Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2013

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 54.

A

Adamcsik, Norbert (2013) Vizsgarendszerek a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Agócsné Frányó, Márta (2013) Különbözőségek és azonosságok a magyarországi és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Mónika (2013) A vezető hatása a szervezet működésére Galli János, a "csongrádi példa". Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyné Bíró, Éva (2013) Sajátos nevelési igényű gyerekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódiné Pernye, Szilvia (2013) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsur, Zoltán (2013) Minőségfejlesztés a gyakorlati oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsurné Nagy, Ildikó (2013) Az egyházi iskolák nevelési rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczkiné Himmelsbach, Erzsébet Ibolya (2013) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének lehetőségei, faladatai, megvalósulása intézményünkben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ilona (2013) A kamarák szerepe a szakképző intézmények vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna, Judit (2013) Kistelepülési iskola eredményességének javítási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cser, Viktória (2013) Távoktatási módszerek alkalmazása a közoktatásban. Távoktatással kevert, érettségire felkészítő képzési lehetőség szakmai bemutatása a "SZEFI"- Digitális Középiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Debreczeni-Beretzk, László (2013) Halmozottan fogyatékkal élők oktatási-nevelési lehetőségei fejlesztőiskolai oktatási formában : a Csodaház Foglalkoztató Napközi és Fejlesztő Iskola szakmai értékelő-elemző bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei, Klára (2013) Elégedettségmérés a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Margit (2013) Konfliktusok az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Füzesy, Adrienne (2013) A Huszka Hermina Általános Iskola társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajda, Judit (2013) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Süle, Emese (2013) A fejlesztő pedagógia elmélete és gyakorlata Szeged város óvodáiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hornyák, János (2013) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszereiben : néhány ország köznevelési-oktatási rendszerének összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hézső, Zoltánné (2013) Magyarország szakképzési rendszerének átalakulása, jelene és fejlesztésének távlatai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hüvös, László (2013) Tervezési lehetőségek és korlátok az intézményvezető munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hődörné Balatánszki, Mária (2013) Konfliktuskezelés az iskolában : resztoratív eljárás alkalmazása az iskolai gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kissné Lenkei, Diána (2013) Az érettségi vizsga története Magyarországon az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Ágnes Anna (2013) A Biztos Kezdet Gyerekházak- és program helye, szerepe a kora gyermekkori fejlődés támogatásában és a szociális hátrányok leküzdésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Konkolyné Tóth, Györgyi (2013) A pedagógusok konfliktusai és konfliktuskezelési technikai a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kávássyné Molnár, Emese Éva (2013) Felkészítés és felkészülés az életen át tartó tanulásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Viktória (2013) Minőségfejlesztés a közoktatásban a szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Madarászné Jantos, Szilvia (2013) Különbözőségek és azonosságok a Nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Richárd (2013) A motoros képességek fejlesztése a mindennapos testnevelés segítségével : (különös tekintettel a kézilabdázás tükrében). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Matos, Zoltán (2013) A jelenkori Franciaország közoktatási rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Istvánné (2013) A szülői és az óvodai nevelés összhangja : a szülői szervezetek hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Györgyné (2013) A magyar köznevelési - közoktatási rendszer és alapdokumentumainak változásai a törvényi szabályozás értelmében 1945-től napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Orsolya Éva (2013) Szeged turisztikai imázsa, az arculatépítés lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mák, Levente (2013) Menedzser szemléletű iskolavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, József (2013) Tanszabadság és szabad iskolaválasztás a törvényi változások tükrében Magyarországon 1949 és 2011 között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Attila (2013) A piarista iskola irányítása, vezetése köznevelési rendszerünkben : a piarista rend karizmájának újraértelmezési folyamata igazgatói szemmel Magyarországon a XXI. században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Patyiné Bogdánffy, Ágnes (2013) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolákban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petrusánné Patka, Mária (2013) A nemzetiségek jogainak érvényesítése a közoktatásban : a román nemzetiségi oktatás helyzete Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Prikler, György (2013) Az egyházi iskolák nevelési rendszere, közoktatásban betöltött szerepe, etikai kódexéinek összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pótári, Tímea (2013) A többcélú gyógypedagógiai intézmények szerepe és lehetőségei az értelmi fogyatékos gyermekek ellátásában : a Rigó Alajos Oktatási Intézmény szakmai munkájának elemző-értékelő bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ráczné Gálik, Márta (2013) A köznevelési intézmény belső kommunikációs rendszere - az információáramlás optimalizálása (felmérés, elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Szabó, Katalin (2013) A szegedi Teréz utcai óvoda helyi pedagógiai programjának és az óvodai nevelés országos alapprogramjának összevetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2013) Az új gazdasági kilátások és lehetőségek kiaknázásának közoktatásbeli megalapozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkainé Gábor, Erzsébet (2013) Intézményem belső kommunikációs rendszere - az információáramlás optimalizálása : a HISZK Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény értékelő'-elemző bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalmáné Kardos, Beáta (2013) Az Országos kompetenciamérés gyakorlatorientált értékelő elemzése szakközépiskolai eredmények alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szuromi, István (2013) A pedagógiai szakmai szolgáltatás helyzete Csongrád megyében, egy szükséglet felmérés tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Széplaki, Ferenc (2013) A kisiskolák szerepe, lehetőségei a település műveltségi szintjének növelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Anita (2013) Út a mindennapos testneveléshez, és hatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai, Éva (2013) A vezető érzelmi intelligenciájának hatása a szervezet működésére : a motiválás és a kommunikáció hatékonyságának értékelő elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tornyainé Kovács, Julianna (2013) Az érettségi vizsgák története Magyarországon : az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Viglási, Edit (2013) A fejlesztő értékelés hatásai a pedagógiai munkára, hazai alkalmazási lehetőségei köznevelési rendszerünkben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze-Fekete, Judit (2013) A konkrétumokban való gondolkodástól az elvonatkoztatásig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsova, Tamás (2013) Szerzetesrendek iskolái Magyarországon : a Karolina és a Dugonics András rendi fenntartású intézmények evangelizációs törekvései és lehetőségei köznevelési rendszerünkben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágostonné Farkas, Mária (2013) Innovációs folyamatok Gyomaendrőd általános iskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Árusné Erős, Krisztina (2013) Az érettségi vizsgák története Magyarországon - Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 7. 14:13:57 CEST.