Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2008

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 102.

A

Alföldi, Albert (2008) A nemzetiségi nyelvoktatás szerepe az identitás megőrzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aratóné Németh, Rita (2008) A sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajuszné Juhász, Annamária (2008) A gyakorlati képzés és a diákmunka a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Ilona (2008) A nevelőmunka hatékonyságának mérése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Belláné Kis, Éva (2008) Konfliktuskezelés a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Belájszki, Nevenka (2008) Három európai ország - Nagy Britannia, Spanyolország és Magyarország - oktatási rendszerének összehasonlítása: a kompetenciaalapú oktatás bevezetése - Oktatás-képzés 2010 munkaprogram megvalósítása, eredményei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bencés, Márta (2008) Oktatás az Európai Unióban. Közoktatás és minőség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikádiné Timár, Gyöngyi (2008) Tehetség - iskola - kollégium. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boneczné Bakó, Anikó (2008) Az alapfokú művészetoktatás szerepe a közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Kapitor, Anita (2008) Egy megvalósult innováció tanulságai-vezetői szemszögből (esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csatlósné Miklós, Anna (2008) Vezetői kompetenciák és az intézmény hatékonysága, eredményessége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csatordai, Zsuzsanna (2008) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes-Merza, Ágnes Katalin (2008) Tanszabadság a magyar nevelés történetében. A tanszabadság és a szabad iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, György (2008) Az intézményi alapdokumentumok szerepe a közoktatási intézmény belső- és külső irányításában : (összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dombay, István (2008) Az iskolai kirándulás jelentősége a környezetnevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai, Jánosné (2008) Humánerőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás, munkáltatói jogkör gyakorlása : (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Zsuzsanna (2008) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Zsuzsanna (2008) Iskola előkészítés, iskola kezdés folyamatának összehasonlítása, azonosságok, különbözőségek az Uniós tagállamokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Csikós, Szilvia (2008) A Waldorf-pedagógia. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Dánfi, Krisztina (2008) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Forgóné Balogh, Erika (2008) A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye : a gondolattól a megvalósításig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fuchs, Attila (2008) A szakmai minősítés hatása, az alapfokú művészetoktatási intézmények oktatási és működési tevékenységére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gazdagh, Magdolna (2008) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Geleta, Péter Zsolt (2008) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyiné Felföldi, Éva (2008) A szülői és az iskolai nevelés összehangolásának lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halminé Nagy, Edina (2008) Hagyomány és pedagógia a néptáncoktatás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Gergely János (2008) A közoktatási intézmény belső kommunikációs rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Varga, Ilona (2008) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Tiborné (2008) Egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Bors, Rudolfné (2008) Menedzserszemléletű vezetés egy óbudai közoktatási intézményben : szervezetfejlesztés és pr technikák alkalmazása a partnerek bizalmának elnyerése érdekében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Fazekas, Erika (2008) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Zoltánné (2008) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának szerepe a dóci Általános Iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ibos, Gyuláné (2008) Vezetői feladatok az intézményi innováció folyamatában : egy innováció tapasztalatai : (Esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Janowszkyné Farkas, Réka (2008) A piaci befolyásolás, mint a közoktatási intézmények finanszírozási lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalocsai, Krisztina (2008) Egy alapítványi óvoda létrehozásának tapasztalatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kardosné Pataki, Mónika (2008) A gyermeki- és tanulói jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, András (2008) Innovációs folyamatok az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Molnár, Ildikó (2008) Kommunikáció az intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Andrea (2008) A gyermeki és tanulói jogok érvényesülése az iskolában : a diákönkormányzat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kotormán, Attila (2008) A pedagógiai értékelés fejlesztő szerepe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (2008) A pedagógus módszertani szabadsága 1985-től napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsa (2008) Az érettségik története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsera, Józsefné (2008) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Edit (2008) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kuróczi, Éva (2008) A pedagógus és a vezetői munka teljesítményértékelése, egy teljesítményértékelési rendszer működtetésének bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Tiborné (2008) Az óvoda szervezeti kultúrája. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Litauszki, András (2008) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Csilla (2008) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Mónika (2008) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mackó, Klára (2008) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari-Sáska, Zsolt (2008) Az informatikai oktatás elmélete és gyakorlati jelentősége a középiskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Martonné Tamás, Márta (2008) Szervezetfejlesztés a Kőbányai Nevelési Tanácsadóban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mekisné Szilágyi, Mária (2008) Pedagógus teljesítményértékelés az Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégiumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalekné Bartók, Mária (2008) Sikeres vezető, sikeres vezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Melinda (2008) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak (Svédország) és Japán iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mysik, Károly (2008) Szervezetfejlesztés, innováció, szervezeti átalakulás, egy XIII. kerületi iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Máhig, József (2008) Az érettségi vizsga története, tartalmának és funkciójának változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Kis-Rácz, Edit (2008) A tanári teljesítmény értékelése a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Károly (2008) Humán erőforrás és innováció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán Imre (2008) A magyarországi református egyház közoktatási rendszere, irányítása, vezetése (kutatás). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Baló, Csaba (2008) A magyarországi és a romániai református közoktatási törvény összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Boros, Fatime (2008) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatásai a nevelési oktatási folyamatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Györgyi, Szilvia (2008) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Ombódi, Katalin (2008) Motiváció az iskolában. Vezetői motiváció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyemcsok, András (2008) Iskolám - Szeged Városi Kollégium - társadalmi környezete, főbb szociológia meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező- és szervezőmunkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orosz, László (2008) Az intézményi alapdokumentumok szerepe a közoktatási intézmény belső- és külső irányításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pajkó, Zsolt (2008) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Palatinusné Szólik, Mónika (2008) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Anikó (2008) Gyermekbántalmazás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Mike, Tünde (2008) Egy intézmény átalakítása tanuló szervezetté : fejlesztési terv a Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium számára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pechan, Szilvia (2008) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pelle, László (2008) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, Andor (2008) Innováció az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pityer, Ildikó (2008) Vezetői kommunikáció : egy közoktatási intézmény több szempontú szociometriai vizsgálata alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ridegné Szilágyi, Bettina (2008) Minőségfejlesztési lehetőségek egy kistérségi tagiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Rita (2008) Szervezetfejlesztés a „Második Esélyt” nyújtó közoktatási intézmény létrehozása céljából : intézményfejlesztés hatásai a szervezet változásaira a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Seben, Pálné (2008) A Savio Szent Domonkos Általános Iskola alapítása és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sebesiné Kulcsár, Krisztina (2008) Mérési lehetőségek az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Miklós, Edit (2008) Tanszabadság a magyar nevelés történetében, a tanszabadság és szabad iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Katalin (2008) Egészségfejlesztés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Somosné Puskás, Krisztina (2008) A minőségfejlesztés mérföldkövei a közoktatásban ágazati és intézményi szinten. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Subáné Baranyi, Bettina (2008) Racionalizálási folyamatok a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péter (2008) A sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlegi helyzete és beilleszkedése a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Jantyik, Erika (2008) Konfliktuskezelés az iskolában - a lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Pintér, Erika (2008) A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola történetisége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakter, Zsuzsa (2008) Sajátos nevelési igényű gyerekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősy, László (2008) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárvári, Tünde (2008) Egy többcélú, összetett közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tolnai, Márta (2008) A szervezeti kultúra fejlesztésére tett lépések egy Nevelési Tanácsadóban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyi Molnár, Zoltán (2008) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Turiné Keil, Andrea (2008) Különbözőségek és azonosságok az Európai Unió három tagállamának iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, István (2008) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (2008) A református egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Fischer, Beáta (2008) Az egyházi és önkormányzati iskolák nevelési rendszerének, szervezeti klímájának összehasonlító elemzése : egy önkormányzati fenntartású általános iskola és német két tannyelvű nemzetiségi gimnázium és egy egyházi fenntartású református gimnázium és általános iskola nevelési rendszerének bemutatása és szervezeti klímájának mérése, összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Patonai, Csilla (2008) Az egyházi iskolák működése szabályozásának sajátosságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös, Zoltán (2008) Raboktatás a Szegedi Fegyház és Börtönben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, László (2008) Konfliktuskezelés a pedagógiában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vargáné Pák, Katalin (2008) Uniós források bevonása a tanárok kompetenciafejlesztése céljából : az EdQ projekt: Szándéktól a megvalósulásig. Egy kistérségi jó gyakorlat bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Víghné Csentes, Ildikó (2008) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zoltán, Péter (2008) Iskola, mint innovációs műhely. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston Gábor, Zsoltné (2008) Egészséges életmódra nevelés lehetőségei az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Árpádfalvi, Edina (2008) A diákjogok érvényesülése a kollégiumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 7. 10:12:04 CEST.