Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2001

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 249.

A

Almási, Jánosné (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Balatinácz, Éva (2001) Helyzetelemzés az iskolai pedagógiai program felülvizsgálatához. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Sándorné (2001) A másság kezelése intézményemben és környezetében. A felzárkóztatás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacs, József (2001) Tolna megye szakképzése a gazdasági, társadalmi változások tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsur, Imre (2001) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Vilmosné (2001) Helyzetelemzés és értékelés, a minőség alapkövei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Andrásné (2001) A vezető tervező munkájának főbb területei és összetevői az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Kálmán (2001) Marketing típusú menedzsment lehetősége az ANK-ban a rendezvények aspektusából. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baracskainé Szekeres, Éva (2001) Minőségbiztosítási rendszerek óvodai adaptációja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zoltán (2001) A menedzserszemléletű iskolavezetés (A menedzserszemlélet érvényesítésének feltételei és lehetőségei az iskola vezetésében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becseiné Mazán, Dr. Andrea (2001) Változások vizsgálata egy közoktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Lászlóné (2001) Az integrált óvodai nevelés lehetősége és szükségessége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Béla (2001) Az iskolafejlesztés alternatív irányai - ökoiskola. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei, Dr. Zoltánné (2001) Az iskola pénzügyi működési feltételeinek tervezése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Imre (2001) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodák, Gyöngyi (2001) A vezetési funkciók szerepe és gyakorlata a mai óvodai vezetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokorné Magvasi, Ágnes (2001) A partnerközpontú iskola kiépítésének folyamata az Illyés Gyula Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borsfai, László (2001) Egy gyógypedagógus tantestület mentálhigiénés vizsgálata a vezető szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Gábomé (2001) Intézményünk konfliktusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozzay, Attila (2001) A Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskola sikeres megújulása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, János (2001) Demokrácia az iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczki, András (2001) A fenntartók és az iskolaigazgatók kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzásiné Kómár, Noémi (2001) A már működő helyi nevelési program felülvizsgálatának menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, János (2001) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárányné Magyar, Ilona (2001) A menedzser-szemléletű óvodaveztés - óvodavezetés másképpen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csanádi, István (2001) Mai szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csider, Andorné (2001) Pedagógiai program felülvizsgálata a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Tiborné (2001) Az alternatív óvodák kialakulása, szerepe, jelentősége, a magyar oktatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csillei, Béla (2001) Az igazgatói munka egy alternatív középiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csire, Istvánné (2001) A természeti és társadalmi környezet szerepe a perenyei óvoda nevelőmunkájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csoltó, Lajos (2001) A pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek működése, fejlesztési irányai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csoltó, Lajosné (2001) A minőségbiztosítás vezetői feladatai az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csíky, Mária (2001) A differenciálás alakulása a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium- és Kollégiumban (az intézmény pedagógiai programja alapján kitekintéssel a hazai és nemzetközi helyzetre). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dankowsky, Tímea (2001) Önfejlesztés a középiskolai kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Bogdándy, Margit (2001) Szakképző iskolai Yáltozásmenedzselés a rendszerváltástól az ezredfordulóig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Vacsi, Mária (2001) Viselkedésrendezés módszerének alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Attila (2001) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Józsefné (2001) Iskola a templom mellett... A Ják Községi Önkormányzati Általános Iskola társadalmi környezetének nevelésszociológiai elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Mária (2001) A minőségbiztosítási rendszer kialakításának lehetőségei a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dévay, István (2001) Mit jelent a menedzserszemléletű iskolavezetés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eilinsfeld, Klára (2001) A szülők és az iskola együttműködése az olaszi általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi, Éva (2001) A tanulói teljesítmények értékelésének elméleti és gyakorlati megközelítése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faller, Zoltán (2001) Az intézményi stratégia és a minőségfejlesztés összefüggései a Zrinyi Miklós Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, László (2001) Oktatási intézmény PR tevékenysége A Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola PR tevékenysége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Judit (2001) Oktatáspolitikai koncepciók változása 1985-től egy középiskolai vezető szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Pócsai, Blanka (2001) A Fő Fasori Általános Iskola Comenius -1. Minőségfejlesztési Programja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Jánosné (2001) Az iskolai ellenőrzési-értékelési folyamat elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ferling, Péterné (2001) Konfliktuskezelés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Formanné Kiss, Katalin (2001) Úton a minőség felé (a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségbiztosítási rendszerének kiépítése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska Nagy, János (2001) Hazánk agrárszakképzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futó, István (2001) A szakképzés átalakulása a rendszerváltás után a csepregi Nádasdy Tamás Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Magyar, Anikó (2001) Konfliktuskezelés az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gazdag, István (2001) A Budapesti Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos iskola épületeinek és életének története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Mihály (2001) Együttműködés a szakképzés szereplői között a mezőgazdasági szakoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gede, Zoltán (2001) Elvárások és vélekedések a közoktatási intézmények vezetéséről. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér, Sándor (2001) Közoktatási feladatellátás elemzése egy kis város önkormányzatánál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Geráné Matos, Mária (2001) A kommunikáció szerepe a vezetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerölyné Kölkedi, Éva (2001) HIDAK: Szombathely elemi népiskolai könyvtárai a két világháború között; az itt tapasztalt előremutató törekvések továbbélése egy adott iskola esetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Zoltán (2001) A szervezeti klíma - légkör a tanáriban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyóni, András (2001) Adalékok a vezetéselmélet és szervezetkiépítés történetéhez. A „divine relation” Szent Benedek Regulájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Zoltán (2001) Kisiskolák a XXI. században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halmai, László (2001) Diákjogok a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Barnabás (2001) Eger Megyei Jogú Város oktatáspolitikájának elemző értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hodopné Tóth, Anna (2001) Iskola a város peremén... Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hohn, Józsefné (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei és megvalósult modellje egy önfejlesztő iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyiné Csizmadia, Edina (2001) Az érettségi vizsgák története a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Balázs (2001) A vezetővé válás lehetséges útjai az iskolában (Az ötlettől a vezetői székig). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gáborné (2001) Szülőfalum református népiskolája a kezdetektől 1948-ig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lajos (2001) Gyermekegyesületek Magyarországon 1945-1946. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Szilárd (2001) A marketing kérdései és lehetőségei a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Moldvay, Ilona (2001) Tantestületek légkörének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszkáné Pék, Erzsébet (2001) Az intézményi célok és az emberi erőforrások kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illyés, Gyuláné (2001) A tanári teljesítmény értékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Mihály (2001) A maturaturától az érettségi vizsgáig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Tamás (2001) Tanügyigazgatás és tanfelügyelet Veszprém vármegye alsófokú iskoláiban 1945-1948 között (A második világháború végétől az iskolák államosításáig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jablonkai, Andrásné (2001) A konfliktusok és kezelésük szerepe az óvoda vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsóné Balogh, Emese (2001) Esély program az óvodai vezető munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovszki, Ferenc (2001) Innovációs törekvés Kiskunfélegyháza város iskolarendszerének átalakításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jekő, Lászlóné (2001) Innovációs törekvések és lehetőségek a Móricz Zsigmond diákotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szilvia (2001) Változásmenedzselés az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Kmecz, Katalin (2001) Az Abaúji Pedagógiai Szakmai Szolgáltató szervezetek kialakulása, és munkaterületei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosiné Salamon, Gyöngyi (2001) A konfliktusok kezelése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jávorka, Csaba (2001) Az Újpetrei Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Általános Iskolájának belső értékelési rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajáry, Ildikó (2001) Minőségbiztosítási rendszer kiépítése egy iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Anita (2001) Az óvodai integráció hatásai a vezető feladatokra. A Felsővárosi Óvoda működésének 20 éve alatt bekövetkezett változások a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Szilvia (2001) Az iskolai életre alkalmas? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Tiborné (2001) A minőségbiztosítás stratégiai jellege az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, János (2001) Az önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Attila (2001) A magyar közoktatási rendszer problémái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszab, Zoltánné (2001) Konfliktusok kialakulásának feltérképezése az Arany János Tehetséggondozó Program kezdeti szakaszában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczi, Istvánné (2001) Az emberi erőforrások menedzselése egy kistelepülés általános iskolájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeresné Bálint, Veronika (2001) Az intézményi célkitűzések, - az érték szerepe, jelentősége az óvodai életben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztényi, Zoltán (2001) Az önkormányzatok és az oktatási intézmények viszonyrendszere alulnézetből a rendszerváltástól 2003-ig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kianek, Józsefné (2001) Kommunikációs csatornák az általam vezetett intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erzsébet (2001) Egy meg nem valósult innovátorképzéshez vezető út : Gáspár László emlékére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Nárai, Mária (2001) Óvodánk története a kezdetektől napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kitajkáné Szántai, Mária (2001) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Ferenc (2001) A település általános iskola finanszírozásának történeti elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Andrea (2001) A nem állami ill. nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények alapításának és a működés megkezdésének feltételei, tapasztalatok a jogszabályi előírások érvényesüléséről - A magánóvoda alapítása -. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsik, Sándorné (2001) Az óvoda kapcsolatrendszerének hatása az óvodai nevelőmunkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kondicsné dr. Kovács, Éva (2001) Egy - NAT komform tantervi koncepció helyileg megvalósítható változata a Hon - és népismeret tanítására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koroknai, Miklósné (2001) Óvodánk hátránykompenzáló törekvései etnikumi településen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Korényi, Mihályné (2001) Innovációs törekvések a Kondor Béla Általános Iskola életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2001) Mibe kerül az oktatás? : (Az oktatási költségek és az állami normatíva alakulása néhány településen). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (2001) Egy megvalósult innováció tanulságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (2001) Iskolai szerkezetváltozás, változásmenedzselés egy tokaji iskolában (1996-2000). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Király, Erika (2001) Egy általános iskola bemutatása a rendszerváltás változásainak tükrében : (Helyzetelemzés a Lajosmizsei Általános Iskoláról). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Szendrei, Borbála (2001) Mit tehet az iskola a cigány tanulók esélyeinek növelése érdekében? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Tanka, Aranka (2001) Az önkormányzatok oktatásfinanszírozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kristonné Kiss, Dr. Klára (2001) A hatékony tanulás hátterének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsák, László (2001) „Szenvedélyek rabságában” - az egészségnevelés lehetőségei az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Marianna (2001) Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók az iskolában : /Felzárkóztatás és tehetséggondozás a kecskeméti Kertvárosi Általános Iskolában/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Árpádné (2001) Az új típusú taneszközök hatása az oktatási folyamatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Anita (2001) Fenntartói ellenőrzések a nevelési - oktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Mihályné (2001) Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Ágnes (2001) A pedagógiai értékelés szerepe a békéscsabai Kazinczy lakótelepi Óvodában a vezető munkáján keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mátyásné (2001) A Hétszínvirág Óvoda minőségbiztosítási rendszerének kiépítése lépésről - lépésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kühn, János (2001) Az igazgató munkáltatói jogai, s ennek alkalmazása során lehetséges konfliktusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczik, Antalné (2001) Az óvodai nevelési program és az abba integrált komplex sportterápia (top) megvalósításának minőségbiztosítási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth, István (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei a középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lavaj, Árpád (2001) A felnőttképzés helye, szerepe a közoktatás intézményrendszerében, a balassagyarmati Bérczy Károly Középiskola működésének tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Legényné Berzy, Beáta (2001) Kommunikációs és információs technológiák elterjedése és pedagógiai innovációja három iskola összehasonlításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Istvánné (2001) A kommunikáció szerepe az óvoda vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Szilveszter (2001) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai-Tótné Dudás, Éva (2001) A szakszolgálati rendszerek. Kialakulásuk, mai feladatuk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinci, Gábor (2001) Iskolánk társadalmi környezete és szociokultúrális jellemzői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarászné Szász, Éva (2001) A kommunikáció szerepe a vezetési funkciókban és az óvodavezetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malinkó, András (2001) Iskolai szerkezetváltozás, változásmenedzselés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Martonné Rúzsa, Valéria (2001) Személyiségtípusok és az attribúció kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Ágnes Marianna (2001) A hatékony tanulás hátterének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mikolics, Judit (2001) A gyakorlati képzés helyzete, fejlődésének lehetőségei iskolámban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Misinszkiné Szőke, Nóra (2001) Az új érettségi vizsga tapasztalatai az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mohainé Fejes, Ágnes (2001) Egy kisvárosi középiskola múltja, jelene és jövője a kisrégió lehetőségeit figyelembe véve : (Az intézmény nevelési-oktatási struktúrájának összefüggései). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnámé Balogh, Éva (2001) Különleges pedagógiai bánásmód lehetőségei egy hátrányos helyzetű iskola mindennapjaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnámé Varga, Lídia (2001) Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Hatásuk a társas kapcsolatok alakulására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gergely (2001) Vezetői tevékenységek összehasonlítása kis és nagy település iskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Istvánné (2001) A Cserehát társadalmi meghatározói, speciális vezetői feladatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Prokop, Klára (2001) Felzárkóztatási vezetői stratégia megvalósulása óvodámban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Istvánná (2001) Vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tibor (2001) "Az elveszett alkotmány " : a hátrányos helyzet legfőbb okai a magyar közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Ildikó (2001) Láncszemekből hidat építeni. A PTE IgyFK Gyakorlóóvoda nevelőtestületének problémaérzékelési gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Áronné (2001) Az iskolai klímavizsgálat elméleti és gyakorlati háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Istvánné (2001) Ellenőrzés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Margit (2001) Az ellenőrzés és értékelés, mint a minőségbiztosítás fontos eszköze a Mindszent Dózsa-Telepi Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, László (2001) Tehetséggondozás napjainkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, András (2001) A művészeti nevelés jelentősége egy középiskola pedagógiai programjában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Sándor (2001) Minőségfejlesztés a szakképzésben, úton Európába. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

nincs, megadva (2001) A tápiószelei Általános Iskola Pedagógiai Programja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ollmann-né Lovászi, Ágnes (2001) A tanár személyisége és a motiváció hatása a tanításban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Edit (2001) Az integráció hatása az óvodavezető munkájára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ormos, Gáborné (2001) A dokumentumok szerepe az óvoda vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ornódi, Zsuzsanna (2001) Innovációs folyamatok a Janus Pannonius Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Éva (2001) Pályaorientáció, pályaválasztás az életpályára való felkészítés folyamata a szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, László (2001) Egy kistelepülés iskolájának modernizálása, a változás menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pardy, Károlyné (2001) A differenciálás operacionalizálása : differenciálás a karcagi Györffy István Általános Iskola pedagógiai programjában és az idegen nyelvi oktatás helyi tantervében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Zoltán (2001) Minőségbiztosítás a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pejkо, Lászlóné (2001) A helyi óvodai program készítésének környezeti aspektusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Vilmosné (2001) Az Európai Integráció Közoktatási Programjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Dr. Józsefné (2001) Az óvodai nevelés sikerességének összetevői a Békéscsabai Kölcsey utcai óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pócsik, Zita (2001) Ónismeret az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pókáné Bükki, Ágnes (2001) Az egyházi iskola helye és szerepe az oktatáspolitikában Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radványi, Lászlóné (2001) Konfliktusok megoldása egy csoportban "Ha a falak leomlanak". Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz, Ferencné (2001) A partnerközpontú együttműködéstől a folyamatszabályozásig a Mohácsi Park utcai Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Roszik, Andrásné (2001) Az intézmény használóinak /gyermek, tanuló, szülő/ jogainak és kötelességeinek érvényesülése az oktatás-nevelés területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozmán, György (2001) A Puskás Szakképző Finommechanikai Kabinetjének megalakulása, működése konfliktuselemei. Stratégiai, módszertani útkeresések. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Récsi, Lászlóné (2001) "Építsünk iskolát" : programmegalapozás és helyzetelemzés gyakorlati aspektusból. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajben, Andrea (2001) Helyzetkép egy alapítványi szakközépiskola működéséről. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sapsál, Júlia (2001) A tankönyvek didaktikai felépítése és a tantervek elvárásainak kapcsolata : néhány természetismeret tankönyv didaktikai elemzése, különös tekintettel a kérdésekre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Schóber, József (2001) Egy holland minőségbiztosítási rendszer (CED ROTTERDAM/МР1-ВGR) adaptációjának lehetősége (A belső gondozás rendszere kiépítésének feladatai a Mindszentgodisai Általános Iskolában). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (2001) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonná Zachár, Anna (2001) A Nevelési Tanácsadó kialakulása, működése és szemléletmódosító szerepe a szülők körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Singer, Éva (2001) Az óvodavezetés lehetőségei és nehézségei egy nemzetiségi településen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Gábor (2001) A hazai tanügyigazgatás történetének áttekintése; a rendszer mai működésének alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Zoltán (2001) Az Internet oktatási alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solticzky, József (2001) A menedzserszemléletű iskolavezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Józsefné (2001) A tanári teljesítmény értékelésének a lehetőségei a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Stibál, Róbertné (2001) Innovációs törekvések az óvoda életében : hagyomány és megújulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutyinszki, Mihály (2001) A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részvétele a gazdálkodó szervezeteknél folyó szakmai gyakorlati képzés ellenőrzésében (1998-2000.). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadiné Viszmeg, Erzsébet (2001) Az álmoktól a valóságig : a pályaorientáció szerepe a reális önértékelés kialakításának menedzselésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gáborné (2001) A tanári teljesítmény értékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2001) Az intézményvezető feladata a költségvetés tervezésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mihályné (2001) A differenciált oktatás menedzselése és finanszírozása a kunszentmártoni Széchenyi István Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Róza (2001) Az iskolahasználók elvárásainak változása a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita (2001) Hatvan város oktatástervezési koncepcióinak elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2001) Szakképzés átalakulása a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó József, Sándorné (2001) A szülők megváltozott szerepe a mai iskolai nevelésben : a szülői önkormányzatok hatásköre és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bohrát, Margit (2001) Partnereink elégedettség diagnosztizálása óvodánk minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Tóth, Erika (2001) Az integrált nevelés-oktatás bevezetése a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakácsné Molnár, Mária (2001) Közérzet az iskolában. Iskolai klímamérés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Miklósné (2001) A közoktatás fejlődése Tatabányán 1945-1989-ig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szarkáné Novák, Csilla (2001) Az alapvető dokumentumok szerepe az óvodavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáry, József (2001) A média hatása az általános iskoláskorú gyermekek személyiségfejlődésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szegfű, Ferencné (2001) Kommunikáció a szervezetben. Vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szemesné Németh, Rita (2001) A minőségbiztosítás szükségessége az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó, József (2001) Oktatás informatikus képzés vezetői szemmel : személyes gondolatok egy képzési forma kapcsán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gézáné (2001) Innováció az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szin, Jánosné (2001) Pedagógiai szakszolgálatok Békés megyében — fejlesztésük lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szira, Judit (2001) A közoktatás finanszírozásának fővárosi rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Károlyné Varsányi, Dr. Mária Magdolna (2001) Konfliktuskezelés iskolai szinten. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Székesiné Huszka, Katalin (2001) Konfliktuskezelés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széplakiné, Dóra Ildikó (2001) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Gergely, Györgyi (2001) A szakértői munka tartalma, menete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfár, Sándor (2001) Harmonizációs törekvések a magyar szakképzés átalakulásának történetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfárné Gilicze, Judit (2001) Középpontban a minőség! : a fejlesztés lehetőségei az óvodai nevelőmunkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáriné Balogh, Éva (2001) Németh László írói és pedagógiai munkássága Hódmezővásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáriné Burián, Mária (2001) A Színes Óvoda helyi programjának kialakítása, a folyamat tanulságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Katalin (2001) Az érettségi vizsgák múltja jelene és jövője hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süléné Baranyai, Ilona (2001) Tárgyalási lehetőségek alkalmazása az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajta, Csabáné (2001) A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működése és további fejlesztésének lehetőségei Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, János (2001) Gyermek és diákjogok az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Pál (2001) Innovációs törekvések a szentesi Terney Béla Középiskolai Kollégiumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Kapitány, Ildikó (2001) "A legnagyobb álmú kultuszminiszter" — gróf Dr. Klebelsberg Kuno munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Móricz, Sára (2001) Az iskolaszék régen és napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tibai, József (2001) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokár, Imre (2001) A fiúnevelés az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban és Kollégiumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Zoltán (2001) Egy középiskola négy évtizede : (A dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola története). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tonelliné Grubich, Éva (2001) Az óvoda és a család kapcsolata a gyermeki szocializáció kapcsán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Topa, Csaba (2001) A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekekkel kapcsolatos differenciáló tevékenység : (Mi így csináljuk!). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tróbertné Klein, Beáta (2001) Egyházi iskolától egyházi iskoláig : (Történeti áttekintés - mai dilemmák). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tímárné Fischer, Magdolna (2001) A tehetséggondozás egyik lehetősége a rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csabáné (2001) Az élet mint érték Lehetőségeink az óvodai testi nevelés területén - a vezető óvónő tervező, szervező, ellenőrző és értékelő tevékenysége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gézáné (2001) A Közoktatási Ellátási Körzetek kialakulása, tevékenysége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, László (2001) Rendszerbe lehet-e foglalni egy iskola mindennapi működését? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei : a Comenius 2000. Közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítése a kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Lászlóné (2001) A minőségbiztosítási munka gyakorlata és tapasztalatai az intézményemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Veréb, Éva (2001) A tárgyalás, mint a sajátos vezetői funkció szerepe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Piroska (2001) Konfliktuskezelés egy általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Imre (2001) Internet szolgáltatás, oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Beáta (2001) Értelmileg akadályozott gyermekek integrációja gyermeknapi rendezvény tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ugró, Béla (2001) Különböző iskolarendszerek az ókortól napjainkig, különös tekintettel az alapfokú zenei nevelés- és tehetség gondozásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valtner, Lászlóné (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei a székkutasi Á.M.K. napköziotthonos óvodájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vantara, Lászlóné (2001) Innováció menedzselése óvodámban : a helyi nevelési program - mint az intézményi szintű változás - megvalósításának menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gábor (2001) A Bojóthy Simon Általános Iskola arculati változása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Sándor (2001) Intézményi változások igazgatói menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vincéné (2001) A hátránykompenzáció egy lehetséges útja : (a kisújszállási cigányság helyzete, felzárkóztatásuk pedagógiai eszközei). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Bazsó, Katalin (2001) A családi problémák megjelenése a gyermek mindennapjaiban. A vezető lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Őze, Tímea (2001) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi, Gyuláné (2001) A gyermeki és tanulói jogok érvényesülése az iskolákban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Venczel, János (2001) Vezető teendők egy alternatív pedagógiai program alapján működő tehetséggondozó kollégiumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Béla (2001) Mit jelent a menedzser szemléletű iskolavezetés? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Emilné (2001) Az óvodai nevelés szerepe a cigány gyermekek szocializációjában, felzárkóztatásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Szűcs, Eszter (2001) Minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a békéscsabai József Attila Ltp. Óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Volyákné Toronyi, Éva (2001) Intézményirányítás óvodánk történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosné Aulechla, Dr. Anna (2001) Minőségirányítási rendszer építése egy iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Imre (2001) Helyi tanterv Füzesgyarmaton - a változó tartalmi szabályozás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vértes, Lászlóné (2001) Szerkezetváltás és következményei a Pécsváradi Kodolányi János Általános Iskolában : (А kéttannyelvű német nyelvoktató forma bevezetése és következményei). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wawra, János (2001) A szervezeti struktúrák és az intézményműködés elemzése és fejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zatykóné Szabó, Ibolya (2001) Az Önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Erzsébet (2001) A művészeti képzés szerepe a differenciálásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 2. 06:46:48 CEST.