Item where specialization "jogász" and date of item 2014

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö | Ő
Number of items: 281.

A

Aldrich, Karin (2014) A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alács, Miklós (2014) A képviselő–testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Miklós Róbert (2014) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai különös tekintettel a déli-szláv államokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ilona (2014) Egy lábbelit gyártó cég munkajogának belső ellenőrzése, és ennek jogi következménye a külső hatóságoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Edina (2014) Adatvédelem és információszabadság szabályozása kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsek, Júlia (2014) A műtárgy-restitúció nemzetközi magánjogi illetve magyar szabályozása és annak történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméri, Izabella (2014) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Melinda (2014) Fejlesztési programok a megújuló energiafelhasználás növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baka, Kitti (2014) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Péter (2014) A Magyar hadkötelezettség és hadszervezet alakulása a XVIII. századtól a XX. század kezdetéig az Alkotmányos értékeink között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Evelin (2014) A vízszolgáltatás jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baltás, Daniella (2014) Szellemi alkotások védelme a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Csenge (2014) A büntetőügyekben alkalmazott közvetítői eljárás elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Csilla (2014) A Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési eljárásának fejlődése GATT-tól a dohai fordulóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Attila (2014) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése az azonnali hatályú felmondás kivételével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Szilvia Katalin (2014) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Julianna (2014) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernschütz, Sándor (2014) A választottbírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó, Kitti Katalin (2014) Az emberölés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tamás (2014) A zenei művek és a szerzői jog : változó felhasználási lehetőségek és fogyasztói szokások a XXI. század hajnalán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzási, Bence (2014) Az internetes hozzáférés alapjogi és szerzői jogi problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Zita (2014) Igazságügyi szakértők szerepe a polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Inez (2014) A fogvatartott anyák és várandós nők körülményei a hazai és nemzetközi büntetés-végrehajtási intézetekben, különös tekintettel az anya-gyermek részlegekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brand, Eszter (2014) Az Orbán-kormány és a bírói függetlenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Csenge (2014) A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet eszközrendszerének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bus, Andrea Katalin (2014) A nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel az irányelvek és kerethatározatok implementációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Benedek Sándor (2014) A hivatásos sportolók munkajogviszonya, különös tekintettel a sportszolgáltatási szerződésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Norina (2014) Határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Ágnes (2014) A hosszú időtartamú szabadságvesztés-büntetések végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthoryné Licska, Anikó (2014) A hódmezővásárhelyi oktatási rendszer változásai a statisztika és a jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Aliz (2014) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cimber, Zsuzsanna (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Edit (2014) A nők sajátos helyzete a japán munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Imre (2014) A bűnözés mai helyzete a kriminálstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Adrienn (2014) Érvek és ellenérvek az esküdtszék működéséről hazánkban, a jogtudomány szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Botond (2014) A katonai büntetőeljárás, különös tekintettel a rendőrökre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkóczki, Nóra (2014) Az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cziráné Kőházi-Kis, Tímea (2014) A tanári életpálya-modell egyes elemei az Európai Unió tagállamaiban, különös tekintettel a magyar pedagógus-társadalom minőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deák, Dávid Gábor (2014) Az emberölés és minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dohóczki, Judit (2014) A Bitcoin jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doktor, Emerencia (2014) A családon belüli erőszak és a nemi élet szabadsága, mint alapjog összefüggései az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik, Lilla (2014) Az életminőség változása, életszínvonal Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Attila (2014) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Zita Bianka (2014) Kultúra helyzete Magyarországon a II. Világháború után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Edina (2014) Környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa, Zoltán (2014) Az épület és a föld jogi helyzete, különösen a ráépítéskor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dúl, János (2014) Az örökös jogállása a társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Zsolt (2014) A modern viktimizáció sajátos terepe: a rendőrségi szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

El-Maghraby, Tarekné (2014) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi, Gábor (2014) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Enyedi, Petra Krisztina (2014) A reszocializáció lehetséges irányai, a javítóintézeti nevelés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falusi, Henriett (2014) Erdély népességtörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, László (2014) A házastársak különvagyona, és a vagyonelkülönítési rendszer az új Ptk. Családjog Könyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Vivien (2014) Az állampolgárok védelme külföldön a nemzetközi jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fruzsina (2014) Az állam kártérítési felelőssége az uniós jog megsértése esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mihály (2014) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Dénes (2014) Az igazságügyi statisztika alkalmazási területei, megállapításai, az igazságszolgáltatás szereplői által alkalmazott rendszerek, metódusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fellegi, Nándor (2014) Ésszerű előreláthatóság - Horizont a polgári jogi felelősség látképén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, László (2014) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filus, Andor (2014) A gazdasági világválság hatása a munkanélküliségre Magyarországon, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére, megoldást célzó intézkedések és programok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Ditta (2014) A szólásszabadság és korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Zita Dorottya (2014) A tartalomszolgáltatás elektronikus kereskedelmi és szerzői jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2014) A kulturális örökség védelme - Az épített környezet védelmének szabályozása Békés városában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Anna (2014) Igazságügyi statisztika, fiatalkorú bűnelkövetők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth, Anita (2014) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fényi, Viktória (2014) Az internet és a magánszféra, különös tekintettel az IT környezetre és a Google privacy irányelveire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, László (2014) Az elítéltek munkáltatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Zoltánné (2014) Életszínvonal a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gazsó, Nikolett (2014) A klaszterek szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gofjár, Nikoletta (2014) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Nóra (2014) A demokratikus átláthatóságot biztosító eszközök az Európai Unióban a Lisszaboni Szerződés után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gura, Anett Erzsébet (2014) A cselekvőképességet érintő gondnokság szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt, András (2014) Az online zeneipar terjeszkedőben - Szerzői jogi kilátások az internet korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Nikoletta (2014) A vagyon kezelésével kapcsolatos vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habara, Mónika (2014) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Péter (2014) Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az elrendelése feltételeire, foganatosítására és helyettesítő intézményeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajós, Attila (2014) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, István (2014) A kalózkodás nemzetközi bűncselekményének meghatározása és az érte való nemzetközi jogi felelősség, különös tekintettel Szomáliára, mint bukott államra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hattayer, Róbert Attila (2014) A magyarországi nyugdíjrendszer fenntarthatósági problémái a demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, István (2014) A sajtókommunikáció alkotmányjogi aspektusai a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Kornél Gyula (2014) A tanúvédelem hazai eszközrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Sándor Lajos (2014) Egyenlőtlenek az egyenlők között : független képviselők a parlamenti jog és a gyakorlat tükrében 1990–2014. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herzsán, Gábor Ferenc (2014) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Hajnalka (2014) A család alaptörvényi szabályozásának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Adrienn (2014) Jogorvoslati eljárás kérelem alapján a közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Edina (2014) Gazdasági bűnözés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsa (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Kitti (2014) A tanúvallomás jogszerű megtagadásának elméleti és gyakorlati dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (2014) Szellemitulajdon-intenzív gazdaság és a védjeegy gazdaságban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hulej, Álmos (2014) Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia politikai átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadvári, Zara (2014) A felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Adrienn Éva (2014) A házasság felbontatásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héja, Ágnes (2014) A társadalmi innováció és annak alapjogi összefüggései a civil szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Emese Zsuzsanna (2014) "Tágra zárt tárgyalótermek" : a bírósági tárgyalások nyilvánossága, különös tekintettel a bíróságok és a sajtó kapcsolatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Szilárd (2014) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Izsák, Gábor (2014) A kiskorú veszélyeztetése és a kapcsolattartás akadályozása a 2012. évi C. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Zoltán (2014) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakás-életminőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janusek, Lilla Kitti (2014) Az életminőség változása. Jólét vagy jóllét? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Szabolcs György (2014) Börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhos, Bernadett (2014) A mai Dél-Korea társadalma demográfiai és társadalomstatisztikai szempontokból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Renáta Noémi (2014) A kábítószerekkel összefüggésben elkövetett bűncselekmények és a büntetőjogi útról elterelés szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Nagy, Alíz (2014) Az általános forgalmi adó az adójogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jéga-Szabó, Brigitta (2014) Jogintézmények és szabályozási módszerek az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kallai, Kata Sára (2014) Az emberölés alap- és minősített esetei és büntetőjogi megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamenszky, Anna Ágnes (2014) A gyermekkorú és fiatalkorú bűnözés Magyarországon az igazságügyi statisztikák tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karasz, Barbara (2014) A büntetés-végrehajtás megoldásra való problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karhesz, Klaudia (2014) Munkaviszony jogellenes megszüntetése és szankciói. Változások az 1992. évi XXII. törvényhez képest. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsa, Roland (2014) A Kkt. és Bt. jogi személyiségűvé válásának folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszap, Mária (2014) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kempf, Róbert (2014) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenéz, Gabriella (2014) A tengeri kalózkodás nemzetközi jogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerék, Krisztián (2014) A per ésszerű [észszerű] időn belüli befejezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keserű, Klaudia (2014) Az orvos büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Erika (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kindernay, Zsuzsanna Éva (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gábor (2014) Rendőrség és Önkormányzat együttműködése Pest megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László (2014) Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mónika Diána (2014) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2014) A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a polgári eljárás során, különös tekintettel az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának követelményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Márk (2014) A régi és az új Munka Törvénykönyve munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályainak összehasonlítása, elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna Bella (2014) A megújuló energia jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2014) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dorottya (2014) A települési hulladékkezelés jogi szabályozása és gyakorlata az új hulladéktörvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2014) Az elítéltek foglalkoztatása Magyarországon, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2014) A digitális forradalom aktuális és jövőbeli kihívásai az adatvédelem és információszabadság területén Richard Posner gazdasági jogelméleti felfogásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (2014) A szegénység csapdájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2014) Választottbíráskodás Magyarországon belföldi ügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovicz, Anita (2014) Agrártámogatások rendszere és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámli, Tamás (2014) A bírósági végrehajtás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Petra (2014) A végelszámolási-, a csőd,- és a felszámolási eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Viktor (2014) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Szilárd Dénes (2014) Három csapás típusú törvények bevezetése az USA-ban, és hatásuk a bűnügyi statisztikákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Krisztián (2014) Társadalomstatisztikai helyzetkép a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Lívia Hilda (2014) A lopás minősítési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Anita Réka (2014) Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben, különös tekintettel az okmányos meghitelezésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmön, Ildikó (2014) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajos, Ramóna (2014) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Zsuzsanna (2014) A betegek önrendelkezési jogáról, az egészségügyi kártérítési perek bírósági gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liszkai, Szilvia (2014) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Loboda, Endre (2014) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés elhatárolása, valamint eredményének felhasználása a bírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lorencz, Dalma (2014) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése az új Munka Törvénykönyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsik, János (2014) Eljárási akadályok a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Károly (2014) A betegjogok szabályozása és érvényesítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maginyecz, Kata (2014) „Földig esett sorsunkban hathatós segedelmet” : hajléktalan emberek kirekesztése, befogadása, esélyegyenlősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Flóra Anna (2014) A nemi önrendelkezés elleni bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális kényszerítésre, a szexuális erőszakra és a szexuális visszaélésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari, Anna (2014) Családtámogatási ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martinov, Ádám (2014) Munkanélküliség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Erzsébet (2014) A bányák magáncélú hasznosításának egyes kérdéseiről a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anna (2014) A sérelemdíj megállapítását befolyásoló körülmények összehasonlító jogi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Erzsébet (2014) A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének párhuzamos büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Judit (2014) A helyi önkormányzatok szerepe az Alaptörvényben, különös tekintettel a helyi demokrácia gyakorlásának alkotmányosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Márta Anita (2014) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monori, Zsuzsanna Éva (2014) Zaklatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Alexandra (2014) Családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Lúcia (2014) A bűnözés statisztikája különös tekintettel a visszaeső bűnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó, Zsolt (2014) Bűnözéstől való félelem a szegedi Odessza lakótelepen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mélykuti, Tibor Máté (2014) A földhaszonbérlet szabályozása a Földforgalmi törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Nóra (2014) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória Éva (2014) A hulladékjog helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zita (2014) A katonai büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Barna, Krisztina (2014) Szerződési jogunk fejlődésének színes terméke: a szindikátusi szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemcsokné Rusz, Mariann Edit (2014) A szülői felügyelet, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novics, Ildikó (2014) Az emberölés tényállása, elhatárolása egyéb az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekményektől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyiri, Attila (2014) Horvátország és Magyarország parlamentális rendszerének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyuzó, Marietta (2014) Agrár támogatás rendszere, jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nédó, Ramóna (2014) Fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anikó (2014) Kötelezettségszegés megállapítása iránti perek következtetései az Európai Bíróság jogeseteinek fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Eszter (2014) Az előzetes letartóztatás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Róbert (2014) Az Európai Unió büntetőügyekben való igazságügyi együttműködési rendszerének bemutatása különös tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Valéria (2014) A fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása Magyarországon társadalmi és jogi értelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ollé, György Gábor (2014) A jelenkori magyar sztrájkjogi szabályozás, figyelemmel a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Mihály (2014) Szegedi adóösszeírások a török korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Anett (2014) Az Orosz Föderáció, Ukrajna és a Belorusz Köztársaság közjogának fejlődése a Szovjetunió szétesése után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Nelli (2014) A magyarországi fogyasztói békéltető testületi eljárás problematikái az alternatív vitarendezési módszerek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

P. Nagy, Róbert (2014) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palkó, Dóra (2014) Az Egyesült Államok társasági joga, különös tekintettel a társasági formákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai, Miklós (2014) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palya, István (2014) A munkavállalók szabad mozgáshoz való joga és az egyenlő bánásmód követelménye az Európai Bíróság esetjogának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gergely (2014) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Mónika Judit (2014) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Zsófia (2014) Jogsértések az interneten - különös tekintettel a szerzői jogsértésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pengő, Bianka (2014) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Katalin (2014) EU-s dimenziójú versenyjogi jogsértések miatti kártérítési igényekkel kapcsolatos nemzetközi magánjogi kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovicsné Nemes, Rita (2014) Az elítéltek foglalkoztatásának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Éva (2014) A közérdekű munka végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Plesovszki, Tímea (2014) A nem vagyoni kártérítés összegszerűségét befolyásoló tényezők - Az Emberi Jogok Európai Bírósága és Magyarország joggyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pojcsik, Csaba (2014) A közmunka a statisztikai összefüggések fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Veronika (2014) Az abortusz jogi szabályozása : az abortusz kérdésköre - Van megoldás? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pongó, Tamás (2014) A "pursuit of happiness" alkotmányjogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Dorina (2014) A szerződéses jog előreláthatósági szabályának kérdése a Bécsi Vételi Egyezmény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páldeák, Áron Bence (2014) A férfiakkal való emberkereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálos, Péter Pál (2014) Új kihívások a házassági vagyonjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Jácint (2014) Az előadóművészek jogainak védelme, a zenekaron belüli jogviszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pékó, Erika Barbara (2014) Prostitúcióval összefüggésben elkövetett bűncselekmények elemzése, különös tekintettel a prostitúciós bűncselekmények áldozatainak védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pétervári, Máté (2014) Az első magyar csődtörvény elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös, Izabella Barbara (2014) Vitarendezés a Kereskedelmi Világszervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rostás, Hajnalka (2014) Roma lét a 20-21 században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rudinszki, Ines (2014) A német szövetségi és a magyar alkotmánybíráskodás összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rumpler, Viktória (2014) Az önként végzett munka jogi minősítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Péter (2014) Az Európai Uniós csatlakozás hatása Magyarországon a munkanélküliségre 2004- 2013 időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádiné Tabi, Anita Brigitta (2014) Térségi szinten koordinált közös intézményi közbeszerzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rátai, Renáta (2014) Az azonos nemű személyek párkapcsolata, különös tekintettel a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráthgéber, Tamás (2014) A Növényvédő szerek engedélyezésének és használatának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, László (2014) A nők szerepe a zsidó és a keresztény jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salamon, Bianka (2014) Okirati bizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Judit (2014) Munkáltatói kártérítési felelősség, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Máté (2014) Az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi egyezmények és politikák, illetve hazai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Rita (2014) A fiatalkorúak sértetti és elkövetői minősége napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Shams, Alireza (2014) A külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simits, Ágnes (2014) A sajtó-helyreigazítás, az objektív felelősség és a sajtójog - internet kapcsolatának egyes problémái napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, József (2014) A nevelési és társadalmi valamint a környezeti hatás, mint enyhítő körülmény értékelése a büntető bíráskodás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Orsolya (2014) Túlzsúfolt büntetés-végrehajtási intézetek Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Slezák, László (2014) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutyinszki, Petra (2014) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bálint Gábor (2014) Bük és Csepreg demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2014) Cegléd város településrészeinek szociális helyzete, a szociális ellátórendszer működése és a fiatalkorú bűnelkövetés statisztikai felmérése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyula Máté (2014) A védelmi felelősség koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Fanni (2014) A Közös Agrárpolitika és a hozzá kapcsolódó magyar agrártámogatási rendszer kialakulása és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Péter (2014) A migráns munkavállalók magyarországi munkavállalásának jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Borbála (2014) Know-how a szolgálati találmány „üzleti titka". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Mariann (2014) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és történeti gyökerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos, Csilla (2014) A nem vagyoni kártérítés funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Rita (2014) A nemzetközi választottbíráskodásról, kitekintéssel a hazai szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaváriné Bakonyi, Lídia (2014) Tolna (vár-) megye népesedéstörténete a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sziebig, Orsolya Johanna (2014) A nemzetközi környezeti jog egyes alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Róbert (2014) A testi sértés egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolay, Fanny (2014) Atipikus munkavégzési formák, különös tekintettel a diákok foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szubin, Adrienn (2014) Klímakonferenciák az üvegházhatású gázok csökkentésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Szilvia (2014) Magyarországon a bűncselekmények hátterében álló társadalmi, kulturális és demográfiai okok a statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Balázs (2014) Módosult jogintézmények az új földforgalmi törvényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Szilvia (2014) Atipikus munkavégzési formák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Tamás (2014) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Tamara Pálma (2014) Az erőszakos nemi bűncselekmények szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Tamás (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilvia (2014) A mediáció, mint a munka egészségkultúrájának értékalapú újraértelmezése az egyéni munkaviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Katalin Kitti (2014) A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalma a nemzetközi jogban és az Európa-jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Orsolya (2014) A fájlcserélés jogi problematikája különös tekintettel a torrentekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Sándor (2014) A rablás törvényi tényállásának története, elhatárolási és rendbeliségi problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajti, Dávid (2014) Az Európai Unió sportpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Georgina (2014) A büntetőeljárást gyorsító és egyszerűsítő külön eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Edit (2014) Az oktatáshoz való jog kérdései az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, István (2014) A know-how magánjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkó, Valéria (2014) A Kárpát-medencében élő határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ticsinyin, Anton (2014) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomicsek, Norbert (2014) A Natura 2000-es területek földhasználati szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai, Gergely (2014) A bűnszervezettel kapcsolatos büntetőjogi rendelkezések értelmezésének problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trnovszki, Ákos (2014) Életszínvonal alakulása és az azt befolyásoló tényezők Magyarországon (1990-2013). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Melinda Zsuzsanna (2014) Az alapelvek érvényesülése a közigazgatási perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turuc, Krisztina (2014) A diploma gender összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tutkovics, Éva (2014) A környezeti jogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2014) Munkavállalók személyhez fűződő jogai, különösképpen a munkahelyi adatvédelem szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bianka Lilla (2014) Törökország, mint regionális hatalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erika Teréz (2014) Munkával való elégedettség és a szakszervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti (2014) Áralapú visszaélések az EUMSz 102. cikkének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, László Krisztián (2014) Az európai jogharmonizáció elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2014) Az uniós polgárok jogállása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia (2014) A feladat-orientált költségvetés alkalmazásának lehetőségei a rendőrségi szerveknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Helga Klára (2014) Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények Magyarországon – különös tekintettel a dél-alföldi régió igazságügyi statisztikájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Brigitta (2014) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dóra (2014) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katinka Hajnalka (2014) Munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ramóna (2014) A jogos védelem a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Renáta (2014) A vad által okozott károkért való felelősség szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsanett (2014) Fogyasztóvédelem a közigazgatási jog szervezetrendszerében és a fogyasztók tájékozottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Orvos, Zoltán (2014) Kártérítési perek az egészségügyben a kár szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Lilla (2014) Az iparjogvédelem körébe eső szellemi alkotások – különösen a know-how – vagyoni értéke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Judit (2014) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizi, Tünde (2014) Európai kisebbségek : magyarok Angliában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vőneki, Antal László (2014) A határozott- illetve a részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon és az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Walter, Viktor (2014) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weszely, Dalma Flóra (2014) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wágenhofferné Szilágyi, Anna (2014) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zajácz, Dorina Olga (2014) A büntetőeljárást gyorsító jogintézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zambó, Veronika Julianna (2014) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Kata Anna (2014) Fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Beáta Helga (2014) Apport az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ámán, Ildikó (2014) Fogalmi problémák a fogyasztóvédelmi jogban (A termék). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árkosy, Lilla (2014) Az eladói kellékszavatosság a klasszikus római jogban : (Különös tekintettel a rabszolgák adásvétele esetén). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ármós, Erika (2014) A jogcím és szerzésmód kapcsolata : a tulajdon átruházás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Bence Áron (2014) A magyar társasági jogi szabályozás : a diszpozitivitás és kogencia kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze, Péter (2014) A bírói véleménynyilvánítási szabadságjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:32:57 CEST.