Item where specialization "jogász" and date of item 2016

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó
Number of items: 177.

A

Ambrus, Anna Alexandra (2016) A terhelti jogok és kötelességek a büntetőeljárásban – a tisztességes eljáráshoz való jog szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, János (2016) Anonimitás az interneten és a közvetítő szolgáltatók felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalóczy, Fanni (2016) Az Európai Unió munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Éva (2016) Családalapítás, családszerkezet, családtámogatási ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Szilvia (2016) A gyermek nevelésbe vételének magyar szabályozása különös tekintettel a Gyermekjogi Egyezmény kihirdetésétől napjainkig tartó időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakacsi, Zsófia Laura (2016) A hosszú tartamú szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai-Kiss, Zsuzsa (2016) Család, házasság, válás az Ókori Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Eszter (2016) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás speciálisszabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Adrienn (2016) A súlyosítási tilalom kérdése a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Viktor (2016) A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, Zsuzsanna (2016) Az elnöki intézmény Oroszországban és Belaruszban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartóki, Attila (2016) A merchandising szerződés jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedeczki, Zoltán Márton (2016) A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája és annak változásai a 2010-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Regina (2016) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Zsanett (2016) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Barbara Leona (2016) Az Egyesült Királyság mint kiemelt migrációs célállomás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Boglárka (2016) A fogyasztóvédelem fejlődése és a magánjogi igényérvényesítés versenyjogi jogsértések esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Mónika (2016) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Dóra (2016) Skócia függetlenedése és az önrendelkezési jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Anett (2016) A közszolgálati jogviszony sajátosságai és bemutatása a kapcsolódó jogesetek útján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csankiné Bálint, Annamária (2016) A helyi önkormányzatok gazdasági alapjainak sajátosságai társulási rendszerük tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepela, Ágnes (2016) Börtönártalmak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Ádám (2016) A helyi önkormányzatok bevételeinek főbb típusai és megoszlásuk az önkormányzatok költségvetésében 2013 és 2015 között Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Zsuzsanna (2016) A gazdasági társaságok jogutóddal, illetve jogutód nélküli megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Szilvia (2016) A közszolgálat sajátos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Erika (2016) Az ingatlan-nyilvántartás története és alapelvei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Lívia (2016) A törvényen alapuló rokontartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Zita (2016) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dobrodinszky, Diana (2016) Az internetes kommentek után viselt polgári jogi felelősség hazai és nemzetközi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Réka (2016) A munkahelyi szexuális zaklatás alapkérdései. Szabályozások, irányelvek, esettanulmányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávai, Cecília Tekla (2016) Ciprusi kérdés a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duplinszki, Renáta Anett (2016) A munkaerő-kölcsönzés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Ádám (2016) A titkosszolgálati tevékenység pszichológai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ertsey, Rebeka (2016) A magyar kartelljog és a kőkemény horizontális versenykorlátozások vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Nóra (2016) Szülői felügyeleti jog bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Csongor (2016) Garázdaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fruzsina Anna (2016) Az igazságos háború problémaköre a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, József Zoltán (2016) A pilóta nélküli légijárművek polgári célú felhasználásának jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mercédesz (2016) Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Tímea Renáta (2016) Modernizációs törekvések az új büntetés-végrehajtási kódexben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzkó-Juhász, Bernadett Ivett (2016) A szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Krisztina (2016) Az illegális migrációval kapcsolatos igazságügyi statisztikai adatok elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Renáta (2016) A törvényességi ellenőrzés és a törvényességi felügyelet rendszerének bemutatása, összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garhuth, Anita (2016) A regisztrált bűnözés és a bűnelkövetők demográfiai-társadalmi jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Granyák, Irén (2016) Az Alkotmánybíróság eljárásjoga – az alkotmányjogi panasz-eljárások fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Lilla (2016) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Judit (2016) A vadászati jog tartalma és gyakorlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyárfás, Luca (2016) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Mátyás Előd (2016) A hitel- és kölcsönszerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, József (2016) A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzésének szabályozásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, Gréta (2016) A helyi önkormányzatok közötti társulások, különös tekintettel a Homokháti Kistérség Többcélú Társulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi, Gergely (2016) Ténylegesen életfogytig? A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizáró büntetés alkotmányos és nemzetközi emberi jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbe, Pál Renátó (2016) Az állampolgárok védelme külföldön, különös tekintettel a konzuli védelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh, Csilla (2016) A szülői felügyelet tartalma, gyakorlásának módja és a kapcsolattartás az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Harkai, Anikó (2016) Natura 2000 területek az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasznos, Viktória (2016) Egyetem és az ipar közötti kutatás-fejlesztési együttműködésen alapuló szellemi tulajdon létrejötte és annak hasznosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hederics, Szabina (2016) Az uniós tagság felé vezető út – a tagjelölt országok kérdése; Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása, demográfiai hatások elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Kinga Zita (2016) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Krisztina (2016) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heiler, Enikő Gabriella (2016) A túlélő házastárs és bejegyzett élettárs megváltozott öröklési jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herbi, Margit Mónika (2016) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernyikné Paróczai, Klára (2016) Munkáltatás és oktatás : reintegrációs programok a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hinterszehr, Erika (2016) Az informatika jogi alkalmazási lehetőségei : a jogi adatbázisok elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollós, Annamária (2016) A prostitúció szabályozásának változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth-Zsikó, Judit (2016) Balástya szociális helyzete, különös tekintettel a szociális törvény 2015. március 1-jét követő változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Mihály Balázs (2016) A termőföld adásvételi szerződés sajátosságai az új földforgalmi szabályozás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Alexandra (2016) A korrupció büntetőjogi megítélése a sportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Fanni (2016) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói azonnali hatályú felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Imre, Máté (2016) Az Üzleti Stratégiák és a Know-how. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Zsolt (2016) A terhelt büntetőeljárási joghelyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jeszenka, Ádám (2016) A nemzetközi büntetőbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Evelin (2016) A magánélethez való jog mint Ptk.-ban nevesített személyiségi jog fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Eszter Gréta (2016) A „Ciprus kérdés” nemzetközi jogi megítélése- megoldások keresése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kadocsa, Márta (2016) Tagkizárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Noémi Anna (2016) Az Európai Unió energiapolitikája, különös tekintettel annak kialakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasuba, Róbert István (2016) A házassági akadályok rendszere a kánoni jogban és a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Dóra (2016) A köztisztviselői jogviszony jellemzői egy hazai polgármesteri hivatal vizsgálata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Dóra (2016) A női munkavállalók helyzete és speciális megítélése a munkajogi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Dóra (2016) Az életminőség változása a társadalomstatisztikai adatok tükrében, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Adrienn Erika (2016) Jogos védelem a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nikoletta (2016) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Eszter (2016) Családi jogi bíráskodás a pszichológia tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csilla (2016) Igényérvényesítés útjai a versenyjogi jogsértésekkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Réka (2016) „Egy képviselő arcképe": a századforduló parlamentje Mikszáth Kálmán műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Donát Lajos (2016) A fogvatartottak foglalkoztatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly, Csilla (2016) A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosznáné Pule, Ilona (2016) Békés megye és Győr - Moson - Sopron megye statisztikai és demográfiai adatainak összehasonlítása és elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya Eszter (2016) Reintegrációs törekvések és dezisztencia a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Fanni (2016) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gertrúd (2016) Védjegyjog a Divat Világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Liliána (2016) Női fogvatartottak helyzete Magyarországon : mindennapok a rácsok mögött. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Nóra (2016) A fiatalkorúak szabadságvesztésbüntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2016) A személyiségi jogok megsértésének szankciói, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsanett (2016) ,,A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra.”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Bernadett (2016) A társtettesség és a részesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsy, Zoltán (2016) A nemzetközi büntetőjogi együttműködés intézményei hazánkban és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kvak, Ildikó (2016) A Szegedi Vadaspark közfeladat ellátási sajátosságai, elhelyezkedése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsó, Dalma (2016) A földhaszonbérleti jogviszony elemzése, különös tekintettel az előhaszonbérleti jogviszonyra és annak eljárásjogi szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendy, Bernadett (2016) Az emberi élet feletti rendelkezés joga,az eutanázia hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, Brigitta (2016) Gyermekkor a büntetőjogban, tekintettel a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárának leszállítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lassú, Tibor Attila (2016) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Legeza, Dóra Gerda (2016) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Anna Barbara (2016) A vezető állású munkavállalók és a menedzserszerződések a versenytilalmi-megállapodás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Zóra Zsófia (2016) Az apportálás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Georgina Beatrix (2016) A víziközmű-szolgáltatás múltja, jelene és jövőjének lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Tímea (2016) Az ügyész szerepe a nyomozás és a vádelőkészítés során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lichtenstein, András (2016) A terhelt emberi jogai és a büntetőeljárás egyes alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magosi, Lóránd (2016) Konzuli védelem különös tekintettel a legfrissebb nemzetközi fejleményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Lilla (2016) Az Európai Unió globális partnerei, különös tekintettel a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Gergő Marcell (2016) A munkabér elemeinek szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Dániel (2016) A szakszervezeti mozgalmak szerepe, jogállása és a sztrájkjog alapvető kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Andrea (2016) Az üzleti titok szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsikné Nagy, Anikó Gabriella (2016) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Modok, László (2016) A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése, különös tekintettel a terhelti és tanú kihallgatásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mrázné Tóth, Erika (2016) Demokratikus kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Dávid (2016) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a büntetőeljárás nyilvánosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Béla (2016) A börtönügy megoldásra váró problémái a fiatalkorúak vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Mariann (2016) A békéltető testületekről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Gábor Lajos (2016) Az adatvédelem IT vonatkozásai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Evelin Beáta (2016) A robotok felelősségének dilemmái a munkajog és a polgári jog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Mihály (2016) A XXI. századi fegyveres konfliktusok a nemzetközi jog fényében, különös tekintettel az erőszak tilalmára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anna Katalin (2016) A kiszolgáltatott személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények. A kényszermunka büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál, Dalma Anna (2016) A munkanélküliség alakulásának statisztikai elemzése, különös tekintettel Csongrád megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesvári, Zoltán (2016) Közjegyzői eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novodomszki, Orsolya (2016) A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tevékenysége a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyámádi, Rita (2016) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Luca (2016) Tulajdonhoz való jog az Emberi Jogok Európai Egyezményében: az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkében nyújtott jogvédelem értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrády, Alíz (2016) A kettős adóztatás elkerülése a személyi jövedelemadó vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oroszlámos, Tímea (2016) Munkáltató kártérítési felelőssége a régi és az új Munka Törvénykönyve, valamint a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszlány, Laura Alexa (2016) A tévedésben rejlő érvénytelenségi ok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paja, Gábor (2016) A deviza-alapú kölcsönszerződésekben felmerülő egyes jogi hiányosságok megoldására tett végleges jogalkotói intézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Andrea (2016) Kábítószer-probléma a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulikné Vizkeleti, Katalin (2016) A közoktatás reformja a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás, Viktória (2016) Vadkárért való felelősség szabályozása a módosított vadászati törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pilling, Zoltán János (2016) Kistelek társadalomstatisztikai jellemzői a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Provics, Esztella Lenke (2016) Az életfogytig tartó szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pungor, Edit (2016) Fiatalkorú bűnelkövetők a statisztikai számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Márta (2016) Napóleon bűnvádi perrendtartásának hatása az olasz büntető eljárásjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pék, Nanetta Veronika (2016) A pénzügyi lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rapi, Balázs (2016) Az ellenséges hírszerzők alakjának megjelenése a hidegháborús magyar sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Hanna (2016) A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet egyes elméleti és gyakorlati kérdései Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samu, Tamás (2016) Lemondás a tárgyalásról vs. vádalku. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz, Márton (2016) A névjog megjelenése és elhatárolása az egyes jogterületek vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Sándor (2016) A bűncselekmény elkövetői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka, Ágnes (2016) A magyarországi migráció egyes aspektusai a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Vivien (2016) A fiatalkorú lányok büntetés-végrehajtása különös tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet II. számú intézeti részlegére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly, Ticiána (2016) Termékleírások szabályozása a borjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Vajda, Hajnalka (2016) A családtámogatási ellátások változásai Magyarországon a születésszám tükrében 1900-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Speck, József (2016) A migráció és az Európai Unió államtani kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2016) The Comparative Analysis of Fashion Law. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szebenyi, Csaba (2016) Atipikus munkavégzési formák megjelenésének okai, elterjedésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilasi-Szalma, Adrián Oszkár (2016) A büntetés-végrehajtás megoldásra váró problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztancsik, László (2016) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Száva, Ágnes (2016) A menekültek nemzetközi védelme különös tekintettel az új kihívásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Szilvia (2016) A bírósági eljárás során okozott károkért fennálló felelősség egyes magánjogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőts, Gergely (2016) Az ittas állapotban elkövetett járművezetés szabályozási problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Orsolya (2016) A foglalkoztatottságot befolyásoló tényezők általánosságban – különös tekintettel a nők részvételére a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Petra (2016) Az utaló magatartás rendszerbeli helye, alkalmazásának előkérdései és tényállási elemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Tamás János (2016) A munkanélküliség problémái, vizsgálata, statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamás, Csaba (2016) A gyermekprostitúció minősítési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tapodi, Péter Ádám (2016) A jogos védelem körébe tartozó elhárító cselekmény dogmatikai kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tribl, Norbert (2016) Az alkotmányos identitás természete és Magyarország (nemzeti) alkotmányos identitása az emberi jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tulecz, Magdolna (2016) A munkavállaló kártérítési felelőssége a polgári jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turkevi-Nagy, Klaudia (2016) A kábítószer-abúzus és a büntetőjogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tégla, Kata (2016) A közhitelesség és a rangsor elve az ingatlan-nyilvántartási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Géza (2016) A tettazonosság doktrínája, különös tekintettel a hazai és nemzetközi bíróságok gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Diána (2016) A fiatalkorúak bűnözése statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Uborkity, Nikolett (2016) Családon belüli erőszak - A bántalmazó férfiak viselkedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajda, Réka (2016) A nemzetiségek anyanyelvhasználathoz való joga, különös tekintettel Magyarországra és Szerbiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidács, Dávid János (2016) A hazai választottbíróság rendszere, mint a gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítéka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Csanád (2016) A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zolnay, Zita Krisztina (2016) A házastársak és élettársak között kötött vagyonjogi tárgyú szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilák, Orsolya Viktória (2016) A közfoglalkoztatás jogi szabályozása Magyarországon, és a Makói járás közfoglalkoztatásának jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsingor, Marianna (2016) Kalózkodás az univerzális joghatóság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Lilla (2016) A büntető eljárás gyorsítását célzó külön eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Órás, Dávid (2016) Házassági bontóperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Óvári, Tünde Lilla (2016) Hátrányos megkülönböztetés a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 19:39:09 CEST.