Item where specialization "jogász" and date of item 2017

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ö
Number of items: 179.

A

Agócs, Dorottya Luca (2017) Az óvadék a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ajtai, Klaudia Tímea (2017) Védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alaboodi, Szelim (2017) Termőföld kisajátításának jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ari, Beáta (2017) Visszaélés a magánjoggal adóelőny realizálása céljából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balla, Gabriella Bianka (2017) A Magyar Reklámetikai Kódex. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Viktória (2017) Az Észak-ciprusi Török Köztársaság jogállása a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barics, István (2017) Külföldi bűnelkövetők Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Anna Terézia (2017) A migrációs válság eredményeként született változások a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Blanka (2017) A pénzügyi kultúra összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Mária (2017) A képmás és hangfelvétel polgári jogi védelme a bírósági jogalkalmazás gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Krisztián (2017) Jogi oktatás a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok állományának. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2017) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Fanni (2017) A vezető tisztségviselő büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Gábor Roland (2017) A magyar alkotmányfejlődés története és összehasonlítása a nyugat-európai államok alkotmányfejlődésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsy, Sára Katalin (2017) Mentális zavarban szenvedő személyek személyiségi jogainak védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyáki, Zsuzsanna (2017) A magyar társadalom egészségügyi helyzete mérőszámokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béla, Zsófia Julianna (2017) A részmunkaidős és a határozott időtartamban történő foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csamangó, Beáta Éva (2017) Munkaerő-kölcsönzés : a foglalkoztatás egyre tipikusabb atipikus formája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Dóra (2017) Fogvatartott nők és gyermekeik helyzetének összehasonlító elemzése a magyar, illetve a német büntetés-végrehajtási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dani, Orsolya (2017) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a büntető kódexben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, Viktória (2017) A vízgazdálkodás jogi szabályozása Magyarországon, központban a víziközmű társulatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demecs, Lívia (2017) Járművezetés ittas állapotban bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2017) A mezőgazdaság adásvételi típusú szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea Mária (2017) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2017) A vagyongyarapodási vizsgálatok elmélete és gyakorlati tapasztalatai egy jogeset elemzésén keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Détári, Ákos (2017) Szeged város szociális alapon történő ingatlanhasznosítása és a díjhátralékkezelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Annamária Emőke (2017) Az uniós polgárok konzuli védelme harmadik államokban a tanács (EU) 2015/637 számú irányelvének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Szilvia (2017) A közös agrárpolitika legújabb reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Brigitta (2017) Az uniós polgárok védelme harmadik országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Milán (2017) Nemzetiségi és demográfiai változások a Török és Habsburg kori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ági Tünde (2017) Ingatlan-nyilvántartás alapelvei, különös tekintettel a közhitelesség elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Alexandra (2017) A cégbejegyzési eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Nóra (2017) Transzgenerációs erőszak a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Borbély, Eszter (2017) Az atipikus munkajogviszonyok a munkaügyi ellenőrzés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Tamás (2017) Az állami közlekedési infrastruktúraberuházásokhoz kapcsolódó csereerdősítési eljárások jogintézményi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Péter (2017) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása az Európai Unióban közösségi és tagállami szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Ágnes Kata (2017) Gyermekkorúak a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garainé Király, Marianna Edit (2017) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilinger, I. Attila (2017) Az állami tisztviselői törvény bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gondi, Richárd Csaba (2017) Magyarország határvédelmének története a végvárrendszertől a Határőrség megszüntetéséig a jog és az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gritta, Péter (2017) A tételes jogon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Anna (2017) Eredetvédelem a borjogban, különös tekintettel a Villányi borok eredetvédelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Brigitta Natália (2017) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Gábor (2017) Befektetésvédelem és vitarendezés: az arbitráció problémái és jövője szabadkereskedelmi egyezményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Szabolcs (2017) A Public-Private Partnership elmélete és gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Dávid (2017) A Termőföld. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Kitti (2017) Az ittas és bódult járművezetés elméleti és gyakorlati vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Laura (2017) Az igényérvényesítés lehetőségeinek reformja az uniós versenyjogi jogsértések területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmath-Tánczos, Tímea (2017) Jog és pszichológia kapcsolata a büntetőjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havas, Bianka Angéla (2017) A szülői felügyeleti jog tartalmának változása a kezdetektől az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel bezárólag. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haász, Gyula Attila (2017) A vadászati jog haszonbérlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Brigitta Roxána (2017) A gyermekek elleni szexuális bűncselekmények törvényi szabályozása és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, János (2017) Anakronisztikus alkotmány? : Isten és kereszténység az alkotmányokban (reflexió az Alaptörvényre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (2017) A sportolók foglalkoztatásának jogi keretei, a sportolók jogállása és a játékosügynök szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dorina (2017) Családon belüli erőszak- különös tekintettel a gyermekek sérelmére elkövetett nemi deliktumokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Alexandra Edit (2017) Jogi audit lefolytatása a Magyarországon működő kis- és középvállalkozásoknál, a speciális szabályozásnak való megfelelés szempontjait is figyelembe véve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Nikoletta (2017) Az állati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilia, Gergely (2017) Tisztességtelen általános szerződési feltételek a banki gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Tamás Csaba (2017) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátások szabályainak változása 2013-2016 között és annak hatása a gyermekvállalásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

István, Kata (2017) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jéga-Szabó, Alexandra Csilla (2017) Kártérítési felelősség a munkáltató oldaláról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabát, Krisztián (2017) A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás a fenntartható fejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapuvári, Katalin (2017) A külföldiek földtulajdonszerzése Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Tímea Kata (2017) A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés alapjogi követelményei és gyakorlati problémái, kitekintéssel a leplezett eszközök kérdéskörére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaskovits, Melinda (2017) Szerzői jog a digitális egységes piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsolt (2017) A munkaviszony megszüntetésének főbb változásai a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény bevezetésével, különös tekintettel a munkavállalókra gyakorolt hatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Krisztina (2017) A vadászati és erdészeti jog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Zita (2017) A pénzmosás folyamata és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kett, Judit (2017) A pótanyaság hazai és nemzetközi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Khalil-Ahmad, Dávid (2017) Palesztin-Izraeli konfliktus a diplomáciai vitarendezés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Adrienn (2017) Az uniós polgárok konzuli védelemhez való joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2017) A nők szabadságvesztésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Henriett Ildikó (2017) A válás hatása a gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (2017) Súlyos fogyatékosság szociális jogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kmezic, Diána (2017) A bevándorlás kérdése Magyarországon és Szerbiában, kisebbségi jogok a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koléner, Henriett (2017) A közszolgálati tisztviselők életpályájának egyes szegmensei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondacs, Barnabás (2017) A termőföld tulajdonjogának átruházása, különös tekintettel az adásvételi szerződés jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Áron (2017) A világörökség védelmének nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2017) Zálogjog a banki jogviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2017) A büntetőügyek nyilvánosságának kérdései – a sajtó és a bíróságok kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2017) A köztársasági elnöki intézmény létrehozása a rendszerváltáskor és szabályozása az Alaptörvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsó, Dóra (2017) A mediáció, különös tekintettel a családi mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulima, Márta (2017) A sértett jogi helyzete különös tekintettel a büntető eljárásjogban betöltött szerepére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti, Erika Erzsébet (2017) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Zsófia (2017) A véleménynyilvánítás mint alapjog és a büntetőjogi felelősség kérdései az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Márton István (2017) Ittas járművezetés bűncselekményének elemzése és összehasonlítása a német és az osztrák szabályozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókay, Éva (2017) A köteles rész kialakulása, jelenlegi szabályai és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ágnes (2017) A központi állami szervek és a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövér, Tamás (2017) A nemzetközi jog válaszai a kulturális örökség védelmének új kihívásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labancz, Andrea (2017) A deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének vizsgálata, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának a Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton és Lantos Mártonné ügyben hozott ítéletére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Krisztina (2017) A nyílt eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Takács, Lilla (2017) A zsidó és iszlám házassági jog összehasonlítása, különös tekintettel a házasság megkötésére és felbontására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, Ádám (2017) Az ittas járművezetés szabályozásának hazai és nemzetközi összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesetár, Dávid (2017) A veszélyeztetett állat- és növényfajok kereskedelmének európai uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Evelyn (2017) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, különös tekintettel az orvosi műhiba büntetőjogi megítélésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lotharidesz, Dalma (2017) A jogi személyek büntetőjogi felelőssége a magyar szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsanyinova, Jana (2017) Örökbefogadás jogi szabályozása a magyar és az orosz jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Katalin (2017) Áfa csalások visszaszorítása informatikai eszközökkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malina, Gábor (2017) Állami támogatások és adókedvezmények az Európai Unióban, a versenyjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markóné Somodi, Enikő (2017) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények az ügyészségi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Dávid Tamás (2017) A véleménynyilvánítás szabadsága mint alapjog és a büntetőjogi felelősség kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálykó, Attila Domokos (2017) Fenntartható fejlődés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Gergely, Dóra Ágnes (2017) A magzati élet büntetőjogi védelme és a magzatelhajtás szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Langó, Nóra (2017) Életszínvonal, megélhetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mányoki, Flóra (2017) Az uniós polgárok konzuli védelme a harmadik államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Attila (2017) A munkaidő-nyilvántartás súlyponti kérdései a munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Attila (2017) A bizalmi vagyonkezelési szerződés és a trust. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bence Ágoston (2017) A forgatókönyvek szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2017) Az élettársi kapcsolat joghatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2017) A katonai büntetések és a katonai mellékbüntetések alkalmazása, különös tekintettel a szolgálati törvényben lévő fenyítésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szabolcs (2017) Egy új korszak hajnalán. A versenyjogi jogsértéseken alapuló kártérítési perek az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2017) Környezetvédelem az Agrár rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2017) A házastársak személyi viszonyai és a házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Renáta (2017) A gyermeki jogok nemzetközi jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, János (2017) Szabadalmak jogi szabályozásának alapvető kérdései különös tekintettel a gyógyszeriparra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Alexandra (2017) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anita (2017) „Információ-tenger, vakfolt és időmúlás” : általános szerződési feltételek a Bécsi Vételi Egyezmény rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ollár, Andrea (2017) Életszínvonal, megélhetés a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Hanna Zsófia (2017) Nők a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zoltán (2017) Nemzetközi szerzői jog a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Kristóf (2017) Jog és populáris kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, András (2017) A 40 eurós behajtási költségátalány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paku, Dorottya Irén (2017) Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palakovics, Péter (2017) A know-how jelentősége a gazdasági életben : a know-how transzferek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsófia (2017) Szellemitulajdon-védelem a versenyjog árnyékában – Szellemitulajdon-védelem és a versenyjog konfliktusa, az EU ítélkezési gyakorlatán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Ildikó (2017) Kapcsolattartás, mint a gyermek alapvető emberi joga és a szülő kötelezettsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pentz, Katalin Jázmin (2017) A jogi oktatás történeti rendszereinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Tamás (2017) A bűncselekmények számának alakulása Magyarországon a pártállam korszakától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Klára (2017) Virtual Property in Software and E-books. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Lilla (2017) Hitelezővédelem a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés, Lilla (2017) A klasszikus hatalmi ágak összehasonlító elemzése a délszláv államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Priskin, Renáta (2017) Szerződés érvénytelensége a deviza alapú hitelek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Tímea (2017) Házas-Élet-Társ avagy a házasság és az élettársi kapcsolat összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Párizs, Mátyás Norbert (2017) A terhelt joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pászka, Imre Ágoston (2017) A tengeri kalózkodás mint új típusú nemzetközi bűncselekmény a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pörge, Zita Andrea (2017) A házassági perek statisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rideg, Sára Réka (2017) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Anasztázia (2017) Tájékoztatási kötelezettség és legjobb végrehajtás elve a befektetők védelmében, különös tekintettel a MiFID II-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábek, Veronika (2017) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábl, Szabolcs (2017) A végelszámolási és a felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Emese (2017) Önkéntesség és kikényszeríthetőség a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schváb, Martin Csaba (2017) Az üzletrészről és az üzletrész átruházásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Marcell (2017) Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai, és érvényesülésük a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Viktória (2017) Natura 2000-es hálózat kijelölése és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Slivka, Noémi (2017) A hosszú tartamú szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Kata (2017) Az oktatásügy helyzete a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spitzer, Jenő (2017) Az erőszak tilalma és az önvédelem joga a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés lehetőségeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stubán, Dalma (2017) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár, Tamás Lajos (2017) A munkaviszony alanyainak kártérítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabari, Diána (2017) A biogazdálkodás és a biotermékek : jogi perspektíva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anita (2017) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Annamária (2017) A mediáció, különös tekintettel a bírósági közvetítésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Flóra (2017) A börtönügy megoldásra váró problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kristóf József (2017) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a változó büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Zsura, Brigitta Éva (2017) Az ILO egyezmények hatása a magyar munkajogi törvénykezésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakonyi, Andrea (2017) A hagyatéki eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Judit (2017) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban az 1998. évi XIX. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Ágnes (2017) A női fogvatartottak helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Ádám (2017) A bírósági végrehajtás szabályairól és gyakorlatáról végrehajtói szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Szandra (2017) A békefenntartás és az ENSZ Alapokmány kapcsolata, különös tekintettel az Alapokmány 40. cikkére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeiman, Erika Vivien (2017) A XXI. század kiemelkedő közbiztonsági kockázata, a terrorizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrey, Barbara (2017) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Róbert (2017) Gyermekszegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Levente Ákos (2017) Az áruk nemzetközi adásvétele a CISG alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Balázs (2017) A termőföld tulajdon megszerzése, különös tekintettel az ex lege elővásárlási jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilfai, Angelika (2017) A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Veronika (2017) Az információforrás védelme a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Dávid (2017) A családon belüli erőszak deliktumai, különös tekintettel a kapcsolati erőszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sádt, Nóra (2017) A hazai személyi jövedelemadó változásainak áttekintése különös tekintettel az adómértékek szabályozásának kérdésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, József György (2017) Az áruk e- kereskedelme és a hibás teljesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Roland (2017) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Enikő (2017) A migráció jelensége és hatásai államelméleti szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Péter István (2017) Az élelmiszerbiztonság hatósági felügyelete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Adrienn (2017) Szegénység, munkanélküliség viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz, Ákos Ferenc (2017) A faktoring, mint finanszírozási forma jogi és gazdasági alakulása az elmúlt egy évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Veres, Géza (2017) Délvidéki és vajdasági magyarok demográfiai helyzetének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Erika (2017) A nők helyzete a Balkánon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsiros, Ádám (2017) A talajvédelem környezetjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrösné Lantos, Edit (2017) A szociális törvény pénzbeli és természetbeni ellátásai a járási hivataloknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:22:27 CEST.