Sarolta (1975) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: "Luzern" című elbeszélésének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Zsuzsanna (1975) Darvas kül- és belterületének földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dér Ildikó (1975) Darvas József: A fekete kenyér keletkezéstörténetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fehér Mária (1975) Petőfi a tankönyvekben /1888-1960/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földházi Zsuzsanna (1975) Műelemzés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gera Magdolna (1975) Ibsen hatása Gorkij drámai műveire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadfi Ibolya (1975) A belső monológ szerepe Szabó Magda epikus művészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanus Erzsébet (1975) Egy költői kép vizsgálatához: hazafias líránk Mohács-képének szemléletbeli változása 1526-tól 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Anna (1975) Gelléri Andor Endre novelláinak fantasztikus elemei és ezek kifejezőeszközei /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Istvánné (1975) A lélekábrázolás eszközei Cholnoki László : Bertalan éjszakája című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jávorné Vetési Magdolna (1975) A XVIII. századi erdélyi népszokások nyelvi kifejezése Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae című műve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár Lenke (1975) Miroslav Krleza: Glemby-drámák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter Zsuzsanna (1975) A XVI. századi vitézi élet kifejezései Tinódinál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Emilia (1975) A kisértekezés tipikus kapcsolóeszközeinek gyakorisági vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kluka Éva (1975) A versmondási és előadói készség fejlesztése 5-8 osztályig, az énekpedagógiában alkalmazott módszerek felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetykó Istvánné (1975) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács András (1975) Erdélyi József első költői korszakának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuris Erzsébet (1975) A 6. osztályos tanulók fantázia - fejlettsége, nyelvi kifejezőereje, érzelemvilága a városi ill. falusi irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kézy Zsuzsanna (1975) A magyar történelmi parabola néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

L. Varga Anna (1975) Juhász Ferenc lírai világképe : a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából és a Vers négy hangra, jajgatásra, könyörgésre, átoktalanul című költemények alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas György (1975) Németh László : Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Madarász Piroska (1975) A névmások és határozószók kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Julianna (1975) A szatirikus eszközök vizsgálata Szabó Dezső Életeim című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1975) Az olvasóvá nevelés lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Jánosné (1975) Kosztolányi Dezső költői nyelvének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tiborné (1975) Pap Károly kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Margit (1975) Az anyanyelvi nevelés időszerű kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Ottilia (1975) A hangutánzó és a hangulatfestő igék Kosztolányi Dezső verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ferencné (1975) Kassák Lajos gyermekverseinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1975) Irodalomtanításunk időszerű kérdései : az Élet és Irodalom című folyóirat cikkeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Kálmán (1975) Az új magyar sciencefiction néhány típusainak elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Károlyné (1975) Reviczky Gyula és Schopenhauer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné (1975) Petelei István élete és novelláinak balladisztikus elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas Tünde (1975) A szórend mint a mondat szövegbe szerkesztésének eszköze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádai Miklósné (1975) A beszédmű szerkezeti sajátságainak gyakorisági vizsgálata elbeszélésekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Anikó (1975) Teleki Jánosné leveleinek jelentéstani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Katalin (1975) Az igei és birtokos személyrag kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Istvánné (1975) A nyelvtani fogalmak kialakításának eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Jenőné (1975) A kenderfeldolgozás szakszókincse - és díszítőművészet a Hegyföldön. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rónay Zsuzsanna (1975) Az igék szerepe Juhász Gyula verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Simányi József (1975) A műfajteremtő Veres Péter. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Gáborné (1975) Köznyelvűsödés egy falusi iskola alsó tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1975) Berzsenyi immanens poétikájának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Ildikó (1975) Az újságnyelv nyelvhelyessége (a Békés Megyei Népújság 1973. évi számai alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlávecz Ágnes (1975) Mondategészek implicit kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében /Hasonlat, metafora, metonímia/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Ágnes (1975) A szó- és tőismétléssel való mondatkapcsolás egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Éva (1975) A szaktantermes irodalomtanítás elvi és gyakorlati kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Toldi Lászlóné (1975) Idézetek Váci Mihály lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tornóczky Katalin (1975) Szecessziós vonások Török Gyula novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábor Lajos (1975) A tájemlékek felidézése Áprily Lajos lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tényi Zsuzsa (1975) Szerkezeti kérdések Hunyady Sándor novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyöngyi (1975) A házassági hirdetések jelzős szintagmái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1975) Az olvasási készség jelentősége és továbbfejlesztése a felső tagozatos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Zoltánné (1975) Képzőművészeti hatások Juhász Gyula költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Katalin (1975) Krúdy Gyula időkezelése a Boldogult urfikoromban című műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Velkey Katalin (1975) Köszönés és megszólítás két mai regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vigh József (1975) Szabó Lőrinc versjavításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várbíró Éva (1975) Daida Jenő különleges igekötőhasználata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:17:43 CET.