Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2004

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ó
Number of items: 94.

A

Antalné Nagy, Magdolna (2004) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babiczkiné Pellikán, Krisztina (2004) A diákönkormányzat szerepe az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badar, Istvánné (2004) A szülők és a szülői szervezetek szerepe az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Szöllősy, Ágnes (2004) Az Újvidéki Utcai Óvoda Pedagógiai nevelését segítő személyek és intézmények -Pedagógiai segítő szolgálatok-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Béla (2004) Tanterv elméletek Magyarországon a XX. században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsi, Antal (2004) A kommunikáció szerepe az intézmény vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Árpádné (2004) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei /elemzés/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaha, Judit (2004) A modern hazai közoktatási rendszer működésének társadalmi- és pedagógiai feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blazovich, Péter Márk (2004) Temesvár egyetemalapítási törekvései a XIX-XX. század fordulóján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blazovichné Risztov, Szilvia (2004) Értékelési modell megalkotása gyerekek angol nyelvtudásának értékelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Kothencz, Ibolya (2004) Mit jelent a menedzser szemléletű iskolavezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dankóné Balázs, Zsuzsanna (2004) Iskolát teremteni : egy új szakma bevezetése a kilencvenes évek magyar közoktatási rendszerébe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Mihály (2004) A szakmai gyakorlati képzések lehetséges szervezési formái az OKJ szakmai képzésekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Domina, János (2004) Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fenyvesi, László (2004) Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók képzésének lehetőségei az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Flachné Vidéki, Katalin (2004) Az ellenőrzés területei, módszerei a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Gyula (2004) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambosné Goldfinger, Erzsébet (2004) Egy zalaegerszegi iskola összevonás oktatáspolitikai értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Anikó (2004) Az Európai Unió oktatáspolitikája és nyelvei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hanzel, Lászlóné (2004) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Holecz, Lajosné (2004) Minőségfejlesztés az óvodájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hrotkó, Klára (2004) A tutor szerepe a távoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Márta (2004) A szervezeti kultúra és a szervezeti értékek feltárásának fontossága iskolám minőségbiztosításának bevezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Höfle, Lászlóné (2004) Továbbképzés tanár szemmel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakó, Ferenc (2004) Középiskolai kísérlet Sarkadon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Justyákné Kiss, Ágnes (2004) Mit jelent a menedzser szemléletű iskolavezetés? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Katona, Judit (2004) Az internet oktatási alkalmazása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsoltné (2004) Az egyházi iskolák nevelési rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Lajosné (2004) Innováció egy gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkás, Ágnes (2004) A kiskundorozsmai óvodai körzet 48-as utcai óvodájának társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Tímea (2004) A vezető kommunikációs módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bodicsi, Erzsébet (2004) Az alternatív mozgalmak hatása oktatási rendszerünkre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Házas, Margit (2004) Mai szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Miseta, Rozália (2004) A tehetséggondozás lehetőségei a középiskolai kollégiumokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lele, János (2004) Gyermekközpontúság a szabadidő eltöltésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyan-Goda, Pálné (2004) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési, oktatási folyamatban- a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lutzné Ipacs, Edit (2004) Az oktatásügy változásai és a lehetséges jövő. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ládáné Petrecz, Andrea (2004) A minőségbiztosítás lehetőségei a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lébenguth, Konrád (2004) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Hajnalka (2004) Az oktatás múltja és jelene egy alföldi kistelepülésen - Petőfiszálláson. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczné Bálint, Judit (2004) A magyar közoktatási rendszer kialakulása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Markovics, Gábor (2004) Szükségletek és funkciók egymásra hatása a hazai zeneoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Martinuszné Korom, Gabriella (2004) A számítógép és az Internet alkalmazása a középiskolák intézményvezetőinek munkájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Matkócsik, Ilona (2004) A személyiségfejlesztés néhány lehetősége a zeneiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Ernő (2004) A József Attila Általános Iskola szerepe és tevékenysége Kiskunfélegyháza város közoktatási rendszerében, megalakulásától napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Mónika (2004) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mihályné (2004) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Szilvia (2004) A reformpedagógia kialakulása és fejlődése Magyarországon : Freinet-pedagógia a szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsi, Pál (2004) Szakképzés az Európai Unió országaiban : (kutatás). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Rózsa (2004) A modern hazai közoktatási rendszer működésének társadalmi, pedagógiai és közgazdasági feltételei a XX. század utolsó évtizedében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mériné Fröhner, Mariann (2004) "Idegen nyelvi kommunikációs tréning" a békéscsabai Belvárosi Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Lászlóné (2004) Út a minőség felé : az Óbudai Nagy László Általános Iskola tárgyi feltételeinek biztosítására alakult minőségi kör munkája, hatása az intézmény oktatási- nevelési- fejlesztési feladataira. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gyuláné (2004) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői : (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, István (2004) A minőségbiztosítás lehetőségei az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szentendrei, Adrienn (2004) Konfliktuskezelés az általános iskolában, a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskóné Szakál, Györgyi (2004) Kommunikáció az óvodavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Gáborné (2004) A menedzser-szemlélet érvényesítésének főbb feltételei és területei a hazai oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ondrik, Zsuzsa (2004) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története 996-1945-ig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orbánné Szép, Ilona (2004) Az érettségi vizsgák története Magyarországon, az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palkóné Szántai, Gizella (2004) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói : (ezek hatása a pedagógiai tervező- és szervezőmunkára). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Paral, Attiláné (2004) A magyar művészetoktatás létjogosultsága Európában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Patócsné Kőrösi, Katalin (2004) Humánerőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás, a munkáltatói jogkör gyakorlása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Piti, Anna (2004) A szülői és az iskolai nevelés összhangja. A szülői szervezetek hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Porga, Ferenc (2004) A pedagógusok jogainak és kötelességeinek változása az elmúlt évtizedben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pribeláné Baracsi, Éva (2004) Mit jelent a menedzser szemléletű óvodavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztorné Márfi, Katalin (2004) Minőség az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Péterné Szabó, Irén (2004) Értékelési rendszerek az európai oktatásban, s hazai alkalmazásuk lehetőségei és feltételei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rigóné Pleskó, Rita (2004) A diák is ember : a gyermeki és tanulói jogok érvényesülése az iskolákban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Singer, Ferenc (2004) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Ibolya (2004) Az intézményvezető munkáltatói jogköre és annak megvalósulása a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sióréti, Gabriella (2004) A távoktatás és informatikai háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Bugya, Márta (2004) Hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető, tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekek helye oktatási rendszerünkben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sájerman, László (2004) Iskolai szintű minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer fejlesztése, kialakítása. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Zoltánné (2004) Mai szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sándorné Vasvári, Katalin (2004) A szakértői magatartás a pedagógiai pluralizmus és alternativitás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takó, Klára (2004) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe; jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, József (2004) Egy megvalósult innováció tanulságai (esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tisza, Zoltánné (2004) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében : (egy kisváros közoktatása az ezredfordulón). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tompa, László (2004) Változások menedzselése, innováció, szervezetfejlesztés egy intézmény hosszútávú történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Téli, Márta (2004) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és egy európai uniós állam Franciaország közoktatási rendszerében : összehasonlító elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Imre (2004) A szülői háttér hatása a gyermek iskolai teljesítményére és pályaválasztására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Károly (2004) Hátrányos helyzetű tanulók az oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Károlyné (2004) A Belbin féle vezetéselméleti módszer érvényesülési lehetőségei a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Margit Judit (2004) A szakértő : (egy alapfokú művészeti iskola szakértői ellenőrzése). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Lengyel, Mária (2004) A menedzser-szemlélet érvényesítésének főbb feltételei és területei a hazai oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Attila (2004) Gyermekvédelem szerepe a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajer, Tímea (2004) A szaktanácsadói rendszer kialakulása, mai működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vezsenyi, Zoltán (2004) Kommunikáció az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Eszter (2004) Pedagógusetika. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Attila (2004) Számítógéppel segített tanítás-tanulás az általános iskolákban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weisz, Ildikó (2004) Az emberi erőforrások menedzselésének vizsgálata a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthonában egy dolgozói elégedettségi kérdőív feldolgozásán keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zabagloné Váradi, Margit (2004) Szemléletváltás a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Závogyán, Judit (2004) A Kari Popper Disputa beépítése az iskolai oktatásba. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Klára (2004) Marketing és piac : új fogalmak a közoktatásban, avagy az iskola kondenzációja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 5. 00:56:33 CEST.