Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2006

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 295.

A

Agócs, Mihályné (2006) Egy kistérségi közoktatási bizottság működtetése és dokumentumainak elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Mariann (2006) Egyesületi fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése : (saját intézményem bemutatása). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásiné dr. Ambrus, Ildikó (2006) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Károly (2006) Innovációs törekvések a mikrotérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andóné Kujbus, Nóra (2006) Innovativ dramatikus lehetőségek a kistérségi művészeti oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angerman, Lászlóné (2006) Változások menedzselése, innováció, szervezetfejlesztés egy új intézmény rövid távú történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Oltyán, Enikő (2006) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, András (2006) A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete a magyar közoktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Zsolt (2006) Az igazgató eredményes tervező munkájának kritériumai és főbb összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyosiné Borsodi, Éva (2006) Kistérségi együttműködés az oktatási - nevelési intézmények között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalosné Kokos, Edina (2006) A régió és a kistérség lehetséges szerepe a közoktatás feltételeinek korszerűsítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babics, Ferencné (2006) Vezetői munkamegosztás az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskay, Sándomé (2006) Az emberi erőforrások menedzselése a diósjenői Napköziotthonos Óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskó, Sándor (2006) A kistérségen belül a hátrányos helyzetű tanulók bentlakásos nevelésének - oktatásának kialakítása „ETNIKOLL 2006”. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakné Kocsis, Beáta (2006) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Józsefné (2006) A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű fejlesztése és feltételrendszerének kialakítása a kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Katalin (2006) A kiégés és a stressz az ócsai Halászy Károly Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Danka, Adél (2006) Az intézményvezető szerepe a pályakezdő tanítók beilleszkedésének segítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Konkolyi, Beatrix (2006) Az iskolai szervezeti kultúrájának jellemzői. Klímavizsgálat a Belvárosi Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogné Csík, Terézia (2006) A vezetői stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Beáta (2006) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási mikrotérségi hálójának feltárása, elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, József (2006) A német nyelvi kétszintű érettségi létrehozásának és gyakorlati alkalmazásának problematikája az Európa Tanács idegennyelv-tanításra ill. tanulásra vonatkozó alapdokumentumainak tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, László (2006) A tartalmi és szerkezeti megújítás összehangolásának problémái a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartáné Molnár, Anikó (2006) A szakmai szolgáltatás helyzete Bács-Kiskun megyében 2003-2006. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Belinszki, József (2006) A távoktatási módszerek alkalmazása a kistérségekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benczéné Csorba, Dr. Margit (2006) Más a gyermekem! : a kaposvári kistérségi szakszolgálatok működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bendi, Tiborné (2006) A kistérségi közoktatási feladatellátás, a falusi és a kerékpáros turizmus fejlesztésének kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Huszka, Cecília (2006) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Renáta Andrea (2006) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan, Edit (2006) A tanulásban akadályozott tanulók szakszerű ellátásának kialakítása a marcali kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertáné Süli, Szilvia (2006) A pedagógus etika értéke az oktatásban és nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boborné Kiss, Melinda (2006) A felnőttoktatás és annak pedagógiai, törvényi, gazdasági háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borcsik, Istvánné (2006) Helyi társadalom és kistérségi feladatellátás: lehetőségek, elvárások. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Bálint (2006) A Rinyamenti Kistérség közoktatási mikro-térségi hálójának feltárása és elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, ifj. László (2006) Informatikai fejlesztések az iskolaszövetségek szolgálatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Botárné Barcza, Éva (2006) A Szécsényi Kistérségi Társulás esélyei a szakszolgálati feladatellátás minőségének és hatékonyságának emelésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Andrásné (2006) Ellenőrzés és értékelés a pedagógus vezető munkájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bundáné Gyöngyösi, Mária (2006) Helyi társadalom és kistérségi feladatellátás: elvárások és lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Burainé Hajdú, Éva (2006) Kistérségi szakmai szolgáltatás szervezése, ésszerűen ellátható, ellátandó feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Anikó (2006) Eredményesség, hatékonyság, minőség a gyakorlatban : (szombathelyi Neumann János Általános Iskola példáján). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bányik, Ibolya (2006) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánó, Zoltánné (2006) Hatékonyak vagyunk-e? : egy kisiskola igazgatójának töprengései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bátki Fazekas, Zoltán (2006) Kultúrtörténeti és vezetéslélektani összefüggések a magyar függetlenségi törekvésekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Béky, Gyuláné (2006) Az iskolai szervezet kultúrájának főbb jellemzői, vizsgálatának módszerei, a kultúra megváltozásának lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Mihályné (2006) Változások menedzselése, innováció, szervezetfejlesztés egy intézmény hosszú távú történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsóné Krékity, Sznezsána (2006) Tervezési módszerek és technikák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csercsinszki, Ferencné (2006) Ki felelős az autonóm tanulásért? : egyénre szabott tanulás. Egy külföldi tanulmányút tapasztalatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csigér, István (2006) A minőségbiztosítás lehetőségei. Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium minőségirányítási programjáról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Dr. Jánosné (2006) Kazincbarcika többcélú kistérségi társulás közoktatásra vonatkozó intézkedési terve megvalósításának monitorungja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csűrös, Józsefné (2006) A kistérség intézményrendszere és a települési önkormányzatok. EU-s felvételünk hatása a kistérségi rendszer működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czétényi, Gábor (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dallos, Gergely (2006) A vezetői munka támogatása szoftver segítségével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Dr. József (2006) A kistérségi közoktatás, a sürgősségi ügyelet, a falusi turizmus, a kerékpáros turizmus és a közúthálózat fejlesztésének kapcsolata a Tokaji Kistérség példáján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Davidovics, László (2006) Francia-magyar együttműködés a szakképzés területén a Leonardo da Vinci program keretében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Desits, Endre (2006) Az új OKJ bevezetése a szakiskolában és annak vezetői és szervezési feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Béla (2006) Csenger város közoktatási mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobcsányi, László (2006) Innovációs törekvések az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosné Radványi, Ilona (2006) Az iskola PR tevékenysége : a Szent László Általános Iskola tevékenységei falunk életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dohány, Tamásné (2006) Az iskolaérettség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Drubina, László (2006) Informatika az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dzúrné Halasi, Mónika (2006) Elégedettség-, vélemény-, igényvizsgálatok és azok eredményei az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dányiné Kovács, Tünde (2006) A minőségirányítási program előkészítése, bevezetése egy óvodai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eichinger, Attiláné (2006) Pedagógus karriertörténet - Esettanulmány -. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Zsófia (2006) Innováció a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Irén (2006) A kistérségi közoktás, a sürgősségi ellátás, a falusi turizmus, a kerékpáros turizmus és a közúthálózat fejlesztésének kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Anikó (2006) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Márta (2006) Egy pedagóguskarrier története avagy a szalkszentmártoni lámpás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Katalin (2006) Személyiségközpontú megközelítés alkalmazása a tehetséggondozásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Juhász, Dr. Krisztina (2006) A kistérségi szakmai szolgáltatás Komárom-Esztergom megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Székely, Angéla (2006) Iskolai minőségbiztosítási rendszer kialakítása és működtetése a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában - esettanulmány -. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, László (2006) Települési és kistérségi érdekegyeztetés folyamata, lehetőségei és jelenlegi gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Attila (2006) Az igény- és elégedettségmérés szerepe a kistérségi közoktatási tervező munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Istvánné (2006) A Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási intézkedési terve (2006-2009). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketű, Béla (2006) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei : (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Judit (2006) A kistérség és a megye feladatmegosztása a szakmai szolgáltatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

File, Gáborné (2006) A tiszavasvári kistérségen belül kialakuló speciális mikrotérségi együttműködések feltárása, elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Sándor (2006) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára és a kistérségre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, József János (2006) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Istvánná (2006) A közoktatási feladatellátás jelenlegi helyzete és fejlesztési lehetőségei a Békési többcélú kistérségi társulásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Szekeres, Ibolya (2006) Az iskolarendszer egységesítésére vonatkozó törekvések az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gavrán, László (2006) Az iskolai tankertben folyó gyakorlati oktatás ellenőrzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gerzanits, Nikoletta (2006) Minőségfejlesztés az intézményemben : partneri igény- és elégedettség vizsgálat a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Godár, Mária (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gombásné Veres, Zsuzsanna (2006) Modellértékű pedagógiai kísérletek a pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű ellátásában : (A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Tisza Menti Iskolaszövetség együttműködése). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gregusné Patyi, Éva (2006) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Sára (2006) A többcélú közoktatási intézmény működtetése és az ehhez kapcsolódó vezetői feladatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gégény, Istvánné (2006) Az ibrányi mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gélákné Székely-Szabó, Kornélia (2006) Uniós pályázatkészítés a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hadobásné Alexa, Vera (2006) Nagyváros és térsége együttműködése a pedagógiai szakszolgálat terén egy sikeres pályázat anyagi támogatásával. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Haladi, Andrea (2006) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban: innovatív pedagógiai gyakorlat az Európai Unió három tagországának 1-1 iskolájában (Dánia, Németország, Magyarország) : (összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halmi, Zoltán (2006) A művészeti iskolák helye, szerepe a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halmosi, Ágnes (2006) Pedagógus munkakör, pedagógus etika. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, László (2006) Bázisiskolák szerepe a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harmosné Végh, Mária (2006) A Salgótarjáni kistérség közoktatási mikrotérségi hálójának feltárása és elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Lászlóné (2006) Nagyvárosok a kistérségben: speciális kapcsolatok a megyei jogú városok és a többcélú kistérségi társulások között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Heltmanné Mudri, Zsuzsa (2006) Az emberi erőforrások menedzselésének helyi intézményi sajátosságai az Öveges József középiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Herceg, Dóra (2006) Együttműködési formák Pest Megye közigazgatási területén a megyei önkormányzat és más önkormányzatok, valamint a kistérségi társulások között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hessné Markó, Ibolya (2006) „A helyi nevelési program felülvizsgálata, kiegészítése az 1999. évi törvénymódosítás szellemében” témában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hodos, Julianna (2006) Tanulási képességvizsgálatok Karcag város általános iskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Holnthoner, Józsefné (2006) Eredményesség, hatékonyság, színvonal (mérés, értékelés) a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Judit (2006) Problémák és lehetőségek a lakásotthonokban történő nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina (2006) Konfliktushelyzetek a Galamb József Szakképző Iskola nevelőtestületének mindennapjaiban : a kommunikáció szerepe a konfliktusok keletkezésében és kezelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva (2006) Változások menedzselése, innováció, szervezetfejlesztés a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iszák, Tibor (2006) Egy adott közoktatási mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsurák, József (2006) A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó szakképzés Orosházán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsurákné Juhász, Erika (2006) Integrált képzési lehetőségek a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jantóné Magyar, Klára (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben : (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Koltai, Zsuzsanna (2006) Kistérségi tanügyigazgatás megtervezése, megszervezése a meglévő gyakorlat elemzése alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

József, Attila (2006) A zalaegerszegi Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ munkaköri leírásainak összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaba, Edit (2006) Az általános iskolai kollégium jelene és jövője : a Hungária Általános Iskola és Kollégium helye a kollégiumok rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Mihály (2006) A humánerőforrás tervezése és a humánerőforrással való gazdálkodás az Arany János Általános Művelődési Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kanalicsné Beleznai, Csilla (2006) Különleges bánásmódot igénylő gyermekeket ellátó intézményfejlesztés stratégiái : esettanulmány. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus, Melinda (2006) Minőségirányítási rendszer működésének tapasztalatai a Pókaszepetki AMK-ban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kartali, Erzsébet (2006) A Kaposvári Kistérség Somogyjádi Mikrotérségének elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, István (2006) Helyi társadalom és kistérségi feladatellátás: elvárások és lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katzné Almási, Zsuzsanna (2006) A 10-14 éves gyerekek iskolai konfliktusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskésné Dudás, Dr. Erzsébet (2006) A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola alkalmazkodása a munkaerőpiaci igényekhez. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kereséné Takács, Anna (2006) A különleges pedagógiai bánásmód. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, Zsolt (2006) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Botka, Beáta (2006) A sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű fejlesztése, és a fejlesztés feltételrendszerének kialakítása a kaposvári kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Zólyomi, Erzsébet (2006) Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásának bemutatása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Rudolfné (2006) Az iskolai könyvtár és a könyvtár-pedagógiai program szerepe az oktatás hatékonyságában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tibomé (2006) Nagyvárosok a kistérségben: speciális kapcsolatok a megyei jogú városok és a többcélú kistérségi társulások között. Miskolci kistérség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Rózsavölgyi, Tímea (2006) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsa, János (2006) A tantestületi légkör egyes mutatóinak változása egy 13 általános iskolát érintő vizsgálat tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Balanyi, Beatrix (2006) A minőségfejlesztés hatása az emberi tényezőkre A Pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ óvodáiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kok, Balázs (2006) A minőségbiztosítási rendszer továbbfejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kollmannné Haluska, Viktória (2006) Iskolai munkára alkalmas? : a soproni Szent Margit Óvoda iskolaérettségi felmérése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódiné Vidiczki, Magdolna (2006) Baj van a gyerekkel! Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Konkolyné Bodnár, Ágnes (2006) Egy kisváros önkormányzatának pályázatkészítési gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsmáros, István (2006) A pedagógiai szakszolgálat működési lehetőségei egy kistérségi modell alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koscsó, Miklós (2006) A „Kegyetlen” közoktatási mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovacsicsné Sipőcz, Magdolna (2006) A vezető szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének kialakításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gyuláné (2006) A Kaposvár Városkörnyéki Iskolaszövetség együttműködésének bemutatása, hatékonyságának elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsa (2006) Az alapdokumentumok szerepe az intézmény működésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsevicsné Tóth, Marianna (2006) Kistérségi tanügyigazgatás megtervezése, megszervezése gyakorlati elemzés alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bögödi, Beáta (2006) A szakértői és rehabilitációs bizottságok működése a közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozicz, János (2006) Vezetési problémák egy speciális TIOK létrehozása és működtetése során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koziczné Dénes, Piroska (2006) Az Angolkisasszonyok kecskeméti intézetének alapítása, újraindítása - a működés megkezdésének feltételei a jogszabályi előírások tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kubát, Ákos (2006) Az informatika térhódítása a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, PhD Péter (2006) A motiváció szerepe a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kálya, Pál (2006) Uniós források feltérképezése és bevonási lehetőségei a kistérségi fejlesztési célok megvalósítására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Istvánné (2006) A változások és hatások a minőségirányítási rendszer kiépítése során óvodai szervezetemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (2006) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kónyáné Füst, Szilvia (2006) A társadalom és iskola kapcsolatának néhány jellemzője a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lacziné Kertes, Anikó (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Legeza, Éva (2006) Egy önkormányzati és egy intézményi minőségirányítási program összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky, Györgyné (2006) Minőségfejlesztés a közoktatásban : (kutatás, értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Losonc, Mária (2006) Az iskolai innováció esélyei a változó oktatáspolitikai környezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lovizer, Ferenc (2006) Marketing és a piac szerepe az iskola működésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Mária (2006) Minőségbiztosítás a hazai közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Ágnes (2006) Mérési lehetőségek az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Marozsán, Lászlóné (2006) Kistérségi társulás létrehozásának szakmai, szervezeti feltételei, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Martinusz, László (2006) Együttműködés a szakképzés szereplői között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Józsefné (2006) A tanítók tanára : egy pedagógus karrier története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Antalné (2006) Kistérségi társulások - iskolaszövetségek : társulások közoktatásban betöltött szerepe egy modellen keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Melegné Pákozdi, Ágnes (2006) Konfliktushelyzetek és konfliktuskezelési módszerek az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Miseta, Zoltán (2006) Igények és lehetőségek a Balatonlellei Mikrotérség oktatási rendszerének továbbfejlesztésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnámé Nagy, Zsuzsanna (2006) SZÖM II. alkalmazása egy integrált intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Péter (2006) SDT az oktatástechnika tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (2006) A pedagógiai program és partnerek igényei közötti összefüggések a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskolában : (elemzés, értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsi, Norbert (2006) A kamarák szerepe a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mák, Kornél (2006) Az egyházi iskola rendszere, irányítása, vezetése egy egyházi iskola bemutatásán keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Valéria (2006) A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási, mikrotérségi hálójának feltárása, és elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Jánosné (2006) Szemléletformálás és PR egy falusi iskola tevékenységén keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, László (2006) A Hatvani Többcélú Kistérségi Társulás létrejötte, működése és továbbfejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Rita (2006) A szervezetfejlesztés eredményeinek, irányainak összekapcsolása a partnerközpontú működéssel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (2006) A tanulási problémák hátterének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2006) A kiskőrösi Nevelési Tanácsadó - a megalakulástól napjainkig -. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2006) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy József, Zsigmondné (2006) A közoktatás minőségfejlesztésének rendszere. A Budapest V. Ker Belváros - Lipótváros Intézményeiben - A COMENIUS 2000 programtól az intézményi minőségirányítási programig a kerületi minőségfejlesztés hatása a szervezetekre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Pál, Anita (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe és jelentősége a magyar közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Fatalin, Andrea (2006) Iskolai minőségfejlesztési rendszer kialakítása és működtetése a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban (esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Láng, Judit (2006) Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének kritikai elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Papp, Róza (2006) Oktatásfinanszírozás, oktatástervezés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyirán, Tibor (2006) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe és fejlesztési lehetőségeik a Szatmár-Beregben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéky, Dr. Tamásné (2006) Kistérségi szakszolgálat tervezése, szervezésének kérdései „szakmai szolgáltatás szervezése észszerűen ellátható, ellátandó feladatai”. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdiné Dani, Éva (2006) A szakképzési rendszerünk kialakulása, átalakulásának főbb állomásai, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nándori, Gáborné (2006) Egy katolikus iskola minőségbiztosítási rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Domonkos (2006) A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás ellenőrzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tamásné (2006) A kistérségi közoktatási bizottság lehetséges feladatai, javaslat a szakszerű működésre, az ehhez szükséges dokumentumok tartalmi és formai elemeire. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Okányi, Andrea (2006) Az emberi erőforrások menedzselésének helyi, intézményi sajátosságai a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Györgyné (2006) Uniós pályázatkészítés a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallagi, Péterné (2006) A szakképzés története a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pallai, Ágnes (2006) Az intézményi minőségirányítási program működtetése, annak felügyelete a Nagykállói kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai, György (2006) Az önkormányzati közoktatási minőségügyi rendszer alapvetése és fontosabb folyamatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ferencné (2006) Vezetői kihívások az integrált kollégiumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Jánosné (2006) Kistérségi társulások, kistérségi szinten ellátandó szolgáltatások. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Tóth, Andrea (2006) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat, valamint az oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének összehangolása a Segesd, Beleg, Ötvöskónyi, Tarany, Háromfa, Bakháza települések, alkotta mikro-térségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Tősér, Éva (2006) Csurgói Kistérségi Társulás,Csurgói mikro-térségének területén élő, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megszervezési lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Béla László (2006) A mátészalkai kistérség közoktatási helyzetének feltárása és elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, László (2006) Az oktatás és a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés kapcsolata a kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintémé Pomázi, Rozália (2006) Egy megvalósult innováció tanulságai : (esettanulmány) : az alapfokú művészeti iskola létrehozása, működtetése a Vágó Pál Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Róbert (2006) Munkatársak motiválása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pleiveisz, Éva (2006) Tanulási problémák hátterének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pocskai, István (2006) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei a Zákányszéki ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézményében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, József (2006) Modellértékű kísérletek a pedagógia szakmai szolgáltatások kistérségi szintű ellátásában - Társulások és iskolaszövetségek együttműködése -. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pálné Azari, Erika (2006) Kistérségi együttműködés az oktatási-nevelési intézmények között : Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Ferenc (2006) Helyi társadalom és kistérségi feladatellátás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Péterné Fatér, Edit (2006) A Comenius I. bevezetésének lépései és tapasztalatai egy adott intézményben : ahogy elkezdődött, avagy: hogyan sodródott bele egy iskola a Comenius 2000 programba. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radó, László (2006) Profilbővítés mint innováció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Raisingerne Tatai, Erika (2006) Intézményvezetés egy sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-, oktató magániskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ratkai, Kitti (2006) Erőszakmentes konfliktuskezelés az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ravaszné Horváth, Marianna (2006) Az egyházi iskolák szerepe az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rekedt-Nagyné Kucsora, Hajnalka (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ribáné Hosszú, Valéria (2006) Egy adott közoktatási mikrotérség elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Riczkó, Eleonóra (2006) A nem állami, illetve nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működésének tapasztalatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, János (2006) Az Általános Művelődési Központ, mint lehetséges intézményforma a többcélú kistérségi társulások feladat ellátási formáiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rostásné Gocs, Rozália (2006) A Jánkmajtisi mikrotérség óvodáinak elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Ferenc, Ildikó (2006) Az átlagostól eltérő szükségletekkel rendelkező tanulókkal kapcsolatos bánásmód rendszerszintű tervezése, megvalósulása iskolánkban (integrációs, képesség-kibontakoztató nevelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rádicsné Táskai, Erzsébet (2006) Szakmai szolgáltatások szerepe a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásrendszerének kialakításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Réti, Gáborné (2006) Egy adott közoktatási mikro-térség elemző bemutatása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Mariann (2006) Iskolám társadalmi környezete, szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Zsolt (2006) Emberi erőforrás menedzselése a Rózsa Vendéglátó Szakképző Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schaller, Györgyi (2006) Az integráció pedagógiai és szervezeti feltételei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Schuch, Angéla (2006) A tanári kiégés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sebőkné Kincses, Judit (2006) Ellenőrzés a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Siklósi, István (2006) Fejlesztési terv készítése egy mikrotársulás nevelési-oktatási intézményhálózatára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Mihály (2006) Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás, csurgói mikrotársulásában a közoktatási feladatellátás megszervezése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zoltánné (2006) Hátránykompenzáció az Adám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Siposné Miskolczi, Gyöngyi (2006) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Skarbit, Józsefné (2006) Az intézményi minőségirányítási program (IMIP) működtetése az oktató nevelő munka hatékonyságának javítása érdekében és annak felügyelete a kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Smizsánszkyné Marján, Ida (2006) A régió lehetséges szerepe a közoktatás kistérségi struktúrájának korszerűsítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Solti, Zoltánné (2006) Az alternatív mozgalmak, alternativitás a közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Spiller, Mihályné (2006) Az oktatás és a gyermekvédelmi szolgáltatás, a családsegítés kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Stefanich, Klára (2006) Kommunikáció a szervezetben : vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Suti, Zoltán (2006) Az átalakuló érettségi vizsgarendszer Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Marianna (2006) A kistérség és a megye feladatmegosztása a szakmai szolgáltatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Marianna (2006) A kistérség és a megye feladatmegosztása a szakmai szolgáltatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcsi, Ferenc (2006) A szakképzés térségi fejlesztésének helyzete és lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabovik, Renáta (2006) A magyarországi szakképzés helyzete és távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2006) Eredményesség és hatékonyság vizsgálata közoktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyuláné (2006) Uniós források feltérképezése és bevonási lehetőségei fejlesztési célok megvalósítására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Józsefné (2006) A minőségfejlesztő tevékenység hatása az emberi erőforrások fejlesztésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita (2006) A kistérségi közoktatási bizottság lehetséges feladatai, szakszerű működtetése, dokumentumai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Sándorné (2006) A kistérségi társulás szerepe a közoktatás feladatellátásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakályné Pintér, Mária (2006) A nagyatádi kistérségi feladat- és hatásköri rendszer értékelése a közoktatás területén, továbblépési javaslatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Kálmán (2006) Kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, lehetősége a beregi kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Gombos, Anikó (2006) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáryné Kóti, Edit (2006) A felnőttképzés előzményei, tendenciái és jelenlegi helyzete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesiné Kocsis, Edit (2006) A marketingszemléletű iskolavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sziliné Kardos, Erzsébet (2006) Az Összetartó Társadalom projekt és gyakorlata a Lengyeltóti kistérségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szuhanyikné Ladányi, Zsuzsanna (2006) Kommunikáció a szervezetben Vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szvoboda, Lászlóné (2006) Nagyvárosok a kistérségben: speciális kapcsolatok a megyei jogú városok és a többcélú kistérségi társulások között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Pál (2006) Közoktatási feladatok ellátásának lehetőségei Törökszentmiklós város és kistérségében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Szilvia (2006) Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák megoldási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Volovár, Valéria (2006) Kistérségen belül kialakuló speciális mikrotérségi együttműködés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Pályi, Ilona (2006) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Józsefné (2006) Uniós pályázatkészítés a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, József (2006) Az iskolai mérések különböző formái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Mihály (2006) Modellértékű kísérletek a pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű ellátásában : (А Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Tisza Menti iskolaszövetség együttműködése). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Nóra (2006) A kistérségi együttműködés a közoktatás területén a Vas megyei kistérségek példáján keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Éva (2006) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takátsné Czap, Éva (2006) Innováció, szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra és klíma. Változások és eredmények egy intézmény rövidtávú történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnótzkyné Hogyán, Csilla (2006) Az eltérő adottságú kistérségek összehasonlító elemzése, fejlesztési irányok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Temesváriné Lasanc, Gabriella (2006) A drog és a drog elleni prevenció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Zoltánné (2006) Minőségirányítási rendszer építése egy óvodai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anna (2006) Uniós pályázatkészítés a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné (2006) A Polgári Többcélú Kistérség közoktatási hálójának feltárása és elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, László (2006) Iskolaalapítás és változási stratégiák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (2006) Az egyházi iskolák nevelési rendszere, etikai kódexeik összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Domján, Dr. Gabriella (2006) Tanulási problémák hátterének vizsgálata : diszlexiás tanulók együttnevelése iskolámban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Jura, Joanna (2006) A tanulókkal kapcsolatos jogi szabályozás elvei és gyakorlata a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Kovács, Erzsébet (2006) Változások az ezredfordulón a dunapataji iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Pápai, Erzsébet (2006) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tótokné Munkácsi, Éva (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Éva (2006) Egy iskola innovatív törekvései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Türk, Jánosné (2006) Többcélú kistérségi társulás területén működő alapfokú művészetoktatási intézmények alapítása, együttműködési szervezeti formái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugi-Ráczné Barcsay, Valéria (2006) A vezetői stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varczába, Anna (2006) Non scholae, sed vitae discimus? Egy középiskolai tanár töprengései a tanuló szervezetté válás szükségességéről és lehetőségeiről. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Jánosné (2006) A vezető óvónő tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Gémes, Éva (2006) Az iskolaszékek megalakulása és működésük története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Anikó (2006) A felnőttképzés és átképzés minőségügyi követelményei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vazul, Attila (2006) A tanári teljesítmény értékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Józsefné (2006) A szakszolgálat és a szakmai szolgáltatás szervezése, ésszerűen ellátható, és ellátandó feladatai Borod-Abaúj-Zemplén megye többcélú kistérségi társulásaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Viliné Vasas, Katalin (2006) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczéné Kara, Márta (2006) A kistérségi intézkedési terv megvalósításának monitoring programja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Mónika (2006) Az iskolavezetői tevékenység hatása a nevelési-oktatási intézményre és környezetére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vizváriné Maronics, Mária (2006) Uniós pályázatok a Barcsi kistérség oktatási intézményeiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Voits, Ferencné (2006) Szakszolgálati ellátás megvalósulása a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyiné Burlovics, Dr. Éva (2006) Alternatív óvodavezetés „Névjegy, egy cseppnyi emberség". Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Viktor (2006) A középiskolai tanári teljesítmény értékelési lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wallinger, Endre (2006) A Somogyjádi Mikrotérségének elemző leírása, fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Wölfli, Erika (2006) A vezetés szintjei és konfliktusai a közoktatásban : egy kiválasztott szinten ezek részletezése, a kezelésükre vonatkozó saját technikák, módszerek bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zavarkóné Hargitai, Katalin (2006) Oktatásszervezés és fenntartás - elvárások és lehetőségek - Hatvan város és kistérsége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zilahi, Krisztina (2006) Pedagógus munkakör Pedagógus etika. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltai, Noémi (2006) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsember Gyurcsy, Márta (2006) Szentlőrinci Kistérség közoktatási mikro-térségi hálójának feltárása és elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Attila (2006) Az alapvető dokumentumok szerepe a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Péterné (2006) A kistérségi szint szerepe a közigazgatás korszerűsítési folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ácsné Buzai, Erika (2006) A pedagógus etika szempontjainak érvényesülése a pedagógusok munkájának értékelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Gábor (2006) Az osztrák és magyar oktatási rendszer összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Álmos, László (2006) A Szobi kistérség általános iskolai oktatása, mint feladatellátás megtervezése, megszervezése, a meglévő gyakorlat elemzése alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvárosi, Emese (2006) Minőségfejlesztés a természettudományos tantárgyak oktatásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. szeptember 28. 06:37:12 CEST.