Item where specialization "jogász" and date of item 2013

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 230.

A

Androletti, Pál (2013) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Attila (2013) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Emese (2013) A zsidó és az iszlám büntetőjogrendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Baksa, Virginia (2013) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai, Barbara (2013) A hegyközösségek : múlt, jelen, jövő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Orsolya (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek szerepe a magyar polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2013) A szabadságvesztés büntetését töltő elítéltek jogai, különös tekintettel, a külvilággal való kapcsolattartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Balázs (2013) A szerződéses felelősség fejlődése a XIX. századi magyar magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eliza (2013) A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bandur, Péter (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bankovics Joachim, Géza (2013) A kínai igazságszolgáltatási rendszer jogfejlesztő eredményei az adásvétel szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Brigitta (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Roland Mátyás (2013) A saria jog szerinti bírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batki, Éva Beáta (2013) A házassági vagyonjogi szerződés intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bellányi, Balázs (2013) Egyensúly a szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Mária (2013) Statisztikai szegénységmérés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Árpád (2013) Az utazási szerződés jogi sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gábor (2013) Az elbirtoklás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernát, Bence (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, István (2013) A katonai ügyész jogállása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Tamara (2013) A jogi oktatás fejlődése napjainkig Nyugat-Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Orsolya (2013) A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi szabályozásának magyar és Európai Uniós vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbényi, Laura Bianka (2013) A fogvatartotti jogok aktuális helyzete, különös tekintettel a kínzás, embertelen bánásmód tilalmára és a büntetés-végrehajtás kontrollrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Olga (2013) Az együttélési formák alakulásának tendenciái az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Kitti (2013) Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetés alatti reszocializációs nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsoki, Dániel (2013) Zenta társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Péter (2013) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltás óta napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Krisztina Zsófia (2013) A határon átnyúló jogviták rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Szilvia Rita (2013) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burka, Éva (2013) Az öregségi nyugdíj szabályozása a magyar és a francia társadalombiztosítás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bádonyi, Zsófia (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálán, Barbara Szilvia (2013) Az anyagi igazság követelményétől az eljárási igazságosság elvéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bándliné Gyenis, Éva (2013) A családon belüli erőszak: nő és gyermekbántalmazás a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfiné Tohai, Leila (2013) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáti, Tibor (2013) Budapest főváros zseblopásának alakulása a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Endre (2013) Jogorvoslat a magyar közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békási, Nóra (2013) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Csilla (2013) A Magyar Posta Zrt. jóléti-szociális juttatási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Zsuzsanna Izabella (2013) Az MNV Zrt. társasági jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Renáta (2013) A pártfogó felügyelet végrehajtása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Czakó, Anita (2013) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Ágnes (2013) Hivatali integráció : kényszerházasság vagy szakmai fejlődés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dalli, Éva Fatima (2013) A földhaszonbérlet szabályainak változásai történeti megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Denc, Andor (2013) A betegek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Imre (2013) Európa német nyelvű népességének demográfiai változásai 1871-1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrai, András (2013) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szandra (2013) A lakóingatlan adásvételi szerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Janka (2013) A cukortermelés hazai és uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei, Noémi (2013) Vitarendezés a Kereskedelmi Világszervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falaty, Nelli (2013) A magzati élet büntetőjogi védelme - a legális és illegális terhességmegszakítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Falusi, Georgina (2013) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Krisztina (2013) A cégbejegyzési eljárás szabályai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejér, Zsolt (2013) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Boglárka (2013) Do re militari - A hazai katonai büntetőjog egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Enikő (2013) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Zsuzsanna (2013) A laikus és a szakbíróságok összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fialka, Magdolna (2013) A beteg önrendelkezésének magja, elemei és korlátai az egészségügyi ellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Ákos Balázs (2013) A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Bence (2013) A külföldiek földszerzési lehetőségei Magyarországon a jelenlegi és a jövőbeni szabályozás szerint. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdács, Szilvia (2013) A civil szervezetek és a politika kapcsolata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczi, Ádám (2013) Engedékenységi politika és bírságkiszabási gyakorlat jogalkalmazási kérdései és problémái a versenykorlátozások jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galló, Annamária (2013) A zsidó és az iszlám jog összehasonlítása a házasság intézményének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gellért, Enikő (2013) A lakásszövetkezet szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Zsolt (2013) Az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulavári, György (2013) Mediáció a Magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Andor (2013) Az ügyészség alkotmányjogi megközelítése, különös tekintettel a vádképviselet kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Farkas, Nikoletta (2013) Az agrártámogatási rendszerek jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göndör, Ákos (2013) Az ügyészség szervezete és hatásköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Attila Balázs (2013) A hozzátartozók közötti erőszak miatt elrendelhető távoltartás, mint jogintézmény komplex vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Anna (2013) Közlekedési bűncselekmények különös tekintettel a küzúti baleset gondatlan okozása kérdéskörére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsófia (2013) A háborús bűnösök felelősségre vonása a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Helenkár, Andrea (2013) A polgári per alternatívája, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heves-Hoffmann, Dorottya (2013) A közvetlen külföldi működőtőke jelentősége Magyarország gazdasági életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Szilvia (2013) Környezetvédelem a közlekedési szektorban - különös tekintettel az alternatív energiafelhasználás autóipari sajátosságaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodula, Eszter Anna (2013) A büntetőeljárási jog egyes alapelveinek vizsgálata egy konkrét jogeset tükrében, különös tekintettel a közvetlenség elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holczer, István Róbert (2013) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollik, Zsuzsa (2013) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Katalin (2013) A kultúrstatisztika és annak területei, különös tekintettel a magyar oktatásügy alakulására a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Áron (2013) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Krisztina (2013) Helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Incze, Zsófia (2013) Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban - különös tekintettel a szlovákiai magyarság helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Dorina Tímea (2013) A termékmegjelenítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaics, Zsófia (2013) Az emberkereskedelem és embercsempészet magyarországi megjelenési formái és a büntetőjogi szabályozás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Andrea Erika (2013) Fiatalkorú fogvatartottak nevelése egy empirikus kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2013) Gyermek- és diákjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Endre István (2013) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés kérdései a Nemzeti - Adó és Vámhivatalról szóló törvény és a Büntetőeljárásról szóló törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tibor (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaiser, Zsuzsanna (2013) A megváltozott munkaképességet érintő jogszabályi változások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapócs, Réka (2013) A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet kérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapócs, Réka (2013) A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet kérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Ádám (2013) Fiatalkorúak javítóintézeti reszocializációs nevelése a jogszabályi változásokra tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Tamás (2013) A Délvidék büntetőjoga és büntető eljárásjoga a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kereki, Ádám (2013) A terrorizmus finanszírozása az állam nemzetközi jogi felelősségének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Ábel (2013) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, különös tekintettel a felsőoktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztúri, Csilla (2013) A szegedi zsidóság a XVIII. századtól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Kitti (2013) Közbeszerzések, beszerzések szabályozása a honvédelmi ágazat területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Melinda (2013) A polgármester jogállásának elemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Csibrán, Zsuzsanna (2013) Az országgyűlés szervezetének, működésének átalakulása és gyakorlata a dualista Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisteleki, Péter (2013) A civil kontroll és a NATO tagság, a fegyveres erők irányításának alkotmányos jogkörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Bernadett (2013) A nemzetközi migráció aktuális helyzete ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konczos, Dorina (2013) A tartási szerződés érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszó, Miklós (2013) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2013) Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati vizsgálata a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2013) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bianka (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Csaba Nándor (2013) Kié a felelősség? : az elvárható gondosság elve az orvosi műhibaperek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Brigitta (2013) Az ajánlattétel során történő összejátszás az Európai Unió versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kupeczki, Nóra (2013) Nemi bűncselekmények Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurczina, Balázs (2013) A Google Books és más könyvidigitalizálási programok szerzői jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Gyöngyi (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztésre jellemző alapvető problémák bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Beáta (2013) Szakértői bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel az alkalmazása során felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Nikolett (2013) Munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a felmondás szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kávássy, Emese Bernadett (2013) Társas vállalkozások nyereség alapú adóterhei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kázimity, Gábriel (2013) A munkabüntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Zsolt (2013) Helyzetkép a mai Magyarországról a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lackner, Éva (2013) Kis- és középvállalkozások, az egyéni vállalkozó elemzése osztrák kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Tibor (2013) Kábítószer-fogyasztás a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Szilvia (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Andrea Anita (2013) A nők és a büntetés végrehajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczik, Dorottya (2013) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a magyar jogrendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Mónika (2013) A fiatalkorúak nevelése és foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maglódi, Szilvia (2013) A második világháború utáni háborús bűnösök nemzetközi felelősségre vonásának európai gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Gergely (2013) A szellemi alkotások büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mahmud, Szemira (2013) Az alkotmányjogi panasz intézménye régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markót, Imre (2013) A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Masa, Gabriella (2013) A neoabszolutizmus hatása Szeged bírósági gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Tímea (2013) A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek hasznosításának szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes, Lili (2013) A terhességmegszakítás jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolci, Melinda (2013) A gazdasági társaságok székhelye, székhelyáthelyezése és a letelepedés szabadsága az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misurda, Éva Noémi (2013) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a képmással és a hangfelvétellel való visszaélés szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molitoriszné Demeter, Emese Edit (2013) A büntetés-végrehajtási ügyész szerepe és feladata a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Arnoldné (2013) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok szabályozásának rövid története és a XX. század végi változásainak bemutatása egy konkrét jogeset kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kitti (2013) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murguly, Zsolt (2013) A szabadságvesztés büntetés-végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murguly, Zsolt (2013) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mályi, Mariann (2013) Harmadik állambeli munkavállalók jogi helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Andrea (2013) Az ideális politikusi személyiség tulajdonságainak elemzése. Esettanulmány: Móhandász Karamcsand Gandhi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Lili Janka (2013) A nemzetközi beruházásvédelem eszközei és ezek érvényesülése a beruházási jogvitákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mótyánné Szentpéteri, Katalin (2013) Az agrártámogatások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Dániel György (2013) Központosított közbeszerzés a Magyar Honvédségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Kinga Erika (2013) Kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények és a gyermekvédelem kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lilla (2013) A közérdekű adatok megismerésének problémája, különös tekintettel az igazságügyi adatkezelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2013) Magyarország demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása, külön kiemelve Kisbér járás egyes településeinek elemzését. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tímea Szilvia (2013) Az egyéni vállalkozók jövedelem adózásának szabályai, azok alkalmazása és működési mechanizmusaik bemutatása jogi eseteken keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Valéria Réka (2013) A termőföld tulajdonjog szerzésének szabályozása de lege lata és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (2013) A sport finanszírozásának jogi aspektusai és az üzleti élet hatásai a sportra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Márta (2013) A pártfogó felügyelő tevékenysége Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zoltán (2013) Egészségügyi szolgáltató ellen indított peres és peren kívüli eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orosz, Emőke (2013) Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság környezetjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallagi, Erika (2013) NATURA 2000 területek védelme, földhasználati szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palóczné Tóth, Andrea (2013) A délszláv államok alkotmánybíróságainak összehasonlító elemzése a Magyar Alkotmánybírósággal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dániel (2013) A terhelt jogi helyzetének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Szilvia Dóra (2013) A földtulajdonszerzés lehetőségei Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paragi, Gábor (2013) A fogyasztóvédelem szervezetrendszere és az igényérvényesítés lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parács, Kitti (2013) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Judit (2013) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pepó, Terézia (2013) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pleskó, Lilla (2013) A bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályok fejlődése, különös tekintettel az angolszász trust jogintézményére és a jelenlegi magyar szabályozás változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Podámer, Ákos (2013) A munkanélküliség alakulása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polereczki, Csilla (2013) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polycarpou, Bettina (2013) Határon átnyúló polgári peres ügyek rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, Zoltán (2013) A munkaviszony keretében létrehozott találmányok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Marcell (2013) A magyar és a lengyel társadalom kulturális helyzete a számok tükrében – társadalomstatisztikai összehasonlító elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Tímea Ágnes (2013) Hazánk és más államok ombudsmanjainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pászka, Ilona Anna (2013) Érvénytelenség az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának főbb állomásain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Ernő (2013) Többszörözés a képzőművészetben és annak jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póth, Júlia Anna (2013) A munkaügyi viták és rendezésük intézményei, különös tekintettel a munkajogi kártérítésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rausz, Péter (2013) A totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rendes, Szimonetta (2013) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Edit Kincső (2013) A női fogvatartottak helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Janka (2013) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései : az illegális eredetű bizonyítékok, illetve a személyiségi jogot sértő információk problémaköre, különös tekintettel a munkaügyi perekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Margaréta (2013) Az igazságügyi tájékoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruttkai, András Richárd (2013) Gazdasági bűncselekmények: ok, okozat, prevenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rényi, Miklós (2013) Az uniós jog megsértése miatti tagállami felelősség, különös tekintettel a magánszemélyeknek okozott károkra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róth-Szabó, János (2013) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban. (Anglia, Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsahegyi, Ádám (2013) A cigánybűnözés fogalmát kialakító és átformáló bűnüldözés, avagy cigányság és bűnözés a bűnüldözés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simon, Alexandra (2013) On the Crossroad of Trade and Environment – The Correlation Between Trade Restrictive Measures and Environmental Protection. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Norbert (2013) Természetvédelmi őrszolgálat - hatósági gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipka, Renáta (2013) Európai versenyjog a magyar ugaron, avagy az állami beavatkozás antitröszt jogi korlátai, különös tekintettel az agráriumra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Csilla (2013) Az Országos Bírói Tanács szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bálint Gábor (2013) A magyar központi és helyi közigazgatás viszonyrendszere gyakorlati tapasztalatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László Károly (2013) Békés város demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nóra Katalin (2013) A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összehasonlítása : az azonos nemű párok együttélési formáinak jogi elismerése az egyes országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Renáta (2013) Munkaviszony megszüntetése munkáltató által történő felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia (2013) Fiatalkori bűnözés az igazságügyi statisztikai adatok tükrében Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sára Réka (2013) A választottbíráskodás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Beáta (2013) Nők a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekerák, Krisztina Gizella (2013) Fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi-Nagy, Mariann (2013) A progresszivitás intézményeinek érvényesülése a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szundi, Tamás (2013) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, Flóra (2013) Az új alkotmányjogi panasz elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, Petra Erika (2013) Jog és populáris kultúra Igazságszolgáltatás a mediatizált világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Andrea (2013) Közbeszerzés a statisztika szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, István Gábor (2013) A víz védelme vízminőség szabályozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrány, Boglárka (2013) A nemzetközi büntetőbíráskodás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Judit (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ádám (2013) A konzuli érdekvédelem nemzetközi áttekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ádám Attila (2013) A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Katalin (2013) Az európai környezetvédelmi jog kihívása: a biodiverzitás védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi, Ildikó (2013) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban (Amerika Egyesült Államok, Nagy Britannia, Németország, Magyarország). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telc, Judit Éva (2013) A bortermelés, a bormarketing és a borvédjegy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thury, Nikolett Ildikó (2013) A választottbíráskodás működésének áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsánné Csokány, Angelika (2013) A nem vagyoni kártérítés jogintézményének jellemző jegyei és azok megvalósulása a bíróságok jogalkalmazási gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsányi, Zsolt (2013) A jövedéki adójog szankciórendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tusay, Annamária (2013) A geotermális energia, mint megújuló energiaforrás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Martina (2013) Börtönügy külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Attila (2013) A vagyon elleni bűnözés személyi oldalról - egy saját készítésű vizsgálat tanulságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2013) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Benjámin (2013) Non-profit és civil szervezetek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dalma (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán Gábor (2013) A régi és az új magyar választási rendszer összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tamás (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2013) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (2013) Magyarország demográfiai helyzete a legutóbbi népszámlálások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Erika (2013) A tanúvédelem eszközei a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Tamás Zoltán (2013) Békéscsaba város demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vangel, Judit (2013) Az adatvédelem fejlődése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Diána (2013) Békásmegyer Lakáshelyzete lakásstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra Viktória (2013) Életszínvonal a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktória (2013) Elítélti jogok a szabadságvesztés végrehajtása alatt a reszocializáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi, Sebestyén János (2013) A köztársasági elnök és gyakorlati tevékenysége az azt tükröző statisztikai adatok összehasonlító elemzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Sándor (2013) A betöréses lopások nyomozása Magyarország területén 2007-2012. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Szilvia (2013) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Anett (2013) Az igazságszolgáltatás fejlődése 1989-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Mónika Melinda (2013) Az előzetes letartóztatás jogi szabályozása és végrehajtása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wittner, Andrea (2013) A jogászság és a jogi képzés Európai fejlődéstörténete és aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zelei, Zoltán (2013) A társasházak szabályozásának ingatlan-nyilvántartási aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori-Nagy, Árpád (2013) A magyarországi nonprofit szektor bevételi szerkezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Imre (2013) A hagyományos Iszlám és a modern szekuláris jogi oktatás párhuzamossága Afganisztánban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Ilona Tünde (2013) Békés vitarendezési eszközök alkalmazása a nemzetközi jogban, különös tekintettel a Közel-Keleti békefolyamatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 19:49:08 CEST.