Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Ö
Number of items: 74.

A

Abonyiné Kiss, Ágnes (2003) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Andrea (2003) A munkaerő-piac hatása a szakképzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balogh, Gábomé (2003) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Rita (2003) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai adminisztrációs rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2003) Vezetőnek születni kell!? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Juhász, Valéria (2003) A kommunikació szerepe az intézmény vezetésében és a szakiskola oktató-nevelő munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Judit (2003) Konfliktusok az iskolában és a saját intézményen belül, konfliktuskezelés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Károlyné (2003) Iskolám és környezete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Lajosné (2003) A szakképzés útja а XXI. század felé a kereskedelmi és vendéglátás szakemberképzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári, Beáta (2003) Változások menedzselése iskolám történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Buzáné Kecskeméti, Éva (2003) A tanulási problémák hátterének vizsgálata a sikeres tanulás menedzselésének érdekében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csiszár, Imre Tamás (2003) Az Internet alkalmazási lehetőségei a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Ildikó (2003) A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének bevezetése és kiépítése a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Drevenka Istvánné Lovász, Ágnes (2003) Tehetség és tehetséggondozás Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdődi, Orsolya (2003) A fogyatékosok képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Judit (2003) A göröngyös utakról és a szélmalmokról : egy nagyon is valóságos Don(na) Quijote eszmefuttatásai a lehetőségekről, választható utakról - és a nélkülözhetetlen harcokról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, István (2003) Gondolatok a munkajog alkalmazásáról a mai közoktatási intézményekben a Munka törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény összehasonlító elemzésén keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehémé Pömeki, Anikó (2003) A menedzser szemléletű iskolavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Borbála (2003) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halápi, Nándor (2003) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Sándorné (2003) „Vertikális” munkaközösségek működése egy szolnoki általános iskolában : (esettanulmány). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hamar, Csaba (2003) Internet az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Antal (2003) A szakértő : a szakértői tevékenység területei Békés megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Levente Attila (2003) A gimnáziumi felnőttoktatás kihívásai a szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Szakközépiskolában az új évezred elején. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2003) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története : (a kezdetektől 1945-ig). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kunstár, Andrea (2003) Szakmai innovációs folyamatok az iskolai egészségnevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hódosi, Cecília (2003) Művészetoktatási innováció lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás után : /Musica Humana Project: a kelet-közép-európai régió elképzelt együttműködési modellje/. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Janzsó, Gábor (2003) Változások és válaszok Iskolám és a változó munkaerő piaci helyzet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Mária (2003) A gyermeki és tanulói jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalapis, Zsuzsanna (2003) A magyarországi szakmunkásképzés kialakulása a hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium és jogelődjeinek története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitányné Kőszegi, Piroska (2003) Minőségfejlesztési program bevezetése és eredményei : (A Coménius 2000 minőségfejlesztési program I-es intézményi modelljének bevezetési tapasztalatai az óvodában). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Erika (2003) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kazarján, Erzsébet (2003) A Schola europa Szakképző iskola marketing terve. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesné Farkas, Erzsébet (2003) A mérések szerepe a pedagógiai munka tervezésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mihály (2003) A szakképzés átalakulása a rendszerváltás után különös tekintettel a pályaorientációra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Gera, Ágnes (2003) A tanulás menedzselése az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Szamosközi, Brigitta (2003) Az iskola és a család kapcsolata : a szülői önkormányzatok hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Irén (2003) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Monoki, Julianna (2003) Nevelési-oktatási intézmények szakmai munkájának fenntartói ellenőrzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Tibor (2003) A szervezés, mint hatékonyságnövelő tényező az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, Attila (2003) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kuruczné Szabó, Anikó (2003) A szervezés területei, lehetőségei, javításának eszközei a testnevelésben és a Diáksport területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Lajos (2003) A menedzser típusú vezetés időszerűsége, lehetőségei a közoktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi, Kinga (2003) Pedagógusok értékelése, minősítése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lestyán, Mihályné (2003) A művészeti iskolák, mint alternatív iskolák kialakulása és hatása a magyar oktatási rendszerre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mihály, Béla (2003) Mit jelent az iskola autonómiája? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tibomé (2003) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, István (2003) A szakképzési rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Mária (2003) A nem állami illetve nem önkormányzati fenntartású intézmények alapításának és működés megkezdésének feltételei, tapasztalatok a jogszabályi előírások érvényesüléséről. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Néveriné Tóth Szegedi, Rita (2003) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pappné Erdős, Zsuzsa (2003) Önkormányzat és közoktatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pópityné Vass, Ildikó (2003) Innovációs törekvések az iskola életében : kistérségi együttműködés a Homokháti Iskolaszövetségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rádi, Györgyi (2003) Az iskola szerepe a kistelepülésen : a petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola szerepe a település életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebőkné Kis, Anikó (2003) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gyula (2003) A szakértői munka tartalma, menete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Strakné Kern, Erzsébet (2003) Kistelepülési társult iskolák együttműködésének megszervezése, a távlatok kidolgozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2003) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Gyermán, Erika (2003) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Pintér, Etelka (2003) Pályaorientáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmáriné Lajkó, Gizella (2003) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás mint innováció az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Barna, Erika (2003) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűts, Gézáné (2003) Mérések szerepe az enyhe értelmi fogyatékos tanulók beszéd- és olvasási készségének fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sántháné Deim, Aliz (2003) A szülők megváltozott szerepe a mai iskolai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

sándor, Lászlóné (2003) A Cs-i Petőfi Sándor Általános Iskola szervezetének- struktúrájának, "kultúrájának" és működésének - elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tarnai, Magdolna (2003) Ellenőrzés a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, István (2003) Konfliktuskezelés az oktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mihályné (2003) Minőségbiztosítás a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tibor Győző (2003) Katolikus iskolák napjainkban : egy városi katolikus iskola újraindítása, működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tiborné (2003) A gyermeki, tanulói jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Mária (2003) Mit jelent a fenntartói irányítás az iskolában? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vágó, Ferencné (2003) Alapvető dokumentumok szerepe az iskola életében, a vezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Véghné Boronkai, Andrea (2003) Könyv és olvasás egy általános iskolai tantestületben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, József (2003) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvösné Szeri, Erzsébet (2003) A szervezeti önértékelés egy lehetséges módja a Csongrádi Ének-zenei Általános Iskola Művészeti és Alapfokú Művészeti Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 1. 14:39:20 CEST.