Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2010

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Á
Number of items: 65.

A

Altmann, Györgyné (2010) Kutyával a hatékony oktatásért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balog, Emília (2010) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésifejlesztési lehetőségei a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Eszter (2010) Az osztályfőnöki modell változásai, az osztályfőnök új típusú feladatai a XXI. századi oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Gábor (2010) A szakképzés változásai a Makói Oktatási Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Varga, Emília (2010) Mérési lehetőségek az iskolában (elemzés értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbóné Piti, Éva (2010) A szakképzés változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bohácsné Nyíregyházki, Zsuzsanna (2010) A kisvárosi iskola jövőképe...? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csehné Kristfóf, Judit (2010) Pedagógus személyiségének fontossága az SNI-s tanulók oktatásában, nevelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eper, András (2010) Drogmegelőzés az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Aranka (2010) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, András (2010) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Béláné (2010) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározók, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervezőmunkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Paula (2010) A szakképzés helyzete és céljai Svájcban a PISA felméréseket követően. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete-Rekényi, János (2010) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fási, Szilvia (2010) Sajátos nevelési igényű gyermek vizsgálata : /Különös tekintettel a nehezen nevelhető gyermekekre/. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garabné Petri, Alexandra (2010) Konfliktuskezelés egy alternatív iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gasparicsné Csillag, Ágnes (2010) A szervezetfejlesztés hatása a mozgásnevelés tantárgyra. Egy fejlesztési specialitás jövője a változások tükrében a Mozgásjavító Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó, Veronika (2010) "Vidéki tagiskolából önálló fenntartású iskola” avagy Egy szakképző iskola alapításának és működés-megkezdésének szakmai elemző bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Istvánné (2010) Együttnevelés, befogadás - hogyan? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Szabó, Réka (2010) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. (összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Gabriella (2010) A szakszolgálatok a közoktatás rendszerében, feladataik - a szentesi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kriczki, Zita (2010) Az alternatív iskolák kialakulása, jelentősége a magyar oktatás rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Emőke (2010) Kodálytól a „kulcskompetenciák” utolsó helyéig : a magyar zeneoktatás helyzete napjainkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iróczkyné Zsittnyán, Éva (2010) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Katalin (2010) Szervezetfejlesztés egy pedagógiai szakszolgálatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaszás, László (2010) Az alapfokú művészetoktatás helyzete ma Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila (2010) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Szilárd (2010) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Béla (2010) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kerekes, Dalma (2010) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, István (2010) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Ivett Andrea (2010) A burnout szindróma-tünetcsoport és az „Egy életen át tartó tanulás” interakciós relációi. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lauer, Zsolt (2010) Új utak a művészetoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lauer, Ágnes (2010) A Hódmezővásárhelyi Zeneiskola fél évszázada. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Laukó, Zsuzsanna (2010) Innovációs folyamatok a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Attila (2010) Problémás - nehezen nevelhető gyermekek az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Murányi, Hajnalka (2010) Az örkényi Huszka Hermina Általános Iskola szociológiai meghatározói és hatása a pedagógiai tervező-szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mándity, Zorán (2010) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Móczár, Zoltán (2010) Az előrehozott érettségi sajátosságai, jelentősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Anett (2010) Egy oktatási intézmény diák és szülői elégedettségi vizsgálatának bemutatása és elemző értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tünde Edit (2010) Sajátos nevelési igényű gyerekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Az Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium programja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Janowszky, Krisztina (2010) A roma gyerekek iskoláztatási és életesélyei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gabriella (2010) Konfliktuskezelés az óvodában. A lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsanett (2010) A szak- és felnőttképzés lehetőségei az egy életen át tartó tanulásban. Pedagógiai, jogszabályi és gazdasági háttérelemzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Polgár, Betti (2010) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rónyai, Zoltán (2010) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sineger, Julianna (2010) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrációja. Két eset ismertetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2010) Érettségitől az egyetemig. A kétszintű érettségi vizsga bevezetésének kritikai elemző értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mária Magdolna (2010) Az egy életen át tartó tanulás iskolarendszeren belüli és kívüli lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péterné (2010) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Csábrády, Anikó (2010) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási helyzetelemzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Dancsik, Tünde (2010) Az alapfokú művészetoktatás helyzete, szerepe és jövője a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd, Krisztina (2010) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szitó, Tímea (2010) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Csaba (2010) Az alapfokú művészetoktatási intézmények helye, szerepe a magyar közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Lajos Péter (2010) Az európai és a magyarországi idegen nyelv oktatáspolitika. A két tanítási nyelvű oktatás Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tarjányi-Vizi, Andrea (2010) Az iskolarendszerű szakképzés irányításának változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi, Judit (2010) A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény Közgazdasági Szakközépiskola működésének átfogó elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Török, Ildikó (2010) Minőségfejlesztés- minőségirányítás Magyarországon és az Európai Unió közoktatási rendszereiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Túriné Gál, Anikó (2010) A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációs és probléma kezelhetőségi esélyei az oktatás intézményesített és a törvényi lehetőségeinek tükrében. Kritikai háttérelemzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrainé Antali, Éva (2010) Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esélyegyenlőségi lehetőségei a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vigh, Melinda Tímea (2010) A pedagógus személyiségének tartalmi megközelítései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vozár, Márton (2010) Kommunikáció az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Áchim, Károlyné (2010) A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó szakképzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Mihály (2010) Egy iskolaalapítás történetének háttérelemző bemutatása avagy Ki vezeti a vezetőt? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 3. 12:49:23 CEST.