Item where specialization "jogász" and date of item 2012

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 281.

A

Agonás, Éva (2012) A vérfertőzés büntetendőségéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsó, Barbara (2012) A közúti baleset okozása bűncselekmény elemzése, különös tekintettel a sebességhatár túllépése elkövetési magatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Andrea (2012) Az általános szerződési feltételek, különös tekintettel a Blanketták csatája néven ismert esetkörre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baglyos, Csilla (2012) Kábítószer-probléma a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Eleonóra (2012) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Kata (2012) Jog, irodalom és más tudományok kaleidoszkópja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzát-Csuhaj, Brigitta (2012) A bűnözés alakulása Magyarországon az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balassa, Szabina (2012) Kiskorúak örökbefogadása, gyámhivatali és szakszolgálati feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Annamária Brigitta (2012) Górcső alatt a házassági perek különleges szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Petra (2012) A választások nemzetközi megfigyelése, különös tekintettel a 2009-es afganisztáni elnök- és hatósági választásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gergely (2012) a munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások - különös tekintettel az alternatív vitarendezési módokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Viktória (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Richárd (2012) A büntetőeljárás gyorsításának eszköze: lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Ferenc (2012) „Ki őrzi az őrzőket?”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Zoltán (2012) Az új szabálysértési törvény szankciórendszere a statisztika szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Ágnes (2012) A 2005/29/EK irányelv implementálása a magyar és német joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó, Ferenc (2012) A házasság intézménye az iszlám jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baukó, Gábor Márton (2012) A Róma I. rendelet jogválasztást korlátozó, illetve korrigáló szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tamás (2012) A vadászati jog főbb jogintézményei és azok rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Györgyi (2012) Határrendészeti helyzet Magyarországon a Schengeni csatlakozást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Balázs (2012) A családok helyzetének változásai, a 90-es évektől napjainkig, Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei, Beáta Mária (2012) Az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogalkotási problémák a XXI. században : a bírósági igazgatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Nóra Ágnes (2012) Szuverenitás, avagy az európai integráció hatása az államra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Kúti, Gizella (2012) Fiatalkorú bűnelkövetők javítóintézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Attila (2012) Az önkormányzatok bevételei, különös tekintettel a helyi adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozókiné Kovács, Piroska (2012) A BRIC-országok helyzete a pénzügyi válság idején. Interdiszciplináris kutatás statisztikai és demográfiai számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brehlik, Dávid (2012) A sport kereskedelmi szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brichter, Zsolt (2012) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brzózka, Helena Mária (2012) A köztársasági elnök intézménye a szláv országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buránszki, Dóra (2012) Az emberiség elleni bűncselekmények különös tekintettel a népirtásra és a büntetőbíráskodásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzogány, Rozália Edit (2012) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, István (2012) A totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Gábor (2012) A szabadságvesztés-büntetés elméleti kérdései, problematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi, Lilla (2012) A magánszemélyek adatait sértő számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsik, Petra Olga (2012) Békés megye és Csorvás demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Péter (2012) Fegyelmi jellegű jogviszony megszüntetések a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné, Mónika (2012) Az önrendelkezési és elszakadási jog érvényesülése a volt Jugoszlávia felbomlása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csemer, Ibolya (2012) A helyi önkormányzatok és a központi kormányzat viszonyrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyák, Gábor (2012) A halálbüntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Viktória Eszter (2012) Az apasági perek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Árpád (2012) A kultúra helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirik, György Márton (2012) Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Árpád Tibor (2012) Dualizmus a jogfilozófiában és annak kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Zsuzsa (2012) PPP konstrukciók Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Tibor (2012) beszámítási képességet kizáró okok, mint elsődleges büntethetőségi akadályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csupernyák, Csilla (2012) A házasság felbontásának jogi és pszichológiai folyamatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Tamás (2012) A gyermek képviseletére vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Alíz (2012) A romániai és a szlovákiai magyarság 1990-től napjainkig tartó demográfiai változásainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Zsüliet Ildikó (2012) Az esküdtszékek szerepe az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Zoltán Balázs (2012) A korai egészségromlásban szerepet játszó tényezők és hatásuk, különös tekintettel a magyar férfiak és nők egészségi állapotára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dani, Melinda (2012) Az elítéltek munkával foglalkoztatása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demény, Orsolya (2012) Az élethez való jog érvényesülése egyes hivatások, foglalkozások gyakorlása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrán, Zsuzsanna (2012) Az osztrák és magyar életszínvonal összehasonlítása a legfrissebb adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Katinka (2012) A családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermekbántalmazás statisztikai szempontú vizsgálatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Enikő (2012) A családi erőszak pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Edit (2012) A halálbüntetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2012) Centralizáció és decentralizáció. Fejlesztési irányzatok a magyar közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dán, Ninetta Éva (2012) A tőzsde világa – a Budapesti értéktőzsde működése a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Róbert (2012) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok felhasználása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Henrietta (2012) A gyermekjogok alkotmányos kérdései - különös tekintettel a büntetőeljárásban érvényesülő jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóró, Diána (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése, valamint a jogászképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Lilla (2012) A 2008-as gazdasági válság hatásai a magyar hitelintézeti rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabó, Attila (2012) Az ingatlanjog és a környezetvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faluhelyi, Lilla (2012) Az egészségügyi dolgozók szabad munkavállalása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Antal Tamás (2012) A vadászati jog egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Szilvia Gizella (2012) A víz jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zita (2012) Az Alkotmánybíróság hatáskörének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ádám (2012) Rágalmazás és becsületsértés a közszereplők viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Pintér, Klára (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége üzemi baleset esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Erika (2012) A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Nóra (2012) A büntetőeljárás gyorsítását szolgáló jogintézmények a büntetőeljárás bírósági szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feuerwerker, Béla (2012) Az őrizetbe vétel és más kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Péter (2012) Az államadósság szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Tibor (2012) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva Mária (2012) A magyar médiaszabályozás alapvonalai, különös tekintettel az új médiatörvény anatómiájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Barbara Julianna (2012) Duna menti határokon átnyúló együttműködés megvalósításának folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Viktória (2012) A jog és a nyelv összefüggéseinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Éva (2012) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füsti-Molnár, János (2012) Szentes város árvaszékének megalakulása és működése a XIX. század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garas, Csilla (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Andrea Boglárka (2012) A sportolói jogállás a munkajog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze, Szabolcs (2012) A szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Godán, Sándor (2012) Kormányzati koordináció és kooperáció az Európai Uniós ügyekben a magyar elnökséget közvetlenül megelőzően és az elnökség alatt. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Tímea (2012) Képviselet a polgári perben, különös tekintettel az ügyvédi képviseletre vonatkozó szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gottlieb, Adrián (2012) Tanúsító szervezet a közigazgatási eljárásban különös tekintettel a közúti járművezető vizsgabiztosok eljárására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Groman, Mónika (2012) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubán, Béla (2012) A délszláv államok ügyészségeinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Gábor (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, András (2012) A hitelezővédelem eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Zulejka (2012) Emberölés az igazságügyi statisztika tükrében Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi, Péter (2012) Polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Emese (2012) A büntető eljárást gyorsító rendelkezések a bírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hablicsek, Nikoletta (2012) A munkanélküliség alakulása Fejér megyében a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Alíz (2012) A német büntetés-végrehajtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Dóra (2012) A fájlcserélés elleni jogi küzdelem egy lehetséges útja - Három a francia igazság? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hefkóné Szeri, Anna (2012) A vegyi anyagok és a környezetjog. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Szabina (2012) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heilmann, Angéla (2012) A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holzmann, Péter (2012) A békéltető testületek működésének elméleti háttere, és gyakorlati munkája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornokné Géja, Tímea (2012) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása és jelene, az ingatlan-nyilvántartási eljárás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Barbara (2012) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hárs, András (2012) Bevezetés a bizánci alkotmány- és jogtörténetbe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőger, Anett (2012) A cafeteria jogi szabályozása - különös tekintettel a gyakorlati megvalósításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés-Németh, Olivér (2012) Magyarország népesedéstörténete a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Johanna (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Norbert (2012) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jagos, Melinda (2012) A fegyvertartás szabályainak bemutatása különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokban, valamint a hazánkban érvényesülő normák vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jarács, János (2012) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Zoltán (2012) A vasúti árufuvarozás fuvarjogi kérdései Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2012) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása az alkotmánybírósági határozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, István (2012) A délvidéki magyarság számának alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, László (2012) A társasági jog fejlődésének európai dimenziói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jávor, György Gergő (2012) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról, ezen belül az elítéltek foglalkoztatásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Zsanett (2012) A kártérítési jogviszony a polgári jog keretein belül : a nem vagyoni kártérítés hatályos szabályozásának összehasonlító jellegű bemutatása, különös tekintettel a jogintézményt övező anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalán, Tímea (2012) A hatósági munkaügyi ellenőrzés menete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyok, Zsófia (2012) [A bűnügyi együttműködés: a kiadatás intézménye, az Európai Unió tagállamai között érvényesülő változata, az átadás]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardulecz, Rita Angelika (2012) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, Beáta (2012) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Fanni (2012) Az uniós és hazai állatjóléti szabályozás összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Judit (2012) A véleménynyilvánítás szabadsága az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesi, Ágnes (2012) Az esküdtszéki eljárás megszűnése Magyarországon 1914-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Renáta Zsuzsanna (2012) A joghoz jutás biztosítása a polgári jogvitákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Alexandra (2012) A pénzmosás elleni hatékony küzdelem jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Noémi (2012) A határon átnyúló együttműködések jogi feltételei Szerbia és Horvátország irányában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Virág (2012) Felelősség a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos károkért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Petrezselyem, Anett (2012) Munkanélküliség Magyarországon a statisztikai adatok tükrében az elmúlt évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisteleki, Péter (2012) A civil kontrol és a NATO tagság, a fegyveres erők irányzásának alkotmányos jogkörei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolits, Ágnes Katalin (2012) A szerződéskötések után bekövetkezett változások az elméletben és a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Katalin (2012) A sajtó helyzetének változása a rendszerváltás után a politika kereszttüzében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlós, Ádám (2012) A polgári per gyors befejezésének normatív eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Melinda (2012) Formalizmus a magyar bíróságok döntéshozatalában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontár, Anita (2012) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Klaudia (2012) Gondolatok a büntetőjog ultima ratio alapelvéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Tímea Csilla (2012) A kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Mónika Zsuzsanna (2012) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna Kaarina (2012) Member States' Fundamental Rights Legislation in Conflict with EU Constitutionalism: Emphasis on the Hungarian Media Law Package. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dániel (2012) A gazdasági társaságok számának változása Magyarországon 1989-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2012) Az agrártámogatási rendszer jogszabályi Háttere, különös tekintettel a rendszer bemutatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2012) Az európai alapelvek érvényesülése a hazai büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, István (2012) A vajdasági magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai helyzete, különös tekintettel a civil szerveződésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária Magdolna (2012) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2012) NATO - A változások előtt álló nemzetközi szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás Balázs (2012) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; az elítéltek munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Hajnalka (2012) A felülvizsgálati eljárás fontosabb fejlődési szakaszai a magyar polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Iván (2012) Civil szervezetek Sándorfalván 2006-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Lajos (2012) A termőföldek tulajdonszerzésének és bérletének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kustos, Xénia (2012) Életszínvonalat befolyásoló tényezők Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Németh, Zoltán (2012) Színlelt szerződés a polgári jogban, avagy színház az egész világ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Annamária (2012) A kutatási szerződés kötelmi jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Ildikó Erika (2012) A vadászat gyakorlásának jogi, személyi, tárgyi és egyéb feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kávássy, Tamás (2012) A flexicurity jelenség és annak jellemzői a japán munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Attila (2012) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmönné Lipták, Anna (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köllner, Péter Vince (2012) Mémoire L’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en France. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laki, Nándor István (2012) A nők szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lebovits, Beáta (2012) Az orvosi műhibaperek sajátosságai és aktuális problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Ákos Albert (2012) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Judit (2012) Szakszervezetek és üzemi tanácsok működése a MÁV Zrt-nél : (a munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Locki, Barbara (2012) Szerbia ügyészségi szervezetének és hatáskörének az összehasonlítása Magyarország ügyészségi szervezetével és hatáskörével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Marianna Klaudia (2012) A bizonyítás jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Botond Dániel (2012) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Rita (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Lívia (2012) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Emese (2012) A klímapolitika környezetjogi következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matkó, Boglárka (2012) A kriminalisztikai ajánlások szerepe a bizonyítás folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Barbara (2012) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miavec, Enikő (2012) A korlátolt felelősségű társaság személyegyesítő jegyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Nóra (2012) A közlekedési bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései különös tekintettel a cserbenhagyásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorós, Nóra (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Csaba (2012) Közszolgálati televíziózás a digitális átállás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Marcell (2012) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Gabriella (2012) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergő (2012) A vadászati jog gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2012) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyapáti, Izabella (2012) Munkaügyi konfliktusok kezelése, megoldása, érdekegyeztetés, intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyéri, Balázs (2012) „A parton túl” - Offshore jelenség az adózásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nilca, Adrián (2012) Az ügyvédi képviselet és az ügyvédi hivatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyikos, György (2012) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni Egyezmény szabályai és hazai alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Kornél Károly (2012) A foglalkoztatáspolitika eszközei, különös tekintettel az aktív eszközökre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéki, Viktória (2012) Veszélyviselés kérdése a római szerződési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Négyesi, András Gergő (2012) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsolt (2012) A szabad véleménynyilvánítás korlátozása a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrádi, Katalin (2012) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orsós, Tímea (2012) A magyar, és a német konszernjogi szabályok összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palcsó, Gergely László (2012) Vagyonosodási vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palugyay, Anna (2012) Esélyegyenlőség a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Ifj. Lajos (2012) A know-how „életútja” a kutatás-fejlesztési folyamatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, István Pál (2012) Az információs forradalom generálta jogrendszeri paradigmaváltás szükségessége a statisztikai megközelítés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patkó, Balázs Norbert (2012) A reorganizáció elve és érvényesülése a magyar csődjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pekker, Kornélia (2012) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pestiné Szarvák, Edit (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Diána (2012) Az előzetes letartóztatás elrendelésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pirisi, Richárd (2012) Munkanélküliség Magyarországon, Európában és a diplomások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pollák, Kitti (2012) Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat a magyar közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, István (2012) A vadászathoz használt eszközök, kiemelten a vadászlőfegyverek általános bemutatása, illetve a használatukra vonatkozó jogi szabályozás ismertetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Próbáld, Eszter Gyöngyi (2012) A kollektív szerződés hazai szabályozásának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prónai, Emese Éva (2012) A személyes adatok védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi, Dóra (2012) Az emisszió kereskedelmi rendszer jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Sára (2012) A gyermekek jogai a családi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rajniczer, Kinga (2012) A fogvatartottak alapjogai és biztosítékai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reizner, Judit (2012) Laikus bíráskodás, különös tekintettel az Egyesült Államok esküdtszéki rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Melitta (2012) A kulturális örökség digitalizálásának szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Mónika (2012) A szabálysértések alakulása, különös tekintettel a szabálysértési eljárásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salgó, Tamás (2012) Női elítéltek a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schveibert, Eszter (2012) Az egyszerűsített foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Klaudia (2012) Az ombudsman és az ügyész jogvédő szerepének dilemmái a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Attila (2012) A szolgálati bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Georgina (2012) Munkanélküliség Magyarországon az ezredfordulótól napjainkig a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (2012) A szövetkezetek szabályozásának egyes kérdései az Európai Unió tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Tuza, Anita (2012) A Képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Nóra (2012) A gyógyszerek szabadalmaztathatósága, avagy a pirula útja a feltalálótól a végső fogyasztóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly, Tímea (2012) A know-how jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spekla, Erik (2012) Életszínvonal és megélhetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stenger, Natália (2012) A gyermekek védelmének rendszere, különös tekintettel a hatósági intézkedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suján, Zoltán András (2012) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alkotmányos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Kata (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Svarsnig, Dorina (2012) A kóros elmeállapotú személyek bűnelkövetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Enikő (2012) A magyarországi felsőoktatási hallgatói létszám statisztikai sajátosságai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Eszter Margit (2012) A 12 éven aluli gyermekek sérelmére elkövetett nemi delictumok, kiemelve az erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak tényállásait. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2012) A szoftverek jogi védelme, szabadalmaztathatósága és a szoftver-licenciaszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágota (2012) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bali, Mónika (2012) Az orvosi műhiba elhatárolása a műtéti kockázattól jogesetek bemutatásával- kártérítési felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Ágnes Éva (2012) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakály, Zsuzsa (2012) Jogalkotási hiátusok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóczi, Zsófia (2012) Családjogi perekkel kapcsolatos igazságügyi statisztikai adatok elemzése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi, Szonja (2012) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszay, Adrienn (2012) Számítógépes bűnözés nemzetközi összehasonlításban, az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szomolya, Melinda (2012) Az európai fogyasztóvédelmi jog alakulása, a 2005/29. EK irányelv hatása a magyar gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Tamás (2012) Az ügyvédség helye és szerepe az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Csilla (2012) Új elemek a hulladék jogi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Katalin (2012) Az okirati bizonyítás fontossága a magyar polgári perben, tekintettel az elektronikus okiratokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Attila (2012) A köztisztviselő fegyelmi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szörös, Anikó (2012) A cégbíróság törvényességi felügyeleti intézkedései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Géza Árpád (2012) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Dóra (2012) Az integrációtól az Európai Ügyészségig – a vádhatóság az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Bernadett (2012) Magyarország népesedéstörténete a 18. század és a 20. század között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Georgina (2012) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Eszter (2012) Kábítószer-bűnözés a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takó, Tamás (2012) A rendkívüli felmondás gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Zsolt (2012) Határon átnyúló együttműködések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Anett (2012) A külföldiek ingatlanszerzésének szabályozása hazánkban és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Kata (2012) Szociális szövetkezetek múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tartott, Zsolt (2012) A közszolgálati munkajog változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teilinger, Henriett Kinga (2012) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz-Barna, Gabriella (2012) A börtönoktatás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyi, Zsuzsanna Katalin (2012) Betegjogok hazánkban, különös tekintettel az eutanáziára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tupcsai, Éva Mária (2012) A gyermekjogok érvényesülése a szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tácsi, Zsanett (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Orsolya (2012) A munkaviszony megszűnése, megszüntetése : a rendkívüli felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2012) A környezetjogi felelősség érvényesítése konkrét ügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szandra (2012) A semlegesség Európában, különös tekintettel Ausztria és Sváj semlegességére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2012) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények jogértelmezési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2012) Az ésszerű idő elvének érvényesülése a Polgári perrendtartásban a közelmúlttól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágota (2012) Betegjogok kialakulása, fejlődése érvényesíthetősége Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Dávid (2012) A fiatalkorúak, a fiatal felnőttek és a közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gábor Erik (2012) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin Tünde (2012) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tímea Gabriella (2012) Nagykőrös város demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zita (2012) Diplomáciai kiváltságok és mentességek a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsolt (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vasas, Judit (2012) Plágiumperek a szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Gyula Mihály (2012) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Petra (2012) A közvetítői eljárás szabályozása a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh-Papp, Kinga Petra (2012) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virágh, Előd Gyula (2012) Az internet szabályozása az adatvédelem tükrében, különös tekintettel a nemzetközi joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizkeleti, Edit (2012) Az uzsorás szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vona, Katalin (2012) A kapcsolatügyeleti mediáció : a kapcsolatügyelet, mint speciális kapcsolattartási mód. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Adrienn (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, András (2012) A magyar és az orosz államfői intézmény működésének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Zsanett (2012) A volt Jugoszláv állam államfőinek és a magyar köztársasági elnök jogállásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyi, Kinga (2012) A nemzeti és etnikai adatok kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Balázs (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zahuczky, Balázs (2012) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zemkó, Dalma (2012) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zilahi, Krisztina (2012) Kábítószer a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Beatrix Boglárka (2012) Családon belüli erőszak az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Ágota (2012) Kiskorúak veszélyeztetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égető, Nikoletta Enikő (2012) Házasság és válás a zsidó jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, János Csaba (2012) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 19:13:44 CEST.