Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2009

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Ú
Number of items: 56.

A

Abonyi, Henrik (2009) Pedagógusértékelési rendszer a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Pál (2009) IKT alapú oktatás- és tanulásmenedzsment : (egy munkástelepi iskola útja a XXI. században). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bekic Dujmov, Krisztina (2009) Gyermeki és tanulói jogok az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertáné Kecskeméti, Katalin (2009) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben : elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borombós, Péter (2009) Sajátos nevelési igényű gyermekek helye a magyar oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Botta-Dukátné Orczifalvi, Éva (2009) A pedagógiai tanácsadó rendszer kialakulása és mai működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Erzsébet (2009) Szervezeti kommunikáció a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben : szervezetfejlesztés, szervezeti kommunikáció összefüggései a változások „viharában”. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Rita (2009) Az iskolai és a családi nevelés összhangja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Czifra, Zsuzsanna (2009) Budakeszi közoktatásának helyzete és fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Drozd, Zsuzsanna (2009) Kihívások - közoktatás fejlesztési pályázatok az iskolában, új szerepben az iskolavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fazekas, Attiláné (2009) A szülői és az iskolai nevelés összhangja : a szülői szervezetek hatásköre és működése (felmérés, elemzés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fernengel, Katalin (2009) A munkaerőpiac változó igényéhez alkalmazkodó szakképzés megvalósítása a Ceglédi Bem József Műszaki Szakközép -és Szakiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gera, Tibor (2009) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban napjainkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Rása, Éva (2009) Szakképzési rendszerünk reformja : szakképzési rendszerünk az ISCED rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hegedűsné Tóth, Katalin (2009) Vezetői kompetenciák és a megváltozott helyi szükséglet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Husztik, Csaba (2009) Szabadság és szabályozottság a vezetői döntésekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Husztáné Gyursánszki, Erzsébet (2009) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hága, Lászlóné (2009) Nemzetközi pályázati tapasztalatok beépítése az intézmény szervezeti kultúrájának javításába. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Inokai-Tóth, László (2009) Humán erőforrás menedzsment a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Iváncsics, Judit (2009) A szakképzés múltja és jelene hazánkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Edit (2009) Korunk kihívásai a művészetoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Orsolya (2009) Irodalomkönyvek az érettségi tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jármai, Ildikó (2009) Tájékoztatás vagy párbeszéd. Egy iskola külső kommunikációs rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Karsai, Gyöngyi (2009) "Színe és fonákja" : gondolatok egy általános iskola szervezeti struktúrájának, kultúrájának elemzése során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Ildikó (2009) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Ákos (2009) Menedzser szemléletű iskolavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Gabriella (2009) Az egyén én-tudata és pályaképének összefüggése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kohári, György (2009) A szakképzés és vizsgáztatás a régi és az új OKJ, valamint személyes tapasztalatok alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna Brigitta (2009) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2009) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei Szentes város középiskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Halász, Éva (2009) Sajátos nevelési igényű gyermek beintegrálása a közoktatás rendszerébe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lantosné Mucsi, Éva (2009) A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának óvodai gyakorlata a minőségirányítás folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Makányné Óvári, Éva (2009) Iskola a közösségért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Martin, Andrea (2009) Az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosulása a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Ivett (2009) Az alternatív iskola kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Péter Dániel (2009) Klebelsberg Kunó az iskolapolitikus. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulán, Róbert (2009) A munkaerőpiac változó igényeihez igazodó szakképzés (kutatás). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (2009) Oktatási rendszerek összehasonlító pedagógiája az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Tóth, Györgyi (2009) A szervezeti kultúra a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola tagintézményében a Geert Hofstede-i kulturális dimenziók mentén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Muszkáné Fekete, Szilvia (2009) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Neuné Nádai, Csilla (2009) Sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek képzésének helye a magyar oktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tünde (2009) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása. A felsőfokú szakképzés bevezetése a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláhné Csaba, Anikó (2009) Az érzelmi fejlődés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, István Zoltán (2009) A humánerőforrás-fejlesztési operatív program megvalósítása a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pataki, Zoltán (2009) Az oktatásirányítás gyakorlata az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, András (2009) Környezeti nevelés az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Ferencné (2009) Cigány gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvodai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rocskárné Hódi, Margit (2009) Módszertani megújulás - Minőségfejlesztés a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebőkné Orosz, Katalin (2009) Áldás vagy átok? : a vezetői feladatok változása a kétszintű érettségi vizsga bevezetésével a Leövey Klára Gimnázium példáján keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Soór, László (2009) Az országos kompetenciamérés - intézményünk folyamatos megújulási törekvései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltánné (2009) Az informatikai szemlélet fejlesztésének lehetőségei az általános iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Brezina, Brigitta (2009) A szülői és az óvodai nevelés összhangja. A szülői szervezetek hatásköre és működése : (felmérés elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyiné Farkas, Erzsébet (2009) Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tóthné Bereczk, Gabriella (2009) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vékony, Béla (2009) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvári, István (2009) A „Körzős miniszter” iskolái : a klebelsbergi álom emlékei Szegeden és környékén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 5. 18:44:13 CEST.