Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 193.

A

Andavölgyi, Ferenc (2007) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Erika (2007) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babocsánné Katona, Ágnes (2007) Pedagógus teljesítményértékelés a szervezetfejlesztés tükrében, a többcélú intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bagarus, Ágnes (2007) Európai Uniós pályázatírási gyakorlat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Kálmán (2007) A húsipari szakképesítések megjelenése az OKJ-ban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, László (2007) Az iskolai dokumentumok szerepe az iskola életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabásné Dudás, Márta (2007) A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, János (2007) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztési távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Lovasi, Zsuzsanna (2007) Az iskolai innováció esélyei a változó oktatáspolitikai környezetben pedagógus szemmel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Rása, Hajnalka (2007) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetősége az iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bayerné Lengyel, Erika (2007) Az iskolai innováció esélyei a változó oktatáspolitikai környezetben : az iskolai innovációs eredmények terjedésének problémái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Józsefné (2007) Az Intézményi Minőségirányítási Program működtetése - értékelő esettanulmány. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benye, Hajnalka (2007) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Réka (2007) Emberi erőforrás gazdálkodás a fenntartható fejlődésre nevelés tükrében (avagy: biztos, hogy „éretlen”, aki ZÖLD?). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczkiné Ulehla, Anna (2007) A pedagógusok értékelése és a továbbképzési rendszer kapcsolata egy oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Sándor (2007) A szakképzés fejlesztésének fontosabb irányelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Noémi (2007) Az önkormányzat szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogán, Gábomé (2007) A tanulási nehézségek hátterének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Gellai, Katalin (2007) Egy megvalósult innováció tanulsága : (esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Ferenc (2007) Törökszentmiklós kistérség közoktatási feladatellátására létrehozott társulás működésének értékelése, fejlesztési lehetőségek feltárása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth, Mihály (2007) Az iskolarendszerű szakképzés irányításának változásai 1985-től : (Javaslat valamelyik elemének javítására). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánó, Zoltánné (2007) A kőszegi kistérség nevelés-oktatási együttműködésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczki, Edit (2007) A BÁCSKAI ÁMK jelene és jövője. Egy társulás jövője - avagy a jövő a társulásé. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bíróné Bondor, Katalin (2007) A Válicka-völgye mikrotérség közoktatási feladatellátásának elemzése - az együttműködés formái, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chovan, Brigitta (2007) A szakképzés jelentősége a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserfalviné Mészáros, Zsuzsanna (2007) Csoportépítés az iskolai tantestületben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, András (2007) Kommunikáció a szervezetben. Vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Lászlóné (2007) A Sellyei kistérség és a Sellyei közoktatási mikrotérség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó, Katalin (2007) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Kállai, Ildikó (2007) A kiskunfélegyházi Constantinum múltjából és jelenéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuppon, István (2007) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási mikrotérségeinek elemzése és a kistérség fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dandéné Serkédi, Ildikó (2007) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai /kutatás és összehasonlító elemzés/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Renáta Anna (2007) "Úgysem lesz belőletek semmi..."?! : a pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Felnőttoktatási Tagozatának innovatív szerepe a társadalmi integrációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Béla (2007) Csenger város közoktatási mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyésné Mészáros, Katalin (2007) Klebelsberg, a művelődés és oktatás vezető egyénisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobszai, Istvánné (2007) A sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű fejlesztése, és feltételrendszerének kialakítása a kistérségben : a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás községeiben jelenlévő óvodás,- és általános iskolás korú sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóváriné Mihály, Edit (2007) A pedagógiai program és a pedagógus továbbképzési rendszer összefüggései (elemzés, értékelés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Ágnes (2007) A pedagógusszerep változásai az integráció tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Drippey, László (2007) 1. Pályázat előtt - fölkészülés a vezetői munkára : 2. A szervezeti kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eich, László (2007) A marketing és PR szerepe a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekné Kisbenedek, Csilla (2007) Együttműködés és kistérségi szemlélet bemutatása a kartali általános iskola példája alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Ferenc (2007) Egy adott közoktatási mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Ferencné (2007) Út az önállóságtól a társulásig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, János (2007) Az Érdi Többcélú Kistérségi Társulás kialakulásának körülményei, sajátosságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Felföldiné Virág, Klára (2007) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési, oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodomé Csöglei, Erika (2007) Bármely a kistérségi közoktatási feladatellátásban keletkező gyakorlat, probléma elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fogarasy, Attiláné (2007) A régió szerepe a közoktatás kistérségi struktúrájának korszerűsítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fogarasy, Attiláné (2007) A régió szerepe a közoktatás kistérségi struktúrájának korszerűsítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fogelné Gazdag, Dr. Judit (2007) A szakértői bizottságok rendszere kialakulásuk, feladataik. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Frang, Lászlóné (2007) A kistérségi közoktatási bizottság lehetséges feladatai, javaslat a szakszerű működésre, az ehhez szükséges dokumentumok tartalmi és formai elemeire. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Frang, Vivien (2007) Az oktatás, a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés kapcsolata : közös erővel a hátrányos helyzetű gyermekek egészségesebb életéért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Frissné Fenyvesi, Beáta (2007) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése az óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fórizs, Ibolya Zsuzsánna (2007) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garam, László (2007) Egy intézményvezető-választás anomáliái : (esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér, Gabriella (2007) A pedagógusok teljesítményértékelése egy oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Andrásné Rácz, Éva (2007) Kistérségi mérési-értékelési rendszer : (avagy tükör nélkül homályosan...). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gerő, Réka (2007) Az integrációval kapcsolatos európai oktatáspolitika - az együttnevelés hazai szervezetfejlesztési lehetőségei az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, László (2007) A Szegedi kistérségi többcélú társulás közoktatás-fejlesztési koncepciója. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza Gyuláné Nedelkovics, Judit (2007) Az iskolarendszerű szakképzés központi irányításában zajló változások hatása Kecskemét szakképzésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Lajos (2007) Németország oktatási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Gajda, Sarolta (2007) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hegedüsné Eng, Zsuzsanna (2007) Intézményi indikátorrendszer, avagy a minőség mutatói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Imréné (2007) A helyi társadalom és a kistérségi feladatellátás: elvárások és lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Kállai, Judit (2007) Integrált nevelés az álalános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Helyán, Éva Hanna (2007) A diákjogok érvényesülése a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Hajnalka (2007) Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (2007) A pedagógiai szakszolgálatok megszervezése a nagykanizsai kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lászlóné (2007) Oktatási tevékenységek a Kanizsai kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Puruczki, Ágnes (2007) Megújító törekvések a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Szabó, Éva (2007) Az integráció pedagógiai és szervezeti feltételei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki, Zoltánné (2007) Gyermeki jogok érvényesülése a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hubert, Tamás (2007) A Szigetvári Kistérség Közoktatási struktúrájának átalakulása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ihászné Pálfi, Katalin (2007) Az iskolai eredményesség Kistérségi megközelítése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsákné Majzik, Andrea (2007) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban készült esettanulmány alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Janowszky, Sándor (2007) Marketing és piac a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Imre (2007) Időszerű innovációk a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Jánosné (2007) Három európai ország tanterveinek összehasonlító vizsgálata és értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jékely, Endréné (2007) A pedagógiai szakmai szolgáltatás segítése értékelési műhellyel szentendrei kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalamár, Márta (2007) A régió lehetséges szerepe a közoktatás kistérségi struktúrájának korszerűsítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Jánosné (2007) Kistérségi szakszolgálat tervezése, szervezésének kérdései : a Bajai Komplex Kistérségi Társulás keretében ellátott szakszolgálati tevékenység. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Karakai, József (2007) Körmend és kistérsége többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásának helyzete, elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kecse-Nagyné Bánszki, Zsuzsa (2007) PR tevékenység az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, György (2007) Az intézmény átszervezés konfliktusai és azok megoldásának lehetőségei. Esettanulmány. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kendrella, Ágnes (2007) Hatékony kommunikáció az óvodavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesné Halász, Katalin (2007) A társadalmi környezet hatása a pedagógiai tervező és szervezőmunkára a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kilinkó, Gyula (2007) Kísérletek a pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű ellátására a sellyei és siklósi kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kilián, Szilvia (2007) A humán erőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás az iksolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Rózsa, Ibolya (2007) A pedagógusok teljesítményértékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéterné Kotogán, Erzsébet (2007) Egy hajóban evezünk : (Homokháti Kistérség közoktatási együttműködési modellje). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Knódel, Éva (2007) A teljesítmény-értékelés bevezetésének megítélése a pedagógusok körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, József (2007) Kistérségen belüli mikrotársulási lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kohonicz, Izabella (2007) Az emberi erőforrás menedzselésének helyi intézményi sajátosságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Konkolyné Bárkányi, Ibolya (2007) Jelen és jövő : egy kisiskola a társulásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Filoméla Gertrud (2007) A magyar tanügyirányítás és a gimnáziumi vezetés kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kormosné Dózsa, Erzsébet (2007) Teljesítmény értékelés a minőségbiztosításban és a vezetői gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Zoltán (2007) Az egyházi iskolák nevelési rendszere, etikai kódexeik összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márk Péter (2007) A Kincsesház-rendszer elemző, értékelő bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, László Tibor (2007) A nagyszénási és a Nagyszénás külterületén működő iskolák története a kezdetektől 1945-ig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kurai, Ildikó (2007) A hódmezővásárhelyi Nevelési Tanácsadó szerepe a város pedagógiai életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Anita (2007) Esettanulmány az encsi többcélú kistérségi társulás munkaszervezetéről, a társulás kialakulásának, fejlődésének szintézisében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kávai, Mónika (2007) Stresszhelyzetek a vezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lippai, Zoltánné (2007) A szülői és az óvodai nevelés összhangja a szülői szervezetek hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Katalin (2007) A kistérségi társulások megalakulásának indítékai, működési tapasztalatok, különös tekintettel a közoktatási együttműködésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Liszákné Morvai, Dr. Erika (2007) Az iskolai konfliktusok és azok kezelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Luczáné Kenyeres, Mónika (2007) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lugosi, Istvánné (2007) A konfliktusok kezelése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lájerné Tóth, Éva (2007) Helyi társadalom és kistérségi feladatellátás: elvárások és lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

László, Csaba (2007) Konfliktuskezelés az iskolában, lehetséges konfliktusok, felvázolása értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, László (2007) A public relations jelentősége az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Marton, Ilona (2007) Pályakezdő pedagógusok konfliktusforrásai az OKTKT általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Matókné Misóczki, Mária (2007) A szekszárdi kistérség pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatellátásának egy lehetséges rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalekné Bartók, Mária (2007) Kistérségen belül kialakuló speciális mikrotérségi együttműködések feltárása, elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, László (2007) A tanári munka értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márkusné Jónás, Dr. Julianna (2007) Kistérségi együttműködés az oktatási/nevelési intézmények között a Pécsi Kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Judit (2007) A kistérség és a megye feladatmegosztása a szakmai szolgáltatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Méhes, Lajosné (2007) Kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nemes, Gábor (2007) Közoktatási együttműködés a Bajai Kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Józsefné (2007) Kistérségen belül kialakuló speciális együttműködések feltárása, elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyistné Pipis, Csilla (2007) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban A vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Jánosné (2007) Kistérségi humánszolgáltatások szervezésének kérdései- kapcsolata a közoktatással. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Anita (2007) Erdészeti szakképzés helye a szakképzés rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orosziné Gulyás, Mária Ildikó (2007) A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola intézményi struktúrájának és működésének elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orosziné Ábel, Tünde (2007) Az integrált oktatás lehetőségei és problémái egy falusi kisiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papné Molnár, Andrea (2007) A nevelőmunka hatékonyságának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papné Szabó, Mária (2007) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pazárné Dombrády, Krisztina (2007) A pedagógusok értékelése és a továbbképzési rendszer kapcsolata egy oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pelenczei, Jenő (2007) Uniós pályázati források és felhasználásuk szükségessége az Ormánságban. Európai Uniós pályázatírás a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pergerné Kenesei, Krisztina (2007) A nevelőtestületi klíma mérése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pignitzkyné Lugos, Ilona (2007) Szakmai mérés-értékelés a „Pilis-Buda-Zsámbék” Többcélú Kistérségi Társulás általános iskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pink Dezsőné Kerezsi, Ágnes (2007) Két út lehetősége : a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek életesélyei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Tibor (2007) Tanulói kompetenciák prognózisa a jövő szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Puklicsné Nagy, Viktória (2007) A sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű fejlesztése, és feltételrendszerének kialakítása a várpalotai kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pácsonyi, Imre (2007) Alapfokú oktatás - kistérségi feladatellátás Zala megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Páger, Zoltán (2007) Menedzserszemléletű iskolavezetés a Biatorbágyi Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Csaba (2007) Egy adott közoktatási mikrokistérség elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pápis, Csilla (2007) Mérési lehetőségek az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös, János (2007) Az iskolaigazgató vezetői befolyásának forrásai, sikerességének feltételei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ragányi, Gyula (2007) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás (Szigetköz) települései közoktatási intézményeinek költséghatékonysági, közoktatási feladat ellátási és szakmai munkájának elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rausch, István (2007) Az iskolaintézmény strukturális és funkcionális elemzése, a fejlesztés és működésértékelés műveletei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Retkes, Sándor (2007) Pedagógiai és közgazdasági követelmények a közoktatási intézmény gazdálkodásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rimóczi, Ildikó (2007) Uj utak az új évezredben - Az intézményi innováció útjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Zoltán (2007) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó, Sándor (2007) Kistérségi oktatás-szervezés finanszírozási kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Halasi, Mariann (2007) Felkészítés, feklészülés az egy életen át tartó tanulásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Dezső (2007) Az iskolai szünidők hasznos eltöltésének lehetősége Kiskunfélegyházán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Szilvia (2007) Minőség-minőségfejlesztés az óvodai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samuné Lázár, Éva (2007) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Schefferné Gárdái, Györgyi (2007) A kistérségi oktatás-szervezés finanszírozási kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Silló, Zsolt (2007) A kistérségek megalakulásának, működésének, jogi és financiális környezetének alakulása és jellemzői 2007. évig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Mihály (2007) A távoktatási módszerek alkalmazása a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sitkei, Anikó (2007) A vezetővé válás folyamata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Stipitz, István (2007) Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények működésének tapasztalatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Surinyáné Kis, Zsuzsanna (2007) Nyelvoktatás az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2007) A vezetés szerepe a szakképzés versenyképességének kialakításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2007) Zalaegerszeg és térsége többcélú kistérségi társulás közoktatási hálójának feltárása, elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, József (2007) Kisiskolák Fejér megye kistérségeiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szaszák, Csaba (2007) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei, a pedagógiai munkát segítő ellenőrzés, és ennek dokumentálása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Ágnes (2007) Nagyvárosok a kistérségben. Speciális kapcsolatok a megyei jogú városok és a többcélú kistérségi társulások között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesiné Keleméri, Dóra (2007) Gyógypedagógusok mentálhigiénéje. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszainé Tamás, Andrea (2007) Kistérségek a megyében, a megyei közoktatásfejlesztés és a területi és a kistérségi fejlesztés kapcsolata a közoktatás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, László (2007) A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola iskolatörténete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szokó, Gáborné (2007) A tanuló szervezet szerepe az intézményi stratégiai célok megvalósításának folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Józsefné (2007) Kistérségi értékelési rendszer egy lehetséges modellje. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szöginé Veczkó, Ibolya (2007) Apám, Veczkó József életének és munkásságának rövid áttekintése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Gábor (2007) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban működő Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény Közoktatási Intézményi Társulás bemutatása, működésének elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, János (2007) A Siklósi Kistérség területén végbemenő demográfiai változások hatása a közoktatásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárik, Jánosné (2007) Pásztói kistérségben a pedagógiai szakszolgálat helyzete és lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamásné Biter, Ildikó (2007) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Taraszár, Judit (2007) Az óvodai nevelés és az etika. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tavasz, Ferenc (2007) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tobakné Bella, Mária (2007) Kistérségek a közép-dunántúli régióban. A régiós és megyei közoktatás-fejlesztés és kistérségi fejlesztés kapcsolata a közoktatás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Torkosné Fekete, Ágnes (2007) Klebelsberg Kunó szegedi vonatkozású munkássága. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Triznerné Szabó, Anita (2007) Kistérségi összefogás szerepe a fiatalkori bűncselekmény, áldozattá válás csökkentésében, valamint az egészségfejlesztésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Turóné Guba, Anna (2007) A sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű fejlesztése, és feltételrendszerének kialakítása a kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Levente (2007) Oktatásfejlesztési lehetőségek a közoktatásban Magyarországon és az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tárnok, Margit (2007) A Fővárosi Beszédjavító Intézet története a közoktatási változások tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (2007) A Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás közoktatási mikrotársulási hálójának feltárása, lehetséges fejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, László (2007) A kistérségi oktatásszervezés - finanszírozás kérdései egy konkrét kistérségben a megváltozott szabályozás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Nagy, Erzsébet (2007) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar közoktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Gáborné (2007) Gyermeklétszámok alakulása a Pécsi Kistérség óvodáiban a kistelepülések és a nagyváros kapcsolatrendszerében, a megszorítások tükrében. Hogyan tovább? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Leventéné (2007) Az IMIP működtetése az oktató-nevelő munka hatékonyságának javítása érdekében és annak felügyelete a kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vajdáné Farkas, Katalin (2007) A Lenti Kistérség többcélú társulása közoktatási feladatellátásának gyakorlata, problémái, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ágnes (2007) Az iskolakörzetesítéstől a komprehenzív iskoláig (különös tekintettel a jövőre). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Pálné (2007) Felkészítés, felkészülés az egy életen át való tanulásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zoltánné (2007) Iskolarendszereink fejlődése oktatási rendszereink tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelszkiné Nagy, Erika (2007) A vezető szerepe a kollégiumi nevelők teljesítményének értékelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Veszprémi, Jenőné (2007) Innováció az iskolákban - innováció a fejekben : avagy: a magyar iskolarendszer félfigyelemmel működik(?). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczéné Harcsás, Tímea (2007) Az alapdokumentumok szerepe az intézményi autonómiában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyiné Mihály, Erna (2007) Iskolám, a Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola szerepe, lehetőségei Szegvár műveltségi szintjének növelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Lászlóné (2007) Mlkrotérségi módszertani központ létrehozása Újszászon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Völgyesvári, Lászlóné (2007) A KTKT egységes iskola és szakiskola bemutatása és humánerőforrás vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zahorán, Hilda (2007) A szakképzési rendszer átalakulása és fejlesztésének távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ácsné Jaksa, Szilvia (2007) A pedagógusok teljesítményértékelése. Fejlesztés vagy minősítés? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. szeptember 28. 23:53:43 CEST.